NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Oulunsalo
Kuukausi
Katso animaatio maankohoamisesta: "Trupukan nokassa ja Valpun rannassa on vanhain muistojen aikana vedetty nuottaa, ja nyt niistä paikoin niitetään heinää"

Katso ani­maa­tio maan­ko­hoa­mi­ses­ta: "T­ru­pu­kan nokassa ja Valpun ran­nas­sa on vanhain muis­to­jen aikana vedetty nuot­taa, ja nyt niistä paikoin nii­te­tään heinää"

03.06.2023 15:00
Tilaajille
Oulunsalolaiselle Minnalle veden ja värin yllätyksellinen yhteispeli on tärkeää – "Valot, varjot, tunteen ja herkkyyden, koen että ne saan juuri vesiväreillä parhaiten"

Ou­lun­sa­lo­lai­sel­le Min­nal­le veden ja värin yl­lä­tyk­sel­li­nen yh­teis­pe­li on tärkeää – "Valot, varjot, tunteen ja herk­kyy­den, koen että ne saan juuri ve­si­vä­reil­lä par­hai­ten"

30.05.2023 06:00
Tilaajille
Kuuntele Necestorin debyyttisingle –  Nuoret miehet lakeudelta tähtäävät maailman esityslavoille

Kuun­te­le Ne­ces­to­rin de­byyt­ti­sing­le –  Nuoret miehet la­keu­del­ta täh­tää­vät maail­man esi­tys­la­voil­le

27.05.2023 19:00
Tilaajille
Katso video: Oulunsalolaiset saksanseisojat avasivat uintikauden – "Voisi sanoa, että uiminen kulkee tällä rodulla geeneissä", toteaa Marja Launonen

Katso video: Ou­lun­sa­lo­lai­set sak­san­sei­so­jat ava­si­vat uin­ti­kau­den – "Voisi sanoa, että uiminen kulkee tällä rodulla gee­neis­sä", toteaa Marja Lau­no­nen

27.05.2023 13:00
Tilaajille
Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestysaika päättyy sunnuntaina – Oulunsaloon on ehdotettu pumptrack-rataa sekä Viljapuistoon esteettömiä penkkejä

Oulun osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tys­ai­ka päättyy sun­nun­tai­na – Ou­lun­sa­loon on eh­do­tet­tu pumpt­rack-ra­taa sekä Vil­ja­puis­toon es­teet­tö­miä penk­ke­jä

25.05.2023 15:00
Tilaajille
Oulunsalon lauttarannassa tehdään kesän aikana tuulivoimalatöitä – purkutyöt alkavat ensi viikolla, syksyllä Riutunkarissa pyörii kaksi uutta voimalaa

Ou­lun­sa­lon laut­ta­ran­nas­sa tehdään kesän aikana tuu­li­voi­ma­la­töi­tä – pur­ku­työt alkavat ensi vii­kol­la, syk­syl­lä Riu­tun­ka­ris­sa pyörii kaksi uutta voi­ma­laa

25.05.2023 09:00
Tilaajille
Katso kuvat: Jääkiekon MM-kisojen innoittamana osa faneista seuraa pelejä paikallisissa baareissa

Katso kuvat: Jää­kie­kon MM-ki­so­jen in­noit­ta­ma­na osa fa­neis­ta seuraa pelejä pai­kal­li­sis­sa baa­reis­sa

16.05.2023 18:00
Tilaajille
Katso kuvat ja video: Oulunsalon kirkonkylän koululla valmistaudutaan merirosvomusikaalin ensi-iltaan – kaikille avoin kulttuurielämys on koko koulun yhteinen voimanponnistus

Katso kuvat ja video: Ou­lun­sa­lon kir­kon­ky­län kou­lul­la val­mis­tau­du­taan me­ri­ros­vo­mu­si­kaa­lin en­si-il­taan – kai­kil­le avoin kult­tuu­ri­elä­mys on koko koulun yh­tei­nen voi­man­pon­nis­tus

13.05.2023 18:00
Tilaajille
Alaikäisenä yksin maahan tulleiden perheryhmäkoti avataan kesäkuun alussa Oulunsalon keskustaan

