Tänään
Kuukausi
Lasiin Tiina ei vieläkään sylje, mutta sober curious kiinnostaa – mistä on oikein kyse? "Kuinka taulapäitä me ihmiset olemmekaan ja miten sujuvasti harrastamme itsepetosta?"
Kolumni

Lasiin Tiina ei vie­lä­kään sylje, mutta sober curious kiin­nos­taa – mistä on oikein kyse? "Kuinka tau­la­päi­tä me ihmiset olem­me­kaan ja miten su­ju­vas­ti har­ras­tam­me it­se­pe­tos­ta?"

13.10.2021 01:35
Tilaajille
Kulutamme yli kantokykymme – olisiko edes mahdollista palata 70-luvun kulutustasoon, kysyy Heli
Kolumni

Ku­lu­tam­me yli kan­to­ky­kym­me – olisiko edes mah­dol­lis­ta palata 70-lu­vun ku­lu­tus­ta­soon, kysyy Heli

06.10.2021 06:00
Entinen mopopoika ei syty syksylle – tämän vuoden aikana Sauli on myös huomannut keski-ikäistymisen tuoneen muitakin mieltä ärsyttäviä asioita
Kolumni

Entinen mo­po­poi­ka ei syty syk­syl­le – tämän vuoden aikana Sauli on myös huo­man­nut kes­ki-ikäis­ty­mi­sen tuoneen mui­ta­kin mieltä är­syt­tä­viä asioita

29.09.2021 01:04
Tilaajille
Pitäisikö Karpon Hannulle viedä joulukinkku, pohtii Tiina Jokinen: "Tältä siis tuntuu, kun on tehnyt elokuvaa, joka voittaa yleisö-Jussin sekä Karpon"
Kolumni

Pi­täi­si­kö Karpon Han­nul­le viedä jou­lu­kink­ku, pohtii Tiina Jo­ki­nen: "Tältä siis tuntuu, kun on tehnyt elo­ku­vaa, joka voittaa ylei­sö-Jus­sin sekä Karpon"

22.09.2021 01:29
Tilaajille
Vanhemmat
"Mitä ilon ja riemun näyttämisessä voisi hävitä? Vai olisiko asiassa peräti pelkkää voitettavaa?" – Marko kannustaa hymyilemään ja nauramaan, sillä ne tekevät hyvää
Kolumni

"Mitä ilon ja riemun näyt­tä­mi­ses­sä voisi hävitä? Vai olisiko asiassa peräti pelkkää voi­tet­ta­vaa?" – Marko kan­nus­taa hy­myi­le­mään ja nau­ra­maan, sillä ne tekevät hyvää

15.09.2021 06:49
Tilaajille
Sauli sai tädiltään kellon, jonka taustalla on koskettava tarina Amerikan siirtolaisista ja kotiseudun jättämisestä
Kolumni

Sauli sai tä­dil­tään kellon, jonka taus­tal­la on kos­ket­ta­va tarina Ame­ri­kan siir­to­lai­sis­ta ja ko­ti­seu­dun jät­tä­mi­ses­tä

15.09.2021 01:29
Tilaajille
Erilaiset tapahtumat ja alueen ihmiset ovat juurruttaneet minua syvemmälle lakeuden maaperään, kirjoittaa Saara ja siivoaa sen jälkeen työpöytänsä
Kolumni

Eri­lai­set ta­pah­tu­mat ja alueen ihmiset ovat juur­rut­ta­neet minua sy­vem­mäl­le la­keu­den maa­pe­rään, kir­joit­taa Saara ja siivoaa sen jälkeen työ­pöy­tän­sä

08.09.2021 06:00
Tilaajille
Parhaat kesävieraat sanovat mää!
Kolumni

Parhaat ke­sä­vie­raat sanovat mää!

01.09.2021 06:00
Tilaajille
On eräs asia, jota ilman Saara ei oikein pärjää
Kolumni

On eräs asia, jota ilman Saara ei oikein pärjää

25.08.2021 08:37
Tilaajille
Koulukiusaaminen on väkivaltaa, huomauttaa Heli: "Jos kyse olisi ollut aikuisista ja heidän työpaikoistaan, vastaavien tapahtumien kohdalla puhuttaisiin henkisestä ja fyysisestä väkivallasta"
Kolumni

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on vä­ki­val­taa, huo­maut­taa Heli: "Jos kyse olisi ollut ai­kui­sis­ta ja heidän työ­pai­kois­taan, vas­taa­vien ta­pah­tu­mien koh­dal­la pu­hut­tai­siin hen­ki­ses­tä ja fyy­si­ses­tä vä­ki­val­las­ta"

18.08.2021 01:46
Tilaajille
Viikonloppuisästä lähifaijaksi – Sauli on valmistautunut muutokseen irrottamalla, kiinnittämällä, purkamalla, tapetoimalla, kasaamalla ja kantamalla
Kolumni

Vii­kon­lop­pu­isäs­tä lä­hi­fai­jak­si – Sauli on val­mis­tau­tu­nut muu­tok­seen ir­rot­ta­mal­la, kiin­nit­tä­mäl­lä, pur­ka­mal­la, ta­pe­toi­mal­la, ka­saa­mal­la ja kan­ta­mal­la

11.08.2021 06:00 1
Tilaajille
"Möykkyisen soratien ympärillä vilisee räkämännikköä ja puhelimen karttasovellus paljastaa metsiä viipaloivat ojitukset" – Vilma löysi vaelluksellaan muutakin kuin 60-luvun ojitusbuumin tulokset, mutta mitä?
Kolumni

"Möyk­kyi­sen so­ra­tien ym­pä­ril­lä vilisee rä­kä­män­nik­köä ja pu­he­li­men kart­ta­so­vel­lus pal­jas­taa metsiä vii­pa­loi­vat oji­tuk­set" – Vilma löysi vael­luk­sel­laan muu­ta­kin kuin 60-lu­vun oji­tus­buu­min tu­lok­set, mutta mitä?

04.08.2021 01:24
Tilaajille
Mirko kotoilee, siivoaa koiranpennunpissoja ja miettii, koska taas ripustaa Kalevala-lautasia seinälle
Kolumni

Mirko ko­toi­lee, siivoaa koi­ran­pen­nun­pis­so­ja ja miet­tii, koska taas ri­pus­taa Ka­le­va­la-lau­ta­sia sei­näl­le

28.07.2021 06:01
Tilaajille
Heli kävi taas Kaustisella eikä pitkästynyt: "Paikalle tullaan hyvän musiikin ja tunnelman takia ja usein omat soittimet kainalossa, ei örveltämään"
Kolumni

Heli kävi taas Kaus­ti­sel­la eikä pit­käs­ty­nyt: "Pai­kal­le tullaan hyvän mu­sii­kin ja tun­nel­man takia ja usein omat soit­ti­met kai­na­los­sa, ei ör­vel­tä­mään"

21.07.2021 02:54
Tilaajille
Rantalakeus-lehden kesätoimittaja Emmi Kallio kokee vapauden huumaa mopoillessaan: "Rakas mopokypäräni on kokenut kaikki tunnetilani, kun olen ajaessani joko huutanut raivoa ulos tai kiljunut onnesta"
Kolumni

Ran­ta­la­keus-leh­den ke­sä­toi­mit­ta­ja Emmi Kallio kokee va­pau­den huumaa mo­poil­les­saan: "Rakas mo­po­ky­pä­rä­ni on kokenut kaikki tun­ne­ti­la­ni, kun olen ajaes­sa­ni joko huu­ta­nut raivoa ulos tai kil­ju­nut on­nes­ta"

14.07.2021 06:01
Tilaajille
Vilma pohtii, mikä saa hänet matkustamaan Helsingistä Liminkaan kuuden tunnin matkan ja vieläpä keskellä kiireitä? Tiiviistä kotiseutusuhteesta huolimatta paluu ei ole itsestään selvää
Kolumni

Vilma pohtii, mikä saa hänet mat­kus­ta­maan Hel­sin­gis­tä Li­min­kaan kuuden tunnin matkan ja vieläpä kes­kel­lä kii­rei­tä? Tii­viis­tä ko­ti­seu­tu­suh­tees­ta huo­li­mat­ta paluu ei ole it­ses­tään selvää

07.07.2021 06:02
Tilaajille
Väsyksiin asti virkistynyt – Rannalle suuntautunut asuntovaunuretki toi rauhan Saaralle
Kolumni

Vä­syk­siin asti vir­kis­ty­nyt – Ran­nal­le suun­tau­tu­nut asun­to­vau­nu­ret­ki toi rauhan Saa­ral­le

30.06.2021 06:00
Tilaajille
"Herkkyys on edellytys empatialle, eläytyvälle myötätunnolle, sille, että osaa astua toisen saappaisiin ja nähdä sanojen ja tekojen taustalle", kirjoittaa kempeleläinen Marko Pohjanrinne
Kolumni

"Herk­kyys on edel­ly­tys em­pa­tial­le, eläy­ty­väl­le myö­tä­tun­nol­le, sille, että osaa astua toisen saap­pai­siin ja nähdä sanojen ja tekojen taus­tal­le", kir­joit­taa kem­pe­le­läi­nen Marko Poh­jan­rin­ne

23.06.2021 01:58
Tilaajille
Sauli kertoo olevansa nyt lomalla – ja on päättänyt, ettei suunnittele asioita juurikaan etukäteen: "Pysähtyy, kun haluaa ja menee sinne mihin nokka näyttää"
Kolumni

Sauli kertoo ole­van­sa nyt lomalla – ja on päät­tä­nyt, ettei suun­nit­te­le asioita juu­ri­kaan etu­kä­teen: "Py­säh­tyy, kun haluaa ja menee sinne mihin nokka näyt­tää"

23.06.2021 01:41
Tilaajille
Pohjimmiltaan ikärajan laskeminen olisi luottamuksen ele vanhemmalta sukupolvelta, joka taputtaa olalle ja sanoo: " Minä luotan sinuun, sinusta on jo siihen"
Kolumni

Poh­jim­mil­taan ikä­ra­jan las­ke­mi­nen olisi luot­ta­muk­sen ele van­hem­mal­ta su­ku­pol­vel­ta, joka ta­put­taa olalle ja sanoo: " Minä luotan sinuun, sinusta on jo siihen"

13.06.2021 17:35
Tilaajille