Varjakan kartano laitetaan myyntiin tammikuussa - Nykyinen vuokralainen lopettaa toimintansa tiloissa lokakuun lopussa
Tilaajille

Varjakan kartano laitetaan myyntiin tammikuussa - Nykyinen vuokralainen lopettaa toimintansa tiloissa lokakuun lopussa

13:30 0
Kaavamuutos ja -laajennus nähtäville – Uusi kaava mahdollistaisi kaupan suuryksikön sijoittumisen Kempeleeseen
Tilaajille

Kaavamuutos ja -laajennus nähtäville – Uusi kaava mahdollistaisi kaupan suuryksikön sijoittumisen Kempeleeseen

26.10.2020 21:25 0
Aluehallintovirastoin valvonta päättyi – Limingan on edelleen kehitettävä lastensuojelun palveluita
Tilaajille

Aluehallintovirastoin valvonta päättyi – Limingan on edelleen kehitettävä lastensuojelun palveluita

26.10.2020 14:23 0
Heli pohtii kirjojen merkitystä elämässään: "Elämä ilman fiktiota on kuin värityskirja, jota ei ole väritetty"
Tilaajille
Kolumni
Heli Rintala

Heli pohtii kirjojen merkitystä elämässään: "Elämä ilman fiktiota on kuin värityskirja, jota ei ole väritetty"

21.10.2020 05:59 0
Jopa kirjanpitäjät markkinoivat, mutta yllättävästä syystä – Katso video
Mainos Kaleva Media

Jopa kir­jan­pi­tä­jät mark­ki­noi­vat, mutta yl­lät­tä­väs­tä syystä – Katso video

06:00
Limingan Niittomiesten edustusjoukkue palaa pelikentille – lauantaina vastassa Saimaan Pallo ja sunnuntaina Pirkat
Urheilu
Tilaajille

Li­min­gan Niit­to­mies­ten edus­tus­jouk­kue palaa pe­li­ken­til­le – lauan­tai­na vas­tas­sa Saimaan Pallo ja sun­nun­tai­na Pirkat

22.10.2020 15:15 0
Paikalliskamppailu liminkalaisten ja oulunsalolaisten kesken päätyi KISE:n voittoon –" Derby-ottelut ovat aina mukavia, kun vastassa on tuttuja jätkiä"

Pai­kal­lis­kamp­pai­lu li­min­ka­lais­ten ja ou­lun­sa­lo­lais­ten kesken päätyi KISE:n voit­toon –" Der­by-ot­te­lut ovat aina mu­ka­via, kun vas­tas­sa on tuttuja jätkiä"

20.10.2020 14:15 0
Tilaajille
Kalajoen kiekkokone oli maalia parempi – Laser HT koki kovia ensimmäisen viiden minuutin aikana, mutta heräsi taistelemaan

Ka­la­joen kiek­ko­ko­ne oli maalia parempi – Laser HT koki kovia en­sim­mäi­sen viiden mi­nuu­tin aikana, mutta heräsi tais­te­le­maan

20.10.2020 08:44 0
Tilaajille
Kempeleläiset urheiluseurat järjestävät urheilijapolkua käyville kaksi kertaa viikossa lentopallon, pesäpallon, jalkapallon ja uinnin lajitreenit – opiskelijat toteavat, ettei näistä treeneistä haluta olla poissa

Kem­pe­le­läi­set ur­hei­lu­seu­rat jär­jes­tä­vät ur­hei­li­ja­pol­kua käy­vil­le kaksi kertaa vii­kos­sa len­to­pal­lon, pe­sä­pal­lon, jal­ka­pal­lon ja uinnin la­ji­tree­nit – opis­ke­li­jat to­tea­vat, ettei näistä tree­neis­tä haluta olla poissa

17.10.2020 15:00 0
Tilaajille

Li­min­gan Niit­to­mies­ten juok­si­ja­lu­paus Aarre Pauk­ke­ri juoksi maan­tie­juok­sun SM-kul­taa Van­taal­la – seuran ma­ra­too­na­reil­le hyviä tu­lok­sia SM-ma­ra­tonil­ta

13.10.2020 13:26 0
Tilaajille
Pirkko haluaa Kempeleeseen uuden kirjastotalon: "Alun perin väliaikaiset, liian pienet ja huonosti saavutettavat kauppakeskuksen ylimmän kerroksen tilat eivät vastaa enää kirjastolain henkeä"
Lukijalta
Tilaajille

Pirkko haluaa Kempeleeseen uuden kirjastotalon: "Alun perin väliaikaiset, liian pienet ja huonosti saavutettavat kauppakeskuksen ylimmän kerroksen tilat eivät vastaa enää kirjastolain henkeä"

25.10.2020 17:30 0
Päätoimittaja-Sauli pitää tärkeänä nuorten kuuntelemista, mutta toivoo myös koko kylä kasvattaa -periaatteen käyttöönottoa
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sauli Pahkasalo

Päätoimittaja-Sauli pitää tärkeänä nuorten kuuntelemista, mutta toivoo myös koko kylä kasvattaa -periaatteen käyttöönottoa

21.10.2020 05:11 0
#Hästäkki
Kari kertoo yhdestä mielenkiintoisesta päivästä kuntalaisten omassa olohuoneessa – hylkeentraanin keittämisestä viittavihkolahjoitukseen
Kolumni Kari Blomster

Kari kertoo yhdestä mie­len­kiin­toi­ses­ta päi­väs­tä kun­ta­lais­ten omassa olo­huo­nees­sa – hyl­keent­raa­nin keit­tä­mi­ses­tä viit­ta­vih­ko­lah­joi­tuk­seen

21.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Veeti pohtii Yhdysvaltojen presidentinvaaleja: "Vaikka voisi olettaa Trumpin häviävän kyseiset vaalit aikaisemman kautensa toimien pohjalta, tulee kuitenkin muistaa vuoden 2016 vaalit"
Kolumni Veeti Mykkänen

Veeti pohtii Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin­vaa­le­ja: "Vaikka voisi olettaa Trumpin hä­viä­vän ky­sei­set vaalit ai­kai­sem­man kau­ten­sa toimien poh­jal­ta, tulee kui­ten­kin muistaa vuoden 2016 vaalit"

14.10.2020 01:43 0
Tilaajille
Kun sota-aikana ikävä ja epätoivo oli suuri, toimi hevonen lohduttajana, kirjoittaa tyrnäväläinen hevosharrastaja Marita Suomela
Kolumni Marita Suomela

Kun so­ta-ai­ka­na ikävä ja epä­toi­vo oli suuri, toimi hevonen loh­dut­ta­ja­na, kir­joit­taa tyr­nä­vä­läi­nen he­vos­har­ras­ta­ja Marita Suomela

07.10.2020 08:01 0
Tilaajille
Jussi Riikonen pitää Suomen tilannetta huolestuttavana: "Työn tekeminen ja työllistäminen ovat tulossa yhä vaikeammaksi"
Kolumni Jussi Riikonen

Jussi Rii­ko­nen pitää Suomen ti­lan­net­ta huo­les­tut­ta­va­na: "Työn te­ke­mi­nen ja työl­lis­tä­mi­nen ovat tulossa yhä vai­keam­mak­si"

16.09.2020 06:00 0
Kari Virolaisen mielestä vesi on kultaakin kalliimpaa
Kolumni Kari Virolainen

Kari Vi­ro­lai­sen mie­les­tä vesi on kul­taa­kin kal­liim­paa

09.09.2020 06:00 0
Tuija kysyy: Mitä tänään opit koulussa?
Kolumni Tuija Maijanen

Tuija kysyy: Mitä tänään opit kou­lus­sa?

02.09.2020 06:00 0
Hailuodon kunnanjohtaja Aki: "Työyhteisö toimii parhaimmillaan peilinä, joka antaa meille mahdollisuuden tarkastella itseämme toisesta näkökulmasta"
Kolumni
Aki Heiskanen

Hailuodon kunnanjohtaja Aki: "Työyhteisö toimii parhaimmillaan peilinä, joka antaa meille mahdollisuuden tarkastella itseämme toisesta näkökulmasta"

20.10.2020 20:55 0
Rantalakeus on valittu viiden parhaan paikallismedian joukkoon – lopullinen sijoitus selviää 12. marraskuuta, jolloin palkintogaala järjestetään virtuaalisesti

Ran­ta­la­keus on valittu viiden parhaan pai­kal­lis­me­dian jouk­koon – lo­pul­li­nen si­joi­tus selviää 12. mar­ras­kuu­ta, jolloin pal­kin­to­gaa­la jär­jes­te­tään vir­tuaa­li­ses­ti

26.10.2020 09:01 0
Ottaisitko sinä koronarokotteen ensimmäisten joukossa? Pitäisikö rokotteen ottamisen olla pakollista? Vastaa Rantalakeuden kyselyyn!

