Mainos: Black Friday -tarjouksena Rantalakeus Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Vaikuttaminen
Kempeleläinen Elmer tykkää vaikuttamisesta – keskiviikkoaamu alkoi Pikkuparlamentin kokoontumisella

Kem­pe­le­läi­nen Elmer tykkää vai­kut­ta­mi­ses­ta – kes­ki­viik­ko­aa­mu alkoi Pik­ku­par­la­men­tin ko­koon­tu­mi­sel­la

25.11.2022 10:40
Tilaajille
Maakunnan nuorten ääni kuuluviin myös lakeudelta – Maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenten nimeämisestä huolehtivat kunkin paikkakunnan nuorisovaltuustot

Maa­kun­nan nuorten ääni kuu­lu­viin myös la­keu­del­ta – Maa­kun­nal­li­sen nuo­ri­so­val­tuus­ton jä­sen­ten ni­meä­mi­ses­tä huo­leh­ti­vat kunkin paik­ka­kun­nan nuo­ri­so­val­tuus­tot

22.09.2022 06:00
Tilaajille
Seurakuntavaalit on marraskuussa, mutta ehdokkaat pitävät hiljaiseloa – Sauli kannustaa ehdolle asettuvia kirjoittamaan paikallislehteen
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit on mar­ras­kuus­sa, mutta eh­dok­kaat pitävät hil­jais­eloa – Sauli kan­nus­taa ehdolle aset­tu­via kir­joit­ta­maan pai­kal­lis­leh­teen

07.09.2022 06:00
Tilaajille
Kaksi rantalakeuden kuntaa striimaa valtuuston kokoukset, kolme ei: valtuustoaloitteissa toivottaisiin lisää avoimuutta päätöksentekoon

Kaksi ran­ta­la­keu­den kuntaa strii­maa val­tuus­ton ko­kouk­set, kolme ei: val­tuus­to­aloit­teis­sa toi­vot­tai­siin lisää avoi­muut­ta pää­tök­sen­te­koon

24.04.2022 06:00
Tilaajille
"Täällä on hyvä elää ja harrastaa", sanovat kempeleläisnuoret

"Täällä on hyvä elää ja har­ras­taa", sanovat kem­pe­le­läis­nuo­ret

16.12.2021 18:00
Neljä lakeuden nuorta kertoo miksi haluavat mukaan kunnalliseen päätöksentekoon: "Jokaisella valtuutetulla on tasa-arvoiset ja yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa asioihin"

Neljä la­keu­den nuorta kertoo miksi ha­lua­vat mukaan kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon: "Jo­kai­sel­la val­tuu­te­tul­la on ta­sa-ar­voi­set ja yh­tä­läi­set mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa asioi­hin"

19.03.2021 15:04
Tilaajille
Kunta on ihmisten yhteisö, muistuttaa tyrnäväläinen Jussi Ylitalo: "Nuoria on kuultava ja heille on tarjottava vaikuttamisen paikkoja"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunta on ih­mis­ten yh­tei­sö, muis­tut­taa tyr­nä­vä­läi­nen Jussi Yli­ta­lo: "Nuoria on kuul­ta­va ja heille on tar­jot­ta­va vai­kut­ta­mi­sen paik­ko­ja"

02.03.2021 13:57
Tilaajille
Päätoimittaja-Sauli iloitsee Uutismedian liiton tuoreen tutkimuksen tuloksista ja muistuttaa, että kuntapolitiikasa tarvitaan kokemuksia lisäksi ihmisiä, jotka kyseenalaistavat totutut käytännöt
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li iloit­see Uu­tis­me­dian liiton tuoreen tut­ki­muk­sen tu­lok­sis­ta ja muis­tut­taa, että kun­ta­po­li­tii­ka­sa tar­vi­taan ko­ke­muk­sia lisäksi ih­mi­siä, jotka ky­seen­alais­ta­vat totutut käy­tän­nöt

16.12.2020 05:54
Tilaajille