Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

Tyrnävä
Viikko
Vaalivuosi jatkukoon: marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissakin mietitään ihmisen parasta, muistuttaa Teemu
Kolumni

Vaa­li­vuo­si jat­ku­koon: mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa­kin mie­ti­tään ihmisen pa­ras­ta, muis­tut­taa Teemu

26.01.2022 06:01
Tilaajille
Musiikkia! – Anu halajaa CMX:n keikalle
Kolumni

Mu­siik­kia! – Anu halajaa CMX:n kei­kal­le

26.01.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnävällä paikalliset ääniharavat – Keskusta menetti kannatustaan kuntavaaleihin nähden, Kokoomukselle mojova nousu

Tyr­nä­väl­lä pai­kal­li­set ää­ni­ha­ra­vat – ­Kes­kus­ta menetti kan­na­tus­taan kun­ta­vaa­lei­hin nähden, Ko­koo­muk­sel­le mojova nousu

23.01.2022 22:01
Tilaajille
Juha Sipilä ennakkoäänien äänikuningas, myös Tapani Töllin ja Liisa Kylmäsen pääsy aluevaltuustoon näyttää varmalta

Juha Sipilä en­nak­ko­ää­nien ää­ni­ku­nin­gas, myös Tapani Töllin ja Liisa Kyl­mä­sen pääsy alue­val­tuus­toon näyttää var­mal­ta

23.01.2022 21:44
Tilaajille
Kuukausi
Tiesitkö, että voit äänestää ulkona? – "Äänestyslippu leimataan äänestäjän nähden, ja se viedään klipsin avulla vaaliuurnaan äänestäjän puolesta"

Tie­sit­kö, että voit ää­nes­tää ulkona? – "Ää­nes­tys­lip­pu lei­ma­taan ää­nes­tä­jän nähden, ja se viedään klipsin avulla vaa­li­uur­naan ää­nes­tä­jän puo­les­ta"

20.01.2022 15:00
Tilaajille
"Vaikka olisi kaksi täysin samanlaista taloa ja samankokoista tonttia, asukkaiden toiveet ovat kuitenkin erilaisia" – tyrnäväläinen Johanna Rahko työskentelee maisemasuunnittelun parissa

"Vaikka olisi kaksi täysin sa­man­lais­ta taloa ja sa­man­ko­kois­ta tont­tia, asuk­kai­den toiveet ovat kui­ten­kin eri­lai­sia" – tyr­nä­vä­läi­nen Johanna Rahko työs­ken­te­lee mai­se­ma­suun­nit­te­lun parissa

20.01.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnävälle on nousemassa hampputehdas – Hemka Oy kaipaa lisää kuituhampun sopimusviljelijöitä tehtaan käynnistämiseksi

Tyr­nä­väl­le on nou­se­mas­sa hamp­pu­teh­das – Hemka Oy kaipaa lisää kui­tu­ham­pun so­pi­mus­vil­je­li­jöi­tä tehtaan käyn­nis­tä­mi­sek­si

18.01.2022 18:06 1
Tilaajille
Poikki! Saaressa ei kulje Pendolino! – Limingan seurakuntatalo muuttui Korvessa kulkevi -draamasarjassa Pystyrannan seurakuntataloksi, jossa järjestetään murhatun teinipojan muistotilaisuus

Poikki! Saa­res­sa ei kulje Pen­do­li­no! – ­Li­min­gan seu­ra­kun­ta­ta­lo muuttui Kor­ves­sa kulkevi -d­raa­ma­sar­jas­sa Pys­ty­ran­nan seu­ra­kun­ta­ta­lok­si, jossa jär­jes­te­tään mur­ha­tun tei­ni­po­jan muis­to­ti­lai­suus

15.01.2022 13:12
Tilaajille
"Koska täällä ei ole villihevosten preerioita, vaan liikutaan ihmisten tekemillä pohjilla, se kuluttaa kaviota liikaa", sanoo hevosia kengittävä Sari ja näyttää, kuinka Hilda saa kengät alleen

"Koska täällä ei ole vil­li­he­vos­ten pree­rioi­ta, vaan lii­ku­taan ih­mis­ten te­ke­mil­lä poh­jil­la, se ku­lut­taa kaviota lii­kaa", sanoo hevosia ken­git­tä­vä Sari ja näyt­tää, kuinka Hilda saa kengät alleen

12.01.2022 18:00
Tilaajille
"Lukutaito on portti maailmoihin", muistuttaa Myllykirjaston Elina, joka on itse ollut aina kirjaston suurkuluttaja

