Vieläkö nuoren on mahdollista työllistyä kesäksi? Kyllä, vaikka kesäyrittäjäksi – Kempeleessä ja Lumijoella kesäseteliä voi hakea perjantaihin saakka
Tilaajille

Vieläkö nuoren on mahdollista työllistyä kesäksi? Kyllä, vaikka kesäyrittäjäksi – Kempeleessä ja Lumijoella kesäseteliä voi hakea perjantaihin saakka

09:00
Neljä kertaa kevätnäyttely – Limingan taidekoulun oppilaiden työt ovat nähtävillä muun muassa entisen K-Marketin näyteikkunoissa
Tilaajille

Neljä kertaa kevätnäyttely – Limingan taidekoulun oppilaiden työt ovat nähtävillä muun muassa entisen K-Marketin näyteikkunoissa

07:55
Sami, Aleksi, Tuukka ja Albert neuvottelevat itse työnantajan kanssa diilin kohdalleen – Limingan uusi kesätyömalli tarjoaa nuorelle helpon tavan työllistyä ja kotitalouksille kätevän vaihtoehdon tarjota työtä
Tilaajille

Sami, Aleksi, Tuukka ja Albert neuvottelevat itse työnantajan kanssa diilin kohdalleen – Limingan uusi kesätyömalli tarjoaa nuorelle helpon tavan työllistyä ja kotitalouksille kätevän vaihtoehdon tarjota työtä

06.05.2021 15:00
Heli ei tykkää vängätä ja siksi hän välttelee poliittisia keskusteluja – Uusilta kuntapäättäjiltä keskustelutaitoa pitäisi löytyä
Tilaajille
Kolumni
Heli Rintala

Heli ei tykkää vängätä ja siksi hän välttelee poliittisia keskusteluja – Uusilta kuntapäättäjiltä keskustelutaitoa pitäisi löytyä

06.05.2021 08:36
Ylen Kädet multaan -ohjelma esittelee puutarhaharrastajia eri puolilta Suomea - Mukana on myös hailuotolainen Kari Tuhkanen, joka kommentoi ja ylläpitää ohjelman Facebook-ryhmää
Tilaajille

Ylen Kädet multaan -ohjelma esittelee puutarhaharrastajia eri puolilta Suomea - Mukana on myös hailuotolainen Kari Tuhkanen, joka kommentoi ja ylläpitää ohjelman Facebook-ryhmää

06.05.2021 10:40
Juoksuvalmentaja Jorma Jokela jätti jälkeensä suuret saappaat täytettäväksi. Limingan Niittomiehet aikovat jatkaa hänen työtään yhdessä. "Totesimme porukalla, ettei se saa haihtua savuna ilmaan."
Urheilu
Tilaajille

Juok­su­val­men­ta­ja Jorma Jokela jätti jäl­keen­sä suuret saap­paat täy­tet­tä­väk­si. Li­min­gan Niit­to­mie­het aikovat jatkaa hänen työtään yh­des­sä. "To­te­sim­me po­ru­kal­la, ettei se saa haihtua savuna il­maan."

09:00
Kempeleen Lentopallon juniorityö kantaa hedelmää – Kolme seuran pelaajaa lähtee tänä viikonloppuna pidettäviin nuorten EM-karsintoihin tavoittelemaan finaalipaikkaa

Kem­pe­leen Len­to­pal­lon ju­nio­ri­työ kantaa he­del­mää – Kolme seuran pe­laa­jaa lähtee tänä vii­kon­lop­pu­na pi­det­tä­viin nuorten EM-kar­sin­toi­hin ta­voit­te­le­maan fi­naa­li­paik­kaa

06.05.2021 09:46
Tilaajille
Limingan kokenut Rynkeby-pyöräilijä kävi saattamassa Ojanperän kolmasluokkalaiset hyväntekeväisyysjuoksuun – perinteinen pyörämatka Pariisin ei onnistu tänäkään vuonna: "Vaikka Pariisin reissu on yleensä varainkeruun ohella kirsikkana kakun päällä, niin tänä vuonna pääsemme näkemään puolen Suomen kaikki kauneimmat paikat"

