Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Jos Kaj Hahtonen mokaisi, rahtilaiva voisi tukkia kapean Oulun väylän kuin Suezin kanavan – ”Yleensä emme ota vieraita ja se kyllä selviää, miksi”
Tilaajille

Jos Kaj Hahtonen mokaisi, rahtilaiva voisi tukkia kapean Oulun väylän kuin Suezin kanavan – ”Yleensä emme ota vieraita ja se kyllä selviää, miksi”

11:00
Eksoottinen Pohjois-Pohjanmaa kiinnostaa Etelä-Amerikkaan myöten: Lakeudellakin kuvattu Kaikki synnit -sarja on myyty jo yli 40 maahan – kolmannesta kaudesta julkaistiin esittelyvideo
Tilaajille

Eksoottinen Pohjois-Pohjanmaa kiinnostaa Etelä-Amerikkaan myöten: Lakeudellakin kuvattu Kaikki synnit -sarja on myyty jo yli 40 maahan – kolmannesta kaudesta julkaistiin esittelyvideo

09:22
Rantalakeuden hirvilaskuri seuraa, miten jahti etenee Oulun alueen riistanhoitoyhdistyksissä – lakeudella päästy kaadon makuun jo Kempeleen, Oulunsalon ja Limingan alueella
Tilaajille

Ran­ta­la­keu­den hir­vi­las­ku­ri seuraa, miten jahti etenee Oulun alueen riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sis­sä – la­keu­del­la päästy kaadon makuun jo Kem­pe­leen, Ou­lun­sa­lon ja Li­min­gan alueel­la

20.09.2022 14:56
Kuka on sinun seurakuntavaaliehdokkaasi? Hailuodossa pidetään taas sopuvaalit, mutta muissa lakeuden seurakunnissa päästään äänestämään
Tilaajille

Kuka on sinun seu­ra­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaa­si? Hai­luo­dos­sa pi­de­tään taas so­pu­vaa­lit, mutta muissa la­keu­den seu­ra­kun­nis­sa pääs­tään ää­nes­tä­mään

19.09.2022 13:18
Ihanat villaturkit veivät Hannan ja Paulin mennessään – nyt Kuuselan tilalla märehtii 150 lammasta ja suuri joukko karitsoita
Tilaajille

Ihanat villaturkit veivät Hannan ja Paulin mennessään – nyt Kuuselan tilalla märehtii 150 lammasta ja suuri joukko karitsoita

25.09.2022 18:00
"Vähän zombieolo", tuumasi Tommi voitokkaan kisan jälkeen – Tyrnävällä Potato Powerissa vedettiin nyt rekkaa, työnnettiin kottikärryjä ja kannettiin säkkiä
Urheilu
Tilaajille

"Vähän zom­bieo­lo", tuumasi Tommi voi­tok­kaan kisan jälkeen – Tyr­nä­väl­lä Potato Po­we­ris­sa ve­det­tiin nyt rekkaa, työn­net­tiin kot­ti­kär­ry­jä ja kan­net­tiin säkkiä

25.09.2022 09:06
Luukas Linnakankaalta kiersi radan peräti viisi heittoa alle ihannetuloksen – katso Kempele Akatemia cupin tulokset

Luukas Lin­na­kan­kaal­ta kiersi radan peräti viisi heittoa alle ihan­ne­tu­lok­sen – katso Kempele Aka­te­mia cupin tu­lok­set

22.09.2022 10:45
Ensimmäistä kertaa voimailukisoihin osallistuvat Saija ja Mirka lähtevät kisaan avoimin mielin – Tyrnävällä kisataan rekan vedossa, kottikärryn työnnössä sekä säkin kannossa

En­sim­mäis­tä kertaa voi­mai­lu­ki­soi­hin osal­lis­tu­vat Saija ja Mirka läh­te­vät kisaan avoimin mielin – Tyr­nä­väl­lä ki­sa­taan rekan ve­dos­sa, kot­ti­kär­ryn työn­nös­sä sekä säkin kan­nos­sa

22.09.2022 06:00
Tilaajille
Limingan Kiekko haaveilee rohkeasti mestaruudesta – joukkueeseen palannut Juuso Vimpari kertoo, miksi se on realistinen tavoite

Li­min­gan Kiekko haa­vei­lee roh­keas­ti mes­ta­ruu­des­ta – jouk­kuee­seen pa­lan­nut Juuso Vimpari kertoo, miksi se on rea­lis­ti­nen tavoite

20.09.2022 18:00
Tilaajille

Tyr­nä­vän Mur­ros­sa 68 juok­si­jaa, Ran­ta­la­keus-maas­to­jen osa­kil­pai­lu­ja jäl­jel­lä vielä kaksi – katso tu­lok­set ja ku­va­gal­le­ria

20.09.2022 12:51
Tilaajille
Mitä ihimettä: Mikä joukkue mitalit kaulassa – missä ja milloin kuva on otettu?
Tilaajille

Mitä ihimettä: Mikä joukkue mitalit kaulassa – missä ja milloin kuva on otettu?

