Urheilu

Armi voitti Rantalakeuden arvonnassa Kärppä-takin: "Huikeaa, mahtavaa! Vähän kuin olisin saanut rangaistuslaukauksen suoraan verkkoon ja maalin"
Tilaajille

Armi voitti Ran­ta­la­keu­den ar­von­nas­sa Kärp­pä-ta­kin: "Hui­keaa, mah­ta­vaa! Vähän kuin olisin saanut ran­gais­tus­lau­kauk­sen suoraan verk­koon ja maalin"

14.04.2021 08:05
Limingan uudesta liikuntahallista Krankka-areena – Nuijasodan sotapäällikkö pääsi mukaan myös koko liikuntapuiston nimeen

Li­min­gan uudesta lii­kun­ta­hal­lis­ta Krank­ka-aree­na – Nui­ja­so­dan so­ta­pääl­lik­kö pääsi mukaan myös koko lii­kun­ta­puis­ton nimeen

14.04.2021 06:48
Limingan Niittomiesten viestijoukkue viides Hopeasompa-kisoissa Vuokatissa – Nelli-Lotta Karppelin hiihti henkilökohtaisilla matkoilla SM-kullan ja hopean

Li­min­gan Niit­to­mies­ten vies­ti­jouk­kue viides Ho­pea­som­pa-ki­sois­sa Vuo­ka­tis­sa – Nel­li-Lot­ta Karp­pe­lin hiihti hen­ki­lö­koh­tai­sil­la mat­koil­la SM-kul­lan ja hopean

12.04.2021 12:46
Vuokatin Hopeasompa -tapahtumaa on mahdollista seurata striimattuna, sillä yleisö ei pääse paikalle – lakeudelta mukana useita hiihtäjiä

Vuo­ka­tin Ho­pea­som­pa -ta­pah­tu­maa on mah­dol­lis­ta seurata strii­mat­tu­na, sillä yleisö ei pääse pai­kal­le – la­keu­del­ta mukana useita hiih­tä­jiä

09.04.2021 09:31
Tilaajille
Kempeleen Kirissä ei harmitella Superpesiksen aloituksen siirtymistä kolmella viikolla – "Kesäkuusta lähtien ei seurojen persnahka kestäisi enää ilman yleisöä,  seuroja kaatuisi, se on saletti"

Kem­pe­leen Kirissä ei har­mi­tel­la Su­per­pe­sik­sen aloi­tuk­sen siir­ty­mis­tä kol­mel­la vii­kol­la – "Ke­sä­kuus­ta lähtien ei seu­ro­jen pers­nah­ka kes­täi­si enää ilman ylei­söä, seuroja kaa­tui­si, se on sa­let­ti"

07.04.2021 07:10
Tilaajille
Minnan mukaan ulkoilemaan? – Kempeleen seurakunnan työntekijät laittavat lenkkitöppöset jalkaan ja lähtevät halukkaiden kanssa lenkille

Minnan mukaan ul­koi­le­maan? – Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät lait­ta­vat lenk­ki­töp­pö­set jalkaan ja läh­te­vät ha­luk­kai­den kanssa len­kil­le

02.04.2021 09:00
Tilaajille
Suomessa sukelletaan hylkyihin ja louhoksiin, mutta kempeleläisen Markun tie vie usein Jäämeren syvyyksiin Norjaan – "Sukeltajilla on lunttilappu ranteessa, jossa on koko sukelluksen suunnitelma"

Suo­mes­sa su­kel­le­taan hyl­kyi­hin ja lou­hok­siin, mutta kem­pe­le­läi­sen Markun tie vie usein Jää­me­ren sy­vyyk­siin Norjaan – "Su­kel­ta­jil­la on lunt­ti­lap­pu ran­tees­sa, jossa on koko su­kel­luk­sen suun­ni­tel­ma"

31.03.2021 09:00
Tilaajille
Superpesiskauden aloitus siirtyy kolmella viikolla – ensimmäiset ottelut pelataan 28. toukokuuta: " Pesäpalloliikkeessä on ajatuksena, ettei varsinkaan tyhjille katsomoille pelaaminen tule taloustilanteen kannalta kysymykseen"

Su­per­pe­sis­kau­den aloitus siirtyy kol­mel­la vii­kol­la – en­sim­mäi­set ottelut pe­la­taan 28. tou­ko­kuu­ta: " Pe­sä­pal­lo­liik­kees­sä on aja­tuk­se­na, ettei var­sin­kaan tyh­jil­le kat­so­moil­le pe­laa­mi­nen tule ta­lous­ti­lan­teen kan­nal­ta ky­sy­myk­seen"

30.03.2021 13:11
Tilaajille
Hailuodon Urheilijat elvytetään henkiin – Hyypän hiihtomajan kohtalo huoletti urheiluväkeä

Hai­luo­don Ur­hei­li­jat el­vy­te­tään henkiin – Hyypän hiih­to­ma­jan kohtalo huo­let­ti ur­hei­lu­vä­keä

