Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lakeuden historia
Kuukausi
Mitä ihimettä: Keitä on kuvassa kirkkoherran lisäksi ja mitä tässä tehdään?

Mitä ihi­met­tä: Keitä on kuvassa kirk­ko­her­ran lisäksi ja mitä tässä teh­dään?

27.02.2024 06:00 1
Tilaajille
Oulunsalon uhrikirkko oli harvinaisuus, joka toi vaurautta – kempeleläiset olivat niin kateellisia, että tekivät piispalle ilmiannon

Ou­lun­sa­lon uh­ri­kirk­ko oli har­vi­nai­suus, joka toi vau­raut­ta – kem­pe­le­läi­set olivat niin ka­teel­li­sia, että tekivät piis­pal­le il­mi­an­non

25.02.2024 06:00
Tilaajille
Mitä ihimettä: Kuka on tämä veistoksen vieressä poseeraava henkilö?

Mitä ihi­met­tä: Kuka on tämä veis­tok­sen vie­res­sä po­see­raa­va hen­ki­lö?

24.02.2024 13:00
Tilaajille
Muistokirjoitus: Liminkalainen kunnallisneuvos Aaro Arvio – ajankäytön mestari

Muis­to­kir­joi­tus: Li­min­ka­lai­nen kun­nal­lis­neu­vos Aaro Arvio – a­jan­käy­tön mestari

20.02.2024 15:00
Mitä ihimettä: Keitä nämä kiikkujat ovat ja missä kuva on otettu?

Mitä ihi­met­tä: Keitä nämä kiik­ku­jat ovat ja missä kuva on otettu?

15.02.2024 09:00
Oulunsalolaiselta Jonna Pulkkiselta on valmistumassa novellikokoelma, joka sijoittuu levottomalle 1920-luvulle ja Varjakan sahayhteisöön

Ou­lun­sa­lo­lai­sel­ta Jonna Pulk­ki­sel­ta on val­mis­tu­mas­sa no­vel­li­ko­koel­ma, joka si­joit­tuu le­vot­to­mal­le 1920-lu­vul­le ja Var­ja­kan sa­ha­yh­tei­söön

12.02.2024 11:40
Tilaajille
Mitä ihimettä: Ketkä nämä ryhmäkuvassa hymyilevät nuoret ovat? Entäpä nämä vakavammat henkilöt?

Mitä ihi­met­tä: Ketkä nämä ryh­mä­ku­vas­sa hy­myi­le­vät nuoret ovat? Entäpä nämä va­ka­vam­mat hen­ki­löt?

09.02.2024 13:00
Tilaajille
Arkistojen aarteita: Taavetti Huovinen oli mestarikävelijä ja monipuolinen liikunnan harrastaja

Ar­kis­to­jen aar­tei­ta: Taa­vet­ti Huo­vi­nen oli mes­ta­ri­kä­ve­li­jä ja mo­ni­puo­li­nen lii­kun­nan har­ras­ta­ja

04.02.2024 18:00
Tilaajille
Mitä ihimettä: Keitä ovat nämä laulavat miehet ylioppilaslakit päässään?

Mitä ihi­met­tä: Keitä ovat nämä lau­la­vat miehet yli­op­pi­las­la­kit pääs­sään?

31.01.2024 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tyrnäväläisen Toivo Laatikaisen muistonäyttelyssä näkyy hänen laaja harrastuneisuutensa – näyttely avataan 2. helmikuuta

Tyr­nä­vä­läi­sen Toivo Laa­ti­kai­sen muis­to­näyt­te­lys­sä näkyy hänen laaja har­ras­tu­nei­suu­ten­sa – ­näyt­te­ly avataan 2. hel­mi­kuu­ta

29.01.2024 09:01
Mitä ihimettä: Mikä on tämä kansallispuvuissa ja muissa juhla-asuissa esiintyvä ryhmä? Missä kuva on otettu?

Mitä ihi­met­tä: Mikä on tämä kan­sal­lis­pu­vuis­sa ja muissa juh­la-asuis­sa esiin­ty­vä ryhmä? Missä kuva on otettu?

15.01.2024 20:02
Tilaajille
Mitä ihimettä: Mikä on tämä iloinen laulajajoukko ja missä he esiintyvät?

Mitä ihi­met­tä: Mikä on tämä iloinen lau­la­ja­jouk­ko ja missä he esiin­ty­vät?

03.01.2024 11:36
Tilaajille
1900-luvun alussa Sunilan talossa valmistauduttiin jouluun leipomalla verestä ohuita reikäleipiä ja lehmän utareista sylttyä

1900-lu­vun alussa Sunilan talossa val­mis­tau­dut­tiin jouluun lei­po­mal­la verestä ohuita rei­kä­lei­piä ja lehmän uta­reis­ta sylttyä

19.12.2023 11:23
Tilaajille
Hyväntuulisia naisia talvella – tunnistatko kuvan henkilöitä? Entäs kuvan ottohetkeä?

Hy­vän­tuu­li­sia naisia tal­vel­la – ­tun­nis­tat­ko kuvan hen­ki­löi­tä? Entäs kuvan ot­to­het­keä?

12.12.2023 14:00 1
Tilaajille
Tyrnävän ja Temmeksen Topoteekki sai Tyrnävän kunnan kulttuuripalkinnon – "Tietoa on tallennettava, ettei historia vääristy"

Tyr­nä­vän ja Tem­mek­sen To­po­teek­ki sai Tyr­nä­vän kunnan kult­tuu­ri­pal­kin­non – "Tietoa on tal­len­net­ta­va, ettei his­to­ria vää­ris­ty"

06.12.2023 13:00
Tilaajille
Kädenvääntäjille löytyivät nimet, mutta mitäs porukkaa tässä on kuuntelemassa?

Kä­den­vään­tä­jil­le löy­tyi­vät nimet, mutta mitäs po­ruk­kaa tässä on kuun­te­le­mas­sa?

05.12.2023 15:00
Tilaajille
Johan Emil Sunila on yksi vähemmän tunnetuista pääministereistä – liminkalaismies lähti politiikkaan parantaakseen talonpoikien asemaa

Johan Emil Sunila on yksi vä­hem­män tun­ne­tuis­ta pää­mi­nis­te­reis­tä – ­li­min­ka­lais­mies lähti po­li­tiik­kaan pa­ran­taak­seen ta­lon­poi­kien asemaa

05.12.2023 06:00
Tilaajille
Lakeuden parhaat yleisurheilijat osa 11: Vasamasta Taiston kautta Kuohuun – Oulunsalon yleisurheilua 1910-luvulta lähtien

La­keu­den parhaat yleis­ur­hei­li­jat osa 11: Va­sa­mas­ta Taiston kautta Kuohuun – Ou­lun­sa­lon yleis­ur­hei­lua 1910-lu­vul­ta lähtien

03.12.2023 18:00
Tilaajille
Tämän viikon Mitä ihimettä -kuvassa väännetään kättä – tunnistatko kuvan henkilöt?

Tämän viikon Mitä ihi­met­tä -ku­vas­sa vään­ne­tään kättä – ­tun­nis­tat­ko kuvan hen­ki­löt?

29.11.2023 17:00
Tilaajille
Lakeuden parhaat yleisurheilijat, osa 10: Euroopan mestari ja Suomen Vuoden urheilija on Tyrnävän Tempauksen naisten tilastokärki

La­keu­den parhaat ylei­sur­hei­li­jat, osa 10: Eu­roo­pan mestari ja Suomen Vuoden ur­hei­li­ja on Tyr­nä­vän Tem­pauk­sen naisten ti­las­to­kär­ki

25.11.2023 16:03
Tilaajille