Kirkon ikkunasta
Viimeisin 4 tuntia
Oulunsalon seurakuntapastori Hanna kertoo kevään aikuisten rippikoulusta ja kysymyksistä taivaan ja maan välillä
Kolumni Hanna Vapaavuori

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Hanna kertoo kevään ai­kuis­ten rip­pi­kou­lus­ta ja ky­sy­myk­sis­tä taivaan ja maan välillä

06:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Nimikkolähetit Joel ja Signe vierailivat Lumijoella –"Kun oma vakaumus ei olekaan yleisen ympäröivän kulttuurin mukaista, joutuu oman identiteetin pohtimaan tässä valossa ehkä tietoisemmin, kuin meillä täällä"
Kolumni Erja Oikarinen

Ni­mik­ko­lä­he­tit Joel ja Signe vie­rai­li­vat Lu­mi­joel­la –"Kun oma va­kau­mus ei olekaan yleisen ym­pä­röi­vän kult­tuu­rin mu­kais­ta, joutuu oman iden­ti­tee­tin poh­ti­maan tässä valossa ehkä tie­toi­sem­min, kuin meillä täällä"

14.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Tyrnävän seurakunnan lastenohjaaja Meiju Kaakinen kertoo yhden kertomuksen perhekerhosta: "Joitain vuosia sitten eräs äiti sanoi, että perhekerhopäivä on päivä, jona jaksaa harjata hiukset"
Kolumni Meiju Kaakinen

Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan las­ten­oh­jaa­ja Meiju Kaa­ki­nen kertoo yhden ker­to­muk­sen per­he­ker­hos­ta: "Joi­tain vuosia sitten eräs äiti sanoi, että per­he­ker­ho­päi­vä on päivä, jona jaksaa harjata hiuk­set"

06.10.2020 15:09 0
Tilaajille
Diakonissa-Marika lähtee kouluttautumaan uuteen ammattiin: "Ei ole helppoa tehdä päätöstä aloittaa jotain uutta"
Kolumni Marika Kamps

Dia­ko­nis­sa-Ma­ri­ka lähtee kou­lut­tau­tu­maan uuteen am­mat­tiin: "Ei ole helppoa tehdä pää­tös­tä aloit­taa jotain uutta"

30.09.2020 07:45 0
Kempeleen Päivi-pappi kannustaa ihmisiä levähtämään: "Tarvitsemme palautumista"
Kolumni

Kem­pe­leen Päi­vi-pap­pi kan­nus­taa ihmisiä le­väh­tä­mään: "Tar­vit­sem­me pa­lau­tu­mis­ta"

23.09.2020 06:00 0
Vanhemmat
Millainen on tavallinen kristitty, miettii Ulla – "Alkuperäiskansaan kuuluva nainen aasialaisessa slummissa"
Kolumni

Mil­lai­nen on ta­val­li­nen kris­tit­ty, miettii Ulla – "Al­ku­pe­räis­kan­saan kuuluva nainen aa­sia­lai­ses­sa slum­mis­sa"

16.09.2020 06:00 0
Erja Oikarinen: Kirkko on mukana arjessa, myös Ahvenmarkkinoilla Varjakassa
Kolumni

Erja Oi­ka­ri­nen: Kirkko on mukana ar­jes­sa, myös Ah­ven­mark­ki­noil­la Var­ja­kas­sa

09.09.2020 06:00 0
Partiossa ei tavoitella täydellisyttä vaan yhdessä tekemistä, muistuttaa Minna
Kolumni

Par­tios­sa ei ta­voi­tel­la täy­del­li­syt­tä vaan yhdessä te­ke­mis­tä, muis­tut­taa Minna

02.09.2020 06:00 0
Piia haluaa huomata kaikki elämänsä oiko- ja kiertopolut
Kolumni

Piia haluaa huomata kaikki elä­män­sä oiko- ja kier­to­po­lut

26.08.2020 00:00 0
Kolumni

Kirkon ik­ku­nas­ta näkyi tänä keväänä korona – Maa­lis­maan perhe saattoi mummon vii­mei­sel­le mat­kal­leen etääm­pää kuin toiset

19.08.2020 06:00 0
Kolumni

Lu­mi­joen Er­ja-kirk­ko­her­ra kertoo 15-vuo­tiaan rip­pi­nuo­ren olevan fiksu, kriit­ti­nen, mutta herkkä ja avoin

29.07.2020 10:40 0
Kolumni

Salme kertoo oman elä­män­sä onnen lähteen – "Kun lopetin pe­laa­mi­sen, elä­mää­ni tuli tyhjiö"

22.07.2020 06:00 0
Tuukka muistuttaa, että kirkko on juhlapäivien lisäksi läsnä ihan tavallisessa arjessa
Kolumni

Tuukka muis­tut­taa, että kirkko on juh­la­päi­vien lisäksi läsnä ihan ta­val­li­ses­sa arjessa

15.07.2020 06:30 0
Kolumni

Kysy pois

01.07.2020 06:00 0
Kolumni

Erja toivoo kai­kil­le avaria näkymiä

24.06.2020 06:00 0
Kolumni

Ma­ri­ka-dia­ko­nis­sa: Elä­mäs­sä on paljon pieniä va­lin­to­ja, jo­kai­nen va­lit­see jotain joka päivä

10.06.2020 06:00 0
Nuorisotyönohjaaja–Pia sanoo rippikoulusta tulevan elämyksen, vaikka leiri onkin vaihtunut päivärippikouluun
Kolumni

Nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja–­Pia sanoo rip­pi­kou­lus­ta tulevan elä­myk­sen, vaikka leiri onkin vaih­tu­nut päi­vä­rip­pi­kou­luun

03.06.2020 06:00 0
Kolumni

Juk­ka-kap­pa­lai­nen kir­joit­taa elämän rik­kau­des­ta: "Ih­mi­nen voi tar­kas­tel­la elä­mään­sä joko niin että ”ve­si­la­si on puo­lik­si tyhjä” tai niin että ”ve­si­la­si on puo­lik­si täynnä”

20.05.2020 06:00 0
Kolumni

Ko­ro­na-ai­ka toi ihmiset lä­hem­mäs toi­siaan, uskoo Erja Oi­ka­ri­nen

13.05.2020 06:00 0
Seurakunnat eivät ole kiinni, vaikka kokoavaa toimintaa ei olekaan, muistuttaa vs. nuorisotyönohjaaja Mari Tyrnävältä
Kolumni

Seu­ra­kun­nat eivät ole kiinni, vaikka ko­koa­vaa toi­min­taa ei ole­kaan, muis­tut­taa vs. nuo­ri­so­työn­oh­jaa­ja Mari Tyr­nä­väl­tä

06.05.2020 06:25 0