Vaikka neuvottelujen hyvää henkeä ja puolueiden välistä yhteistyötä kehutaankin, kakkospuheenjohtajapaikkojen menettäminen harmittaa Keskustaa
Tilaajille

Vaikka neuvottelujen hyvää henkeä ja puolueiden välistä yhteistyötä kehutaankin, kakkospuheenjohtajapaikkojen menettäminen harmittaa Keskustaa

17:00
Lumijoki-päivät käynnistyvät tänään – lauantaina on luvassa perinteinen markkinapäivä ja Vuoden lumijokisen julkistaminen

Lumijoki-päivät käynnistyvät tänään – lauantaina on luvassa perinteinen markkinapäivä ja Vuoden lumijokisen julkistaminen

15:14
THL: uusia koronatartuntoja on raportoitu 692 – Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta tartuntaa

THL: uusia koronatartuntoja on raportoitu 692 – Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta tartuntaa

12:01
Mirko kotoilee, siivoaa koiranpennunpissoja ja miettii, koska taas ripustaa Kalevala-lautasia seinälle
Tilaajille
Kolumni
Mirko Kovalainen

Mirko kotoilee, siivoaa koiranpennunpissoja ja miettii, koska taas ripustaa Kalevala-lautasia seinälle

28.07.2021 06:01
Eino Jakkula jatkaa Lumijoen kunnanvaltuuston nuijan varressa, Jaana Ollakka luotsaa kunnanhallitusta – lue täältä lautakuntien luottamushenkilövalinnat
Tilaajille

Eino Jakkula jatkaa Lumijoen kunnanvaltuuston nuijan varressa, Jaana Ollakka luotsaa kunnanhallitusta – lue täältä lautakuntien luottamushenkilövalinnat

02.08.2021 20:13
Kempeläisharrastaja ei tartu jouseen riistan vuoksi, vaan kehittääkseen omia taitojaan – Robin Hoodin päivistä tekniikka on kehittynyt, mutta suorituksessa tärkein tapahtuu korvien välissä
Urheilu
Tilaajille

Kem­pe­läis­har­ras­ta­ja ei tartu jouseen riistan vuoksi, vaan ke­hit­tääk­seen omia tai­to­jaan – Robin Hoodin päi­vis­tä tek­niik­ka on ke­hit­ty­nyt, mutta suo­ri­tuk­ses­sa tärkein ta­pah­tuu korvien välissä

15:43
Tuomarilla riittää vientiä – 25-vuotiaalla Joonalla on jo pitkä pesisura takanaan

Tuo­ma­ril­la riittää vientiä – 25-vuo­tiaal­la Joo­nal­la on jo pitkä pe­si­su­ra ta­ka­naan

29.07.2021 18:00
Tilaajille
Kempeleläinen Katja nostaa rautaa kovassa seurassa – "Tulostaulukkoja katsellessani huomasin, että minullahan voisi olla mahdollisuuksia menestyä myös kisoissa"

Kem­pe­le­läi­nen Katja nostaa rautaa kovassa seu­ras­sa – "­Tu­los­tau­luk­ko­ja kat­sel­les­sa­ni huo­ma­sin, että mi­nul­la­han voisi olla mah­dol­li­suuk­sia me­nes­tyä myös ki­sois­sa"

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Kempeleläinen 12-vuotias Hugo saavutti hopeaa lapsiratsastajien EM-kilpailuissa Portugalissa – kultamitali jäi vain 0,29 sekunnin päähän

Kem­pe­le­läi­nen 12-vuo­tias Hugo saa­vut­ti hopeaa lap­si­rat­sas­ta­jien EM-kil­pai­luis­sa Por­tu­ga­lis­sa – kul­ta­mi­ta­li jäi vain 0,29 se­kun­nin päähän

26.07.2021 12:25
Tilaajille

Kem­pe­leen Kiri sai Tah­kol­ta op­pi­tun­nin – "Meillä on nuori jouk­kue, joka ym­mär­tää, että välillä tulee huo­no­ja­kin pelejä"

