Tyrnävä
Viimeisin tunti
Tyrnävällä pohditaan, kannattaako uutta hirsikoulua sittenkään rakentaa  – Kuuden miljoonan euron kustannusarvio noussut kymmeneen miljoonaan

Tyr­nä­väl­lä poh­di­taan, kan­nat­taa­ko uutta hir­si­kou­lua sit­ten­kään ra­ken­taa – Kuuden mil­joo­nan euron kus­tan­nus­ar­vio noussut kym­me­neen mil­joo­naan

23:23
Tilaajille
Viikko
Miten tehdään perinneaitaa? Entä mikä on kartiohiiletin? Voisinko minäkin valmistaa biohiiltä maanparannusaineeksi? Katso vinkit videolta.

Miten tehdään pe­rin­neai­taa? Entä mikä on kar­tio­hii­le­tin? Voi­sin­ko minäkin val­mis­taa bio­hiil­tä maan­pa­ran­nu­sai­neek­si? Katso vinkit vi­deol­ta.

01.10.2022 16:45
Tilaajille
Mikä on kartiohiiletin? Hailuodossa tutustuttiin perinneaidan ja biohiilen valmistamiseen – Katso videolta, miten kaikki tapahtuu

Mikä on kar­tio­hii­le­tin? Hai­luo­dos­sa tu­tus­tut­tiin pe­rin­ne­ai­dan ja bio­hii­len val­mis­ta­mi­seen – Katso vi­deol­ta, miten kaikki ta­pah­tuu

08:34
Tilaajille
Ensi vuoden talousarviota ja investointeja suunnitellaan täyttä häkää – Rantalakeus kysyi, miten kuntien budjettia valmistellaan ja missä vaiheessa valtuutetut siihen osallistuvat

Ensi vuoden ta­lous­ar­vio­ta ja in­ves­toin­te­ja suun­ni­tel­laan täyttä häkää – Ran­ta­la­keus kysyi, miten kuntien bud­jet­tia val­mis­tel­laan ja missä vai­hees­sa val­tuu­te­tut siihen osal­lis­tu­vat

28.09.2022 06:00
Tilaajille
"Tietty leikkimielisyys täytyy pitää mukana aikuisurheilussa"– Tyrnäväläisen Suomen mestarin Seppo Laikarin tähtäimessä ovat ensi vuoden SM- ja EM -kilpailut

"Tietty leik­ki­mie­li­syys täytyy pitää mukana ai­kui­sur­hei­lus­sa"– Tyr­nä­vä­läi­sen Suomen mes­ta­rin Seppo Lai­ka­rin täh­täi­mes­sä ovat ensi vuoden SM- ja EM -kil­pai­lut

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Äärimmäisen uhanalaiset kiljuhanhet lähtivät jatkamaan matkaa Oulun seudulta – talvehtivat todennäköisesti Kreikassa

Ää­rim­mäi­sen uhan­alai­set kil­ju­han­het läh­ti­vät jat­ka­maan matkaa Oulun seu­dul­ta – tal­veh­ti­vat to­den­nä­köi­ses­ti Krei­kas­sa

26.09.2022 17:48
Tyrnävän Perunamarkkinoilla  jälleen noin 10 000 ihmistä – hyppää tunnelmaan mukaan!

Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la jälleen noin 10 000 ihmistä – hyppää tun­nel­maan mukaan!

26.09.2022 16:25
Tilaajille
Yksi kuoli rekan ja henkilöauton nokkakolarissa Temmeksellä – molemmat ajoneuvot syttyivät palamaan

Yksi kuoli rekan ja hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ris­sa Tem­mek­sel­lä – mo­lem­mat ajo­neu­vot syt­tyi­vät pa­la­maan

25.09.2022 18:46
Katso video ja kuvagalleria: Tyrnävän Perunamarkkinoilla taas noin 10 000 kävijää – perinteistä tapahtumaa helli upea syyssää, sillä auringossa lämpömittari kipusi 19 asteeseen

Katso video ja ku­va­gal­le­ria: Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la taas noin 10 000 kävijää – pe­rin­teis­tä ta­pah­tu­maa helli upea syys­sää, sillä au­rin­gos­sa läm­pö­mit­ta­ri kipusi 19 as­tee­seen

