NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tyrnävä
Viikko
Tyrnäväläinen 31-vuotias Eetu reissasi neljä kuukautta Kanta-Hämeeseen ja opiskeli ammattiin, jossa monen pää ei kestäisi

Tyr­nä­vä­läi­nen 31-vuo­tias Eetu reis­sa­si neljä kuu­kaut­ta Kan­ta-Hä­mee­seen ja opis­ke­li am­mat­tiin, jossa monen pää ei kes­täi­si

30.05.2023 18:00
Tilaajille
Perustuksen paalutus nostaa Kirkkomännikön uudisrakennuksen hintaa – "En ole vielä menettänyt yöuniani", sanoo tekninen johtaja

Pe­rus­tuk­sen paa­lu­tus nostaa Kirk­ko­män­ni­kön uu­dis­ra­ken­nuk­sen hintaa – "En ole vielä me­net­tä­nyt yöu­nia­ni", sanoo tek­ni­nen johtaja

30.05.2023 13:54
Tilaajille
Tyrnävän ja Temmeksen eläkeläiset käyvät vuoroin vieraissa – laulua, retkiä ja yhteisaterioita

Tyr­nä­vän ja Tem­mek­sen elä­ke­läi­set käyvät vuoroin vie­rais­sa – laulua, retkiä ja yh­teis­ate­rioi­ta

29.05.2023 09:00
Tilaajille
Temmesläisille ja ohikulkijoille tarjotaan kesällä harvinaista palvelua – kauppa-auton tuotevalikoima on vielä muotoutumassa

Tem­mes­läi­sil­le ja ohi­kul­ki­joil­le tar­jo­taan kesällä har­vi­nais­ta pal­ve­lua – kaup­pa-au­ton tuo­te­va­li­koi­ma on vielä muo­tou­tu­mas­sa

29.05.2023 06:00
Tilaajille
Pellon vesitasapaino alkaa muotoilusta, mutta silmänvaraisesti sitä ei tehdä – tyrnäväläisviljelijän apuna ovat laser- ja gps-laitteet

Pellon ve­si­ta­sa­pai­no alkaa muo­toi­lus­ta, mutta sil­män­va­rai­ses­ti sitä ei tehdä – tyr­nä­vä­läis­vil­je­li­jän apuna ovat laser- ja gps-lait­teet

28.05.2023 18:00
Tilaajille
Ei ollut vielä Rauhionojan Rivieralla tungosta, kun tyrnäväläinen Anna asteli veteen – "Ei ole olemassa mitään vastaavaa"

Ei ollut vielä Rau­hio­no­jan Ri­vie­ral­la tun­gos­ta, kun tyr­nä­vä­läi­nen Anna asteli veteen – "Ei ole ole­mas­sa mitään vas­taa­vaa"

28.05.2023 11:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tyrnävä jakoi ison nipun avustuksia – yhteissumma yli 36 000 euroa

Tyrnävä jakoi ison nipun avus­tuk­sia – yh­teis­sum­ma yli 36 000 euroa

23.05.2023 13:00
Kaivuria kuljettaneen lavetin rengas syttyi tuleen Nelostiellä

Kai­vu­ria kul­jet­ta­neen lavetin rengas syttyi tuleen Ne­los­tiel­lä

23.05.2023 10:09
Tyrnävän kirkolla on 114 arvokasta kulttuuriympäristöä, ja nyt ne otetaan syyniin – mutta miksi?

Tyr­nä­vän kir­kol­la on 114 ar­vo­kas­ta kult­tuu­riym­pä­ris­töä, ja nyt ne otetaan syyniin – mutta miksi?

