Oulunsalo
Viikko
Miten käy Varjakansaaren virkistyskäytön ja unohdetaanko alueen kulttuurihistoriallinen arvo kauppojen myötä?

Miten käy Var­ja­kan­saa­ren vir­kis­tys­käy­tön ja unoh­de­taan­ko alueen kult­tuu­ri­his­to­rial­li­nen arvo kaup­po­jen myötä?

25.06.2022 18:23
Tilaajille
Oulunsalon S-marketille uusi rakennus, joka on melko samankaltainen kuin nykyinen

Ou­lun­sa­lon S-mar­ke­til­le uusi ra­ken­nus, joka on melko sa­man­kal­tai­nen kuin ny­kyi­nen

22.06.2022 21:47
Tilaajille
Kohtaamisia:  Mietitkö uuden ihmisen tavatessasi enemmän, millaisen vaikutuksen annat itsestäsi vai tapaa, jolla kohtaat uuden ihmisen, kysyy Nanne
Kolumni

Koh­taa­mi­sia: Mie­tit­kö uuden ihmisen ta­va­tes­sa­si enem­män, mil­lai­sen vai­ku­tuk­sen annat it­ses­tä­si vai tapaa, jolla kohtaat uuden ih­mi­sen, kysyy Nanne

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Varjakan saaren yhteiskäyttö taattava – "On aara, ettei Varjakan saaren avoimuus yleisölle tule kehittämissuunnitelmaan väljästi kirjatuista myyntiehdoista huolimatta säilymään", kirjoittavat Maija ja Elina
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­ja­kan saaren yh­teis­käyt­tö taat­ta­va – "On aara, ettei Var­ja­kan saaren avoi­muus ylei­söl­le tule ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­maan väl­jäs­ti kir­ja­tuis­ta myyn­ti­eh­dois­ta huo­li­mat­ta säi­ly­mään", kir­joit­ta­vat Maija ja Elina

21.06.2022 16:45
Tilaajille
Lumitilkkukiltalaiset tietävät: kun antaa tilkkutyölle pikkusormen, se vie koko käden

Lu­mi­tilk­ku­kil­ta­lai­set tie­tä­vät: kun antaa tilk­ku­työl­le pik­ku­sor­men, se vie koko käden

20.06.2022 18:00
Tilaajille
Kuukausi
Tutkijasta tuli ensin puutarhuri, sitten sairaanhoitaja – Anne ei halua kiikkustuolissa miettiä, mitä jäi tekemättä

Tut­ki­jas­ta tuli ensin puu­tar­hu­ri, sitten sai­raan­hoi­ta­ja – Anne ei halua kiik­kus­tuo­lis­sa miet­tiä, mitä jäi te­ke­mät­tä

12.06.2022 12:57
Tilaajille
Oulunsalolainen valmentaja Juha Ring huomasi jo Mikael Granlundin juniorivuosina, että kiekkoilija on ikäistään kypsempi – mitä valmentajalegenda miettii Suomen MM-kullan jälkeen?

Ou­lun­sa­lo­lai­nen val­men­ta­ja Juha Ring huomasi jo Mikael Gran­lun­din ju­nio­ri­vuo­si­na, että kiek­koi­li­ja on ikäis­tään kyp­sem­pi – mitä val­men­ta­ja­le­gen­da miettii Suomen MM-kul­lan jäl­keen?

08.06.2022 08:11
Tilaajille
Kaikki lakeuden kirjastot kiinni tiistaina – kirjastojärjestelmän päivityksen vuoksi omatoimikäyttökään ei ole mahdollista

Kaikki la­keu­den kir­jas­tot kiinni tiis­tai­na – kir­jas­to­jär­jes­tel­män päi­vi­tyk­sen vuoksi oma­toi­mi­käyt­tö­kään ei ole mah­dol­lis­ta

05.06.2022 09:00
Tilaajille
Oulunsalon lukio STT:n lukiovertailussa Pohjois-Pohjanmaan kymmeneksi paras – kaksi maakunnan lukiota valtakunnallisessa kärkikymmenikössä

Ou­lun­sa­lon lukio STT:n lu­kio­ver­tai­lus­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kym­me­nek­si paras – kaksi maa­kun­nan lukiota val­ta­kun­nal­li­ses­sa kär­ki­kym­me­ni­kös­sä

04.06.2022 13:00
Tilaajille
Liiga-Juhani opettaa maalivahtijunioreita kesän leirillä – Oulunsalolaisseura palkitsi vastikään kasvattinsa

Lii­ga-Ju­ha­ni opettaa maa­li­vah­ti­ju­nio­rei­ta kesän lei­ril­lä – Ou­lun­sa­lo­lais­seu­ra pal­kit­si vast­ikään kas­vat­tin­sa

02.06.2022 06:00
Tilaajille
Tietyöt ovat alkaneet – pisin päällystystyö tehdään kantatiellä 86 Limingan ja Paavolan välillä

