Kempeläislähtöinen Miia toteutti haaveensa Espoossa – nyt hän pyörittää Suomen ensimmäistä OCR-sisäharjoitteluareenaa
Tilaajille

Kempeläislähtöinen Miia toteutti haaveensa Espoossa – nyt hän pyörittää Suomen ensimmäistä OCR-sisäharjoitteluareenaa

18:00
Nuorisoseuraväki kokoontui Lumijoelle – "Yhdessä tekeminen on ollut aina Suomen menestyksen valtti ja vahvuus"
Tilaajille

Nuorisoseuraväki kokoontui Lumijoelle – "Yhdessä tekeminen on ollut aina Suomen menestyksen valtti ja vahvuus"

14:30
"Nyt on tuhannen taalan paikka kolmannen sektorin toiminnalle", toteaa Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen liiton toiminnanjohtaja Timo Nevanperä
Tilaajille

"Nyt on tuhannen taalan paikka kolmannen sektorin toiminnalle", toteaa Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen liiton toiminnanjohtaja Timo Nevanperä

10:00
"Tarve kuntosalille on ollut iso", toteaa Julia – Tyrnävälle perustettu tavallisen ihmisen kuntoilupaikka toivottaa tervetulleeksi kaikenlaiset hyvän olon tavoittelijat
Tilaajille

"Tarve kuntosalille on ollut iso", toteaa Julia – Tyrnävälle perustettu tavallisen ihmisen kuntoilupaikka toivottaa tervetulleeksi kaikenlaiset hyvän olon tavoittelijat

06:00
Katso kuvagalleria: "Valtavan onnistunut tapahtuma" – Suur-Limingan markkinoille ja Niittypäivään kokoontui tuhansittain ihmisiä
Tilaajille

Katso kuvagalleria: "Valtavan onnistunut tapahtuma" – Suur-Limingan markkinoille ja Niittypäivään kokoontui tuhansittain ihmisiä

13.08.2022 18:18
KeKi:n naisilla voitokas runkosarjan päätös – karsintoihin joutuminen on silti yhä mahdollista
Urheilu
Tilaajille

KeKi:n nai­sil­la voi­to­kas run­ko­sar­jan päätös – kar­sin­toi­hin jou­tu­mi­nen on silti yhä mah­dol­lis­ta

13.08.2022 20:19
Analyysi: Kempeleen Kirin kausi miesten Superpesiksessä uhkaa päättyä syvään sukellukseen – joukkue on lähdössä pudotuspeleihin vain osallistumaan

Ana­lyy­si: Kem­pe­leen Kirin kausi miesten Su­per­pe­sik­ses­sä uhkaa päättyä syvään su­kel­luk­seen – joukkue on läh­dös­sä pu­do­tus­pe­lei­hin vain osal­lis­tu­maan

13.08.2022 18:44
Tilaajille
Koplan kurittama KeKi notkahti pahaan aikaan – "Jokainen pohjakosketus ja vaikeampi jakso on mahdollisuus isollekin menestystarinalle"

Koplan ku­rit­ta­ma KeKi not­kah­ti pahaan aikaan – "Jo­kai­nen poh­ja­kos­ke­tus ja vai­keam­pi jakso on mah­dol­li­suus isol­le­kin me­nes­tys­ta­ri­nal­le"

13.08.2022 16:51
Tilaajille
Lauantaina kisataan pohjoisessa ensimmäistä kertaa lännenratsastuksen kansallisella tasolla – kisapaikkana Kempele

Lauan­tai­na ki­sa­taan poh­joi­ses­sa en­sim­mäis­tä kertaa län­nen­rat­sas­tuk­sen kan­sal­li­sel­la tasolla – ­ki­sa­paik­ka­na Kempele

12.08.2022 06:00
Tilaajille

Kaleva Live: Pik­ku­pe­to­jen kiek­ko­kau­si käyn­nis­tyy Vir­roil­la, Kärpät iskee KalPan kimp­puun – katso har­joi­tus­ot­te­lu tal­len­tee­na täältä

11.08.2022 19:19
Tilaajille
Mitä ihimettä: Ketkä ovat tässä iloisessa naiskuusikossa? Missä ja milloin kuva on otettu?
Tilaajille

Mitä ihimettä: Ketkä ovat tässä iloisessa naiskuusikossa? Missä ja milloin kuva on otettu?

