Tyrnävä
Viimeisin tunti

Ran­ta­la­keu­den Ke­sä­kyy­dis­sä -jut­tu­sar­ja jatkuu: Saara hyppäsi en­sim­mäis­tä kertaa trak­to­rin ratin taakse ja jututti samalla tyr­nä­vä­läis­tä Saik­ko­sen Paavoa

17:00
Tilaajille
Viikko

Trak­to­ri­voi­ma palaa Oja­ky­lään – lauan­tai­na Tyr­nä­väl­lä kil­pail­laan vuoden tauon jälkeen

23.07.2021 09:01
Tilaajille

Au­to­tal­li, auto ja trak­to­ri tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Tyr­nä­vän Ran­nan­poh­jas­sa

21.07.2021 13:25
Kolumni

Tyr­nä­vä­läi­nen Ruusa miet­tii, Voiko in­for­maa­tioon tu­keh­tua ja tie­toyh­teis­kun­nas­sa elää val­hees­sa– "Ja ei, en halua kuu­los­taa re­pub­li­kaa­nien ää­ni­tor­vel­ta"

21.07.2021 01:48
Tilaajille

Trak­to­ri ja hen­ki­löau­to ko­la­roi­vat Tem­mek­sel­lä Ne­los­tien ris­teyk­ses­sä

19.07.2021 15:09
Kuukausi

Hol­lan­ti­lai­set läh­ti­vät ke­sä­seik­kai­luun trak­to­reil­la – Piet ja Twan hakivat Suo­lah­del­ta kolme uutta trak­to­ria ja kyy­dit­si­vät ne Haa­pa­ran­nan kautta Lies­se­liin

17.07.2021 13:55
Tilaajille

Soitto jatkui pit­käl­le yöhön – ­Ty­rä­roc­kis­sa nau­ti­taan mu­sii­kis­ta popista punk­kiin

15.07.2021 18:40
Tilaajille

Mu­si­kaa­li­sä­vel­miä tai­de­teos­ten kes­kel­lä – ­Mark­kuun kult­tuu­ri­kek­ke­reil­lä tun­nel­moi­tiin iltaan asti

14.07.2021 17:02
Tilaajille

Ru­no­po­luil­la tulevat Tyr­nä­vän kylät tu­tuik­si – Samalla voi ul­koil­la Murron, Mark­kuun, Suu­ta­rin­ky­län, Tem­mek­sen ja Kir­kon­ky­län mai­se­mis­sa

14.07.2021 06:05
Tilaajille

"Kun­nioi­tam­me toi­siam­me" – ­Tyr­nä­vä­läi­set Ritva ja Vesa Huusko eivät jaa us­kon­nol­lis­ta tai po­liit­tis­ta va­kau­mus­ta, mutta silti he elävät sulassa sovussa

11.07.2021 09:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sel­lu­teol­li­suu­den ei tar­vit­se jäädä raa­ka-ai­ne pulaan, muis­tut­taa Veli Poh­jo­nen – ­Ham­pus­ta saa kuitua teol­li­suu­den tar­pei­siin

07.07.2021 12:53
Tilaajille

"Pe­ru­nan show­room" – ­Tyr­nä­vän vanhaan pap­pi­laan avautuu ra­vin­to­la, jossa pai­kal­li­nen peruna on kun­nia­pai­kal­la

02.07.2021 10:51
Tilaajille

Si­vu­kir­jas­ton lak­kau­tus har­mit­taa Tem­mek­sen kylällä –  Päätös he­rät­tää huolta muiden pal­ve­lui­den säi­ly­mi­ses­tä

01.07.2021 13:54
Tilaajille
Vanhemmat

Murron ker­ho­lai­set pää­si­vät tu­tus­tu­maan fris­bee­gol­fiin uudella kuu­si­väy­läi­sel­lä radalla –  Murron toi­sel­la radalla Peu­ran­mäel­lä on ar­ki-il­tai­sin jopa yli 300 heit­tä­jää

24.06.2021 11:00
Tilaajille

Pir­ko­lan pe­ru­na­hal­lin hä­mä­rään nousi kolmas tai­de­näyt­te­ly – Pia Hen­tu­nen toivoo tyr­nä­vä­läis­ten­kin löy­tä­vän paikan ja ko­kei­le­van roh­keas­ti tai­det­ta

23.06.2021 19:04
Tilaajille
Kolumni

"Suo­net­te an­teek­si vaa­li­vii­kon­lo­pun lauan­tai­set pu­he­lin­soi­tot: Kosken Jaana tässä Tyr­nä­vän kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nas­ta terve!"

22.06.2021 14:56
Tilaajille

Ne­los­tien ny­ky­pai­kal­la ke­hit­tä­mi­sel­lä run­saas­ti kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia Li­min­gan ar­vok­kaal­le mai­se­mal­le, elin­kei­nol­le ja asuk­kail­le – Uusi linjaus Hau­ru­ky­läl­tä poh­joi­seen on myös hieman edul­li­sem­pi vaih­toeh­to

17.06.2021 19:41
Tilaajille

Fris­bee­gol­fin Ran­ta­la­keus-lii­ga etenee: Murron ken­täl­lä tiukkaa vääntöä

15.06.2021 14:59
Tilaajille

Tyr­nä­väl­lä Kes­kus­ta me­net­tää kaksi val­tuus­to­paik­kaa – voit­ta­jia ovat Ko­koo­mus ja Pe­rus­suo­ma­lai­set, jotka li­sää­vät paik­ko­jaan kah­del­la

13.06.2021 21:20
Tilaajille

"Me­ne­tys on tor­jun­ta­voit­to" – Tyr­nä­vän Kes­kus­tan vaa­li­val­vo­jai­sis­sa har­mit­taa kunnan ää­nes­tysp­ro­sent­ti

13.06.2021 20:49
Tilaajille