Pääkirjoitus
Viimeisin 12 tuntia
Päätoimittaja-Sauli pitää tärkeänä nuorten kuuntelemista, mutta toivoo myös koko kylä kasvattaa -periaatteen käyttöönottoa
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li pitää tär­keä­nä nuorten kuun­te­le­mis­ta, mutta toivoo myös koko kylä kas­vat­taa -pe­ri­aat­teen käyt­töön­ot­toa

05:11 0
Tilaajille
Vanhemmat
Päätoimittaja muistuttaa, että nyt ei saisi herpaantua ote taistelussa koronaa vastaan – jokaista tarvitaan ja pienillä teoilla on merkitystä

Pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että nyt ei saisi her­paan­tua ote tais­te­lus­sa koronaa vastaan – jo­kais­ta tar­vi­taan ja pie­nil­lä teoilla on mer­ki­tys­tä

14.10.2020 01:21 0
Tilaajille
Rantalakeuden päätoimittaja Sauli toivoo uudelle verkkosivustolle kovaa käyttöä ja kannustaa aktivoimaan digitunnukset

Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja Sauli toivoo uudelle verk­ko­si­vus­tol­le kovaa käyttöä ja kan­nus­taa ak­ti­voi­maan di­gi­tun­nuk­set

07.10.2020 01:46 0
Tilaajille
Päätoimittaja toivoo, että kaikista pidettäisiin huolta – eikä vain euroilla mitattuna
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­mit­ta­ja toivoo, että kai­kis­ta pi­det­täi­siin huolta – eikä vain eu­roil­la mi­tat­tu­na

30.09.2020 06:00 0