11.08.2022 06:48 3
Heinäkuussa hukkui 20 ihmistä, mikä on merkittävästi vähemmän kuin vuosi sitten – katso tästä vinkit vesiturvalliseen kesän viettoon

Heinäkuussa hukkui 20 ihmistä, mikä on merkittävästi vähemmän kuin vuosi sitten – katso tästä vinkit vesiturvalliseen kesän viettoon

13.08.2022 16:52
Antti Annolan kotikeikalla saatiin nauttia tulevan levyn musiikista
Uusimmat videot
Tilaajille

Antti Annolan ko­ti­kei­kal­la saatiin nauttia tulevan levyn mu­sii­kis­ta

11.08.2022 14:58
Lasinpuhaltaja Seppo Karjalainen puhaltaa lasijoutsenen ja kertoo ammatistaan

La­sin­pu­hal­ta­ja Seppo Kar­ja­lai­nen pu­hal­taa la­si­jout­se­nen ja kertoo am­ma­tis­taan

09.08.2022 15:20
Tilaajille
Miltä näyttää Alakestilän Arboretumissa kesällä 2022? Miten puistoa voitaisiin kehittää?

Miltä näyttää Ala­kes­ti­län Ar­bo­re­tu­mis­sa kesällä 2022? Miten puistoa voi­tai­siin ke­hit­tää?

28.07.2022 14:22
Tilaajille
Kurkkaa Varjakan kartanon tunnelmaan

Kurkkaa Var­ja­kan kar­ta­non tun­nel­maan

27.07.2022 14:52
Tilaajille

Hyp­pä­sim­me pe­ru­nan­nos­to­ko­neen kyytiin – katso mil­lai­nen on var­hais­pe­ru­nan matka pel­lol­ta kaup­paan

27.07.2022 10:38
Tilaajille
KeKi:n naisilla voitokas runkosarjan päätös – karsintoihin joutuminen on silti yhä mahdollista
Tilaajille

KeKi:n naisilla voitokas runkosarjan päätös – karsintoihin joutuminen on silti yhä mahdollista

13.08.2022 20:19
Miksi pojan plektra pitäisi laittaa kultaisten kehysten sijaan hopeisiin? Tiina kertoo syyn ja samalla kehottaa panostamaan asioihin, jotka kiinnostavat
Tilaajille
Kolumni
Tiina Jokinen

Miksi pojan plektra pitäisi laittaa kultaisten kehysten sijaan hopeisiin? Tiina kertoo syyn ja samalla kehottaa panostamaan asioihin, jotka kiinnostavat

10.08.2022 06:00
Kela: Miehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin naiset, myös ammattiryhmien välillä on eroja

Kela: Miehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin naiset, myös ammattiryhmien välillä on eroja

13.08.2022 12:30
Koulukuraattorien merkitys on kasvanut haastavina vuosina – asiakkaina yhä pienempiä oppilaita
Tilaajille

Koulukuraattorien merkitys on kasvanut haastavina vuosina – asiakkaina yhä pienempiä oppilaita

13.08.2022 06:00
Lakeuden historia
Jos Vilho Lampi olisi syntynyt Limingan sijaan sisämaahan, ei hänellä välttämättä olisi ollut mahdollisuuksia tulla taitelijaksi – historioitsija Markku Kuorilehto sanoo Limingan olleen jo 1900-luvun alkuvuosina moderni maalaispitäjä

Jos Vilho Lampi olisi syn­ty­nyt Li­min­gan sijaan si­sä­maa­han, ei hänellä vält­tä­mät­tä olisi ollut mah­dol­li­suuk­sia tulla tai­te­li­jak­si – ­his­to­rioit­si­ja Markku Kuo­ri­leh­to sanoo Li­min­gan olleen jo 1900-lu­vun al­ku­vuo­si­na moderni maa­lais­pi­tä­jä

10.08.2022 18:00
Tilaajille
Kuuntele ääninäyte: Kempeleen nuorisoseura sai takaisin arvokkaan kirjoitetun aarteen – Yli sata vuotta sitten kirjoitetussa kuukausijulkaisu Vesassa viljeltiin aatetta, mutta annettiin neuvoja esimerkiksi iltamien maksumuurin kiertoon

Kuun­te­le ää­ni­näy­te: Kem­pe­leen nuo­ri­so­seura sai ta­kai­sin ar­vok­kaan kir­joi­te­tun aarteen – Yli sata vuotta sitten kir­joi­te­tus­sa kuu­kau­si­jul­kai­su Vesassa vil­jel­tiin aa­tet­ta, mutta an­net­tiin neuvoja esi­mer­kik­si il­ta­mien mak­su­muu­rin kier­toon

24.07.2022 18:00
Tilaajille
Arkistosta: Rumalla Bedfordilla Aavasaksalle  ja puukaasuautolla Ouluun – Veikon ja Helvin elämässä on ollut lukuisia nelipyöräisiä

Ar­kis­tos­ta: Rumalla Bed­for­dil­la Aa­va­sak­sal­le ja puu­kaa­su­au­tol­la Ouluun – Veikon ja Helvin elä­mäs­sä on ollut lu­kui­sia ne­li­pyö­räi­siä

23.07.2022 18:00
Tilaajille
Vuonna 1963 kuolleelle liminkalaiskirjailija Heikki Toppilalle halutaan nimikkoseura – kuuntele katkelma hänen teoksestaan Auringon nousun maa

Vuonna 1963 kuol­leel­le li­min­ka­lais­kir­jai­li­ja Heikki Top­pi­lal­le ha­lu­taan ni­mik­ko­seu­ra – ­kuun­te­le kat­kel­ma hänen teok­ses­taan Au­rin­gon nousun maa

12.07.2022 18:00
Tilaajille
Shelli, Simpukka ja Kasitupa: Ovensa sulkevan LähiStopin historiaan mahtuu satapäin ruokailijoita sekä lusikka-varkaita ja ukkoparlamentteja

Shelli, Sim­puk­ka ja Ka­si­tu­pa: Ovensa sul­ke­van Lä­hi­Sto­pin his­to­riaan mahtuu sa­ta­päin ruo­kai­li­joi­ta sekä lu­sik­ka-var­kai­ta ja uk­ko­par­la­ment­te­ja

22.06.2022 22:24
Tilaajille
"Jykerötekoinen lainsäätäjä" Eetu Takkula oli Kempeleen ensimmäinen kansanedustaja, mutta hänen elämäntyönsä on vaipunut unholaan – tasavallan tekijän hautakivi kunnostetaan kesällä

"Jy­ke­rö­te­koi­nen lain­sää­tä­jä" Eetu Takkula oli Kem­pe­leen en­sim­mäi­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja, mutta hänen elä­män­työn­sä on vai­pu­nut un­ho­laan – ­ta­sa­val­lan tekijän hau­ta­ki­vi kun­nos­te­taan kesällä

17.05.2022 18:00
Tilaajille
Analyysi: Kempeleen Kirin kausi miesten Superpesiksessä uhkaa päättyä syvään sukellukseen – joukkue on lähdössä pudotuspeleihin vain osallistumaan
Tilaajille

Analyysi: Kempeleen Kirin kausi miesten Superpesiksessä uhkaa päättyä syvään sukellukseen – joukkue on lähdössä pudotuspeleihin vain osallistumaan

13.08.2022 18:44
Katso video: Kokkokankaalta Karusellin kautta musikaalien pyörteisiin – Antti Annola aloitti uransa laulamalla pahvista valmistettuun mikrofoniin
Tilaajille

Katso video: Kokkokankaalta Karusellin kautta musikaalien pyörteisiin – Antti Annola aloitti uransa laulamalla pahvista valmistettuun mikrofoniin

12.08.2022 18:00
Maakuntajuhlat avattiin Limingan torilla – maakuntajohtaja Pauli Harju: "Tarvitaan palaavia sieluja jälleenrakentamaan"
Tilaajille

Maakuntajuhlat avattiin Limingan torilla – maakuntajohtaja Pauli Harju: "Tarvitaan palaavia sieluja jälleenrakentamaan"

12.08.2022 15:00
Poliisi: Kaikki Limingan kuolonkolarin osalliset seudulla asuvia nuoria, loukkaantunutta kevytmoottoripyörän kuljettajaa voitu puhuttaa
Tilaajille

Poliisi: Kaikki Limingan kuolonkolarin osalliset seudulla asuvia nuoria, loukkaantunutta kevytmoottoripyörän kuljettajaa voitu puhuttaa

12.08.2022 13:40
Uusimmat pääkirjoitukset
Kesä ei suinkaan ole vielä ohi ja yhteistyöllä saadaan hyvää aikaan, muistuttaa päätoimittaja ja innostaa viikonlopun tapahtumiin
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Kesä ei suin­kaan ole vielä ohi ja yh­teis­työl­lä saadaan hyvää aikaan, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja ja in­nos­taa vii­kon­lo­pun ta­pah­tu­miin

10.08.2022 06:00
Tilaajille
"Älä kaahaa äläkä räplää", jyrähtää Sauli – kohta opintiet täyttyvät jälleen koululaisista
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

"Älä kaahaa äläkä räp­lää", jy­räh­tää Sauli – kohta opin­tiet täyt­ty­vät jälleen kou­lu­lai­sis­ta

03.08.2022 06:30
Tilaajille
Sähkön hinta nousee, mutta voimme myös itse vaikuttaa energialaskumme loppusummaan
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Sähkön hinta nousee, mutta voimme myös itse vai­kut­taa ener­gia­las­kum­me lop­pu­sum­maan

27.07.2022 06:00
Tilaajille
Miksi mennä merta edemmäs elämysten perään, kun meidän alueellammekin on niin paljon kokemista, muistuttaa päätoimittaja
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Miksi mennä merta edemmäs elä­mys­ten perään, kun meidän alueel­lam­me­kin on niin paljon ko­ke­mis­ta, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja

13.07.2022 06:00
Tilaajille
Yrittäjyyden harjoitteleminen lapsena tai nuorena ei tarkoita, että kaikista lopulta tulee yrittäjiä, mutta monet tärkeät taidot karttuvat
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Yrit­tä­jyy­den har­joit­te­le­mi­nen lapsena tai nuorena ei tar­koi­ta, että kai­kis­ta lopulta tulee yrit­tä­jiä, mutta monet tärkeät taidot kart­tu­vat

06.07.2022 06:00
Tilaajille
Heli tuskastui kivikautisiin käytäntöihin, kun modernejakin palveluita olisi tarjolla
Pääkirjoitus Heli Rintala

Heli tus­kas­tui ki­vi­kau­ti­siin käy­tän­töi­hin, kun mo­der­ne­ja­kin pal­ve­lui­ta olisi tar­jol­la

29.06.2022 06:00
Tilaajille
Limingassa pitkään asunut Terhi Mustakangas vinkkaa blogissaan matkustuskohteita läheltä - "Tututkin ovat saattaneet sanoa, että meilläkö on tällainen paikka ihan vieressä enkä ole koskaan kuullutkaan"

Limingassa pitkään asunut Terhi Mustakangas vinkkaa blogissaan matkustuskohteita läheltä - "Tututkin ovat saattaneet sanoa, että meilläkö on tällainen paikka ihan vieressä enkä ole koskaan kuullutkaan"

12.08.2022 12:00
Oulun seudun kuntien esitys hallitukselle: Poikkimaantietä, Oulun asemakeskusta ja Nelostietä parannettava