Tietyöt ovat al­ka­neet – pisin pääl­lys­tys­työ tehdään kan­ta­tiel­lä 86 Li­min­gan ja Paa­vo­lan välillä

01.06.2022 09:20
Hoivakodin arkeen sopii monenmoista aktiviteettia – Hoivakoti Teppolan väki avasi kesäkauden huristelemalla pitkin Oulunsalon kylänraittia

Hoi­va­ko­din arkeen sopii mo­nen­mois­ta ak­ti­vi­teet­tia – Hoi­va­ko­ti Tep­po­lan väki avasi ke­sä­kau­den hu­ris­te­le­mal­la pitkin Ou­lun­sa­lon ky­län­rait­tia

30.05.2022 18:00
Tilaajille
Markon ja Elinan yhteinen harrastus on purjehdus, jonka avulla parisuhdekin voi hyvin, eikä mykkäkoulu onnistu – "Kun kahdestaan on tuolla merellä, niin siinä on pakko tehdä yhteistyötä"

Markon ja Elinan yh­tei­nen har­ras­tus on pur­jeh­dus, jonka avulla pa­ri­suh­de­kin voi hyvin, eikä myk­kä­kou­lu onnistu – "Kun kah­des­taan on tuolla me­rel­lä, niin siinä on pakko tehdä yh­teis­työ­tä"

29.05.2022 06:00
Tilaajille
Parasta on sosiaalisuus: "Olen tutustunut pelin avulla varmaan kahteensataan uuteen ihmiseen, joista osaa uskallan sanoa ystävikseni", sanoo oulunsalolainen Lauri

Parasta on so­siaa­li­suus: "Olen tu­tus­tu­nut pelin avulla varmaan kah­teen­sa­taan uuteen ih­mi­seen, joista osaa us­kal­lan sanoa ys­tä­vik­se­ni", sanoo ou­lun­sa­lo­lai­nen Lauri

29.05.2022 11:31
Tilaajille
Vanhemmat
Retkelle jalan tai pyörien päällä – Mistä löytyvät rantalakeuden retkeilyreitit ja luontopolut?

Ret­kel­le jalan tai pyörien päällä – Mistä löy­ty­vät ran­ta­la­keu­den ret­kei­ly­rei­tit ja luon­to­po­lut?

24.05.2022 18:00
Tilaajille
Onnea valkolakin saaneille! Katso tästä päivittyvä listaus lakeuden uusista ylioppilaista!

Onnea val­ko­la­kin saa­neil­le! Katso tästä päi­vit­ty­vä listaus la­keu­den uusista yliop­pi­lais­ta!

17.05.2022 17:13
Tilaajille
Mika Hotakainen istui kahvitauolle oulunsalolaiseen rantakivikkoon, kun huippuharvinainen lintu tupsahti ihan viereen – Nunnataskua ei ole koskaan aiemmin nähty Suomessa keväällä

Mika Ho­ta­kai­nen istui kah­vi­tauol­le ou­lun­sa­lo­lai­seen ran­ta­ki­vik­koon, kun huip­pu­har­vi­nai­nen lintu tup­sah­ti ihan vie­reen – Nun­na­tas­kua ei ole koskaan aiemmin nähty Suo­mes­sa ke­vääl­lä

16.05.2022 15:13
Tilaajille
Juhlaturnauksessa suupielet kääntyivät kohti Oulunsalon jäähallin kattoa –  Topi teki yhden elämänsä maaleista, Eelis haaveili urasta NHL:ssä

Juh­la­tur­nauk­ses­sa suu­pie­let kään­tyi­vät kohti Ou­lun­sa­lon jää­hal­lin kattoa –  Topi teki yhden elä­män­sä maa­leis­ta, Eelis haa­vei­li urasta NHL:ssä

16.05.2022 11:54
Tilaajille
Kuuntelen, ymmärrän, kunnioitan – Kirkkopäivien tavoitteena on käydä toisiaan kunnioittavaa, asiantuntevaa ja rakentavaa keskustelua
Kolumni

Kuun­te­len, ym­mär­rän, kun­nioi­tan – ­Kirk­ko­päi­vien ta­voit­tee­na on käydä toi­siaan kun­nioit­ta­vaa, asian­tun­te­vaa ja ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua

11.05.2022 06:00
Katso video ja kuvat: Sodan keskeltä paenneet ukrainalaisveljekset pääsivät jatkamaan rakasta harrastustaan Oulunsalon Pallossa – 11-vuotias Roman ja 16-vuotias Mykola unelmoivat pelaavansa joskus ammattilaisena

Katso video ja kuvat: Sodan kes­kel­tä paen­neet uk­rai­na­lais­vel­jek­set pää­si­vät jat­ka­maan rakasta har­ras­tus­taan Ou­lun­sa­lon Pal­los­sa – 11-vuo­tias Roman ja 16-vuo­tias Mykola unel­moi­vat pe­laa­van­sa joskus am­mat­ti­lai­se­na

08.05.2022 17:00
Tilaajille