Limingan lukio
Joulukuussa Limingan lukion saneeraus on lopullisesti valmis – toinen vaihe valmistui aikataulussaan ja lukiolaiset pääsevät opiskelemaan uusittuihin kakkos- ja kolmoskerroksen tiloihin

Jou­lu­kuus­sa Li­min­gan lukion sa­nee­raus on lo­pul­li­ses­ti valmis – toinen vaihe val­mis­tui ai­ka­tau­lus­saan ja lu­kio­lai­set pää­se­vät opis­ke­le­maan uu­sit­tui­hin kakkos- ja kol­mos­ker­rok­sen ti­loi­hin

09.08.2022 06:00
Tilaajille
Liminkalainen Nuutti Virpi eteni Talousguru-kilpailun finaaliin – pariväittely striimataan suorana 9. maaliskuuta

Li­min­ka­lai­nen Nuutti Virpi eteni Ta­lous­gu­ru-kil­pai­lun fi­naa­liin – pa­ri­väit­te­ly strii­ma­taan suorana 9. maa­lis­kuu­ta

03.03.2022 12:18
Näin lakeuden alueella vietetään penkkareita: Tyrnävän abit juhlivat Oulussa, liminkalaiset aloittelevat Krankka-areenalla

Näin la­keu­den alueel­la vie­te­tään penk­ka­rei­ta: Tyr­nä­vän abit juh­li­vat Ou­lus­sa, li­min­ka­lai­set aloit­te­le­vat Krank­ka-aree­nal­la

09.02.2022 15:01
Tilaajille
Katso video: 17-vuotias japanilainen Neo viihtyi aiemmin videopelien parissa, mutta Limingassa hän löysi luonnon – nyt vaihto-oppilas tykkää nukkua tähtitaivaan alla ja samoilla metsissä

Katso video: 17-vuo­tias ja­pa­ni­lai­nen Neo viihtyi aiemmin vi­deo­pe­lien pa­ris­sa, mutta Li­min­gas­sa hän löysi luonnon – nyt vaih­to-op­pi­las tykkää nukkua täh­ti­tai­vaan alla ja sa­moil­la met­sis­sä

02.01.2022 18:00
Tilaajille
6,2 miljoonaa euroa maksavan Limingan lukioremontin ensimmäinen vaihe valmis – ensi vuoden loppuun valmistuu myös uusi Heikki Sarvela -sali, josta halutaan Suomen paras kamarimusiikkisali

6,2 mil­joo­naa euroa mak­sa­van Li­min­gan lu­kio­re­mon­tin en­sim­mäi­nen vaihe valmis – ensi vuoden loppuun val­mis­tuu myös uusi Heikki Sarvela -sali, josta ha­lu­taan Suomen paras ka­ma­ri­mu­siik­ki­sa­li

22.10.2021 16:11
Tilaajille
Tiimit osallistavat lukiolaisia arkeen – "On hauskaa päästä vaikuttamaan siihen, mitä lukiossa tapahtuu", sanovat Aaron, Eerika ja Mette.

Tiimit osal­lis­ta­vat lu­kio­lai­sia arkeen – "On hauskaa päästä vai­kut­ta­maan siihen, mitä lu­kios­sa ta­pah­tuu", sanovat Aaron, Eerika ja Mette.

02.09.2021 06:00
Tilaajille
Riemuylioppilaiden tervehdys ylioppilaille: "On muistettava, että elämä on maratonmatka ja aina voi tarkistaa valittua suuntaa ja uusiutua"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rie­mu­yli­op­pi­lai­den ter­veh­dys yliop­pi­lail­le: "On muis­tet­ta­va, että elämä on ma­ra­ton­mat­ka ja aina voi tar­kis­taa va­lit­tua suuntaa ja uu­siu­tua"

24.06.2021 15:39
Tilaajille
Limingan lukiossa vietettiin ilmastoviikkoa – "Haluamme myös saada nuoret pohtimaan ilmastonmuutosta muustakin kuin luonnontieteellisestä näkökulmasta"

Li­min­gan lu­kios­sa vie­tet­tiin il­mas­to­viik­koa – "Ha­luam­me myös saada nuoret poh­ti­maan il­mas­ton­muu­tos­ta muus­ta­kin kuin luon­non­tie­teel­li­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta"

04.05.2021 12:58
Katso upeat havainnekuvat tulevasta lukiosta: Lukion remontin ja Heikki Sarvela -salin uudisrakennuksen hintalappu 0,6 miljoonaa euroa aiempaa arviota suurempi – "Haluamme onnistua ja välttyä riskeiltä"

Katso upeat ha­vain­ne­ku­vat tu­le­vas­ta lu­kios­ta: Lukion re­mon­tin ja Heikki Sarvela -salin uu­dis­ra­ken­nuk­sen hin­ta­lap­pu 0,6 mil­joo­naa euroa aiempaa arviota suu­rem­pi – "Ha­luam­me on­nis­tua ja välttyä ris­keil­tä"

20.04.2021 16:00
Tilaajille
Lukiolaiset palasivat lähiopetukseen – Limingan lukiossa muutoksiin on totuttu, ja seuraava muutos on koulun remontti

Lu­kio­lai­set pa­la­si­vat lä­hi­ope­tuk­seen – Li­min­gan lu­kios­sa muu­tok­siin on to­tut­tu, ja seu­raa­va muutos on koulun re­mont­ti

17.02.2021 15:00
Tilaajille
Liminka nousi THL:n koronakartalle – lukiossa joukkoaltistuminen, yksi ryhmä karanteeniin

Liminka nousi THL:n ko­ro­na­kar­tal­le – lu­kios­sa jouk­koal­tis­tu­mi­nen, yksi ryhmä ka­ran­tee­niin

12.11.2020 06:08