Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

Tapahtumat
Oulunsalon Entisajan Joulumarkkinat järjestetään taas koronatauon jälkeen – ensi viikolla paikalla on Joulupukkikin ja kirkossa konsertoidaan

Ou­lun­sa­lon En­tis­ajan Jou­lu­mark­ki­nat jär­jes­te­tään taas ko­ro­na­tauon jälkeen – ensi vii­kol­la pai­kal­la on Jou­lu­puk­ki­kin ja kir­kos­sa kon­ser­toi­daan

10.11.2021 15:14
Mainio sää houkutteli Siikamarkkinoille noin 3 000 markkinavierasta lauantaina – sunnuntaina oli vähän hiljaisempaa, mutta Arppa villitsi sateesta huolimatta

Mainio sää hou­kut­te­li Sii­ka­mark­ki­noil­le noin 3 000 mark­ki­na­vie­ras­ta lauan­tai­na – sun­nun­tai­na oli vähän hil­jai­sem­paa, mutta Arppa vil­lit­si sa­tees­ta huo­li­mat­ta

11.10.2021 07:05
Tilaajille
Mielenkiintoisiin asioihin täällä saaressa pääsee mukaan, kun vaan uskaltaa heittäytyä ja lähteä mukaan, kirjoittaa Annukka Hailuodosta
Kolumni

Mie­len­kiin­toi­siin asioi­hin täällä saa­res­sa pääsee mukaan, kun vaan us­kal­taa heit­täy­tyä ja lähteä mukaan, kir­joit­taa Annukka Hai­luo­dos­ta

06.10.2021 06:00
Tilaajille
Sunnuntain Vanhustenpäivä käynnistää Vanhustenviikon, tänä vuonna teemana on luontosuhteen vahvistaminen – katso toimituksen tärpit lakeuden tapahtumista

Sun­nun­tain Van­hus­ten­päi­vä käyn­nis­tää Van­hus­ten­vii­kon, tänä vuonna teemana on luon­to­suh­teen vah­vis­ta­mi­nen – katso toi­mi­tuk­sen tärpit la­keu­den ta­pah­tu­mis­ta

02.10.2021 02:51
Tilaajille
Katso kuvagalleria ja video: Tyrnävän Perunamarkkinoilla riitti vilskettä, vaikka taivas vähän repeilikin – tavanomaiseen kävijämäärään ei tänä vuonna tosin ylletty

Katso ku­va­gal­le­ria ja video: Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la riitti vils­ket­tä, vaikka taivas vähän re­pei­li­kin – ta­van­omai­seen kä­vi­jä­mää­rään ei tänä vuonna tosin ylletty

25.09.2021 19:11
Tilaajille
Tyrnävällä kohdattiin vuoden tauon jälkeen –30. kerran järjestetyillä Perunamarkkinoilla riitti näkemistä, kokemista ja ostettavaa

Tyr­nä­väl­lä koh­dat­tiin vuoden tauon jälkeen –30. kerran jär­jes­te­tyil­lä ­Pe­ru­na­mark­ki­noil­la riitti nä­ke­mis­tä, ko­ke­mis­ta ja os­tet­ta­vaa

25.09.2021 18:56
Tilaajille
Tervetuloa tänään Tyrnävän Perunamarkkinoille! Pienestä messutapahtumasta on kasvanut  lakeuden  suurin yleisömagneetti

Ter­ve­tu­loa tänään Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­le! Pie­nes­tä mes­su­ta­pah­tu­mas­ta on kas­va­nut la­keu­den suurin ylei­sö­mag­neet­ti

25.09.2021 06:00
Tilaajille
Mitä tapahtui, kun viisi ostettua kanaa sullottiin autoon ja moottori pärähti käyntiin? Markkinamyyjä Tuure Sankarilla on monta hupaisaa muistoa työvuosiltaan

Mitä ta­pah­tui, kun viisi os­tet­tua kanaa sul­lot­tiin autoon ja moot­to­ri pärähti käyn­tiin? Mark­ki­na­myy­jä Tuure San­ka­ril­la on monta hu­pai­saa muistoa työ­vuo­sil­taan

24.09.2021 13:50
Tilaajille
Kenenkäs pottu on tänä vuonna kaikkein kaunein? Tyrnävän Perunamarkkinoiden Tyrnävä-piha houkuttelee ohjelmallaan ja tarjonnallaan

Ke­nen­käs pottu on tänä vuonna kaik­kein kau­nein? Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noi­den Tyr­nä­vä-pi­ha hou­kut­te­lee oh­jel­mal­laan ja tar­jon­nal­laan

23.09.2021 11:00
Tilaajille
Rokotuskattavuuden kasvaessa yhteiskuntaamme on avattava lähemmäs normaalia, muistuttaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den kas­vaes­sa yh­teis­kun­taam­me on avat­ta­va lä­hem­mäs nor­maa­lia, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja

21.09.2021 16:32
Tilaajille
Oulunsalon kirkon ympäristö täyttyi taas Pokémon-metsästäjistä – "Tämän pelin yhteisöllisyys kantaa pitkälle"

Ou­lun­sa­lon kirkon ym­pä­ris­tö täyttyi taas Poké­mon-met­säs­tä­jis­tä – "Tämän pelin yh­tei­söl­li­syys kantaa pit­käl­le"

19.09.2021 14:06
Tilaajille
Toista kertaa järjestetyt Elonkorjuumarkkinat keräsivät runsaasti yleisöä: "Tämmöiset kaikille tarkoitetut tapahtumat tuovat piristystä arkeen"

Toista kertaa jär­jes­te­tyt Elon­kor­juu­mark­ki­nat ke­rä­si­vät run­saas­ti ylei­söä: "Täm­möi­set kai­kil­le tar­koi­te­tut ta­pah­tu­mat tuovat pi­ris­tys­tä arkeen"

09.09.2021 09:02
Tilaajille
Tyrnävän taiteiden yössä esillä myös Jörö-Jukka, Tintti Afrikassa ja muut paheksutut lastenkirjat

Tyr­nä­vän tai­tei­den yössä esillä myös Jö­rö-Juk­ka, Tintti Af­ri­kas­sa ja muut pa­hek­su­tut las­ten­kir­jat

26.08.2021 06:00
Tilaajille
Kulttuuria yhteisessä olohuoneessa – Temmeksen Eläkeliitto tempaisi kulttuuripäivän Väinölään, jonka avajaisia vietetään myöhemmin elokuussa

Kult­tuu­ria yh­tei­ses­sä olo­huo­nees­sa – Tem­mek­sen Elä­ke­liit­to tem­pai­si kult­tuu­ri­päi­vän Väi­nö­lään, jonka ava­jai­sia vie­te­tään myö­hem­min elo­kuus­sa

10.08.2021 15:00
Tilaajille
Sauli-päätoimittaja toivoo näkevänsä historiallisen kulkueen Limingan pääkadulla jo ennen kunnan 550-vuotisjuhlaa, sillä omaleimaisille tapahtumille on tilausta
Pääkirjoitus

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja toivoo nä­ke­vän­sä his­to­rial­li­sen kul­kueen Li­min­gan pää­ka­dul­la jo ennen kunnan 550-vuo­tis­juh­laa, sillä oma­lei­mai­sil­le ta­pah­tu­mil­le on ti­laus­ta

21.07.2021 01:58
Tilaajille
Vihiluodon torpalla rokattiin! Helteisen lauantain kruunasi Vihiluodossa kolmannen kerran järjestetty Torpparock

Vi­hi­luo­don tor­pal­la ro­kat­tiin! Hel­tei­sen lauan­tain kruu­na­si Vi­hi­luo­dos­sa kol­man­nen kerran jär­jes­tet­ty Torp­pa­rock

08.07.2021 09:06
Tilaajille
Suur-Limingan markkinat siirtyvät elokuulle – samalle päivälle siirtyy kesäkuulta myös Niittypäivä ja viiketeniiton kilpailut

Suur-Li­min­gan mark­ki­nat siir­ty­vät elo­kuul­le – samalle päi­väl­le siirtyy ke­sä­kuul­ta myös Niit­ty­päi­vä ja vii­ke­te­nii­ton kil­pai­lut

29.04.2021 19:00
Tilaajille
Tänään keskiviikkona Tyrnävän Murrossa viritellään uutta perinnettä: Kyläläisten yhteislenkillä voi jättää Voimapuuhun oman pimeän vuodenajan karkoitteensa

Tänään kes­ki­viik­ko­na Tyr­nä­vän Mur­ros­sa vi­ri­tel­lään uutta pe­rin­net­tä: Ky­lä­läis­ten yh­teis­len­kil­lä voi jättää Voi­ma­puu­hun oman pimeän vuo­den­ajan kar­koit­teen­sa

18.11.2020 10:04