Jussin ja Vexin tekemiä kappaleita jäi paljon levyttämättä – nyt niitä voi kuunnella Vein tribuuttilevyllä
Tilaajille

Jussin ja Vexin tekemiä kappaleita jäi paljon levyttämättä – nyt niitä voi kuunnella Vein tribuuttilevyllä

14:00
THL raportoi nyt jo liki 800 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjamaalla 32 uutta tautitapausta

THL raportoi nyt jo liki 800 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjamaalla 32 uutta tautitapausta

12:28
Vesa sanoi, ettei juuri kuvaa ihmisiä – kuva-arkistosta löytyi silti puhutteleva kokoelma henkilökuvia
Tilaajille

Vesa sanoi, ettei juuri kuvaa ihmisiä – kuva-arkistosta löytyi silti puhutteleva kokoelma henkilökuvia

06:00
Mirko kotoilee, siivoaa koiranpennunpissoja ja miettii, koska taas ripustaa Kalevala-lautasia seinälle
Tilaajille
Kolumni
Mirko Kovalainen

Mirko kotoilee, siivoaa koiranpennunpissoja ja miettii, koska taas ripustaa Kalevala-lautasia seinälle

28.07.2021 06:01
Lumijoesta tulee tällä viikolla taas Varjakka – koululla kuvattavaan kohtaukseen haetaan mopoilijoita
Tilaajille

Lumijoesta tulee tällä viikolla taas Varjakka – koululla kuvattavaan kohtaukseen haetaan mopoilijoita

30.07.2021 14:00
Tuomarilla riittää vientiä – 25-vuotiaalla Joonalla on jo pitkä pesisura takanaan
Urheilu
Tilaajille

Tuo­ma­ril­la riittää vientiä – 25-vuo­tiaal­la Joo­nal­la on jo pitkä pe­si­su­ra ta­ka­naan

29.07.2021 18:00
Kempeleläinen Katja nostaa rautaa kovassa seurassa – "Tulostaulukkoja katsellessani huomasin, että minullahan voisi olla mahdollisuuksia menestyä myös kisoissa"

Kem­pe­le­läi­nen Katja nostaa rautaa kovassa seu­ras­sa – "­Tu­los­tau­luk­ko­ja kat­sel­les­sa­ni huo­ma­sin, että mi­nul­la­han voisi olla mah­dol­li­suuk­sia me­nes­tyä myös ki­sois­sa"

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Kempeleläinen 12-vuotias Hugo saavutti hopeaa lapsiratsastajien EM-kilpailuissa Portugalissa – kultamitali jäi vain 0,29 sekunnin päähän

Kem­pe­le­läi­nen 12-vuo­tias Hugo saa­vut­ti hopeaa lap­si­rat­sas­ta­jien EM-kil­pai­luis­sa Por­tu­ga­lis­sa – kul­ta­mi­ta­li jäi vain 0,29 se­kun­nin päähän

26.07.2021 12:25
Tilaajille
Kempeleen Kiri sai Tahkolta oppitunnin – "Meillä on nuori joukkue, joka ymmärtää, että välillä tulee huonojakin pelejä"

Kem­pe­leen Kiri sai Tah­kol­ta op­pi­tun­nin – "Meillä on nuori jouk­kue, joka ym­mär­tää, että välillä tulee huo­no­ja­kin pelejä"

26.07.2021 06:14
Tilaajille

Kem­pe­le­läi­sel­le Noo­ral­le uinti on tärkeä har­ras­tus – kesällä hän har­joit­te­lee luon­non­ve­sis­sä ja ur­hei­lee koko perheen kanssa

22.07.2021 18:04
Tilaajille
Hengenvaarallista ulkoilua Tyrnävällä: "Pienikin horjahdus olisi ollut kohtalokasta"
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Hengenvaarallista ulkoilua Tyrnävällä: "Pienikin horjahdus olisi ollut kohtalokasta"

23.07.2021 12:14
Päätoimittaja-Sauli muistuttaa: Vielä pitäisi kiriä rokottamisessa
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sauli Pahkasalo

Päätoimittaja-Sauli muistuttaa: Vielä pitäisi kiriä rokottamisessa

28.07.2021 06:00
#Hästäkki
Tyrnäväläinen Ruusa miettii,  Voiko informaatioon tukehtua ja tietoyhteiskunnassa elää valheessa– "Ja ei, en halua kuulostaa republikaanien äänitorvelta"
Kolumni Ruusu Markus

Tyr­nä­vä­läi­nen Ruusa miet­tii, Voiko in­for­maa­tioon tu­keh­tua ja tie­to­yh­teis­kun­nas­sa elää val­hees­sa– "Ja ei, en halua kuu­los­taa re­pub­li­kaa­nien ää­ni­tor­vel­ta"

21.07.2021 01:48
Tilaajille
Jalkapallon EM-kisat ovat tarjonneet kotikatsomoihin unohtumattomia hetkiä – Huuhkajien tuoma suosio vaikuttaa lajin harrastajamääriin, tietää Antti Näykki kertoa
Kolumni Antti Näykki

Jal­ka­pal­lon EM-ki­sat ovat tar­jon­neet ko­ti­kat­so­moi­hin unoh­tu­mat­to­mia hetkiä – Huuh­ka­jien tuoma suosio vai­kut­taa lajin har­ras­ta­ja­mää­riin, tietää Antti Näykki kertoa

08.07.2021 11:13
Tilaajille
Ottaako koronarokote vai ollako ilman? – Vesa-Matti Matinollille valinta oli selvä, kun hänen ikäryhmänsä tuli rokotettavien vuoroon
Kolumni Vesa-Matti Matinolli

Ottaako ko­ro­na­ro­ko­te vai ollako ilman? – ­Ve­sa-Mat­ti Ma­ti­nol­lil­le valinta oli selvä, kun hänen ikä­ryh­män­sä tuli ro­ko­tet­ta­vien vuoroon

30.06.2021 06:00
Tilaajille
"Oudoksi asian tekee se, jos kunta lähtee verovaroin oman yhtiönsä kautta harjoittamaan kilpailevaa toimintaa yksityisten yritysten kanssa", kirjoittaa liminkalainen Jussi Riikonen
Kolumni Jussi Riikonen

"Ou­dok­si asian tekee se, jos kunta lähtee ve­ro­va­roin oman yh­tiön­sä kautta har­joit­ta­maan kil­pai­le­vaa toi­min­taa yk­si­tyis­ten yri­tys­ten kans­sa", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Jussi Rii­ko­nen

16.06.2021 02:10
Tilaajille
Aina eivät ole hongat humisseet Rantalakeuden alueella – Markku Kuorilehto kertoo vielä 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa isäntien vältelleen kitukasvuisia puita kasvaneita "metsämaita"
Kolumni Markku Kuorilehto

Aina eivät ole hongat hu­mis­seet Ran­ta­la­keu­den alueel­la – Markku Kuo­ri­leh­to kertoo vielä 1700- ja 1800-lu­ku­jen vaih­tees­sa isän­tien väl­tel­leen ki­tu­kas­vui­sia puita kas­va­nei­ta "met­sä­mai­ta"

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Ponnista!, kannustaa Mira Sovijärvi: "Koulutustarjonnan tulee vastata yritysmaailman tarpeita ja sen tulee olla tarpeeksi nopeaa ja ketterää, jotta uuteen alkuun pääsee ilman pitkällistä koulupenkin kuluttamista"
Kolumni Mira Sovijärvi

Pon­nis­ta!, kan­nus­taa Mira So­vi­jär­vi: "Kou­lu­tus­tar­jon­nan tulee vastata yri­tys­maail­man tar­pei­ta ja sen tulee olla tar­peek­si nopeaa ja ket­te­rää, jotta uuteen alkuun pääsee ilman pit­käl­lis­tä kou­lu­pen­kin ku­lut­ta­mis­ta"

26.05.2021 06:48
Tilaajille
Kulttuuripääkaupunkivuosi 2026  käynnistää paljon hankkeita– Mikko Salmelle tärkeintä on silti toivo ja tunne siitä, että pohjoisella on merkitystä  ja tulevaisuus
Kolumni
Mikko Salmi

Kulttuuripääkaupunkivuosi 2026 käynnistää paljon hankkeita– Mikko Salmelle tärkeintä on silti toivo ja tunne siitä, että pohjoisella on merkitystä ja tulevaisuus

30.06.2021 06:01
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin piirihallitus esittää tyrnäväläistä Jussi Ylitaloa maakuntahallituksen johtoon

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin pii­ri­hal­li­tus esittää tyr­nä­vä­läis­tä Jussi Yli­ta­loa maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen johtoon

30.07.2021 13:35
Hailuodon Musiikkipäivien esiintyjien ja vapaaehtoisten joukko on kuin suuri perhe – "Tässä on sydän mukana", toteaa kapellimestari Jackie Shin
Tilaajille

Hai­luo­don Mu­siik­ki­päi­vien esiin­ty­jien ja va­paa­eh­tois­ten joukko on kuin suuri perhe – "Tässä on sydän mu­ka­na", toteaa ka­pel­li­mes­ta­ri Jackie Shin

30.07.2021 13:00
Suomessa jälleen yli 700 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia 29, todettu useissa kunnissa

Suomessa jälleen yli 700 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia 29, todettu useissa kunnissa

30.07.2021 11:53
Millainen uniikki henki Hailuodon Musiikkipäiviltä löytyy? Taiteellinen johtaja Sinikka Ala-Leppilampi sanoo muusikoiden ja vapaaehtoisten muodostavan festivaaliperheen
Tuorein video
Tilaajille

Mil­lai­nen uniikki henki Hai­luo­don Mu­siik­ki­päi­vil­tä löytyy? Tai­teel­li­nen johtaja Sinikka Ala-Lep­pi­lam­pi sanoo muu­si­koi­den ja va­paa­eh­tois­ten muo­dos­ta­van fes­ti­vaa­li­per­heen

30.07.2021 10:38
Kempeleen Kirin miehet kohtaavat perjantaina Sotkamon Jymyn – mitä tuumaa illan ottelusta superjokeri Marko Pelkonen?

Kem­pe­leen Kirin miehet koh­taa­vat per­jan­tai­na Sot­ka­mon Jymyn – mitä tuumaa illan ot­te­lus­ta su­per­jo­ke­ri Marko Pel­ko­nen?

23.07.2021 01:50
Tilaajille
Limingassa toiminut Veeran baari katoaa katukuvasta, mutta muistot jäävät – katso miltä baarin sisätiloissa näyttää ennen purkutöiden alkamista

Li­min­gas­sa toi­mi­nut Veeran baari katoaa ka­tu­ku­vas­ta, mutta muistot jäävät – katso miltä baarin si­sä­ti­lois­sa näyttää ennen pur­ku­töi­den al­ka­mis­ta

21.07.2021 10:47
Tilaajille
Kempeleen Kiri kohtaa Hyvinkään Tahkon tänä iltana – Millä miettein Juhani Ojala lähtee illan otteluun?

Kem­pe­leen Kiri kohtaa Hy­vin­kään Tahkon tänä iltana – Millä miet­tein Juhani Ojala lähtee illan ot­te­luun?

