NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Hästäkki
Viimeisin 24 tuntia
Päivittäin pyöräilevä Tuomas kannustaa valitsemaan peltilehmän sijaan putkiratsun
Kolumni

Päi­vit­täin pyö­räi­le­vä Tuomas kan­nus­taa va­lit­se­maan pel­ti­leh­män sijaan put­ki­rat­sun

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Mari muistuttaa: "Terveyden merkitystä omassa elämässämme emme voi yhtään väheksyä"
Kolumni

Mari muis­tut­taa: "Ter­vey­den mer­ki­tys­tä omassa elä­mäs­säm­me emme voi yhtään vä­hek­syä"

23.05.2023 20:00
Tilaajille
Anu muistelee matkaansa kukkakaupan ovelta yrittäjyyteen
Kolumni

Anu muis­te­lee mat­kaan­sa kuk­ka­kau­pan ovelta yrit­tä­jyy­teen

16.05.2023 20:00
Tilaajille
Aadan intohimona on telinevoimistelu - viikossa harjoittelutunteja kertyy jopa 25
Kolumni

Aadan in­to­hi­mo­na on te­li­ne­voi­mis­te­lu - vii­kos­sa har­joit­te­lu­tun­te­ja kertyy jopa 25

09.05.2023 20:30
Tilaajille
Opettavaista on hyväksyä, että joskus asiat menevät pieleen: kesätyöntekijänä Katri jakoi B-rapun postit A-rapun luukuista sisään – ja selvisi siitäkin
Kolumni

Opet­ta­vais­ta on hy­väk­syä, että joskus asiat menevät pie­leen: ke­sä­työn­te­ki­jä­nä Katri jakoi B-rapun postit A-rapun luu­kuis­ta sisään – ja selvisi sii­tä­kin

02.05.2023 12:14
Tilaajille
Vanhemmat
Opiskeluista ulkopuolelle jäämistä pidetään epäonnistumisena, vaikka kyseessä on enintään tavoitteen viivästyminen – "Elämässä ei ole välivuosia"
Kolumni

Opis­ke­luis­ta ul­ko­puo­lel­le jää­mis­tä pi­de­tään epäon­nis­tu­mi­se­na, vaikka ky­sees­sä on enin­tään ta­voit­teen vii­väs­ty­mi­nen – "E­lä­mäs­sä ei ole vä­li­vuo­sia"

25.04.2023 20:00
Tilaajille
Veikka toivoo, että työtä tekevät saisivat elämiseen riittävää palkkaa ja työn piiriin poliittisesti pakotetut töitä
Kolumni

Veikka toivoo, että työtä tekevät sai­si­vat elä­mi­seen riit­tä­vää palkkaa ja työn piiriin po­liit­ti­ses­ti pa­ko­te­tut töitä

18.04.2023 21:00
Tilaajille
Vili muistuttaa elinympäristömme olevan meille kaikille yhteinen – jokaisen vastuulla on kerätä roskat sekä kitkeä ilkivaltaa
Kolumni

Vili muis­tut­taa elin­ym­pä­ris­töm­me olevan meille kai­kil­le yh­tei­nen – jo­kai­sen vas­tuul­la on kerätä roskat sekä kitkeä il­ki­val­taa

11.04.2023 19:00
Tilaajille
Markku ihmettelee, miksei yhteistä sopimista enää tunneta tai saada aikaan, vaikka kysymyksessä olisi monelle hyödyksi oleva asia
Kolumni

Markku ih­met­te­lee, miksei yh­teis­tä so­pi­mis­ta enää tunneta tai saada aikaan, vaikka ky­sy­myk­ses­sä olisi monelle hyö­dyk­si oleva asia

29.03.2023 06:00
Tilaajille
Jere vakuuttaa: Kesällä nähdään entistä vahvempi Kempeleen Kiri.
Kolumni

Jere va­kuut­taa: Kesällä nähdään entistä vah­vem­pi Kem­pe­leen Kiri.

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Kohtuuton kohkaaminen tärkeästäkin asiasta kääntyy lopulta kohdettansa vastaan, sanoo Arto
Kolumni

Koh­tuu­ton koh­kaa­mi­nen tär­keäs­tä­kin asiasta kääntyy lopulta koh­det­tan­sa vas­taan, sanoo Arto

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Mitä mantereen asukas kysyy ensimmäisenä, kun kuulee Mikon asuvan Hailuodossa?
Kolumni

Mitä man­te­reen asukas kysyy en­sim­mäi­se­nä, kun kuulee Mikon asuvan Hai­luo­dos­sa?

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Tuomas laittoi tekoälyn kirjoituspuuhiin – huomaatko missä kohtaa?
Kolumni

Tuomas laittoi te­ko­älyn kir­joi­tus­puu­hiin – huo­maat­ko missä kohtaa?

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Lumijokinen Mari muistuttaa, että ventovieraalle hymyileminen voi pelastaa tämän päivän – "Toivottavasti hyvä lähtee kiertämään"

Lu­mi­jo­ki­nen Mari muis­tut­taa, että ven­to­vie­raal­le hy­myi­le­mi­nen voi pe­las­taa tämän päivän – "Toi­vot­ta­vas­ti hyvä lähtee kier­tä­mään"

22.02.2023 06:00
Tilaajille
Katri ei ei purematta niele VATT:n tekemää tutkimusta "“Kotihoito on haitallista lapselle ja äidille”
Kolumni

Katri ei ei pu­re­mat­ta niele VATT:n tekemää tut­ki­mus­ta "“­Ko­ti­hoi­to on hai­tal­lis­ta lap­sel­le ja äi­dil­le”

31.01.2023 21:00
Tilaajille
Elätkö sinäkin joka paikkaan myöhässä -vuosia, vai kuvaako aina pitää juosta johonkin -vuodet enemmän arkeasi?
Kolumni

Elätkö sinäkin joka paik­kaan myö­häs­sä -vuo­sia, vai kuvaako aina pitää juosta jo­hon­kin -vuodet enemmän ar­kea­si?

24.01.2023 21:00
Tilaajille
Äidille ei kannata antaa kahta ääntä, muistuttaa Veikka
Kolumni

Äidille ei kannata antaa kahta ääntä, muis­tut­taa Veikka

18.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Vili pohtii, millainen arki tuo onnea elämään ja mahdollistaako se hyvinvoinnin
Kolumni

Vili pohtii, mil­lai­nen arki tuo onnea elämään ja mah­dol­lis­taa­ko se hy­vin­voin­nin

10.01.2023 19:00
Tilaajille
"Meistä jokainen tietää miltä tuntuu, kun työkaverilla, ystävällä tai perheenjäsenellä on oikeasti aikaa kohdata" – Klaus aikoo tehdä itselleen lisää aikaa

"Meistä jo­kai­nen tietää miltä tuntuu, kun työ­ka­ve­ril­la, ys­tä­väl­lä tai per­heen­jä­se­nel­lä on oi­keas­ti aikaa koh­da­ta" – Klaus aikoo tehdä it­sel­leen lisää aikaa

03.01.2023 12:48
Tilaajille
Aika on ystävä ja vihollinen – Katri paljastaa miksi monen hailuotolaisen seinäkello on viisi minuuttia edellä virallista aikaa
Kolumni

Aika on ystävä ja vi­hol­li­nen – Katri pal­jas­taa miksi monen hai­luo­to­lai­sen sei­nä­kel­lo on viisi mi­nuut­tia edellä vi­ral­lis­ta aikaa

20.12.2022 11:16
Tilaajille