19.05.2023 13:00
Tilaajille
Oulun seudulla "erittäin harvinainen" kuivuusjakso, toukokuussa yksi milli sadetta – Tyrnäväläinen Jari Matinolli iloitsee kuivuudesta nyt, mutta kesällä pitää sataa

Oulun seu­dul­la "e­rit­täin har­vi­nai­nen" kui­vuus­jak­so, tou­ko­kuus­sa yksi milli sadetta – Tyr­nä­vä­läi­nen Jari Ma­ti­nol­li iloit­see kui­vuu­des­ta nyt, mutta kesällä pitää sataa

18.05.2023 11:00
Tilaajille
Anu muistelee matkaansa kukkakaupan ovelta yrittäjyyteen
Kolumni

Anu muis­te­lee mat­kaan­sa kuk­ka­kau­pan ovelta yrit­tä­jyy­teen

16.05.2023 20:00
Tilaajille
Nelli ei enää inhoa matematiikkaa: "Kun tuli nuo arvot, olen ajatellut ettei se haittaa, vaikka joskus onkin matikkaa"

Nelli ei enää inhoa ma­te­ma­tiik­kaa: "Kun tuli nuo arvot, olen aja­tel­lut ettei se hait­taa, vaikka joskus onkin ma­tik­kaa"

15.05.2023 18:00
Tilaajille
Tyrnävälle yli 120 000 euroa erityistukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Tyr­nä­väl­le yli 120 000 euroa eri­tyis­tu­kea ta­sa-ar­von ja yh­den­ver­tai­suu­den edis­tä­mi­seen kou­luis­sa ja var­hais­kas­va­tuk­ses­sa

11.05.2023 09:00
Kunnanhallitusten puheenjohtajat haluavat Oulun seudun yhteistyöhön elinvoimaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nan­hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jat ha­lua­vat Oulun seudun yh­teis­työ­hön elin­voi­maa

10.05.2023 15:07
Tilaajille
Tyrnävän Myllykirjastoon pääsee soittamaan pianoa – "Eräs aikuinen oli aivan hirvittävän tyytyväinen"

Tyr­nä­vän Myl­ly­kir­jas­toon pääsee soit­ta­maan pianoa – "Eräs ai­kui­nen oli aivan hir­vit­tä­vän tyy­ty­väi­nen"

10.05.2023 09:01
Tilaajille
Meiju kannustaa mukaan totuttamaan jumalanpalveluksia ja muistuttaa, että mokailu on inhimillistä
Kolumni

Meiju kan­nus­taa mukaan to­tut­ta­maan ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ja muis­tut­taa, että mokailu on in­hi­mil­lis­tä

09.05.2023 20:00
Tilaajille
Haluamme tehdä palvelumme näkyviksi – visualisoida miten Tyrnävän kouluissa, päiväkodeissa, kirjastolla, nuoriso- ja liikuntatoimessa toimitaan ja millaisia palveluja tarjoamme
Kolumni

Ha­luam­me tehdä pal­ve­lum­me nä­ky­vik­si – vi­sua­li­soi­da miten Tyr­nä­vän kou­luis­sa, päi­vä­ko­deis­sa, kir­jas­tol­la, nuo­ri­so- ja lii­kun­ta­toi­mes­sa toi­mi­taan ja mil­lai­sia pal­ve­lu­ja tar­joam­me

09.05.2023 19:00
Tilaajille
Tyrnävä sote-suunnitelmasta: Psykologi- ja kuraattoripalveluiden on oltava koulujen ja päiväkotien lähipalveluita, neuvolapalveluitakin pitäisi edelleen tarjota myös kylillä

Tyrnävä so­te-suun­ni­tel­mas­ta: Psy­ko­lo­gi- ja ku­raat­to­ri­pal­ve­lui­den on oltava kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien lä­hi­pal­ve­lui­ta, neu­vo­la­pal­ve­lui­ta­kin pitäisi edel­leen tarjota myös kylillä

09.05.2023 13:00
Tilaajille
Tyrnävällä pääsee sunnuntai-iltaisin pesistelemään ilmaiseksi – Tempauksen höntsäpesiksellä houkutellaan uusia harrastajia

Tyr­nä­väl­lä pääsee sun­nun­tai-il­tai­sin pe­sis­te­le­mään il­mai­sek­si – Tem­pauk­sen hönt­sä­pe­sik­sel­lä hou­ku­tel­laan uusia har­ras­ta­jia

09.05.2023 17:01
Tilaajille
Sippibaarin miehet ovat kokoontuneet joka arkiaamu kymmenien vuosien ajan – "Tämä on meille henkireikä"

Sip­pi­baa­rin miehet ovat ko­koon­tu­neet joka ar­ki­aa­mu kym­me­nien vuosien ajan – "Tämä on meille hen­ki­rei­kä"

08.05.2023 09:52
Tilaajille