Urheilu

Kempeleen Kirille ensimmäiset pisteet kotikentältä
Tilaajille

Kem­pe­leen Kirille en­sim­mäi­set pisteet ko­ti­ken­täl­tä

16.06.2021 06:30
Padelin suosiolle ei näy rajoja – Kempeleessä riittää harrastajia ja lisää kenttiäkin rakentuu parhaillaan

Padelin suo­siol­le ei näy rajoja – ­Kem­pe­lees­sä riittää har­ras­ta­jia ja lisää kent­tiä­kin ra­ken­tuu par­hail­laan

16.06.2021 06:00
Tilaajille
Frisbeegolfin Rantalakeus-liiga etenee: Murron kentällä tiukkaa vääntöä

Fris­bee­gol­fin Ran­ta­la­keus-lii­ga etenee: Murron ken­täl­lä tiukkaa vääntöä

15.06.2021 14:59
Tilaajille
Kun jakson voitto oli tarjolla KeKi:lle, Manse PP:n kovat olivat kovia – "Molemmat jaksot olisivat olleet otettavissa"

Kun jakson voitto oli tar­jol­la Ke­Ki:l­le, Manse PP:n kovat olivat kovia – "Mo­lem­mat jaksot oli­si­vat olleet otet­ta­vis­sa"

14.06.2021 08:04
Tilaajille
KeKi piti mestarisuosikkia ahtaalla: "Toisen jakson lopetus harmittaa tyttöjä varmasti"

KeKi piti mes­ta­ri­suo­sik­kia ah­taal­la: "Toisen jakson lopetus har­mit­taa tyttöjä var­mas­ti"

09.06.2021 11:56
Kempele Akate­mian työntekijät ovat säästäneet pyöräilemällä polttoainetta tähän mennessä 365 litraa: "Pyöräilemällä pääsee lujempaa ja on perillä nopeammin"

Kempele Aka­te­mian työn­te­ki­jät ovat sääs­tä­neet pyö­räi­le­mäl­lä polt­to­ai­net­ta tähän men­nes­sä 365 litraa: "Pyö­räi­le­mäl­lä pääsee lu­jem­paa ja on perillä no­peam­min"

09.06.2021 06:00
Tilaajille
Frisbeegolfin Rantalakeusliiga käyntiin – ensimmäisen osakilpailun avoimen luokan kovin tulos Niklas Aholalla

Fris­bee­gol­fin Ran­ta­la­keus­lii­ga käyn­tiin – en­sim­mäi­sen osa­kil­pai­lun avoimen luokan kovin tulos Niklas Aho­lal­la

04.06.2021 13:15
Pelaajat lähtevät kauteen  hyvillä mielin ja iloisella asenteella – Tempauksen Ykköspesisjoukkueella ei ole heikkouksia valmentaja Ilkka Koskenkorvan mukaan

Pe­laa­jat läh­te­vät kauteen hyvillä mielin ja iloi­sel­la asen­teel­la – Tem­pauk­sen Yk­kös­pe­sis­jouk­kueel­la ei ole heik­kouk­sia val­men­ta­ja Ilkka Kos­ken­kor­van mukaan

04.06.2021 09:02
Tilaajille
Katso video ja kuvagalleria: Aurinko helli Kirin miesten Superpesiskauden ensimmäistä ottelua, mutta Vimpelin Veto ei

Katso video ja ku­va­gal­le­ria: Aurinko helli Kirin miesten Su­per­pe­sis­kau­den en­sim­mäis­tä ot­te­lua, mutta Vim­pe­lin Veto ei

03.06.2021 07:58
Tilaajille
Nolla plus nolla on nolla, Kempeleen Kirillä karmea lähtö pesäpallokauteen: "Niin tyhmältä kuin se kuulostaa, emme olleet valmiita pelaamaan"

Nolla plus nolla on nolla, Kem­pe­leen Kirillä karmea lähtö pe­sä­pal­lo­kau­teen: "Niin tyh­mäl­tä kuin se kuu­los­taa, emme olleet val­mii­ta pe­laa­maan"

03.06.2021 06:47
Tilaajille
Nuorten viestijoukkueen menestys SM-hiihdoissa jatkuu toivottavasti vielä kauan – LNM:n hiihtojaosto haluaa luoda polun, joka houkuttelee jatkamaan lajin parissa vielä aikuisenakin

Nuorten vies­ti­jouk­kueen me­nes­tys SM-hiih­dois­sa jatkuu toi­vot­ta­vas­ti vielä kauan – LNM:n hiih­to­jaos­to haluaa luoda polun, joka hou­kut­te­lee jat­ka­maan lajin parissa vielä ai­kui­se­na­kin

02.06.2021 09:00
Tilaajille
Hailuodon Urheilijat julkisti logonsa -  "Ehdotus ilmensi parhaiten sekä Hailuotoa että urheiluseuraa"