Li­min­gan kokenut Ryn­ke­by-pyö­räi­li­jä kävi saat­ta­mas­sa Ojan­pe­rän kol­mas­luok­ka­lai­set hy­vän­te­ke­väi­syys­juok­suun – pe­rin­tei­nen pyö­rä­mat­ka Pa­rii­sin ei onnistu tä­nä­kään vuonna: "Vaikka Pa­rii­sin reissu on yleensä va­rain­ke­ruun ohella kir­sik­ka­na kakun päällä, niin tänä vuonna pää­sem­me nä­ke­mään puolen Suomen kaikki kau­neim­mat paikat"

05.05.2021 09:00
Tilaajille
Kempeleen Pyrinnön Helmi Jouhtenelle paikka uinnin nuorten maajoukkueeseen – koitos alkaa 6. heinäkuuta Roomassa

Kem­pe­leen Py­rin­nön Helmi Jouh­te­nel­le paikka uinnin nuorten maa­jouk­kuee­seen – koitos alkaa 6. hei­nä­kuu­ta Roo­mas­sa

04.05.2021 17:09
Tilaajille

Su­per­pe­sis­kau­si käyn­tiin 1. ke­sä­kuu­ta – pu­do­tus­pe­lit pe­la­taan paras vii­des­tä -ot­te­lu­sar­joi­na

04.05.2021 13:04
Tilaajille
Limingassa on jo tori, mutta missä? Uuden torisuunnitelman kanssa olisi syytä käyttää harkintaa
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Anneli Salmela

Limingassa on jo tori, mutta missä? Uuden torisuunnitelman kanssa olisi syytä käyttää harkintaa

06.05.2021 09:55
Päätoimittaja Sauli uskoo, että tuulivoima pysyy tapetilla vielä pitkään ja niin pitää ollakin: "Asukkaat toivoivat kunnalta selkeää linjausta myllyjen ja asutuksen väliseen etäisyyteen."
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sauli Pahkasalo

Päätoimittaja Sauli uskoo, että tuulivoima pysyy tapetilla vielä pitkään ja niin pitää ollakin: "Asukkaat toivoivat kunnalta selkeää linjausta myllyjen ja asutuksen väliseen etäisyyteen."

06.05.2021 10:13
#Hästäkki
Valtteri Päätalo on huomannut vertailun hiipineen ihmissuhteisiin  2000-luvulla: "Median ja somen vuoksi ihmissuhteet ovat tapetilla koko ajan"
Kolumni Valtteri Päätalo

Valt­te­ri Päätalo on huo­man­nut ver­tai­lun hii­pi­neen ih­mis­suh­tei­siin 2000-lu­vul­la: "Median ja somen vuoksi ih­mis­suh­teet ovat ta­pe­til­la koko ajan"

05.05.2021 06:00
Tilaajille
Muutama sana kiitollisuudesta: " Nauttikaamme ja arvostakaamme tämän erikoisen elämän jokaista hetkeä!"
Kolumni Ruusu Markus

Muutama sana kii­tol­li­suu­des­ta: " Naut­ti­kaam­me ja ar­vos­ta­kaam­me tämän eri­koi­sen elämän jo­kais­ta het­keä!"

28.04.2021 04:02
Tilaajille
Työ tekijänsä löytää Hailuodossakin –Annukka lopetti opetustyöt, osti talon ja ryntyi markkinoimaan kuntaa
Kolumni Annukka Loukola

Työ te­ki­jän­sä löytää Hai­luo­dos­sa­kin –An­nuk­ka lopetti ope­tus­työt, osti talon ja ryntyi mark­ki­noi­maan kuntaa

21.04.2021 06:00
Tilaajille
Tekonurmet vihertävät kohta pelikentillä! Ajax-Sarkkirannan puheenjohtaja Antti Näykki kannustaa palaamaan jalkapalloilun pariin, sillä kentällä luodaan muistoja ja ystäviä elämän ajaksi
Kolumni Antti Näykki

Te­ko­nur­met vi­her­tä­vät kohta pe­li­ken­til­lä! Ajax-Sark­ki­ran­nan pu­heen­joh­ta­ja Antti Näykki kan­nus­taa pa­laa­maan jal­ka­pal­loi­lun pariin, sillä ken­täl­lä luodaan muis­to­ja ja ystäviä elämän ajaksi

14.04.2021 06:00
Tilaajille
Vesa-Matti ei pidä kellon siirtämisestä – kumpi olisi parempi, pysyvä kesä- vai talviaika? "Useat unilääketieteen kansainväliset järjestöt suosittelevatkin siirtymistä pysyvään talviaikaan
Kolumni Vesa-Matti Matinolli

Ve­sa-Mat­ti ei pidä kellon siir­tä­mi­ses­tä – kumpi olisi pa­rem­pi, pysyvä kesä- vai tal­viai­ka? "Useat uni­lää­ke­tie­teen kan­sain­vä­li­set jär­jes­töt suo­sit­te­le­vat­kin siir­ty­mis­tä py­sy­vään tal­vi­ai­kaan

07.04.2021 04:37
Tilaajille
Marko pohtii itsensä ilmaisun iloa ja tuskaa: "Huojahteluni näkyy varmasti kauas katsomoon. Sydän jyskyttää, kädet hikoavat, kroppa tutisee, olo on poissaoleva"
Kolumni Marko Pohjanrinne

Marko pohtii itsensä il­mai­sun iloa ja tuskaa: "Huo­jah­te­lu­ni näkyy var­mas­ti kauas kat­so­moon. Sydän jys­kyt­tää, kädet hi­koa­vat, kroppa tu­ti­see, olo on pois­sao­le­va"

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Eliisa Tornberg kannustaa arvioimaan työtapoja koronan jälkeen: "Olisimmeko rohkeampia karistamaan toiminnoistamme malleja, jotka eivät ole enää tällä hetkellä toimivia?"
Kolumni
Eliisa Tornberg

Eliisa Tornberg kannustaa arvioimaan työtapoja koronan jälkeen: "Olisimmeko rohkeampia karistamaan toiminnoistamme malleja, jotka eivät ole enää tällä hetkellä toimivia?"

05.05.2021 06:00
Tulipalo tuhosi roskakatoksen ja vaurioitti vieressä ollutta autoa Limingan keskustassa Pakolantiellä

Tu­li­pa­lo tuhosi ros­ka­ka­tok­sen ja vau­rioit­ti vie­res­sä ollutta autoa Li­min­gan kes­kus­tas­sa Pa­ko­lan­tiel­lä

06.05.2021 14:49
Yrityskylässä opitaan työelämä- ja taloustaitoja itse tekemällä: "Tavoitamme vuosittain 99 prosenttia maakuntamme kuutosluokkalaisista."
Tilaajille

Yri­tys­ky­läs­sä opitaan työ­elä­mä- ja ta­lous­tai­to­ja itse te­ke­mäl­lä: "Ta­voi­tam­me vuo­sit­tain 99 pro­sent­tia maa­kun­tam­me kuu­tos­luok­ka­lai­sis­ta."

06.05.2021 13:00
Ekokorttelin valitusasiasta päätös – KHO kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen, ja Kempeleen Siirtokuljetuksen ympäristölupa voimaan muutamilla muutoksilla – toiminta-aika lyheni, meluun kiinnitettävä huomiota
Tilaajille

Ekokorttelin valitusasiasta päätös – KHO kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen, ja Kempeleen Siirtokuljetuksen ympäristölupa voimaan muutamilla muutoksilla – toiminta-aika lyheni, meluun kiinnitettävä huomiota

06.05.2021 11:46
Oulun Konekaupan myyjä Paul Lepistö esittelymönkijällä maastossa ja liikenteessä.
Tuorein video
Tilaajille

Oulun Ko­ne­kau­pan myyjä Paul Lepistö esit­te­ly­mön­ki­jäl­lä maas­tos­sa ja lii­ken­tees­sä.