24.09.2022 18:00
Tilaajille
Ensimmäistä kertaa voimailukisoihin osallistuvat Saija ja Mirka lähtevät kisaan avoimin mielin – Tyrnävällä kisataan rekan vedossa, kottikärryn työnnössä sekä säkin kannossa

En­sim­mäis­tä kertaa voi­mai­lu­ki­soi­hin osal­lis­tu­vat Saija ja Mirka läh­te­vät kisaan avoimin mielin – Tyr­nä­väl­lä ki­sa­taan rekan ve­dos­sa, kot­ti­kär­ryn työn­nös­sä sekä säkin kan­nos­sa

22.09.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnävän Murrossa 68 juoksijaa, Rantalakeus-maastojen osakilpailuja jäljellä vielä kaksi – katso tulokset ja kuvagalleria

Tyr­nä­vän Mur­ros­sa 68 juok­si­jaa, Ran­ta­la­keus-maas­to­jen osa­kil­pai­lu­ja jäl­jel­lä vielä kaksi – katso tu­lok­set ja ku­va­gal­le­ria

20.09.2022 12:51
Tilaajille
Lauantaina Tyrnävän Perunamarkkinoilla pidetään myös pestuumarkkinat – mistä on kyse?

Lauan­tai­na Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la pi­de­tään myös pes­tuu­mark­ki­nat – mistä on kyse?

19.09.2022 15:19
Tilaajille
Tyrnäväläisillä nuoremman sukupolven perunanviljelijöillä riittää uskoa maatalouteen, mutta alaa leimaa epävarmuus – perunaa pitäisi brändätä koko ajan enemmän

Tyr­nä­vä­läi­sil­lä nuo­rem­man su­ku­pol­ven pe­ru­nan­vil­je­li­jöil­lä riittää uskoa maa­ta­lou­teen, mutta alaa leimaa epä­var­muus – perunaa pitäisi brän­dä­tä koko ajan enemmän

19.09.2022 06:38
Tilaajille
Puimuri ei sovi mummolaan sisälle ja papan traktorista rikkoontuivat jarrut – Rusilan sisarukset kertovat, millaista on elämä maatilalla

Puimuri ei sovi mum­mo­laan sisälle ja papan trak­to­ris­ta rik­koon­tui­vat jarrut – Rusilan si­sa­ruk­set ker­to­vat, mil­lais­ta on elämä maa­ti­lal­la

18.09.2022 18:00
Tilaajille
Joko sinä olet tutustunut Tyrnävän-Temmeksen Topoteekkiin? – vanhojen kuvien, asiakirjojen ja äänitteiden kokoelma on saanut hyvän alkusysäyksen

Joko sinä olet tu­tus­tu­nut Tyr­nä­vän-Tem­mek­sen To­po­teek­kiin? – van­ho­jen kuvien, asia­kir­jo­jen ja ää­nit­tei­den ko­koel­ma on saanut hyvän al­ku­sy­säyk­sen

17.09.2022 18:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen peruna kiinnostaa Euroopassa – vaikea satokesä kääntää suurten perunantuottajamaiden katseen pohjoiseen

Tyr­nä­vä­läi­nen peruna kiin­nos­taa Eu­roo­pas­sa – vaikea sa­to­ke­sä kääntää suurten pe­ru­nan­tuot­ta­ja­mai­den katseen poh­joi­seen

17.09.2022 06:01
Tilaajille
Perunamarkkinoilla kajahtaa Tyrnävän uusi laulu – Kultainen lakeus on Murron nuorisokuoron lahja kotipitäjälle

Pe­ru­na­mark­ki­noil­la ka­jah­taa Tyr­nä­vän uusi laulu – ­Kul­tai­nen lakeus on Murron nuo­ri­so­kuo­ron lahja ko­ti­pi­tä­jäl­le

16.09.2022 14:00
Tilaajille
Äärimmäisen uhanalainen kiljuhanhi ilmestyi Tyrnävälle tänäkin syksynä – kanta edelleen todella pieni

Ää­rim­mäi­sen uhan­alai­nen kil­ju­han­hi il­mes­tyi Tyr­nä­väl­le tänäkin syksynä – kanta edel­leen todella pieni

15.09.2022 15:08