Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kempele
Viimeisin 12 tuntia
Tuomas miettii miten innostaa lasta lukemaan – kirjastosta on tuotava paljon vaihtoehtoja, sillä todennäköisesti löytyy teos, johon pienet kädet tarttuvat
Kolumni

Tuomas miettii miten in­nos­taa lasta lu­ke­maan – ­kir­jas­tos­ta on tuotava paljon vaih­toeh­to­ja, sillä to­den­nä­köi­ses­ti löytyy teos, johon pienet kädet tart­tu­vat

19:00
Tilaajille
Miten lakeuden kunnat panostavat ilmastotyöhön – Helin hakutesti osoitti, että Limingassa se näkyy ylivoimaisesti parhaiten
Kolumni

Miten la­keu­den kunnat pa­nos­ta­vat il­mas­to­työ­hön – Helin ha­ku­tes­ti osoit­ti, että Li­min­gas­sa se näkyy yli­voi­mai­ses­ti par­hai­ten

18:00
Tilaajille
Nuorena nuohoojana Rauno joutui kerran 16 kupin kahviputkeen – perjantain hän jää eläkkeelle 37 vuoden nokikolarivuoden jälkeen

Nuorena nuo­hoo­ja­na Rauno joutui kerran 16 kupin kah­vi­put­keen – ­per­jan­tain hän jää eläk­keel­le 37 vuoden no­ki­ko­la­ri­vuo­den jälkeen

18:00 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kempeleen talousarvioehdotus: tulos pakkaselle 3,2 miljoonaa euroa, jättisuuret investoinnit, mutta keskiössä ovat lapset ja nuoret

Kem­pe­leen ta­lou­sar­vioeh­do­tus: tulos pak­ka­sel­le 3,2 mil­joo­naa euroa, jät­ti­suu­ret in­ves­toin­nit, mutta kes­kiös­sä ovat lapset ja nuoret

09:00
Tilaajille
Viikko
Kempele saa mopopajan –  Ensi vuonna Pirilässä aikuiset ohjaavat nuoria mopon rassaukseen

Kempele saa mo­po­pa­jan –  Ensi vuonna Pi­ri­läs­sä ai­kui­set oh­jaa­vat nuoria mopon ras­sauk­seen

27.11.2023 21:55
Tilaajille
Kolminkertaista vuoden pesäpalloilijaakin hieman jännittää, kun junioreiden taitoleiri lähestyy – "Leireille tullaan oppimaan ja niissä saa myös epäonnistua"

Kol­min­ker­tais­ta vuoden pe­sä­pal­loi­li­jaa­kin hieman jän­nit­tää, kun ju­nio­rei­den tai­to­lei­ri lä­hes­tyy – "­Lei­reil­le tullaan op­pi­maan ja niissä saa myös epäon­nis­tua"

27.11.2023 15:00
Tilaajille
Kempeleessä järjestettiin pikkujoulutapahtuma pöhköimmästä päästä – Millaista on nousta Suomen pienintä laskettelurinnettä 4 tuntia putkeen?

Kem­pe­lees­sä jär­jes­tet­tiin pik­ku­jou­lu­ta­pah­tu­ma pöh­köim­mäs­tä päästä – Mil­lais­ta on nousta Suomen pie­nin­tä las­ket­te­lu­rin­net­tä 4 tuntia put­keen?

26.11.2023 18:36
Tilaajille
"Ei mitään tunkkaisia senioreita, vaan nuorekkaita ikäihmisiä", Kirsti Helenius kuvaa Rantalakeuden Eläkkeensaajia

"Ei mitään tunk­kai­sia se­nio­rei­ta, vaan nuo­rek­kai­ta ikäih­mi­siä", Kirsti He­le­nius kuvaa Ran­ta­la­keu­den Eläk­keen­saa­jia

23.11.2023 09:00
Tilaajille
Hiihtämällä läpi lukion – kempeleläinen Juuso Kinnunen saa pian painaa ylioppilaslakin päähänsä

Hiih­tä­mäl­lä läpi lukion – ­kem­pe­le­läi­nen Juuso Kin­nu­nen saa pian painaa yli­op­pi­las­la­kin pää­hän­sä

23.11.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen Superpesisjoukkue järjestää junioreille kaksi taitoleiriä alkuvuodesta

Kem­pe­leen Su­per­pe­sis­jouk­kue jär­jes­tää ju­nio­reil­le kaksi tai­to­lei­riä al­ku­vuo­des­ta

22.11.2023 13:00
Tilaajille
Kempeleen Aurinkojärven täyttämiseen tarvitaan noin 760 000 kuutiota vettä – Vesitys alkoi, mutta siinä kestää vuosia

