Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tänään
Kuukausi
"Ei ole oman kylän juttuja" – Henna ruotii läpi palautetta ja avaa toimitustyön taustoja
Kolumni

"Ei ole oman kylän jut­tu­ja" – Henna ruotii läpi pa­lau­tet­ta ja avaa toi­mi­tus­työn taus­to­ja

27.02.2024 13:00
Tilaajille
Maan korvessa ei enää kulkevi, Tiinan hermojärjestelmää rassaa yhden ja saman virren renkutus
Kolumni

Maan kor­ves­sa ei enää kul­ke­vi, Tiinan her­mo­jär­jes­tel­mää rassaa yhden ja saman virren ren­ku­tus

21.02.2024 06:00
Tilaajille
Heli pettyi äänestystulokseen, eikä tahdo päästä siitä yli
Kolumni

Heli pettyi ää­nes­tys­tu­lok­seen, eikä tahdo päästä siitä yli

15.02.2024 21:57 3
Uutisten viikko toi Hennalle aikalailla parhaan kiitoksen ikinä
Kolumni

Uu­tis­ten viikko toi Hen­nal­le ai­ka­lail­la parhaan kii­tok­sen ikinä

06.02.2024 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Voihan vasektomia! Huudahti Tiina – Pohteen leikkaukset osuvat myös kiveksiin
Kolumni

Voihan va­sek­to­mia! Huu­dah­ti Tiina – ­Poh­teen leik­kauk­set osuvat myös ki­vek­siin

31.01.2024 06:00
Tilaajille
Oman paikan etsimistä ei kannata pelätä – Eemeli pohtii kadonnutta identiteettiään
Kolumni

Oman paikan et­si­mis­tä ei kannata pelätä – Eemeli pohtii ka­don­nut­ta iden­ti­teet­tiään

24.01.2024 18:00 2
Kun Heli oli lapsi, hänestä oli mahdotonta, että presidenttinä voisi olla joku muu kuin Kekkonen
Kolumni

Kun Heli oli lapsi, hänestä oli mah­do­ton­ta, että pre­si­dent­ti­nä voisi olla joku muu kuin Kek­ko­nen

15.01.2024 19:22
Tilaajille
Henna miettii, että onko oikein mistään kotoisin – ja päätyy mielenkiintoiseen lopputulokseen
Kolumni

Henna miet­tii, että onko oikein mistään ko­toi­sin – ja päätyy mie­len­kiin­toi­seen lop­pu­tu­lok­seen

10.01.2024 18:00
Tilaajille
Tiina pohtii puskapissatessaan ulkomaille muuttoa ja antaa vinkkejä eläimen omistajuudesta haaveileville
Kolumni

Tiina pohtii pus­ka­pis­sa­tes­saan ul­ko­mail­le muuttoa ja antaa vink­ke­jä eläimen omis­ta­juu­des­ta haa­vei­le­vil­le

03.01.2024 06:00
Heli muistelee lapsuuden jouluja ja sitä, kuinka joulupukki lakkasi käymästä
Kolumni

Heli muis­te­lee lap­suu­den jouluja ja sitä, kuinka jou­lu­puk­ki lakkasi käy­mäs­tä

21.12.2023 06:00
Tilaajille
Hakkaa päälle! Mihin unohtuivat Nato-paraatista suomenhevoset, kyselee Tiina
Kolumni

Hakkaa päälle! Mihin unoh­tui­vat Na­to-pa­raa­tis­ta suo­men­he­vo­set, kyselee Tiina

13.12.2023 06:00
Sauli toivoo itsenäisyyspäivän juhlintaan lisää iloa ja muistuttaa meidän asuvan maassa, jossa asiat ovat loppujen lopuksi aika hyvin
Kolumni

Sauli toivoo it­se­näi­syys­päi­vän juh­lin­taan lisää iloa ja muis­tut­taa meidän asuvan maassa, jossa asiat ovat lop­pu­jen lopuksi aika hyvin

06.12.2023 10:11 1
Miten lakeuden kunnat panostavat ilmastotyöhön – Helin hakutesti osoitti, että Limingassa se näkyy ylivoimaisesti parhaiten
Kolumni

Miten la­keu­den kunnat pa­nos­ta­vat il­mas­to­työ­hön – Helin ha­ku­tes­ti osoit­ti, että Li­min­gas­sa se näkyy yli­voi­mai­ses­ti par­hai­ten

28.11.2023 18:00
Tilaajille
Tiina tuijoitti tovin TikTokkia ja tunsi aivohippusten manipuloinnin käyvän kuumana
Kolumni

Tiina tui­joit­ti tovin Tik­Tok­kia ja tunsi ai­vo­hip­pus­ten ma­ni­pu­loin­nin käyvän kuumana

22.11.2023 06:00
Sauli kehottaa havahtumaan, jos työpaikan ilmapiirissä jokin tökkii – ystäviä voi löytyä myös työn parista, ja se sitouttaa työhön paremmin
Kolumni

Sauli ke­hot­taa ha­vah­tu­maan, jos työ­pai­kan il­ma­pii­ris­sä jokin tökkii – ys­tä­viä voi löytyä myös työn pa­ris­ta, ja se si­tout­taa työhön pa­rem­min

14.11.2023 16:00
Tilaajille
Kalsarit ja villasukat ovat edelleen kova juttu – isät pääsivät livahtamaan allakkaan Helsingin yliopiston konsistorin valvovien silmien ohi
Kolumni

Kal­sa­rit ja vil­la­su­kat ovat edel­leen kova juttu – isät pää­si­vät li­vah­ta­maan al­lak­kaan Hel­sin­gin yli­opis­ton kon­sis­to­rin val­vo­vien silmien ohi

07.11.2023 09:00
Tilaajille
Tiinan muistoissa yhdistyy armonpullat, imurointi ja Veteraanin iltahuuto – "Välillä suru istahtaa edelleen jykevästi päällimmäiseksi tunteeksi"
Kolumni

Tiinan muis­tois­sa yh­dis­tyy ar­mon­pul­lat, imu­roin­ti ja Ve­te­raa­nin il­ta­huu­to – "­Vä­lil­lä suru is­tah­taa edel­leen jy­ke­väs­ti pääl­lim­mäi­sek­si tun­teek­si"

01.11.2023 06:00
Tilaajille
Sauli muistuttaa, että hyvä ajotaito syntyy vain ajamalla – niinpä hän aikoo ajattaa tuoretta kortin omistajaa mahdollisimman paljon
Kolumni

Sauli muis­tut­taa, että hyvä ajo­tai­to syntyy vain aja­mal­la – niinpä hän aikoo ajattaa tuo­ret­ta kortin omis­ta­jaa mah­dol­li­sim­man paljon

24.10.2023 15:36
Tilaajille
Fakta on luuranko ja fiktio lihat – lue fiktiota, jotta saat syväymmärryksen, kehottaa Heli
Kolumni

Fakta on luu­ran­ko ja fiktio lihat – lue fik­tio­ta, jotta saat sy­väym­mär­ryk­sen, ke­hot­taa Heli

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Tiina toivoo turvallisemman tilan periaatteiden rantautuvan myös koulumaailmaan – "Toivottavasti näitä noudattavat myös opettajat oppilaitaan kohtaan"
Kolumni

Tiina toivoo tur­val­li­sem­man tilan pe­ri­aat­tei­den ran­tau­tu­van myös kou­lu­maail­maan – "­Toi­vot­ta­vas­ti näitä nou­dat­ta­vat myös opet­ta­jat op­pi­lai­taan koh­taan"

11.10.2023 06:00