Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Liikenne
Kuukausi
Jää on paikoin paksua – mutta ei kaikin paikoin, perustelee Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus

Jää on paikoin paksua – mutta ei kaikin pai­koin, pe­rus­te­lee Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus

29.02.2024 16:08
Tilaajille
Tulipahan kysyttyä: Miksi VR lopettaa isot sarjaliput, jolloin säännöllisesti Oulun ja Kempeleen väliä matkustavien hinnat nousevat?

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Miksi VR lo­pet­taa isot sar­ja­li­put, jolloin sään­nöl­li­ses­ti Oulun ja Kem­pe­leen väliä mat­kus­ta­vien hinnat nou­se­vat?

27.02.2024 09:00
Tilaajille
Juha Toppi on mies, joka peruuttaa näyttelijöiden autot ja kuskaa maskeerauskuorma-autonsa kuvauspaikalle

Juha Toppi on mies, joka pe­ruut­taa näyt­te­li­jöi­den autot ja kuskaa mas­kee­raus­kuor­ma-au­ton­sa ku­vaus­pai­kal­le

26.02.2024 08:47
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus: Hailuodon jäätietä ei avata täksi talveksi

Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus: Hai­luo­don jää­tie­tä ei avata täksi tal­vek­si

15.02.2024 15:11
Finnairin koneeseen ei ollut tehty vaadittavaa tarkastusta, lento Oulusta Helsinkiin myöhästyi parilla tunnilla

Finn­ai­rin ko­nee­seen ei ollut tehty vaa­dit­ta­vaa tar­kas­tus­ta, lento Oulusta Hel­sin­kiin myö­häs­tyi parilla tun­nil­la

15.02.2024 14:00
Tilaajille
Kempeleen kuolonkolarissa menehtyi nuori oululaismies, joka kulki jalan – rekan kuljettajaa ei epäillä rikoksesta

Kem­pe­leen kuo­lon­ko­la­ris­sa me­neh­tyi nuori ou­lu­lais­mies, joka kulki jalan – rekan kul­jet­ta­jaa ei epäillä ri­kok­ses­ta

13.02.2024 13:46
Yksi ihminen kuoli liikenneonnettomuudessa Pohjantiellä Kempeleessä

Yksi ihminen kuoli lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Poh­jan­tiel­lä Kem­pe­lees­sä

12.02.2024 19:25
Hailuodon jäätie ei ole paukkupakkasista huolimatta auki, uusia mittauksia valmistellaan

Hai­luo­don jäätie ei ole pauk­ku­pak­ka­sis­ta huo­li­mat­ta auki, uusia mit­tauk­sia val­mis­tel­laan

10.02.2024 11:00
Tilaajille
"Idyllillä ei makseta laskuja" – hailuotolaisyrittäjä olisi lopettanut yritystoiminnan, jos pengertietä ei olisi päätetty rakentaa

"I­dyl­lil­lä ei makseta las­ku­ja" – hai­luo­to­lais­yrit­tä­jä olisi lo­pet­ta­nut yri­tys­toi­min­nan, jos pen­ger­tie­tä ei olisi pää­tet­ty ra­ken­taa

28.02.2024 11:31
Tilaajille
Timo toivoo uutta yleisötilaisuutta: "Kempeleen Metsärinne säilymässä umpikujana"
Mielipidekirjoitus

Timo toivoo uutta ylei­sö­ti­lai­suut­ta: "Kem­pe­leen Met­sä­rin­ne säi­ly­mäs­sä um­pi­ku­ja­na"

02.02.2024 08:29
Lakon toteutuessa Oulun seudun liikenteen bussivuoroja ei ajeta tulevana perjantaina

Lakon to­teu­tues­sa Oulun seudun lii­ken­teen bus­si­vuo­ro­ja ei ajeta tu­le­va­na per­jan­tai­na

01.02.2024 16:00
Kunnat valvovat pohjoisen etua – uudelle presidentille on luvassa kutsu Ouluun, lupaa Ari Alatossava
Kolumni

Kunnat val­vo­vat poh­joi­sen etua – uudelle pre­si­den­til­le on luvassa kutsu Ouluun, lupaa Ari Ala­tos­sa­va

31.01.2024 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen vesilupa sai lainvoiman — rakentaminen käynnistyy

Hai­luo­don kiinteä yhteys -hank­keen ve­si­lu­pa sai lain­voi­man — ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy

06.02.2024 07:18 2
Suomessa lakkoillaan torstaina ja perjantaina hallituksen jo valmistelussa olevia lakeja vastaan

Suo­mes­sa lak­koil­laan tors­tai­na ja per­jan­tai­na hal­li­tuk­sen jo val­mis­te­lus­sa olevia lakeja vastaan

31.01.2024 11:00
Tilaajille
Ruutikankaan asvaltoimisen ja valaisemisen kustannuksiin EU-hankerahoitusta

Ruu­ti­kan­kaan as­val­toi­mi­sen ja va­lai­se­mi­sen kus­tan­nuk­siin EU-han­ke­ra­hoi­tus­ta

30.01.2024 15:53
Kaksoisraide yksi kärkihankkeista, mutta ensimmäisenä on neuvoteltava kaukoliikenteen junien pysähtymisestä Liminkaan

Kak­sois­rai­de yksi kär­ki­hank­keis­ta, mutta en­sim­mäi­se­nä on neu­vo­tel­ta­va kau­ko­lii­ken­teen junien py­säh­ty­mi­ses­tä Li­min­kaan

28.01.2024 09:00
Kempeleen Hakamaalla on yksi alueen viimeisistä tupakkakopeista – "Muualta tulevat voivat käydä siellä ihan käymisen ilosta"

Kem­pe­leen Ha­ka­maal­la on yksi alueen vii­mei­sis­tä tu­pak­ka­ko­peis­ta – "­Muual­ta tulevat voivat käydä siellä ihan käy­mi­sen ilosta"

30.01.2024 13:30
Tilaajille
Kesäkauden joukkoliikennevuoroihin viilauksia – loppukesään lisävuoroja opiskelijoiden vuoksi

Ke­sä­kau­den jouk­ko­lii­ken­ne­vuo­roi­hin vii­lauk­sia – ­lop­pu­ke­sään li­sä­vuo­ro­ja opis­ke­li­joi­den vuoksi

25.01.2024 11:00
Tilaajille
Bussi jäi kiinni kinoksiin Tyrnävällä – Poliisi: Yö liikenteen osalta rauhallinen

Bussi jäi kiinni ki­nok­siin Tyr­nä­väl­lä – ­Po­lii­si: Yö lii­ken­teen osalta rau­hal­li­nen

23.01.2024 09:00
Lentoliikenne Oulusta pysähtyy lakon vuoksi helmikuun alussa

Len­to­lii­ken­ne Oulusta py­säh­tyy lakon vuoksi hel­mi­kuun alussa

21.01.2024 11:00
Tilaajille