Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Katso lista: Lakeudelle tänä itsenäisyyspäivänä 16 kunniamerkkiä – palkitsemisen lähtökohtana henkilökohtaiset ansiot, mutta myös hyvämaineisuus
Tilaajille

Katso lista: Lakeudelle tänä itsenäisyyspäivänä 16 kunniamerkkiä – palkitsemisen lähtökohtana henkilökohtaiset ansiot, mutta myös hyvämaineisuus

04.12.2022 18:00
Väylävirasto varautuu sammuttamaan maanteiden valaistusta – osittainen sammuttaminen säästäisi paljon sähköä
Tilaajille

Väylävirasto varautuu sammuttamaan maanteiden valaistusta – osittainen sammuttaminen säästäisi paljon sähköä

04.12.2022 15:53
Poliisi muistuttaa lapsia häiriökäyttäytymisen vakavuudesta – luvattomia luokkaretkirahan kerääjiäkin ollut liikkeellä
Tilaajille

Poliisi muistuttaa lapsia häiriökäyttäytymisen vakavuudesta – luvattomia luokkaretkirahan kerääjiäkin ollut liikkeellä

04.12.2022 11:00
Haluatko Kärppä-takin itsellesi? Äänestä suosikkipelaajasi ja voit päästä kulkemaan Kärppä-logo rintapielessä

Ha­luat­ko Kärp­pä-ta­kin it­sel­le­si? Äänestä suo­sik­ki­pe­laa­ja­si ja voit päästä kul­ke­maan Kärp­pä-lo­go rin­ta­pie­les­sä

08.11.2022 12:10
Oulunsalon seurakunta saa juhlatilan – tilatarve on tiedostettu vuodesta 2014 lähtien, mutta laajennushanke lähti liikkeelle vasta nyt
Tilaajille

Oulunsalon seurakunta saa juhlatilan – tilatarve on tiedostettu vuodesta 2014 lähtien, mutta laajennushanke lähti liikkeelle vasta nyt

04.12.2022 06:00
Tärkeintä Hailuodon Urheilijoille on kaiken ikäisten kuntalaisten osallistaminen hyvän mielen aktiviteetteihin: salibandya, jalkapalloa, pesäpalloa ja jopa lavatanssit
Urheilu
Tilaajille

Tär­kein­tä Hai­luo­don Ur­hei­li­joil­le on kaiken ikäis­ten kun­ta­lais­ten osal­lis­ta­mi­nen hyvän mielen ak­ti­vi­teet­tei­hin: sa­li­ban­dya, jal­ka­pal­loa, pe­sä­pal­loa ja jopa la­va­tans­sit

03.12.2022 06:00
Jorma Markus heitti kymmenentenä yli 90 metrin keihäskaaren: "Nykyheittäjät tuntuvat treenaavan liikaa eivätkä he ehdi palautua" – Katso videot vuosilta 2005 ja 1990

Jorma Markus heitti kym­me­nen­te­nä yli 90 metrin kei­häs­kaa­ren: "­Ny­ky­heit­tä­jät tun­tu­vat tree­naa­van liikaa eivätkä he ehdi pa­lau­tua" – Katso videot vuo­sil­ta 2005 ja 1990

01.12.2022 06:00
Tilaajille
Oulunsalolaislähtöinen Veeti luistelee nyt tässä hallissa ja tahkoo maaleja Espanjan Superliigassa – millaista on kiekkoilijan arki Etelä-Euroopassa?

Ou­lun­sa­lo­lais­läh­töi­nen Veeti luis­te­lee nyt tässä hal­lis­sa ja tahkoo maaleja Es­pan­jan Su­per­lii­gas­sa – mil­lais­ta on kiek­koi­li­jan arki Ete­lä-Eu­roo­pas­sa?

