Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulunsalo
Viimeisin 4 tuntia
Kaava- ja tonttijakomuutos hyväksyttiin – Oulunsalon seurakuntatalon laajentaminen on nyt mahdollista

Kaava- ja tont­ti­ja­ko­muu­tos hy­väk­syt­tiin – Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­ta­lon laa­jen­ta­mi­nen on nyt mah­dol­lis­ta

09:00
Kuukausi
Yksinäisyys vaikuttaa nuoren tulevaisuuteen alentamalla oppimiskykyä ja ajaa helpommin työelämän sekä koulutuspolkujen ulkopuolelle
Kolumni

Yk­si­näi­syys vai­kut­taa nuoren tu­le­vai­suu­teen alen­ta­mal­la op­pi­mis­ky­kyä ja ajaa hel­pom­min työ­elä­män sekä kou­lu­tus­pol­ku­jen ul­ko­puo­lel­le

27.02.2024 19:00
Tilaajille
Oulunsalon uhrikirkko oli harvinaisuus, joka toi vaurautta – kempeleläiset olivat niin kateellisia, että tekivät piispalle ilmiannon

Ou­lun­sa­lon uh­ri­kirk­ko oli har­vi­nai­suus, joka toi vau­raut­ta – kem­pe­le­läi­set olivat niin ka­teel­li­sia, että tekivät piis­pal­le il­mi­an­non

25.02.2024 06:00
Tilaajille
Pitkäkankaan koululla keskitytään JERRY-hankkeen myötä kouluyhteisön turvallisuuden edistämiseen ja ongelmien kasautumisen ennaltaehkäisemiseen

Pit­kä­kan­kaan kou­lul­la kes­ki­ty­tään JER­RY-hank­keen myötä kou­lu­yh­tei­sön tur­val­li­suu­den edis­tä­mi­seen ja on­gel­mien ka­sau­tu­mi­sen en­nal­ta­eh­käi­se­mi­seen

26.02.2024 16:58
Tilaajille
Lakko sulkee suurimman osan Oulun kaupungin päiväkodeista ja perhepäivähoidosta – muutamia päiväkoteja voidaan pitää auki kriittisissä tehtävissä olevien henkilöiden lapsille

Lakko sulkee suu­rim­man osan Oulun kau­pun­gin päi­vä­ko­deis­ta ja per­he­päi­vä­hoi­dos­ta – ­muu­ta­mia päi­vä­ko­te­ja voidaan pitää auki kriit­ti­sis­sä teh­tä­vis­sä olevien hen­ki­löi­den lap­sil­le

12.02.2024 17:43
Veikkauksen Maakunnallinen Jokeri-palkinto osui Leena Kuukasjärven myötä Oulunsalon Vasaman lentopalloverkkoon

Veik­kauk­sen Maa­kun­nal­li­nen Jo­ke­ri-pal­kin­to osui Leena Kuu­kas­jär­ven myötä Ou­lun­sa­lon Vasaman len­to­pal­lo­verk­koon

07.02.2024 06:00
Tilaajille
121 miljoonaa riittää: Hailuodon sillat saadaan rakennettua sille varatuilla rahoilla, sanoo projektipäällikkö

121 mil­joo­naa riit­tää: Hai­luo­don sillat saadaan ra­ken­net­tua sille va­ra­tuil­la ra­hoil­la, sanoo pro­jek­ti­pääl­lik­kö

02.02.2024 18:01
Tilaajille
Vanhemmat
Oulunsalolainen Jarkko Kemppainen on ehkä Suomen lihaksikkain raksaukko – 133-kiloinen kehonrakentaja ei malta lähteä edes kävelylenkille

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Jarkko Kemp­pai­nen on ehkä Suomen li­hak­sik­kain rak­sauk­ko – 133-ki­loi­nen ke­hon­ra­ken­ta­ja ei malta lähteä edes kä­ve­ly­len­kil­le

27.01.2024 18:00
Tilaajille
Oulunsalossa Pitkisvanhemmat järjestäytyivät vanhempainyhdistykseksi – "Lapset mukaan lumitöihin ja muihin arjen askareisiin"

