Kaupallinen yhteistyö

Iin Kukkakaupassa ja Keijun Kukkapuodissa eletään vuoden kiireisimpiä viikkoja – kukkakaupan arjessa voi nähdä koko ihmisen elinkaaren syntymästä kuolemaan
Mainos Arvo Kova Oy

Iin Kuk­ka­kau­pas­sa ja Keijun Kuk­ka­puo­dis­sa eletään vuoden kii­rei­sim­piä viik­ko­ja – kuk­ka­kau­pan arjessa voi nähdä koko ihmisen elin­kaa­ren syn­ty­mäs­tä kuo­le­maan

21.12.2020 09:00
Sähköpyörä on mukavin tapa laihtua – kun pyöräilee enemmän, liikkuu enemmän
Mainos Kuntokauppa

Säh­kö­pyö­rä on mukavin tapa laihtua – kun pyö­räi­lee enem­män, liikkuu enemmän

10.12.2020 06:00
Pörhö virittää brändiään pörhistelemättä
Mainos Kaleva Media

Pörhö vi­rit­tää brän­diään pör­his­te­le­mät­tä

09.12.2020 10:00
Oletko taloushallinnon asiantuntija ja aivan tyytyväinen työhösi? Lue silti tämä – ”Colleqium sopii ihmiselle, joka haluaa tulla taloushallinnon alalla todella hyväksi”
Mainos Colleqium

Oletko ta­lous­hal­lin­non asian­tun­ti­ja ja aivan tyy­ty­väi­nen työ­hö­si? Lue silti tämä – ”Col­le­qium sopii ih­mi­sel­le, joka haluaa tulla ta­lous­hal­lin­non alalla todella hy­väk­si”

02.11.2020 11:00
Jopa kirjanpitäjät markkinoivat, mutta yllättävästä syystä – Katso video
Mainos Kaleva Media

Jopa kir­jan­pi­tä­jät mark­ki­noi­vat, mutta yl­lät­tä­väs­tä syystä – Katso video

27.10.2020 06:00
Kädet ovat fysioterapeutin tärkein työväline – ”Tehtävämme on pureutua oireiden syihin”
Mainos Oulunseudun Fysioterapia

Kädet ovat fy­sio­te­ra­peu­tin tärkein työ­vä­li­ne – ”Teh­tä­väm­me on pu­reu­tua oi­rei­den syihin”

12.10.2020 06:00
Kajakki on syksyn kuntoiluhitti – Melonta rentouttaa ja polttaa tehokkaasti rasvaa
Mainos Kuntokauppa

Kajakki on syksyn kun­toi­lu­hit­ti – Melonta ren­tout­taa ja polttaa te­hok­kaas­ti rasvaa

07.09.2020 06:00
Syksyllä tarvitaan tuttuja perusasioita arjessa jaksamiseen
Mainos Webbipiste

Syk­syl­lä tar­vi­taan tuttuja pe­ru­sa­sioi­ta arjessa jak­sa­mi­seen

31.08.2020 12:35
Ilmainen VPN voi olla vakava tietoturvariski
Mainos VPN-yhteydet.fi

Il­mai­nen VPN voi olla vakava tie­to­tur­va­ris­ki

14.07.2020 13:00
Kesäaika lisää puhelinvahinkoja – muista suojata laitteesi asianmukaisesti
Mainos kuoret-net

Ke­säai­ka lisää pu­he­lin­va­hin­ko­ja – muista suojata lait­tee­si asian­mu­kai­ses­ti

06.07.2020 00:00
Löydä verkko, voita palkintoja ja nauti luotettavasta journalismista, missä kesällä liikutkin!
Mainos Kaleva Media

Löydä verkko, voita pal­kin­to­ja ja nauti luo­tet­ta­vas­ta jour­na­lis­mis­ta, missä kesällä lii­kut­kin!