26.07.2021 06:14
Tilaajille
"Hänet pystyi löytämään tarkkana miehenä kuivaamon edestä lakaisemasta viimeisetkin nostoelevaattorin kitaan kipatut jyvät" – vävy muistelee tyrnäväläisen Heikki Fyrsténin elämää
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Juha-Pekka Sillanpää

"Hänet pystyi löytämään tarkkana miehenä kuivaamon edestä lakaisemasta viimeisetkin nostoelevaattorin kitaan kipatut jyvät" – vävy muistelee tyrnäväläisen Heikki Fyrsténin elämää

15:21
Päätoimittaja-Sauli muistuttaa: Vielä pitäisi kiriä rokottamisessa
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sauli Pahkasalo

Päätoimittaja-Sauli muistuttaa: Vielä pitäisi kiriä rokottamisessa

28.07.2021 06:00
#Hästäkki
Tyrnäväläinen Ruusa miettii,  Voiko informaatioon tukehtua ja tietoyhteiskunnassa elää valheessa– "Ja ei, en halua kuulostaa republikaanien äänitorvelta"
Kolumni Ruusu Markus

Tyr­nä­vä­läi­nen Ruusa miet­tii, Voiko in­for­maa­tioon tu­keh­tua ja tie­to­yh­teis­kun­nas­sa elää val­hees­sa– "Ja ei, en halua kuu­los­taa re­pub­li­kaa­nien ää­ni­tor­vel­ta"

21.07.2021 01:48
Tilaajille
Jalkapallon EM-kisat ovat tarjonneet kotikatsomoihin unohtumattomia hetkiä – Huuhkajien tuoma suosio vaikuttaa lajin harrastajamääriin, tietää Antti Näykki kertoa
Kolumni Antti Näykki

Jal­ka­pal­lon EM-ki­sat ovat tar­jon­neet ko­ti­kat­so­moi­hin unoh­tu­mat­to­mia hetkiä – Huuh­ka­jien tuoma suosio vai­kut­taa lajin har­ras­ta­ja­mää­riin, tietää Antti Näykki kertoa

08.07.2021 11:13
Tilaajille
Ottaako koronarokote vai ollako ilman? – Vesa-Matti Matinollille valinta oli selvä, kun hänen ikäryhmänsä tuli rokotettavien vuoroon
Kolumni Vesa-Matti Matinolli

Ottaako ko­ro­na­ro­ko­te vai ollako ilman? – ­Ve­sa-Mat­ti Ma­ti­nol­lil­le valinta oli selvä, kun hänen ikä­ryh­män­sä tuli ro­ko­tet­ta­vien vuoroon

30.06.2021 06:00
Tilaajille
"Oudoksi asian tekee se, jos kunta lähtee verovaroin oman yhtiönsä kautta harjoittamaan kilpailevaa toimintaa yksityisten yritysten kanssa", kirjoittaa liminkalainen Jussi Riikonen
Kolumni Jussi Riikonen

"Ou­dok­si asian tekee se, jos kunta lähtee ve­ro­va­roin oman yh­tiön­sä kautta har­joit­ta­maan kil­pai­le­vaa toi­min­taa yk­si­tyis­ten yri­tys­ten kans­sa", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Jussi Rii­ko­nen

16.06.2021 02:10
Tilaajille
Aina eivät ole hongat humisseet Rantalakeuden alueella – Markku Kuorilehto kertoo vielä 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa isäntien vältelleen kitukasvuisia puita kasvaneita "metsämaita"
Kolumni Markku Kuorilehto

Aina eivät ole hongat hu­mis­seet Ran­ta­la­keu­den alueel­la – Markku Kuo­ri­leh­to kertoo vielä 1700- ja 1800-lu­ku­jen vaih­tees­sa isän­tien väl­tel­leen ki­tu­kas­vui­sia puita kas­va­nei­ta "met­sä­mai­ta"

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Ponnista!, kannustaa Mira Sovijärvi: "Koulutustarjonnan tulee vastata yritysmaailman tarpeita ja sen tulee olla tarpeeksi nopeaa ja ketterää, jotta uuteen alkuun pääsee ilman pitkällistä koulupenkin kuluttamista"
Kolumni Mira Sovijärvi

Pon­nis­ta!, kan­nus­taa Mira So­vi­jär­vi: "Kou­lu­tus­tar­jon­nan tulee vastata yri­tys­maail­man tar­pei­ta ja sen tulee olla tar­peek­si nopeaa ja ket­te­rää, jotta uuteen alkuun pääsee ilman pit­käl­lis­tä kou­lu­pen­kin ku­lut­ta­mis­ta"

26.05.2021 06:48
Tilaajille
Kulttuuripääkaupunkivuosi 2026  käynnistää paljon hankkeita– Mikko Salmelle tärkeintä on silti toivo ja tunne siitä, että pohjoisella on merkitystä  ja tulevaisuus
Kolumni
Mikko Salmi

Kulttuuripääkaupunkivuosi 2026 käynnistää paljon hankkeita– Mikko Salmelle tärkeintä on silti toivo ja tunne siitä, että pohjoisella on merkitystä ja tulevaisuus

30.06.2021 06:01

Ajo­neu­von­sa hal­lin­nan me­net­tä­nyt pa­ket­ti­au­toi­li­ja ajoi ulos Ne­los­tiel­tä Tem­mek­ses­sä

11:06
Annukka Suotulasta Tyrnävän kunnanhallituksen nokkanainen - katso myös muut luottamushenkilövalinnat
Tilaajille

Annukka Suo­tu­las­ta Tyr­nä­vän kun­nan­hal­li­tuk­sen nok­ka­nai­nen - katso myös muut luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat

14:07
Jussi Ylitalo luotsaa Tyrnävän valtuustoa: ”Kuntapäättäjän on kuunneltava myös maan hiljaisia”
Tilaajille

Jussi Ylitalo luotsaa Tyrnävän valtuustoa: ”Kuntapäättäjän on kuunneltava myös maan hiljaisia”

14:39
Millainen uniikki henki Hailuodon Musiikkipäiviltä löytyy? Taiteellinen johtaja Sinikka Ala-Leppilampi sanoo muusikoiden ja vapaaehtoisten muodostavan festivaaliperheen
Tuorein video
Tilaajille

Mil­lai­nen uniikki henki Hai­luo­don Mu­siik­ki­päi­vil­tä löytyy? Tai­teel­li­nen johtaja Sinikka Ala-Lep­pi­lam­pi sanoo muu­si­koi­den ja va­paa­eh­tois­ten muo­dos­ta­van fes­ti­vaa­li­per­heen

30.07.2021 10:38
Kempeleen Kirin miehet kohtaavat perjantaina Sotkamon Jymyn – mitä tuumaa illan ottelusta superjokeri Marko Pelkonen?

Kem­pe­leen Kirin miehet koh­taa­vat per­jan­tai­na Sot­ka­mon Jymyn – mitä tuumaa illan ot­te­lus­ta su­per­jo­ke­ri Marko Pel­ko­nen?

23.07.2021 01:50
Tilaajille
Limingassa toiminut Veeran baari katoaa katukuvasta, mutta muistot jäävät – katso miltä baarin sisätiloissa näyttää ennen purkutöiden alkamista

Li­min­gas­sa toi­mi­nut Veeran baari katoaa ka­tu­ku­vas­ta, mutta muistot jäävät – katso miltä baarin si­sä­ti­lois­sa näyttää ennen pur­ku­töi­den al­ka­mis­ta

21.07.2021 10:47
Tilaajille
Kempeleen Kiri kohtaa Hyvinkään Tahkon tänä iltana – Millä miettein Juhani Ojala lähtee illan otteluun?

Kem­pe­leen Kiri kohtaa Hy­vin­kään Tahkon tänä iltana – Millä miet­tein Juhani Ojala lähtee illan ot­te­luun?