Ou­lun­sa­los­sa Pit­kis­van­hem­mat jär­jes­täy­tyi­vät van­hem­pain­yh­dis­tyk­sek­si – "­Lap­set mukaan lu­mi­töi­hin ja muihin arjen as­ka­rei­siin"

26.01.2024 11:00
Tilaajille
Oulunsalosta avautui haettavaksi omakotitalotontteja

Ou­lun­sa­los­ta avautui haet­ta­vak­si oma­ko­ti­ta­lo­tont­te­ja

22.01.2024 13:00
Tilaajille
Lentoliikenne Oulusta pysähtyy lakon vuoksi helmikuun alussa

Len­to­lii­ken­ne Oulusta py­säh­tyy lakon vuoksi hel­mi­kuun alussa

21.01.2024 11:00
Tilaajille
Vihuri 24 -harjoitus Oulunsalon tukikohdissa tammikuun viimeisellä viikolla

Vihuri 24 -har­joi­tus Ou­lun­sa­lon tu­ki­koh­dis­sa tam­mi­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la

20.01.2024 15:00
Tilaajille
Mitä tuumivat oulunsalolaiset Sylvia, Lennart ja Aleksi, jotka pian täyttävät yhteishakulomakkeensa

Mitä tuu­mi­vat ou­lun­sa­lo­lai­set Sylvia, Lennart ja Aleksi, jotka pian täyt­tä­vät yh­teis­ha­ku­lo­mak­keen­sa

20.01.2024 17:06
Tilaajille
"Yöllä kuului kova pamahdus" – Vihiluodon latupartio riensi apuun, kun pakkaset aiheuttivat Säkkisen Eeron asuntoon ison vesivahingon

"Yöllä kuului kova pa­mah­dus" – ­Vi­hi­luo­don la­tu­par­tio riensi apuun, kun pak­ka­set ai­heut­ti­vat Säk­ki­sen Eeron asun­toon ison ve­si­va­hin­gon

16.01.2024 13:00
Tilaajille
Miten sinä kehittäisit Oulunsaloa? Oulun kaupungin osallistuva budjetointi käynnistyy tänään

Miten sinä ke­hit­täi­sit Ou­lun­sa­loa? Oulun kau­pun­gin osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti käyn­nis­tyy tänään

15.01.2024 11:00
Tilaajille
Oulunsalolaiset Karttuset kehittelivät autotallissaan sähköisen telamopon – E-scort -nimeen piti hakea lupa Fordilta

Ou­lun­sa­lo­lai­set Kart­tu­set ke­hit­te­li­vät au­to­tal­lis­saan säh­köi­sen te­la­mo­pon – E-scort -nimeen piti hakea lupa For­dil­ta

14.01.2024 18:00
Tilaajille
Männikkö- ja Lepikkotien katu- ja ympäristösuunnitelmista yksi muistutus yksityishenkilöltä

Män­nik­kö- ja Le­pik­ko­tien katu- ja ym­pä­ris­tö­suun­ni­tel­mis­ta yksi muis­tu­tus yk­si­tyis­hen­ki­löl­tä

11.01.2024 15:00
Tilaajille
Oulunsalon kasvatti Niko Suihkonen otti paikkansa Ranskan liigan kärkiseurasta Chaumontista: "Kaikki pyörii täällä lentopallon ympärillä"

Ou­lun­sa­lon kas­vat­ti Niko Suih­ko­nen otti paik­kan­sa Ranskan liigan kär­ki­seu­ras­ta Chau­mon­tis­ta: "Kaikki pyörii täällä len­to­pal­lon ym­pä­ril­lä"

04.01.2024 15:00
Tilaajille
Perheyritykset Suomen huopakatto ja Tammerbitumi yhdistävät voimansa

Per­he­yri­tyk­set Suomen huo­pa­kat­to ja Tam­mer­bi­tu­mi yh­dis­tä­vät voi­man­sa

29.12.2023 15:00
Tilaajille