Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Nuoret
Kuukausi
Kuuntele podcast: Pressiklubikausi käyntiin – mistä Tupoksen nuoret keskustelevat

Kuun­te­le pod­cast: Pres­si­klu­bi­kau­si käyn­tiin – mistä Tu­pok­sen nuoret kes­kus­te­le­vat

23.11.2023 18:00
Tilaajille
Tubettajakin kohtaa työssään vihapuhetta – Tupoksen koulu pääsi mukaan Loistokeskustelija-kiertueelle keskustelemaan

Tu­bet­ta­ja­kin kohtaa työs­sään vi­ha­pu­het­ta – Tu­pok­sen koulu pääsi mukaan Lois­to­kes­kus­te­li­ja-kier­tueel­le kes­kus­te­le­maan

23.11.2023 11:00
Tilaajille
Mitä murkkuikäisen vanhemman pitää muistaa? "Älä jätä nuorta yksin kasvamaan", vastaa kasvatusasiantuntija

Mitä murk­kui­käi­sen van­hem­man pitää muis­taa? "Älä jätä nuorta yksin kas­va­maan", vastaa kas­va­tus­asian­tun­ti­ja

21.11.2023 06:00
Tilaajille
Ada käy läpi nuoren urheilijan tukiverkostoa – miten esimerkiksi luokkakaverit voivat tukea?
Kolumni

Ada käy läpi nuoren ur­hei­li­jan tu­ki­ver­kos­toa – miten esi­mer­kik­si luok­ka­ka­ve­rit voivat tukea?

08.11.2023 06:00
Tilaajille
Tässä on uuden Pressiklubin kokoonpano –Arttu, Eelis, Hannes ja Veikka aikovat pitää kuuntelijan koukussa

Tässä on uuden Pres­si­klu­bin ko­koon­pa­no –Arttu, Eelis, Hannes ja Veikka aikovat pitää kuun­te­li­jan kou­kus­sa

05.11.2023 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kouluterveyskyselyn mukaan valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta työtä hyvinvoinnin lisäämiseksi riittää
Pääkirjoitus

Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn mukaan val­ta­osa lap­sis­ta ja nuo­ris­ta voi hyvin, mutta työtä hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si riittää

01.11.2023 06:00
Tilaajille
Sauli muistuttaa, että hyvä ajotaito syntyy vain ajamalla – niinpä hän aikoo ajattaa tuoretta kortin omistajaa mahdollisimman paljon
Kolumni

Sauli muis­tut­taa, että hyvä ajo­tai­to syntyy vain aja­mal­la – niinpä hän aikoo ajattaa tuo­ret­ta kortin omis­ta­jaa mah­dol­li­sim­man paljon

24.10.2023 15:36
Tilaajille
Jo lapsuudessa kylvetään siemen sille, miten me suhtaudumme eläimiin – Pirjo puhuu monilajisuudesta sekä eläinten ja luonnon kunnioittamisesta

Jo lap­suu­des­sa kyl­ve­tään siemen sille, miten me suh­tau­dum­me eläi­miin – Pirjo puhuu mo­ni­la­ji­suu­des­ta sekä eläin­ten ja luonnon kun­nioit­ta­mi­ses­ta

19.10.2023 18:00
Tilaajille
Veikka kysyy: Kuinka kovaa nuorten pitää huutaa, jotta heitä viitsitään kuulla?
Kolumni

Veikka kysyy: Kuinka kovaa nuorten pitää huutaa, jotta heitä viit­si­tään kuulla?

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Päättäjät, ottakaa nuorisovaltuustot kiinteäksi osaksi päätöksentekoa, kehottaa Vili
Kolumni

Päät­tä­jät, ottakaa nuo­ri­so­val­tuus­tot kiin­teäk­si osaksi pää­tök­sen­te­koa, ke­hot­taa Vili

11.10.2023 06:00
Tilaajille
Vapebisneksessä myynti ja velanperintä ovat kuin huumekaupassa, sanoo koulupoliisi – Youtube neuvoo, miten sähkötupakat piilotetaan vanhemmilta

Va­pe­bis­nek­ses­sä myynti ja ve­lan­pe­rin­tä ovat kuin huu­me­kau­pas­sa, sanoo kou­lu­po­lii­si – Youtube neuvoo, miten säh­kö­tu­pa­kat pii­lo­te­taan van­hem­mil­ta

11.10.2023 06:00
Tilaajille
Ilkivalta ja nuorten liikennekäyttäytyminen huolettavat Tyrnävällä – "En tiedä, mikä tilanteen on laukaissut, mutta tänä syksynä se näyttää pahentuneen"

Il­ki­val­ta ja nuorten lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­nen huo­let­ta­vat Tyr­nä­väl­lä – "En tiedä, mikä ti­lan­teen on lau­kais­sut, mutta tänä syksynä se näyttää pa­hen­tu­neen"

05.10.2023 15:00
Tilaajille
"Tulee hyvä mieli, kun ihmiset tykkää" – Varjakkalaisnuoret päättivät tarjota elokuvaelämyksiä omalla kylällä

"Tulee hyvä mieli, kun ihmiset tykkää" – ­Var­jak­ka­lais­nuo­ret päät­ti­vät tarjota elo­ku­va­elä­myk­siä omalla kylällä

03.10.2023 18:00
Tilaajille
Vilma, Taika ja Hilda voisivat hyvin työllistyä yrittäjinä – Kuulammen koulun yrittäjyysluokkalaiset ovat vahvasti mukana Perunamarkkinoilla

Vilma, Taika ja Hilda voi­si­vat hyvin työl­lis­tyä yrit­tä­ji­nä – Kuu­lam­men koulun yrit­tä­jyys­luok­ka­lai­set ovat vah­vas­ti mukana Pe­ru­na­mark­ki­noil­la

24.09.2023 06:00
Tilaajille
"On varmistettava, että kansalaisaloite kännykkäkiellosta etenee eduskuntaan ja saadaan kunnolla keskustelua koulujen muistakin ongelmista"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"On var­mis­tet­ta­va, että kan­sa­lais­aloi­te kän­nyk­kä­kiel­los­ta etenee edus­kun­taan ja saadaan kun­nol­la kes­kus­te­lua kou­lu­jen muis­ta­kin on­gel­mis­ta"

19.09.2023 13:00
Tilaajille
Kempeleläiset Miikka, Eetu, Rasmus ja Nikolas pääsevät jalkapallon makuun nyt myös koulupäivän aikana – pilotin aikana järjestetään kaksi leiriviikkoa

Kem­pe­le­läi­set Miikka, Eetu, Rasmus ja Nikolas pää­se­vät jal­ka­pal­lon makuun nyt myös kou­lu­päi­vän aikana – pilotin aikana jär­jes­te­tään kaksi lei­ri­viik­koa

13.09.2023 18:00
Tilaajille
Koulunuorisotyöntekijä on läsnä oppilaiden arjessa – Petri Pakonen kohtaa nuoria Kuulammen koululla ja nuortenilloissa

Kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä on läsnä op­pi­lai­den arjessa – Petri Pakonen kohtaa nuoria Kuu­lam­men kou­lul­la ja nuor­ten­il­lois­sa

10.09.2023 15:00
Tilaajille
Pappila avasi ovensa nuorille Kempeleessä – "Odotan tältä paikalta paljon", toteaa 16-vuotias Felix

Pappila avasi ovensa nuo­ril­le Kem­pe­lees­sä – "Odotan tältä pai­kal­ta pal­jon", toteaa 16-vuo­tias Felix

01.09.2023 09:00
Tilaajille
Mitä kuuluu, Kempeleen nuorisotyö? – syksyn aikana luvassa ainakin yökahviloita, nuorisotilatoimintaa sekä monimuotoista osallistamista

Mitä kuuluu, Kem­pe­leen nuo­ri­so­työ? – ­syk­syn aikana luvassa ainakin yö­kah­vi­loi­ta, nuo­ri­so­ti­la­toi­min­taa sekä mo­ni­muo­tois­ta osal­lis­ta­mis­ta

12.08.2023 06:00
Tilaajille
Liminkalaiset Siiri ja Juho lähtevät 7 000 kilometrin päähän Etelä-Koreaan – Partiolaisten maailmanjamboree kokoaa yhteen liki 43 000 partiolaista

Li­min­ka­lai­set Siiri ja Juho läh­te­vät 7 000 ki­lo­met­rin päähän Ete­lä-Ko­reaan – Par­tio­lais­ten maail­man­jam­bo­ree kokoaa yhteen liki 43 000 par­tio­lais­ta

18.07.2023 18:00
Tilaajille