Urheilu

Latua on jo monessa paikassa auki, mutta hiihtokansa toivoo lisää lunta – moninkertainen paralympiamitalisti Pertti Sankilampi kannustaa hankkimaan hiihtoon kunnon välineet
Tilaajille

Latua on jo monessa pai­kas­sa auki, mutta hiih­to­kan­sa toivoo lisää lunta – mo­nin­ker­tai­nen pa­ra­lym­pia­mi­ta­lis­ti Pertti San­ki­lam­pi kan­nus­taa hank­ki­maan hiih­toon kunnon vä­li­neet

06:00
Ruutikankaan ampumaurheilukeskukselle isot MM-kisat vuonna 2024 – paikalle odotetaan jopa 600 kisaajaa

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kuk­sel­le isot MM-ki­sat vuonna 2024 – pai­kal­le odo­te­taan jopa 600 ki­saa­jaa

07.12.2021 14:56
Adrenaliinin vauhdittamana vaihtoaitiossa: Limingan Kiekon edustusjoukkueen ja Turkin maajoukkueen valmentaja Joni Hannuksela tähtää kohti jääkiekon maailmamestaruuskisoja

Ad­re­na­lii­nin vauh­dit­ta­ma­na vaih­toai­tios­sa: Li­min­gan Kiekon edus­tus­jouk­kueen ja Turkin maa­jouk­kueen val­men­ta­ja Joni Han­nuk­se­la tähtää kohti jää­kie­kon maail­ma­mes­ta­ruus­ki­so­ja

06.12.2021 13:35
Tilaajille
Ajax-Sarkkiranta palkittiin vuoden Grassroots-seurana – Antit ottivat palkinnon vastaan juhlagaalassa Helsingissä

Ajax-Sark­ki­ran­ta pal­kit­tiin vuoden Grass­roots-seu­ra­na – Antit ottivat pal­kin­non vastaan juh­la­gaa­las­sa Hel­sin­gis­sä

04.12.2021 20:30
Tilaajille
Kempeleläinen Aaron harmittelee kevään pelien peruuntumista koronan takia: "Ne pelit ovat tämän homman suola. Varsinkin viime vuonna U18-sarjassa harmitti todella, olimme silloin runkosarjassa todella hyviä ja mahdollisuudet olisi olleet ihan mestaruuteen saakka"

Kem­pe­le­läi­nen Aaron har­mit­te­lee kevään pelien pe­ruun­tu­mis­ta koronan takia: "Ne pelit ovat tämän homman suola. Var­sin­kin viime vuonna U18-sar­jas­sa har­mit­ti to­del­la, olimme silloin run­ko­sar­jas­sa todella hyviä ja mah­dol­li­suu­det olisi olleet ihan mes­ta­ruu­teen saakka"

02.12.2021 12:00
Tilaajille
Kaleva Live: Maan parhaat padel-pelaajat iskivät yhteen Kempeleessä, Finnish Padel Tourin osakilpailu tallenteena täältä

Kaleva Live: Maan parhaat pa­del-pe­laa­jat iskivät yhteen Kem­pe­lees­sä, Finnish Padel Tourin osa­kil­pai­lu tal­len­tee­na täältä

29.11.2021 06:03
Tilaajille
Tiirolalle ja Ollakalle Valion urheilustipendi – Pohjois-Suomeen myönnettiin kaikkiaan 47 Valio Akatemian stipendiä

Tii­ro­lal­le ja Ol­la­kal­le Valion ur­hei­lu­sti­pen­di – ­Poh­jois-Suo­meen myön­net­tiin kaik­kiaan 47 Valio Aka­te­mian sti­pen­diä

24.11.2021 14:57
Tilaajille
"Viime kausi oli runkosarjan osalta vielä totuttelua, mutta pudotuspeleissä homma lähti laukalle" – Eemil ja Iiro ovat Limingan Niittomiesten salibandyn tehokaksikko

"Viime kausi oli run­ko­sar­jan osalta vielä to­tut­te­lua, mutta pu­do­tus­pe­leis­sä homma lähti lau­kal­le" – Eemil ja Iiro ovat Li­min­gan Niit­to­mies­ten sa­li­ban­dyn te­ho­kak­sik­ko

24.11.2021 02:56
Tilaajille
Mikko Korhonen Kempeleen Kirin miesten toiseksi pelinjohtajaksi – "Olen vahva sitoutuja enkä tuijottele tunteja"

Mikko Kor­ho­nen Kem­pe­leen Kirin miesten toi­sek­si pe­lin­joh­ta­jak­si – "Olen vahva si­tou­tu­ja enkä tui­jot­te­le tun­te­ja"

21.11.2021 18:00
Tilaajille
Limingan Naisvoimistelijat juhlivat 70-vuotista toimintaansa Tupoksessa – juhlavuosi jatkuu vielä valokuvanäyttelyllä kirjastolla

Li­min­gan Nais­voi­mis­te­li­jat juh­li­vat 70-vuo­tis­ta toi­min­taan­sa Tu­pok­ses­sa – ­juh­la­vuo­si jatkuu vielä va­lo­ku­va­näyt­te­lyl­lä kir­jas­tol­la

17.11.2021 16:12
Tilaajille
80-vuotias Eero Hanni juoksi puolimaratonin ennätysvauhdilla – "Juoksen terveyteni tähden, palkinnot tulevat bonuksena"

80-vuo­tias Eero Hanni juoksi puo­li­ma­ra­to­nin en­nä­tys­vauh­dil­la – "Juok­sen ter­vey­te­ni tähden, pal­kin­not tulevat bo­nuk­se­na"

17.11.2021 06:00
Terryn mielestä on tärkeää, että kentällä on hauskaa: "Tavoitteeni on päästä pelaamaan mahdollisimman korkealla tasolla, Fulhamin edustusjoukkueeseen minulla on vielä jonkin verran matkaa"

Terryn mie­les­tä on tär­keää, että ken­täl­lä on haus­kaa: "Ta­voit­tee­ni on päästä pe­laa­maan mah­dol­li­sim­man kor­keal­la ta­sol­la, Ful­ha­min edus­tus­jouk­kuee­seen minulla on vielä jonkin verran matkaa"

17.11.2021 06:00
Tilaajille
Jutta Myllyniemen pesispolku alkoi Oulunsalon Vasamassa ja vei Kirittärien kautta Kempeleen Kiriin – "Mielestäni harjoittelu on näiden kahden ensimmäisen vuoden aikana inhimillistynyt ja muuttunut siten, että jokaisen kuormitusta seurataan tarkemmin"

Jutta Myl­ly­nie­men pe­sis­pol­ku alkoi Ou­lun­sa­lon Va­sa­mas­sa ja vei Ki­rit­tä­rien kautta Kem­pe­leen Kiriin – "Mie­les­tä­ni har­joit­te­lu on näiden kahden en­sim­mäi­sen vuoden aikana in­hi­mil­lis­ty­nyt ja muut­tu­nut siten, että jo­kai­sen kuor­mi­tus­ta seu­ra­taan tar­kem­min"

10.11.2021 02:45
Tilaajille
Korona-aika sai ihmiset liikkumaan ja pyöräilijöitä on nyt niin, että ohjaajista on pula

Ko­ro­na-ai­ka sai ihmiset liik­ku­maan ja pyö­räi­li­jöi­tä on nyt niin, että oh­jaa­jis­ta on pula

05.11.2021 06:00
Tilaajille
Koirajuoksun huumaa Lumijoella – katso vauhdikkaita videoita!

Koi­ra­juok­sun huumaa Lu­mi­joel­la – katso vauh­dik­kai­ta vi­deoi­ta!

04.11.2021 06:00
Tilaajille
Ennen kaikkea joukkuepelaaja – hailuotolainen Johannes Siekkinen pelaa salibandya tavoitteet korkealla

Ennen kaikkea jouk­kue­pe­laa­ja – ­hai­luo­to­lai­nen Jo­han­nes Siek­ki­nen pelaa sa­li­ban­dya ta­voit­teet kor­keal­la

03.11.2021 14:45
Tilaajille
Liminkalaisen Anni-Olivia Narvan syksyyn on mahtunut kolme voitettua SM-mitalia ja väliaikainen muutto Helsinkiin – "Haluan hyväksi ja tunnetuksi judokaksi maailmalla"

Li­min­ka­lai­sen An­ni-Oli­via Narvan syksyyn on mah­tu­nut kolme voi­tet­tua SM-mi­ta­lia ja vä­li­ai­kai­nen muutto Hel­sin­kiin – "Haluan hyväksi ja tun­ne­tuk­si ju­do­kak­si maail­mal­la"

29.10.2021 23:34
Tilaajille
Kempeleläinen Mika ajoi 20 vuotta sitten humalassa moottoripyörällä kolarin ja sai aivovamman – myöhemmin hän löysi uuden harrastuksen bocciasta: "Aluksi vastasin, että höpöhöpö, mutta menin kuitenkin harjoituksiin"

Kem­pe­le­läi­nen Mika ajoi 20 vuotta sitten hu­ma­las­sa moot­to­ri­pyö­räl­lä kolarin ja sai ai­vo­vam­man – myö­hem­min hän löysi uuden har­ras­tuk­sen boc­cias­ta: "Aluksi vas­ta­sin, että hö­pö­hö­pö, mutta menin kui­ten­kin har­joi­tuk­siin"

28.10.2021 06:00
Tilaajille
Kirkonkylän kylätoimikunta ja senioreiden jumppa-ryhmä testasi Kotihalmeen uudet kuntoportaat – 47 askelmaa kohottavat nyt monen tyrnäväläisen kuntoa

Kir­kon­ky­län ky­lä­toi­mi­kun­ta ja se­nio­rei­den jump­pa-ryh­mä testasi Ko­ti­hal­meen uudet kun­to­por­taat – 47 as­kel­maa ko­hot­ta­vat nyt monen tyr­nä­vä­läi­sen kuntoa

27.10.2021 09:00
Tilaajille
Puoliltaöin tuposlaisessa makuuhuoneessa alkaa tiukka kamppailu maailmanmestaruudesta – 19-vuotias Jonne tähtää ammattilaiskuljettajaksi ja hakee mainetta nyt virtuaalisen rallicrossin parista

Puo­lil­ta­öin tu­pos­lai­ses­sa ma­kuu­huo­nees­sa alkaa tiukka kamp­pai­lu maail­man­mes­ta­ruu­des­ta – 19-vuo­tias Jonne tähtää am­mat­ti­lais­kul­jet­ta­jak­si ja hakee mai­net­ta nyt vir­tuaa­li­sen ral­li­cros­sin parista

26.10.2021 17:00
Tilaajille
1300-kuutioinen Opel Kadet kiiti voittovauhdissa jokaisella erikoiskokeella – tyrnäväläislähtöinen Toni Kemppainen Historic Rally Trophy -rallisarjan voittoon

1300-kuu­tioi­nen Opel Kadet kiiti voit­to­vauh­dis­sa jo­kai­sel­la eri­kois­ko­keel­la – ­tyr­nä­vä­läis­läh­töi­nen Toni Kemp­pai­nen His­to­ric Rally Trophy -ral­li­sar­jan voit­toon

26.10.2021 09:51
Tilaajille
Oulunsalon Pallo palkitsi KausiGaalassaan urheilijoita ja toimihenkilöitä – AC Oulun maalivahti Juhani Pennanen kunniavieraana

Ou­lun­sa­lon Pallo pal­kit­si Kau­si­Gaa­las­saan ur­hei­li­joi­ta ja toi­mi­hen­ki­löi­tä – AC Oulun maa­li­vah­ti Juhani Pen­na­nen kun­nia­vie­raa­na

22.10.2021 17:00
Leena muistaa, miten Limingan Naisvoimisttlijat perustettiin Osuuskaupan ylävintillä vuonna 1951 – "Kauhian jyrkät portaatkin sinne oli"

Leena muis­taa, miten Li­min­gan Nais­voi­mistt­li­jat pe­rus­tet­tiin Osuus­kau­pan ylä­vin­til­lä vuonna 1951 – "Kau­hian jyrkät por­taat­kin sinne oli"

22.10.2021 06:00
Tilaajille
Uuden haasteen edessä – Ilkan ykkösasiat KeKin naisten pelinjohtajana:  fyysisyys, voima, juoksunopeus, palautuminen

Uuden haas­teen edessä – Ilkan yk­kös­asiat KeKin naisten pe­lin­joh­ta­ja­na:  fyy­si­syys, voima, juok­su­no­peus, pa­lau­tu­mi­nen

21.10.2021 06:00
Tilaajille
Liminkalainen Ada Hautala voimisteli kaikkien aikojen parhaan suomalaistuloksen telinevoimistelun MM-neliottelussa

Li­min­ka­lai­nen Ada Hautala voi­mis­te­li kaik­kien aikojen parhaan suo­ma­lais­tu­lok­sen te­li­ne­voi­mis­te­lun MM-ne­li­ot­te­lus­sa

20.10.2021 08:29 1
Hei, me hiihdetään! Köykkyrissä käynnistyvät Kempeleen Pyrinnön hiihtokoulut – Hiihto eläää uutta renesanssia,  hiihtojaoston puheenjohtaja Virve iloitsee

Hei, me hiih­de­tään! Köyk­ky­ris­sä käyn­nis­ty­vät Kem­pe­leen Py­rin­nön hiih­to­kou­lut – Hiihto eläää uutta re­ne­sans­sia, hiih­to­jaos­ton pu­heen­joh­ta­ja Virve iloit­see

20.10.2021 06:00
Tilaajille
Katso Rantalakeus-maastojen päätöstilaisuus suorana lähetyksenä – sarjojen parhaat palkitaan ja kaikkien juoksijoiden kesken arvotaan 300 euron lahjakortti

Katso Ran­ta­la­keus-maas­to­jen pää­tös­ti­lai­suus suorana lä­he­tyk­se­nä – ­sar­jo­jen parhaat pal­ki­taan ja kaik­kien juok­si­joi­den kesken ar­vo­taan 300 euron lah­ja­kort­ti

14.10.2021 16:23
Katso ratakartta:  12-väyläinen Temmeksen frisbeegolfrata Teemu-kirkkoherran heitolla virallisesti auki – "Seurakunnan oli tästä helppo innostua"

Katso ra­ta­kart­ta: 12-väy­läi­nen Tem­mek­sen fris­bee­golf­ra­ta Tee­mu-kirk­ko­her­ran hei­tol­la vi­ral­li­ses­ti auki – "Seu­ra­kun­nan oli tästä helppo in­nos­tua"

12.10.2021 15:19
Tilaajille
Chapangwa Lubambo suvereeni Kempeleessä – kuusamolaiselle reittiennätys MourunkiRunissa

Cha­pang­wa Lubambo su­ve­ree­ni Kem­pe­lees­sä – kuu­sa­mo­lai­sel­le reit­ti­en­nä­tys Mou­run­ki­Ru­nis­sa

11.10.2021 06:17
Tilaajille
Ensi kesänä Kempeleen Kirin miesten joukkuetta vahvistaa 750 Superpesisottelun ja 1 352 tuodun juoksun mies – "Tiedän mitä menestyminen vaatii"

Ensi kesänä Kem­pe­leen Kirin miesten jouk­kuet­ta vah­vis­taa 750 Su­per­pe­si­sot­te­lun ja 1 352 tuodun juoksun mies – "Tiedän mitä me­nes­ty­mi­nen vaatii"

09.10.2021 15:50
Tilaajille