28.11.2022 16:32
Tilaajille
Kumpi voitti Kempele-Oulunsalo -tietovisan, Mikael Granlund vai Pekka Rinne? Kiekko-Kettujen matkaohjelmassa oli myös muuta mukavaa

Kumpi voitti Kem­pe­le-Ou­lun­sa­lo -tie­to­vi­san, Mikael Gran­lund vai Pekka Rinne? Kiek­ko-Ket­tu­jen mat­ka­oh­jel­mas­sa oli myös muuta mukavaa

22.11.2022 15:36
Tilaajille

Kujalan Esko aloitti Li­min­gan Niit­to­mies­ten yleis­ur­hei­lu­jaos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na – "Nuor­ten van­hem­pia tar­vi­taan mukaan sillä ilman tal­koo­lai­sia homma ei pyöri"

15.11.2022 18:00
Tilaajille
Mitä ihimettä: Mitäs tonttuja tässä kuvassa on? Missä ja milloin kuva on otettu?
Tilaajille

Mitä ihimettä: Mitäs tonttuja tässä kuvassa on? Missä ja milloin kuva on otettu?

30.11.2022 11:36 3
Maakunnallinen Tsempparipalkinto Kempeleen elinkeinojohtaja Miia Marjaselle – "Olen kuullut pelkää positiivista"
Tilaajille

Maakunnallinen Tsempparipalkinto Kempeleen elinkeinojohtaja Miia Marjaselle – "Olen kuullut pelkää positiivista"

03.12.2022 19:00
Lumijokisen Aleksi Lepistön verkkoon takertui tällainen saksekas otus.
Uusimmat videot
Tilaajille

Lu­mi­jo­ki­sen Aleksi Le­pis­tön verk­koon ta­ker­tui täl­lai­nen sak­se­kas otus.

02.12.2022 06:00
Niittarit kohtaa viikonloppuna sarjakärki M-Teamin – millä mielellä joukkue valmistautuu peliin?

Niit­ta­rit kohtaa vii­kon­lop­pu­na sar­ja­kär­ki M-Tea­min – millä mie­lel­lä joukkue val­mis­tau­tuu peliin?

25.11.2022 21:14
Tilaajille
Kempeleläinen Eeli Aalto esittelee tekemäänsä taidetta – pari vuotta sitten hän jätti pensselit kuivumaan, mutta tarinoita riittää

Kem­pe­le­läi­nen Eeli Aalto esit­te­lee te­ke­mään­sä tai­det­ta – pari vuotta sitten hän jätti pens­se­lit kui­vu­maan, mutta ta­ri­noi­ta riittää

25.11.2022 13:41
Tilaajille
Temmesjoki kunnostettuna

Tem­mes­jo­ki kun­nos­tet­tu­na

25.11.2022 12:28
Tilaajille

Tem­mes­jo­ki ennen kun­nos­tus­ta

24.11.2022 17:16
Tilaajille
Kempeleen yrittäjäpalkinto VMH Kalibro Oy:lle – "Tämä yllätti, mutta tuntuu hienolta!"
Tilaajille

Kempeleen yrittäjäpalkinto VMH Kalibro Oy:lle – "Tämä yllätti, mutta tuntuu hienolta!"

03.12.2022 17:30 1
Hinnankorotusten myötä Tiina soveltaa Pula-ajan keittokirjaa ja suunnittelee rukkikauppoja
Tilaajille
Kolumni
Tiina Jokinen

Hinnankorotusten myötä Tiina soveltaa Pula-ajan keittokirjaa ja suunnittelee rukkikauppoja

30.11.2022 06:00
"Hamppuhankkeet eivät saa jäädä pipertämiseksi", tähdennettiin Tyrnävän hamppuseminaarissa, joka kokosi yhteen asiantuntijat, hankeihmiset ja yrittäjät
Tilaajille

"Hamppuhankkeet eivät saa jäädä pipertämiseksi", tähdennettiin Tyrnävän hamppuseminaarissa, joka kokosi yhteen asiantuntijat, hankeihmiset ja yrittäjät

03.12.2022 15:00
Maakotkalla hyvä pesintävuosi, tunturihaukan tulevaisuus Suomessa epävarma: "Yksittäinen hyvä vuosi ei ole merkki siitä, että kanta olisi lisääntymässä"
Tilaajille

