Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kempele
Viimeisin 24 tuntia
Kempeleen Zeppelinin parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Kem­pe­leen Zep­pe­li­nin park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

05.02.2023 16:00
Tilaajille
Ullan tavoitteena on paikka maajoukkueessa – "Jos ei tänä vuonna, niin onhan se vielä ensi vuosikin"

Ullan ta­voit­tee­na on paikka maa­jouk­kuees­sa – "Jos ei tänä vuonna, niin onhan se vielä ensi vuo­si­kin"

05.02.2023 15:00
Tilaajille
Pertti Sankilammen rahasto lakkautetaan, varat siirtyvät uuteen nimikkorahastoon

Pertti San­ki­lam­men rahasto lak­kau­te­taan, varat siir­ty­vät uuteen ni­mik­ko­ra­has­toon

05.02.2023 13:00
Tilaajille
Viikko
Ruukin ja Oulun väliä liikennöivä paikallisjuna pysähtyi kymmenellä seisakkeella 50- ja 60-luvuilla ja Reino Sevón muistelee, millaista lähijunaliikenne tuolloin oli – Katso myös videoita junaliikenteestä

Ruukin ja Oulun väliä lii­ken­nöi­vä pai­kal­lis­ju­na py­säh­tyi kym­me­nel­lä sei­sak­keel­la 50- ja 60-lu­vuil­la ja Reino Sevón muis­te­lee, mil­lais­ta lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tuol­loin oli – Katso myös vi­deoi­ta ju­na­lii­ken­tees­tä

04.02.2023 18:00
Tilaajille
Taekwon-Don SM-kilpailut käynnistyvät lauantaina Kempeleen Linnakankaalla – kilpailutapahtumiin avoin pääsy

Taek­won-Don SM-kil­pai­lut käyn­nis­ty­vät lauan­tai­na Kem­pe­leen Lin­na­kan­kaal­la – kil­pai­lu­ta­pah­tu­miin avoin pääsy

03.02.2023 19:50
Kempeleen kuntastrategia, Kempele-sopimus, taipuu myös lauluksi – katso video!

Kem­pe­leen kun­tast­ra­te­gia, Kem­pe­le-so­pi­mus, taipuu myös lau­luk­si – katso video!

03.02.2023 14:14
Vihiluoto-Oritkari -jääreitin aukaisu on aloitettu – kyläyhdistyksen tavoitteena on saada reitti leveämpänä auki lauantaiksi

Vi­hi­luo­to-Orit­ka­ri -jää­rei­tin aukaisu on aloi­tet­tu – ky­lä­yh­dis­tyk­sen ta­voit­tee­na on saada reitti le­veäm­pä­nä auki lauan­taik­si

01.02.2023 19:15
Tilaajille
Linnakankaalle lisää neliöitä jo neljännen kerran – noin 2 200 neliön moduulikoulun pitäisi olla valmiina lokakuussa syysloman aikaan

Lin­na­kan­kaal­le lisää ne­liöi­tä jo nel­jän­nen kerran – noin 2 200 neliön mo­duu­li­kou­lun pitäisi olla val­mii­na lo­ka­kuus­sa syys­lo­man aikaan

01.02.2023 06:00
Tilaajille
Video: Mies kaahaa poliisia karkuun jopa yli 180 km/h – Oulusta alkanut takaa-ajo päättyy lopulta Limingassa, kun auto suistuu ojaan

Video: Mies kaahaa po­lii­sia karkuun jopa yli 180 km/h – Oulusta alkanut ta­kaa-ajo päättyy lopulta Li­min­gas­sa, kun auto suistuu ojaan

31.01.2023 16:25
Tilaajille
Lehto Group antoi tulosvaroituksen – rakennusyhtiön liiketappio on ennakoitua suurempi

Lehto Group antoi tu­los­va­roi­tuk­sen – ra­ken­nus­yh­tiön lii­ke­tap­pio on en­na­koi­tua suu­rem­pi

31.01.2023 11:30
Emilin suksi ei luistanut Zeppelin-hiihdoissa parhaalla mahdollisella tavalla, Saaga oli tyytyväinen suoritukseensa – katso tulokset

