Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Tänään
Kuukausi
Hautajaiset kokoaa suvun yhteen suremaan – Heli pohtii, voisiko hyvyyden voiman löytää myös tästä ajasta
Lukijalta Kolumni

Hau­ta­jai­set kokoaa suvun yhteen su­re­maan – Heli pohtii, voisiko hy­vyy­den voiman löytää myös tästä ajasta

20.09.2023 06:00
Tilaajille
Esikoinen lennähti maailmalle – Tiina pohtii tyhjän pesän syndroomaa
Kolumni

Esi­koi­nen len­näh­ti maail­mal­le – Tiina pohtii tyhjän pesän synd­roo­maa

13.09.2023 06:00
Sauli pohtii kolumnissaan, että ihan kaikkea ei kannata laittaa vitsiksi – ei edes verovaroin toteutettavaa kuntamarkkinointia
Kolumni

Sauli pohtii ko­lum­nis­saan, että ihan kaikkea ei kannata laittaa vit­sik­si – ei edes ve­ro­va­roin to­teu­tet­ta­vaa kun­ta­mark­ki­noin­tia

06.09.2023 06:01
Saara väittää, että monipuolinen ja vaihteleva työ paikallislehdessä on paras oppikoulu toimittajaksi aikovalle
Kolumni

Saara väit­tää, että mo­ni­puo­li­nen ja vaih­te­le­va työ pai­kal­lis­leh­des­sä on paras op­pi­kou­lu toi­mit­ta­jak­si ai­ko­val­le

30.08.2023 06:00
Tilaajille
Tiinan pyynnöistä huolimatta Vikillä pysyy turpa kiinni
Kolumni

Tiinan pyyn­nöis­tä huo­li­mat­ta Vikillä pysyy turpa kiinni

23.08.2023 06:00
Vanhemmat
Harrastukset kunniaan! Joona kannustaa kokeilemaan rohkeasti uutta ja erikoista
Kolumni

Har­ras­tuk­set kun­niaan! Joona kan­nus­taa ko­kei­le­maan roh­keas­ti uutta ja eri­kois­ta

16.08.2023 06:00
Tilaajille
Kiusaamiseen tulee puuttua ja aikuisten olla esimerkkejä lapsille, painottaa Saara koulujen alkaessa
Kolumni

Kiu­saa­mi­seen tulee puuttua ja ai­kuis­ten olla esi­merk­ke­jä lap­sil­le, pai­not­taa Saara kou­lu­jen al­kaes­sa

09.08.2023 06:00
Tilaajille
Usko nyt, kesää on vielä jäljellä, kirjoittaa Sauli ja vetoaa Ilmatieteenlaitoksen määritelmään ja mielentilaan
Kolumni

Usko nyt, kesää on vielä jäl­jel­lä, kir­joit­taa Sauli ja vetoaa Il­ma­tie­teen­lai­tok­sen mää­ri­tel­mään ja mie­len­ti­laan

02.08.2023 06:00
Tilaajille
Pieni ja tylsä vai sittenkin arvokas? Joona pohtii kotiseudun merkitystä
Kolumni

Pieni ja tylsä vai sit­ten­kin ar­vo­kas? Joona pohtii ko­ti­seu­dun mer­ki­tys­tä

26.07.2023 06:00
Tilaajille
Tiina virittyi runotaajuudelle pohtimaan loman syvintä olemusta
Kolumni

Tiina vi­rit­tyi ru­no­taa­juu­del­le poh­ti­maan loman syvintä ole­mus­ta

19.07.2023 06:00
Tilaajille
Aivonhuoltotöitä voinee tehdä voikukkaraudalla, uumoilee Heli
Kolumni

Ai­von­huol­to­töi­tä voinee tehdä voi­kuk­ka­rau­dal­la, uu­moi­lee Heli

12.07.2023 06:00
Tilaajille
Kaksi kuukautta autottomana toimitusharjoittelijana on osoittanut Jonille, että julkisilla kulkeminen syö työtehoa
Kolumni

Kaksi kuu­kaut­ta au­tot­to­ma­na toi­mi­tus­har­joit­te­li­ja­na on osoit­ta­nut Jo­nil­le, että jul­ki­sil­la kul­ke­mi­nen syö työ­te­hoa

05.07.2023 06:00
Tilaajille
Pörriäisiä ja vesisadetta, pyytää Saara pihalleen
Kolumni

Pör­riäi­siä ja ve­si­sa­det­ta, pyytää Saara pi­hal­leen

28.06.2023 06:00
Tilaajille
Herraa vai huituvelliä? Sauli juhlistaa keskikesän juhlaa soppalautasen äärellä
Kolumni

Herraa vai hui­tu­vel­liä? Sauli juh­lis­taa kes­ki­ke­sän juhlaa sop­pa­lau­ta­sen äärellä

21.06.2023 17:12
Tilaajille
Joni pohtii, pitäisikö Miss Suomi -instituutio räjäyttää päreiksi ja kehittää tilalle nykyajan maailmankuvaa vastaava versio
Kolumni

Joni pohtii, pi­täi­si­kö Miss Suomi -ins­ti­tuu­tio rä­jäyt­tää pä­reik­si ja ke­hit­tää tilalle ny­ky­ajan maail­man­ku­vaa vas­taa­va versio

14.06.2023 06:00
Tilaajille
Tiina pohtii, onko kesäloma vain aikuisten oikeus ja antaa nuorisolle luvan haahuilla
Kolumni

Tiina pohtii, onko ke­sä­lo­ma vain ai­kuis­ten oikeus ja antaa nuo­ri­sol­le luvan haa­huil­la

07.06.2023 06:00
Tilaajille
Uutta yhdistystoimijaa ei saisi heti lannistaa kaikilla mahdollisilla vastuutehtävillä – Ensin tulee juurruttaa, huomauttaa Sauli
Kolumni

Uutta yh­dis­tys­toi­mi­jaa ei saisi heti lan­nis­taa kai­kil­la mah­dol­li­sil­la vas­tuu­teh­tä­vil­lä – Ensin tulee juur­rut­taa, huo­maut­taa Sauli

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Joni ryhtyi kolmikymppisenä rakentamaan rappioromanttisesta monialaosaajasta rautaista reportteria
Kolumni

Joni ryhtyi kol­mi­kymp­pi­se­nä ra­ken­ta­maan rap­pio­ro­mant­ti­ses­ta mo­ni­ala­osaa­jas­ta rau­tais­ta re­port­te­ria

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Ihmiselle ihmismäistä tekemistä, vaatii Heli ja kääntää koiranhoito-ohjeet ihmiselle sopivaksi
Kolumni

Ih­mi­sel­le ih­mis­mäis­tä te­ke­mis­tä, vaatii Heli ja kääntää koi­ran­hoi­to-oh­jeet ih­mi­sel­le so­pi­vak­si

17.05.2023 06:00
Tilaajille
Tiina aloitti junttiuden brändilähettiläänä tajutessaan ulkomailla kuinka hieno maa Suomi on
Kolumni

Tiina aloitti junt­tiu­den brän­di­lä­het­ti­lää­nä ta­ju­tes­saan ul­ko­mail­la kuinka hieno maa Suomi on

10.05.2023 06:00
Tilaajille