Maakotkalla hyvä pesintävuosi, tunturihaukan tulevaisuus Suomessa epävarma: "Yksittäinen hyvä vuosi ei ole merkki siitä, että kanta olisi lisääntymässä"

03.12.2022 11:00
Lakeuden historia
Limingan Kansanopiston tarina sai siemenensä helsinkiläisessä luksushotellissa – oppilaitoksen paikasta kilpailivat reilut 130 vuotta sitten myös Kempele, Oulujoki ja Muhos

Li­min­gan Kan­san­opis­ton tarina sai sie­me­nen­sä hel­sin­ki­läi­ses­sä luk­sus­ho­tel­lis­sa – op­pi­lai­tok­sen pai­kas­ta kil­pai­li­vat reilut 130 vuotta sitten myös Kem­pe­le, Ou­lu­jo­ki ja Muhos

20.11.2022 06:00
Tilaajille
Kuuntele Rantalakeuden juttu ensimmäisistä Siikamarkkinoista 30 vuoden takaa – kaiken maailman mustanmakkaran myyjiä markkinoille ei haluttu

Kuun­te­le Ran­ta­la­keu­den juttu en­sim­mäi­sis­tä Sii­ka­mark­ki­nois­ta 30 vuoden takaa – kaiken maail­man mus­tan­mak­ka­ran myyjiä mark­ki­noil­le ei haluttu

11.10.2022 16:00
Tilaajille
Perhedraamaa 1830-luvulta: Kempeleläisiä jännitti, kun piispa Franzén karautti kultakaluunoissaan Tuohinon kestikievariin – Ala-Ollilan isäntä ei sukulaistaan halunnut tavata

Per­he­draa­maa 1830-lu­vul­ta: Kem­pe­le­läi­siä jän­nit­ti, kun piispa Franzén ka­raut­ti kul­ta­ka­luu­nois­saan Tuo­hi­non kes­ti­kie­va­riin – A­la-Ol­li­lan isäntä ei su­ku­lais­taan ha­lun­nut tavata

05.10.2022 09:53
Tilaajille
Katso video, kuuntele audio: Syke nousee, kun metallinpaljastin piippaa – Lakeuden pellot kätkevät syvyyksiinsä palan historiaa

Katso video, kuun­te­le audio: Syke nousee, kun me­tal­lin­pal­jas­tin piippaa – La­keu­den pellot kät­ke­vät sy­vyyk­siin­sä palan his­to­riaa

21.09.2022 10:12
Tilaajille
Joko sinä olet tutustunut Tyrnävän-Temmeksen Topoteekkiin? – vanhojen kuvien, asiakirjojen ja äänitteiden kokoelma on saanut hyvän alkusysäyksen

Joko sinä olet tu­tus­tu­nut Tyr­nä­vän-Tem­mek­sen To­po­teek­kiin? – van­ho­jen kuvien, asia­kir­jo­jen ja ää­nit­tei­den ko­koel­ma on saanut hyvän al­ku­sy­säyk­sen

17.09.2022 18:00
Tilaajille
Oletko kulkenut Limingan kulttuuripolun ja tunnetko Vanhaa Liminkaa? Pitäisikö historiallista miljöötä markkinoida nykyistä enemmän?

Oletko kul­ke­nut Li­min­gan kult­tuu­ri­po­lun ja tun­net­ko Vanhaa Li­min­kaa? Pi­täi­si­kö his­to­rial­lis­ta mil­jöö­tä mark­ki­noi­da ny­kyis­tä enem­män?

16.09.2022 06:00
Tilaajille
Kohonneet lentolippujen hinnat harmittavat Oulusta Helsinkiin lentäviä, Norwegian tarkkailee tilannetta – "Pidämme reittiä tarkasti silmällä"
Tilaajille

Kohonneet lentolippujen hinnat harmittavat Oulusta Helsinkiin lentäviä, Norwegian tarkkailee tilannetta – "Pidämme reittiä tarkasti silmällä"

03.12.2022 08:24 1
Koirien rekisteröintipalvelu avautuu vuodenvaihteessa –aikuiset koirat on ilmoitettava vuoden sisään, ensi vuonna syntyvät viimeistään kolmen kuukauden iässä

Koirien rekisteröintipalvelu avautuu vuodenvaihteessa –aikuiset koirat on ilmoitettava vuoden sisään, ensi vuonna syntyvät viimeistään kolmen kuukauden iässä

02.12.2022 18:00
Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin – näihin aikoihin valoja aiotaan sammuttaa sähköpulan uhatessa

Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin – näihin aikoihin valoja aiotaan sammuttaa sähköpulan uhatessa

02.12.2022 15:00
Tyrnävän Vuoden nuori Tomi Pyykkö valokuvaa ja suunnistaa: 4H-yritystä pyörittävän murtolaisnuoren innostus alkoi isän vanhasta filmikamerasta
Tilaajille

Tyrnävän Vuoden nuori Tomi Pyykkö valokuvaa ja suunnistaa: 4H-yritystä pyörittävän murtolaisnuoren innostus alkoi isän vanhasta filmikamerasta

02.12.2022 14:00
Uusimmat pääkirjoitukset
Katse on oltava tulevassa, mutta menneitä ei saa unohtaa, muistuttaa päätoimittaja toivottaessaan hyvää itsenäisyyspäivää
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Katse on oltava tu­le­vas­sa, mutta men­nei­tä ei saa unoh­taa, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja toi­vot­taes­saan hyvää it­se­näi­syys­päi­vää

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Demokratiasta ja sen toteutumisesta on pidet­tävä yhdessä huolta, jyrähtää Sauli
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

De­mo­kra­tias­ta ja sen to­teu­tu­mi­ses­ta on pi­det­tä­vä yhdessä huolta, jy­räh­tää Sauli

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Sauli muistuttaa, että kuntastrategiaan pitää kirjata konkreettiset tavoitteet, selkeät toimenpiteet ja kunnon mittarit
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Sauli muis­tut­taa, että kun­ta­stra­te­giaan pitää kirjata konk­reet­ti­set ta­voit­teet, selkeät toi­men­pi­teet ja kunnon mit­ta­rit

16.11.2022 06:01
Tilaajille
Seurakuntavaaleihin loppukiri – Missä ovat seurakuntavaalien toritapaamiset ja mielipidekirjoitukset, kysyy päätoimittaja
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin lop­pu­ki­ri – Missä ovat seu­ra­kun­ta­vaa­lien to­ri­ta­paa­mi­set ja mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­set, kysyy pää­toi­mit­ta­ja

09.11.2022 09:32
Tilaajille
Ideat rohkeasti esille, Sauli iloitsee kekseliäästä Limingasta ja kannustaa muitakin kehittämään rohkeasti uutta
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Ideat roh­keas­ti esille, Sauli iloit­see kek­se­liääs­tä Li­min­gas­ta ja kan­nus­taa mui­ta­kin ke­hit­tä­mään roh­keas­ti uutta

02.11.2022 06:00
Tilaajille
Kunpa meilläkin voisi jättää peltilehmän parteensa
Pääkirjoitus Heli Rintala

Kunpa meil­lä­kin voisi jättää pel­ti­leh­män par­teen­sa

26.10.2022 06:00
Tilaajille
Itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä myönnetään Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen – löydätkö lakeuden alueen palkitut?
Tilaajille

Itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä myönnetään Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen – löydätkö lakeuden alueen palkitut?

02.12.2022 13:51
Saako politiikkaa ja urheilua sekoittaa? Mikä mättää Qatarin MM-kisoissa? Miksei ilman välipalaa jaksa koko koulupäivää? – Kuuntele Tupoksen Pressiklubin tuore podcast
Tilaajille

Saako politiikkaa ja urheilua sekoittaa? Mikä mättää Qatarin MM-kisoissa? Miksei ilman välipalaa jaksa koko koulupäivää? – Kuuntele Tupoksen Pressiklubin tuore podcast

02.12.2022 11:00
Aleksin verkkoon takertui villasaksirapu – äyriäinen ei ole Perämerellä kovin harvinainen, vaan sitä on tavattu silloin tällöin, katso video!
Tilaajille

Aleksin verkkoon takertui villasaksirapu – äyriäinen ei ole Perämerellä kovin harvinainen, vaan sitä on tavattu silloin tällöin, katso video!

02.12.2022 06:00
Kuvataiteilijasta vuoden oulunsalolaiseksi yrittäjäksi – "Paljon teen töitä intohimolla"
Tilaajille

Kuvataiteilijasta vuoden oulunsalolaiseksi yrittäjäksi – "Paljon teen töitä intohimolla"

01.12.2022 18:00
Valtaosa yläkoulun aloittaneista on saanut HPV-rokotteen – Pohjois-Pohjanmaalla rokotekattavuus muuta maata pienempi

Valtaosa yläkoulun aloittaneista on saanut HPV-rokotteen – Pohjois-Pohjanmaalla rokotekattavuus muuta maata pienempi

01.12.2022 15:00
Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jäsenilleen – jäsenalennukset onnistuvat oman sähköntuotannon tuloilla
Tilaajille

Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jäsenilleen – jäsenalennukset onnistuvat oman sähköntuotannon tuloilla

01.12.2022 11:00
PODCASTIT
Saako politiikkaa ja urheilua sekoittaa? Mikä mättää Qatarin MM-kisoissa? Miksei ilman välipalaa jaksa koko koulupäivää? – Kuuntele Tupoksen Pressiklubin tuore podcast

Saako po­li­tiik­kaa ja ur­hei­lua se­koit­taa? Mikä mättää Qatarin MM-ki­sois­sa? Miksei ilman vä­li­pa­laa jaksa koko kou­lu­päi­vää? – Kuun­te­le Tu­pok­sen Pres­si­klu­bin tuore podcast

02.12.2022 11:00
Tilaajille
Pitääkö joulu avata? Entä jos naapurin jouluvaloissa on valkoisen eri sävyjä? – Rantalakeuden Tekstariraati pui tuoreita lukijoiden mielipiteitä

Pitääkö joulu avata? Entä jos naa­pu­rin jou­lu­va­lois­sa on val­koi­sen eri sävyjä? – Ran­ta­la­keu­den Teks­ta­ri­raa­ti pui tuo­rei­ta lu­ki­joi­den mie­li­pi­tei­tä

24.11.2022 15:00
Tilaajille
Miksi mummot pyörittelivät Saulille päätään ja mitä Helin kaveri teki mustikoilla rukoushuoneella? Kuuntele Tekstariraati niin tiedät!

Miksi mummot pyö­rit­te­li­vät Sau­lil­le päätään ja mitä Helin kaveri teki mus­ti­koil­la ru­kous­huo­neel­la? Kuun­te­le Teks­ta­ri­raa­ti niin tiedät!

04.11.2022 18:00
Tilaajille
Mistä Rantalakeus kirjoitti 30 vuotta sitten? Lokakuussa 1992 Tyrnävällä mietittiin neljän miljoonan markan säästöjä, Kempeleessä kuntainyhtymän henkilöstö oli huolestunut tulevaisuudesta

Mistä Ran­ta­la­keus kir­joit­ti 30 vuotta sitten? Lo­ka­kuus­sa 1992 Tyr­nä­väl­lä mie­tit­tiin neljän mil­joo­nan markan sääs­tö­jä, Kem­pe­lees­sä kun­tain­yh­ty­män hen­ki­lös­tö oli huo­les­tu­nut tu­le­vai­suu­des­ta

16.10.2022 06:00
Tilaajille
Kuuntele tuore Tekstariraati: Kuka toimituksesta kannattaa näköispatsaita? Kuka puolestaan syyllistyy rattiraivoon? – Lukijoiden lyhyet synnyttävät taas polveilevaa keskustelua

Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti: Kuka toi­mi­tuk­ses­ta kan­nat­taa nä­köis­pat­sai­ta? Kuka puo­les­taan syyl­lis­tyy rat­ti­rai­voon? – Lu­ki­joi­den lyhyet syn­nyt­tä­vät taas pol­vei­le­vaa kes­kus­te­lua

13.10.2022 15:00
Tilaajille
Kuuntele Rantalakeuden juttu ensimmäisistä Siikamarkkinoista 30 vuoden takaa – kaiken maailman mustanmakkaran myyjiä markkinoille ei haluttu

Kuun­te­le Ran­ta­la­keu­den juttu en­sim­mäi­sis­tä Sii­ka­mark­ki­nois­ta 30 vuoden takaa – kaiken maail­man mus­tan­mak­ka­ran myyjiä mark­ki­noil­le ei haluttu

11.10.2022 16:00
Tilaajille
Tyrnävällä sosiaalitoimen ja seurakunnan diakoniatyön tiiviistä yhteistyöstä on hyviä kokemuksia – "Kun toimimme yhdessä, vaikuttavuus on suurempi"
Tilaajille

Tyrnävällä sosiaalitoimen ja seurakunnan diakoniatyön tiiviistä yhteistyöstä on hyviä kokemuksia – "Kun toimimme yhdessä, vaikuttavuus on suurempi"

01.12.2022 06:00
Lumijoen kuntastrategiassa on hulppea väestön kasvutavoite – asiantuntija Timo Aro pitää tavoitetta tilastojen ja toteutuneen kehityksen valossa epärealistiselta, mutta pitää kunnianhimoista tavoitetta positiivisena
Tilaajille

Lumijoen kuntastrategiassa on hulppea väestön kasvutavoite – asiantuntija Timo Aro pitää tavoitetta tilastojen ja toteutuneen kehityksen valossa epärealistiselta, mutta pitää kunnianhimoista tavoitetta positiivisena

30.11.2022 18:00
"Tuleeko lenkille lähdettyä useammin, jos perustat kavereiden tai perheen kanssa Whatsapp-ryhmän, johon merkitsette liikuntasuoritukset ja vieläpä eniten liikkunut palkitaan?"
Tuoreimmat lukijoiden mielipidekirjoitukset
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Henna Laho

"Tu­lee­ko len­kil­le läh­det­tyä useam­min, jos pe­rus­tat ka­ve­rei­den tai perheen kanssa What­sapp-ryh­män, johon mer­kit­set­te lii­kun­ta­suo­ri­tuk­set ja vieläpä eniten liik­ku­nut pal­ki­taan?"

03.12.2022 08:27
Voisiko Kempeleestä tulla tulevaisuudessa ikäystävällinen kunta, kysyvät eläkeläiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko Kem­pe­lees­tä tulla tu­le­vai­suu­des­sa ikä­ys­tä­väl­li­nen kunta, kysyvät elä­ke­läi­set

30.11.2022 06:00
Tilaajille
"Teemme päätöksenteosta entistä läpinäkyvämpää, jotta kunnan asioiden seuraaminen olisi helpompaa", kirjoittavat Jussi Ylitalo ja Annukka Suotula
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jussi Ylitalo, Annukka Suotula

"Teemme pää­tök­sen­teos­ta entistä lä­pi­nä­ky­väm­pää, jotta kunnan asioi­den seu­raa­mi­nen olisi hel­pom­paa", kir­joit­ta­vat Jussi Ylitalo ja Annukka Suotula

29.11.2022 12:49
Tilaajille
Asko Lampinen vastaa saamaansa palautteeseen: "Suurpetojen aiheuttamat ongelmat kasvavat maaseudun haja- asutusalueen asukkaille ylipääsemättömäksi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asko Lam­pi­nen vastaa saa­maan­sa pa­laut­tee­seen: "Suur­pe­to­jen ai­heut­ta­mat on­gel­mat kas­va­vat maa­seu­dun haja- asu­tus­alueen asuk­kail­le yli­pää­se­mät­tö­mäk­si"

23.11.2022 12:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Kinnunen

"Vaikka Suomi on hy­vin­voin­ti­val­tio­na maail­man kärkeä, lap­si­per­he­köy­hyys on aivan liian yleis­tä" – muis­tut­taa Mikko Kin­nu­nen

16.11.2022 06:15
Tilaajille
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori