Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Oulunsalo
Kuukausi
Oulunsalon Jääsköntielle suunnitteilla uusi päiväkoti – päiväkotitoimijaksi Pilke Päiväkodit Oy

Ou­lun­sa­lon Jääs­kön­tiel­le suun­nit­teil­la uusi päi­vä­ko­ti – päi­vä­ko­ti­toi­mi­jak­si Pilke Päi­vä­ko­dit Oy

26.01.2023 11:00
Tilaajille
Oulunsalon Pallo sai Petristä uuden valmennuspäällikön – "Tässä on hyvät lähtökohdat kehittää toimintaa"

Ou­lun­sa­lon Pallo sai Pet­ris­tä uuden val­men­nus­pääl­li­kön – "Tässä on hyvät läh­tö­koh­dat ke­hit­tää toi­min­taa"

25.01.2023 06:00
Tilaajille
Lakeudelta pääsi nuoria valtakunnalliseen Taitaja9-finaaliin – "Kisassa tarvittiin perustaitoja, jotka jokaisen pitäisi osata"

La­keu­del­ta pääsi nuoria val­ta­kun­nal­li­seen Taitaja9-fi­naa­liin – "Ki­sas­sa tar­vit­tiin pe­rus­tai­to­ja, jotka jo­kai­sen pitäisi osata"

22.01.2023 11:00
Tilaajille
Lyydia päätyi opiskelijalehtien kautta viestinnän asiantuntijaksi Hyvinvointiala Hali ry:lle – “Tavallaan ajauduin vaikuttamaan”

Lyydia päätyi opis­ke­li­ja­leh­tien kautta vies­tin­nän asian­tun­ti­jak­si Hy­vin­voin­ti­ala Hali ry:lle – “Ta­val­laan ajau­duin vai­kut­ta­maan”

20.01.2023 06:00
Tilaajille
Oulunsalossa lentopallo on nouseva laji – pian pelaajien lukumäärässä Vasama pistää paremmaksi kuin koronaa edeltävänä aikana

Ou­lun­sa­los­sa len­to­pal­lo on nouseva laji – pian pe­laa­jien lu­ku­mää­räs­sä Vasama pistää pa­rem­mak­si kuin koronaa edel­tä­vä­nä aikana

11.01.2023 15:05
Tilaajille
Rantalakeus-turnaus keräsi kymmenet juniorijoukkueet Kempeleeseen ja Oulunsaloon

Ran­ta­la­keus-tur­naus keräsi kym­me­net ju­nio­ri­jouk­kueet Kem­pe­lee­seen ja Ou­lun­sa­loon

10.01.2023 06:21
Tilaajille
Vanhemmat
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirissä vielä mietitään valitusluvan hakemista Hailuodon kiinteälle yhteydelle – aikaa on 6. helmikuuta saakka

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ris­sä vielä mie­ti­tään va­li­tus­lu­van ha­ke­mis­ta Hai­luo­don kiin­teäl­le yh­tey­del­le – aikaa on 6. hel­mi­kuu­ta saakka

04.01.2023 11:00
Tilaajille
15-vuotias oulunsalolainen Veeti pääsi jo maajoukkueeseen – nyt tavoitteena on päästä B-junioreihin ja vakiinnuttaa edustuspaikka

15-vuo­tias ou­lun­sa­lo­lai­nen Veeti pääsi jo maa­jouk­kuee­seen – nyt ta­voit­tee­na on päästä B-ju­nio­rei­hin ja va­kiin­nut­taa edus­tus­paik­ka

03.01.2023 12:56
Tilaajille
Oulunsalolainen Leena Ung aloitti Rantalakeuden kansallispuvun valmistuksen 22 vuotta sitten – "ajattelin tuolloin olevani ensimmäisiä, joka kyseisen puvun on koskaan tehnyt, mutta toisin kävi"

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Leena Ung aloitti Ran­ta­la­keu­den kan­sal­lis­pu­vun val­mis­tuk­sen 22 vuotta sitten – "a­jat­te­lin tuol­loin olevani en­sim­mäi­siä, joka ky­sei­sen puvun on koskaan tehnyt, mutta toisin kävi"