Ottaisitko sinä koronarokotteen ensimmäisten joukossa? Pitäisikö rokotteen ottamisen olla pakollista? Vastaa Rantalakeuden kyselyyn!

09.10.2020 12:10 0
Limingan Niittomiesten pitkäaikaisin puheenjohtaja ei asetu enää ehdolle –keskiviikkona vuosikokous valitsee uuden veturin 105-vuotiaalle suurelle urheilun yleisseuralle
Tilaajille

Limingan Niittomiesten pitkäaikaisin puheenjohtaja ei asetu enää ehdolle –keskiviikkona vuosikokous valitsee uuden veturin 105-vuotiaalle suurelle urheilun yleisseuralle

25.10.2020 15:01 0
Jaakko Havana rakensi 70 lehmän robottinavetan Hailuotoon
Tuorein video
Tilaajille

Jaakko Havana rakensi 70 lehmän ro­bot­ti­na­ve­tan Hai­luo­toon

21.10.2020 12:52 0
Renkaanvaihtosesonki pitää liminkalaisen rengasyrittäjä Pentti Kontion kiireisenä – lisäkäsiä on jo palkattu

Ren­kaan­vaih­to­se­son­ki pitää li­min­ka­lai­sen ren­gas­yrit­tä­jä Pentti Kontion kii­rei­se­nä – li­sä­kä­siä on jo pal­kat­tu

15.10.2020 10:30 0
Tilaajille
Keskusteluilta Oulunsalon hammashoitolan sulkemisesta

Kes­kus­te­luil­ta Ou­lun­sa­lon ham­mas­hoi­to­lan sul­ke­mi­ses­ta

09.10.2020 12:08 0
Tilaajille
GEA - Brightness of Stars (Official Music Video)

GEA - Bright­ness of Stars (Of­fi­cial Music Video)

09.10.2020 09:05 0

Tem­mes­joen Junt­ti­lan­kos­kea kun­nos­te­taan ko­neel­li­ses­ti –miten jo­ki­uo­maa pa­ran­ne­taan ja miksi?

07.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Oulunsalon seurakuntapastori Hanna kertoo kevään aikuisten rippikoulusta ja kysymyksistä taivaan ja maan välillä
Tilaajille
Kolumni
Hanna Vapaavuori

Oulunsalon seurakuntapastori Hanna kertoo kevään aikuisten rippikoulusta ja kysymyksistä taivaan ja maan välillä

21.10.2020 06:00 0
Tuula Länkisen Vasemmanpuoleinen pikkulaatikko julkistetaan Tyrnävän kirjastolla tiistaina – ronskia, elettyä elämää 1960-luvun lakeudella, Siikajoella ja Raahessa
Tilaajille

Tuula Län­ki­sen Va­sem­man­puo­lei­nen pik­ku­laa­tik­ko jul­kis­te­taan Tyr­nä­vän kir­jas­tol­la tiis­tai­na – rons­kia, elettyä elämää 1960-lu­vun la­keu­del­la, Sii­ka­joel­la ja Raa­hes­sa

25.10.2020 12:05 0
Kolme tenoria järjestävät etäkonsertin marraskuussa – mukana kempeleläislähtöinen Jyrki Anttila, joka odottaa pääsevänsä ystäviensä kanssa taas lavalle

Kolme tenoria jär­jes­tä­vät etä­kon­ser­tin mar­ras­kuus­sa – mukana kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Jyrki Ant­ti­la, joka odottaa pää­se­vän­sä ys­tä­vien­sä kanssa taas lavalle

25.10.2020 09:04 0
Kesäaika päättyy: muista siirtää kelloa tuntia taaksepäin sunnuntaina aamuyöllä kello 4 – kaikissa EU:n jäsenmaissa tehdään sama viisarin siirto
Tilaajille

Ke­sä­ai­ka päät­tyy: muista siirtää kelloa tuntia taak­se­päin sun­nun­tai­na aa­mu­yöl­lä kello 4 – kai­kis­sa EU:n jä­sen­mais­sa tehdään sama vii­sa­rin siirto

24.10.2020 19:00 0
PODCASTIT
Kuuntele podcast! Tupoksen Pressiklubi aloitti uudella kokoonpanolla: 15-vuotiaat Benjamin, Selina, Juho ja Saana pohtivat koulukiusaamista, koronarajoituksia ja Yhdysvaltojen presidenttipeliä

Kuun­te­le pod­cast! Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi aloitti uudella ko­koon­pa­nol­la: 15-vuo­tiaat Ben­ja­min, Selina, Juho ja Saana poh­ti­vat kou­lu­kiu­saa­mis­ta, ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ja Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti­pe­liä

08.10.2020 08:01 0
Tupoksen Pressiklubi: Korona-aika on saanut Ennin kiinnostumaan lääkärin urasta, Severi haluaisi psykologiksi – kuuntele nuorten ajatukset pandemiasta

Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi: Ko­ro­na-ai­ka on saanut Ennin kiin­nos­tu­maan lää­kä­rin urasta, Severi ha­luai­si psy­ko­lo­gik­si – kuun­te­le nuorten aja­tuk­set pan­de­mias­ta

28.05.2020 14:20 0
Pistääkö mehiläinen tarhuria? Miten se hunaja oikein syntyy? Kuuntele Mehiläispäivän podcast ja tiedät!

Pis­tää­kö me­hi­läi­nen tar­hu­ria? Miten se hunaja oikein syntyy? Kuun­te­le Me­hi­läis­päi­vän podcast ja tiedät!

20.05.2020 07:20 0
Kuuntele tuore Tekstariraati-podcast: "Entä jos pieni karvaturri tekee vain pienen suklaarusinapökäleen, pitääkö sekin kerätä?"

Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti-pod­cast: "Entä jos pieni kar­va­tur­ri tekee vain pienen suk­laa­ru­si­na­pö­kä­leen, pitääkö sekin ke­rä­tä?"

05.03.2020 12:05 0
Miten Rantakylää pitäisi kehittää? Mitähän Jenni tuumaa lahjaksi saamistaan runokirjoista? – Kuuntele tuore Tekstariraati-podcast täältä!

Miten Ran­ta­ky­lää pitäisi ke­hit­tää? Mitähän Jenni tuumaa lah­jak­si saa­mis­taan ru­no­kir­jois­ta? – Kuun­te­le tuore Teks­ta­ri­raa­ti-pod­cast täältä!

27.02.2020 16:25 0
Tekstariraadin hyppysissä tällä kertaa potkukelkkabaanat, "körryyttelijät" ja katoavat lompakot – kuuntele podcasta ja ota kantaa!

Teks­ta­ri­raa­din hyp­py­sis­sä tällä kertaa pot­ku­kelk­ka­baa­nat, "kör­ryyt­te­li­jät" ja ka­toa­vat lom­pa­kot – kuun­te­le pod­cas­ta ja ota kantaa!

24.01.2020 12:15 0
Kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie ehdottaa kotitalousvähennyksen laajentamista ja nostamista: "Yli 75-vuotiaille oma superkotitalousvähennys"
Kolumni
Mari-Leena Talvitie

Kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie ehdottaa kotitalousvähennyksen laajentamista ja nostamista: "Yli 75-vuotiaille oma superkotitalousvähennys"

20.10.2020 13:34 0
Isotkaan keikat eivät toimi ilman tekniikkaa - Alan yrittäjäksi ryhtynyt Joonas Rinne on päässyt toteuttamaan Uria Heepin ja Nazarethin keikkoja Suomessa
Tilaajille

Isot­kaan keikat eivät toimi ilman tek­niik­kaa - Alan yrit­tä­jäk­si ryh­ty­nyt Joonas Rinne on päässyt to­teut­ta­maan Uria Heepin ja Na­za­ret­hin keik­ko­ja Suo­mes­sa

24.10.2020 15:05 0
Fuengirolan Kotikoulun kaikki neljä oppilasta ovat nyt kempeleläisiä – ensi viikolla lakeudelta tulee luokkaan vielä kaksi oppilasta: "Nyt voi puuttua jokaiseen esille tulevaan yksityiskohtaan"
Tilaajille

Fuen­gi­ro­lan Ko­ti­kou­lun kaikki neljä op­pi­las­ta ovat nyt kem­pe­le­läi­siä – ensi vii­kol­la la­keu­del­ta tulee luok­kaan vielä kaksi op­pi­las­ta: "Nyt voi puuttua jo­kai­seen esille tu­le­vaan yk­si­tyis­koh­taan"

24.10.2020 12:04 0
Siikalakeuden metsänhoitoyhdistys neuvottelee liminkalaismaanomistajien puolesta Megatuuli Oy:n kanssa – "Kun on porukalla liikkeellä, toinen kuuntelee enemmän"
Tilaajille

Sii­ka­la­keu­den met­sän­hoi­to­yh­dis­tys neu­vot­te­lee li­min­ka­lais­maan­omis­ta­jien puo­les­ta Me­ga­tuu­li Oy:n kanssa – "Kun on po­ru­kal­la liik­keel­lä, toinen kuun­te­lee enem­män"

24.10.2020 09:01 0
Kysyimme kempeleläisiltä: Sopisiko kunnantalon tontille 16-kerroksinen asuinkerrostalo?
Tilaajille

Ky­syim­me kem­pe­le­läi­sil­tä: So­pi­si­ko kun­nan­ta­lon ton­til­le 16-ker­rok­si­nen asuin­ker­ros­ta­lo?

23.10.2020 19:05 0
Torstaina alkoi Kaikki synnit -sarjan toinen kausi - Lumijokiset avustajat saivat ainutlaatuisia kokemuksia kuvauksista
Tilaajille

Tors­tai­na alkoi Kaikki synnit -sarjan toinen kausi - Lu­mi­jo­ki­set avus­ta­jat saivat ai­nut­laa­tui­sia ko­ke­muk­sia ku­vauk­sis­ta

23.10.2020 15:25 0
Annin ja Pirjon taiteen tekeminen lopahti eri syistä, mutta nyt molemmat puhkuvat uutta intoa – "Pitkän koronakevään jälkeen tuntuu, että nyt voi taas hengittää"
Tilaajille

Annin ja Pirjon taiteen te­ke­mi­nen lopahti eri syistä, mutta nyt mo­lem­mat puh­ku­vat uutta intoa – "Pitkän ko­ro­na­ke­vään jälkeen tuntuu, että nyt voi taas hen­git­tää"

23.10.2020 12:06 0
Hällintalon pihatto muuttui kotieläinpihaksi – tilan lampaat, vuohet, lapinlehmät, hevoset, alpakat, kanat ja kanit saavat elää lajityypillistä elämää
Tilaajille

Häl­lin­ta­lon pihatto muuttui ko­ti­eläin­pi­hak­si – tilan lam­paat, vuohet, la­pin­leh­mät, he­vo­set, al­pa­kat, kanat ja kanit saavat elää la­ji­tyy­pil­lis­tä elämää

23.10.2020 09:00 0
Oulunsalon uuden päiväkodin toteuttaja valittu – vuonna 2022 aukeavaan päiväkotiin noin 150 lasta ja kahdeksan kokopäiväryhmää
Tilaajille

Ou­lun­sa­lon uuden päi­vä­ko­din to­teut­ta­ja valittu – vuonna 2022 au­kea­vaan päi­vä­ko­tiin noin 150 lasta ja kah­dek­san ko­ko­päi­vä­ryh­mää

23.10.2020 06:55 0
Hailuodon rakennusjärjestysluonnos keskusteluttaa – "Ei ole kunnalta pois säilyttää hailuotolainen rakentamisperinne", sanoo hailuotolainen Mikko Mäkelä
Tilaajille

Hai­luo­don ra­ken­nus­jär­jes­tys­luon­nos kes­kus­te­lut­taa – "Ei ole kun­nal­ta pois säi­lyt­tää hai­luo­to­lai­nen ra­ken­ta­mis­pe­rin­ne", sanoo hai­luo­to­lai­nen Mikko Mäkelä

23.10.2020 03:00 0
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori