Urheilu

Rantalakeus-cupin toteutus epävarmaa korona-rajoitteiden vuoksi – toistaiseksi kisapäivä on lyöty lukkoon vasta Kempeleessä
Tilaajille

Ran­ta­la­keus-cu­pin to­teu­tus epä­var­maa ko­ro­na-ra­joit­tei­den vuoksi – tois­tai­sek­si ki­sa­päi­vä on lyöty lukkoon vasta Kem­pe­lees­sä

15.01.2021 09:00
Naisten Ykköspesiksen pohjoisessa lohkossa mukana kahdeksan joukkuetta –äitienpäiväviikonloppuna käynnistyvässä sarjassa mukana alueeltamme Tempaus ja Vasama

Naisten Yk­kös­pe­sik­sen poh­joi­ses­sa loh­kos­sa mukana kah­dek­san jouk­kuet­ta –äi­tien­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na käyn­nis­ty­väs­sä sar­jas­sa mukana alueel­tam­me Tempaus ja Vasama

14.01.2021 11:10
Tilaajille
Kempeleen ja Limingan päätös lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkamiseksi  saa kiitosta – "Lajiliitoilta ovat olleet aktiivisia ohjeistuksien suhteen, jotta toiminta jatkuu turvallisesti"

Kem­pe­leen ja Li­min­gan päätös lasten ja nuorten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan jat­ka­mi­sek­si saa kii­tos­ta – "La­ji­lii­toil­ta ovat olleet ak­tii­vi­sia oh­jeis­tuk­sien suh­teen, jotta toi­min­ta jatkuu tur­val­li­ses­ti"

12.01.2021 17:11
Tilaajille
Limingan Naisvoimistelijoissa riittää ystävyyttä ja yhdessä liikkumisen iloa – 70-vuotisjuhlaa aiotaan viettää näillä näkymin marraskuussa.

Li­min­gan Nais­voi­mis­te­li­jois­sa riittää ys­tä­vyyt­tä ja yhdessä liik­ku­mi­sen iloa – 70-vuo­tis­juh­laa aiotaan viettää näillä näkymin mar­ras­kuus­sa.

07.01.2021 09:00
Tilaajille
Satu Mattila aloitti Limingan Niittomiesten puheenjohtajana vuoden alussa: "Tämä ei ole koskaan ollut tasa-arvoon liittyvä kysymys vaan ihan sattumaa, ettei naisia ole aiemmin puheenjohtajina ollut"

Satu Mattila aloitti Li­min­gan Niit­to­mies­ten pu­heen­joh­ta­ja­na vuoden alussa: "Tämä ei ole koskaan ollut ta­sa-ar­voon liit­ty­vä kysymys vaan ihan sat­tu­maa, ettei naisia ole aiemmin pu­heen­joh­ta­ji­na ollut"

05.01.2021 09:00
Tilaajille
Rantalakeus-turnaus siirtyy myöhempään ajankohtaan – koronarajoitukset pitävät Oulunsalon ja Kempeleen jäähallit suljettuina

Ran­ta­la­keus-tur­naus siirtyy myö­hem­pään ajan­koh­taan – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pitävät Ou­lun­sa­lon ja Kem­pe­leen jää­hal­lit sul­jet­tui­na

04.01.2021 07:44
Tilaajille
Lätkämaila käteen vanhasta muistista – Suomen lentopallomaajoukkueen yleispelaaja Niko Suihkonen rentoutuu joululomallaan jääkiekon parissa

Lät­kä­mai­la käteen van­has­ta muis­tis­ta – Suomen len­to­pal­lo­maa­jouk­kueen yleis­pe­laa­ja Niko Suih­ko­nen ren­tou­tuu jou­lu­lo­mal­laan jää­kie­kon parissa

31.12.2020 14:45
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan urheilugaala siirtyi vuodella, valtakunnalliset palkinnot jaetaan tammikuussa

Poh­jois-Poh­jan­maan ur­hei­lu­gaa­la siirtyi vuo­del­la, val­ta­kun­nal­li­set pal­kin­not jaetaan tam­mi­kuus­sa

30.12.2020 14:41
Tilaajille
Vielä ehdit osallistua Uudenvuodenjuoksuun – mukana on tänä vuonna ollut satoja koululaisiakin

Vielä ehdit osal­lis­tua Uu­den­vuo­den­juok­suun – mukana on tänä vuonna ollut satoja kou­lu­lai­sia­kin

29.12.2020 12:00
Tilaajille
Jos perinteinen jääkiekkojunioreiden Rantalakeus-turnaus ei toteudu loppiaisen jälkeen, se pyritään järjestämään kevään aikana.

Jos pe­rin­tei­nen jää­kiek­ko­ju­nio­rei­den Ran­ta­la­keus-tur­naus ei toteudu lop­piai­sen jäl­keen, se py­ri­tään jär­jes­tä­mään kevään aikana.

25.12.2020 09:13
Tilaajille
Lokakuussa maantiejuoksun Suomen mestaruuden M17-sarjassa voittanut Aarre Paukkeri pitää tavoitteensa maltillisina –Tärkeintä on kehittyä ja parantaa juoksuaikaa kisa kisalta

Lo­ka­kuus­sa maan­tie­juok­sun Suomen mes­ta­ruu­den M17-sar­jas­sa voit­ta­nut Aarre Pauk­ke­ri pitää ta­voit­teen­sa mal­til­li­si­na –Tär­kein­tä on ke­hit­tyä ja pa­ran­taa juok­su­ai­kaa kisa kisalta

23.12.2020 09:05
Tilaajille
Miesten Superpesiksen Halli-SM-avaus siirtyy viikolla – Kempeleen Kiri mukana avausottelussa

Miesten Su­per­pe­sik­sen Hal­li-SM-avaus siirtyy vii­kol­la – Kem­pe­leen Kiri mukana avaus­ot­te­lus­sa

21.12.2020 14:48
Tilaajille
Hyppääjät hyvittävät harrastuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt – Viime kesänä istutettiin 307  puuntaimea, mikä kompensoi Oulu Skydive Centerin päästöt vuoden ajalta

Hyp­pää­jät hy­vit­tä­vät har­ras­tuk­sen ai­heut­ta­mat hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt – Viime kesänä is­tu­tet­tiin 307 puun­tai­mea, mikä kom­pen­soi Oulu Skydive Cen­te­rin päästöt vuoden ajalta

18.12.2020 08:49
Tilaajille
Hyvä suhteet pelaajiin ja vahva motivaatio – Niihin perustuu hyvän joukkueen salaisuus salibandyn U16-maajoukkueen päävalmentajaksi nimetyn Janne Krankan mielestä

Hyvä suhteet pe­laa­jiin ja vahva mo­ti­vaa­tio – Niihin pe­rus­tuu hyvän jouk­kueen sa­lai­suus sa­li­ban­dyn U16-maa­jouk­kueen pää­val­men­ta­jak­si nimetyn Janne Krankan mie­les­tä

16.12.2020 08:55
Tilaajille
Korpelan Juha tietää miten suksen saa luistamaan – yritystoiminnassaan hän hyödyntää vuosikymmenien tietotaitoa

Kor­pe­lan Juha tietää miten suksen saa luis­ta­maan – yri­tys­toi­min­nas­saan hän hyö­dyn­tää vuo­si­kym­me­nien tie­to­tai­toa

11.12.2020 09:03
Tilaajille
Usein haastatellaan urheilijaa, valmentajaa tai taustavoimia, mutta kempeleläinen Ari Stenius on selvittänyt Kärppä-ilmiötä tavallisen kansalaisen näkökulmasta läpi Suomen

Usein haas­ta­tel­laan ur­hei­li­jaa, val­men­ta­jaa tai taus­ta­voi­mia, mutta kem­pe­le­läi­nen Ari Stenius on sel­vit­tä­nyt Kärp­pä-il­miö­tä ta­val­li­sen kan­sa­lai­sen nä­kö­kul­mas­ta läpi Suomen

10.12.2020 16:05
Tilaajille
AS Moon vie kotipelinsä Kempeleeseen – edustusjoukkue on leikkinyt tällä viikolla hippasta

AS Moon vie ko­ti­pe­lin­sä Kem­pe­lee­seen – edus­tus­jouk­kue on leik­ki­nyt tällä vii­kol­la hip­pas­ta

10.12.2020 12:54
Tilaajille
Jääkiekko tauolla, salibandy jatkaa kevennetyllä ohjelmalla – Limingassa sovelletaan harjoittelussa koronakuplaa, Oulunsalossa harjoitellaan kotioloissa

Jää­kiek­ko tauol­la, sa­li­ban­dy jatkaa ke­ven­ne­tyl­lä oh­jel­mal­la – Li­min­gas­sa so­vel­le­taan har­joit­te­lus­sa ko­ro­na­kup­laa, Ou­lun­sa­los­sa har­joi­tel­laan ko­ti­olois­sa

10.12.2020 09:00
Tilaajille
18-vuotias tyrnäväläinen Enni innostui seitsemän vuotta sitten lumilautailusta, ja sittemmin kaulaan on kilahdellut paljon palkintoja – "Kilpailuissa on omanlaisensa tunnelma, jota haluan päästä kokemaan aina uudestaa".

18-vuo­tias tyr­nä­vä­läi­nen Enni in­nos­tui seit­se­män vuotta sitten lu­mi­lau­tai­lus­ta, ja sit­tem­min kaulaan on ki­lah­del­lut paljon pal­kin­to­ja – "Kil­pai­luis­sa on oman­lai­sen­sa tun­nel­ma, jota haluan päästä ko­ke­maan aina uu­des­taa".

09.12.2020 09:00
Tilaajille
Liminkalaisella Rauhalan perheellä riittää viikossa puuhaa, mutta lepopäiviäkin mahtuu urheilu- ja kulttuuriharrastusten väliin

Li­min­ka­lai­sel­la Rau­ha­lan per­heel­lä riittää vii­kos­sa puuhaa, mutta le­po­päi­viä­kin mahtuu ur­hei­lu- ja kult­tuu­ri­har­ras­tus­ten väliin

04.12.2020 09:00
Tilaajille
Koronan vuoksi Limingan suosittu uudenvuodenjuoksu toteutetaan uudella tavalla – jokainen osallistuja voi juosta matkan omaan aikaan ja omalla reitillä

Koronan vuoksi Li­min­gan suo­sit­tu uu­den­vuo­den­juok­su to­teu­te­taan uudella tavalla – jo­kai­nen osal­lis­tu­ja voi juosta matkan omaan aikaan ja omalla rei­til­lä

03.12.2020 12:55
80-vuotias Juhani on Suomen vanhimpia kaukalopallomaalivahteja – Jääharjoituksiin hän lähtee kolmesti viikossa: "Kaikki liikunta on eduksi, ja vanhana se on pakollista, että jaksaa"

80-vuo­tias Juhani on Suomen van­him­pia kau­ka­lo­pal­lo­maa­li­vah­te­ja – Jää­har­joi­tuk­siin hän lähtee kol­mes­ti vii­kos­sa: "Kaikki lii­kun­ta on eduksi, ja vanhana se on pa­kol­lis­ta, että jaksaa"

02.12.2020 07:54
Tilaajille
Lue nämä Patrikin vinkit talvipyöräilyyn, niin mankelin veivaaminen onnistuu pakkasellakin –"Toivoisin, että laissakin määrättyä valojen käyttöä valvottaisiin nyt aktiivisesti, jotta ihmiset ottaisivat asian tosissaan"

Lue nämä Pat­ri­kin vinkit tal­vi­pyö­räi­lyyn, niin man­ke­lin vei­vaa­mi­nen on­nis­tuu pak­ka­sel­la­kin –"­Toi­voi­sin, että lais­sa­kin mää­rät­tyä valojen käyttöä val­vot­tai­siin nyt ak­tii­vi­ses­ti, jotta ihmiset ot­tai­si­vat asian to­sis­saan"

27.11.2020 12:00
Tilaajille
PattUn naisille neljä pelaajaa Tyrnävältä

PattUn nai­sil­le neljä pe­laa­jaa Tyr­nä­väl­tä

26.11.2020 09:36
Tilaajille
Limingan Niittomiesten hiihtokoulussa osataa pitää hauskaa – epävakainen talvisää ei toimintaa pääse estämään, sillä uusia ideoita riittää

Li­min­gan Niit­to­mies­ten hiih­to­kou­lus­sa osataa pitää hauskaa – epä­va­kai­nen tal­vi­sää ei toi­min­taa pääse es­tä­mään, sillä uusia ideoita riittää

25.11.2020 09:00
Tilaajille
Limingan Pallokarhujen P19-joukkue avasi futsal-kauden – ottelun ennakkosuosikki HauPa joutui pettymään

Li­min­gan Pal­lo­kar­hu­jen P19-jouk­kue avasi fut­sal-kau­den – ottelun en­nak­ko­suo­sik­ki HauPa joutui pet­ty­mään

25.11.2020 08:04
Tilaajille
Antti Vihtkarin ja Kempeleen Kirin välinen oikeudenkäynti jatkuu – huumeidenkäyttösyytöksiä tarkennettiin, Vithkari kiistää edelleen

Antti Viht­ka­rin ja Kem­pe­leen Kirin välinen oi­keu­den­käyn­ti jatkuu – huu­mei­den­käyt­tö­syy­tök­siä tar­ken­net­tiin, Vith­ka­ri kiistää edel­leen

20.11.2020 14:24
Tilaajille
LiKin ja Et-Pon sunnuntaiksi suunniteltu ottelu siirtyy myöhemmäksi koronarajoitusten takia

LiKin ja Et-Pon sun­nun­taik­si suun­ni­tel­tu ottelu siirtyy myö­hem­mäk­si ko­ro­na­ra­joi­tus­ten takia

19.11.2020 13:37
Leikki jäi, kun Lila kiinnostui thainyrkkeilystä –nyt kymmenvuotias kempeleläinen on sarjassaan Suomen mestari ja tähtää seuraavaksi Euroopan  ykköskisoihin

Leikki jäi, kun Lila kiin­nos­tui thai­nyrk­kei­lys­tä –nyt kym­men­vuo­tias kem­pe­le­läi­nen on sar­jas­saan Suomen mestari ja tähtää seu­raa­vak­si Eu­roo­pan yk­kös­ki­soi­hin

18.11.2020 09:11
Tilaajille
KISE:n miehillä melkoinen maalijuhla Liminkaa vastaan – pelit jatkuvat taas lauantaina

KISE:n mie­hil­lä mel­koi­nen maa­li­juh­la Li­min­kaa vastaan – pelit jat­ku­vat taas lauan­tai­na

17.11.2020 12:05
Tilaajille