01.01.2023 11:00
Tilaajille
Loppiaisviikonloppuna järjestettävä Rantalakeus-turnaus pyörähtää käyntiin jo 41. kerran – kempeleläinen Hyvösen perhe viettää päivät tiiviisti hallilla

Lop­piais­vii­kon­lop­pu­na jär­jes­tet­tä­vä Ran­ta­la­keus-tur­naus pyö­räh­tää käyn­tiin jo 41. kerran – kem­pe­le­läi­nen Hyvösen perhe viettää päivät tii­viis­ti hal­lil­la

30.12.2022 12:37
Tilaajille
Jan on Oulunsalon Yrittäjät ry:n uusi puheenjohtaja – alkajaisiksi hän teki yhdistyksen jäsenille uudenvuoden lupauksen

Jan on Ou­lun­sa­lon Yrit­tä­jät ry:n uusi pu­heen­joh­ta­ja – al­ka­jai­sik­si hän teki yh­dis­tyk­sen jä­se­nil­le uu­den­vuo­den lu­pauk­sen

27.12.2022 18:00
Tilaajille
Hyvää joulua! Kysyimme Oulunsalon katugallupissa tärkeää joulumuistoa – näin meille vastattiin

Hyvää joulua! Ky­syim­me Ou­lun­sa­lon ka­tu­gal­lu­pis­sa tärkeää jou­lu­muis­toa – näin meille vas­tat­tiin

24.12.2022 06:00
Tilaajille
Varjakansaaren rakennuskaupat käynnistyivät – "Tavoite on saada tulevaksi kesäksi kaikki kaupat tehtyä"

Var­ja­kan­saa­ren ra­ken­nus­kau­pat käyn­nis­tyi­vät – "Ta­voi­te on saada tu­le­vak­si kesäksi kaikki kaupat tehtyä"

22.12.2022 16:30
Tilaajille
Rokotuspäivinä annetaan koronan tehosterokotteita – Oulunsalon rokotepäivä ensi torstaina

Ro­ko­tus­päi­vi­nä an­ne­taan koronan te­hos­te­ro­kot­tei­ta – Ou­lun­sa­lon ro­ko­te­päi­vä ensi tors­tai­na

12.12.2022 11:37
Perinteisistä juhlista halutaan poistaa kaikki kristillisyys, sanoo KIrsi, joka iloitsee kuitenkin ilmiön paikallisuudesta: "Tällä hetkellä kristinusko on maailman nopeimmin leviävä uskonto"
Kolumni

Pe­rin­tei­sis­tä juh­lis­ta ha­lu­taan poistaa kaikki kris­til­li­syys, sanoo KIrsi, joka iloit­see kui­ten­kin ilmiön pai­kal­li­suu­des­ta: "Tällä het­kel­lä kris­tin­us­ko on maail­man no­peim­min leviävä us­kon­to"

08.12.2022 06:00
Tilaajille
Oulunsalon seurakunta saa juhlatilan – tilatarve on tiedostettu vuodesta 2014 lähtien, mutta laajennushanke lähti liikkeelle vasta nyt

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta saa juh­la­ti­lan – ti­la­tar­ve on tie­dos­tet­tu vuo­des­ta 2014 läh­tien, mutta laa­jen­nus­han­ke lähti liik­keel­le vasta nyt

04.12.2022 06:00
Tilaajille
Kuvataiteilijasta vuoden oulunsalolaiseksi yrittäjäksi – "Paljon teen töitä intohimolla"

Ku­va­tai­tei­li­jas­ta vuoden ou­lun­sa­lo­lai­sek­si yrit­tä­jäk­si – "Paljon teen töitä in­to­hi­mol­la"

01.12.2022 18:00
Tilaajille
Neljän maakunnan lomituspalvelut hitsataan vuodenvaihteessa yhdeksi kokonaisuudeksi: tammikuusta lähtien kaksi yksikköä vastaa koko Pohjois-Suomesta

Neljän maa­kun­nan lo­mi­tus­pal­ve­lut hit­sa­taan vuo­den­vaih­tees­sa yhdeksi ko­ko­nai­suu­dek­si: tam­mi­kuus­ta lähtien kaksi yk­sik­köä vastaa koko Poh­jois-Suo­mes­ta

30.11.2022 06:00
Tilaajille