07.07.2021 11:15
Tilaajille

Mu­siik­ki on Hä­rän­tap­po­asees­sa tär­keäs­sä roo­lis­sa – Näy­tel­män bändi esit­täy­tyy

05.07.2021 13:02
Tilaajille
Sama kaiku on askelten: J o 7-9-vuotiaat sudenpennut harjoittelevat tekemään asioita yhteisen hyvän eteen ja päättämään asioista yhdessä, tähdentää Mari
Tilaajille
Kolumni

Sama kaiku on askelten: J o 7-9-vuotiaat sudenpennut harjoittelevat tekemään asioita yhteisen hyvän eteen ja päättämään asioista yhdessä, tähdentää Mari

28.07.2021 06:00
ArsLimingan kymmenvuotisjuhlanäyttely lähtee kiertueelle – ensimmäisenä taidenäyttelystä pääsevät nauttimaan muhoslaiset, seuraavaksi näyttely siirtyy Liminkaan
Tilaajille

Ars­Li­min­gan kym­men­vuo­tis­juh­la­näyt­te­ly lähtee kier­tueel­le – en­sim­mäi­se­nä tai­de­näyt­te­lys­tä pää­se­vät naut­ti­maan mu­hos­lai­set, seu­raa­vak­si näyt­te­ly siirtyy Li­min­kaan

02.08.2021 14:00
THL: Uusia koronatartuntoja todettu 345 – Pohjois-Pohjanmaalla 18 uutta tartuntaa

THL: Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja todettu 345 – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 18 uutta tar­tun­taa

02.08.2021 11:55
Jussi Ylitaloa esitetään Tyrnävän kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi, Annukka Suotula luotsaisi kunnanhallitusta

Jussi Yli­ta­loa esi­te­tään Tyr­nä­vän kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si, An­nuk­ka Suotula luot­sai­si kun­nan­hal­li­tus­ta

02.08.2021 08:30
PODCASTIT
Näkyykö koronatunnelin päässä valoa? Kuuntele mitä Tupoksen Pressiklubissa puhutaan koronasta, kuntavaaleista ja mediakriittisyydestä – sekin selviää kuka innostuu TikTokista ja kuka ei

Näkyykö ko­ro­na­tun­ne­lin päässä valoa? Kuun­te­le mitä Tu­pok­sen Pres­si­klu­bis­sa pu­hu­taan ko­ro­nas­ta, kun­ta­vaa­leis­ta ja me­dia­kriit­ti­syy­des­tä – sekin selviää kuka in­nos­tuu Tik­To­kis­ta ja kuka ei

05.02.2021 09:13
Kuuntele podcast! Tupoksen Pressiklubi aloitti uudella kokoonpanolla: 15-vuotiaat Benjamin, Selina, Juho ja Saana pohtivat koulukiusaamista, koronarajoituksia ja Yhdysvaltojen presidenttipeliä

Kuun­te­le pod­cast! Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi aloitti uudella ko­koon­pa­nol­la: 15-vuo­tiaat Ben­ja­min, Selina, Juho ja Saana poh­ti­vat kou­lu­kiu­saa­mis­ta, ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ja Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti­pe­liä

08.10.2020 08:01
Tupoksen Pressiklubi: Korona-aika on saanut Ennin kiinnostumaan lääkärin urasta, Severi haluaisi psykologiksi – kuuntele nuorten ajatukset pandemiasta

Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi: Ko­ro­na-ai­ka on saanut Ennin kiin­nos­tu­maan lää­kä­rin urasta, Severi ha­luai­si psy­ko­lo­gik­si – kuun­te­le nuorten aja­tuk­set pan­de­mias­ta

28.05.2020 14:20
Pistääkö mehiläinen tarhuria? Miten se hunaja oikein syntyy? Kuuntele Mehiläispäivän podcast ja tiedät!

Pis­tää­kö me­hi­läi­nen tar­hu­ria? Miten se hunaja oikein syntyy? Kuun­te­le Me­hi­läis­päi­vän podcast ja tiedät!

20.05.2020 07:20
Kuuntele tuore Tekstariraati-podcast: "Entä jos pieni karvaturri tekee vain pienen suklaarusinapökäleen, pitääkö sekin kerätä?"

Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti-pod­cast: "Entä jos pieni kar­va­tur­ri tekee vain pienen suk­laa­ru­si­na­pö­kä­leen, pitääkö sekin ke­rä­tä?"

05.03.2020 12:05
Miten Rantakylää pitäisi kehittää? Mitähän Jenni tuumaa lahjaksi saamistaan runokirjoista? – Kuuntele tuore Tekstariraati-podcast täältä!

