Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Osallistuva budjetointi
Metsärinteen pelikenttä voitti osallistuvan budjetoinnin äänestyksen Kempeleessä – kunta hankkii myös jalkapallomaalit

Met­sä­rin­teen pe­li­kent­tä voitti osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tyk­sen Kem­pe­lees­sä – kunta hankkii myös jal­ka­pal­lo­maa­lit

25.10.2023 09:00
Tilaajille
Kempeleen osallistuvan budjetoinnin äänestys alkaa

Kem­pe­leen osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tys alkaa

02.10.2023 06:26
Katso kuvat: Köykkyrin satupolun avajaisia vietetään keskiviikkona

Katso kuvat: Köyk­ky­rin sa­tu­po­lun ava­jai­sia vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na

22.08.2023 06:00
Tilaajille
Limingassa heitetään taas pallo kuntalaisille – jaossa 23 000 euroa hyvien ideoiden toteuttamiseksi

Li­min­gas­sa hei­te­tään taas pallo kun­ta­lai­sil­le – jaossa 23 000 euroa hyvien ideoi­den to­teut­ta­mi­sek­si

21.08.2023 15:00
Tilaajille
Hailuodon ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin rahoituksesta ei vielä päätöstä – minigolfradan kustannuksista halutaan lisätietoa

Hai­luo­don en­sim­mäi­sen osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ra­hoi­tuk­ses­ta ei vielä pää­tös­tä – ­mi­ni­golf­ra­dan kus­tan­nuk­sis­ta ha­lu­taan li­sä­tie­toa

28.06.2023 11:00
Tilaajille
Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestysaika päättyy sunnuntaina – Oulunsaloon on ehdotettu pumptrack-rataa sekä Viljapuistoon esteettömiä penkkejä

Oulun osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tys­ai­ka päättyy sun­nun­tai­na – Ou­lun­sa­loon on eh­do­tet­tu pumpt­rack-ra­taa sekä Vil­ja­puis­toon es­teet­tö­miä penk­ke­jä

25.05.2023 15:00
Tilaajille
Kiipeilyseinä, lisää kirjoja ja lautapelejä, yhteinen kohtaamispaikka, minigolfrata – hailuotolaiset voivat äänestää kymmenestä ideasta mieluisinta toteutettavaksi

Kii­pei­ly­sei­nä, lisää kirjoja ja lau­ta­pe­le­jä, yh­tei­nen koh­taa­mis­paik­ka, mi­ni­golf­ra­ta – ­hai­luo­to­lai­set voivat ää­nes­tää kym­me­nes­tä ideasta mie­lui­sin­ta to­teu­tet­ta­vak­si

04.05.2023 17:29 1
Tilaajille
Lumijoella osallistuva budjetointi etenee kuntalaisten äänestykseen – katso viisi äänestyskohdetta

Lu­mi­joel­la osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti etenee kun­ta­lais­ten ää­nes­tyk­seen – katso viisi ää­nes­tys­koh­det­ta

20.04.2023 13:00
Tilaajille
Lue lista: Lumijoen osallistuvan budjetoinnin ideoita yli 30

Lue lista: Lu­mi­joen osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ideoita yli 30

09.04.2023 11:00
Tilaajille
Nyt saa päättää kunnan rahoista – Hailuoto varasi osallistuvaan budjetointiin 10 000 euroa

Nyt saa päättää kunnan ra­hois­ta – ­Hai­luo­to varasi osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin 10 000 euroa

05.03.2023 15:00
Tilaajille
Marin idea äänestettiin voittajaksi – 20 022 eurolla ulkoilureittiä Liminkaan

Marin idea ää­nes­tet­tiin voit­ta­jak­si – 20 022 eurolla ul­koi­lu­reit­tiä Li­min­kaan

24.10.2022 06:00
Tilaajille
Ulkoliikuntapuisto valikoitumassa Tuunaa Tyrnävää -kohteeksi – Ensi vuoden talousarvioon esitetään budjetin tuplaamista 50 000 euroon

Ul­ko­lii­kun­ta­puis­to va­li­koi­tu­mas­sa Tuunaa Tyr­nä­vää -koh­teek­si – Ensi vuoden ta­lous­ar­vioon esi­te­tään bud­je­tin tup­laa­mis­ta 50 000 euroon

07.09.2022 17:20
Neljäsosa suomalaisista pääsee budjetoimaan – mihin sinä haluaisit käyttää vaikkapa 25 000 euroa?

Nel­jäs­osa suo­ma­lai­sis­ta pääsee bud­je­toi­maan – mihin sinä ha­luai­sit käyttää vaik­ka­pa 25 000 euroa?

22.10.2021 09:00
Tilaajille