07.07.2021 11:15
Tilaajille

Mu­siik­ki on Hä­rän­tap­po­asees­sa tär­keäs­sä roo­lis­sa – Näy­tel­män bändi esit­täy­tyy

05.07.2021 13:02
Tilaajille
Sama kaiku on askelten: J o 7-9-vuotiaat sudenpennut harjoittelevat tekemään asioita yhteisen hyvän eteen ja päättämään asioista yhdessä, tähdentää Mari
Tilaajille
Kolumni

Sama kaiku on askelten: J o 7-9-vuotiaat sudenpennut harjoittelevat tekemään asioita yhteisen hyvän eteen ja päättämään asioista yhdessä, tähdentää Mari

28.07.2021 06:00
Poliisi tehostaa rattijuopumusvalvontaa ensi viikolla

Poliisi te­hos­taa rat­ti­juo­pu­mus­val­von­taa ensi vii­kol­la

30.07.2021 08:15
Rakkaus vei lakeuden Reetan Norjaan – "Haaveilemme omasta kesämökistä vuorilla"
Tilaajille

Rakkaus vei la­keu­den Reetan Norjaan – "Haa­vei­lem­me omasta ke­sä­mö­kis­tä vuo­ril­la"

30.07.2021 06:29
Kantelekin soi Karinkannan LiiteriRockissa – Idä Elina tähdittää esiintyjäkaartia
Tilaajille

Kan­te­le­kin soi Ka­rin­kan­nan Lii­te­ri­Roc­kis­sa – Idä Elina täh­dit­tää esiin­ty­jä­kaar­tia

30.07.2021 06:00
PODCASTIT
Näkyykö koronatunnelin päässä valoa? Kuuntele mitä Tupoksen Pressiklubissa puhutaan koronasta, kuntavaaleista ja mediakriittisyydestä – sekin selviää kuka innostuu TikTokista ja kuka ei

Näkyykö ko­ro­na­tun­ne­lin päässä valoa? Kuun­te­le mitä Tu­pok­sen Pres­si­klu­bis­sa pu­hu­taan ko­ro­nas­ta, kun­ta­vaa­leis­ta ja me­dia­kriit­ti­syy­des­tä – sekin selviää kuka in­nos­tuu Tik­To­kis­ta ja kuka ei

05.02.2021 09:13
Kuuntele podcast! Tupoksen Pressiklubi aloitti uudella kokoonpanolla: 15-vuotiaat Benjamin, Selina, Juho ja Saana pohtivat koulukiusaamista, koronarajoituksia ja Yhdysvaltojen presidenttipeliä

Kuun­te­le pod­cast! Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi aloitti uudella ko­koon­pa­nol­la: 15-vuo­tiaat Ben­ja­min, Selina, Juho ja Saana poh­ti­vat kou­lu­kiu­saa­mis­ta, ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ja Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti­pe­liä

08.10.2020 08:01
Tupoksen Pressiklubi: Korona-aika on saanut Ennin kiinnostumaan lääkärin urasta, Severi haluaisi psykologiksi – kuuntele nuorten ajatukset pandemiasta

Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi: Ko­ro­na-ai­ka on saanut Ennin kiin­nos­tu­maan lää­kä­rin urasta, Severi ha­luai­si psy­ko­lo­gik­si – kuun­te­le nuorten aja­tuk­set pan­de­mias­ta

28.05.2020 14:20
Pistääkö mehiläinen tarhuria? Miten se hunaja oikein syntyy? Kuuntele Mehiläispäivän podcast ja tiedät!

Pis­tää­kö me­hi­läi­nen tar­hu­ria? Miten se hunaja oikein syntyy? Kuun­te­le Me­hi­läis­päi­vän podcast ja tiedät!

20.05.2020 07:20
Kuuntele tuore Tekstariraati-podcast: "Entä jos pieni karvaturri tekee vain pienen suklaarusinapökäleen, pitääkö sekin kerätä?"

Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti-pod­cast: "Entä jos pieni kar­va­tur­ri tekee vain pienen suk­laa­ru­si­na­pö­kä­leen, pitääkö sekin ke­rä­tä?"

05.03.2020 12:05
Miten Rantakylää pitäisi kehittää? Mitähän Jenni tuumaa lahjaksi saamistaan runokirjoista? – Kuuntele tuore Tekstariraati-podcast täältä!

Miten Ran­ta­ky­lää pitäisi ke­hit­tää? Mitähän Jenni tuumaa lah­jak­si saa­mis­taan ru­no­kir­jois­ta? – Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti-pod­cast täältä!

27.02.2020 16:25
Hanna-ministeri muistuttaa: Työ antaa elantoa, mutta se myös luo merkitystä elämään
Tilaajille
Kolumni
Hanna Sarkkinen

Hanna-ministeri muistuttaa: Työ antaa elantoa, mutta se myös luo merkitystä elämään

28.07.2021 06:00
Mitä tehdä arvokkaalle roolivaatekokoelmalle? – aikaa lämpimän säilytyspaikan etsimiseen on runsas vuosi
Tilaajille

Mitä tehdä ar­vok­kaal­le roo­li­vaa­te­ko­koel­mal­le? – aikaa läm­pi­män säi­ly­tys­pai­kan et­si­mi­seen on runsas vuosi

29.07.2021 14:00
THL: Koko maassa raportoitu 765 uutta koronatartuntaa –Pohjois-Pohjanmaalla 29 uutta tartuntaa

THL: Koko maassa ra­por­toi­tu 765 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa –Poh­jois-Poh­jan­maal­la 29 uutta tar­tun­taa

29.07.2021 14:27
Elisa laajensi 5G–verkkojaan Pohjois–Pohjanmaalla – korona–aika kiihdytti kasvua mobiilidatan käytössä

Elisa laa­jen­si 5G–­verk­ko­jaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la – ­ko­ro­na–ai­ka kiih­dyt­ti kasvua mo­bii­li­da­tan käy­tös­sä

29.07.2021 10:07
Monella on rokote vielä ottamatta -  Lumijoella kaikki rokotukset eivät ole päätyneet järjestelmävirheen vuoksi vielä THL:n rekisteriin
Tilaajille

Monella on rokote vielä ot­ta­mat­ta - Lu­mi­joel­la kaikki ro­ko­tuk­set eivät ole pää­ty­neet jär­jes­tel­mä­vir­heen vuoksi vielä THL:n re­kis­te­riin

29.07.2021 09:07
355 000 uutta polkupyörää - Pyöräilyinnostus ei osoita laantumisen merkkejä
Tilaajille

355 000 uutta pol­ku­pyö­rää - Pyö­räi­ly­in­nos­tus ei osoita laan­tu­mi­sen merk­ke­jä

29.07.2021 09:06
Hailuodon teatterifestivaalilla taattua laatua – uutuutena The Hot Box -taltiointi Kuningas Learista
Tilaajille

Hai­luo­don teat­te­ri­fes­ti­vaa­lil­la taattua laatua – uu­tuu­te­na The Hot Box -tal­tioin­ti Ku­nin­gas Lea­ris­ta

28.07.2021 19:00
Kasitiellä Limingassa tapahtui kahden auton peräänajo-onnettomuus – onnettomuudessa ei loukkaantuneita

Ka­si­tiel­lä Li­min­gas­sa ta­pah­tui kahden auton pe­rään­ajo-on­net­to­muus – on­net­to­muu­des­sa ei louk­kaan­tu­nei­ta

28.07.2021 16:41
Lentokentäntien suunnitelma viimeisteltävänä –  muutoksia tuli lähinnä kevyen liikenteen väyliin
Tilaajille

Len­to­ken­tän­tien suun­ni­tel­ma vii­meis­tel­tä­vä­nä –  muu­tok­sia tuli lähinnä kevyen lii­ken­teen väyliin

28.07.2021 14:00
Kempeleen Vihiluodon uimarannalla järvisyyhyepäily  – uida voi edelleen, mutta uimisen jälkeen kannattaa kuivata iho karkealla pyyhkeellä

Kem­pe­leen Vi­hi­luo­don ui­ma­ran­nal­la jär­vi­syy­hy­epäi­ly – uida voi edel­leen, mutta uimisen jälkeen kan­nat­taa kuivata iho kar­keal­la pyyh­keel­lä

28.07.2021 12:49
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.