Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Työllisyys
Maakunnan paras työllisyys edelleen Limingassa – huonoin tilanne Vaalassa

Maa­kun­nan paras työl­li­syys edel­leen Li­min­gas­sa – huonoin tilanne Vaa­las­sa

21.03.2023 10:01
Tilaajille
Liminka jatkaa maakunnan parhaalla työllisyysasteella – tammikuun lopussa työttömiä oli 6,1 prosenttia työvoimasta

Liminka jatkaa maa­kun­nan par­haal­la työl­li­syys­as­teel­la – tam­mi­kuun lopussa työt­tö­miä oli 6,1 pro­sent­tia työ­voi­mas­ta

21.02.2023 10:45
Tilaajille
Työllisyys: Limingassa vuoden lopussa maakunnan paras tilanne, Kempeleen työttömyysprosentti 7,5

Työl­li­syys: Li­min­gas­sa vuoden lopussa maa­kun­nan paras ti­lan­ne, Kem­pe­leen työt­tö­myys­pro­sent­ti 7,5

27.01.2023 10:25 1
Tilaajille
Lakeuden matalin työttömyys edelleen Limingassa – työttömyyden lasku on kuitenkin hyytynyt

La­keu­den matalin työt­tö­myys edel­leen Li­min­gas­sa – työt­tö­myy­den lasku on kui­ten­kin hyy­ty­nyt

22.11.2022 09:01
Tilaajille
Pikkuduuneissa nuoret oppivat työllistymisen taitoja

Pik­ku­duu­neis­sa nuoret oppivat työl­lis­ty­mi­sen taitoja

31.08.2022 18:00
Ympyrä sulkeutuu – työllisyydenhoidon vastuu palaa kuntiin
Kolumni

Ympyrä sul­keu­tuu – työl­li­syy­den­hoi­don vastuu palaa kuntiin

22.06.2022 06:00
Limingassa yhä maakunnan paras työllisyystilanne – muut kunnat eivät yllä alle kuuden prosentin työttömyyteen

Li­min­gas­sa yhä maa­kun­nan paras työl­li­syys­ti­lan­ne – muut kunnat eivät yllä alle kuuden pro­sen­tin työt­tö­myy­teen

22.02.2022 12:05
Suomeenkin opintolainahyvitys? Tyrnävällä vieraillut tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen esittää Norjan mallia syrjäseutujen osaajapulan torjumiseksi

Suo­meen­kin opin­to­lai­na­hy­vi­tys? Tyr­nä­väl­lä vie­rail­lut tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen esittää Norjan mallia syr­jä­seu­tu­jen osaa­ja­pu­lan tor­ju­mi­sek­si

08.02.2022 11:35
Tilaajille
Työtä tarjolla – onko tekijöitä, kysyy Jussi: "Tarvitaan pitovoimaa, että työntekijät pysyvät alueellamme"
Kolumni

Työtä tar­jol­la – onko te­ki­jöi­tä, kysyy Jussi: "Tar­vi­taan pi­to­voi­maa, että työn­te­ki­jät pysyvät alueel­lam­me"

08.09.2021 06:00
Tilaajille
Pohjolan Tilaelementin yritysryppääseen kuuluva kiinteistöyhtiö JTJ Kasvu Oy osti Limingan toimitilat Kivimäen Kiinteistöhallinta Oy:ltä – kiinteistökaupan myötä Pohjolan Tilaelementti voi kolminkertaistaa tuotantokapasiteettinsa ja kasvattaa työntekijöiden määrän yli viiteenkymmeneen

Poh­jo­lan Ti­la­ele­men­tin yri­tys­ryp­pää­seen kuuluva kiin­teis­tö­yh­tiö JTJ Kasvu Oy osti Li­min­gan toi­mi­ti­lat Ki­vi­mäen Kiin­teis­tö­hal­lin­ta Oy:ltä – ­kiin­teis­tö­kau­pan myötä Poh­jo­lan Ti­la­ele­ment­ti voi kol­min­ker­tais­taa tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tin­sa ja kas­vat­taa työn­te­ki­jöi­den määrän yli vii­teen­kym­me­neen

02.09.2021 15:15
Työajan lyhennys työllisyyden takeeksi? Raimon mielestä meillä pitäisi olla valmiutta kokeiluihin ja uudelleen ajatteluun
Kolumni

Työajan ly­hen­nys työl­li­syy­den ta­keek­si? Raimon mie­les­tä meillä pitäisi olla val­miut­ta ko­kei­lui­hin ja uu­del­leen ajat­te­luun

01.09.2021 06:00
Hanna-ministeri muistuttaa: Työ antaa elantoa, mutta se myös luo merkitystä elämään
Kolumni

Han­na-mi­nis­te­ri muis­tut­taa: Työ antaa elan­toa, mutta se myös luo mer­ki­tys­tä elämään

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Kempeleen Tuomas toivoo: Yksinkertaisuutta työllisyydenhoitoon
Lukijalta Kolumni

Kem­pe­leen Tuomas toivoo: Yk­sin­ker­tai­suut­ta työl­li­syy­den­hoi­toon

23.02.2021 16:42
Työllisyyspalvelut siirtyvät kuntiin vasta maaliskuussa – TE-keskukset eivät ehtineet vauhtiin mukaan

Työl­li­syys­pal­ve­lut siir­ty­vät kuntiin vasta maa­lis­kuus­sa – TE-kes­kuk­set eivät eh­ti­neet vauh­tiin mukaan

15.12.2020 15:49
Tilaajille
Limingan Halpa-Halliin moni on tullut töihin työkokeilun avulla: " Kaikki ottavat alusta asti sellaisen asenteen, että uusi tekijä on yksi meistä"

Li­min­gan Hal­pa-Hal­liin moni on tullut töihin työ­ko­kei­lun avulla: " Kaikki ottavat alusta asti sel­lai­sen asen­teen, että uusi tekijä on yksi meistä"

04.12.2020 16:01
Hailuodossa pienin työttömyysaste, Lumijoen työttömyysprosentti nousi yli kymmeneen – koko maakunnassa liki 22 000 työtöntä työnhakijaa

Hai­luo­dos­sa pienin työt­tö­myy­sas­te, Lu­mi­joen työt­tö­myys­pro­sent­ti nousi yli kym­me­neen – koko maa­kun­nas­sa liki 22 000 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa

24.11.2020 08:48
Lumijoen ulkopuolelta käy paikkakunnalla töissä parisataa ihmistä – "On iso potentiaali  innostaa heitä muuttamaan Lumijoelle"

Lu­mi­joen ul­ko­puo­lel­ta käy paik­ka­kun­nal­la töissä pa­ri­sa­taa ihmistä – "On iso po­ten­tiaa­li in­nos­taa heitä muut­ta­maan Lu­mi­joel­le"

21.10.2020 15:03
Tilaajille