Kem­pe­leen Au­rin­ko­jär­ven täyt­tä­mi­seen tar­vi­taan noin 760 000 kuu­tio­ta vettä – Vesitys alkoi, mutta siinä kestää vuosia

26.11.2023 17:09
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kempeleen Kirin managerin Sami Salorannan somekommentit johtivat varoitukseen ja 2 000 euron sakkoihin – "Olen siitä täysin eri mieltä"

Kem­pe­leen Kirin ma­na­ge­rin Sami Sa­lo­ran­nan so­me­kom­men­tit joh­ti­vat va­roi­tuk­seen ja 2 000 euron sak­koi­hin – "Olen siitä täysin eri mieltä"

21.11.2023 22:01
Tilaajille
Hannu kertoo kokemuksistaan Kempeleen asukastuvalta – "Jos kotona tympäisee tänne lähtiessä, niin täällä tulee hyvälle tuulelle"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hannu kertoo ko­ke­muk­sis­taan Kem­pe­leen asu­kas­tu­val­ta – "Jos kotona tym­päi­see tänne läh­ties­sä, niin täällä tulee hyvälle tuu­lel­le"

20.11.2023 11:00
Tilaajille
Leena Askeli jatkaa kristillisdemokraattien piirihallituksen puheenjohtajana – syyskokoukselta kannanotto myös Pohteen säästösuunnitelmiin

Leena Askeli jatkaa kris­til­lis­de­mo­kraat­tien pii­ri­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na – ­syys­ko­kouk­sel­ta kan­nan­ot­to myös Pohteen sääs­tö­suun­ni­tel­miin

19.11.2023 13:00
Juho Saarela pokkasi Kempeleen yrittäjäpalkinnon – Vaatimattomassa vuokrahallissa syntynyt JS-Automoto tekee miljoonien liikevaihtoa

Juho Saarela pokkasi Kem­pe­leen yrit­tä­jä­pal­kin­non – Vaa­ti­mat­to­mas­sa vuok­ra­hal­lis­sa syn­ty­nyt JS-Au­to­mo­to tekee mil­joo­nien lii­ke­vaih­toa

21.11.2023 18:44
Tilaajille
Kempeleläinen pitäjänneuvos Taavi Jarva paljastaa kirkkoherranvaalin jännitysdraaman ja muistelee retkeä kirkon vihkijäisiin, jossa tankeilla kynnettiin peltoja

Kem­pe­le­läi­nen pi­tä­jän­neu­vos Taavi Jarva pal­jas­taa kirk­ko­her­ran­vaa­lin jän­ni­tys­draa­man ja muis­te­lee retkeä kirkon vih­ki­jäi­siin, jossa tan­keil­la kyn­net­tiin peltoja

19.11.2023 06:00
Tilaajille
Köykkyriä ei vielä tykitetä – pienimmille laskettelijoille tarkoitettu taikamatto otetaan käyttöön tulevalla talvikaudella

Köyk­ky­riä ei vielä ty­ki­te­tä – ­pie­nim­mil­le las­ket­te­li­joil­le tar­koi­tet­tu tai­ka­mat­to otetaan käyt­töön tu­le­val­la tal­vi­kau­del­la

18.11.2023 15:00
Tilaajille
Kempele sai uuden nuorisovaltuuston – katso ketkä 16 nuorta ovat mukana

Kempele sai uuden nuo­ri­so­val­tuus­ton – katso ketkä 16 nuorta ovat mukana

16.11.2023 13:00
Tilaajille
Wheel Doctor pyöräytti toimintansa Kempeleeseen – "Meidän piti aluksi perustaa kahden miehen paja, mutta  lopulta päädyimme osakeyhtiöön, jossa on nyt lisäksemme neljä työntekijää"

Wheel Doctor pyö­räyt­ti toi­min­tan­sa Kem­pe­lee­seen – "­Mei­dän piti aluksi pe­rus­taa kahden miehen paja, mutta lopulta pää­dyim­me osa­keyh­tiöön, jossa on nyt li­säk­sem­me neljä työn­te­ki­jää"

16.11.2023 06:00
Tilaajille
Heini sanoo, että virkamiesjohdon tarjoama investointipaketti olisi helpompi niellä, jos se perustuisi haavekuvien sijaan jonkinlaisiin laskelmiin kannattavuudesta ja vaikuttavuudesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heini sanoo, että vir­ka­mies­joh­don tar­joa­ma in­ves­toin­ti­pa­ket­ti olisi hel­pom­pi niellä, jos se pe­rus­tui­si haa­ve­ku­vien sijaan jon­kin­lai­siin las­kel­miin kan­nat­ta­vuu­des­ta ja vai­kut­ta­vuu­des­ta

15.11.2023 10:00 1
Tilaajille