Kipin kapin tapahtumiin! Pitäjäpäiviin otettiin Lumijoella jo varaslähtö, mutta tänään torstaina alkaa varsinainen tapahtumaketju

Kipin kapin tapahtumiin! Pitäjäpäiviin otettiin Lumijoella jo varaslähtö, mutta tänään torstaina alkaa varsinainen tapahtumaketju

12:09
Kempeleen Lidl täyttää 20 vuotta – katso kuvat avajaisista, myymälässä juhlitaan torstaina
Tilaajille

Kempeleen Lidl täyttää 20 vuotta – katso kuvat avajaisista, myymälässä juhlitaan torstaina

10:06
Ensi viikolla Kempeleessä tapahtuu, kun moderni kotiseututapahtuma käynnistyy – luvassa on niin liikuntaa kuin kulttuuria ja helmenä Luutamummopatsaan paljastus
Tilaajille

Ensi viikolla Kempeleessä tapahtuu, kun moderni kotiseututapahtuma käynnistyy – luvassa on niin liikuntaa kuin kulttuuria ja helmenä Luutamummopatsaan paljastus

06:00
Tyrnäväläinen Vesa hurahti sienestykseen jo 40 vuotta sitten – nyt hän ulkoiluttaa koriaan niin ahkerasti, että kotona on jo seitsemän kasvikuivuria
Tilaajille

Tyrnäväläinen Vesa hurahti sienestykseen jo 40 vuotta sitten – nyt hän ulkoiluttaa koriaan niin ahkerasti, että kotona on jo seitsemän kasvikuivuria

17.08.2022 18:00
Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila on saanut monenlaista palautetta tiedottamisestaan – "Olen saanut muutaman törkeän sähköpostin, jossa kehotetaan tappamaan itseni"
Tilaajille

Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila on saanut monenlaista palautetta tiedottamisestaan – "Olen saanut muutaman törkeän sähköpostin, jossa kehotetaan tappamaan itseni"

17.08.2022 14:55
Kempeleläinen Sari pukee leijonapaidan päälleen ja antaa tikkojen lentää – Europe Cup käynnistyy syyskuun lopulla
Urheilu
Tilaajille

Kem­pe­le­läi­nen Sari pukee lei­jo­na­pai­dan pääl­leen ja antaa tik­ko­jen lentää – Europe Cup käyn­nis­tyy syys­kuun lopulla

17.08.2022 06:00
Soitimme Heikkisen Matille ja kysyimme mitä Niittareiden orastavaan kisakauteen kuuluu – yksi uusi pelaaja vahvistamaan sentteriosastoa

Soi­tim­me Heik­ki­sen Matille ja ky­syim­me mitä Niit­ta­rei­den oras­ta­vaan ki­sa­kau­teen kuuluu – yksi uusi pelaaja vah­vis­ta­maan sent­te­ri­osas­toa

16.08.2022 17:00
Tilaajille
Ensin Toni Keränen antoi haastattelun varamiehenä, sitten yhtäkkiä EM-edustajana – Oliver Helander ei pysty kilpailemaan Münchenissä: "Minulla on ohjelma tehty EM-kisoja ajatellen"

Ensin Toni Keränen antoi haas­tat­te­lun va­ra­mie­he­nä, sitten yht­äk­kiä EM-edus­ta­ja­na – Oliver He­lan­der ei pysty kil­pai­le­maan Münc­he­nis­sä: "Mi­nul­la on ohjelma tehty EM-ki­so­ja aja­tel­len"

16.08.2022 12:20
Tilaajille
KeKi:n naisilla voitokas runkosarjan päätös – karsintoihin joutuminen on silti yhä mahdollista

KeKi:n nai­sil­la voi­to­kas run­ko­sar­jan päätös – kar­sin­toi­hin jou­tu­mi­nen on silti yhä mah­dol­lis­ta

13.08.2022 20:19
Tilaajille

Ana­lyy­si: Kem­pe­leen Kirin kausi miesten Su­per­pe­sik­ses­sä uhkaa päättyä syvään su­kel­luk­seen – joukkue on läh­dös­sä pu­do­tus­pe­lei­hin vain osal­lis­tu­maan

13.08.2022 18:44
Tilaajille
Mitä ihimettä: Mikä joukkue? Missä ja milloin?
Tilaajille

Mitä ihimettä: Mikä joukkue? Missä ja milloin?

