Samuel laittaa pipon päähän ja kameran käyntiin – kempeleläiskauppiaan TikTok-videot keräävät jatkuvasti lisää seuraajia: "Siellä ei varsinaisesti ole suunniteltua sisältöä, vaan juttelen videoilla myös ihan arkisista asioista"
Tilaajille

Samuel laittaa pipon päähän ja kameran käyntiin – kempeleläiskauppiaan TikTok-videot keräävät jatkuvasti lisää seuraajia: "Siellä ei varsinaisesti ole suunniteltua sisältöä, vaan juttelen videoilla myös ihan arkisista asioista"

07:43 0
Kirjojen myöhästymismaksu nousee kaksinkertaiseksi OUTI-kirjastoissa ensi vuoden alussa

Kirjojen myöhästymismaksu nousee kaksinkertaiseksi OUTI-kirjastoissa ensi vuoden alussa

06:27 0
Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen – uudet suositukset voimaan torstaina

Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen – uudet suositukset voimaan torstaina

24.11.2020 17:47 0
Ärsyttää, huurruttaa ja pistää parran solmuun –Sauli muistuttaa, että nyt kannattaa pinnistellä yhteiseksi hyväksi, vaikka suojamaski ei tunnukaan kasvoilla miellyttävältä
Tilaajille
Kolumni
Sauli Pahkasalo

Ärsyttää, huurruttaa ja pistää parran solmuun –Sauli muistuttaa, että nyt kannattaa pinnistellä yhteiseksi hyväksi, vaikka suojamaski ei tunnukaan kasvoilla miellyttävältä

18.11.2020 03:30 0
Markkuulla ei ideoita torpata – katso videolta, mikä Vuoden kylässä on parasta!
Tilaajille

Markkuulla ei ideoita torpata – katso videolta, mikä Vuoden kylässä on parasta!

24.11.2020 12:30 0
Limingan Niittomiesten hiihtokoulussa osataa pitää hauskaa – epävakainen talvisää ei toimintaa pääse estämään, sillä uusia ideoita riittää
Urheilu
Tilaajille

Li­min­gan Niit­to­mies­ten hiih­to­kou­lus­sa osataa pitää hauskaa – epä­va­kai­nen tal­vi­sää ei toi­min­taa pääse es­tä­mään, sillä uusia ideoita riittää

09:00 0
Limingan Pallokarhujen P19-joukkue avasi futsal-kauden – ottelun ennakkosuosikki HauPa joutui pettymään

Li­min­gan Pal­lo­kar­hu­jen P19-jouk­kue avasi fut­sal-kau­den – ottelun en­nak­ko­suo­sik­ki HauPa joutui pet­ty­mään

08:04 0
Tilaajille
Antti Vihtkarin ja Kempeleen Kirin välinen oikeudenkäynti jatkuu – huumeidenkäyttösyytöksiä tarkennettiin, Vithkari kiistää edelleen

Antti Viht­ka­rin ja Kem­pe­leen Kirin välinen oi­keu­den­käyn­ti jatkuu – huu­mei­den­käyt­tö­syy­tök­siä tar­ken­net­tiin, Vith­ka­ri kiistää edel­leen

20.11.2020 14:24 0
Tilaajille
LiKin ja Et-Pon sunnuntaiksi suunniteltu ottelu siirtyy myöhemmäksi koronarajoitusten takia

LiKin ja Et-Pon sun­nun­taik­si suun­ni­tel­tu ottelu siirtyy myö­hem­mäk­si ko­ro­na­ra­joi­tus­ten takia

19.11.2020 13:37 0

Leikki jäi, kun Lila kiin­nos­tui thai­nyrk­kei­lys­tä –nyt kym­men­vuo­tias kem­pe­le­läi­nen on sar­jas­saan Suomen mestari ja tähtää seu­raa­vak­si Eu­roo­pan yk­kös­ki­soi­hin

18.11.2020 09:11 0
Tilaajille
Susia on liikaa, kirjoittaa varakansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Lauri Nikula: "Lainsäädäntö on liian tiukka suurpetojen hyökkäyksiltä puolustautumisen osalta ja oikeusprosessit kestävät kohtuuttoman kauan"
Lukijalta
Mielipide
Lauri Nikula

Susia on liikaa, kirjoittaa varakansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Lauri Nikula: "Lainsäädäntö on liian tiukka suurpetojen hyökkäyksiltä puolustautumisen osalta ja oikeusprosessit kestävät kohtuuttoman kauan"

24.11.2020 08:26 0
Päätoimittaja-Sauli muistuttaa, että lehden sisältöä tulee jakaa tekijöiden antamassa muodossa, ei tekijänoikeuksia rikkomalla –" On tärkeää, että voimme mediana noudattaa vanhempien toiveita ja vaatimuksia siitä, millaisessa ympäristössä heidän lastensa kuva- ja videomateriaali on esillä"
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sauli Pahkasalo

Päätoimittaja-Sauli muistuttaa, että lehden sisältöä tulee jakaa tekijöiden antamassa muodossa, ei tekijänoikeuksia rikkomalla –" On tärkeää, että voimme mediana noudattaa vanhempien toiveita ja vaatimuksia siitä, millaisessa ympäristössä heidän lastensa kuva- ja videomateriaali on esillä"

05:20 0
#Hästäkki
"Lapset haaveilivat vakaasta ja riittävästä toimeentulosta, vanhempien työpaikkojen säilymisestä sekä vanhempiensa taloudellisesta tukemisesta" – Tuija Maijanen kertoo Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni -kyselyn tuloksista
Kolumni Tuija Maijanen

"Lapset haa­vei­li­vat va­kaas­ta ja riit­tä­väs­tä toi­meen­tu­los­ta, van­hem­pien työ­paik­ko­jen säi­ly­mi­ses­tä sekä van­hem­pien­sa ta­lou­del­li­ses­ta tu­ke­mi­ses­ta" – Tuija Mai­ja­nen kertoo Pe­las­ta­kaa Lapset ry:n Lapsen ääni -ky­se­lyn tu­lok­sis­ta

07:52 0
Tilaajille
"Meillä on synnynnäinen tarve kuulua joukkoon, ja avuliaisuus muita kohtaan parantaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta" – Suvi kehottaa laittamaan hyvän kiertoon
Kolumni Suvi Helanen

"Meillä on syn­nyn­näi­nen tarve kuulua jouk­koon, ja avu­liai­suus muita kohtaan pa­ran­taa so­siaa­lis­ta yh­teen­kuu­lu­vuut­ta" – Suvi ke­hot­taa lait­ta­maan hyvän kier­toon

18.11.2020 03:25 0
Tilaajille
Kahdeksan vuotta sitten Minnaan iski hiihtohulluus: "Meno oli aika hurjaa, koska alamäissä ei ollut vielä minkäänlaista itsesuojeluvaistoa – kaatumisten määrää en edes muista"
Kolumni Minna Huusari

Kah­dek­san vuotta sitten Minnaan iski hiih­to­hul­luus: "Meno oli aika hurjaa, koska ala­mäis­sä ei ollut vielä min­kään­lais­ta it­se­suo­je­lu­vais­toa – kaa­tu­mis­ten määrää en edes muista"

11.11.2020 01:49 0
Tilaajille
Lumijokinen Valtteri pitää mielenterveysasioiden esillä olemista tärkeänä: "Pienet positiiviset asiat, harrastukset, sosiaalinen tukiverkko ja myönteinen asenne auttavat pitämään mielialan positiivisena"
Kolumni Valtteri Päätalo

Lu­mi­jo­ki­nen Valt­te­ri pitää mie­len­ter­veys­asioi­den esillä ole­mis­ta tär­keä­nä: "Pienet po­si­tii­vi­set asiat, har­ras­tuk­set, so­siaa­li­nen tu­ki­verk­ko ja myön­tei­nen asenne aut­ta­vat pi­tä­mään mie­li­alan po­si­tii­vi­se­na"

04.11.2020 02:06 0
Tilaajille
Iida Keskinen kokee puurtajan mielenterveyden horjuvan etäkokousten tapahtumahorisontissa - Hyvät neuvot auttavat hallitsemaan arjen kaaosta
Kolumni Iida Keskinen

Iida Kes­ki­nen kokee puur­ta­jan mie­len­ter­vey­den hor­ju­van etä­ko­kous­ten ta­pah­tu­ma­ho­ri­son­tis­sa - Hyvät neuvot aut­ta­vat hal­lit­se­maan arjen kaaosta

28.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Kari kertoo yhdestä mielenkiintoisesta päivästä kuntalaisten omassa olohuoneessa – hylkeentraanin keittämisestä viittavihkolahjoitukseen
Kolumni Kari Blomster

Kari kertoo yhdestä mie­len­kiin­toi­ses­ta päi­väs­tä kun­ta­lais­ten omassa olo­huo­nees­sa – hyl­keent­raa­nin keit­tä­mi­ses­tä viit­ta­vih­ko­lah­joi­tuk­seen

21.10.2020 06:00 0
Tilaajille
"Moni liitoskunnissa elävä kokee tulleensa kuntaliitoksessa jymäytetyksi: kauniit maalailut uudesta yhtenäisestä Oulusta ovat monessa paikassa vaihtuneet himmeneviin katulyhtyihin ja heikkeneviin palveluihin" – kirjoittaa Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi
Kolumni
Mikko Salmi

"Moni liitoskunnissa elävä kokee tulleensa kuntaliitoksessa jymäytetyksi: kauniit maalailut uudesta yhtenäisestä Oulusta ovat monessa paikassa vaihtuneet himmeneviin katulyhtyihin ja heikkeneviin palveluihin" – kirjoittaa Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi

24.11.2020 13:11 0
Hailuodossa pienin työttömyysaste, Lumijoen työttömyysprosentti nousi yli kymmeneen – koko maakunnassa liki 22 000 työtöntä työnhakijaa

Hai­luo­dos­sa pienin työt­tö­myy­sas­te, Lu­mi­joen työt­tö­myys­pro­sent­ti nousi yli kym­me­neen – koko maa­kun­nas­sa liki 22 000 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa

24.11.2020 08:48 0
Ottaisitko sinä koronarokotteen ensimmäisten joukossa? Pitäisikö rokotteen ottamisen olla pakollista? Vastaa Rantalakeuden kyselyyn!

Ottaisitko sinä koronarokotteen ensimmäisten joukossa? Pitäisikö rokotteen ottamisen olla pakollista? Vastaa Rantalakeuden kyselyyn!

09.10.2020 12:10 0
Presidentti Niinistö: ”Itsekuri ei ole kärsimystä – se pelastaa kärsimyksiltä”

Presidentti Niinistö: ”Itsekuri ei ole kärsimystä – se pelastaa kärsimyksiltä”

24.11.2020 06:07 0
Tyrnävän 1880-luvulla rakennetussa kirkossa tehty peruskorjaus on valmistunut. Kirkko avaa ovensa ensimmäisenä adventtisunnuntaina.
Tuorein video
Tilaajille

Tyr­nä­vän 1880-lu­vul­la ra­ken­ne­tus­sa kir­kos­sa tehty pe­rus­kor­jaus on val­mis­tu­nut. Kirkko avaa ovensa en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na.

08:59 0
Markkuun seudun kyläyhdistys juhli Vuoden kylä -titteliään Markkuun Juhlatulet -tapahtumalla.

Mark­kuun seudun ky­lä­yh­dis­tys juhli Vuoden kylä -tit­te­liään Mark­kuun Juh­la­tu­let -ta­pah­tu­mal­la.

24.11.2020 07:47 0
Tilaajille
Marraskuinen valoilta Murrossa
Lukijalta

Mar­ras­kui­nen va­loil­ta Mur­ros­sa

19.11.2020 23:19 0
Kahdeksanvuotias Peetu perusti Lumijoelle roskapartion – nyt mukana on jo viisi  muuta poikaa: "Saavat muutkin tulla keräämään, myös aikuiset"

Kah­dek­san­vuo­tias Peetu perusti Lu­mi­joel­le ros­ka­par­tion – nyt mukana on jo viisi muuta poikaa: "Saavat muutkin tulla ke­rää­mään, myös ai­kui­set"

18.11.2020 10:45 0
Tilaajille

Lu­mi­joen nuoret val­mis­ti­vat her­kul­li­sen aterian ko­ti­mai­sis­ta ai­nek­sis­ta – Kah­dek­sas­luok­ka­lai­nen Tiia kertoo te­ke­vän­sä isäl­leen kotona huus­hol­li­sop­paa

13.11.2020 11:15 0
Tilaajille
"Musiikki voi ilmaista näkyjä ja todellisuutta, jota rationaalinen tai looginen ajattelu ei tavoita" – Musiikin genrellä ei ole väliä, muistuttaa Lumijoen Erja-kirkkoherra
Tilaajille
Kolumni
Erja Oikarinen

"Musiikki voi ilmaista näkyjä ja todellisuutta, jota rationaalinen tai looginen ajattelu ei tavoita" – Musiikin genrellä ei ole väliä, muistuttaa Lumijoen Erja-kirkkoherra

05:34 0
THL raportoi maanantaina koko maassa 297 uutta koronataruntaa, Oulussa kuusi uutta tapausta, Raahessa yksi

THL ra­por­toi maa­nan­tai­na koko maassa 297 uutta ko­ro­na­ta­run­taa, Oulussa kuusi uutta ta­paus­ta, Raa­hes­sa yksi

23.11.2020 14:06 0
Kempele joutuu perumaan riskiryhmäläisten kausi-influenssarokotukset marraskuun lopusta alkaen –rokotteella saatavuusongelmia

Kempele joutuu pe­ru­maan ris­ki­ryh­mä­läis­ten kau­si-inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuun lopusta alkaen –ro­kot­teel­la saa­ta­vuus­on­gel­mia

23.11.2020 13:31 0
Pohjois-Suomen kirjastot perustavat yhteisen e-kirjaston, jota voi käyttää pohjoisen kolmessa maakunnassa

Poh­jois-Suo­men kir­jas­tot pe­rus­ta­vat yh­tei­sen e-kir­jas­ton, jota voi käyttää poh­joi­sen kol­mes­sa maa­kun­nas­sa

23.11.2020 13:15 0
PODCASTIT
Kuuntele podcast! Tupoksen Pressiklubi aloitti uudella kokoonpanolla: 15-vuotiaat Benjamin, Selina, Juho ja Saana pohtivat koulukiusaamista, koronarajoituksia ja Yhdysvaltojen presidenttipeliä

Kuun­te­le pod­cast! Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi aloitti uudella ko­koon­pa­nol­la: 15-vuo­tiaat Ben­ja­min, Selina, Juho ja Saana poh­ti­vat kou­lu­kiu­saa­mis­ta, ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ja Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti­pe­liä

08.10.2020 08:01 0
Tupoksen Pressiklubi: Korona-aika on saanut Ennin kiinnostumaan lääkärin urasta, Severi haluaisi psykologiksi – kuuntele nuorten ajatukset pandemiasta

Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi: Ko­ro­na-ai­ka on saanut Ennin kiin­nos­tu­maan lää­kä­rin urasta, Severi ha­luai­si psy­ko­lo­gik­si – kuun­te­le nuorten aja­tuk­set pan­de­mias­ta

28.05.2020 14:20 0
Pistääkö mehiläinen tarhuria? Miten se hunaja oikein syntyy? Kuuntele Mehiläispäivän podcast ja tiedät!

Pis­tää­kö me­hi­läi­nen tar­hu­ria? Miten se hunaja oikein syntyy? Kuun­te­le Me­hi­läis­päi­vän podcast ja tiedät!

20.05.2020 07:20 0
Kuuntele tuore Tekstariraati-podcast: "Entä jos pieni karvaturri tekee vain pienen suklaarusinapökäleen, pitääkö sekin kerätä?"

Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti-pod­cast: "Entä jos pieni kar­va­tur­ri tekee vain pienen suk­laa­ru­si­na­pö­kä­leen, pitääkö sekin ke­rä­tä?"

05.03.2020 12:05 0
Miten Rantakylää pitäisi kehittää? Mitähän Jenni tuumaa lahjaksi saamistaan runokirjoista? – Kuuntele tuore Tekstariraati-podcast täältä!

Miten Ran­ta­ky­lää pitäisi ke­hit­tää? Mitähän Jenni tuumaa lah­jak­si saa­mis­taan ru­no­kir­jois­ta? – Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti-pod­cast täältä!

27.02.2020 16:25 0
Tekstariraadin hyppysissä tällä kertaa potkukelkkabaanat, "körryyttelijät" ja katoavat lompakot – kuuntele podcasta ja ota kantaa!

Teks­ta­ri­raa­din hyp­py­sis­sä tällä kertaa pot­ku­kelk­ka­baa­nat, "kör­ryyt­te­li­jät" ja ka­toa­vat lom­pa­kot – kuun­te­le pod­cas­ta ja ota kantaa!

