työ
Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila on saanut monenlaista palautetta tiedottamisestaan – "Olen saanut muutaman törkeän sähköpostin, jossa kehotetaan tappamaan itseni"

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa Anttila on saanut mo­nen­lais­ta pa­lau­tet­ta tie­dot­ta­mi­ses­taan – "Olen saanut muu­ta­man törkeän säh­kö­pos­tin, jossa ke­ho­te­taan tap­pa­maan itseni"

17.08.2022 14:55
Tilaajille
Mari keräsi vuosia rohkeutta tehdäkseen yksin yli 80 kilometrin vaelluksen – eikä kadu päätöstään
Kolumni

Mari keräsi vuosia roh­keut­ta teh­däk­seen yksin yli 80 ki­lo­met­rin vael­luk­sen – eikä kadu pää­tös­tään

16.08.2022 14:57
Tilaajille
Juliuksen työpäivässä tuoksahtaa wunderbaum ja jäte – "Aika nopeasti hajuun tottuu"

Ju­liuk­sen työ­päi­väs­sä tuok­sah­taa wun­der­baum ja jäte – "Aika no­peas­ti hajuun tottuu"

13.07.2022 18:00
Tilaajille
Jarnon suurin toive on työpaikka – "Olisi tärkeää, että meidän vahvuudet huomioidaan, eikä nähdä vain rajoitteita"

Jarnon suurin toive on työ­paik­ka – "Olisi tär­keää, että meidän vah­vuu­det huo­mioi­daan, eikä nähdä vain ra­joit­tei­ta"

09.04.2022 18:00
Tilaajille
Autat ukrainalaisia parhaiten työllistämällä
Mielipidekirjoitus

Autat uk­rai­na­lai­sia par­hai­ten työl­lis­tä­mäl­lä

04.04.2022 09:16
Tilaajille
"Sivistyneeseen ja arvostavaan käyttäytymiseen on pystyttävä, vaikka poliittiset näkemykset tai mielipiteet eroavat merkittävästi", tähdentää Paula
Kolumni

"Si­vis­ty­nee­seen ja ar­vos­ta­vaan käyt­täy­ty­mi­seen on pys­tyt­tä­vä, vaikka po­liit­ti­set nä­ke­myk­set tai mie­li­pi­teet eroavat mer­kit­tä­väs­ti", täh­den­tää Paula

03.11.2021 11:09
Tilaajille
Hanna-ministeri muistuttaa: Työ antaa elantoa, mutta se myös luo merkitystä elämään
Kolumni

Han­na-mi­nis­te­ri muis­tut­taa: Työ antaa elan­toa, mutta se myös luo mer­ki­tys­tä elämään

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Hyvää vappua! Kysyimme Marikalta, Tuomakselta, Jenniltä ja Minnalta työstä – Mitä työ heille merkitsee? Mikä työssä eniten palkitsee?

Hyvää vappua! Ky­syim­me Ma­ri­kal­ta, Tuo­mak­sel­ta, Jen­nil­tä ja Min­nal­ta työstä – Mitä työ heille mer­kit­see? Mikä työssä eniten pal­kit­see?

01.05.2021 13:00
Tilaajille