Hai­luo­don Ur­hei­li­jat jul­kis­ti logonsa - "Eh­do­tus ilmensi par­hai­ten sekä Hai­luo­toa että ur­hei­lu­seu­raa"

31.05.2021 09:56
Tilaajille
Tyrnäväläiskaverukset eivät halunneet korona-aikanakaan unohtaa liikuntaa – syntyi Pottupalloilijat: "Tosissaan pelataan, mutta ei hampaat irvessä"

Tyr­nä­vä­läis­ka­ve­ruk­set eivät ha­lun­neet ko­ro­na-ai­ka­na­kaan unohtaa lii­kun­taa – syntyi Pot­tu­pal­loi­li­jat: "To­sis­saan pe­la­taan, mutta ei hampaat ir­ves­sä"

28.05.2021 07:21
Tilaajille
Kempeleen Frisbeeseuran talkoolaisten urakka pian päätöksessä – seuran ja kunnan yhteistyönä syntyvä uusi rata helpottaa hieman Oulun seudun ratapulaa, mutta lajiaktiivit toivovat Linnakankaalle muodostuvan tulevaisuudessa frisbeekeskuksen

Kem­pe­leen Fris­bee­seu­ran tal­koo­lais­ten urakka pian pää­tök­ses­sä – seuran ja kunnan yh­teis­työ­nä syntyvä uusi rata hel­pot­taa hieman Oulun seudun ra­ta­pu­laa, mutta la­ji­ak­tii­vit toi­vo­vat Lin­na­kan­kaal­le muo­dos­tu­van tu­le­vai­suu­des­sa fris­bee­kes­kuk­sen

26.05.2021 06:37
Tilaajille
Tiistaina Limingassa pidettävään Laidunkauden avauskisaan tulossa mielenkiintoinen miesten keihästaisto –rikkoutuuko Toni Keräsellä 80 metriä?

Tiis­tai­na Li­min­gas­sa pi­det­tä­vään Lai­dun­kau­den avaus­ki­saan tulossa mie­len­kiin­toi­nen miesten kei­häs­tais­to –rik­kou­tuu­ko Toni Ke­rä­sel­lä 80 metriä?

22.05.2021 06:10
Tilaajille
TyTe:n kasvatti Sarita Heikkinen valittiinpPelinjohtajaksi  Pesä Yseihin Lappeenrantaan – Oman peliuran päättäminen herätti haikeutta, mutta ratkaisu oli oikea

TyTe:n kas­vat­ti Sarita Heik­ki­nen va­lit­tiinp­Pe­lin­joh­ta­jak­si Pesä Yseihin Lap­peen­ran­taan – Oman pe­li­uran päät­tä­mi­nen herätti hai­keut­ta, mutta rat­kai­su oli oikea

20.05.2021 09:02
Tilaajille
Kempeleen Ylikylän koulun 6C sijoittui Hese-kisan finaalissa sijalle 12 – kilpailun finaalit järjestettiin poikkeuksellisesti useilla paikkakunnilla

Kem­pe­leen Yli­ky­län koulun 6C si­joit­tui He­se-ki­san fi­naa­lis­sa sijalle 12 – kil­pai­lun fi­naa­lit jär­jes­tet­tiin poik­keuk­sel­li­ses­ti useilla paik­ka­kun­nil­la

19.05.2021 16:15
Tilaajille
Oulunsalon Vasaman naisten Ykköspesisjoukkueella riittää voitontahtoa –niin myös joukkueen nuorimmaisella Mette-Mariella

Ou­lun­sa­lon Vasaman naisten Yk­kös­pe­sis­jouk­kueel­la riittää voi­ton­tah­toa –niin myös jouk­kueen nuo­rim­mai­sel­la Met­te-Ma­riel­la

19.05.2021 06:00
Tilaajille
Katso kuvat! Rantalakeus-turnaus pelattiin viikonvaihteessa 32 joukkueen voimin – Kärpät tänä vuonna ykkösenä molemmissa sarjoissa

Katso kuvat! Ran­ta­la­keus-tur­naus pe­lat­tiin vii­kon­vaih­tees­sa 32 jouk­kueen voimin – Kärpät tänä vuonna yk­kö­se­nä mo­lem­mis­sa sar­jois­sa

17.05.2021 10:51
Tilaajille
Arto Junno frisbeegolfin MM-kisoihin –kisat pidetään elokuussa Johnson Cityssä Tenneseessa, jos korona suo

Arto Junno fris­bee­gol­fin MM-ki­soi­hin –kisat pi­de­tään elo­kuus­sa Johnson Cityssä Ten­ne­sees­sa, jos korona suo

13.05.2021 09:00
Tilaajille
Pirkolta löytyy ranteista poweria – talvella kempeleläiseläkeläiselle syntyi hiihtokilometrejä yli 4 000, kesällä sauvakävelylenkkejä on lukematon määrä

Pir­kol­ta löytyy ran­teis­ta poweria – tal­vel­la kem­pe­le­läis­elä­ke­läi­sel­le syntyi hiih­to­ki­lo­met­re­jä yli 4 000, kesällä sau­va­kä­ve­ly­lenk­ke­jä on lu­ke­ma­ton määrä

12.05.2021 08:12
Tilaajille
Lentopallon Pohjois-Suomen C-tyttöjen aluemestaruus Kempeleeseen – rikkonainen koronavuosi sai hyvän päätöksen

Len­to­pal­lon Poh­jois-Suo­men C-tyt­tö­jen alue­mes­ta­ruus Kem­pe­lee­seen – rik­ko­nai­nen ko­ro­na­vuo­si sai hyvän pää­tök­sen

10.05.2021 10:36
Miesten ja naisten Superpesis vauhtiin kesäkuun alussa – puolivälierävaiheessa runkosarjan parhaat saavat valita vastustajansa

Miesten ja naisten Su­per­pe­sis vauh­tiin ke­sä­kuun alussa – puo­li­vä­li­erä­vai­hees­sa run­ko­sar­jan parhaat saavat valita vas­tus­ta­jan­sa

08.05.2021 08:46
Juoksuvalmentaja Jorma Jokela jätti jälkeensä suuret saappaat täytettäväksi. Limingan Niittomiehet aikovat jatkaa hänen työtään yhdessä. "Totesimme porukalla, ettei se saa haihtua savuna ilmaan."

Juok­su­val­men­ta­ja Jorma Jokela jätti jäl­keen­sä suuret saap­paat täy­tet­tä­väk­si. Li­min­gan Niit­to­mie­het aikovat jatkaa hänen työtään yh­des­sä. "To­te­sim­me po­ru­kal­la, ettei se saa haihtua savuna il­maan."

07.05.2021 09:00
Tilaajille
Kempeleen Lentopallon juniorityö kantaa hedelmää – Kolme seuran pelaajaa lähtee tänä viikonloppuna pidettäviin nuorten EM-karsintoihin tavoittelemaan finaalipaikkaa

Kem­pe­leen Len­to­pal­lon ju­nio­ri­työ kantaa he­del­mää – Kolme seuran pe­laa­jaa lähtee tänä vii­kon­lop­pu­na pi­det­tä­viin nuorten EM-kar­sin­toi­hin ta­voit­te­le­maan fi­naa­li­paik­kaa

06.05.2021 09:46
Tilaajille
Limingan kokenut Rynkeby-pyöräilijä kävi saattamassa Ojanperän kolmasluokkalaiset hyväntekeväisyysjuoksuun – perinteinen pyörämatka Pariisin ei onnistu tänäkään vuonna: "Vaikka Pariisin reissu on yleensä varainkeruun ohella kirsikkana kakun päällä, niin tänä vuonna pääsemme näkemään puolen Suomen kaikki kauneimmat paikat"

Li­min­gan kokenut Ryn­ke­by-pyö­räi­li­jä kävi saat­ta­mas­sa Ojan­pe­rän kol­mas­luok­ka­lai­set hy­vän­te­ke­väi­syys­juok­suun – pe­rin­tei­nen pyö­rä­mat­ka Pa­rii­sin ei onnistu tä­nä­kään vuonna: "Vaikka Pa­rii­sin reissu on yleensä va­rain­ke­ruun ohella kir­sik­ka­na kakun päällä, niin tänä vuonna pää­sem­me nä­ke­mään puolen Suomen kaikki kau­neim­mat paikat"

05.05.2021 09:00
Tilaajille
Kempeleen Pyrinnön Helmi Jouhtenelle paikka uinnin nuorten maajoukkueeseen – koitos alkaa 6. heinäkuuta Roomassa

Kem­pe­leen Py­rin­nön Helmi Jouh­te­nel­le paikka uinnin nuorten maa­jouk­kuee­seen – koitos alkaa 6. hei­nä­kuu­ta Roo­mas­sa

04.05.2021 17:09
Tilaajille
Superpesiskausi käyntiin 1. kesäkuuta – pudotuspelit pelataan paras viidestä -ottelusarjoina

Su­per­pe­sis­kau­si käyn­tiin 1. ke­sä­kuu­ta – pu­do­tus­pe­lit pe­la­taan paras vii­des­tä -ot­te­lu­sar­joi­na

04.05.2021 13:04
Tilaajille
Kempeleen toinen frisbeegolfrata valmistuu kevään aikana Sarkkirantaan – kolmas kenttä sopisi Linnakankaalle, mihin paikallisella lajiseuralla on hieno visio

Kem­pe­leen toinen fris­bee­golf­ra­ta val­mis­tuu kevään aikana Sark­ki­ran­taan – kolmas kenttä sopisi Lin­na­kan­kaal­le, mihin pai­kal­li­sel­la la­ji­seu­ral­la on hieno visio

03.05.2021 14:52
Tilaajille