NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Liikenne
Viimeisin 24 tuntia
Oulun vaalipiirin kansanedustajat vaativat pohjoisen liikenneyhteyksiin parannusta

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat vaa­ti­vat poh­joi­sen lii­ken­ne­yh­teyk­siin pa­ran­nus­ta

05.06.2023 13:00
Tilaajille
Kuukausi
Limingassa etsitään vapaaehtoisia suojaamaan ensimmäisten koulupäivien koulutietä – syyskuussa Krankka-areenalla järjestetään iso liikenneturvallisuustapahtuma

Li­min­gas­sa et­si­tään va­paa­eh­toi­sia suo­jaa­maan en­sim­mäis­ten kou­lu­päi­vien kou­lu­tie­tä – syys­kuus­sa Krank­ka-aree­nal­la jär­jes­te­tään iso lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ta­pah­tu­ma

05.06.2023 06:00
Tilaajille
Päivittäin pyöräilevä Tuomas kannustaa valitsemaan peltilehmän sijaan putkiratsun
Kolumni

Päi­vit­täin pyö­räi­le­vä Tuomas kan­nus­taa va­lit­se­maan pel­ti­leh­män sijaan put­ki­rat­sun

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Ministeri Tytti Tuppurainen tapaa Finnairin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Tilanne on kestämätön ja odotamme parannusta"

Mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen tapaa Finn­ai­rin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Ti­lan­ne on kes­tä­mä­tön ja odo­tam­me pa­ran­nus­ta"

29.05.2023 11:00 1
Tilaajille
Temmeksellä ideoita ja aktiivisuutta riittää: kymmenvuotias kyläyhdistys avaa tänä kesänä matkaparkin ja suunnittelee pumptrack-radan rakentamista

Tem­mek­sel­lä ideoita ja ak­tii­vi­suut­ta riit­tää: kym­men­vuo­tias ky­lä­yh­dis­tys avaa tänä kesänä mat­ka­par­kin ja suun­nit­te­lee pumpt­rack-ra­dan ra­ken­ta­mis­ta

28.05.2023 20:14
Tilaajille
Kellukkeita, magneetteja, kumijuttuja – hailuotolaislapset pohtivat, miksi lautta kelluu

Kel­luk­kei­ta, mag­neet­te­ja, ku­mi­jut­tu­ja – ­hai­luo­to­lais­lap­set poh­ti­vat, miksi lautta kelluu

27.05.2023 11:00
Tilaajille
Tukes löysi lasten pelastusliiveistä useita turvallisuuspuutteita – tarkista liiveistä nämä asiat

Tukes löysi lasten pe­las­tus­lii­veis­tä useita tur­val­li­suus­puut­tei­ta – tar­kis­ta lii­veis­tä nämä asiat

27.05.2023 09:00
Tilaajille
Viritetty mopo tarkoittaa usein pahempaa jälkeä kolaroidessa, sanoo nuorten vammoja OYSissa leikkaava kirurgi: "Valtava ero törmätäänkö 40 km/h vai 60 km/h"

Vi­ri­tet­ty mopo tar­koit­taa usein pa­hem­paa jälkeä ko­la­roi­des­sa, sanoo nuorten vammoja OYSissa leik­kaa­va ki­rur­gi: "­Val­ta­va ero tör­mä­tään­kö 40 km/h vai 60 km/h"

26.05.2023 11:00 1
Tilaajille
Kempeleessä pikkulapseen autolla törmännyt mies tuomittiin sakkoihin – potkupyörällä liikkunut kolmivuotias kuoli

Kem­pe­lees­sä pik­ku­lap­seen autolla tör­män­nyt mies tuo­mit­tiin sak­koi­hin – pot­ku­pyö­räl­lä liik­ku­nut kol­mi­vuo­tias kuoli

24.05.2023 14:11
Tilaajille
Poliisi valvoo tehostetusti suojatieliikennettä ensi viikolla – liikenteessä loukkaantuneet usein jalankulkijoita tai pyöräilijöitä

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti suo­ja­tie­lii­ken­net­tä ensi vii­kol­la – lii­ken­tees­sä louk­kaan­tu­neet usein ja­lan­kul­ki­joi­ta tai pyö­räi­li­jöi­tä

19.05.2023 13:00
Finnair rajoittaa käsimatkatavaroiden kokoa – muutokset voimaan kesäkuusta alkaen

Finnair ra­joit­taa kä­si­mat­ka­ta­va­roi­den kokoa – muu­tok­set voimaan ke­sä­kuus­ta alkaen

17.05.2023 09:01
Rakentamalla määrätietoisesti arktisen rannikkomme brändiä, merellistä ekosysteemiä ja palveluinfraa voimme saavuttaa valtavasti uutta kasvua, toteaa Janne
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ken­ta­mal­la mää­rä­tie­toi­ses­ti ark­ti­sen ran­nik­kom­me brän­diä, me­rel­lis­tä eko­sys­tee­miä ja pal­ve­luinf­raa voimme saa­vut­taa val­ta­vas­ti uutta kasvua, toteaa Janne

09.05.2023 14:42
Tilaajille
Vanhemmat
Hailuodon Annukka päätti lähteä Muru-koiransa kanssa kiertämään Eurooppaa junalla – "Matkustaminen oli yllättävän helppoa"

Hai­luo­don Annukka päätti lähteä Mu­ru-koi­ran­sa kanssa kier­tä­mään Eu­roop­paa junalla – "Mat­kus­ta­mi­nen oli yl­lät­tä­vän help­poa"

04.05.2023 06:00
Tilaajille
Pohjantien hir­viai­ta kaatui omia aikojaan Tu­pok­ses­sa – Oulun seudulla on edessä isot ai­ta­re­mon­tit, kun pet­tä­vät puu­tol­pat kor­va­taan tup­las­ti kal­liim­mil­la me­tal­li­silla

Poh­jan­tien hir­vi­ai­ta kaatui omia ai­ko­jaan Tu­pok­ses­sa – Oulun seu­dul­la on edessä isot ai­ta­re­mon­tit, kun pet­tä­vät puu­tol­pat kor­va­taan tup­las­ti kal­liim­mil­la me­tal­li­sil­la

03.05.2023 13:00
Tilaajille
Kempeleen Rasvatielle hidastetöyssyt tänä kesänä – monessa paikassa töyssyt aiheuttavat melu- ja tärinäongelmaa

Kem­pe­leen Ras­va­tiel­le hi­das­te­töys­syt tänä kesänä – monessa pai­kas­sa töyssyt ai­heut­ta­vat melu- ja tä­ri­nä­on­gel­maa

03.05.2023 09:01
Tilaajille
Blogi: Koiran kanssa Eurooppaa kiertämässä eli miten sujui Hailuodon Murulta reilaaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Blogi: Koiran kanssa Eu­roop­paa kier­tä­mäs­sä eli miten sujui Hai­luo­don Murulta rei­laa­mi­nen

04.05.2023 07:54
Tilaajille
"Tämä on vuoden paras osuus", tuumaavat Oula ja Tomi – Kempeleessä kaduilta kerätty hiekka menee hyötykäyttöön –

"Tämä on vuoden paras osuus", tuu­maa­vat Oula ja Tomi – Kem­pe­lees­sä ka­duil­ta kerätty hiekka menee hyö­ty­käyt­töön –

29.04.2023 06:00
Tilaajille
Kesärenkailla varovasti: Perjantaiaamun ajokeli on paikoin vaarallinen, pieniä onnettomuuksia sattunut ympäri maakuntaa

Ke­sä­ren­kail­la va­ro­vas­ti: Per­jan­tai­aa­mun ajokeli on paikoin vaa­ral­li­nen, pieniä on­net­to­muuk­sia sat­tu­nut ympäri maa­kun­taa

28.04.2023 09:58
Pohjois-Pohjanmaalla varoitetaan huonosta ajokelistä, lunta tuiskuttaa taivaalta koko aamun

Poh­jois-Poh­jan­maal­la va­roi­te­taan huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä, lunta tuis­kut­taa tai­vaal­ta koko aamun

24.04.2023 06:52
Katugallupissa Tyrnävällä: Joko autossa ovat kesäpyörät alla?

Ka­tu­gal­lu­pis­sa Tyr­nä­väl­lä: Joko autossa ovat ke­sä­pyö­rät alla?

23.04.2023 06:00
Tilaajille