21.09.2022 06:46 3
Jäikö kiinteistövero maksamatta? – Verohallinto kokeilee tekstiviestimuistutusta

Jäikö kiinteistövero maksamatta? – Verohallinto kokeilee tekstiviestimuistutusta

06:12
Niittareiden kauden ensimmäisessä otteluennakossa äänessä on joukkueen uusi tulokas Eetu Tolonen – miltä ensimmäinen kotipeliviikonloppu vaikuttaa?
Uusimmat videot
Tilaajille

Niit­ta­rei­den kauden en­sim­mäi­ses­sä ot­te­lu­en­na­kos­sa äänessä on jouk­kueen uusi tulokas Eetu Tolonen – miltä en­sim­mäi­nen ko­ti­pe­li­vii­kon­lop­pu vai­kut­taa?

23.09.2022 16:14
Oulunsalon Papinkarin lintutorni talkoillaan kuntoon – tällainen huikea näkymä tornista avautuu

Ou­lun­sa­lon Pa­pin­ka­rin lin­tu­tor­ni tal­koil­laan kuntoon – täl­lai­nen huikea näkymä tor­nis­ta avautuu

22.09.2022 15:31
Tilaajille
Metallinpaljastin kavaltaa menneet – Rantalakeus lähti tutkimaan mitä löytyy lakeuden pinnan alta

Me­tal­lin­pal­jas­tin ka­val­taa menneet – Ran­ta­la­keus lähti tut­ki­maan mitä löytyy la­keu­den pinnan alta

20.09.2022 18:00
Tilaajille
Katso video Rantalakeus-maastojen Oulunsalon osakilpailusta – Kisakankaalla ennätysosanotto

Katso video Ran­ta­la­keus-maas­to­jen Ou­lun­sa­lon osa­kil­pai­lus­ta – Ki­sa­kan­kaal­la en­nä­tys­osan­ot­to

15.09.2022 13:01
Tilaajille

Ran­ta­la­keus-maas­to­jen tämän vuoden en­sim­mäi­nen osa­kil­pai­lu juos­tiin Kem­pe­leen Sark­ki­ran­nas­sa

13.09.2022 16:02
Tilaajille
Yksi kuoli rekan ja henkilöauton nokkakolarissa Temmeksellä – molemmat ajoneuvot syttyivät palamaan

Yksi kuoli rekan ja henkilöauton nokkakolarissa Temmeksellä – molemmat ajoneuvot syttyivät palamaan

25.09.2022 18:46
Veikka tuli Rantalakeuden toimitukseen TET-harjoitteluun ja viikon päätteeksi totesi, että media-ala alkoi hieman kiinnostamaan
Tilaajille
Kolumni
Veikka Joensuu

Veikka tuli Rantalakeuden toimitukseen TET-harjoitteluun ja viikon päätteeksi totesi, että media-ala alkoi hieman kiinnostamaan

21.09.2022 06:00
Hailuodossa, Kempeleessä ja Limingassa katkoksia radio- ja televisiokanavilla torstaina – syynä Digita Oy:n tekemät huoltotyöt
Tilaajille

Hailuodossa, Kempeleessä ja Limingassa katkoksia radio- ja televisiokanavilla torstaina – syynä Digita Oy:n tekemät huoltotyöt

25.09.2022 11:00
Yritykset viilaavat energiankulutustaan – "Uskon, että hinnat laskevat vuoden vaihteen jälkeen ja kyse on vain tilapäisestä kustannushäiriöstä", pohtii Metalpowerin toimitusjohtaja Siurua
Tilaajille

Yritykset viilaavat energiankulutustaan – "Uskon, että hinnat laskevat vuoden vaihteen jälkeen ja kyse on vain tilapäisestä kustannushäiriöstä", pohtii Metalpowerin toimitusjohtaja Siurua