Oulun seudun kuntien esitys hallitukselle: Poikkimaantietä, Oulun asemakeskusta ja Nelostietä parannettava

12.08.2022 10:31
Tänään kuumottaa täysikuu, huomenna aamuyöstä Perseidien tähdenlentoparvi on huipussaan – Katso Ursan taivastärpit elokuulle
Tilaajille

Tänään kuumottaa täysikuu, huomenna aamuyöstä Perseidien tähdenlentoparvi on huipussaan – Katso Ursan taivastärpit elokuulle

12.08.2022 06:00
Limingassa järjestetään suruhartaus liikenneonnettomuudessa menehtyneen nuoren muistoksi torstai-iltana

Limingassa järjestetään suruhartaus liikenneonnettomuudessa menehtyneen nuoren muistoksi torstai-iltana

11.08.2022 13:34
OYSin päivystyksessä on kärsitty kesällä poikkeuksellisen kovista ruuhkista – jatkohoitoon pääsyä jouduttu odottamaan jopa toista vuorokautta
Tilaajille

OYSin päivystyksessä on kärsitty kesällä poikkeuksellisen kovista ruuhkista – jatkohoitoon pääsyä jouduttu odottamaan jopa toista vuorokautta

11.08.2022 12:00
Limingassa sähkömopon ja kevytmoottoripyörän kolarissa kuoli yläkouluikäinen poika

Limingassa sähkömopon ja kevytmoottoripyörän kolarissa kuoli yläkouluikäinen poika

11.08.2022 15:22
PODCASTIT
Tupoksen Pressiklubi -podcast: Nuorten äänet jakautuvat Natolle 3-1, mutta Putin saa yksimielisesti piiskaa typeryydestään aloittaa sota Ukrainassa

Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi -pod­cast: Nuorten äänet ja­kau­tu­vat Natolle 3-1, mutta Putin saa yk­si­mie­li­ses­ti piiskaa ty­pe­ryy­des­tään aloit­taa sota Uk­rai­nas­sa

13.05.2022 06:00
Tilaajille
Kuuntele uusin Tupoksen Pressiklubi! Nostavatko olympialaisten tapahtumat sykettä? Entä minkä asian vuoksi nuoret lähtisivät mielenilmaukseen mukaan?

Kuun­te­le uusin Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi! Nos­ta­vat­ko olym­pia­lais­ten ta­pah­tu­mat sy­ket­tä? Entä minkä asian vuoksi nuoret läh­ti­si­vät mie­len­il­mauk­seen mukaan?

11.02.2022 06:41
Tilaajille
Kuuntele tuore Tupoksen Pressiklubi – joulukorttien askartelun yhteydessä nuoret pohtivat sosiaalisen median liikakäyttöä, moottoriurheilua ja sitä mikä tekee joulusta joulun

Kuun­te­le tuore Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi – jou­lu­kort­tien as­kar­te­lun yh­tey­des­sä nuoret poh­ti­vat so­siaa­li­sen median lii­ka­käyt­töä, moot­to­ri­ur­hei­lua ja sitä mikä tekee jou­lus­ta joulun

17.12.2021 18:00
Tilaajille
Kuuntele uusi podcast! Voitaisiinko Suomessa ottaa käyttöön pakkorokotukset? Ovatko rastat hiuksissa kulttuurista omimista? Mitä eivät ruotsalaiset saa koskaan meiltä viedä? – Tupoksen Pressiklubin nuoret pohtivat tuoreita uutisia

Kuun­te­le uusi pod­cast! Voi­tai­siin­ko Suo­mes­sa ottaa käyt­töön pak­ko­ro­ko­tuk­set? Ovatko rastat hiuk­sis­sa kult­tuu­ris­ta omi­mis­ta? Mitä eivät ruot­sa­lai­set saa koskaan meiltä viedä? – Tu­pok­sen Pres­si­klu­bin nuoret poh­ti­vat tuo­rei­ta uutisia

24.11.2021 17:10
Tilaajille
Kuuntele uusi podcast!  Yhdeksäsluokkalaisten Kaisan, Joosen, Reetan ja Siirin voimin Tupoksessa pohditaan nuorten alkoholinkäyttöä, suhtautumista kannabikseen, metsästyksen eettisyyttä ja urheilun huumaa

Kuun­te­le uusi pod­cast!  Yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten Kaisan, Joosen, Reetan ja Siirin voimin Tu­pok­ses­sa poh­di­taan nuorten al­ko­ho­lin­käyt­töä, suh­tau­tu­mis­ta kan­na­bik­seen, met­säs­tyk­sen eet­ti­syyt­tä ja ur­hei­lun huumaa

06.10.2021 18:30
Tilaajille
Näkyykö koronatunnelin päässä valoa? Kuuntele mitä Tupoksen Pressiklubissa puhutaan koronasta, kuntavaaleista ja mediakriittisyydestä – sekin selviää kuka innostuu TikTokista ja kuka ei

Näkyykö ko­ro­na­tun­ne­lin päässä valoa? Kuun­te­le mitä Tu­pok­sen Pres­si­klu­bis­sa pu­hu­taan ko­ro­nas­ta, kun­ta­vaa­leis­ta ja me­dia­kriit­ti­syy­des­tä – sekin selviää kuka in­nos­tuu Tik­To­kis­ta ja kuka ei

05.02.2021 09:13
Monipuolinen ja maksuton kouluruoka perustuu lakiin – Lumijoen koulun keittiössä valmistetaan keskimääräistä luomumpaa ruokaa
Tilaajille

Monipuolinen ja maksuton kouluruoka perustuu lakiin – Lumijoen koulun keittiössä valmistetaan keskimääräistä luomumpaa ruokaa

11.08.2022 06:00
Metsänhoitoyhdistys Siikalakeuden uusi luotsi löytyi Pyhännältä – Marko Koskelalla on pitkä kokemus metsäalan eri tehtävistä
Tilaajille

Metsänhoitoyhdistys Siikalakeuden uusi luotsi löytyi Pyhännältä – Marko Koskelalla on pitkä kokemus metsäalan eri tehtävistä

10.08.2022 18:00
Joskus onni voi olla myötä ja tuntemattomilta ihmisiltä saada komean kalan
Tuoreimmat lukijoiden mielipidekirjoitukset
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Joskus onni voi olla myötä ja tun­te­mat­to­mil­ta ih­mi­sil­tä saada komean kalan

10.08.2022 16:38
Mitä tavallinen ihminen voi tehdä muoviongelmalle? Veikko muistuttaa, että muovikassi on kestokulutushyödyke
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä ta­val­li­nen ihminen voi tehdä muo­vion­gel­mal­le? Veikko muis­tut­taa, että muo­vi­kas­si on kes­to­ku­lu­tus­hyö­dy­ke

09.08.2022 19:00
Tilaajille
Kun arki syksyn tullen taas alkaa, saatko silloin korkin kiinni? Apua on tarjolla, muistuttaa Kirsi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun arki syksyn tullen taas alkaa, saatko silloin korkin kiinni? Apua on tar­jol­la, muis­tut­taa Kirsi

09.08.2022 11:35
Tilaajille
Elämme ajassa, jossa todistamme monia päällekkäisiä globaaleja kriisejä – "On pyrittävä estämään hintojen nousun aiheuttamaa eriarvoisuuden kasvua"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanna Sarkkinen

Elämme ajassa, jossa to­dis­tam­me monia pääl­lek­käi­siä glo­baa­le­ja krii­se­jä – "On py­rit­tä­vä es­tä­mään hin­to­jen nousun ai­heut­ta­maa eri­ar­voi­suu­den kasvua"

03.08.2022 07:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vi­taan luo­vuut­ta ja rop­pa­kau­pal­la po­si­tii­vis­ta asen­net­ta, jotta yh­teis­työl­lä ja yh­teis­hen­gel­lä pääsee eteen­päin – An­nuk­ka kutsuu kyliin Tyr­nä­väl­le

02.08.2022 13:41
Tilaajille
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori