Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Pääkirjoitus
Tilaajille

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li iloit­see Uu­tis­me­dian liiton tuoreen tut­ki­muk­sen tu­lok­sis­ta ja muis­tut­taa, että kun­ta­po­li­tii­ka­sa tar­vi­taan ko­ke­muk­sia lisäksi ih­mi­siä, jotka ky­seen­alais­ta­vat totutut käy­tän­nöt

Uutismedian liiton teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan yhteiskunnalliset asiat ja politiikka kiinnostavat suomalaisia aiempaa enemmän. Ilmiö näkyy etenkin nuorten keskuudessa. Joka toinen 15 vuotta täyttänyt suomalainen ilmoittaa mielenkiintonsa yhteiskunnallisia asioita kohtaan lisääntyneen, ja eniten kiinnostus on kasvanut 15-24-vuotiaiden keskuudessa. 44 prosenttia suomalaisista ilmoittaa olevansa aiempaa kiinnostuneempi politiikasta.

Tutkimuksen tulos nostaa odotusta tulevien kuntavaalien äänestysprosentille.