25.09.2022 06:00
Lakeuden historia
Katso video, kuuntele audio: Syke nousee, kun metallinpaljastin piippaa – Lakeuden pellot kätkevät syvyyksiinsä palan historiaa

Katso video, kuun­te­le audio: Syke nousee, kun me­tal­lin­pal­jas­tin piippaa – La­keu­den pellot kät­ke­vät sy­vyyk­siin­sä palan his­to­riaa

21.09.2022 10:12
Tilaajille
Joko sinä olet tutustunut Tyrnävän-Temmeksen Topoteekkiin? – vanhojen kuvien, asiakirjojen ja äänitteiden kokoelma on saanut hyvän alkusysäyksen

Joko sinä olet tu­tus­tu­nut Tyr­nä­vän-Tem­mek­sen To­po­teek­kiin? – van­ho­jen kuvien, asia­kir­jo­jen ja ää­nit­tei­den ko­koel­ma on saanut hyvän al­ku­sy­säyk­sen

17.09.2022 18:00
Tilaajille
Oletko kulkenut Limingan kulttuuripolun ja tunnetko Vanhaa Liminkaa? Pitäisikö historiallista miljöötä markkinoida nykyistä enemmän?

Oletko kul­ke­nut Li­min­gan kult­tuu­ri­po­lun ja tun­net­ko Vanhaa Li­min­kaa? Pi­täi­si­kö his­to­rial­lis­ta mil­jöö­tä mark­ki­noi­da ny­kyis­tä enem­män?

16.09.2022 06:00
Tilaajille
Arkistojen aarteita: Lue, mitä vastikään edesmennyt kansanedustaja Erkki Pulliainen sanoi Oulunsalossa vieraillessaan kuntaliitoksista, kuntalaisten tasaveroisista palveluista ja Paras-hankkeesta vuonna 2008

Ar­kis­to­jen aar­tei­ta: Lue, mitä vast­ikään edes­men­nyt kan­san­edus­ta­ja Erkki Pul­liai­nen sanoi Ou­lun­sa­los­sa vie­rail­les­saan kun­ta­lii­tok­sis­ta, kun­ta­lais­ten ta­sa­ve­roi­sis­ta pal­ve­luis­ta ja Pa­ras-hank­kees­ta vuonna 2008

11.09.2022 18:01
Tilaajille
Arkistojen aarteita: Ketunmaan koulu täytti sata vuotta vuonna 2009 – lue edesmenneen toimittajan Matti Korhosen tiivistelmä kirjoittamastaan koulun historiikista

Ar­kis­to­jen aar­tei­ta: Ke­tun­maan koulu täytti sata vuotta vuonna 2009 – lue edes­men­neen toi­mit­ta­jan Matti Kor­ho­sen tii­vis­tel­mä kir­joit­ta­mas­taan koulun his­to­rii­kis­ta

03.09.2022 18:00
Tilaajille
Kun pookin linssit strutsinsulkahuiskalla puhdistettiin

Kun pookin linssit strut­sin­sul­ka­huis­kal­la puh­dis­tet­tiin

28.08.2022 13:34
Tilaajille
"Vähän zombieolo", tuumasi Tommi voitokkaan kisan jälkeen – Tyrnävällä Potato Powerissa vedettiin nyt rekkaa, työnnettiin kottikärryjä ja kannettiin säkkiä
Tilaajille

"Vähän zombieolo", tuumasi Tommi voitokkaan kisan jälkeen – Tyrnävällä Potato Powerissa vedettiin nyt rekkaa, työnnettiin kottikärryjä ja kannettiin säkkiä

25.09.2022 09:06
Katso kuvagalleria: Tyrnävän Perunamarkkinoilla taas noin 10 000 kävijää – perinteistä tapahtumaa helli upea syyssää, sillä auringossa lämpömittari kipusi 19 asteeseen
Tilaajille

Katso kuvagalleria: Tyrnävän Perunamarkkinoilla taas noin 10 000 kävijää – perinteistä tapahtumaa helli upea syyssää, sillä auringossa lämpömittari kipusi 19 asteeseen

24.09.2022 18:00
Kempeleläinen Antti Ollikainen valittiin Keskustan kansanedustajaehdokkaaksi – ylimääräinen piirikokous äänesti osasta ehdokaspaikkoja, katso lopullinen listaus
Tilaajille

Kempeleläinen Antti Ollikainen valittiin Keskustan kansanedustajaehdokkaaksi – ylimääräinen piirikokous äänesti osasta ehdokaspaikkoja, katso lopullinen listaus

24.09.2022 17:07
Innokas talvipyöräilijä, haluaisitko Oulun seudulle pyöräilyn James Bondiksi? Aktiivisimmat agentit palkitaan lahjakorteilla
Tilaajille

Innokas talvipyöräilijä, haluaisitko Oulun seudulle pyöräilyn James Bondiksi? Aktiivisimmat agentit palkitaan lahjakorteilla

24.09.2022 15:00
Uusimmat pääkirjoitukset
Sauli-päätoimittaja ei ymmärrä ihmisiä, jotka eivät pimeällä hyödynnä heijastimen suomaa henkivakuutusta – auton ratin takaa se tuntuu hurjalta
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja ei ymmärrä ih­mi­siä, jotka eivät pi­meäl­lä hyö­dyn­nä hei­jas­ti­men suomaa hen­ki­va­kuu­tus­ta – auton ratin takaa se tuntuu hur­jal­ta

21.09.2022 06:00
Tilaajille
Osallistuva budjetointi on mainio tapa aktivoida kuntalaisia vaikka liikuntapaikkojen ideointiin – euromäärässä Tyrnävä näyttää nyt lakeudella vahvaa esimerkkiä
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti on mainio tapa ak­ti­voi­da kun­ta­lai­sia vaikka lii­kun­ta­paik­ko­jen ideoin­tiin – eu­ro­mää­räs­sä Tyrnävä näyttää nyt la­keu­del­la vahvaa esi­merk­kiä

14.09.2022 05:07
Tilaajille
Seurakuntavaalit on marraskuussa, mutta ehdokkaat pitävät hiljaiseloa – Sauli kannustaa ehdolle asettuvia kirjoittamaan paikallislehteen
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit on mar­ras­kuus­sa, mutta eh­dok­kaat pitävät hil­jais­eloa – Sauli kan­nus­taa ehdolle aset­tu­via kir­joit­ta­maan pai­kal­lis­leh­teen

07.09.2022 06:00
Tilaajille
Varkausrikokset ovat laskusuunnassa, mutta silti Limingassa kävi rosvo –"Kun kaikilla on silmät auki ja ollaan kiinnostuneita siitä, jos naapuritontilla tapahtuu jotain epäilyttävää, rötöstelyn aiheuttamia vahinkoja voidaan ainakin hillitä"
Pääkirjoitus Heli Rintala

Var­kaus­ri­kok­set ovat las­ku­suun­nas­sa, mutta silti Li­min­gas­sa kävi rosvo –"Kun kai­kil­la on silmät auki ja ollaan kiin­nos­tu­nei­ta siitä, jos naa­pu­ri­ton­til­la ta­pah­tuu jotain epäi­lyt­tä­vää, rö­tös­te­lyn ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja voidaan ainakin hil­li­tä"

31.08.2022 06:00
Tilaajille
Historiallisen rakennuksen menettäminen on yhteinen suru
Pääkirjoitus Heli Rintala

His­to­rial­li­sen ra­ken­nuk­sen me­net­tä­mi­nen on yh­tei­nen suru

24.08.2022 15:19
Tilaajille
Kansalaisopistojen tarjonnassa on varmasti jokaiselle jotain mielenkiintoista – tutustu, innostu ja ilmoittaudu mukaan, kannustaa päätoimittaja
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Kan­sa­lais­opis­to­jen tar­jon­nas­sa on var­mas­ti jo­kai­sel­le jotain mie­len­kiin­tois­ta – tu­tus­tu, innostu ja il­moit­tau­du mukaan, kan­nus­taa pää­toi­mit­ta­ja

17.08.2022 06:00
Tilaajille
Limingan Hannu Krankka -liikuntapuiston huoltorakennus kunnanhallituksen listalla maanantaina – kustannustasossa kova korotus
Tilaajille

Limingan Hannu Krankka -liikuntapuiston huoltorakennus kunnanhallituksen listalla maanantaina – kustannustasossa kova korotus

24.09.2022 11:00
Kempeleen kuntatalous tällä hetkellä paljon odotettua parempi – ensi vuotta vääristävät verohännät, jotka lihottavat taloutta sotekustannusten poistuttua
Tilaajille

Kempeleen kuntatalous tällä hetkellä paljon odotettua parempi – ensi vuotta vääristävät verohännät, jotka lihottavat taloutta sotekustannusten poistuttua

24.09.2022 06:00
Limingan koulutuskeskuksen päärakennuksen purkutyöt käynnistyivät – katso kuvat katoavasta rakennuksesta
Tilaajille

Limingan koulutuskeskuksen päärakennuksen purkutyöt käynnistyivät – katso kuvat katoavasta rakennuksesta

23.09.2022 18:00
Keskustan piirihallitus esittää kempeleläistä Antti Ollikaista kansanedustajaehdokkaaksi – lopullinen ehdokaslista hyväksytään lauantaina Siikajoella pidettävässä ylimääräisessä piirikokouksessa
Tilaajille

Keskustan piirihallitus esittää kempeleläistä Antti Ollikaista kansanedustajaehdokkaaksi – lopullinen ehdokaslista hyväksytään lauantaina Siikajoella pidettävässä ylimääräisessä piirikokouksessa

23.09.2022 16:30
Uusi kalastuslaki velvoittaisi vapaa-ajan kalastajat saalisilmoituksiin –  Ilmoitukset "Omakala -järjestelmään", uudistus voimaan ensi vuoden alusta.
Tilaajille

Uusi kalastuslaki velvoittaisi vapaa-ajan kalastajat saalisilmoituksiin – Ilmoitukset "Omakala -järjestelmään", uudistus voimaan ensi vuoden alusta.

23.09.2022 15:00
Liminka osallistuu myös Ruutikankaan tieliittymän sähkö- ja kuitukustannuksiin  – eurot jaetaan Limingan, Lumijoen ja Elyn välillä
Tilaajille

Liminka osallistuu myös Ruutikankaan tieliittymän sähkö- ja kuitukustannuksiin – eurot jaetaan Limingan, Lumijoen ja Elyn välillä

23.09.2022 11:00
PODCASTIT
Entä jos naapurissa harjoitellaan pianonsoittoa ja seinä ei eristä ääntä? Tekstariraati palasi ääniaalloille! Kuuntele mitä Antti, Heli, Sanna ja Tiina ovat mieltä tuoreista lukijoiden lähettämistä tekstiviesteistä

Entä jos naa­pu­ris­sa har­joi­tel­laan pia­non­soit­toa ja seinä ei eristä ääntä? Teks­ta­ri­raa­ti palasi ää­niaal­loil­le! Kuun­te­le mitä Antti, Heli, Sanna ja Tiina ovat mieltä tuo­reis­ta lu­ki­joi­den lä­het­tä­mis­tä teks­ti­vies­teis­tä

23.09.2022 09:00
Tilaajille
Tupoksen Pressiklubi -podcast: Nuorten äänet jakautuvat Natolle 3-1, mutta Putin saa yksimielisesti piiskaa typeryydestään aloittaa sota Ukrainassa

Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi -pod­cast: Nuorten äänet ja­kau­tu­vat Natolle 3-1, mutta Putin saa yk­si­mie­li­ses­ti piiskaa ty­pe­ryy­des­tään aloit­taa sota Uk­rai­nas­sa

13.05.2022 06:00
Tilaajille
Kuuntele uusin Tupoksen Pressiklubi! Nostavatko olympialaisten tapahtumat sykettä? Entä minkä asian vuoksi nuoret lähtisivät mielenilmaukseen mukaan?

Kuun­te­le uusin Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi! Nos­ta­vat­ko olym­pia­lais­ten ta­pah­tu­mat sy­ket­tä? Entä minkä asian vuoksi nuoret läh­ti­si­vät mie­len­il­mauk­seen mukaan?

11.02.2022 06:41
Tilaajille
Kuuntele tuore Tupoksen Pressiklubi – joulukorttien askartelun yhteydessä nuoret pohtivat sosiaalisen median liikakäyttöä, moottoriurheilua ja sitä mikä tekee joulusta joulun

Kuun­te­le tuore Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi – jou­lu­kort­tien as­kar­te­lun yh­tey­des­sä nuoret poh­ti­vat so­siaa­li­sen median lii­ka­käyt­töä, moot­to­ri­ur­hei­lua ja sitä mikä tekee jou­lus­ta joulun

17.12.2021 18:00
Tilaajille
Kuuntele uusi podcast! Voitaisiinko Suomessa ottaa käyttöön pakkorokotukset? Ovatko rastat hiuksissa kulttuurista omimista? Mitä eivät ruotsalaiset saa koskaan meiltä viedä? – Tupoksen Pressiklubin nuoret pohtivat tuoreita uutisia

Kuun­te­le uusi pod­cast! Voi­tai­siin­ko Suo­mes­sa ottaa käyt­töön pak­ko­ro­ko­tuk­set? Ovatko rastat hiuk­sis­sa kult­tuu­ris­ta omi­mis­ta? Mitä eivät ruot­sa­lai­set saa koskaan meiltä viedä? – Tu­pok­sen Pres­si­klu­bin nuoret poh­ti­vat tuo­rei­ta uutisia

24.11.2021 17:10
Tilaajille
Kuuntele uusi podcast!  Yhdeksäsluokkalaisten Kaisan, Joosen, Reetan ja Siirin voimin Tupoksessa pohditaan nuorten alkoholinkäyttöä, suhtautumista kannabikseen, metsästyksen eettisyyttä ja urheilun huumaa

Kuun­te­le uusi pod­cast!  Yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten Kaisan, Joosen, Reetan ja Siirin voimin Tu­pok­ses­sa poh­di­taan nuorten al­ko­ho­lin­käyt­töä, suh­tau­tu­mis­ta kan­na­bik­seen, met­säs­tyk­sen eet­ti­syyt­tä ja ur­hei­lun huumaa

06.10.2021 18:30
Tilaajille
Solarwind ei voi rakentaa Hailuotoon edes kolmen voimalan tuulipuistoa ilman yva-selvitystä, lausui Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus  – "Tilanne on sama kuin aiemminkin, tutkimme hanketta", viestii Solarwind
Tilaajille

Solarwind ei voi rakentaa Hailuotoon edes kolmen voimalan tuulipuistoa ilman yva-selvitystä, lausui Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus – "Tilanne on sama kuin aiemminkin, tutkimme hanketta", viestii Solarwind

23.09.2022 09:41
Entä jos naapurissa harjoitellaan pianonsoittoa ja seinä ei eristä ääntä? Tekstariraati palasi ääniaalloille! Kuuntele mitä Antti, Heli, Sanna ja Tiina ovat mieltä tuoreista lukijoiden lähettämistä tekstiviesteistä
Tilaajille

Entä jos naapurissa harjoitellaan pianonsoittoa ja seinä ei eristä ääntä? Tekstariraati palasi ääniaalloille! Kuuntele mitä Antti, Heli, Sanna ja Tiina ovat mieltä tuoreista lukijoiden lähettämistä tekstiviesteistä

23.09.2022 09:00
Koko perheellä päivystysaulaan: "Uuden käytännön myötä myös terveet sisarukset on otettava mukaan päivystysaulaan odottelemaan"
Tuoreimmat lukijoiden mielipidekirjoitukset
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Koko per­heel­lä päi­vys­ty­sau­laan: "Uuden käy­tän­nön myötä myös terveet si­sa­ruk­set on otet­ta­va mukaan päi­vys­tys­au­laan odot­te­le­maan"

21.09.2022 14:59
Frisbeegolfradat liikuttavat monia, muistuttaa Kempeleen Frisbeeseuran puheenjohtaja Ari Korpela
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fris­bee­golf­ra­dat lii­kut­ta­vat monia, muis­tut­taa Kem­pe­leen Fris­bee­seu­ran pu­heen­joh­ta­ja Ari Korpela

21.09.2022 06:33
Tilaajille
Muistokirjoitus: LImingan Kansanopiston apulaisrehtori Viesti Siilasvuo oli topakka ja suurisydäminen ihminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­to­kir­joi­tus: LI­min­gan Kan­san­opis­ton apu­lais­reh­to­ri Viesti Sii­las­vuo oli topakka ja suu­ri­sy­dä­mi­nen ihminen

18.09.2022 06:00
Tilaajille
Energiaomavaraisuuteen tulee pyrkiä ripeästi hyödyntäen EU:n ja kansallisen kaikkia rahoitusmekanismeja, jyrähtää Raimo
Lukijalta Mielipidekirjoitus Raimo Piirainen

Ener­gia­oma­va­rai­suu­teen tulee pyrkiä ri­peäs­ti hyö­dyn­täen EU:n ja kan­sal­li­sen kaikkia ra­hoi­tus­me­ka­nis­me­ja, jy­räh­tää Raimo

06.09.2022 18:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Laura Kelhä

Laura kan­nus­taa li­min­ka­lai­sia osal­lis­tu­maan osal­lis­ta­vaan bud­je­toin­tiin, ideoita on tullut jo 50

31.08.2022 06:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori