Työelämä
Kuukausi
Alasti makoilu vaatii 27 astetta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? tutkija Sirkka Rissanen tietää, missä lämpötilassa ihminen pärjää

Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? tutkija Sirkka Ris­sa­nen tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

29.09.2022 09:10
Tilaajille
Lumijoella elokuussa maakunnan alhaisin työttömyys – 3,9 prosentilla se kipusi myös Limingan ohi, missä työllisyys on ollut hyvällä tolalla koko vuoden

Lu­mi­joel­la elo­kuus­sa maa­kun­nan al­hai­sin työt­tö­myys – 3,9 pro­sen­til­la se kipusi myös Li­min­gan ohi, missä työl­li­syys on ollut hyvällä tolalla koko vuoden

20.09.2022 09:38
Tilaajille
Tehostettu palveluasuminen vähenee Lakeudellakin – järjestämissuunnitelmaluonnoksen mukaan vähennys olisi 30 paikkaa

Te­hos­tet­tu pal­ve­lu­asu­mi­nen vähenee La­keu­del­la­kin – ­jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma­luon­nok­sen mukaan vä­hen­nys olisi 30 paikkaa

20.09.2022 09:33
Tilaajille
Aape miettii, että hänestä voisi tulla metsäkoneen kuljettaja – Katso kuvagalleria Liminganlahden koulun metsäpäivästä, missä oppilaat viettivät koulupäivän tutustuen metsän mahdollisuuksiin

Aape miet­tii, että hänestä voisi tulla met­sä­ko­neen kul­jet­ta­ja – Katso ku­va­gal­le­ria Li­min­gan­lah­den koulun met­sä­päi­väs­tä, missä op­pi­laat viet­ti­vät kou­lu­päi­vän tu­tus­tuen metsän mah­dol­li­suuk­siin

14.09.2022 11:00
Tilaajille
Saha ja vasara pysyvät Tyrnävän uuden teknisen johtajan käsissä – Komun Hannu ei pelkää laittaa käsiään saveen

Saha ja vasara pysyvät Tyr­nä­vän uuden tek­ni­sen joh­ta­jan käsissä – Komun Hannu ei pelkää laittaa käsiään saveen

12.09.2022 18:00 1
Tilaajille
"Minulla ei ole absoluuttista sävelkorvaa" – Teini-iässä musiikintekemisestä innostunut Aaron soittaa, säveltää ja sovittaa

"Mi­nul­la ei ole ab­so­luut­tis­ta sä­vel­kor­vaa" – Tei­ni-iäs­sä mu­sii­kin­te­ke­mi­ses­tä in­nos­tu­nut Aaron soit­taa, sä­vel­tää ja so­vit­taa

06.09.2022 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pikkuduuneissa nuoret oppivat työllistymisen taitoja

Pik­ku­duu­neis­sa nuoret oppivat työl­lis­ty­mi­sen taitoja

31.08.2022 18:00
Kempeleläinen Katja uskalsi hypätä remonttialan yrittäjäksi – "Teen työni niin, että se kelpaisi itsellenikin"

Kem­pe­le­läi­nen Katja uskalsi hypätä re­mont­ti­alan yrit­tä­jäk­si – "Teen työni niin, että se kel­pai­si it­sel­le­ni­kin"

29.08.2022 11:00
Tilaajille
Liminka sai 33 tonnin potin työelämän kehittämisrahaa Meidän stepit -hankkeeseen

Liminka sai 33 tonnin potin työ­elä­män ke­hit­tä­mis­ra­haa Meidän stepit -hank­kee­seen

25.08.2022 23:29 1
Hailuodon edustan merituulipuiston yva-ohjelma on nähtävillä

Hai­luo­don edustan me­ri­tuu­li­puis­ton yva-oh­jel­ma on näh­tä­vil­lä

24.08.2022 15:00
Journalistin ohjeet Rantalakeuttakin ohjaavat
Kolumni

Jour­na­lis­tin ohjeet Ran­ta­la­keut­ta­kin oh­jaa­vat

24.08.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila on saanut monenlaista palautetta tiedottamisestaan – "Olen saanut muutaman törkeän sähköpostin, jossa kehotetaan tappamaan itseni"

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa Anttila on saanut mo­nen­lais­ta pa­lau­tet­ta tie­dot­ta­mi­ses­taan – "Olen saanut muu­ta­man törkeän säh­kö­pos­tin, jossa ke­ho­te­taan tap­pa­maan itseni"

17.08.2022 14:55
Tilaajille
"Ihminen täytyy kohdata ihmisenä" – Jukka Tuurille myönnettiin Suomen Punaisen Ristin kultainen ansiomerkki

"Ih­mi­nen täytyy kohdata ih­mi­se­nä" – Jukka Tuu­ril­le myön­net­tiin Suomen Pu­nai­sen Ristin kul­tai­nen an­sio­merk­ki

16.08.2022 15:00 1
Tilaajille
Kela: Miehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin naiset, myös ammattiryhmien välillä on eroja

Kela: Miehet käyt­tä­vät vä­hem­män ter­veys­pal­ve­lui­ta kuin naiset, myös am­mat­ti­ryh­mien välillä on eroja

13.08.2022 12:30
OYSin päivystyksessä on kärsitty kesällä poikkeuksellisen kovista ruuhkista – jatkohoitoon pääsyä jouduttu odottamaan jopa toista vuorokautta

OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta – ­jat­ko­hoi­toon pääsyä jou­dut­tu odot­ta­maan jopa toista vuo­ro­kaut­ta

11.08.2022 12:00
Tilaajille
Metsänhoitoyhdistys Siikalakeuden uusi luotsi löytyi Pyhännältä – Marko Koskelalla on pitkä kokemus metsäalan eri tehtävistä

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Sii­ka­la­keu­den uusi luotsi löytyi Py­hän­näl­tä – Marko Kos­ke­lal­la on pitkä kokemus met­sä­alan eri teh­tä­vis­tä

10.08.2022 18:00
Tilaajille
Kiinnostaako rakennusala säältä suojassa? – Liminkalainen pientalotehdas rekrytoi uusia työntekijöitä täsmäkoulutuksen kautta

Kiin­nos­taa­ko ra­ken­nus­ala säältä suo­jas­sa? – Li­min­ka­lai­nen pien­ta­lo­teh­das rek­ry­toi uusia työn­te­ki­jöi­tä täs­mä­kou­lu­tuk­sen kautta

10.08.2022 13:28
Tilaajille
Mirko läksi toimittajan roolista ja suuntaa kohti uraa kansankynttilänä: "Tiedän mihin olen ryhtymässä"
Kolumni

Mirko läksi toi­mit­ta­jan roo­lis­ta ja suuntaa kohti uraa kan­san­kynt­ti­lä­nä: "Tiedän mihin olen ryh­ty­mäs­sä"

03.08.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnäväläislähtöinen Sibelius-Akatemiassa opiskeleva Riikka haluaa opettaa musiikin iloa – "Jokainen voi oppia ja kehittyä"

Tyr­nä­vä­läis­läh­töi­nen Si­be­lius-Aka­te­mias­sa opis­ke­le­va Riikka haluaa opettaa mu­sii­kin iloa – "­Jo­kai­nen voi oppia ja ke­hit­tyä"

02.08.2022 18:00
Tilaajille
Lumijoki nousi Limingan rinnalle lakeuden parhaan työllisyysasteen osalta – maakunnan ykkössija karkasi Pyhännälle

Lu­mi­jo­ki nousi Li­min­gan rin­nal­le la­keu­den parhaan työl­li­syys­as­teen osalta – maa­kun­nan yk­kös­si­ja karkasi Py­hän­näl­le

26.07.2022 08:44
Tilaajille