Tänään
Viimeisin 12 tuntia
Heli pohtii kirjojen merkitystä elämässään: "Elämä ilman fiktiota on kuin värityskirja, jota ei ole väritetty"
Kolumni Heli Rintala

Heli pohtii kir­jo­jen mer­ki­tys­tä elä­mäs­sään: "Elämä ilman fik­tio­ta on kuin vä­ri­tys­kir­ja, jota ei ole vä­ri­tet­ty"

05:59 0
Tilaajille
Kuukausi
Sauli pohtii korkeaa rakentamista ja muistuttaa, että pilviin kurkottava talokin voi olla hieno, jos arkkitehtuuri pidetään laadukkaana: "Laatikoiden sijaan rakennuksiin tulisi löytää enemmän kauneutta"
Kolumni Sauli Pahkasalo

Sauli pohtii korkeaa ra­ken­ta­mis­ta ja muis­tut­taa, että pilviin kur­kot­ta­va talokin voi olla hieno, jos ark­ki­teh­tuu­ri pi­de­tään laa­duk­kaa­na: "Laa­ti­koi­den sijaan ra­ken­nuk­siin tulisi löytää enemmän kau­neut­ta"

14.10.2020 01:05 0
Tilaajille
Tiina toivoo, että koulumaailman rooleja selkeytettäisiin: "Onko se enää kasvattamista, kun koulu joutuu toimimaan kiusaamistapauksissa sekä poliisina että tuomioistuimena?"
Kolumni Tiina Haapalainen

Tiina toivoo, että kou­lu­maail­man rooleja sel­key­tet­täi­siin: "Onko se enää kas­vat­ta­mis­ta, kun koulu joutuu toi­mi­maan kiu­saa­mis­ta­pauk­sis­sa sekä po­lii­si­na että tuo­miois­tui­me­na?"

07.10.2020 01:41 1
Tilaajille
Heli kävi noitavainojen muistomerkillä – Tapahtuuko syyttömien kiduttamista ja ilmiantoja tänäkin päivänä?
Kolumni Heli Rintala

Heli kävi noi­ta­vai­no­jen muis­to­mer­kil­lä – Ta­pah­tuu­ko syyt­tö­mien ki­dut­ta­mis­ta ja il­mi­an­to­ja tänäkin päi­vä­nä?

30.09.2020 00:00 0
Lääkärille patistaminen voi olla suurin mahdollinen rakkaudenteko, pohtii Sauli kolumnissaan
Kolumni

Lää­kä­ril­le pa­tis­ta­mi­nen voi olla suurin mah­dol­li­nen rak­kau­den­te­ko, pohtii Sauli ko­lum­nis­saan

23.09.2020 06:00 0
Vanhemmat
Tiina miettii, milloin opettajan arvioon voi luottaa ja milloin omaansa – Voihan Wilma, minkä teit!
Kolumni

Tiina miet­tii, milloin opet­ta­jan arvioon voi luottaa ja milloin omaansa – Voihan Wilma, minkä teit!

16.09.2020 06:00 0
Sertifioitu matkustaja neuvoksi korona-aikaan? – Mikä jottei, jos Saulilta kysytään
Kolumni

Ser­ti­fioi­tu mat­kus­ta­ja neu­vok­si ko­ro­na-ai­kaan? – Mikä jottei, jos Sau­lil­ta ky­sy­tään

09.09.2020 06:00 0
Heli aikoo pidättäytyä jääräpäisesti faktapohjalla
Kolumni

Heli aikoo pi­dät­täy­tyä jää­rä­päi­ses­ti fak­ta­poh­jal­la

02.09.2020 06:00 0
Tiina tähdentää: Aika arvokasta aikaa – jokainen hetki
Kolumni

Tiina täh­den­tää: Aika ar­vo­kas­ta aikaa – jo­kai­nen hetki

26.08.2020 06:00 0
Korvaavatko Brežnev-kulmakarvat duck facen? – Tiina ideoi viimeisellä työviikollaan uusia muotivillityksiä
Kolumni

Kor­vaa­vat­ko Brež­nev-kul­ma­kar­vat duck facen? – Tiina ideoi vii­mei­sel­lä työ­vii­kol­laan uusia muo­ti­vil­li­tyk­siä

19.08.2020 06:00 0
Tiinan stressitaso taisi tyhjentää auton avaimenkin
Kolumni

Tiinan stres­si­ta­so taisi tyh­jen­tää auton avai­men­kin

12.08.2020 06:00 0
Millaisia rippikoulumuistoja sinulla on? – Sauli pääsi kirkkoherran amerikanlaivalla Vaasaan ja edelleen Uumajaan
Kolumni

Mil­lai­sia rip­pi­kou­lu­muis­to­ja sinulla on? – Sauli pääsi kirk­ko­her­ran ame­ri­kan­lai­val­la Vaasaan ja edel­leen Uu­ma­jaan

05.08.2020 06:00 0
Kolumni

Miksi tyh­jän­päi­väi­nen ki­ti­se­mi­nen on luon­te­vam­paa kuin po­si­tii­vi­siin asioi­hin kes­kit­ty­mi­nen? – Antti aikoo oppia sa­no­maan jotain po­si­tii­vis­ta ke­vääs­tä­kin

29.07.2020 06:20 0
Mirko muistelee omia nuoruuden marjareissuja – aikoo nyt ryhdistäytyä lähtemällä metsään
Kolumni

Mirko muis­te­lee omia nuo­ruu­den mar­ja­reis­su­ja – aikoo nyt ryh­dis­täy­tyä läh­te­mäl­lä metsään

22.07.2020 06:50 0
Sauli kertoo savolaisvitsin ja miettii, miksi oma murre ei kuultuna maistu niin hyvältä
Kolumni

Sauli kertoo sa­vo­lais­vit­sin ja miet­tii, miksi oma murre ei kuul­tu­na maistu niin hyvältä

15.07.2020 06:00 0
Toimitusharjoittelija Tiina muistelee teiniajan kesätöitä: "Muhkea palkkapussi ajatuksissani lajittelin aakkosjärjestykseen vanhoja ja pölyisiä Nokian arkistomappeja"
Kolumni

Toi­mi­tus­har­joit­te­li­ja Tiina muis­te­lee tei­ni­ajan ke­sä­töi­tä: "Muhkea palk­ka­pus­si aja­tuk­sis­sa­ni la­jit­te­lin aak­kos­jär­jes­tyk­seen vanhoja ja pö­lyi­siä Nokian ar­kis­to­map­pe­ja"

08.07.2020 06:00 0
Pois käristyskupolin alta
Kolumni

Pois kä­ris­tys­ku­po­lin alta

01.07.2020 06:00 0
Kolumni

Anttia tus­kas­tut­taa ai­nai­nen "Isi, isi, isi"

24.06.2020 06:00 0
Mirkolla oli ihmeellinen vieras kahluualtaassa
Kolumni

Mir­kol­la oli ih­meel­li­nen vieras kah­luu­al­taas­sa

17.06.2020 06:00 0
Sauli pohtii perinnetaitoja ja paljastaa oppikoulunsa rukin kanssa – syntyikö lankaa?
Kolumni

Sauli pohtii pe­rin­ne­tai­to­ja ja pal­jas­taa op­pi­kou­lun­sa rukin kanssa – syn­tyi­kö lankaa?

10.06.2020 06:00 0