Emilin suksi ei luis­ta­nut Zep­pe­lin-hiih­dois­sa par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la, Saaga oli tyy­ty­väi­nen suo­ri­tuk­seen­sa – katso tu­lok­set

30.01.2023 06:33
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaalassa Vihiluodon kyläyhdistys palkittiin Oulun kaupungin Liikuntateko-palkinnolla ja Kempele Vuoden liikuttavin kunta -palkinnolla

Poh­jois-Poh­jan­maan Ur­hei­lu­gaa­las­sa Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys pal­kit­tiin Oulun kau­pun­gin Lii­kun­ta­te­ko-pal­kin­nol­la ja Kempele Vuoden lii­kut­ta­vin kunta -pal­kin­nol­la

28.01.2023 14:17
Vihiluodon kaavamuutoksen valmistelu jatkuu – asukastilaisuus järjestetään

Vi­hi­luo­don kaa­va­muu­tok­sen val­mis­te­lu jatkuu – a­su­kas­ti­lai­suus jär­jes­te­tään

25.01.2023 15:00
Tilaajille
Pesäpallon halli-SM-kisat lähestyvät:  KeKin naiset lähtevät Joensuuhun, miehet Kajaaniin – yksi peli pelataan Kempeleessä

Pe­sä­pal­lon hal­li-SM-ki­sat lä­hes­ty­vät:  KeKin naiset läh­te­vät Joen­suu­hun, miehet Ka­jaa­niin – yksi peli pe­la­taan Kem­pe­lees­sä

24.01.2023 16:09
Raidelinjaus uusiksi kolmesta paikasta: Temmesjoen kohdalta, Tupoksesta sekä Kempeleen ja Oulun rajalta – suunnitelmia voi kommentoida jo helmikuussa

Rai­de­lin­jaus uusiksi kol­mes­ta pai­kas­ta: Tem­mes­joen koh­dal­ta, Tu­pok­ses­ta sekä Kem­pe­leen ja Oulun rajalta – suun­ni­tel­mia voi kom­men­toi­da jo hel­mi­kuus­sa

27.01.2023 08:19
Tilaajille
Kempele sopi romun täyttämän Kalliomontun uimapaikan pohjan siivouksesta sukeltajien kanssa

Kempele sopi romun täyt­tä­män Kal­lio­mon­tun ui­ma­pai­kan pohjan sii­vouk­ses­ta su­kel­ta­jien kanssa

23.01.2023 19:13
Yli sata vihiluotolaista vastustaa kaavamuutosta, joka mahdollistaisi kerrostalorakentamisen Airport Hotellin tontille – yrittäjä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua tontille viittä kerrostaloa

Yli sata vi­hi­luo­to­lais­ta vas­tus­taa kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen Airport Ho­tel­lin ton­til­le – yrit­tä­jä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua ton­til­le viittä ker­ros­ta­loa

23.01.2023 06:00
Tilaajille
Lakeudelta pääsi nuoria valtakunnalliseen Taitaja9-finaaliin – "Kisassa tarvittiin perustaitoja, jotka jokaisen pitäisi osata"

La­keu­del­ta pääsi nuoria val­ta­kun­nal­li­seen Taitaja9-fi­naa­liin – "Ki­sas­sa tar­vit­tiin pe­rus­tai­to­ja, jotka jo­kai­sen pitäisi osata"

22.01.2023 11:00
Tilaajille
Villitkin elinvoimaa tuovat ideat esiin – luottamushenkilöiden ideoita jatkojalostetaan myöhemmin aivoriihessä

Vil­lit­kin elin­voi­maa tuovat ideat esiin – ­luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ideoita jat­ko­ja­los­te­taan myö­hem­min ai­vo­rii­hes­sä

20.01.2023 15:01 1
Kempeleeseen perustettiin ensimmäinen Vapauden liiton pohjoispohjalainen paikallisyhdistys, puheenjohtajaksi valittiin Heini Koukkari

Kem­pe­lee­seen pe­rus­tet­tiin en­sim­mäi­nen Va­pau­den liiton poh­jois­poh­ja­lai­nen pai­kal­li­syh­dis­tys, pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Heini Kouk­ka­ri

19.01.2023 11:00 2