Ala­ikäi­se­nä yksin maahan tul­lei­den per­he­ryh­mä­ko­ti avataan ke­sä­kuun alussa Ou­lun­sa­lon kes­kus­taan

13.05.2023 09:00
Tilaajille
Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa hakee Oulun seurakuntayhtymän johtajaksi – mukana myös 17 muuta hakijaa

Ou­lun­sa­lon kirk­ko­her­ra Petri Satomaa hakee Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si – mukana myös 17 muuta hakijaa

12.05.2023 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Oulunsalonrannan katujen ja ympäristön rakennussuunnittelusta järjestetään infotilaisuus kesäkuun alussa

Ou­lun­sa­lon­ran­nan katujen ja ym­pä­ris­tön ra­ken­nus­suun­nit­te­lus­ta jär­jes­te­tään in­fo­ti­lai­suus ke­sä­kuun alussa

06.05.2023 09:00
Tilaajille
Lakeustaustaiset kansanedustajat Hanna ja Janne vastaavat: Mitä tuleva hallituskausi tarkoittaa lakeuden ihmisille?

La­keus­taus­tai­set kan­san­edus­ta­jat Hanna ja Janne vas­taa­vat: Mitä tuleva hal­li­tus­kau­si tar­koit­taa la­keu­den ih­mi­sil­le?

02.05.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen Jätekuljetus Ky yksi Kiertokaaren bio- ja pakkausjätteiden kuljetuskilpailutuksen voittaneista urakoitsijoista

Kem­pe­leen Jä­te­kul­je­tus Ky yksi Kier­to­kaa­ren bio- ja pak­kaus­jät­tei­den kul­je­tus­kil­pai­lu­tuk­sen voit­ta­neis­ta ura­koit­si­jois­ta

28.04.2023 08:11
Tilaajille
Auto törmäsi puuhun Oulunsalon kirkon lähettyvillä – ensihoito kuljetti yhden henkilön hoitoon

Auto törmäsi puuhun Ou­lun­sa­lon kirkon lä­het­ty­vil­lä – en­si­hoi­to kul­jet­ti yhden hen­ki­lön hoitoon

26.04.2023 06:52
Oulunsalossa perättömän koulu-uhkauksen tehnyt nuori mies sai sakkoja oikeudessa

Ou­lun­sa­los­sa pe­rät­tö­män kou­lu-uh­kauk­sen tehnyt nuori mies sai sakkoja oi­keu­des­sa

20.04.2023 07:23
Tilaajille
Oulunsalon Varjakalle ei tullut menestystä Vuoden Kylä 2023 -kilpailussa, voiton vei Koittila

Ou­lun­sa­lon Var­ja­kal­le ei tullut me­nes­tys­tä Vuoden Kylä 2023 -kil­pai­lus­sa, voiton vei Koit­ti­la

19.04.2023 18:05
Tilaajille
Löytyisikö Oulunsalosta alakouluikäisiä lapsia uutisankkureiksi? Oulun kaupunki suunnittelee Lasten uutisten käynnistämistä

Löy­tyi­si­kö Ou­lun­sa­los­ta ala­kou­lu­ikäi­siä lapsia uu­ti­sank­ku­reik­si? Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee Lasten uu­tis­ten käyn­nis­tä­mis­tä

19.04.2023 15:00
Patinoituneet esineet kertovat tarinaa, johon jokainen voi lisätä omansa

Pa­ti­noi­tu­neet esineet ker­to­vat ta­ri­naa, johon jo­kai­nen voi lisätä omansa

02.04.2023 16:55
Tilaajille
Oulunsalon kunnantalosta yritysten kohtaamispaikka – kaupan taustalla joukko eri alojen yrittäjiä

Ou­lun­sa­lon kun­nan­ta­los­ta yri­tys­ten koh­taa­mis­paik­ka – kaupan taus­tal­la joukko eri alojen yrit­tä­jiä

27.03.2023 11:38 1
Tilaajille
Laser HT koki karvaan tappion finaaleissa – ensi kaudelle tavoite on selvä: Suomi-sarjaan

Laser HT koki karvaan tappion fi­naa­leis­sa – ensi kau­del­le tavoite on selvä: Suo­mi-sar­jaan

21.03.2023 15:00
Tilaajille