"Lu­ku­tai­to on portti maail­moi­hin", muis­tut­taa Myl­ly­kir­jas­ton Elina, joka on itse ollut aina kir­jas­ton suur­ku­lut­ta­ja

11.01.2022 20:06
Tilaajille
Katso video: Tyrnävän kirkonkylällä luodaan sydämellistä jäätaidetta – vanhan pappilan pellolle voi jokainen tuoda omia jääpalikoitaan

Katso video: Tyr­nä­vän kir­kon­ky­läl­lä luodaan sy­dä­mel­lis­tä jää­tai­det­ta – vanhan pap­pi­lan pel­lol­le voi jo­kai­nen tuoda omia jää­pa­li­koi­taan

07.01.2022 18:00
Tilaajille
Tuo sinäkin palikkasi Tyrnävän kirkonkylän yhteisötaideteokseen! Näin alkoi jääsydämen rakentaminen Tyrnävän keskustaan

Tuo sinäkin pa­lik­ka­si Tyr­nä­vän kir­kon­ky­län yh­tei­sö­tai­de­teok­seen! Näin alkoi jää­sy­dä­men ra­ken­ta­mi­nen Tyr­nä­vän kes­kus­taan

07.01.2022 14:18
Tilaajille
Video: Tienvarret saivat juhlavalaistuksen ulkotulitempauksessa Tyrnävällä

Video: Tien­var­ret saivat juh­la­va­lais­tuk­sen ul­ko­tu­li­tem­pauk­ses­sa Tyr­nä­väl­lä

31.12.2021 21:55
Vanhemmat
Tulet syttyvät taas Tyrnävällä - katso video vuoden takaisesta tapahtumasta

Tulet syt­ty­vät taas Tyr­nä­väl­lä - katso video vuoden ta­kai­ses­ta ta­pah­tu­mas­ta

29.12.2021 06:00
Tilaajille
Uuden vuoden tulet syttyvät taas Tyrnävällä.

Uuden vuoden tulet syt­ty­vät taas Tyr­nä­väl­lä.

29.12.2021 06:00
Tilaajille
Katso video: Uudenvuoden tulet syttyvät aattona taas Tyrnävällä – teitä valaistaan kirkonkylältä kuusi kilometriä eri suuntiin ja katuvalot sammuvat, jotta lopputulos olisi onnistunut

Katso video: Uu­den­vuo­den tulet syt­ty­vät aattona taas Tyr­nä­väl­lä – teitä va­lais­taan kir­kon­ky­läl­tä kuusi ki­lo­met­riä eri suun­tiin ja ka­tu­va­lot sam­mu­vat, jotta lop­pu­tu­los olisi on­nis­tu­nut

29.12.2021 06:00
Tilaajille
Tyrnävällä syttyvät uudenvuoden tulet taas aattona – katso Juhan video viime vuoden tapahtumasta

Tyr­nä­väl­lä syt­ty­vät uu­den­vuo­den tulet taas aattona – katso Juhan video viime vuoden ta­pah­tu­mas­ta

28.12.2021 09:40
Tilaajille
Lemmikki, kissankello, ruusu - Marjatta kertoo suhteestaan kukkiin ja kotiseutuun
Mielipidekirjoitus

Lem­mik­ki, kis­san­kel­lo, ruusu - Mar­jat­ta kertoo suh­tees­taan kukkiin ja ko­ti­seu­tuun

23.12.2021 20:20
Ghanassa perinteiseen kuuluu, että jouluruoaksi tarjottava kanan on oltava itse tapettu – kokeile jollofia ja panettonea Katherynin ja Sandran ohjeilla

Gha­nas­sa pe­rin­tei­seen kuuluu, että jou­lu­ruoak­si tar­jot­ta­va kanan on oltava itse tapettu – ­ko­kei­le jol­lo­fia ja pa­net­to­nea Kat­he­ry­nin ja Sandran oh­jeil­la

22.12.2021 18:00
Tilaajille
Joulu lähenee ja koronatesteissä kävijöiden määrä vähenee – hiirvittääkö  mahdollinen joulukaranteeni vai onko kotitestaaminen lisääntynyt?

Joulu lähenee ja ko­ro­na­tes­teis­sä kä­vi­jöi­den määrä vähenee – ­hiir­vit­tää­kö mah­dol­li­nen jou­lu­ka­ran­tee­ni vai onko ko­ti­tes­taa­mi­nen li­sään­ty­nyt?

22.12.2021 06:00
Tilaajille