30.03.2021 07:36
Tilaajille
Pienissä urheiluseuroissa panostetaan kuntoliikuntaan, sillä kaikki eivät halua kilpailla - Hailuotoon halutaan perustaa uusi kuntalaiset yhdistävä urheiluseura, Tupoksessa jatketaan perinteikkään Tuiskun toimintaa

Pie­nis­sä ur­hei­lu­seu­rois­sa pa­nos­te­taan kun­to­lii­kun­taan, sillä kaikki eivät halua kil­pail­la - Hai­luo­toon ha­lu­taan pe­rus­taa uusi kun­ta­lai­set yh­dis­tä­vä ur­hei­lu­seu­ra, Tu­pok­ses­sa jat­ke­taan pe­rin­teik­kään Tuiskun toi­min­taa

24.03.2021 09:05
Tilaajille
Hailuoto kutsuu perustamaan urheiluseuraa –kaikille avoin tilaisuus järjestetään perjantaina Teams-palaverina

Hai­luo­to kutsuu pe­rus­ta­maan ur­hei­lu­seu­raa –kai­kil­le avoin ti­lai­suus jär­jes­te­tään per­jan­tai­na Teams-pa­la­ve­ri­na

19.03.2021 07:52
Limingan Kiekon päävalmentaja Tomi Reinikaiselta pyyhkeitä Jääkiekkoliitolle: "Hälläväliä-päätöksiä tuntuu olevan"

Li­min­gan Kiekon pää­val­men­ta­ja Tomi Rei­ni­kai­sel­ta pyyh­kei­tä Jää­kiek­ko­lii­tol­le: "Häl­lä­vä­liä-pää­tök­siä tuntuu olevan"

18.03.2021 09:00
Tilaajille
Niittareiden kausi päättyi, mutta katse on jo seuraavassa: "Tuntuu, että nuoret pelaajat kokevat meidät hyväksi paikaksi kehittyä"

Niit­ta­rei­den kausi päät­tyi, mutta katse on jo seu­raa­vas­sa: "Tun­tuu, että nuoret pe­laa­jat kokevat meidät hyväksi pai­kak­si ke­hit­tyä"

17.03.2021 09:59
Tilaajille
Suurien tunteiden viikko päättyi pää pystyssä – LNM:n keväthurmos ei kantanut vielä Divarin finaaleihin: "Kyllä tämä maanantaina jo hymyilyttää"

Suurien tun­tei­den viikko päättyi pää pys­tys­sä – LNM:n ke­vät­hur­mos ei kan­ta­nut vielä Divarin fi­naa­lei­hin: "Kyllä tämä maa­nan­tai­na jo hy­myi­lyt­tää"

15.03.2021 10:03
Tilaajille
Miesten Superpesiksen Supercupia ei pelata – Pesäpalloliitto päätti keskittää toiminnan kesäkauteen

Miesten Su­per­pe­sik­sen Su­per­cu­pia ei pelata – Pe­sä­pal­lo­liit­to päätti kes­kit­tää toi­min­nan ke­sä­kau­teen

11.03.2021 15:11
Kempeleläisen Erika Laitisen futsal-maali sijoittui toiseksi Suomen Palloliiton Grassroots-äänestyksessä –Kantapäällä kikkailtu maali oli uskomaton kokemus sekä tekijälle itselleen että vastustajillekin

Kem­pe­le­läi­sen Erika Lai­ti­sen fut­sal-maa­li si­joit­tui toi­sek­si Suomen Pal­lo­lii­ton Grass­roots-ää­nes­tyk­ses­sä –Kan­ta­pääl­lä kik­kail­tu maali oli us­ko­ma­ton kokemus sekä te­ki­jäl­le it­sel­leen että vas­tus­ta­jil­le­kin

11.03.2021 09:05
Tilaajille
Niko Latvakoski iski Limingan Niittomiehet yllättäen välieriin – Koovee kaatui ratkaisevan ottelun jatkoajalla

Niko Lat­va­kos­ki iski Li­min­gan Niit­to­mie­het yl­lät­täen vä­li­eriin – Koovee kaatui rat­kai­se­van ottelun jat­ko­ajal­la

10.03.2021 05:58
Tilaajille
Niittarihenki teki pojista miehiä – tiistaina kello 18.30 joukkue kohtaa kolmannen kerran Kooveen: voitolla liminkalaiset etenevät salibandyn Divarissa välieriin

Niit­ta­ri­hen­ki teki pojista miehiä – tiis­tai­na kello 18.30 joukkue kohtaa kol­man­nen kerran Koo­veen: voi­tol­la li­min­ka­lai­set ete­ne­vät sa­li­ban­dyn Di­va­ris­sa vä­li­eriin

09.03.2021 13:18
Tilaajille
Tyrnäväläinen Rami Systä taisteli jääspeedwayn SM-finaalista kuusi pistettä – sijoitus 11., pyörä sammui kesken kisan

Tyr­nä­vä­läi­nen Rami Systä tais­te­li jääs­peed­wayn SM-fi­naa­lis­ta kuusi pis­tet­tä – si­joi­tus 11., pyörä sammui kesken kisan

