Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

Lukijalta
Kuukausi
Vilho Lampi pelasti Violan ja Päiviön, muistelee Kaarina Matinolli 30-luvun tapahtumia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vilho Lampi pelasti Violan ja Päi­viön, muis­te­lee Kaarina Ma­ti­nol­li 30-lu­vun ta­pah­tu­mia

26.01.2022 06:00
Tilaajille
"Mielestäni kunnan ei tulisi sortua halpamaiseen tavallisten ihmisten polkemiseen käyttämällä etuosto-oikeutta tai pakkolunastusta", kirjoittaa liminkalainen Tuomas Okkonen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Mie­les­tä­ni kunnan ei tulisi sortua hal­pa­mai­seen ta­val­lis­ten ih­mis­ten pol­ke­mi­seen käyt­tä­mäl­lä etu­os­to-oi­keut­ta tai pak­ko­lu­nas­tus­ta", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Tuomas Okkonen

25.01.2022 15:06 1
Tilaajille
Ari muistelee 80-luvun Kaalihakkuri-Ladaa ja Siperianmersua, joka kulki jopa 125 kilometriä tunnissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ari muis­te­lee 80-lu­vun Kaa­li­hak­ku­ri-La­daa ja Si­pe­rian­mer­sua, joka kulki jopa 125 ki­lo­met­riä tun­nis­sa

16.01.2022 06:00
Tilaajille
Pelastusjohtajat muistuttavat, että pelastustoimi on osa hyvinvointialuetta: "Pelastustoimesta kysytään monesti epäoleellisia asioita varsinaisten palvelujen kannalta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­joh­ta­jat muis­tut­ta­vat, että pe­las­tus­toi­mi on osa hy­vin­voin­tia­luet­ta: "Pe­las­tus­toi­mes­ta ky­sy­tään monesti epä­oleel­li­sia asioita var­si­nais­ten pal­ve­lu­jen kan­nal­ta"

14.01.2022 12:38
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamo kävisi malliksi koko hyvinvointialueelle – Kokoomuksen tavoitteena on hyvinvoiva ihminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuusamo kävisi mal­lik­si koko hy­vin­voin­ti­alueel­le – Ko­koo­muk­sen ta­voit­tee­na on hy­vin­voi­va ihminen

14.01.2022 12:00
Tilaajille
Vaalipostia: Erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden osaamista tulee hyödyntää terveyskeskuksissa jalkauttamalla erikoissairaanhoitoa perustasolle

Vaa­li­pos­tia: Eri­kois­sai­raan­hoi­don asian­tun­ti­joi­den osaa­mis­ta tulee hyö­dyn­tää ter­veys­kes­kuk­sis­sa jal­kaut­ta­mal­la eri­kois­sai­raan­hoi­toa pe­rus­ta­sol­le

31.12.2021 11:01
Vanhemmat
Lemmikki, kissankello, ruusu - Marjatta kertoo suhteestaan kukkiin ja kotiseutuun
Mielipidekirjoitus

Lem­mik­ki, kis­san­kel­lo, ruusu - Mar­jat­ta kertoo suh­tees­taan kukkiin ja ko­ti­seu­tuun

23.12.2021 20:20
Lähipalvelut on saatava sujuvasti ja nopeasti
Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lut on saatava su­ju­vas­ti ja no­peas­ti

23.12.2021 20:23
Vaalipostia: Mitkä ihmeen hyvinvointialueen vaalit?
Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Mitkä ihmeen hy­vin­voin­ti­alueen vaalit?

22.12.2021 06:00
Tilaajille
Vastaus Terho Lipsosen valtuustossa esittämiin väitteisiin
Mielipidekirjoitus

Vastaus Terho Lip­so­sen val­tuus­tos­sa esit­tä­miin väit­tei­siin

21.12.2021 22:24
Tilaajille
Sopeutuminen uuteen normaaliin on alkanut – "Tuomiopäivän kello näyttää tätä kirjoittaessani 23.58:20 ja vuosittainen turhuuden markkinoiden sesonkiaika alkaa olla ovella ja kuusien oksilla", kirjoittaa Heidi
Mielipidekirjoitus

So­peu­tu­mi­nen uuteen nor­maa­liin on alkanut – "Tuo­mio­päi­vän kello näyttää tätä kir­joit­taes­sa­ni 23.58:20 ja vuo­sit­tai­nen tur­huu­den mark­ki­noi­den se­son­ki­ai­ka alkaa olla ovella ja kuusien ok­sil­la", kir­joit­taa Heidi

16.11.2021 19:41
Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läi­set ko­kous­ti­vat Li­min­gan Työ­väen­ta­lol­la

16.11.2021 19:31
Juha kirjoittaa hyvinvointialueesta ja kehottaa äänestämään
Mielipidekirjoitus

Juha kir­joit­taa hy­vin­voin­ti­aluees­ta ja ke­hot­taa ää­nes­tä­mään

16.11.2021 19:30
Aki Heiskanen vastaa Anu Laukkasen ja Sakari Karkkolan mielipidekirjoitukseen – "Valtakunnallista mielenterveyspalkintoa ei myönnetty Finnmotionin vuoksi"
Mielipidekirjoitus

Aki Heis­ka­nen vastaa Anu Lauk­ka­sen ja Sakari Kark­ko­lan mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen – "­Val­ta­kun­nal­lis­ta mie­len­ter­veys­pal­kin­toa ei myön­net­ty Finn­mo­tio­nin vuoksi"

10.11.2021 16:37
Tilaajille
Heidi hoksauttaa: Sähköpyörällä pääsee pidemmälle – vai lisääkö sähkö läskiä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heidi hok­saut­taa: Säh­kö­pyö­räl­lä pääsee pi­dem­mäl­le – vai lisääkö sähkö läskiä?

21.10.2021 19:31
Tilaajille
Jokaisella on oikeus päättää omista rokotteistaan, muistuttaa Heidi ja kertoo pari faktaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­sel­la on oikeus päättää omista ro­kot­teis­taan, muis­tut­taa Heidi ja kertoo pari faktaa

06.10.2021 12:00
Tilaajille
Kukaan ei ajattele käyvänsä ilmaiseksi uimahallissa – Pitäiskö baanalla joutenpäiten pyöräilystä pulittaa jotain, kysyy Arto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kukaan ei ajat­te­le käy­vän­sä il­mai­sek­si ui­ma­hal­lis­sa – Pi­täis­kö baa­nal­la jou­ten­päi­ten pyö­räi­lys­tä pu­lit­taa jotain, kysyy Arto

05.10.2021 16:09 1
Tilaajille
Heikki kysyy: Kehittyykö Kempele liikaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heikki kysyy: Ke­hit­tyy­kö Kempele liikaa?

05.10.2021 16:02
Tilaajille
Susi lammasten vaatteissa: Hirvittävää eläinrääkkäystä, kauhistelee Nikkilän Matti
Mielipidekirjoitus

Susi lam­mas­ten vaat­teis­sa: Hir­vit­tä­vää eläin­rääk­käys­tä, kau­his­te­lee Nik­ki­län Matti

26.08.2021 16:44
Lumijoen peruskoulun vuosien 1973–1979 luokka koolla - viimeisestä kokoontumisesta on kulunut yli 40 vuotta
Mielipidekirjoitus

Lu­mi­joen pe­rus­kou­lun vuosien 1973–1979 luokka koolla - vii­mei­ses­tä ko­koon­tu­mi­ses­ta on kulunut yli 40 vuotta

26.08.2021 16:43