Äänikuningatarten vaalit - Neljässä Rantalakeuden alueen kunnassa suurimmat äänimäärät kertyivät naisehdokkaille
Tilaajille

Äänikuningatarten vaalit - Neljässä Rantalakeuden alueen kunnassa suurimmat äänimäärät kertyivät naisehdokkaille

19:00
Kempeleen Baanan uusi jatke valmis lokakuussa –"Lisäksi valaistusta parannetaan ja Ylikylän yhtenäiskoulun pihalle asennetaan uudet pyörätelineet sekä katokset"
Tilaajille

Kempeleen Baanan uusi jatke valmis lokakuussa –"Lisäksi valaistusta parannetaan ja Ylikylän yhtenäiskoulun pihalle asennetaan uudet pyörätelineet sekä katokset"

15:01
Tupoksen koulun piha-alue halutaan turvalliseksi ja toimivaksi – nopeimpiin töihin tarvitaan 300 000 euron lisärahoitus, josta valtuusto päättää maanantaina
Tilaajille

Tupoksen koulun piha-alue halutaan turvalliseksi ja toimivaksi – nopeimpiin töihin tarvitaan 300 000 euron lisärahoitus, josta valtuusto päättää maanantaina

13:00
Pohjimmiltaan ikärajan laskeminen olisi luottamuksen ele vanhemmalta sukupolvelta, joka taputtaa olalle ja sanoo: " Minä luotan sinuun, sinusta on jo siihen"
Tilaajille
Kolumni
Juho Virsunen

Pohjimmiltaan ikärajan laskeminen olisi luottamuksen ele vanhemmalta sukupolvelta, joka taputtaa olalle ja sanoo: " Minä luotan sinuun, sinusta on jo siihen"

13.06.2021 17:35
Kutusoraa siirtyi Liminganjokeen komealla joukolla – Impin päivän talkoissa heiluivat ämpärit rivakkaan tahtiin
Tilaajille

Kutusoraa siirtyi Liminganjokeen komealla joukolla – Impin päivän talkoissa heiluivat ämpärit rivakkaan tahtiin

10:00
Kempeleen Kirille ensimmäiset pisteet kotikentältä
Urheilu
Tilaajille

Kem­pe­leen Kirille en­sim­mäi­set pisteet ko­ti­ken­täl­tä

06:30
Padelin suosiolle ei näy rajoja – Kempeleessä riittää harrastajia ja lisää kenttiäkin rakentuu parhaillaan

Padelin suo­siol­le ei näy rajoja – ­Kem­pe­lees­sä riittää har­ras­ta­jia ja lisää kent­tiä­kin ra­ken­tuu par­hail­laan

06:00
Tilaajille
Frisbeegolfin Rantalakeus-liiga etenee: Murron kentällä tiukkaa vääntöä

Fris­bee­gol­fin Ran­ta­la­keus-lii­ga etenee: Murron ken­täl­lä tiukkaa vääntöä

15.06.2021 14:59
Tilaajille
Kun jakson voitto oli tarjolla KeKi:lle, Manse PP:n kovat olivat kovia – "Molemmat jaksot olisivat olleet otettavissa"

Kun jakson voitto oli tar­jol­la Ke­Ki:l­le, Manse PP:n kovat olivat kovia – "Mo­lem­mat jaksot oli­si­vat olleet otet­ta­vis­sa"

14.06.2021 08:04
Tilaajille

KeKi piti mes­ta­ri­suo­sik­kia ah­taal­la: "Toisen jakson lopetus har­mit­taa tyttöjä var­mas­ti"

09.06.2021 11:56
Koulukiusaamisesta ja halveksumisesta: entä jos kiusaaja onkin opettaja?
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Koulukiusaamisesta ja halveksumisesta: entä jos kiusaaja onkin opettaja?

