Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Hästäkki
Kuukausi
Kempeleen Kirin miesten pelejä seurasi kaudella liki 35 000 katsojaa – mitalin eteen on tehty valtavasti työtä, Juha-Matti muistuttaa
Kolumni

Kem­pe­leen Kirin miesten pelejä seurasi kau­del­la liki 35 000 kat­so­jaa – ­mi­ta­lin eteen on tehty val­ta­vas­ti työtä, Ju­ha-Mat­ti muis­tut­taa

20.09.2023 06:00
Tilaajille
Maaseutua ei voi tuoda, muistuttaa Arto ja kannustaa kaikkia mukaan kapinaan suomalaisen maanviljelyn puolesta
Kolumni

Maa­seu­tua ei voi tuoda, muis­tut­taa Arto ja kan­nus­taa kaikkia mukaan ka­pi­naan suo­ma­lai­sen maan­vil­je­lyn puo­les­ta

13.09.2023 06:00
Tilaajille
Mikko tuumaa, ettei Hailuodossa kuljeta tuohivirsuissa, mutta puoliagraalia elämää voi viettää ja osallistua vaikka yksinlaulukurssille
Kolumni

Mikko tuumaa, ettei Hai­luo­dos­sa kuljeta tuo­hi­vir­suis­sa, mutta puo­liag­raa­lia elämää voi viettää ja osal­lis­tua vaikka yk­sin­lau­lu­kurs­sil­le

04.09.2023 13:37
Tilaajille
Tuomas tilasi Kiinasta työkalun ja pettyi laatuun – krääsä ei kuluta maapalloa vain ennen käyttöään vaan myös sen jälkeen
Kolumni

Tuomas tilasi Kii­nas­ta työ­ka­lun ja pettyi laatuun – krääsä ei kuluta maa­pal­loa vain ennen käyt­töään vaan myös sen jälkeen

30.08.2023 06:00
Tilaajille
Mitä on yhteisö? Mari miettii miten lumijokiseksi olisi helpompi päästä
Kolumni

Mitä on yh­tei­sö? Mari miettii miten lu­mi­jo­ki­sek­si olisi hel­pom­pi päästä

23.08.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Temmesjoki – Kalmanjoki: "Kolme tositarinaa ovat henkilökohtaisesti puhuttaneet jopa niin, että tein siskoni kanssa niistä laulun"
Kolumni

Tem­mes­jo­ki – Kal­man­jo­ki: "Kolme to­si­ta­ri­naa ovat hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pu­hut­ta­neet jopa niin, että tein siskoni kanssa niistä laulun"

15.08.2023 15:01
Tilaajille
Komea kukko Bukefalos ja kanarouva Lampinen ovat järjestäneet hauskoja ja yllättäviä hetkiä, kirjoittaa Katri
Kolumni

Komea kukko Bu­ke­fa­los ja ka­na­rou­va Lam­pi­nen ovat jär­jes­tä­neet haus­ko­ja ja yl­lät­tä­viä hetkiä, kir­joit­taa Katri

01.08.2023 18:00
Tilaajille
Romahdus tulee joka vuosi viimeistään jouluna – Aino pohtii lomasuorittamista, olemista ja hyvän arjen tasapainoa
Kolumni

Ro­mah­dus tulee joka vuosi vii­meis­tään jouluna – Aino pohtii lo­ma­suo­rit­ta­mis­ta, ole­mis­ta ja hyvän arjen ta­sa­pai­noa

26.07.2023 06:23
Tilaajille
Veikka antoi Instagramille ja TikTokille kyytiä – mutta mitenkäs kävikään?
Kolumni

Veikka antoi Ins­ta­gra­mil­le ja Tik­To­kil­le kyytiä – mutta mi­ten­käs kä­vi­kään?

18.07.2023 14:58
Tilaajille
Vili toivoo, että yhteiskunta on turvallinen, huolehtiva ja tasa-arvoinen, mikä luo ihmisille hyvinvointia ja onnellisuutta
Lukijalta Kolumni

Vili toivoo, että yh­teis­kun­ta on tur­val­li­nen, huo­leh­ti­va ja ta­sa-ar­voi­nen, mikä luo ih­mi­sil­le hy­vin­voin­tia ja on­nel­li­suut­ta

11.07.2023 20:00
Tilaajille
Vallan kuiva kausi, mutta kyse ei olekaan tällä kertaa ilmastosta
Kolumni

Vallan kuiva kausi, mutta kyse ei olekaan tällä kertaa il­mas­tos­ta

27.06.2023 20:30
Tilaajille
Juha-Matti ei haluaisi enää kuulla yrittäjien sanovan, etteivät haluaisi olla urheilussa mukana – "Urheiluseurojen merkitys on valtava, jos haluamme purkaa käsissämme olevan pommin"
Lukijalta Kolumni

Ju­ha-Mat­ti ei ha­luai­si enää kuulla yrit­tä­jien sa­no­van, ett­ei­vät ha­luai­si olla ur­hei­lus­sa mukana – "Ur­hei­lu­seu­ro­jen mer­ki­tys on val­ta­va, jos ha­luam­me purkaa kä­sis­säm­me olevan pommin"

21.06.2023 06:00
Tilaajille
Arto ilahtui ja huudahti: Megaselia altezza! Viimeaikaiset luontouutiset antavat aihetta pieneen tyytyväisyyteen
Kolumni

Arto ilahtui ja huu­dah­ti: Me­ga­se­lia al­tez­za! Vii­me­ai­kai­set luon­to­uu­ti­set antavat aihetta pieneen tyy­ty­väi­syy­teen

14.06.2023 06:00
Tilaajille
Mikko pohtii ilmastonmuutosta ja leivinuunin lämmittämistä
Kolumni

Mikko pohtii il­mas­ton­muu­tos­ta ja lei­vin­uu­nin läm­mit­tä­mis­tä

06.06.2023 21:00
Tilaajille
Päivittäin pyöräilevä Tuomas kannustaa valitsemaan peltilehmän sijaan putkiratsun
Kolumni

Päi­vit­täin pyö­räi­le­vä Tuomas kan­nus­taa va­lit­se­maan pel­ti­leh­män sijaan put­ki­rat­sun

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Mari muistuttaa: "Terveyden merkitystä omassa elämässämme emme voi yhtään väheksyä"
Kolumni

Mari muis­tut­taa: "Ter­vey­den mer­ki­tys­tä omassa elä­mäs­säm­me emme voi yhtään vä­hek­syä"

23.05.2023 20:00
Tilaajille
Anu muistelee matkaansa kukkakaupan ovelta yrittäjyyteen
Kolumni

Anu muis­te­lee mat­kaan­sa kuk­ka­kau­pan ovelta yrit­tä­jyy­teen

16.05.2023 20:00
Tilaajille
Aadan intohimona on telinevoimistelu - viikossa harjoittelutunteja kertyy jopa 25
Kolumni

Aadan in­to­hi­mo­na on te­li­ne­voi­mis­te­lu - vii­kos­sa har­joit­te­lu­tun­te­ja kertyy jopa 25

09.05.2023 20:30
Tilaajille
Opettavaista on hyväksyä, että joskus asiat menevät pieleen: kesätyöntekijänä Katri jakoi B-rapun postit A-rapun luukuista sisään – ja selvisi siitäkin
Kolumni

Opet­ta­vais­ta on hy­väk­syä, että joskus asiat menevät pie­leen: ke­sä­työn­te­ki­jä­nä Katri jakoi B-rapun postit A-rapun luu­kuis­ta sisään – ja selvisi sii­tä­kin

02.05.2023 12:14
Tilaajille
Opiskeluista ulkopuolelle jäämistä pidetään epäonnistumisena, vaikka kyseessä on enintään tavoitteen viivästyminen – "Elämässä ei ole välivuosia"
Kolumni

Opis­ke­luis­ta ul­ko­puo­lel­le jää­mis­tä pi­de­tään epäon­nis­tu­mi­se­na, vaikka ky­sees­sä on enin­tään ta­voit­teen vii­väs­ty­mi­nen – "E­lä­mäs­sä ei ole vä­li­vuo­sia"

25.04.2023 20:00
Tilaajille