24.01.2020 12:15 0
Ministeri Tytti Tuppurainen: "Sitkeyttä kestää vaikeat ajat luodaan lisäämällä turvaa ja luottamusta siihen, että elämä kantaa"
Kolumni
Tytti Tuppurainen

Ministeri Tytti Tuppurainen: "Sitkeyttä kestää vaikeat ajat luodaan lisäämällä turvaa ja luottamusta siihen, että elämä kantaa"

24.11.2020 13:16 0
Tyrnävän entinen kunnanjohtaja, oululainen Marjukka Manninen valittiin Suomen Ratsastajainliiton uudeksi puheenjohtajaksi

Tyr­nä­vän entinen kun­nan­joh­ta­ja, ou­lu­lai­nen Mar­juk­ka Man­ni­nen va­lit­tiin Suomen Rat­sas­ta­jain­lii­ton uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

23.11.2020 13:08 0
Siklatilat Oy ja Lakeustalo sopuun erimielisyyksistä – rakentaja veti kanteen pois käräjäoikeudesta
Tilaajille

Sik­la­ti­lat Oy ja La­keus­ta­lo sopuun eri­mie­li­syyk­sis­tä – ra­ken­ta­ja veti kanteen pois kä­rä­jä­oi­keu­des­ta

23.11.2020 12:50 0
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kokoontumisrajoitukset säilyvät ennallaan myös joulukuussa – rajoituksia voidaan päivittää tautitilanteen mukaan

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set säi­ly­vät en­nal­laan myös jou­lu­kuus­sa – ra­joi­tuk­sia voidaan päi­vit­tää tau­ti­ti­lan­teen mukaan

23.11.2020 11:35 0
Pelastustyöntekijöiden palautuminen nopeutui rovaniemeläisen yrittäjän kehittämällä kylmäsumulla – Palomiehen ammatti on yksi fyysisesti raskaimmista
Tilaajille

Pe­las­tus­työn­te­ki­jöi­den pa­lau­tu­mi­nen no­peu­tui ro­va­nie­me­läi­sen yrit­tä­jän ke­hit­tä­mäl­lä kyl­mä­su­mul­la – Pa­lo­mie­hen ammatti on yksi fyy­si­ses­ti ras­kaim­mis­ta

23.11.2020 09:33 0
Raahessa lauantaina kadonnut 35-vuotias mies löytyi kuolleena maastosta

Raa­hes­sa lauan­tai­na ka­don­nut 35-vuo­tias mies löytyi kuol­lee­na maas­tos­ta

23.11.2020 07:34 0
Aseet vain turvakaappeihin: "Turvallisuudesta tässä on kysymys" – kesämökeillä aseita saa säilyttää vain silloin, kun on itse paikalla
Tilaajille

Aseet vain tur­va­kaap­pei­hin: "Tur­val­li­suu­des­ta tässä on ky­sy­mys" – ke­sä­mö­keil­lä aseita saa säi­lyt­tää vain sil­loin, kun on itse pai­kal­la

23.11.2020 07:31 0
Arkistojen kätköistä: Rantalakeus löysi Kempeleen vanhan kirkon kadonneen alttaritaulun – taulu hävisi vuonna 1939, eikä siitä sen jälkeen tiedetty mitään
Tilaajille

Ar­kis­to­jen kät­köis­tä: Ran­ta­la­keus löysi Kem­pe­leen vanhan kirkon ka­don­neen alt­ta­ri­tau­lun – taulu hävisi vuonna 1939, eikä siitä sen jälkeen tie­det­ty mitään

22.11.2020 19:00 0
Valtterin, Hiskin ja Antin lapset kertovat mikä yhtyeen kappaleista toimii ja mikä ei –"Lapset ovat aitoja ja heiltä saamme varmasti heti suoran palautteen"
Tilaajille

Valt­te­rin, Hiskin ja Antin lapset ker­to­vat mikä yhtyeen kap­pa­leis­ta toimii ja mikä ei –"­Lap­set ovat aitoja ja heiltä saamme var­mas­ti heti suoran pa­laut­teen"

22.11.2020 15:00 0
Suvi ja Olli-Pekka halusivat rakentaa Tyrnävälle: Palkkiin nousee nyt unelmien koti, jossa on tilaa sisällä ja ulkona
Tilaajille

Suvi ja Ol­li-Pek­ka ha­lu­si­vat ra­ken­taa Tyr­nä­väl­le: Palk­kiin nousee nyt unel­mien koti, jossa on tilaa sisällä ja ulkona

22.11.2020 12:00 0
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori