NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Osallistuva budjetointi
Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestysaika päättyy sunnuntaina – Oulunsaloon on ehdotettu pumptrack-rataa sekä Viljapuistoon esteettömiä penkkejä

Oulun osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tys­ai­ka päättyy sun­nun­tai­na – Ou­lun­sa­loon on eh­do­tet­tu pumpt­rack-ra­taa sekä Vil­ja­puis­toon es­teet­tö­miä penk­ke­jä

25.05.2023 15:00
Tilaajille
Kiipeilyseinä, lisää kirjoja ja lautapelejä, yhteinen kohtaamispaikka, minigolfrata – hailuotolaiset voivat äänestää kymmenestä ideasta mieluisinta toteutettavaksi

Kii­pei­ly­sei­nä, lisää kirjoja ja lau­ta­pe­le­jä, yh­tei­nen koh­taa­mis­paik­ka, mi­ni­golf­ra­ta – ­hai­luo­to­lai­set voivat ää­nes­tää kym­me­nes­tä ideasta mie­lui­sin­ta to­teu­tet­ta­vak­si

04.05.2023 17:29 1
Tilaajille
Lumijoella osallistuva budjetointi etenee kuntalaisten äänestykseen – katso viisi äänestyskohdetta

Lu­mi­joel­la osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti etenee kun­ta­lais­ten ää­nes­tyk­seen – katso viisi ää­nes­tys­koh­det­ta

20.04.2023 13:00
Tilaajille
Lue lista: Lumijoen osallistuvan budjetoinnin ideoita yli 30

Lue lista: Lu­mi­joen osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ideoita yli 30

09.04.2023 11:00
Tilaajille
Nyt saa päättää kunnan rahoista – Hailuoto varasi osallistuvaan budjetointiin 10 000 euroa

Nyt saa päättää kunnan ra­hois­ta – ­Hai­luo­to varasi osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin 10 000 euroa

05.03.2023 15:00
Tilaajille
Marin idea äänestettiin voittajaksi – 20 022 eurolla ulkoilureittiä Liminkaan

Marin idea ää­nes­tet­tiin voit­ta­jak­si – 20 022 eurolla ul­koi­lu­reit­tiä Li­min­kaan

24.10.2022 06:00
Tilaajille
Ulkoliikuntapuisto valikoitumassa Tuunaa Tyrnävää -kohteeksi – Ensi vuoden talousarvioon esitetään budjetin tuplaamista 50 000 euroon

Ul­ko­lii­kun­ta­puis­to va­li­koi­tu­mas­sa Tuunaa Tyr­nä­vää -koh­teek­si – Ensi vuoden ta­lous­ar­vioon esi­te­tään bud­je­tin tup­laa­mis­ta 50 000 euroon

07.09.2022 17:20
Neljäsosa suomalaisista pääsee budjetoimaan – mihin sinä haluaisit käyttää vaikkapa 25 000 euroa?

Nel­jäs­osa suo­ma­lai­sis­ta pääsee bud­je­toi­maan – mihin sinä ha­luai­sit käyttää vaik­ka­pa 25 000 euroa?

22.10.2021 09:00
Tilaajille