16.06.2021 01:14
Hyvä politiikka herättää nukkuvat, uskoo päätoimittaja Sauli: "Keskusteleva, eri osapuolia kunnioittava ja kuntalaisia osallistava päätöksenteko ei ainakaan äänestysprosenttia tule laskemaan"
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sauli Pahkasalo

Hyvä politiikka herättää nukkuvat, uskoo päätoimittaja Sauli: "Keskusteleva, eri osapuolia kunnioittava ja kuntalaisia osallistava päätöksenteko ei ainakaan äänestysprosenttia tule laskemaan"

16.06.2021 01:19
#Hästäkki
"Oudoksi asian tekee se, jos kunta lähtee verovaroin oman yhtiönsä kautta harjoittamaan kilpailevaa toimintaa yksityisten yritysten kanssa", kirjoittaa liminkalainen Jussi Riikonen
Kolumni Jussi Riikonen

"Ou­dok­si asian tekee se, jos kunta lähtee ve­ro­va­roin oman yh­tiön­sä kautta har­joit­ta­maan kil­pai­le­vaa toi­min­taa yk­si­tyis­ten yri­tys­ten kans­sa", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Jussi Rii­ko­nen

16.06.2021 02:10
Tilaajille
Aina eivät ole hongat humisseet Rantalakeuden alueella – Markku Kuorilehto kertoo vielä 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa isäntien vältelleen kitukasvuisia puita kasvaneita "metsämaita"
Kolumni Markku Kuorilehto

Aina eivät ole hongat hu­mis­seet Ran­ta­la­keu­den alueel­la – Markku Kuo­ri­leh­to kertoo vielä 1700- ja 1800-lu­ku­jen vaih­tees­sa isän­tien väl­tel­leen ki­tu­kas­vui­sia puita kas­va­nei­ta "met­sä­mai­ta"

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Ponnista!, kannustaa Mira Sovijärvi: "Koulutustarjonnan tulee vastata yritysmaailman tarpeita ja sen tulee olla tarpeeksi nopeaa ja ketterää, jotta uuteen alkuun pääsee ilman pitkällistä koulupenkin kuluttamista"
Kolumni Mira Sovijärvi

Pon­nis­ta!, kan­nus­taa Mira So­vi­jär­vi: "Kou­lu­tus­tar­jon­nan tulee vastata yri­tys­maail­man tar­pei­ta ja sen tulee olla tar­peek­si nopeaa ja ket­te­rää, jotta uuteen alkuun pääsee ilman pit­käl­lis­tä kou­lu­pen­kin ku­lut­ta­mis­ta"

26.05.2021 06:48
Tilaajille
Utaliaasti kokeilemalla oppii tietämään, mistä aidosti diggaa - Kirsi Annika kannustaa kuuntelemaan itseään rehellisesti
Kolumni Kirsi Annika Rautiainen

Uta­liaas­ti ko­kei­le­mal­la oppii tie­tä­mään, mistä aidosti diggaa - Kirsi Annika kan­nus­taa kuun­te­le­maan itseään re­hel­li­ses­ti

19.05.2021 06:00
Tilaajille
Valtteri Päätalo on huomannut vertailun hiipineen ihmissuhteisiin  2000-luvulla: "Median ja somen vuoksi ihmissuhteet ovat tapetilla koko ajan"
Kolumni Valtteri Päätalo

Valt­te­ri Päätalo on huo­man­nut ver­tai­lun hii­pi­neen ih­mis­suh­tei­siin 2000-lu­vul­la: "Median ja somen vuoksi ih­mis­suh­teet ovat ta­pe­til­la koko ajan"

05.05.2021 06:00
Tilaajille
Muutama sana kiitollisuudesta: " Nauttikaamme ja arvostakaamme tämän erikoisen elämän jokaista hetkeä!"
Kolumni Ruusu Markus

Muutama sana kii­tol­li­suu­des­ta: " Naut­ti­kaam­me ja ar­vos­ta­kaam­me tämän eri­koi­sen elämän jo­kais­ta het­keä!"

