Teatteri
Iitin Tiltun lauantaiseen esi-iltaan valmistaudutaan muutosten äärellä – "Pikkuisen meinasi tulla lisästressiä, kun jouduimme vaihtamaan pääroolimme esittäjän viikko sitten"

Iitin Tiltun lauan­tai­seen esi-il­taan val­mis­tau­du­taan muu­tos­ten äärellä – "Pik­kui­sen meinasi tulla li­säst­res­siä, kun jou­duim­me vaih­ta­maan pää­roo­lim­me esit­tä­jän viikko sitten"

28.06.2022 06:00
Tilaajille
15-vuotias Hailuodon teatterifestivaali tuo saareen TilleriTallerin ja Lemminkäisen temppelin

15-vuo­tias Hai­luo­don teat­te­ri­fes­ti­vaa­li tuo saareen Til­le­ri­Tal­le­rin ja Lem­min­käi­sen temp­pe­lin

15.06.2022 14:30
Kun puhelimeen pyydetään Akseli Klonkia, Janne Kuustie vastaa "Hetkinen" ja sen jälkeen "Puhelimessa"

Kun pu­he­li­meen pyy­de­tään Akseli Klon­kia, Janne Kuustie vastaa "Het­ki­nen" ja sen jälkeen "Pu­he­li­mes­sa"

04.05.2022 18:00
Tilaajille
Ihmisiin kiintyvää sorttia – Uusi kirjastonhoitaja Päivi tykkää loruista, improvisaatiosta ja kissoista

Ih­mi­siin kiin­ty­vää sorttia – Uusi kir­jas­ton­hoi­ta­ja Päivi tykkää lo­ruis­ta, imp­ro­vi­saa­tios­ta ja kis­sois­ta

20.03.2022 18:00
Tilaajille
Kaksitoista nuorta näyttelijää eläytyy kuvataiteilija Vilho Lammen osaan – Professori Kristian Smeds palaa Jumala on kauneus -näytelmän pariin

Kak­si­tois­ta nuorta näyt­te­li­jää eläytyy ku­va­tai­tei­li­ja Vilho Lammen osaan – Pro­fes­so­ri Kris­tian Smeds palaa Jumala on kauneus -näy­tel­män pariin

18.03.2022 10:58
Tilaajille
Billy Elliot tanssii Oulun teatterin lavalle perjantaina – kokoonpanossa on mukana myös neljä lasta lakeudelta: "Teatterista on tullut toinen koti, lempipaikka"

Billy Elliot tanssii Oulun teat­te­rin lavalle per­jan­tai­na – ko­koon­pa­nos­sa on mukana myös neljä lasta la­keu­del­ta: "Teat­te­ris­ta on tullut toinen koti, lem­pi­paik­ka"

01.03.2022 18:00
Tilaajille
Mitä vastikään perustettu Limingan teatteriyhdistys Lite ry aikoo tehdä?

Mitä vast­ikään pe­rus­tet­tu Li­min­gan teat­te­ri­yh­dis­tys Lite ry aikoo tehdä?

15.01.2022 18:00
Tilaajille
Matalan kynnyksen ajanvietettä – vai harvojen hupia? Kempeleläinen Marko pohtii miksi kynnys tulla katsomaan teatteri on korkea, vaikkei se sitä olekaan
Kolumni

Matalan kyn­nyk­sen ajan­vie­tet­tä – vai har­vo­jen hupia? Kem­pe­le­läi­nen Marko pohtii miksi kynnys tulla kat­so­maan teat­te­ri on korkea, vaikkei se sitä olekaan

08.12.2021 02:15
Tilaajille
Anssi ajaa 1040 kilometriä päästäkseen osaksi Nuu-teatterin kokoonpanoa – työryhmän rakkaus teatteriin näkyy myös ohjelmistoon palaavassa Pikku Pietarin pihassa

Anssi ajaa 1040 ki­lo­met­riä pääs­täk­seen osaksi Nuu-teat­te­rin ko­koon­pa­noa – työ­ryh­män rakkaus teat­te­riin näkyy myös oh­jel­mis­toon pa­laa­vas­sa Pikku Pie­ta­rin pihassa

31.10.2021 19:00
Tilaajille
Tessa tekee mitä haluaa – "Mieleni on kuin tietokone, jossa on kymmenen välilehteä auki"

Tessa tekee mitä haluaa – "­Mie­le­ni on kuin tie­to­ko­ne, jossa on kym­me­nen vä­li­leh­teä auki"

04.09.2021 10:26
Tilaajille
Mitä tehdä arvokkaalle roolivaatekokoelmalle? – aikaa lämpimän säilytyspaikan etsimiseen on runsas vuosi

Mitä tehdä ar­vok­kaal­le roo­li­vaa­te­ko­koel­mal­le? – aikaa läm­pi­män säi­ly­tys­pai­kan et­si­mi­seen on runsas vuosi

29.07.2021 14:00
Tilaajille
Hailuodon teatterifestivaalilla taattua laatua – uutuutena The Hot Box -taltiointi Kuningas Learista

Hai­luo­don teat­te­ri­fes­ti­vaa­lil­la taattua laatua – uu­tuu­te­na The Hot Box -tal­tioin­ti Ku­nin­gas Lea­ris­ta

28.07.2021 19:00
Tilaajille
Hailuodon Teatterifestivaali järjestetään heinäkuuss jo neljännentoista kerran – kantaesityksenä muun muassa Koskenniska-ryhmän Äänessä Minna Canth

Hai­luo­don Teat­te­ri­fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään hei­nä­kuuss jo nel­jän­nen­tois­ta kerran – ­kan­tae­si­tyk­se­nä muun muassa Kos­ken­nis­ka-ryh­män Äänessä Minna Canth

18.06.2021 06:49
Lakeuslähtöistä teatteria luvassa Ouluun heinäkuussa – parkour-seuran harjoitustiloissa näkyy ja kuuluu Kikan musiikki ja elämä, mutta myös 90-luvun lama ja kasvaminen

La­keus­läh­töis­tä teat­te­ria luvassa Ouluun hei­nä­kuus­sa – par­kour-seu­ran har­joi­tus­ti­lois­sa näkyy ja kuuluu Kikan mu­siik­ki ja elämä, mutta myös 90-lu­vun lama ja kas­va­mi­nen

09.06.2021 11:00
Tilaajille
Marko pohtii itsensä ilmaisun iloa ja tuskaa: "Huojahteluni näkyy varmasti kauas katsomoon. Sydän jyskyttää, kädet hikoavat, kroppa tutisee, olo on poissaoleva"
Kolumni

Marko pohtii itsensä il­mai­sun iloa ja tuskaa: "Huo­jah­te­lu­ni näkyy var­mas­ti kauas kat­so­moon. Sydän jys­kyt­tää, kädet hi­koa­vat, kroppa tu­ti­see, olo on pois­sao­le­va"

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Pienen pojan kasvutarina tulee ensi-iltaan Nuorisoseurantalolla - Elämä 1930-luvun puutalokorttelissa kuvaa muutosta ja siihen sopeutumisesta

Pienen pojan kas­vu­ta­ri­na tulee en­si-il­taan Nuo­ri­so­seuran­ta­lol­la - Elämä 1930-lu­vun puu­ta­lo­kort­te­lis­sa kuvaa muu­tos­ta ja siihen so­peu­tu­mi­ses­ta

05.11.2020 18:57
Tilaajille