29.04.2021 08:33
Lumijoella laskettiin Kansallisen veteraanipäivän seppele vapaussotureiden ja viime sodissa kaatuneiden muistomerkille – Lumijoella ei ole enää yhtään sotaveteraania elossa

Lu­mi­joel­la las­ket­tiin Kan­sal­li­sen ve­te­raa­ni­päi­vän seppele va­paus­so­tu­rei­den ja viime sodissa kaa­tu­nei­den muis­to­mer­kil­le – Lu­mi­joel­la ei ole enää yhtään so­ta­ve­te­raa­nia elossa

27.04.2021 14:34
Tilaajille
Alueen asukkailta 700  nimen vetoomus Lautuannevan tuulivoimapuistohankkeen kaatamiseksi –valtuusto on koolla seminaarissa käsittelemässä Megatuuli Oy:n kaavoituspyyntöä

Alueen asuk­kail­ta 700 nimen ve­too­mus Lau­tuan­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­keen kaa­ta­mi­sek­si –val­tuus­to on koolla se­mi­naa­ris­sa kä­sit­te­le­mäs­sä Me­ga­tuu­li Oy:n kaa­voi­tus­pyyn­töä

26.04.2021 13:56
Tilaajille
Tältä elokuussa ovensa avaavan Limingan uuden urheilukeskuksen sisätiloissa nyt näyttää – Rantalakeus kävi Akin ja Matin kanssa tutustumassa Krankka-areenan sisätiloihin

Tältä elo­kuus­sa ovensa avaavan Li­min­gan uuden ur­hei­lu­kes­kuk­sen si­sä­ti­lois­sa nyt näyttää – Ran­ta­la­keus kävi Akin ja Matin kanssa tu­tus­tu­mas­sa Krank­ka-aree­nan si­sä­ti­loi­hin

18.04.2021 14:42
Tilaajille

Li­min­gas­sa vie­tet­tiin penk­ka­rei­ta vain 11 abi­tu­rien­tin jou­kol­la – lä­hi­penk­ka­rit voitiin jär­jes­tää, kun suurin osa abeista ei ha­lun­nut viettää poik­keus­ajan pen­kin­pai­na­jai­sia

13.04.2021 12:29
Tilaajille
Ensimmäisen kauden kirkkovaltuutettu Kerttu Weissenfelt on huomannut luottamustehtävän kiinnostavaksi: "Ilmapiiri kokouksissa on ollut päätösmyönteinen ja toisiaan kunnioittava"
Tilaajille
Kolumni
Kerttu Weissenfelt

Ensimmäisen kauden kirkkovaltuutettu Kerttu Weissenfelt on huomannut luottamustehtävän kiinnostavaksi: "Ilmapiiri kokouksissa on ollut päätösmyönteinen ja toisiaan kunnioittava"

05.05.2021 06:00
Cittarin Tapsan tuntevat kaikki, sillä hänestä tuli kaupan mainoskasvo usean vuoden ajaksi – Edes joulupukin asu ei hämää vakituisia asiakkaita
Tilaajille

Cit­ta­rin Tapsan tun­te­vat kaikki, sillä hänestä tuli kaupan mai­nos­kas­vo usean vuoden ajaksi – Edes jou­lu­pu­kin asu ei hämää va­ki­tui­sia asiak­kai­ta

05.05.2021 19:00
Olokkarissa näkyy kierrättämisen ilo – Tarja Marttila loihtii ihanuuksia vaikka haulikon hylsyistä
Tilaajille

Olok­ka­ris­sa näkyy kier­rät­tä­mi­sen ilo – Tarja Mart­ti­la loihtii iha­nuuk­sia vaikka hau­li­kon hyl­syis­tä

05.05.2021 15:00
Tyrnävä striimaa kirkkovaltuuston kokoukset seurakuntalaisille: "Striimaus voi herättää kiinnostuksen seurakunnan toimintaa kohtaan ja lisätä tavoitettavuutta" – Lumijoellakin seuraava kirkkovaltuuston kokous näkyy seurakunnan Youtube-kanavalla
Tilaajille

Tyrnävä strii­maa kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­set seu­ra­kun­ta­lai­sil­le: "St­rii­maus voi he­rät­tää kiin­nos­tuk­sen seu­ra­kun­nan toi­min­taa kohtaan ja lisätä ta­voi­tet­ta­vuut­ta" – Lu­mi­joel­la­kin seu­raa­va kirk­ko­val­tuus­ton kokous näkyy seu­ra­kun­nan You­tu­be-ka­na­val­la

05.05.2021 13:00
PODCASTIT
Näkyykö koronatunnelin päässä valoa? Kuuntele mitä Tupoksen Pressiklubissa puhutaan koronasta, kuntavaaleista ja mediakriittisyydestä – sekin selviää kuka innostuu TikTokista ja kuka ei

Näkyykö ko­ro­na­tun­ne­lin päässä valoa? Kuun­te­le mitä Tu­pok­sen Pres­si­klu­bis­sa pu­hu­taan ko­ro­nas­ta, kun­ta­vaa­leis­ta ja me­dia­kriit­ti­syy­des­tä – sekin selviää kuka in­nos­tuu Tik­To­kis­ta ja kuka ei

05.02.2021 09:13
Kuuntele podcast! Tupoksen Pressiklubi aloitti uudella kokoonpanolla: 15-vuotiaat Benjamin, Selina, Juho ja Saana pohtivat koulukiusaamista, koronarajoituksia ja Yhdysvaltojen presidenttipeliä

Kuun­te­le pod­cast! Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi aloitti uudella ko­koon­pa­nol­la: 15-vuo­tiaat Ben­ja­min, Selina, Juho ja Saana poh­ti­vat kou­lu­kiu­saa­mis­ta, ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ja Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti­pe­liä

08.10.2020 08:01
Tupoksen Pressiklubi: Korona-aika on saanut Ennin kiinnostumaan lääkärin urasta, Severi haluaisi psykologiksi – kuuntele nuorten ajatukset pandemiasta

Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi: Ko­ro­na-ai­ka on saanut Ennin kiin­nos­tu­maan lää­kä­rin urasta, Severi ha­luai­si psy­ko­lo­gik­si – kuun­te­le nuorten aja­tuk­set pan­de­mias­ta

28.05.2020 14:20
Pistääkö mehiläinen tarhuria? Miten se hunaja oikein syntyy? Kuuntele Mehiläispäivän podcast ja tiedät!

Pis­tää­kö me­hi­läi­nen tar­hu­ria? Miten se hunaja oikein syntyy? Kuun­te­le Me­hi­läis­päi­vän podcast ja tiedät!

20.05.2020 07:20
Kuuntele tuore Tekstariraati-podcast: "Entä jos pieni karvaturri tekee vain pienen suklaarusinapökäleen, pitääkö sekin kerätä?"

Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti-pod­cast: "Entä jos pieni kar­va­tur­ri tekee vain pienen suk­laa­ru­si­na­pö­kä­leen, pitääkö sekin ke­rä­tä?"

05.03.2020 12:05
Miten Rantakylää pitäisi kehittää? Mitähän Jenni tuumaa lahjaksi saamistaan runokirjoista? – Kuuntele tuore Tekstariraati-podcast täältä!

Miten Ran­ta­ky­lää pitäisi ke­hit­tää? Mitähän Jenni tuumaa lah­jak­si saa­mis­taan ru­no­kir­jois­ta? – Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti-pod­cast täältä!

27.02.2020 16:25
Kansanedustaja Tytti Tuppurainen esittää ikääntyneiden edustajaksi vanhusasiavaltuutettua: "Kuka on iäkkään äänitorvi, jos tukea tarvitsevalla itsellään ei ole mahdollisuuksia tai voimavaroja valvoa etuaan?"
Tilaajille
Kolumni
Tytti Tuppurainen

Kansanedustaja Tytti Tuppurainen esittää ikääntyneiden edustajaksi vanhusasiavaltuutettua: "Kuka on iäkkään äänitorvi, jos tukea tarvitsevalla itsellään ei ole mahdollisuuksia tai voimavaroja valvoa etuaan?"

05.05.2021 06:00
THL: Oulussa kymmenen uutta koronavirustartuntaa, Kuusamossa ja Raahessa yksi tapaus kummassakin – koko maassa 269 tuoretta tartuntaa

THL: Oulussa kym­me­nen uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Kuu­sa­mos­sa ja Raa­hes­sa yksi tapaus kum­mas­sa­kin – koko maassa 269 tuo­ret­ta tar­tun­taa

05.05.2021 15:12
Lentokentäntiestä voi jättää mielipiteitä vielä viikon verran - Tiesuunnitelmaluonnosta esitellään tänään keskiviikkona etätilaisuudessa
Tilaajille

Len­to­ken­tän­ties­tä voi jättää mie­li­pi­tei­tä vielä viikon verran - Tie­suun­ni­tel­ma­luon­nos­ta esi­tel­lään tänään kes­ki­viik­ko­na etä­ti­lai­suu­des­sa

05.05.2021 09:01
Koronatilanne hellittää Pohjois-Pohjanmaalla: Liikuntapaikkoja voidaan avata ensi viikolla ja kokoontumisrajoituksia lievennetään

Ko­ro­na­ti­lan­ne hel­lit­tää Poh­jois-Poh­jan­maal­la: Lii­kun­ta­paik­ko­ja voidaan avata ensi vii­kol­la ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia lie­ven­ne­tään

04.05.2021 17:35
Jaurannevan tuulipuisto myötätuulessa? – Tyrnäväläiset toivovat, että Jaurannevan tuulipuiston rakentamisen takia Kylmäläntie saisi perusparannuksen: "Nyt tiellä paistaa läpi suodatinkankaat ja siltarummut"
Tilaajille

Jau­ran­ne­van tuu­li­puis­to myö­tä­tuu­les­sa? – Tyr­nä­vä­läi­set toi­vo­vat, että Jau­ran­ne­van tuu­li­puis­ton ra­ken­ta­mi­sen takia Kyl­mä­län­tie saisi pe­rus­pa­ran­nuk­sen: "Nyt tiellä paistaa läpi suo­da­tin­kan­kaat ja sil­ta­rum­mut"

04.05.2021 23:36
Näin paljon pidennetty ehdokasasettelu toi lakeuden kuntiin lisää valtuustoon haluavia – Hailuodossa Keskustaa edustava kunnanvaltuuston puheenjohtaja on nyt Kokoomuksen listalla sitoutumattomana ehdokkaana
Tilaajille

Näin paljon pi­den­net­ty eh­do­kas­aset­te­lu toi la­keu­den kuntiin lisää val­tuus­toon ha­lua­via – Hai­luo­dos­sa Kes­kus­taa edus­ta­va kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja on nyt Ko­koo­muk­sen lis­tal­la si­tou­tu­mat­to­ma­na eh­dok­kaa­na

04.05.2021 16:27
Limingan lukiossa vietettiin ilmastoviikkoa – "Haluamme myös saada nuoret pohtimaan ilmastonmuutosta muustakin kuin luonnontieteellisestä näkökulmasta"

Li­min­gan lu­kios­sa vie­tet­tiin il­mas­to­viik­koa – "Ha­luam­me myös saada nuoret poh­ti­maan il­mas­ton­muu­tos­ta muus­ta­kin kuin luon­non­tie­teel­li­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta"

04.05.2021 12:58
THL: Suomessa 184 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaan neljä tartuntaa kirjattiin Ouluun ja Raaheen

THL: Suo­mes­sa 184 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maan neljä tar­tun­taa kir­jat­tiin Ouluun ja Raaheen

04.05.2021 11:50
Henkilöauto ja pakettiauto kolaroivat Limingassa kasitiellä, toinen kuljettaja päivystykseen tarkastettavaksi

Hen­ki­lö­au­to ja pa­ket­ti­au­to ko­la­roi­vat Li­min­gas­sa ka­si­tiel­lä, toinen kul­jet­ta­ja päi­vys­tyk­seen tar­kas­tet­ta­vak­si

04.05.2021 11:00
Limingassa haastatellaan kuusi hallintojohtajan virkaa hakenutta – mukana monta hallintojohtajaa ja yksi entinen kaupunginjohtaja
Tilaajille

Li­min­gas­sa haas­ta­tel­laan kuusi hal­lin­to­joh­ta­jan virkaa ha­ke­nut­ta – mukana monta hal­lin­to­joh­ta­jaa ja yksi entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja

04.05.2021 10:09
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.