Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta
Sirkka kertoo "Veronmaksajalle", mitä Lumijoen hirvipeijaisten järjestäminen vaatii
Mielipidekirjoitus

Sirkka kertoo "Ve­ron­mak­sa­jal­le", mitä Lu­mi­joen hir­vi­pei­jais­ten jär­jes­tä­mi­nen vaatii

21.11.2023 11:37
Tilaajille
Tapani Tölli vastaa kokoomuksen aluevaltuustoryhmälle: Lainanottovaltuutuksien ehtoihin liittyy myös harkintaa
Mielipidekirjoitus

Tapani Tölli vastaa ko­koo­muk­sen alue­val­tuus­to­ryh­mäl­le: Lai­nan­ot­to­val­tuu­tuk­sien eh­toi­hin liittyy myös har­kin­taa

30.10.2023 12:22
Tilaajille
Tekstarit 25.10. lehteen – liminkalaisille vaaditaan omaa vettä ja Kokkokankaalla ilkivaltaa tekeviä moititaan
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit 25.10. lehteen – ­li­min­ka­lai­sil­le vaa­di­taan omaa vettä ja Kok­ko­kan­kaal­la il­ki­val­taa tekeviä moi­ti­taan

25.10.2023 06:00
Tilaajille
Presidentti Martti Ahtisaari sai Limingasta evästyksen lisäksi evästä – ystävänpäivävierailun herkkukassissa oli muun muassa voita ja piimää

Pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­ri sai Li­min­gas­ta eväs­tyk­sen lisäksi evästä – ys­tä­vän­päi­vä­vie­rai­lun herk­ku­kas­sis­sa oli muun muassa voita ja piimää

20.10.2023 18:00
Tilaajille
Tuomas ihmettelee: Miksei Limingan kunnan vedenhankinnan kriittistä tilaa käsitelty kunnanhallituksessa
Mielipidekirjoitus

Tuomas ih­met­te­lee: Miksei Li­min­gan kunnan ve­den­han­kin­nan kriit­tis­tä tilaa kä­si­tel­ty kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

17.10.2023 11:00
Kristian pohtii, olisiko viisaampaa ostaa vettä Kempeleen kunnalta sen sijaan että valjastettaisiin Rantakylän virkistysalue vedentuotantoon
Mielipidekirjoitus

Kris­tian pohtii, olisiko vii­saam­paa ostaa vettä Kem­pe­leen kun­nal­ta sen sijaan että val­jas­tet­tai­siin Ran­ta­ky­län vir­kis­tys­alue ve­den­tuo­tan­toon

17.10.2023 16:15
Miksi mahtava vaikuttaja, matematiikka, pysyttelee piilossa mediassa, kysyy matikkatäti
Mielipidekirjoitus

Miksi mahtava vai­kut­ta­ja, ma­te­ma­tiik­ka, py­syt­te­lee pii­los­sa me­dias­sa, kysyy ma­tik­ka­tä­ti

17.10.2023 06:00
Tekstarit 18.10. lehdessä – Kiitos Zeppelinissä asiakasta auttaneelle nuorelle ja onnea uudelle talous- ja hallintojohtajalle

Teks­ta­rit 18.10. leh­des­sä – Kiitos Zep­pe­li­nis­sä asia­kas­ta aut­ta­neel­le nuo­rel­le ja onnea uudelle talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jal­le

17.10.2023 16:28
Tilaajille
Tie – Kempeleen Vuoden seniori Hilja Alasuvanto kirjoittaa runossaan ihmisen tiestä
Mielipidekirjoitus

Tie – Kem­pe­leen Vuoden seniori Hilja Ala­su­van­to kir­joit­taa ru­nos­saan ihmisen tiestä

17.10.2023 16:26
Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen ”Nyt pitää uskaltaa olla rohkea ja katsoa, mitä tällainen murroskohta mahdollistaa"
Mielipidekirjoitus

Oulun kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari P. Tuo­vi­nen ”Nyt pitää us­kal­taa olla rohkea ja katsoa, mitä täl­lai­nen mur­ros­koh­ta mah­dol­lis­taa"

23.10.2023 06:59
Tilaajille
Tekstiviestit 11.10. lehdessä – kevyen liikenteen väylää rakennetaan kuin iisakinkirkkoa ja joukkoliikenneuudistusta odotetaan

Teks­ti­vies­tit 11.10. leh­des­sä – kevyen lii­ken­teen väylää ra­ken­ne­taan kuin ii­sa­kin­kirk­koa ja jouk­ko­lii­ken­ne­uu­dis­tus­ta odo­te­taan

11.10.2023 08:42
Tilaajille
Jos muut keinot eivät tepsi, koulukiusaajat on erotettava koulusta tai siirrettävä tarkkailu- tai erityisluokille, kirjoittaa Tarja
Mielipidekirjoitus

Jos muut keinot eivät tepsi, kou­lu­kiu­saa­jat on ero­tet­ta­va kou­lus­ta tai siir­ret­tä­vä tark­kai­lu- tai eri­tyis­luo­kil­le, kir­joit­taa Tarja

10.10.2023 09:45
Tilaajille
Kerttu ihmettelee: Miksei käyntiä polkupolilla ollut edes kirjattu minnekään?
Mielipidekirjoitus

Kerttu ih­met­te­lee: Miksei käyntiä pol­ku­po­lil­la ollut edes kir­jat­tu min­ne­kään?

04.10.2023 08:00

Teks­ti­vies­tit 4.10. Ran­ta­la­keu­des­sa – Lukija ih­met­te­lee, miten il­mai­ses­ta aa­mu­pa­las­ta voi va­lit­taa

04.10.2023 06:01
Tilaajille
Kaavajumppaa liminkalaisille
Mielipidekirjoitus

Kaa­va­jump­paa li­min­ka­lai­sil­le

05.10.2023 15:47
Mukavia tapahtumia olisi, mutta yöbussiliikenne Oulun, Limingan ja Kempeleen välillä on pullonkaula, kirjoittaa Suvi
Mielipidekirjoitus

Mukavia ta­pah­tu­mia olisi, mutta yö­bus­si­lii­ken­ne Oulun, Li­min­gan ja Kem­pe­leen välillä on pul­lon­kau­la, kir­joit­taa Suvi

02.10.2023 23:01
Tilaajille
Lukijan runo: Unelmia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Unelmia

29.09.2023 10:00 2
Tivoli ja Meri Oulu Kempeleeseen – "Oulu-vene vuotaa", kirjoittaa Anne
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tivoli ja Meri Oulu Kem­pe­lee­seen – "Ou­lu-ve­ne vuo­taa", kir­joit­taa Anne

05.09.2023 08:50
Tilaajille
Haluammeko kasvattaa  lapsistamme mieleltään rikkonaisia – vaiko elämään valoisasti katsovia ihmisiä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luam­me­ko kas­vat­taa lap­sis­tam­me mie­lel­tään rik­ko­nai­sia – vaiko elämään va­loi­sas­ti kat­so­via ih­mi­siä?

11.07.2023 11:05
Tilaajille
Valtuuston kokous vaiko tekniikan koekenttä?
Mielipidekirjoitus

Val­tuus­ton kokous vaiko tek­nii­kan koe­kent­tä?

28.06.2023 09:00
Tilaajille