Miten Ran­ta­ky­lää pitäisi ke­hit­tää? Mitähän Jenni tuumaa lah­jak­si saa­mis­taan ru­no­kir­jois­ta? – Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti-pod­cast täältä!

27.02.2020 16:25
Luomakunnan varjeleminen ei tarkoita kaiken kieltämistä eikä luonnosta erillään olemista, muistuttaa kansanedustaja Mikko Kinnunen: "Tuotetaan kestävillä menetelmillä puhdasta suomalaista ruokaa"
Kolumni
Mikko Kinnunen

Luomakunnan varjeleminen ei tarkoita kaiken kieltämistä eikä luonnosta erillään olemista, muistuttaa kansanedustaja Mikko Kinnunen: "Tuotetaan kestävillä menetelmillä puhdasta suomalaista ruokaa"

16:03
Liminganlahden uusi kosteikkoluontopolku sulkeutuu elokuuksi hanhenmetsästyksen vuoksi – ratkaisu on tiettävästi varsin harvinainen

Li­min­gan­lah­den uusi kos­teik­ko­luon­to­pol­ku sul­keu­tuu elo­kuuk­si han­hen­met­säs­tyk­sen vuoksi – rat­kai­su on tiet­tä­väs­ti varsin har­vi­nai­nen

02.08.2021 07:00
Hailuodosta lähtenyt veneseurue eksyi Perämerellä – ukkosrintaman aallokko nostatti veneeseen paljon pärskevettä, sijaintikin oli hukassa

Hai­luo­dos­ta läh­te­nyt ve­ne­seu­rue eksyi Pe­rä­me­rel­lä – uk­kos­rin­ta­man aal­lok­ko nos­tat­ti ve­nee­seen paljon pärs­ke­vet­tä, si­jain­ti­kin oli hukassa

02.08.2021 06:00
Boulis avaa Kempeleessä ovensa lauantaina – "Tästä tulee Suomen upein keilaravintola"
Tilaajille

Boulis avaa Kem­pe­lees­sä ovensa lauan­tai­na – "­Täs­tä tulee Suomen upein kei­la­ra­vin­to­la"

01.08.2021 13:00
Sunnuntain koronaluvut: Koko maassa 519 uutta tartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla 20

Sun­nun­tain ko­ro­na­lu­vut: Koko maassa 519 uutta tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 20

01.08.2021 11:56
Iin kirjastoon siirtyvää Karia huolettaa vain se, että Hailuodon kirjastossa versollaan olevat idut saavat jatkaa kasvuaan
Tilaajille

Iin kir­jas­toon siir­ty­vää Karia huo­let­taa vain se, että Hai­luo­don kir­jas­tos­sa ver­sol­laan olevat idut saavat jatkaa kas­vuaan

01.08.2021 06:00
Soile avaa Liminkaan uuden kukkakaupan – hän haluaa yritykseensä kodinomaisen tunnelman, jonne voi tulla ilman asiaakin
Tilaajille

Soile avaa Li­min­kaan uuden kuk­ka­kau­pan – hän haluaa yri­tyk­seen­sä ko­din­omai­sen tun­nel­man, jonne voi tulla ilman asiaa­kin

31.07.2021 17:00
Jussin ja Vexin tekemiä kappaleita jäi paljon levyttämättä – nyt niitä voi kuunnella Vein tribuuttilevyllä
Tilaajille

Jussin ja Vexin tekemiä kap­pa­lei­ta jäi paljon le­vyt­tä­mät­tä – nyt niitä voi kuun­nel­la Vein tri­buut­ti­le­vyl­lä

31.07.2021 14:00
THL raportoi nyt jo liki 800 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjamaalla 32 uutta tautitapausta

THL ra­por­toi nyt jo liki 800 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­ja­maal­la 32 uutta tau­ti­ta­paus­ta

31.07.2021 12:28
Vesa sanoi, ettei juuri kuvaa ihmisiä – kuva-arkistosta löytyi silti puhutteleva kokoelma henkilökuvia
Tilaajille

Vesa sanoi, ettei juuri kuvaa ihmisiä – ­ku­va-ar­kis­tos­ta löytyi silti pu­hut­te­le­va ko­koel­ma hen­ki­lö­ku­via

31.07.2021 06:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.