11.08.2022 06:48 3
Tyrnäväläinen Ritva kävelee ja pyöräilee Nuorgamista Helsinkiin – "Haluan lisätä tietoisuutta terapiamuodoista"
Tilaajille

Tyrnäväläinen Ritva kävelee ja pyöräilee Nuorgamista Helsinkiin – "Haluan lisätä tietoisuutta terapiamuodoista"

17.08.2022 12:00
Limingan superpäivässä riitti näkemistä – tempaudu mukaan markkinoiden, MM-kisojen ja maaseutunäyttelyn tunnelmaan
Uusimmat videot
Tilaajille

Li­min­gan su­per­päi­väs­sä riitti nä­ke­mis­tä – tem­pau­du mukaan mark­ki­noi­den, MM-ki­so­jen ja maa­seu­tu­näyt­te­lyn tun­nel­maan

17.08.2022 12:29
Antti Annolan kotikeikalla saatiin nauttia tulevan levyn musiikista

Antti Annolan ko­ti­kei­kal­la saatiin nauttia tulevan levyn mu­sii­kis­ta

11.08.2022 14:58
Tilaajille
Lasinpuhaltaja Seppo Karjalainen puhaltaa lasijoutsenen ja kertoo ammatistaan

La­sin­pu­hal­ta­ja Seppo Kar­ja­lai­nen pu­hal­taa la­si­jout­se­nen ja kertoo am­ma­tis­taan

09.08.2022 15:20
Tilaajille
Miltä näyttää Alakestilän Arboretumissa kesällä 2022? Miten puistoa voitaisiin kehittää?

Miltä näyttää Ala­kes­ti­län Ar­bo­re­tu­mis­sa kesällä 2022? Miten puistoa voi­tai­siin ke­hit­tää?

28.07.2022 14:22
Tilaajille

Kurkkaa Var­ja­kan kar­ta­non tun­nel­maan

27.07.2022 14:52
Tilaajille
Kansalaisopistojen tarjonnassa on varmasti jokaiselle jotain mielenkiintoista – tutustu, innostu ja ilmoittaudu mukaan, kannustaa päätoimittaja
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sauli Pahkasalo

Kansalaisopistojen tarjonnassa on varmasti jokaiselle jotain mielenkiintoista – tutustu, innostu ja ilmoittaudu mukaan, kannustaa päätoimittaja

17.08.2022 06:00
On uutisia, joita toimituksessa ei haluttaisi kirjoittaa – lapsen tai nuoren äkillinen poismeno on koko yhteisön suru
Tilaajille
Kolumni
Sauli Pahkasalo

On uutisia, joita toimituksessa ei haluttaisi kirjoittaa – lapsen tai nuoren äkillinen poismeno on koko yhteisön suru

17.08.2022 06:00
Kempeleen kunta joutuu kilpailuttamaan sähkösopimuksen vaikeassa tilanteessa, Liminka nauttii nykyistä sopimusta vielä kaksi vuotta – Kunnissa mietitään miten energialaskua saataisiin pienemmäksi
Tilaajille

Kempeleen kunta joutuu kilpailuttamaan sähkösopimuksen vaikeassa tilanteessa, Liminka nauttii nykyistä sopimusta vielä kaksi vuotta – Kunnissa mietitään miten energialaskua saataisiin pienemmäksi

17.08.2022 06:00
Mikä on Santamäen koulun uuden rehtorin lempikouluruoka? – "Onneksi Santamäessäkin työnkuvaani kuuluu opettamista 10 tuntia viikossa"
Tilaajille

Mikä on Santamäen koulun uuden rehtorin lempikouluruoka? – "Onneksi Santamäessäkin työnkuvaani kuuluu opettamista 10 tuntia viikossa"

16.08.2022 18:00
Lakeuden historia
Jos Vilho Lampi olisi syntynyt Limingan sijaan sisämaahan, ei hänellä välttämättä olisi ollut mahdollisuuksia tulla taitelijaksi – historioitsija Markku Kuorilehto sanoo Limingan olleen jo 1900-luvun alkuvuosina moderni maalaispitäjä

Jos Vilho Lampi olisi syn­ty­nyt Li­min­gan sijaan si­sä­maa­han, ei hänellä vält­tä­mät­tä olisi ollut mah­dol­li­suuk­sia tulla tai­te­li­jak­si – ­his­to­rioit­si­ja Markku Kuo­ri­leh­to sanoo Li­min­gan olleen jo 1900-lu­vun al­ku­vuo­si­na moderni maa­lais­pi­tä­jä

10.08.2022 18:00
Tilaajille
Kuuntele ääninäyte: Kempeleen nuorisoseura sai takaisin arvokkaan kirjoitetun aarteen – Yli sata vuotta sitten kirjoitetussa kuukausijulkaisu Vesassa viljeltiin aatetta, mutta annettiin neuvoja esimerkiksi iltamien maksumuurin kiertoon

Kuun­te­le ää­ni­näy­te: Kem­pe­leen nuo­ri­so­seura sai ta­kai­sin ar­vok­kaan kir­joi­te­tun aarteen – Yli sata vuotta sitten kir­joi­te­tus­sa kuu­kau­si­jul­kai­su Vesassa vil­jel­tiin aa­tet­ta, mutta an­net­tiin neuvoja esi­mer­kik­si il­ta­mien mak­su­muu­rin kier­toon

24.07.2022 18:00
Tilaajille
Arkistosta: Rumalla Bedfordilla Aavasaksalle  ja puukaasuautolla Ouluun – Veikon ja Helvin elämässä on ollut lukuisia nelipyöräisiä

Ar­kis­tos­ta: Rumalla Bed­for­dil­la Aa­va­sak­sal­le ja puu­kaa­su­au­tol­la Ouluun – Veikon ja Helvin elä­mäs­sä on ollut lu­kui­sia ne­li­pyö­räi­siä

23.07.2022 18:00
Tilaajille
Vuonna 1963 kuolleelle liminkalaiskirjailija Heikki Toppilalle halutaan nimikkoseura – kuuntele katkelma hänen teoksestaan Auringon nousun maa

Vuonna 1963 kuol­leel­le li­min­ka­lais­kir­jai­li­ja Heikki Top­pi­lal­le ha­lu­taan ni­mik­ko­seu­ra – ­kuun­te­le kat­kel­ma hänen teok­ses­taan Au­rin­gon nousun maa

12.07.2022 18:00
Tilaajille
Shelli, Simpukka ja Kasitupa: Ovensa sulkevan LähiStopin historiaan mahtuu satapäin ruokailijoita sekä lusikka-varkaita ja ukkoparlamentteja

Shelli, Sim­puk­ka ja Ka­si­tu­pa: Ovensa sul­ke­van Lä­hi­Sto­pin his­to­riaan mahtuu sa­ta­päin ruo­kai­li­joi­ta sekä lu­sik­ka-var­kai­ta ja uk­ko­par­la­ment­te­ja

22.06.2022 22:24
Tilaajille
"Jykerötekoinen lainsäätäjä" Eetu Takkula oli Kempeleen ensimmäinen kansanedustaja, mutta hänen elämäntyönsä on vaipunut unholaan – tasavallan tekijän hautakivi kunnostetaan kesällä

"Jy­ke­rö­te­koi­nen lain­sää­tä­jä" Eetu Takkula oli Kem­pe­leen en­sim­mäi­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja, mutta hänen elä­män­työn­sä on vai­pu­nut un­ho­laan – ­ta­sa­val­lan tekijän hau­ta­ki­vi kun­nos­te­taan kesällä

17.05.2022 18:00
Tilaajille
Kempeleläinen Sari pukee leijonapaidan päälleen ja antaa tikkojen lentää – Europe Cup käynnistyy syyskuun lopulla
Tilaajille

Kempeleläinen Sari pukee leijonapaidan päälleen ja antaa tikkojen lentää – Europe Cup käynnistyy syyskuun lopulla