08.03.2021 08:28
Tilaajille
LNM siirsi Divarin puolivälieräsarjan ratkaisun Tampereelle: "Kurinalaisuutta ja nöyryyttä löytyi"

LNM siirsi Divarin puo­li­vä­li­erä­sar­jan rat­kai­sun Tam­pe­reel­le: "Ku­ri­na­lai­suut­ta ja nöy­ryyt­tä löytyi"

08.03.2021 07:07
Tilaajille
Lumijoen urheilutalon valaistu latu avattiin koiravaljakkohiihdon harrastajille –Vuoro on kaksi kertaa viikossa iltaisin

Lu­mi­joen ur­hei­lu­ta­lon va­lais­tu latu avat­tiin koi­ra­val­jak­ko­hiih­don har­ras­ta­jil­le –Vuoro on kaksi kertaa vii­kos­sa il­tai­sin

05.03.2021 09:02
Tilaajille
Seela ja Kalle hakevat kisakokemusta ensimmäistä kertaa nuorten ampumahiihdon MM-kisoissa - Henkilökohtaiset kisat takana, vaan miten kävi viestipaikan?

Seela ja Kalle hakevat ki­sa­ko­ke­mus­ta en­sim­mäis­tä kertaa nuorten am­pu­ma­hiih­don MM-ki­sois­sa - Hen­ki­lö­koh­tai­set kisat takana, vaan miten kävi vies­ti­pai­kan?

03.03.2021 09:00
Tilaajille
Rantalakeus-cupin talven ainoa osakilpailu hiihdettiin Köykkyrissä – katso tulokset!

Ran­ta­la­keus-cu­pin talven ainoa osa­kil­pai­lu hiih­det­tiin Köyk­ky­ris­sä – katso tu­lok­set!

03.03.2021 07:53
Katso video ja tulokset: Limingan Rantakylässä hiihdettiin auringonpaisteessa –koronan vuoksi yleisö ei päässyt paikalle ja osallistujamääräkin oli rajoitettu

Katso video ja tu­lok­set: Li­min­gan Ran­ta­ky­läs­sä hiih­det­tiin au­rin­gon­pais­tees­sa –ko­ro­nan vuoksi yleisö ei päässyt pai­kal­le ja osal­lis­tu­ja­mää­rä­kin oli ra­joi­tet­tu

27.02.2021 15:14
Tilaajille
Haluatko itsellesi upean Kärppä-takin? Äänestä täältä suosikkipelaajaasi ja jää jännittämään – arvomme takin maaliskuun puolivälissä

Ha­luat­ko it­sel­le­si upean Kärp­pä-ta­kin? Äänestä täältä suo­sik­ki­pe­laa­jaa­si ja jää jän­nit­tä­mään – arvomme takin maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä

26.02.2021 12:33
Oletko sinä miettinyt millaista olisi juosta villasukat jalassa? Lue ja katso mitä Riina ja Susanna asiasta tuumaavat

Oletko sinä miet­ti­nyt mil­lais­ta olisi juosta vil­la­su­kat ja­las­sa? Lue ja katso mitä Riina ja Susanna asiasta tuu­maa­vat

26.02.2021 09:00
Tilaajille
Lauantain Limingan kansalliset hiihdot ja sunnuntain Zeppelin-hiihdot hiihdetään ilman yleisöä – Kempeleessä hiihdetään tiistaina myös Rantalakeus-cupin osakilpailu yleisöttä: "Ilman maskia saa olla vain lämmittelyn ja kilpailusuorituksen aikana"

Lauan­tain Li­min­gan kan­sal­li­set hiihdot ja sun­nun­tain Zep­pe­lin-hiih­dot hiih­de­tään ilman yleisöä – Kem­pe­lees­sä hiih­de­tään tiis­tai­na myös Ran­ta­la­keus-cu­pin osa­kil­pai­lu ylei­söt­tä: "Ilman maskia saa olla vain läm­mit­te­lyn ja kil­pai­lu­suo­ri­tuk­sen aikana"

25.02.2021 10:36
Alle kouluikäisten tulisi uuden suosituksen mukaan liikkua kolme tuntia päivässä: "Liikkuminen ei tässä tarkoita vain sitä, että vedetään verkkarit päälle ja lähdetään hikoilemaan"

Alle kou­lu­ikäis­ten tulisi uuden suo­si­tuk­sen mukaan liikkua kolme tuntia päi­väs­sä: "Liik­ku­mi­nen ei tässä tar­koi­ta vain sitä, että ve­de­tään verk­ka­rit päälle ja läh­de­tään hi­koi­le­maan"

25.02.2021 08:30
Tilaajille
Kalle Loukkaanhuhdan kisataival ampumahiihdon nuorten MM-kilpailussa alkaa – Sanna-äitiä jännittää, mutta hän toteaa pojallaan olevan lehmän hermot

Kalle Louk­kaan­huh­dan ki­sa­tai­val am­pu­ma­hiih­don nuorten MM-kil­pai­lus­sa alkaa – San­na-äi­tiä jän­nit­tää, mutta hän toteaa po­jal­laan olevan lehmän hermot

24.02.2021 06:12
Tilaajille