Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tyrnävä
Viimeisin 12 tuntia
Miten lakeuden kunnat panostavat ilmastotyöhön – Helin hakutesti osoitti, että Limingassa se näkyy ylivoimaisesti parhaiten
Kolumni

Miten la­keu­den kunnat pa­nos­ta­vat il­mas­to­työ­hön – Helin ha­ku­tes­ti osoit­ti, että Li­min­gas­sa se näkyy yli­voi­mai­ses­ti par­hai­ten

18:00
Tilaajille
Viikko
Vähäjärven vesittäminen alkaa viimein – myös Ängeslevänjoen potentiaalisia vesiensuojelurakenteita kartoitetaan

Vä­hä­jär­ven ve­sit­tä­mi­nen alkaa viimein – myös Än­ges­le­vän­joen po­ten­tiaa­li­sia ve­sien­suo­je­lu­ra­ken­tei­ta kar­toi­te­taan

10:09
Tilaajille
Kuulammen koululla tutustuttiin sanoitusten saloihin Peltokurjen johdolla – "Tulin todella korkein odotuksin, ja tämä täytti ne"

Kuu­lam­men kou­lul­la tu­tus­tut­tiin sa­noi­tus­ten sa­loi­hin Pel­to­kur­jen joh­dol­la – "­Tu­lin todella korkein odo­tuk­sin, ja tämä täytti ne"

27.11.2023 08:27
Tilaajille
Tyrnävän vuoden yrittäjä Suvi luottaa elämään – tunnustus tuli pitkäjänteisestä ja idearikkaasta työstä lasten parissa

Tyr­nä­vän vuoden yrit­tä­jä Suvi luottaa elämään – tun­nus­tus tuli pit­kä­jän­tei­ses­tä ja idea­rik­kaas­ta työstä lasten parissa

24.11.2023 19:00
Tilaajille
Lakeuden parhaat yleisurheilijat, osa 10: Euroopan mestari ja Suomen Vuoden urheilija on Tyrnävän Tempauksen naisten tilastokärki

La­keu­den parhaat ylei­sur­hei­li­jat, osa 10: Eu­roo­pan mestari ja Suomen Vuoden ur­hei­li­ja on Tyr­nä­vän Tem­pauk­sen naisten ti­las­to­kär­ki

25.11.2023 16:03
Tilaajille
Tietomaa tuli Rantaroustiin: Kolmosluokkalaiset testasivat, osuvatko he katapultilla Tietomaan torniin

Tie­to­maa tuli Ran­ta­rous­tiin: Kol­mos­luok­ka­lai­set tes­ta­si­vat, osu­vat­ko he ka­ta­pul­til­la Tie­to­maan torniin

12:10
Tilaajille
Kuukausi
Välkkärit järjestävät välituntileikkejä ja -liikuntaa koko koululle – "Haasteet ovat olleet kivoja"

Välk­kä­rit jär­jes­tä­vät vä­li­tun­ti­leik­ke­jä ja -lii­kun­taa koko kou­lul­le – "­Haas­teet ovat olleet kivoja"

21.11.2023 18:00
Tilaajille
Kuntakuulumisia: Tyrnävän työllisyyspalvelut ottaa TE-palvelut 2024 -uudistuksen innokkaana vastaan – "Yhteistyöllä onnistumme", sanoo Anne
Kolumni

Kun­ta­kuu­lu­mi­sia: Tyr­nä­vän työl­li­syys­pal­ve­lut ottaa TE-pal­ve­lut 2024 -uu­dis­tuk­sen in­nok­kaa­na vastaan – "Yh­teis­työl­lä on­nis­tum­me", sanoo Anne

21.11.2023 09:00
Tilaajille
Mitä murkkuikäisen vanhemman pitää muistaa? "Älä jätä nuorta yksin kasvamaan", vastaa kasvatusasiantuntija

Mitä murk­kui­käi­sen van­hem­man pitää muis­taa? "Älä jätä nuorta yksin kas­va­maan", vastaa kas­va­tus­asian­tun­ti­ja

21.11.2023 06:00
Tilaajille
Heikku-tontun joulumyyjäisiä vietettiin nyt toista kertaa – Järjestäjät varasivat tapahtumaan 14 litraa riisipuuroa, 7 litraa soppaa ja 120 joulutorttua

Heik­ku-ton­tun jou­lu­myy­jäi­siä vie­tet­tiin nyt toista kertaa – Jär­jes­tä­jät va­ra­si­vat ta­pah­tu­maan 14 litraa rii­si­puu­roa, 7 litraa soppaa ja 120 jou­lu­tort­tua

19.11.2023 18:00
Tilaajille
Hurjien heittäjien Tyrnävän Tempaus – Miesten tilasto suorastaan pursuaa Suomen huipulla kilpailleita urheilijoita

Hurjien heit­tä­jien Tyr­nä­vän Tempaus – Miesten tilasto suo­ras­taan pursuaa Suomen hui­pul­la kil­pail­lei­ta ur­hei­li­joi­ta

21.11.2023 13:24
Tilaajille
Musta perjantai vai älä osta mitään päivä? Anu muistuttaa, mikä kannattaa pitää mielessä, jos haluaa pitää järjen päässä osteluhysterian keskellä
Kolumni

Musta per­jan­tai vai älä osta mitään päivä? Anu muis­tut­taa, mikä kan­nat­taa pitää mie­les­sä, jos haluaa pitää järjen päässä os­te­lu­hys­te­rian kes­kel­lä

14.11.2023 12:36
Tilaajille
Tyrnäväläisnuorille maanpuolustus ja asevelvollisuuden suorittaminen ovat itsestäänselvyyksiä – "Pitäähän omaa maata puolustaa jos sellainen paikka tulee"

Tyr­nä­vä­läis­nuo­ril­le maan­puo­lus­tus ja ase­vel­vol­li­suu­den suo­rit­ta­mi­nen ovat it­ses­tään­sel­vyyk­siä – "­Pi­tää­hän omaa maata puo­lus­taa jos sel­lai­nen paikka tulee"

10.11.2023 08:24
Tilaajille
Murron kirjakaappieteisessä ilkivaltaa – alle 16-vuotiailla oltava vanhempien lupa kirjautumiseen

Murron kir­ja­kaap­pi­etei­ses­sä il­ki­val­taa – alle 16-vuo­tiail­la oltava van­hem­pien lupa kir­jau­tu­mi­seen

08.11.2023 09:00
Tilaajille
Haluaisitko ostaa yhden Nahkurin? Kiireisintä olisi korjata arvorakennuksen katto ja muotoilla kallistukset – hätäensiapua aiotaan antaa, mutta isoihin remontteihin ei ole varaa

Ha­luai­sit­ko ostaa yhden Nah­ku­rin? Kii­rei­sin­tä olisi korjata ar­vo­ra­ken­nuk­sen katto ja muo­toil­la kal­lis­tuk­set – hä­tä­en­si­apua aiotaan antaa, mutta isoihin re­mont­tei­hin ei ole varaa

07.11.2023 09:48 2
Tilaajille
Tyrnävältä tuplaedustus Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksessa – lakeudelta mukana kaikkiaan neljä yrittäjää

Tyr­nä­väl­tä tup­la­edus­tus Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien hal­li­tuk­ses­sa – la­keu­del­ta mukana kaik­kiaan neljä yrit­tä­jää

04.11.2023 11:00
Tilaajille
Etsivällä nuorisotyöllä on valtava merkitys nuorten arkeen – "Ilman etsivää nuorisotyötä minulla ei olisi mitään"

Et­si­väl­lä nuo­ri­so­työl­lä on valtava mer­ki­tys nuorten arkeen – "Il­man etsivää nuo­ri­so­työ­tä minulla ei olisi mitään"

03.11.2023 18:00
Tilaajille
Valo rikkoo pimeyden lakeudella toteutettavassa tapahtumasarjassa – valoteoksissa kahlataan mustien vesien mailla

Valo rikkoo pi­mey­den la­keu­del­la to­teu­tet­ta­vas­sa ta­pah­tu­ma­sar­jas­sa – va­lo­teok­sis­sa kah­la­taan mustien vesien mailla

30.10.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pohteen säästöohjelma veisi toteutuessaan useista Lakeuden sote-keskuksista kiireelliset vastaanotot – palveluasumisyksiköt vähenisivät viidestä kolmeen

Pohteen sääs­tö­oh­jel­ma veisi to­teu­tues­saan useista La­keu­den sote-kes­kuk­sis­ta kii­reel­li­set vas­taan­otot – ­pal­ve­lua­su­mi­syk­si­köt vä­he­ni­si­vät vii­des­tä kolmeen

26.10.2023 12:40 1
Tilaajille