17.08.2022 06:00
Hätäkeskus ottanut käyttöön kansainvälisen numeron – tarkoitettu tilanteisiin, joissa ulkomailla olevalla soittajalla on tieto Suomessa olevasta hätätilanteesta

Hätäkeskus ottanut käyttöön kansainvälisen numeron – tarkoitettu tilanteisiin, joissa ulkomailla olevalla soittajalla on tieto Suomessa olevasta hätätilanteesta

16.08.2022 16:03
"Ihminen täytyy kohdata ihmisenä" – Jukka Tuurille myönnettiin Suomen Punaisen Ristin kultainen ansiomerkki
Tilaajille

"Ihminen täytyy kohdata ihmisenä" – Jukka Tuurille myönnettiin Suomen Punaisen Ristin kultainen ansiomerkki

16.08.2022 15:00 1
Mari keräsi vuosia rohkeutta tehdäkseen yksin yli 80 kilometrin vaelluksen – eikä kadu päätöstään
Tilaajille
Kolumni
Mari Liukkonen

Mari keräsi vuosia rohkeutta tehdäkseen yksin yli 80 kilometrin vaelluksen – eikä kadu päätöstään

16.08.2022 14:57
Uusimmat pääkirjoitukset
Kansalaisopistojen tarjonnassa on varmasti jokaiselle jotain mielenkiintoista – tutustu, innostu ja ilmoittaudu mukaan, kannustaa päätoimittaja
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Kan­sa­lais­opis­to­jen tar­jon­nas­sa on var­mas­ti jo­kai­sel­le jotain mie­len­kiin­tois­ta – tu­tus­tu, innostu ja il­moit­tau­du mukaan, kan­nus­taa pää­toi­mit­ta­ja

17.08.2022 06:00
Tilaajille
Kesä ei suinkaan ole vielä ohi ja yhteistyöllä saadaan hyvää aikaan, muistuttaa päätoimittaja ja innostaa viikonlopun tapahtumiin
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Kesä ei suin­kaan ole vielä ohi ja yh­teis­työl­lä saadaan hyvää aikaan, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja ja in­nos­taa vii­kon­lo­pun ta­pah­tu­miin

10.08.2022 06:00
Tilaajille
"Älä kaahaa äläkä räplää", jyrähtää Sauli – kohta opintiet täyttyvät jälleen koululaisista
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

"Älä kaahaa äläkä räp­lää", jy­räh­tää Sauli – kohta opin­tiet täyt­ty­vät jälleen kou­lu­lai­sis­ta

03.08.2022 06:30
Tilaajille
Sähkön hinta nousee, mutta voimme myös itse vaikuttaa energialaskumme loppusummaan
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Sähkön hinta nousee, mutta voimme myös itse vai­kut­taa ener­gia­las­kum­me lop­pu­sum­maan

27.07.2022 06:00
Tilaajille
Miksi mennä merta edemmäs elämysten perään, kun meidän alueellammekin on niin paljon kokemista, muistuttaa päätoimittaja
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Miksi mennä merta edemmäs elä­mys­ten perään, kun meidän alueel­lam­me­kin on niin paljon ko­ke­mis­ta, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja

13.07.2022 06:00
Tilaajille
Yrittäjyyden harjoitteleminen lapsena tai nuorena ei tarkoita, että kaikista lopulta tulee yrittäjiä, mutta monet tärkeät taidot karttuvat
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Yrit­tä­jyy­den har­joit­te­le­mi­nen lapsena tai nuorena ei tar­koi­ta, että kai­kis­ta lopulta tulee yrit­tä­jiä, mutta monet tärkeät taidot kart­tu­vat

06.07.2022 06:00
Tilaajille
Aluehallituksen puheenjohtaja, tyrnäväläinen Tapani Tölli patistaa ennakkoluulottomaan ajatteluun: "Seinät eivät paranna ketään"
Tilaajille

Aluehallituksen puheenjohtaja, tyrnäväläinen Tapani Tölli patistaa ennakkoluulottomaan ajatteluun: "Seinät eivät paranna ketään"

16.08.2022 12:00
Tyrnävän kouluissa tänään suruliputuksia ja hiljainen hetki maanantaina menehtyneen pienokaisen muistoksi

