Uutiset

Äänikuningatarten vaalit - Neljässä Rantalakeuden alueen kunnassa suurimmat äänimäärät kertyivät naisehdokkaille
Tilaajille

Ää­ni­ku­nin­ga­tar­ten vaalit - Nel­jäs­sä Ran­ta­la­keu­den alueen kun­nas­sa suu­rim­mat ää­ni­mää­rät ker­tyi­vät nais­eh­dok­kail­le

19:00
Kempeleen Baanan uusi jatke valmis lokakuussa –"Lisäksi valaistusta parannetaan ja Ylikylän yhtenäiskoulun pihalle asennetaan uudet pyörätelineet sekä katokset"

Kem­pe­leen Baanan uusi jatke valmis lo­ka­kuus­sa –"­Li­säk­si va­lais­tus­ta pa­ran­ne­taan ja Yli­ky­län yh­te­näis­kou­lun pihalle asen­ne­taan uudet pyö­rä­te­li­neet sekä ka­tok­set"

15:01
Tilaajille
Tupoksen koulun piha-alue halutaan turvalliseksi ja toimivaksi – nopeimpiin töihin tarvitaan 300 000 euron lisärahoitus, josta valtuusto päättää maanantaina

Tu­pok­sen koulun pi­ha-alue ha­lu­taan tur­val­li­sek­si ja toi­mi­vak­si – ­no­peim­piin töihin tar­vi­taan 300 000 euron li­sä­ra­hoi­tus, josta val­tuus­to päättää maa­nan­tai­na

13:00
Tilaajille
THL: Suomessa 103 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla ei uusia tapauksia

THL: Suo­mes­sa 103 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia ta­pauk­sia

12:00
Kutusoraa siirtyi Liminganjokeen komealla joukolla – Impin päivän talkoissa heiluivat ämpärit rivakkaan tahtiin

Ku­tu­so­raa siirtyi Li­min­gan­jo­keen ko­meal­la jou­kol­la – Impin päivän tal­kois­sa hei­lui­vat ämpärit ri­vak­kaan tahtiin

10:00
Tilaajille
Ensikertalainen Heikki Alakärppä keräsi 254 ääntä ja nousi koko Rantalakeuden alueen äänikuninkaaksi

En­si­ker­ta­lai­nen Heikki Ala­kärp­pä keräsi 254 ääntä ja nousi koko Ran­ta­la­keu­den alueen ää­ni­ku­nin­kaak­si

06:00
Tilaajille
Hyyppä on hieno paikka Hailuodossa, mutta sinne on vaikea päästä – Kuntalaisten illassa keskusteltiin alueen kehittämistarpeista ja ideat jalostuvat jatkossa suunnitelmaksi

Hyyppä on hieno paikka Hai­luo­dos­sa, mutta sinne on vaikea päästä – ­Kun­ta­lais­ten illassa kes­kus­tel­tiin alueen ke­hit­tä­mis­tar­peis­ta ja ideat ja­los­tu­vat jat­kos­sa suun­ni­tel­mak­si

15.06.2021 20:00
Tilaajille
Katso video: Kun Lappalaiset 46 vuotta sitten alkoivat rakentamaan Liminkaan, oli tontin ympärillä pelkkää peltoa – nyt Vågentiellä on monien yksityiskohtien paratiisi

Katso video: Kun Lap­pa­lai­set 46 vuotta sitten al­koi­vat ra­ken­ta­maan Li­min­kaan, oli tontin ym­pä­ril­lä pelkkää peltoa – nyt Vå­gen­tiel­lä on monien yk­si­tyis­koh­tien pa­ra­tii­si

15.06.2021 17:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla ei ole raportoitu yhtään uutta koronatartuntaa, koko maassa 73 uutta tapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei ole ra­por­toi­tu yhtään uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, koko maassa 73 uutta ta­paus­ta

15.06.2021 11:59
Näin kunnanhallitus äänesti: Temmeksen kirjasto kiinni elokuussa – kirjastopalveluita halutaan kehittää, mutta kirjasto olisi jatkossa vain keskustassa

Näin kun­nan­hal­li­tus ää­nes­ti: Tem­mek­sen kir­jas­to kiinni elo­kuus­sa – kir­jas­to­pal­ve­lui­ta ha­lu­taan ke­hit­tää, mutta kir­jas­to olisi jat­kos­sa vain kes­kus­tas­sa

15.06.2021 12:40 1
Tilaajille
Myrskytuulet voimistuvat Pohjois-Pohjanmaalla päivän aikana – sähkökatkoja voi tulla, pihakalusteet kannattaa laittaa suojaan

