Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Seurakuntavaalit
Pitääkö joulu avata? Entä jos naapurin jouluvaloissa on valkoisen eri sävyjä? – Rantalakeuden Tekstariraati pui tuoreita lukijoiden mielipiteitä

Pitääkö joulu avata? Entä jos naa­pu­rin jou­lu­va­lois­sa on val­koi­sen eri sävyjä? – Ran­ta­la­keu­den Teks­ta­ri­raa­ti pui tuo­rei­ta lu­ki­joi­den mie­li­pi­tei­tä

24.11.2022 15:00
Tilaajille
Limingassa äänestysaktiivisuus kasvoi, mutta muissa alueen seurakunnissa äänestysprosentti tippui

Li­min­gas­sa ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus kasvoi, mutta muissa alueen seu­ra­kun­nis­sa ää­nes­tys­pro­sent­ti tippui

22.11.2022 13:46
Tilaajille
Seurakuntavaalit: lakeuden kirkkovaltuutetuista enemmistö naisia, voimasuhteisiin muutoksia

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit: la­keu­den kirk­ko­val­tuu­te­tuis­ta enem­mis­tö naisia, voi­ma­suh­tei­siin muu­tok­sia

21.11.2022 15:00
Tilaajille
Näin lakeudella äänestettiin seurakuntavaaleissa – Lumijoella jälleen innokkaimmat seurakuntalaiset, Kempeleessä nuorimmat äänestäjät nukkuivat

Näin la­keu­del­la ää­nes­tet­tiin seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – Lu­mi­joel­la jälleen in­nok­kaim­mat seu­ra­kun­ta­lai­set, Kem­pe­lees­sä nuo­rim­mat ää­nes­tä­jät nuk­kui­vat

21.11.2022 08:59
Tilaajille
Seurakuntavaalit: Lumijoella äänestettiin vilkkaimmin ennakkoon – seurakunnassa valmistaudutaan nyt pitkään varsinaiseen vaalipäivään

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit: Lu­mi­joel­la ää­nes­tet­tiin vilk­kaim­min en­nak­koon – seu­ra­kun­nas­sa val­mis­tau­du­taan nyt pitkään var­si­nai­seen vaa­li­päi­vään

14.11.2022 13:52
Tilaajille
Luottamushenkilöt tärkeässä roolissa myös seurakunnissa, muistuttaa Suvi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luot­ta­mus­hen­ki­löt tär­keäs­sä roo­lis­sa myös seu­ra­kun­nis­sa, muis­tut­taa Suvi

09.11.2022 11:00
Tilaajille
Seurakuntavaalien ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä Lumijoella oli vielä rauhallista – edellisissä vaaleissa paikkakunnalla äänestettiin ahkerimmin lakeuden seurakunnista

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­sim­mäi­se­nä en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä­nä Lu­mi­joel­la oli vielä rau­hal­lis­ta – edel­li­sis­sä vaa­leis­sa paik­ka­kun­nal­la ää­nes­tet­tiin ah­ke­rim­min la­keu­den seu­ra­kun­nis­ta

09.11.2022 07:32
Tilaajille
Seurakuntavaaleihin loppukiri – Missä ovat seurakuntavaalien toritapaamiset ja mielipidekirjoitukset, kysyy päätoimittaja
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin lop­pu­ki­ri – Missä ovat seu­ra­kun­ta­vaa­lien to­ri­ta­paa­mi­set ja mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­set, kysyy pää­toi­mit­ta­ja

09.11.2022 09:32
Tilaajille
Miksi lähdin mukaan seurakuntavaaleihin? Liminkalainen Ritva vastaa osaltaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi lähdin mukaan seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin? Li­min­ka­lai­nen Ritva vastaa osal­taan

11.10.2022 13:27
Tilaajille
Kuka on sinun seurakuntavaaliehdokkaasi? Hailuodossa pidetään taas sopuvaalit, mutta muissa lakeuden seurakunnissa päästään äänestämään

Kuka on sinun seu­ra­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaa­si? Hai­luo­dos­sa pi­de­tään taas so­pu­vaa­lit, mutta muissa la­keu­den seu­ra­kun­nis­sa pääs­tään ää­nes­tä­mään

13.10.2022 10:33
Tilaajille
Ehdokaslistat täyttyvät vähitellen – osassa seurakuntia loppukiriin rynnätään tänä viikonloppuna

Eh­do­kas­lis­tat täyt­ty­vät vä­hi­tel­len – osassa seu­ra­kun­tia lop­pu­ki­riin ryn­nä­tään tänä vii­kon­lop­pu­na

13.09.2022 07:56
Tilaajille
Seurakuntavaalit on marraskuussa, mutta ehdokkaat pitävät hiljaiseloa – Sauli kannustaa ehdolle asettuvia kirjoittamaan paikallislehteen
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit on mar­ras­kuus­sa, mutta eh­dok­kaat pitävät hil­jais­eloa – Sauli kan­nus­taa ehdolle aset­tu­via kir­joit­ta­maan pai­kal­lis­leh­teen

07.09.2022 06:00
Tilaajille
Antto muistuttaa diakoniatyön tärkeydestä sekä lähestyvistä seurakuntavaaleista
Kolumni

Antto muis­tut­taa dia­ko­nia­työn tär­key­des­tä sekä lä­hes­ty­vis­tä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­ta

03.08.2022 08:00
Tilaajille
Vaalivuosi jatkukoon: marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissakin mietitään ihmisen parasta, muistuttaa Teemu
Kolumni

Vaa­li­vuo­si jat­ku­koon: mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa­kin mie­ti­tään ihmisen pa­ras­ta, muis­tut­taa Teemu

26.01.2022 06:01
Tilaajille