Tyrnävän kouluissa tänään suruliputuksia ja hiljainen hetki maanantaina menehtyneen pienokaisen muistoksi

16.08.2022 07:00
Kiinnostaako soittaminen? Lakeudelle suunnitellaan uutta puhallinorkesteria – kiinnostuneita tarvittaisiin vielä muutama, jotta orkesteritoiminta saadaan liikkeelle
Tilaajille

Kiinnostaako soittaminen? Lakeudelle suunnitellaan uutta puhallinorkesteria – kiinnostuneita tarvittaisiin vielä muutama, jotta orkesteritoiminta saadaan liikkeelle

16.08.2022 06:00
Lähtisitkö oluttuopin äärelle maalaamaan? Oulunsalolaisjuurilleen paluuta miettivä Alexander haluaa madaltaa taiteen tekemisen kynnystä ja innostaa ihmisiä toteuttamaan itseään
Tilaajille

Lähtisitkö oluttuopin äärelle maalaamaan? Oulunsalolaisjuurilleen paluuta miettivä Alexander haluaa madaltaa taiteen tekemisen kynnystä ja innostaa ihmisiä toteuttamaan itseään

15.08.2022 18:00
Yksivuotias lapsi kuoli jäätyään auton alle Tyrnävällä – menehtyi tapahtumapaikalle

Yksivuotias lapsi kuoli jäätyään auton alle Tyrnävällä – menehtyi tapahtumapaikalle

15.08.2022 17:49
Mitä tekisit 20 022 eurolla? Liminkalaisia innostetaan hieromaan ideanystyröitään, sillä ensimmäistä kertaa järjestettävä osallistava budjetointi antaa kuntalaisille uuden tavan vaikuttaa
Tilaajille

Mitä tekisit 20 022 eurolla? Liminkalaisia innostetaan hieromaan ideanystyröitään, sillä ensimmäistä kertaa järjestettävä osallistava budjetointi antaa kuntalaisille uuden tavan vaikuttaa

15.08.2022 14:00
PODCASTIT
Tupoksen Pressiklubi -podcast: Nuorten äänet jakautuvat Natolle 3-1, mutta Putin saa yksimielisesti piiskaa typeryydestään aloittaa sota Ukrainassa

Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi -pod­cast: Nuorten äänet ja­kau­tu­vat Natolle 3-1, mutta Putin saa yk­si­mie­li­ses­ti piiskaa ty­pe­ryy­des­tään aloit­taa sota Uk­rai­nas­sa

13.05.2022 06:00
Tilaajille
Kuuntele uusin Tupoksen Pressiklubi! Nostavatko olympialaisten tapahtumat sykettä? Entä minkä asian vuoksi nuoret lähtisivät mielenilmaukseen mukaan?

Kuun­te­le uusin Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi! Nos­ta­vat­ko olym­pia­lais­ten ta­pah­tu­mat sy­ket­tä? Entä minkä asian vuoksi nuoret läh­ti­si­vät mie­len­il­mauk­seen mukaan?

11.02.2022 06:41
Tilaajille
Kuuntele tuore Tupoksen Pressiklubi – joulukorttien askartelun yhteydessä nuoret pohtivat sosiaalisen median liikakäyttöä, moottoriurheilua ja sitä mikä tekee joulusta joulun

Kuun­te­le tuore Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi – jou­lu­kort­tien as­kar­te­lun yh­tey­des­sä nuoret poh­ti­vat so­siaa­li­sen median lii­ka­käyt­töä, moot­to­ri­ur­hei­lua ja sitä mikä tekee jou­lus­ta joulun

17.12.2021 18:00
Tilaajille
Kuuntele uusi podcast! Voitaisiinko Suomessa ottaa käyttöön pakkorokotukset? Ovatko rastat hiuksissa kulttuurista omimista? Mitä eivät ruotsalaiset saa koskaan meiltä viedä? – Tupoksen Pressiklubin nuoret pohtivat tuoreita uutisia

Kuun­te­le uusi pod­cast! Voi­tai­siin­ko Suo­mes­sa ottaa käyt­töön pak­ko­ro­ko­tuk­set? Ovatko rastat hiuk­sis­sa kult­tuu­ris­ta omi­mis­ta? Mitä eivät ruot­sa­lai­set saa koskaan meiltä viedä? – Tu­pok­sen Pres­si­klu­bin nuoret poh­ti­vat tuo­rei­ta uutisia