17.06.2020 11:00
Kirjoita kirje äidille ja voita 100 euron ravintolalahjakortti
Mainos Kaleva Media

Kir­joi­ta kirje äidille ja voita 100 euron ra­vin­to­la­lah­ja­kort­ti

23.04.2020 06:00
Yllättävällä tavalla kansainvälinen Ylläs etsii ratkaisua lumettomaan kauteen
Mainos Ylläs

Yl­lät­tä­väl­lä tavalla kan­sain­vä­li­nen Ylläs etsii rat­kai­sua lu­met­to­maan kauteen

08.04.2020 06:00
Yllättävällä tavalla kansainvälinen Ylläs etsii ratkaisua lumettomaan kauteen
Mainos Kaleva Media

Yl­lät­tä­väl­lä tavalla kan­sain­vä­li­nen Ylläs etsii rat­kai­sua lu­met­to­maan kauteen

08.04.2020 06:00
Yllättävällä tavalla kansainvälinen Ylläs etsii ratkaisua lumettomaan kauteen
Mainos Kaleva Media

Yl­lät­tä­väl­lä tavalla kan­sain­vä­li­nen Ylläs etsii rat­kai­sua lu­met­to­maan kauteen

08.04.2020 06:00
Kiristääkö koronavirus taloustilannettasi? 5 selviytymisvinkkiä
Mainos Tumes Media

Ki­ris­tää­kö ko­ro­na­vi­rus ta­lous­ti­lan­net­ta­si? 5 sel­viy­ty­mis­vink­kiä

30.03.2020 06:00
Suunnittele unelmiesi matka Suomessa – Toteuta se sitten, kun Sanna ja Sauli antavat luvan
Mainos Saaga Travel

Suun­nit­te­le unel­mie­si matka Suo­mes­sa – Toteuta se sitten, kun Sanna ja Sauli antavat luvan

23.03.2020 11:35
Nyrkkeilytreeni kotona kasvattaa kuntoa monipuolisesti
Mainos Gorillasports.fi

Nyrk­kei­lyt­ree­ni kotona kas­vat­taa kuntoa mo­ni­puo­li­ses­ti

20.03.2020 06:00
Ammattimaiset markkinointivälineet kutsuvat luokseen
Mainos Markkinointitarvike

Am­mat­ti­mai­set mark­ki­noin­ti­vä­li­neet kut­su­vat luok­seen

19.03.2020 06:00
Sähköperämoottorien myynti edelleen kasvussa
Mainos Preeco.fi

Säh­kö­pe­rä­moot­to­rien myynti edel­leen kas­vus­sa

04.03.2020 14:50
Ikänäkö voi yllättää jo nelikymppisen – lukulasit korvaavan mykiöleikkauksen tuoma korjaus on pysyvä
Mainos Terveystalo

Ikänäkö voi yl­lät­tää jo ne­li­kymp­pi­sen – lu­ku­la­sit kor­vaa­van my­kiö­leik­kauk­sen tuoma korjaus on pysyvä

20.02.2020 09:25
Kodinplaza.fi -tarjouspyyntöpalvelu tuo kodin- ja kiinteistönpalveluja tarvitsevat ihmiset ja tekijät yhteen
Mainos Kodinplaza.fi

Ko­dinp­la­za.fi -tar­jous­pyyn­tö­pal­ve­lu tuo kodin- ja kiin­teis­tön­pal­ve­lu­ja tar­vit­se­vat ihmiset ja tekijät yhteen

17.01.2020 00:00
Pääkoppa kuntoon ristikoita ratkomalla
Mainos Natiivi, ristikko

Pää­kop­pa kuntoon ris­ti­koi­ta rat­ko­mal­la

19.06.2018 14:25
Valitse pikalainapaikka huolella ja muista kilpailutus
Mainos Haa Huuu

Valitse pi­ka­lai­na­paik­ka huo­lel­la ja muista kil­pai­lu­tus

24.08.2017 14:00