Myrs­ky­tuu­let voi­mis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la päivän aikana – säh­kö­kat­ko­ja voi tulla, pi­ha­ka­lus­teet kan­nat­taa laittaa suojaan

15.06.2021 07:33
Kärkkäinen suunnittelee tavaratalon avaamista Kempeleeseen – Zatelliitin paalupaikalle kaavaillaan myös uutta Prismaa ja runsaasti muuta liiketilaa

Kärk­käi­nen suun­nit­te­lee ta­va­ra­ta­lon avaa­mis­ta Kem­pe­lee­seen – Za­tel­lii­tin paa­lu­pai­kal­le kaa­vail­laan myös uutta Prismaa ja run­saas­ti muuta lii­ke­ti­laa

14.06.2021 20:08
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 29 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi tartunta

THL: Suo­mes­sa todettu 29 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi tar­tun­ta

14.06.2021 12:07
Hailuodossa järjestetään tällä viikolla kaksi yleisötilaisuutta yksityisteiden talvikunnossapidosta: " Uudistuneen lainsäädännön ja hallinto-oikeuden laintulkinnan vuoksi käytäntö on muutettava"

Hai­luo­dos­sa jär­jes­te­tään tällä vii­kol­la kaksi ylei­sö­ti­lai­suut­ta yk­si­tyis­tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta: " Uu­dis­tu­neen lain­sää­dän­nön ja hal­lin­to-oi­keu­den lain­tul­kin­nan vuoksi käy­tän­tö on muu­tet­ta­va"

14.06.2021 11:46
Tilaajille
Lakeudella Keskustan enemmistövalta suli kahdessa kunnassa – yksinkertainen määräenemmistö puolueella on jatkossa enää Lumijoella ja Tyrnävällä

La­keu­del­la Kes­kus­tan enem­mis­tö­val­ta suli kah­des­sa kun­nas­sa – yk­sin­ker­tai­nen mää­rä­enem­mis­tö puo­lueel­la on jat­kos­sa enää Lu­mi­joel­la ja Tyr­nä­väl­lä

14.06.2021 07:36
Tilaajille

Kalevan verk­koon kir­jau­tu­mi­ses­sa oli on­gel­mia – nyt pal­ve­lut toi­mi­vat taas nor­maa­lis­ti

14.06.2021 08:23
Keskusta suurin kuntapuolue Oulussa, kokoomus sai kaksi uutta paikkaa, perusuomalaiset kolme – katso uuden valtuuston kokoonpano

Kes­kus­ta suurin kun­ta­puo­lue Ou­lus­sa, ko­koo­mus sai kaksi uutta paik­kaa, pe­ru­suo­ma­lai­set kolme – katso uuden val­tuus­ton ko­koon­pa­no

14.06.2021 00:37
Kempeleessä Keskusta menettää kolme paikkaa – Perussuomalaisille ja Kokoomukselle kolme paikkaa lisää

Kem­pe­lees­sä Kes­kus­ta me­net­tää kolme paikkaa – Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le ja Ko­koo­muk­sel­le kolme paikkaa lisää

13.06.2021 22:11
Tilaajille
Perussuomalaisille Limingassa kolme lisäpaikkaa, Vihreät ja Keskusta menettävät kaksi paikkaa – Kokoomus lisää kaksi paikkaa ja Kristillisdemokraatit tippuu valtuustosta

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le Li­min­gas­sa kolme li­sä­paik­kaa, Vihreät ja Kes­kus­ta me­net­tä­vät kaksi paikkaa – Ko­koo­mus lisää kaksi paikkaa ja Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit tippuu val­tuus­tos­ta

13.06.2021 21:57
Tilaajille
Tyrnävällä Keskusta menettää kaksi valtuustopaikkaa – voittajia ovat Kokoomus ja Perussuomalaiset, jotka lisäävät paikkojaan kahdella

Tyr­nä­väl­lä Kes­kus­ta me­net­tää kaksi val­tuus­to­paik­kaa – voit­ta­jia ovat Ko­koo­mus ja Pe­rus­suo­ma­lai­set, jotka li­sää­vät paik­ko­jaan kah­del­la

13.06.2021 21:20
Tilaajille
Lumijoella Keskusta säilytti nykyisen vahvuutensa – Vasemmistoliitto menetti yhden paikan, Perussuomalaiset saivat läpi ainoan ehdokkaansa

Lu­mi­joel­la Kes­kus­ta säi­lyt­ti ny­kyi­sen vah­vuu­ten­sa – Va­sem­mis­to­liit­to menetti yhden paikan, Pe­rus­suo­ma­lai­set saivat läpi ainoan eh­dok­kaan­sa

13.06.2021 21:05
Tilaajille
Hailuodon laskenta valmis: Keskusta menetti kaksi paikkaa, Perussuomalaisille ja Kokoomukselle kaksi lisäpaikkaa – Vihreät nousevat ensimmäistä kertaa valtuustoon

Hai­luo­don las­ken­ta valmis: Kes­kus­ta menetti kaksi paik­kaa, Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le ja Ko­koo­muk­sel­le kaksi li­sä­paik­kaa – Vihreät nou­se­vat en­sim­mäis­tä kertaa val­tuus­toon

13.06.2021 20:59
Tilaajille
Hailuodossa taas lakeuden aktiivisimmat äänestäjät –muualla lakeudella äänestysaktiivisuus laski, useamassa kunnassa useita prosentteja

Hai­luo­dos­sa taas la­keu­den ak­tii­vi­sim­mat ää­nes­tä­jät –muual­la la­keu­del­la ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus laski, usea­mas­sa kun­nas­sa useita pro­sent­te­ja

13.06.2021 20:53
Tilaajille
"Menetys on torjuntavoitto" – Tyrnävän Keskustan vaalivalvojaisissa harmittaa kunnan äänestysprosentti

"Me­ne­tys on tor­jun­ta­voit­to" – Tyr­nä­vän Kes­kus­tan vaa­li­val­vo­jai­sis­sa har­mit­taa kunnan ää­nes­tys­pro­sent­ti

13.06.2021 20:49
Tilaajille
Näin seuraamamme kolme ehdokasta kommentoivat ennakkoäänien tulosta – "Lähes sanaton olo"

Näin seu­raa­mam­me kolme eh­do­kas­ta kom­men­toi­vat en­nak­ko­ää­nien tulosta – "Lähes sanaton olo"

13.06.2021 20:21
Tilaajille
Ennakkoäänet: Valtakunnallisesti Kokoomus ykkösenä, Keskustalle 16,9 prosenttia äänistä

En­nak­koää­net: Val­ta­kun­nal­li­ses­ti Ko­koo­mus yk­kö­se­nä, Kes­kus­tal­le 16,9 pro­sent­tia äänistä

13.06.2021 20:03
Tilaajille
Limingan perussuomalaisten vaalivalvojaisissa odottava tunnelma – "Ainakin tuplaten pitää paikkoja saada nykyiseen verrattuna"

Li­min­gan pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­val­vo­jai­sis­sa odot­ta­va tun­nel­ma – "Ai­na­kin tup­la­ten pitää paik­ko­ja saada ny­kyi­seen ver­rat­tu­na"

13.06.2021 19:53
Tilaajille
Soitimme kolmelle ehdokkaalle – näin nykyvaltuutettu, toista kertaa paikkaa havitteleva ja ensimmäistä kertaa ehdolla oleva suhtautuvat jännittävään päivään

Soi­tim­me kol­mel­le eh­dok­kaal­le – näin ny­ky­val­tuu­tet­tu, toista kertaa paikkaa ha­vit­te­le­va ja en­sim­mäis­tä kertaa ehdolla oleva suh­tau­tu­vat jän­nit­tä­vään päivään

13.06.2021 17:21
Tilaajille
Miten nuorten ääni otetaan huomioon seuraavalla valtuustokaudella? Kyselyn mukaan nuorisovaltuustoja haluttaisiin osallistaa etenkin nuorisopalveluita koskevien asioiden käsittelyyn

Miten nuorten ääni otetaan huo­mioon seu­raa­val­la val­tuus­to­kau­del­la? Kyselyn mukaan nuo­ri­so­val­tuus­to­ja ha­lut­tai­siin osal­lis­taa etenkin nuo­ri­so­pal­ve­lui­ta kos­ke­vien asioi­den kä­sit­te­lyyn

13.06.2021 16:40
Tilaajille
Vilkas vaalipäivä Kempeleessä – Ylikylän koulun vaalipaikalla odotettiin jopa äänestysprosentin nousua

Vilkas vaa­li­päi­vä Kem­pe­lees­sä – Yli­ky­län koulun vaa­li­pai­kal­la odo­tet­tiin jopa ää­nes­tys­pro­sen­tin nousua

13.06.2021 16:59
Tilaajille