Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vaalipostia
Vaalipostia: Inka muistuttaa, että Suomen tulevaisuus riippuu nuoristamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Inka muis­tut­taa, että Suomen tu­le­vai­suus riippuu nuo­ris­tam­me

29.03.2023 12:01
Tilaajille
Vaalipostia: Perheiden hyvinvointi sosiaalipolitiikan kärjeksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Per­hei­den hy­vin­voin­ti so­siaa­li­po­li­tii­kan kär­jek­si

29.03.2023 12:01
Tilaajille
Vaalipostia: Nyt tarvitaan kanttia, Ollikaisen Anttia!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Nyt tar­vi­taan kant­tia, Ol­li­kai­sen Anttia!

28.03.2023 18:10
Tilaajille
Vaalipostia: Ratkaiseeko hoitajat vaalit, miettii liminkalainen Jukka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Rat­kai­see­ko hoi­ta­jat vaalit, miettii li­min­ka­lai­nen Jukka

28.03.2023 13:34
Tilaajille
Vaalipostia: Suomen talouden kasvu alkaa pohjoisesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Suomen ta­lou­den kasvu alkaa poh­joi­ses­ta

28.03.2023 12:48
Tilaajille
Vaalipostia: Saako omia lapsia hoitaa kotona, kysyy kempeleläinen Leena
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Saako omia lapsia hoitaa kotona, kysyy kem­pe­le­läi­nen Leena

28.03.2023 06:05
Tilaajille
Vaalipostia: Vallitsevan tilanteen takia eduskunnan puolustusvaliokunta asetti tavoitteen kasvattaa ampumaratojen määrää aina tuhanteen rataan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Val­lit­se­van ti­lan­teen takia edus­kun­nan puo­lus­tus­va­lio­kun­ta asetti ta­voit­teen kas­vat­taa am­pu­ma­ra­to­jen määrää aina tu­han­teen rataan

23.03.2023 07:00
Tilaajille
Vaalipostia: Haluatko ikääntyville paremman vanhuuden turvan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Ha­luat­ko ikään­ty­vil­le pa­rem­man van­huu­den turvan?

22.03.2023 18:00
Tilaajille
Vaalipostia: Tarvitsemme edustajia, jotka tekevät työtä sydämellään ja motivoituneesti, mutta käyttävät päätöksenteon tukena tietoa ja kokemusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Tar­vit­sem­me edus­ta­jia, jotka tekevät työtä sy­dä­mel­lään ja mo­ti­voi­tu­nees­ti, mutta käyt­tä­vät pää­tök­sen­teon tukena tietoa ja ko­ke­mus­ta

22.03.2023 15:00
Tilaajille
Vaalipostia: Miksi  kukaan ei puhu päihdehoitokriisistä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Miksi kukaan ei puhu päih­de­hoi­tok­rii­sis­tä?

21.03.2023 20:00
Tilaajille
Vaalipostia: Sinä päätät, kuka päättää – yksikin ääni voi ratkaista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Sinä päätät, kuka päättää – yksikin ääni voi rat­kais­ta

21.03.2023 19:00
Tilaajille
Vaalipostia: Lakeuden alue tarvitsee yhteisten asioiden hoitajaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: La­keu­den alue tar­vit­see yh­teis­ten asioi­den hoi­ta­jaa

15.03.2023 07:49
Tilaajille
Vaalipostia: Tuulivoimaloiden aikapommi tuhoaa Pohjois-Suomen – Tuomelan Kari vaatii pikaisesti tuulivoimalakia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Tuu­li­voi­ma­loi­den ai­ka­pom­mi tuhoaa Poh­jois-Suo­men – Tuo­me­lan Kari vaatii pi­kai­ses­ti tuu­li­voi­ma­la­kia

14.03.2023 15:08 1
Tilaajille
Vaalipostia: Olli vaatii alipalkkauksen kriminalisoimista – "Varkaus on rikos, mutta duunarin alipalkkauksesta pääsee usein kuin koira veräjästä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Olli vaatii ali­palk­kauk­sen kri­mi­na­li­soi­mis­ta – "­Var­kaus on rikos, mutta duu­na­rin ali­palk­kauk­ses­ta pääsee usein kuin koira ve­rä­jäs­tä"

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Vaalipostia: "Minä en suostu häpeämään juuriani tai ajattelemaan maaseutumaisia kuntia riippakivinä", kirjoittaa Olga
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Minä en suostu hä­peä­mään juu­ria­ni tai ajat­te­le­maan maa­seu­tu­mai­sia kuntia riip­pa­ki­vi­nä", kir­joit­taa Olga

04.03.2023 19:00
Vaalipostia: Perintövero on eettisesti arveluttava ja toteutukseltaan epäoikeudenmukainen vero, kirjoittaa Janne
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Pe­rin­tö­ve­ro on eet­ti­ses­ti ar­ve­lut­ta­va ja to­teu­tuk­sel­taan epä­oi­keu­den­mu­kai­nen vero, kir­joit­taa Janne

02.03.2023 06:00
Vaalipostia: Anun mielestä oppimisen avain on hyvinvoiva opettaja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Anun mie­les­tä op­pi­mi­sen avain on hy­vin­voi­va opet­ta­ja

02.03.2023 06:00
Vaalipostia: Vesa tietää, ketä aikoo äänestää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Vesa tietää, ketä aikoo ää­nes­tää

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Vaalipostia: Nyt on edessä tuhannen taalan paikka, muistuttavat Miina-Anniina ja Juuso
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Nyt on edessä tu­han­nen taalan paikka, muis­tut­ta­vat Mii­na-An­nii­na ja Juuso

01.03.2023 06:00
Vaalipostia: Pohjois-Pohjanmaan on panostettava koulutukseen sekä pito- ja vetovoimaan, tähdentää Eija
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Poh­jois-Poh­jan­maan on pa­nos­tet­ta­va kou­lu­tuk­seen sekä pito- ja ve­to­voi­maan, täh­den­tää Eija

01.03.2023 06:00