Podcastit

Kuuntele uusi podcast!  Yhdeksäsluokkalaisten Kaisan, Joosen, Reetan ja Siirin voimin Tupoksessa pohditaan nuorten alkoholinkäyttöä, suhtautumista kannabikseen, metsästyksen eettisyyttä ja urheilun huumaa
Tilaajille

Kuun­te­le uusi pod­cast!  Yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten Kaisan, Joosen, Reetan ja Siirin voimin Tu­pok­ses­sa poh­di­taan nuorten al­ko­ho­lin­käyt­töä, suh­tau­tu­mis­ta kan­na­bik­seen, met­säs­tyk­sen eet­ti­syyt­tä ja ur­hei­lun huumaa

06.10.2021 18:30
Näkyykö koronatunnelin päässä valoa? Kuuntele mitä Tupoksen Pressiklubissa puhutaan koronasta, kuntavaaleista ja mediakriittisyydestä – sekin selviää kuka innostuu TikTokista ja kuka ei

Näkyykö ko­ro­na­tun­ne­lin päässä valoa? Kuun­te­le mitä Tu­pok­sen Pres­si­klu­bis­sa pu­hu­taan ko­ro­nas­ta, kun­ta­vaa­leis­ta ja me­dia­kriit­ti­syy­des­tä – sekin selviää kuka in­nos­tuu Tik­To­kis­ta ja kuka ei

05.02.2021 09:13
Kuuntele podcast! Tupoksen Pressiklubi aloitti uudella kokoonpanolla: 15-vuotiaat Benjamin, Selina, Juho ja Saana pohtivat koulukiusaamista, koronarajoituksia ja Yhdysvaltojen presidenttipeliä

Kuun­te­le pod­cast! Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi aloitti uudella ko­koon­pa­nol­la: 15-vuo­tiaat Ben­ja­min, Selina, Juho ja Saana poh­ti­vat kou­lu­kiu­saa­mis­ta, ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ja Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti­pe­liä

08.10.2020 08:01
Tupoksen Pressiklubi: Korona-aika on saanut Ennin kiinnostumaan lääkärin urasta, Severi haluaisi psykologiksi – kuuntele nuorten ajatukset pandemiasta

Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi: Ko­ro­na-ai­ka on saanut Ennin kiin­nos­tu­maan lää­kä­rin urasta, Severi ha­luai­si psy­ko­lo­gik­si – kuun­te­le nuorten aja­tuk­set pan­de­mias­ta

28.05.2020 14:20
Pistääkö mehiläinen tarhuria? Miten se hunaja oikein syntyy? Kuuntele Mehiläispäivän podcast ja tiedät!

Pis­tää­kö me­hi­läi­nen tar­hu­ria? Miten se hunaja oikein syntyy? Kuun­te­le Me­hi­läis­päi­vän podcast ja tiedät!

20.05.2020 07:20
Kuuntele tuore Tekstariraati-podcast: "Entä jos pieni karvaturri tekee vain pienen suklaarusinapökäleen, pitääkö sekin kerätä?"

Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti-pod­cast: "Entä jos pieni kar­va­tur­ri tekee vain pienen suk­laa­ru­si­na­pö­kä­leen, pitääkö sekin ke­rä­tä?"

05.03.2020 12:05
Miten Rantakylää pitäisi kehittää? Mitähän Jenni tuumaa lahjaksi saamistaan runokirjoista? – Kuuntele tuore Tekstariraati-podcast täältä!

Miten Ran­ta­ky­lää pitäisi ke­hit­tää? Mitähän Jenni tuumaa lah­jak­si saa­mis­taan ru­no­kir­jois­ta? – Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti-pod­cast täältä!

27.02.2020 16:25
Tekstariraadin hyppysissä tällä kertaa potkukelkkabaanat, "körryyttelijät" ja katoavat lompakot – kuuntele podcasta ja ota kantaa!

Teks­ta­ri­raa­din hyp­py­sis­sä tällä kertaa pot­ku­kelk­ka­baa­nat, "kör­ryyt­te­li­jät" ja ka­toa­vat lom­pa­kot – kuun­te­le pod­cas­ta ja ota kantaa!

24.01.2020 12:15
Tupoksen nuorilta tiukka viesti Limingan päättäjille – kuuntele uusin Pressiklubi, niin tiedät mistä on kyse!

Tu­pok­sen nuo­ril­ta tiukka viesti Li­min­gan päät­tä­jil­le – kuun­te­le uusin Pres­sik­lu­bi, niin tiedät mistä on kyse!

17.01.2020 15:10

Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti: "Jos minä park­kee­raan­kin per­he­pai­kal­le, mutta sinä ajat nais­ten­pyö­räl­lä!"

15.01.2020 15:05
Uusin Aikamatka-podcast kuunneltavissa – tällä kertaa sinut viedään vuoden 1980 tammikuuhun

Uusin Ai­ka­mat­ka-pod­cast kuun­nel­ta­vis­sa – tällä kertaa sinut viedään vuoden 1980 tam­mi­kuu­hun

10.01.2020 12:30

Kuun­te­le pod­cast: Mil­lai­sel­la ää­nen­voi­mak­kuu­del­la ri­vi­ta­lo­yh­tiös­sä saa har­ras­taa rak­kau­den tekoja? – Teks­ta­ri­raa­ti pohtii myös ihmisen ja luonnon suh­det­ta

09.01.2020 07:25

Pi­täi­si­kö Jou­lu­pu­kin olla su­ku­puo­le­ton hen­ki­lö? Saako Mu­riaa­nien ku­nin­kaan naama olla musta? Näitä ja monia muita joulun asioita pohtii Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi uudessa pod­cas­tis­saan

20.12.2019 07:30

Tyr­nä­vä­läi­nen Lotta kir­joit­ti Suomen parhaan yli­op­pi­las­tu­lok­sen syksyn kir­joi­tuk­sis­sa – Katso täältä alueem­me syksyn yli­op­pi­laat

14.11.2019 11:00
Mitä brexitistä seuraa? Pitäisikö kannabis laillistaa Suomessa? Puhuvatko nuoret kirkkoherranvaalista? – Tupoksen Pressiklubin uusi kokoonpano puhuu asiat halki nyt podcastissa!

Mitä bre­xi­tis­tä seuraa? Pi­täi­si­kö kan­na­bis lail­lis­taa Suo­mes­sa? Pu­hu­vat­ko nuoret kirk­ko­her­ran­vaa­lis­ta? – Tu­pok­sen Pres­si­klu­bin uusi ko­koon­pa­no puhuu asiat halki nyt pod­cas­tis­sa!

01.11.2019 06:45