Tapahtumat
Kuukausi
Kuusikymmentä pientä pyöräilijää polki Vihiluodon Tour de Kidsin - Katso kuvat!

Kuu­si­kym­men­tä pientä pyö­räi­li­jää polki Vi­hi­luo­don Tour de Kidsin - Katso kuvat!

12.06.2022 21:19
Tilaajille
Urholan markkinat keräsi vieraat ja tutut Tihisen törmän historiallisiin maisemiin

Urholan mark­ki­nat keräsi vieraat ja tutut Tihisen törmän his­to­rial­li­siin mai­se­miin

12.06.2022 15:00
Tilaajille
Oulun poliisin lupapalveluiden ruuhkat jatkuvat yhä lisävoimien palkkaamisesta huolimatta – myös kesätapahtumien järjestäjien kannattaa olla liikkeellä hyvissä ajoin

Oulun po­lii­sin lu­pa­pal­ve­lui­den ruuhkat jat­ku­vat yhä li­sä­voi­mien palk­kaa­mi­ses­ta huo­li­mat­ta – myös ke­sä­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jien kan­nat­taa olla liik­keel­lä hyvissä ajoin

10.06.2022 06:00
Tilaajille
Lakeuden kylillä tapahtuu lauantaina! Valtakunnallinen Avoimet kylät -tapahtuma näkyy muun muassa Varjakassa, Vihiluodossa, Ala-Temmeksellä, Markkuulla ja Temmeksellä

La­keu­den kylillä ta­pah­tuu lauan­tai­na! Val­ta­kun­nal­li­nen Avoimet kylät -ta­pah­tu­ma näkyy muun muassa Var­ja­kas­sa, Vi­hi­luo­dos­sa, Ala-Tem­mek­sel­lä, Mark­kuul­la ja Tem­mek­sel­lä

09.06.2022 15:00
Tilaajille
Kempeleen Vanhan ajan viikko käynnistyi maanantaina – luvassa on niin paljon kaikkea, että tapahtumassa viihtyy vaikka joka päivä

Kem­pe­leen Vanhan ajan viikko käyn­nis­tyi maa­nan­tai­na – luvassa on niin paljon kaik­kea, että ta­pah­tu­mas­sa viihtyy vaikka joka päivä

06.06.2022 16:30
Tilaajille
Kesänportti toi Tyrnävän torille ja turuille monenlaista tapahtumaa – uusi luontopolkukin avattiin virallisesti

Ke­sän­port­ti toi Tyr­nä­vän torille ja tu­ruil­le mo­nen­lais­ta ta­pah­tu­maa – uusi luon­to­pol­ku­kin avat­tiin vi­ral­li­ses­ti

02.06.2022 15:50
Tilaajille
Näin kajahtaa Kapteeni katsoi horisonttiin – kempeleläislapset ottivat kesän vastaan merirosvokylässä

Näin ka­jah­taa Kap­tee­ni katsoi ho­ri­sont­tiin – ­kem­pe­le­läis­lap­set ottivat kesän vastaan me­ri­ros­vo­ky­läs­sä

31.05.2022 11:35
Tilaajille
Meiju miettii koronan vuoksi tuntuvan joskus siltä, että elämästä on kadonnut kaksi vuotta
Kolumni

Meiju miettii koronan vuoksi tun­tu­van joskus siltä, että elä­mäs­tä on ka­don­nut kaksi vuotta

31.05.2022 03:00
Tilaajille
Katso tulokset: Jompen Rataraasto juostiin kymmenennen kerran – Sarkkirannassa nähtiin hyviä juoksuja

Katso tu­lok­set: Jompen Ra­ta­raas­to juos­tiin kym­me­nen­nen kerran – ­Sark­ki­ran­nas­sa nähtiin hyviä juok­su­ja

30.05.2022 08:38
Tilaajille
Vanhemmat
Katso video ja kuvat: Yleisö pääsi todistamaan miten helposti henkilöauto antaa periksi 70 tonnia painavan maansiirtokoneen alla – Ekokorttelin kierrätyspäivä sai väen liikkeelle

Katso video ja kuvat: Yleisö pääsi to­dis­ta­maan miten hel­pos­ti hen­ki­lö­au­to antaa periksi 70 tonnia pai­na­van maan­siir­to­ko­neen alla – Eko­kort­te­lin kier­rä­tys­päi­vä sai väen liik­keel­le

21.05.2022 15:19
Tilaajille
Volkkarilla ja Renaultilla ei ollut mahdollisuuksia 70 tonnin jättiä vastaan – katso video Limingan Ekokorttelin tapahtumapäivästä

Volk­ka­ril­la ja Re­naul­til­la ei ollut mah­dol­li­suuk­sia 70 tonnin jättiä vastaan – katso video Li­min­gan Eko­kort­te­lin ta­pah­tu­ma­päi­väs­tä

21.05.2022 14:14 1
Tilaajille
Katso video ja kuvat: Limingan Turvallisuusmessut keräsivät OSAO:lle etenkin lapsiperheitä, mutta "kolaripaikan" tapahtumat kiinnostivat kaiken ikäisiä

Katso video ja kuvat: Li­min­gan Tur­val­li­suus­mes­sut ke­rä­si­vät OSAO:l­le etenkin lap­si­per­hei­tä, mutta "ko­la­ri­pai­kan" ta­pah­tu­mat kiin­nos­ti­vat kaiken ikäisiä

16.05.2022 16:00
Tilaajille
Limingan Turvallisuusmarkkinoilla riitti nähtävää – pelastusnäytöksessä pelastajille tuli hiki

Li­min­gan Tur­val­li­suus­mark­ki­noil­la riitti näh­tä­vää – pe­las­tus­näy­tök­ses­sä pe­las­ta­jil­le tuli hiki

16.05.2022 15:11
Tilaajille
Katso kuvagalleria: Salonpään uutta koulua juhlistettiin kaikkien aikojen Kevätkarkeloilla – nuorten ideoimassa tapahtumassa kaikki oli ilmaista

Katso ku­va­gal­le­ria: Sa­lon­pään uutta koulua juh­lis­tet­tiin kaik­kien aikojen Ke­vät­kar­ke­loil­la – nuorten ideoi­mas­sa ta­pah­tu­mas­sa kaikki oli il­mais­ta

07.05.2022 18:00
Tilaajille
Katso video ja kuvagalleria: Kulta-Ville sai Vihiluodon kyläyhdistykseltä oman pässin – karitsa syntyi samana päivänä Pokan tekemän voittomaalin kanssa

Katso video ja ku­va­gal­le­ria: Kul­ta-Vil­le sai Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tyk­sel­tä oman pässin – karitsa syntyi samana päivänä Pokan tekemän voit­to­maa­lin kanssa

20.03.2022 15:10
Tilaajille
Olympiakultamitalisti sai kyläyhdistykseltä lahjaksi oman pässin – Vihiluodon perinteinen talvitapahtuma veti taas kovasti väkeä

Olym­pia­kul­ta­mi­ta­lis­ti sai ky­lä­yh­dis­tyk­sel­tä lah­jak­si oman pässin – Vi­hi­luo­don pe­rin­tei­nen tal­vi­ta­pah­tu­ma veti taas kovasti väkeä

20.03.2022 14:29
Tilaajille
Vinkit ensi viikonloppuun: Lauantaina Köykkyrin SnowZtormiin ja sunnuntaina Vihiluodon talvitapahtumaan.

Vinkit ensi vii­kon­lop­puun: Lauan­tai­na Köyk­ky­rin SnowZ­tor­miin ja sun­nun­tai­na Vi­hi­luo­don tal­vi­ta­pah­tu­maan.

13.03.2022 15:00
Tilaajille
Alussa Seppo Linjakumpu otti sekuntikellolla aikaa seitsemälle juoksijalle – nyt uutta hiihtotapahtumaa Karhunkierrokselle järjestävä liminkalainen NUTS liikuttaa tuhansia ja pyörittää satojen tuhansien liikevaihtoa

Alussa Seppo Lin­ja­kum­pu otti se­kun­ti­kel­lol­la aikaa seit­se­mäl­le juok­si­jal­le – nyt uutta hiih­to­ta­pah­tu­maa Kar­hun­kier­rok­sel­le jär­jes­tä­vä li­min­ka­lai­nen NUTS lii­kut­taa tu­han­sia ja pyö­rit­tää satojen tu­han­sien lii­ke­vaih­toa

10.03.2022 06:00
Tilaajille