24.11.2021 17:10
Tilaajille
Kuuntele uusi podcast!  Yhdeksäsluokkalaisten Kaisan, Joosen, Reetan ja Siirin voimin Tupoksessa pohditaan nuorten alkoholinkäyttöä, suhtautumista kannabikseen, metsästyksen eettisyyttä ja urheilun huumaa

Kuun­te­le uusi pod­cast!  Yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten Kaisan, Joosen, Reetan ja Siirin voimin Tu­pok­ses­sa poh­di­taan nuorten al­ko­ho­lin­käyt­töä, suh­tau­tu­mis­ta kan­na­bik­seen, met­säs­tyk­sen eet­ti­syyt­tä ja ur­hei­lun huumaa

06.10.2021 18:30
Tilaajille
Näkyykö koronatunnelin päässä valoa? Kuuntele mitä Tupoksen Pressiklubissa puhutaan koronasta, kuntavaaleista ja mediakriittisyydestä – sekin selviää kuka innostuu TikTokista ja kuka ei

Näkyykö ko­ro­na­tun­ne­lin päässä valoa? Kuun­te­le mitä Tu­pok­sen Pres­si­klu­bis­sa pu­hu­taan ko­ro­nas­ta, kun­ta­vaa­leis­ta ja me­dia­kriit­ti­syy­des­tä – sekin selviää kuka in­nos­tuu Tik­To­kis­ta ja kuka ei

05.02.2021 09:13
Pienuus on pankille haaste, mutta erityisesti vahvuus – Hailuodon Osuuspankki vetää asiakkaiksi sellaisiakin, joilla ei ole saareen mitään yhteyttä
Tilaajille

Pienuus on pankille haaste, mutta erityisesti vahvuus – Hailuodon Osuuspankki vetää asiakkaiksi sellaisiakin, joilla ei ole saareen mitään yhteyttä

15.08.2022 09:00
Haaransillan liikenneympyrässä Limingassa jäi sunnuntai-iltana kiinni kolmen promillen humalassa ollut rattijuoppo

Haaransillan liikenneympyrässä Limingassa jäi sunnuntai-iltana kiinni kolmen promillen humalassa ollut rattijuoppo

15.08.2022 06:18
Olisiko yksi mahdollisuus työvoimapulaan, jos "vaatimustikkaita" laskettaisiin alemmas?
Tuoreimmat lukijoiden mielipidekirjoitukset
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Olisiko yksi mah­dol­li­suus työ­voi­ma­pu­laan, jos "vaa­ti­mus­tik­kai­ta" las­ket­tai­siin alem­mas?

16.08.2022 14:59
Joskus onni voi olla myötä ja tuntemattomilta ihmisiltä saada komean kalan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joskus onni voi olla myötä ja tun­te­mat­to­mil­ta ih­mi­sil­tä saada komean kalan

10.08.2022 16:38
Tilaajille
Mitä tavallinen ihminen voi tehdä muoviongelmalle? Veikko muistuttaa, että muovikassi on kestokulutushyödyke
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä ta­val­li­nen ihminen voi tehdä muo­vion­gel­mal­le? Veikko muis­tut­taa, että muo­vi­kas­si on kes­to­ku­lu­tus­hyö­dy­ke

09.08.2022 19:00
Tilaajille
Kun arki syksyn tullen taas alkaa, saatko silloin korkin kiinni? Apua on tarjolla, muistuttaa Kirsi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun arki syksyn tullen taas alkaa, saatko silloin korkin kiinni? Apua on tar­jol­la, muis­tut­taa Kirsi

09.08.2022 11:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanna Sarkkinen

Elämme ajassa, jossa to­dis­tam­me monia pääl­lek­käi­siä glo­baa­le­ja krii­se­jä – "On py­rit­tä­vä es­tä­mään hin­to­jen nousun ai­heut­ta­maa eri­ar­voi­suu­den kasvua"

03.08.2022 07:45
Tilaajille
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori