NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Nuoret
Kuukausi
Kuuntele Necestorin debyyttisingle –  Nuoret miehet lakeudelta tähtäävät maailman esityslavoille

Kuun­te­le Ne­ces­to­rin de­byyt­ti­sing­le –  Nuoret miehet la­keu­del­ta täh­tää­vät maail­man esi­tys­la­voil­le

27.05.2023 19:00
Tilaajille
Kuuntele Tupoksen Pressiklubi: Mikä on tulevan kesän kuumin uutisaihe? Laskettiinko Euroviisupisteet oikein? Onko jääkiekon MM-kulta se kaikkein kovin juttu meille suomalaisille?

Kuun­te­le Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi: Mikä on tulevan kesän kuumin uu­ti­sai­he? Las­ket­tiin­ko Eu­ro­vii­su­pis­teet oikein? Onko jää­kie­kon MM-kul­ta se kaik­kein kovin juttu meille suo­ma­lai­sil­le?

21.05.2023 11:00
Tilaajille
Radikaaliin ääriajatteluun ja rasismiin on syytä kiinnittää huomiota Limingassakin, pohtii uusi etsivä nuorisotyöntekijä Juha Ljokkoi

Ra­di­kaa­liin ää­ri­ajat­te­luun ja ra­sis­miin on syytä kiin­nit­tää huo­mio­ta Li­min­gas­sa­kin, pohtii uusi etsivä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Juha Ljokkoi

19.05.2023 18:00
Tilaajille
13-vuotias kempeleläinen Elia ryhtyi kevytyrittäjäksi saadakseen kesätöitä – sähköruohonleikkuria varten hän neuvotteli kummeiltaan lainan

13-vuo­tias kem­pe­le­läi­nen Elia ryhtyi ke­vy­ty­rit­tä­jäk­si saa­dak­seen ke­sä­töi­tä – säh­kö­ruo­hon­leik­ku­ria varten hän neu­vot­te­li kum­meil­taan lainan

18.05.2023 18:00
Tilaajille
Poliisi valvoo tehostetusti mopoja viikonloppuna – syynissä kuljettajien ajokunto, liikennesääntöjen noudattaminen ja ajoneuvojen kunto

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti mopoja vii­kon­lop­pu­na – syy­nis­sä kul­jet­ta­jien ajo­kun­to, lii­ken­ne­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen ja ajo­neu­vo­jen kunto

18.05.2023 15:00
Limingan Saapastoiminta starttaa toden teolla syksyllä – koulujen päättäjäisiltana saapaslaiset partioivat kadulla

Li­min­gan Saa­pas­toi­min­ta start­taa toden teolla syk­syl­lä – kou­lu­jen päät­tä­jäis­il­ta­na saa­pas­lai­set par­tioi­vat kadulla

16.05.2023 15:00
Tilaajille
Oskari suoritti Rantalakeudessa työharjoittelun – nyt hän etenee entistä varmempana kohti unelmaansa
Kolumni

Oskari suo­rit­ti Ran­ta­la­keu­des­sa työ­har­joit­te­lun – nyt hän etenee entistä var­mem­pa­na kohti unel­maan­sa

03.05.2023 05:32
Tilaajille
"En halua välivuotta, vaan kaiken suoraan, jotta pääsen rakentamaan uraa" – 16-vuotiaalla tyrnäväläisellä Emmillä on tarkka polku tulevaisuuteen

"En halua vä­li­vuot­ta, vaan kaiken suo­raan, jotta pääsen ra­ken­ta­maan uraa" – 16-vuo­tiaal­la tyr­nä­vä­läi­sel­lä Emmillä on tarkka polku tu­le­vai­suu­teen

02.05.2023 18:00
Tilaajille
Opettavaista on hyväksyä, että joskus asiat menevät pieleen: kesätyöntekijänä Katri jakoi B-rapun postit A-rapun luukuista sisään – ja selvisi siitäkin
Kolumni

Opet­ta­vais­ta on hy­väk­syä, että joskus asiat menevät pie­leen: ke­sä­työn­te­ki­jä­nä Katri jakoi B-rapun postit A-rapun luu­kuis­ta sisään – ja selvisi sii­tä­kin

02.05.2023 12:14
Tilaajille
Vanhemmat
Limingan seudun musiikkiopiston Juhlagaalassa monipuolinen ohjelma – katso videokooste!

