Tapahtumat
Kuukausi
Katso video ja kuvagalleria: Tyrnävän Perunamarkkinoilla taas noin 10 000 kävijää – perinteistä tapahtumaa helli upea syyssää, sillä auringossa lämpömittari kipusi 19 asteeseen

Katso video ja ku­va­gal­le­ria: Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la taas noin 10 000 kävijää – pe­rin­teis­tä ta­pah­tu­maa helli upea syys­sää, sillä au­rin­gos­sa läm­pö­mit­ta­ri kipusi 19 as­tee­seen

24.09.2022 18:00
Tilaajille
Lauantaina Perunamarkkinat järjestetään jo 31. kerran – mutta millaiseksi tapahtuma kehittyy tulevaisuudessa?

Lauan­tai­na Pe­ru­na­mark­ki­nat jär­jes­te­tään jo 31. kerran – mutta mil­lai­sek­si ta­pah­tu­ma ke­hit­tyy tu­le­vai­suu­des­sa?

20.09.2022 06:00
Tilaajille
Lauantaina Tyrnävän Perunamarkkinoilla pidetään myös pestuumarkkinat – mistä on kyse?

Lauan­tai­na Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la pi­de­tään myös pes­tuu­mark­ki­nat – mistä on kyse?

19.09.2022 15:19
Tilaajille
Perunamarkkinoiden vakiokalustoon kuuluvalla Tyrnävä-pihalla on vahva paikallinen merkitys – markkinatunnelmaan pääsee taas ensi viikolla

Pe­ru­na­mark­ki­noi­den va­kio­ka­lus­toon kuu­lu­val­la Tyr­nä­vä-pi­hal­la on vahva pai­kal­li­nen mer­ki­tys – ­mark­ki­na­tun­nel­maan pääsee taas ensi vii­kol­la

15.09.2022 15:00
Tilaajille
Katso video: Ala-Temmeksellä kolmatta kertaa järjestetyt elonkorjuumarkkinat ovat vakiinnuttaneet paikkansa – Pienyrittäjien tuotteet ja palvelut houkuttelivat kävijöitä

Katso video: Ala-Tem­mek­sel­lä kol­mat­ta kertaa jär­jes­te­tyt elon­kor­juu­mark­ki­nat ovat va­kiin­nut­ta­neet paik­kan­sa – ­Pie­ny­rit­tä­jien tuot­teet ja pal­ve­lut hou­kut­te­li­vat kä­vi­jöi­tä

05.09.2022 18:21
Tilaajille
Ahvenmarkkinoilla kävi taas tuttu kuhina – "Ensi vuonna uudestaan", sanoi kyläpäällikkö

Ah­ven­mark­ki­noil­la kävi taas tuttu kuhina – "Ensi vuonna uu­des­taan", sanoi ky­lä­pääl­lik­kö

05.09.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
LimmiFesteillä ei tarvi istua tumput suorina – tarinafestivaali panostaa osallistumiseen ja karnevaalitunnelmaan

Lim­mi­Fes­teil­lä ei tarvi istua tumput suorina – ta­ri­na­fes­ti­vaa­li pa­nos­taa osal­lis­tu­mi­seen ja kar­ne­vaa­li­tun­nel­maan

30.08.2022 11:00
Tilaajille
Luutamummo sai viimein patsaansa Kempeleen kotiseutumuseon pihaan

Luu­ta­mum­mo sai viimein pat­saan­sa Kem­pe­leen ko­ti­seu­tu­mu­seon pihaan

28.08.2022 13:35
Tilaajille
Hailuodossa soitetaan juurevaa gospelia 50-vuotiaan kirkon kunniaksi

Hai­luo­dos­sa soi­te­taan juu­re­vaa gos­pe­lia 50-vuo­tiaan kirkon kun­niak­si

26.08.2022 18:00
Tilaajille
Elina kehuu Tyrnävän tapahtumia keskellä hektisintä sumaa: "Tuotamme kulttuuripääkaupunkihankkeeseen sisältöjä elävää kulttuuriympäristöämme hyödyntäen"
Kolumni

Elina kehuu Tyr­nä­vän ta­pah­tu­mia kes­kel­lä hek­ti­sin­tä sumaa: "Tuo­tam­me kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen si­säl­tö­jä elävää kult­tuu­ri­ym­pä­ris­töäm­me hyö­dyn­täen"

24.08.2022 06:01
Kipin kapin tapahtumiin! Pitäjäpäiviin otettiin Lumijoella jo varaslähtö, mutta tänään torstaina alkaa varsinainen tapahtumaketju

Kipin kapin ta­pah­tu­miin! Pi­tä­jä­päi­viin otet­tiin Lu­mi­joel­la jo va­ras­läh­tö, mutta tänään tors­tai­na alkaa var­si­nai­nen ta­pah­tu­ma­ket­ju

18.08.2022 12:09
Limingan superpäivässä riitti näkemistä – tempaudu mukaan markkinoiden, MM-kisojen ja maaseutunäyttelyn tunnelmaan

Li­min­gan su­per­päi­väs­sä riitti nä­ke­mis­tä – tem­pau­du mukaan mark­ki­noi­den, MM-ki­so­jen ja maa­seu­tu­näyt­te­lyn tun­nel­maan

17.08.2022 12:29
Tilaajille
"Hyväntuulisuus, hymy, ystävällisyys, tervehtiminen, kiitos ja toisen huomioiminen tapahtumissa ovat askel menestymiseen" – Paula toivottaa kaikki tervetulleiksi Lumijoki-päiville
Kolumni

"Hy­vän­tuu­li­suus, hymy, ys­tä­väl­li­syys, ter­veh­ti­mi­nen, kiitos ja toisen huo­mioi­mi­nen ta­pah­tu­mis­sa ovat askel me­nes­ty­mi­seen" – Paula toi­vot­taa kaikki ter­ve­tul­leik­si Lu­mi­jo­ki-päi­vil­le

16.08.2022 14:39
Nuorisoseuraväki kokoontui Lumijoelle – "Yhdessä tekeminen on ollut aina Suomen menestyksen valtti ja vahvuus"

Nuo­ri­so­seura­vä­ki ko­koon­tui Lu­mi­joel­le – "Yh­des­sä te­ke­mi­nen on ollut aina Suomen me­nes­tyk­sen valtti ja vah­vuus"

14.08.2022 14:30
Tilaajille
Katso kuvagalleria: "Valtavan onnistunut tapahtuma" – Suur-Limingan markkinoille ja Niittypäivään kokoontui tuhansittain ihmisiä

Katso ku­va­gal­le­ria: "Val­ta­van on­nis­tu­nut ta­pah­tu­ma" – Suur-Li­min­gan mark­ki­noil­le ja Niit­ty­päi­vään ko­koon­tui tu­han­sit­tain ihmisiä

13.08.2022 18:18
Tilaajille
Kesä ei suinkaan ole vielä ohi ja yhteistyöllä saadaan hyvää aikaan, muistuttaa päätoimittaja ja innostaa viikonlopun tapahtumiin
Pääkirjoitus

Kesä ei suin­kaan ole vielä ohi ja yh­teis­työl­lä saadaan hyvää aikaan, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja ja in­nos­taa vii­kon­lo­pun ta­pah­tu­miin

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Kunnanjohtajalle Kempele-maraton on jo melkein virkavelvollisuus – "Sadekelillä on hyvä juosta, kun happi kulkee ja on rikasta"

Kun­nan­joh­ta­jal­le Kem­pe­le-ma­ra­ton on jo melkein vir­ka­vel­vol­li­suus – "­Sa­de­ke­lil­lä on hyvä juosta, kun happi kulkee ja on ri­kas­ta"

08.08.2022 14:53
Tilaajille
Ensi viikon perjantaina käynnistyy lakeudella tapahtumien suurviikonloppu – Liminkaan odotetaan tuhansia markkina- ja MM-kisavieraita

Ensi viikon per­jan­tai­na käyn­nis­tyy la­keu­del­la ta­pah­tu­mien suur­vii­kon­lop­pu – ­Li­min­kaan odo­te­taan tu­han­sia mark­ki­na- ja MM-ki­sa­vie­rai­ta

07.08.2022 06:00
Tilaajille
"Täällä on niin ihania ihmisiä, että kaikki haluavat olla mukana!" – Hailuodon Musiikkipäivät soi saaressa taas koko viikon

"Täällä on niin ihania ih­mi­siä, että kaikki ha­lua­vat olla mu­ka­na!" – Hai­luo­don Mu­siik­ki­päi­vät soi saa­res­sa taas koko viikon

26.07.2022 12:00
Tilaajille