Tyrnävä
Viimeisin 24 tuntia
Tiitu puhuu taiteen puolesta – "Kulttuurin on oltava kaikkien helposti saatavilla"

Tiitu puhuu taiteen puo­les­ta – "Kult­tuu­rin on oltava kaik­kien hel­pos­ti saa­ta­vil­la"

26.06.2022 12:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tyrnävän tekniseksi johtajaksi valittiin tuposlainen Hannu Komu – "Työmatka lyhenee useita kymmeniä kilometrejä"

Tyr­nä­vän tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si va­lit­tiin tu­pos­lai­nen Hannu Komu – "Työ­mat­ka lyhenee useita kym­me­niä ki­lo­met­re­jä"

23.06.2022 10:30
Kesäkerhossa tehtiin pannukakkujakin – keltainen asuntovaunuteatteri on käynyt Temmeksen lisäksi Murrossa, Markkuulla ja Suutarinjärvellä

Ke­sä­ker­hos­sa tehtiin pan­nu­kak­ku­ja­kin – kel­tai­nen asun­to­vau­nu­teat­te­ri on käynyt Tem­mek­sen lisäksi Mur­ros­sa, Mark­kuul­la ja Suu­ta­rin­jär­vel­lä

21.06.2022 12:53
Tilaajille
Limingan, Tyrnävän ja Utajärven DigiHelppi sai valtiovarainministeriön rahoitusta

Li­min­gan, Tyr­nä­vän ja Uta­jär­ven Di­gi­Help­pi sai val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­ta

18.06.2022 18:00
Temmeksen kirkon kattoremontti lykkääntyy

Tem­mek­sen kirkon kat­to­re­mont­ti lyk­kään­tyy

18.06.2022 19:24
Tilaajille
Vuosien odotus päättyi: murtolaiset voivat taas lainata kirjoja omalta kylältä

Vuosien odotus päät­tyi: mur­to­lai­set voivat taas lainata kirjoja omalta kylältä

16.06.2022 18:00
Tilaajille
Topoteekki taltioi tyrnäväläistä muistiperintöä – "Omat juuret tuntemalla yhteiskunta vahvistuu", sanoo Markku

To­po­teek­ki taltioi tyr­nä­vä­läis­tä muis­ti­pe­rin­töä – "Omat juuret tun­te­mal­la yh­teis­kun­ta vah­vis­tuu", sanoo Markku

15.06.2022 12:00
Tilaajille
Tyrnävän Tempauksen taipaleella on aurinkoa ja sadetta riittänyt

Tyr­nä­vän Tem­pauk­sen tai­pa­leel­la on au­rin­koa ja sadetta riit­tä­nyt

15.06.2022 06:00
Tilaajille
Niklakselta ja Jorilta nähtiin Rantalakeus-liigan Tyrnävän osakilpailussa hole-in-one – naisten avoimessa luokassa Jenni Engström nappasi jo kolmannen voittonsa

Nik­lak­sel­ta ja Jorilta nähtiin Ran­ta­la­keus-lii­gan Tyr­nä­vän osa­kil­pai­lus­sa ho­le-in-one – naisten avoi­mes­sa luo­kas­sa Jenni Eng­ström nappasi jo kol­man­nen voit­ton­sa

09.06.2022 10:19
Päivi palasi 4H:n palvelukseen – "Ajattelin olla tässä työpaikassa eläkeikään saakka"

Päivi palasi 4H:n pal­ve­luk­seen – "A­jat­te­lin olla tässä työ­pai­kas­sa elä­ke­ikään saakka"

08.06.2022 15:00
Tilaajille
Valtuusto päätti yksimielisesti: Tyrnävälle rakennetaan hirsinen monitoimikoulu

Val­tuus­to päätti yk­si­mie­li­ses­ti: Tyr­nä­väl­le ra­ken­ne­taan hir­si­nen mo­ni­toi­mi­kou­lu

07.06.2022 09:10 1
Tilaajille
Kaikki lakeuden kirjastot kiinni tiistaina – kirjastojärjestelmän päivityksen vuoksi omatoimikäyttökään ei ole mahdollista

Kaikki la­keu­den kir­jas­tot kiinni tiis­tai­na – kir­jas­to­jär­jes­tel­män päi­vi­tyk­sen vuoksi oma­toi­mi­käyt­tö­kään ei ole mah­dol­lis­ta

05.06.2022 09:00
Tilaajille
Zetkan vintillä harjoitellut rumpali kiertää nyt Euroopan lavoja ja samalla valloittaa rooli kerrallaan televisio- ja elokuvatuotantoja  – lapsuus- ja nuoruusvuodet Temmeksellä jättivät hyvät muistot

Zetkan vin­til­lä har­joi­tel­lut rumpali kiertää nyt Eu­roo­pan lavoja ja samalla val­loit­taa rooli ker­ral­laan te­le­vi­sio- ja elo­ku­va­tuo­tan­to­ja – lap­suus- ja nuo­ruus­vuo­det Tem­mek­sel­lä jät­ti­vät hyvät muistot

04.06.2022 14:27
Tilaajille
Kesänportti toi Tyrnävän torille ja turuille monenlaista tapahtumaa – uusi luontopolkukin avattiin virallisesti

Ke­sän­port­ti toi Tyr­nä­vän torille ja tu­ruil­le mo­nen­lais­ta ta­pah­tu­maa – uusi luon­to­pol­ku­kin avat­tiin vi­ral­li­ses­ti

02.06.2022 15:50
Tilaajille
Jarin mielestä Temmes voisi olla Tyrnävän näyteikkuna – Tuore kyläyhdistyksen puheenjohtaja toivottaa uudet temmesläiset tervetulleiksi

Jarin mie­les­tä Temmes voisi olla Tyr­nä­vän näy­te­ik­ku­na – Tuore ky­lä­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja toi­vot­taa uudet tem­mes­läi­set ter­ve­tul­leik­si

02.06.2022 15:00
Tilaajille
Katso video! Kesänportti käynnisti suven – Tyrnävän tarinapolku vie tyrnäväläisyyden ytimeen

Katso video! Ke­sän­port­ti käyn­nis­ti suven – Tyr­nä­vän ta­ri­na­pol­ku vie tyr­nä­vä­läi­syy­den ytimeen

02.06.2022 15:54
Tilaajille
Tietyöt ovat alkaneet – pisin päällystystyö tehdään kantatiellä 86 Limingan ja Paavolan välillä

Tietyöt ovat al­ka­neet – pisin pääl­lys­tys­työ tehdään kan­ta­tiel­lä 86 Li­min­gan ja Paa­vo­lan välillä

01.06.2022 09:20
Maarit Matinolli lähtee kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi

Maarit Ma­ti­nol­li lähtee ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si

31.05.2022 14:45
Kesänportti käynnistää tapahtumakesän – Tyrnävän keskustaan avataan tarinallinen luontopolku

Ke­sän­port­ti käyn­nis­tää ta­pah­tu­ma­ke­sän – ­Tyr­nä­vän kes­kus­taan avataan ta­ri­nal­li­nen luon­to­pol­ku

31.05.2022 14:00
Vanhatien saneeraus on alkanut – valmista pitäisi olla Perunamarkkinoihin mennessä

Van­ha­tien sa­nee­raus on alkanut – val­mis­ta pitäisi olla Pe­ru­na­mark­ki­noi­hin men­nes­sä

29.05.2022 15:00
Tilaajille