Li­min­gan seudun mu­siik­ki­opis­ton Juh­la­gaa­las­sa mo­ni­puo­li­nen ohjelma – katso vi­deo­koos­te!

28.04.2023 16:49
Tilaajille
Liminkalaisvanhempia kutsutaan neljään webinaariin – asialistalla koulukiusaaminen ja -väkivalta, some-ilmiöt ja päihteet

Li­min­ka­lais­van­hem­pia kut­su­taan neljään we­bi­naa­riin – asia­lis­tal­la kou­lu­kiu­saa­mi­nen ja -vä­ki­val­ta, so­me-il­miöt ja päih­teet

14.04.2023 13:00
Kempele, Liminka ja Tyrnävä suunnittelevat yhteistä hanketta torjumaan eriarvoisuutta ja syrjäytymistä – kokonaisbudjetti reilut 0,5 miljoonaa euroa

Kem­pe­le, Liminka ja Tyrnävä suun­nit­te­le­vat yh­teis­tä han­ket­ta tor­ju­maan eri­ar­voi­suut­ta ja syr­jäy­ty­mis­tä – ko­ko­nais­bud­jet­ti reilut 0,5 mil­joo­naa euroa

13.04.2023 15:00
Tilaajille
Lakeuden Painin toiminta on kovassa nosteessa – vanhemmat vahvasti seuran toiminnassa mukana

La­keu­den Painin toi­min­ta on kovassa nos­tees­sa – van­hem­mat vah­vas­ti seuran toi­min­nas­sa mukana

13.04.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleläiset Emma, Helmi, Kiira ja Elli kilpailevat pian Helsingissä Nuori Yrittäjyys -kilpailun voitosta – Teemukissa NY on ollut opettavainen matka yrittäjyyteen

Kem­pe­le­läi­set Emma, Helmi, Kiira ja Elli kil­pai­le­vat pian Hel­sin­gis­sä Nuori Yrit­tä­jyys -kil­pai­lun voi­tos­ta – Tee­mu­kis­sa NY on ollut opet­ta­vai­nen matka yrit­tä­jyy­teen

10.04.2023 11:00
Tilaajille
Limingan ja Kempeleen nuoret: nyt olisi tarjolla jopa 1 500 euroa hyvästä yritysideasta

Li­min­gan ja Kem­pe­leen nuoret: nyt olisi tar­jol­la jopa 1 500 euroa hyvästä yri­tys­ideas­ta

30.03.2023 15:00
Tilaajille
Kempeleläinen 18-vuotias Vilja pääsee äänestämään ensimmäistä kertaa: "Nuorten ääni ei kuulu, elleivät he äänestä"

Kem­pe­le­läi­nen 18-vuo­tias Vilja pääsee ää­nes­tä­mään en­sim­mäis­tä kertaa: "Nuor­ten ääni ei kuulu, ell­ei­vät he ää­nes­tä"

30.03.2023 11:00
Tilaajille
Vaalipostia: Inka muistuttaa, että Suomen tulevaisuus riippuu nuoristamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Inka muis­tut­taa, että Suomen tu­le­vai­suus riippuu nuo­ris­tam­me

29.03.2023 12:01
Tilaajille
Tutkimus: Energiajuomia juovilla yläkoululaisilla enemmän päihteiden käyttöä ja vähemmän unta

Tut­ki­mus: Ener­gia­juo­mia juo­vil­la ylä­kou­lu­lai­sil­la enemmän päih­tei­den käyttöä ja vä­hem­män unta

14.03.2023 10:15
Tilaajille
Kriittiset kysymykset ovat saaneet Tiinan näppäimistön lietteeseen – "Ei ihmistä pelkkä työsopimus pelasta"
Kolumni

Kriit­ti­set ky­sy­myk­set ovat saaneet Tiinan näp­päi­mis­tön liet­tee­seen – "Ei ihmistä pelkkä työ­so­pi­mus pe­las­ta"

08.03.2023 06:00