Hästäkki
Viimeisin 12 tuntia
Kari kertoo yhdestä mielenkiintoisesta päivästä kuntalaisten omassa olohuoneessa – hylkeentraanin keittämisestä viittavihkolahjoitukseen
Kolumni Kari Blomster

Kari kertoo yhdestä mie­len­kiin­toi­ses­ta päi­väs­tä kun­ta­lais­ten omassa olo­huo­nees­sa – hyl­keent­raa­nin keit­tä­mi­ses­tä viit­ta­vih­ko­lah­joi­tuk­seen

06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Veeti pohtii Yhdysvaltojen presidentinvaaleja: "Vaikka voisi olettaa Trumpin häviävän kyseiset vaalit aikaisemman kautensa toimien pohjalta, tulee kuitenkin muistaa vuoden 2016 vaalit"
Kolumni Veeti Mykkänen

Veeti pohtii Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin­vaa­le­ja: "Vaikka voisi olettaa Trumpin hä­viä­vän ky­sei­set vaalit ai­kai­sem­man kau­ten­sa toimien poh­jal­ta, tulee kui­ten­kin muistaa vuoden 2016 vaalit"

14.10.2020 01:43 0
Tilaajille
Kun sota-aikana ikävä ja epätoivo oli suuri, toimi hevonen lohduttajana, kirjoittaa tyrnäväläinen hevosharrastaja Marita Suomela
Kolumni Marita Suomela

Kun so­ta-ai­ka­na ikävä ja epä­toi­vo oli suuri, toimi hevonen loh­dut­ta­ja­na, kir­joit­taa tyr­nä­vä­läi­nen he­vos­har­ras­ta­ja Marita Suomela

07.10.2020 08:01 0
Tilaajille
Jussi Riikonen pitää Suomen tilannetta huolestuttavana: "Työn tekeminen ja työllistäminen ovat tulossa yhä vaikeammaksi"
Kolumni Jussi Riikonen

Jussi Rii­ko­nen pitää Suomen ti­lan­net­ta huo­les­tut­ta­va­na: "Työn te­ke­mi­nen ja työl­lis­tä­mi­nen ovat tulossa yhä vai­keam­mak­si"

16.09.2020 06:00 0
Kari Virolaisen mielestä vesi on kultaakin kalliimpaa
Kolumni Kari Virolainen

Kari Vi­ro­lai­sen mie­les­tä vesi on kul­taa­kin kal­liim­paa

09.09.2020 06:00 0
Tuija kysyy: Mitä tänään opit koulussa?
Kolumni Tuija Maijanen

Tuija kysyy: Mitä tänään opit kou­lus­sa?

02.09.2020 06:00 0
Suvin mielestä maalla on niin mukavaa
Kolumni Suvi Helanen

Suvin mie­les­tä maalla on niin mukavaa

26.08.2020 00:00 0
Lapset muuttivat Minna Huusarin suhteen mopoihin – vaan mitä miettiä mönkijöistä?
Kolumni Minna Huusari

Lapset muut­ti­vat Minna Huu­sa­rin suhteen mo­poi­hin – vaan mitä miettiä mön­ki­jöis­tä?

19.08.2020 06:00 0
Valtteri Päätalo uskoo koulujen alun muuttavan arkea
Kolumni Valtteri Päätalo

Valt­te­ri Päätalo uskoo kou­lu­jen alun muut­ta­van arkea

12.08.2020 06:00 0
Kolumni

Iida Kes­ki­nen: "Kaik­kien visio hyvästä elä­mäs­tä ei vält­tä­mät­tä vastaa yleis­tä, pit­käl­ti mark­ki­na­ta­lou­den muo­vaa­maa normia"

05.08.2020 12:35 0
Kolumni

Kun Kari Bloms­ter lähtee vessaan pe­se­mään kä­siään, hän myös tar­koit­taa sitä: "Yritin omalla jär­jel­lä­ni tehdä muu­tok­sia ar­kee­ni"

29.07.2020 06:00 0
Kolumni

Veeti muis­tut­taa läh­de­kri­tii­kin tär­key­des­tä ja pohtii, miten väärän tiedon le­vit­tä­mis­tä voi­tai­siin hillitä

22.07.2020 06:00 0
Kolumni

Marita miettii kimp­pa­he­vo­sen han­kin­nan olevan mel­kois­ta ma­te­ma­tiik­kaa: "Entä sitten rotu, ame­rik­ka­lai­nen vai rans­ka­lai­nen?"

15.07.2020 06:00 0
Emma miettii oikeita valintoja
Kolumni

Emma miettii oikeita va­lin­to­ja

24.06.2020 06:00 0
Jussi pohtii: Lomalle vai töihin?
Kolumni

Jussi pohtii: Lomalle vai töihin?

17.06.2020 06:00 0
Kolumni

Kari Vi­ro­lai­nen: "Suo­mes­sa asuu maail­man on­nel­li­sin, mutta ei ehkä maail­man viisain kansa"

10.06.2020 06:00 0
Poikkeusolot huolettavat lapsia ja silloin on tarjottava tukea, muistuttaa Maijasen Tuija
Kolumni

Poik­keus­olot huo­let­ta­vat lapsia ja silloin on tar­jot­ta­va tukea, muis­tut­taa Mai­ja­sen Tuija

03.06.2020 06:00 0
Kolumni

Suvin mie­les­tä k-ajas­sa on myös paljon hyvää – iän­ikui­set sit­ku-ta­voit­teet to­teu­tu­vat!

27.05.2020 06:00 0
Kolumni

Kem­pe­le­läis­äi­ti iloit­see: Onneksi etä­kou­lu on ohi!

22.05.2020 06:00 0
Kolumni

Valt­te­ri Lu­mi­joel­ta muis­tut­taa, että yhteen on­nis­tu­mi­seen tar­vi­taan satoja epä­on­nis­tu­mi­sia

20.05.2020 06:00 0