28.04.2021 04:02
Tilaajille
Millainen perintö uudelle valtuustolle, miettii Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala: "Asukasluku ei ole kasvanut sillä tavoin kuin vanha isäntä olisi halunnut"
Kolumni
Pekka Rajala

Millainen perintö uudelle valtuustolle, miettii Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala: "Asukasluku ei ole kasvanut sillä tavoin kuin vanha isäntä olisi halunnut"

15.06.2021 15:05
THL: Suomessa 103 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla ei uusia tapauksia

THL: Suo­mes­sa 103 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia ta­pauk­sia

12:00
Ensikertalainen Heikki Alakärppä keräsi 254 ääntä ja nousi koko Rantalakeuden alueen äänikuninkaaksi
Tilaajille

En­si­ker­ta­lai­nen Heikki Ala­kärp­pä keräsi 254 ääntä ja nousi koko Ran­ta­la­keu­den alueen ää­ni­ku­nin­kaak­si

06:00
Hyyppä on hieno paikka Hailuodossa, mutta sinne on vaikea päästä – Kuntalaisten illassa keskusteltiin alueen kehittämistarpeista ja ideat jalostuvat jatkossa suunnitelmaksi
Tilaajille

Hyyppä on hieno paikka Hailuodossa, mutta sinne on vaikea päästä – Kuntalaisten illassa keskusteltiin alueen kehittämistarpeista ja ideat jalostuvat jatkossa suunnitelmaksi

15.06.2021 20:00
Liminkalaisten Pirjo ja Osmo Lappalaisen pihapiiri on kaunis – yksityiskohdat täydentävät toisiaan yli 40 vuoden aikana syntyneessä puutarhassa
Tuorein video
Tilaajille

Li­min­ka­lais­ten Pirjo ja Osmo Lap­pa­lai­sen pi­ha­pii­ri on kaunis – yk­si­tyis­koh­dat täy­den­tä­vät toi­siaan yli 40 vuoden aikana syn­ty­nees­sä puu­tar­has­sa

15.06.2021 15:00
Kankaanpään Maila tulee vierailulle Säävälät Oy Areenalle – millaiset ovat Markus Keski-Petäjän mietteet ennen torstain ottelua?

Kan­kaan­pään Maila tulee vie­rai­lul­le Sää­vä­lät Oy Aree­nal­le – mil­lai­set ovat Markus Kes­ki-Pe­tä­jän miet­teet ennen tors­tain ot­te­lua?

15.06.2021 12:17
Tilaajille
Missä mennään Häräntappoaseen valmistelussa? Katso tuorein video työryhmästä

Missä mennään Hä­rän­tap­po­aseen val­mis­te­lus­sa? Katso tuorein video työ­ryh­mäs­tä

13.06.2021 12:32
Tilaajille
Kempeleen Kirin miehet kohtaavat vaalipäivänä Manse PP:n kotikentällään – katso ennakkotunnelmat

Kem­pe­leen Kirin miehet koh­taa­vat vaa­li­päi­vä­nä Manse PP:n ko­ti­ken­täl­lään – katso en­nak­ko­tun­nel­mat

09.06.2021 07:17
Tilaajille

Kem­pe­leen Kirin miesten Su­per­pe­sis­kau­den en­sim­mäi­nen ottelu ei tuonut voit­toa, mutta moni oli mie­lis­sään, että pe­sis­pe­liin pääsee taas paikan päälle

03.06.2021 07:46
Tilaajille
Hyvyyttä ja ystävällisyyttä on, tietää Limingan seurakunnan kappalainen Eeva Mertaniemi – hän kertoo mihin kahvipöytäkeskustelu rönsyili
Tilaajille
Kolumni
Eeva Mertaniemi

Hyvyyttä ja ystävällisyyttä on, tietää Limingan seurakunnan kappalainen Eeva Mertaniemi – hän kertoo mihin kahvipöytäkeskustelu rönsyili

03:36
Katso video: Kun Lappalaiset 46 vuotta sitten alkoivat rakentamaan Liminkaan, oli tontin ympärillä pelkkää peltoa – nyt Vågentiellä on monien yksityiskohtien paratiisi
Tilaajille

Katso video: Kun Lap­pa­lai­set 46 vuotta sitten al­koi­vat ra­ken­ta­maan Li­min­kaan, oli tontin ym­pä­ril­lä pelkkää peltoa – nyt Vå­gen­tiel­lä on monien yk­si­tyis­koh­tien pa­ra­tii­si

15.06.2021 17:00
THL: Pohjois-Pohjanmaalla ei ole raportoitu yhtään uutta koronatartuntaa, koko maassa 73 uutta tapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei ole ra­por­toi­tu yhtään uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, koko maassa 73 uutta ta­paus­ta

15.06.2021 11:59
Näin kunnanhallitus äänesti: Temmeksen kirjasto kiinni elokuussa – kirjastopalveluita halutaan kehittää, mutta kirjasto olisi jatkossa vain keskustassa
Tilaajille

Näin kun­nan­hal­li­tus ää­nes­ti: Tem­mek­sen kir­jas­to kiinni elo­kuus­sa – kir­jas­to­pal­ve­lui­ta ha­lu­taan ke­hit­tää, mutta kir­jas­to olisi jat­kos­sa vain kes­kus­tas­sa

15.06.2021 12:40 1
PODCASTIT
Näkyykö koronatunnelin päässä valoa? Kuuntele mitä Tupoksen Pressiklubissa puhutaan koronasta, kuntavaaleista ja mediakriittisyydestä – sekin selviää kuka innostuu TikTokista ja kuka ei

Näkyykö ko­ro­na­tun­ne­lin päässä valoa? Kuun­te­le mitä Tu­pok­sen Pres­si­klu­bis­sa pu­hu­taan ko­ro­nas­ta, kun­ta­vaa­leis­ta ja me­dia­kriit­ti­syy­des­tä – sekin selviää kuka in­nos­tuu Tik­To­kis­ta ja kuka ei

05.02.2021 09:13
Kuuntele podcast! Tupoksen Pressiklubi aloitti uudella kokoonpanolla: 15-vuotiaat Benjamin, Selina, Juho ja Saana pohtivat koulukiusaamista, koronarajoituksia ja Yhdysvaltojen presidenttipeliä

Kuun­te­le pod­cast! Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi aloitti uudella ko­koon­pa­nol­la: 15-vuo­tiaat Ben­ja­min, Selina, Juho ja Saana poh­ti­vat kou­lu­kiu­saa­mis­ta, ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ja Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti­pe­liä

08.10.2020 08:01
Tupoksen Pressiklubi: Korona-aika on saanut Ennin kiinnostumaan lääkärin urasta, Severi haluaisi psykologiksi – kuuntele nuorten ajatukset pandemiasta

Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi: Ko­ro­na-ai­ka on saanut Ennin kiin­nos­tu­maan lää­kä­rin urasta, Severi ha­luai­si psy­ko­lo­gik­si – kuun­te­le nuorten aja­tuk­set pan­de­mias­ta

28.05.2020 14:20
Pistääkö mehiläinen tarhuria? Miten se hunaja oikein syntyy? Kuuntele Mehiläispäivän podcast ja tiedät!

Pis­tää­kö me­hi­läi­nen tar­hu­ria? Miten se hunaja oikein syntyy? Kuun­te­le Me­hi­läis­päi­vän podcast ja tiedät!

20.05.2020 07:20
Kuuntele tuore Tekstariraati-podcast: "Entä jos pieni karvaturri tekee vain pienen suklaarusinapökäleen, pitääkö sekin kerätä?"

Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti-pod­cast: "Entä jos pieni kar­va­tur­ri tekee vain pienen suk­laa­ru­si­na­pö­kä­leen, pitääkö sekin ke­rä­tä?"

05.03.2020 12:05
Miten Rantakylää pitäisi kehittää? Mitähän Jenni tuumaa lahjaksi saamistaan runokirjoista? – Kuuntele tuore Tekstariraati-podcast täältä!

Miten Ran­ta­ky­lää pitäisi ke­hit­tää? Mitähän Jenni tuumaa lah­jak­si saa­mis­taan ru­no­kir­jois­ta? – Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti-pod­cast täältä!

27.02.2020 16:25
Sote myrkkyä syrjäseutujen lähipalveluille: "Maaseutukunnissa uudistus merkitsee sitä, että ensin menee valta kunnilta ja sen jälkeen lähtevät sote-palvelut.", kirjoittaa kansanedustaja Olli Immonen
Kolumni
Olli Immonen

Sote myrkkyä syrjäseutujen lähipalveluille: "Maaseutukunnissa uudistus merkitsee sitä, että ensin menee valta kunnilta ja sen jälkeen lähtevät sote-palvelut.", kirjoittaa kansanedustaja Olli Immonen

15.06.2021 15:17
Myrskytuulet voimistuvat Pohjois-Pohjanmaalla päivän aikana – sähkökatkoja voi tulla, pihakalusteet kannattaa laittaa suojaan

Myrs­ky­tuu­let voi­mis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la päivän aikana – säh­kö­kat­ko­ja voi tulla, pi­ha­ka­lus­teet kan­nat­taa laittaa suojaan

15.06.2021 07:33
Kärkkäinen suunnittelee tavaratalon avaamista Kempeleeseen – Zatelliitin paalupaikalle kaavaillaan myös uutta Prismaa ja runsaasti muuta liiketilaa
Tilaajille

Kärk­käi­nen suun­nit­te­lee ta­va­ra­ta­lon avaa­mis­ta Kem­pe­lee­seen – Za­tel­lii­tin paa­lu­pai­kal­le kaa­vail­laan myös uutta Prismaa ja run­saas­ti muuta lii­ke­ti­laa

14.06.2021 20:08
THL: Suomessa todettu 29 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi tartunta

THL: Suo­mes­sa todettu 29 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi tar­tun­ta

14.06.2021 12:07
Hailuodossa järjestetään tällä viikolla kaksi yleisötilaisuutta yksityisteiden talvikunnossapidosta: " Uudistuneen lainsäädännön ja hallinto-oikeuden laintulkinnan vuoksi käytäntö on muutettava"
Tilaajille

Hai­luo­dos­sa jär­jes­te­tään tällä vii­kol­la kaksi ylei­sö­ti­lai­suut­ta yk­si­tyis­tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta: " Uu­dis­tu­neen lain­sää­dän­nön ja hal­lin­to-oi­keu­den lain­tul­kin­nan vuoksi käy­tän­tö on muu­tet­ta­va"

14.06.2021 11:46
Lakeudella Keskustan enemmistövalta suli kahdessa kunnassa – yksinkertainen määräenemmistö puolueella on jatkossa enää Lumijoella ja Tyrnävällä
Tilaajille

La­keu­del­la Kes­kus­tan enem­mis­tö­val­ta suli kah­des­sa kun­nas­sa – yk­sin­ker­tai­nen mää­rä­enem­mis­tö puo­lueel­la on jat­kos­sa enää Lu­mi­joel­la ja Tyr­nä­väl­lä

14.06.2021 07:36

Kalevan verk­koon kir­jau­tu­mi­ses­sa oli on­gel­mia – nyt pal­ve­lut toi­mi­vat taas nor­maa­lis­ti

14.06.2021 08:23
Keskusta suurin kuntapuolue Oulussa, kokoomus sai kaksi uutta paikkaa, perusuomalaiset kolme – katso uuden valtuuston kokoonpano

Kes­kus­ta suurin kun­ta­puo­lue Ou­lus­sa, ko­koo­mus sai kaksi uutta paik­kaa, pe­ru­suo­ma­lai­set kolme – katso uuden val­tuus­ton ko­koon­pa­no

14.06.2021 00:37
Kempeleessä Keskusta menettää kolme paikkaa – Perussuomalaisille ja Kokoomukselle kolme paikkaa lisää
Tilaajille

Kem­pe­lees­sä Kes­kus­ta me­net­tää kolme paikkaa – Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le ja Ko­koo­muk­sel­le kolme paikkaa lisää

13.06.2021 22:11
Perussuomalaisille Limingassa kolme lisäpaikkaa, Vihreät ja Keskusta menettävät kaksi paikkaa – Kokoomus lisää kaksi paikkaa ja Kristillisdemokraatit tippuu valtuustosta
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le Li­min­gas­sa kolme li­sä­paik­kaa, Vihreät ja Kes­kus­ta me­net­tä­vät kaksi paikkaa – Ko­koo­mus lisää kaksi paikkaa ja Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit tippuu val­tuus­tos­ta

13.06.2021 21:57
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.