Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Hästäkki
Kuukausi
Katri ei ei purematta niele VATT:n tekemää tutkimusta "“Kotihoito on haitallista lapselle ja äidille”
Kolumni

Katri ei ei pu­re­mat­ta niele VATT:n tekemää tut­ki­mus­ta "“­Ko­ti­hoi­to on hai­tal­lis­ta lap­sel­le ja äi­dil­le”

31.01.2023 21:00
Tilaajille
Elätkö sinäkin joka paikkaan myöhässä -vuosia, vai kuvaako aina pitää juosta johonkin -vuodet enemmän arkeasi?
Kolumni

Elätkö sinäkin joka paik­kaan myö­häs­sä -vuo­sia, vai kuvaako aina pitää juosta jo­hon­kin -vuodet enemmän ar­kea­si?

24.01.2023 21:00
Tilaajille
Äidille ei kannata antaa kahta ääntä, muistuttaa Veikka
Kolumni

Äidille ei kannata antaa kahta ääntä, muis­tut­taa Veikka

18.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Vili pohtii, millainen arki tuo onnea elämään ja mahdollistaako se hyvinvoinnin
Kolumni

Vili pohtii, mil­lai­nen arki tuo onnea elämään ja mah­dol­lis­taa­ko se hy­vin­voin­nin

10.01.2023 19:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Meistä jokainen tietää miltä tuntuu, kun työkaverilla, ystävällä tai perheenjäsenellä on oikeasti aikaa kohdata" – Klaus aikoo tehdä itselleen lisää aikaa

"Meistä jo­kai­nen tietää miltä tuntuu, kun työ­ka­ve­ril­la, ys­tä­väl­lä tai per­heen­jä­se­nel­lä on oi­keas­ti aikaa koh­da­ta" – Klaus aikoo tehdä it­sel­leen lisää aikaa

03.01.2023 12:48
Tilaajille
Aika on ystävä ja vihollinen – Katri paljastaa miksi monen hailuotolaisen seinäkello on viisi minuuttia edellä virallista aikaa
Kolumni

Aika on ystävä ja vi­hol­li­nen – Katri pal­jas­taa miksi monen hai­luo­to­lai­sen sei­nä­kel­lo on viisi mi­nuut­tia edellä vi­ral­lis­ta aikaa

20.12.2022 11:16
Tilaajille
Voimme opettaa tekojemme avulla mitä rakkaus on – Kirsi pohtii, voiko tätä maailmaa enää mikään pelastaa
Kolumni

Voimme opettaa te­ko­jem­me avulla mitä rakkaus on – Kirsi pohtii, voiko tätä maail­maa enää mikään pe­las­taa

14.12.2022 06:26
Tilaajille
Mari innostui Lumijoen uudesta kuntastrategiasta – Fenix-linnun on aika nousta tuhkasta ja meidän on luotava tuleville polville  elinvoimaa
Kolumni

Mari in­nos­tui Lu­mi­joen uudesta kun­ta­stra­te­gias­ta – Fe­nix-lin­nun on aika nousta tuh­kas­ta ja meidän on luotava tu­le­vil­le pol­vil­le elin­voi­maa

23.11.2022 06:00
Tilaajille
Onko enää wöörttiä edes puhua suomea, kyselee Aino
Kolumni

Onko enää wöört­tiä edes puhua suomea, kyselee Aino

15.11.2022 20:30
Tilaajille
Vastuullisuusesti toimiminen ei ole vain sädekehän kiilloiusta, muistuttaa Limingan Yrittäjien puheenjohtaja
Kolumni

Vas­tuul­li­suu­ses­ti toi­mi­mi­nen ei ole vain sä­de­ke­hän kiil­loius­ta, muis­tut­taa Li­min­gan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja

02.11.2022 05:00
Tilaajille
Juuremme ja tulevaisuus ovat kylissä – Maaseutunuoret osaavat käyttää muutakin kuin kännykkää, heillä aura vaihtuu puimuriin kädenkäänteessä, kirjoittaa Markku
Lukijalta Kolumni

Juu­rem­me ja tu­le­vai­suus ovat kylissä – Maa­seu­tu­nuo­ret osaavat käyttää muu­ta­kin kuin kän­nyk­kää, heillä aura vaihtuu pui­mu­riin kä­den­kään­tees­sä, kir­joit­taa Markku

26.10.2022 06:00
Tilaajille
Temmesläinen moottorisahan ääni meinasi haastaa Anun lenkkipolulla kansainvälisen musiikkijätin
Kolumni

Tem­mes­läi­nen moot­to­ri­sa­han ääni meinasi haastaa Anun lenk­ki­po­lul­la kan­sain­vä­li­sen mu­siik­ki­jä­tin

19.10.2022 06:30
Tilaajille
Mikko toivoo, että myös Hailuodon muoreille ja vaareille annetaan mahdollisuus vanhentua omassa kunnassa
Kolumni

Mikko toivoo, että myös Hai­luo­don muo­reil­le ja vaa­reil­le an­ne­taan mah­dol­li­suus van­hen­tua omassa kun­nas­sa

11.10.2022 12:53
Tilaajille
Vili kysyy: "Jos nuorten lähtökohdat ja elinolot ovat yleisesti ottaen parantuneet aiemmasta, niin missä syy hyvinvoinnin heikkenemiseen oikein piilee?"
Kolumni

Vili kysyy: "Jos nuorten läh­tö­koh­dat ja elin­olot ovat ylei­ses­ti ottaen pa­ran­tu­neet aiem­mas­ta, niin missä syy hy­vin­voin­nin heik­ke­ne­mi­seen oikein pii­lee?"

04.10.2022 16:10
Tilaajille
Klaus ynnää kesän sadon ja muistuttaa kotimaisen sekä paikallisen ruuan tärkeydestä
Kolumni

Klaus ynnää kesän sadon ja muis­tut­taa ko­ti­mai­sen sekä pai­kal­li­sen ruuan tär­key­des­tä

28.09.2022 06:15
Tilaajille
"Onneksi koululaiset myyvät taas merinovillahousuja ja tarkenee vielä pestä ulkosaunassa" – Katri pohtii energia-asioita ja kertoo sähköhammasharjaan siirtymisenkin olleen kova paikka
Kolumni

"On­nek­si kou­lu­lai­set myyvät taas me­ri­no­vil­la­hou­su­ja ja tar­ke­nee vielä pestä ul­ko­sau­nas­sa" – Katri pohtii ener­gia-asioi­ta ja kertoo säh­kö­ham­mas­har­jaan siir­ty­mi­sen­kin olleen kova paikka

20.09.2022 14:33
Tilaajille
Kirsi miettii kuinka ohuella nuoralla kulkisimme, jos kokisimme iloa ja onnea vain tietyssä tilassa tai ajassa – siksi syksystäkin voi oppia nauttimaan
Kolumni

Kirsi miettii kuinka ohuella nuo­ral­la kul­ki­sim­me, jos ko­ki­sim­me iloa ja onnea vain tie­tys­sä tilassa tai ajassa – siksi syk­sys­tä­kin voi oppia naut­ti­maan

13.09.2022 13:15
Tilaajille
Nauttikaa lukiosta kaikki oman lukiotaipaleensa aloittaneet, kehottaa liminkalainen Lauri
Kolumni

Naut­ti­kaa lu­kios­ta kaikki oman lu­kio­tai­pa­leen­sa aloit­ta­neet, ke­hot­taa li­min­ka­lai­nen Lauri

07.09.2022 07:00
Tilaajille
Lumijoki – Arjen luksusta! Vaiko: Lumijoki – elämäsi mahdollistaja?
Kolumni

Lu­mi­jo­ki – Arjen luk­sus­ta! Vaiko: Lu­mi­jo­ki – elämäsi mah­dol­lis­ta­ja?

24.08.2022 06:00
Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa keskellä nykyteknologiaa, hän ei välttämättä osaa käyttää sitä – he tarvitsevat tukea ja mallia oppiakseen, muistuttaa Tuomas
Kolumni

Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa kes­kel­lä ny­ky­tek­no­lo­giaa, hän ei vält­tä­mät­tä osaa käyttää sitä – he tar­vit­se­vat tukea ja mallia op­piak­seen, muis­tut­taa Tuomas

09.08.2022 19:53
Tilaajille