Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Matkailu
Kuukausi
Kamrockin louhossuunnitelmat huolestuttavat Limingassa – "Kuka haluaa poimia kivipölyn peitossa olevia marjoja?"

Kam­roc­kin lou­hos­suun­ni­tel­mat huo­les­tut­ta­vat Li­min­gas­sa – "Kuka haluaa poimia ki­vi­pö­lyn pei­tos­sa olevia mar­jo­ja?"

28.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Hailuodon lauttaliikenne katkeamassa odotetusti tänään aamupäivästä – merivesi poikkeuksellisen alhaalla

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne kat­kea­mas­sa odo­te­tus­ti tänään aa­mu­päi­väs­tä – me­ri­ve­si poik­keuk­sel­li­sen al­haal­la

28.11.2023 08:27
Unelma Luotsihotellista muuttui selviytymistaisteluksi – Yli kolme vuotta sairaskohtauksensa jälkeen Timo muuttaa takaisin kotiin Annen luo

Unelma Luot­si­ho­tel­lis­ta muuttui sel­viy­ty­mis­tais­te­luk­si – Yli kolme vuotta sai­ras­koh­tauk­sen­sa jälkeen Timo muuttaa ta­kai­sin kotiin Annen luo

11.11.2023 18:00
Tilaajille
Hailuodon Kirkonkylän vanhaan kouluun työtiloja ja juhlasali? – Franck aikoo järjestää koululla myös restaurointikursseja

Hai­luo­don Kir­kon­ky­län vanhaan kouluun työ­ti­lo­ja ja juh­la­sa­li? – F­ranck aikoo jär­jes­tää kou­lul­la myös res­tau­roin­ti­kurs­se­ja

11.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Rantasumpun kaavoitus etenee – asukkaat, yritykset ja lomalaiset voivat kertoa, mitä Marjaniemen alueelle haluaisivat

Ran­ta­sum­pun kaa­voi­tus etenee – asuk­kaat, yri­tyk­set ja lo­ma­lai­set voivat kertoa, mitä Mar­ja­nie­men alueel­le ha­luai­si­vat

08.11.2023 16:17
Tilaajille
Tyrnävän maankäyttösuunnitelma on pohja kaavoitukselle – valtuusto hyväksyy maankäytön tavoitteet vuodelle 2040

Tyr­nä­vän maan­käyt­tö­suun­ni­tel­ma on pohja kaa­voi­tuk­sel­le – val­tuus­to hy­väk­syy maan­käy­tön ta­voit­teet vuo­del­le 2040

01.11.2023 13:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kompakti, hidas, ylisitkeä ja ohjattavissa – Dreeverit kisaavat ajomestaruuuden SM-tittelistä Hailuodossa, mukana mittelöissä myös Perunakellarin Läntti

Kom­pak­ti, hidas, yli­sit­keä ja oh­jat­ta­vis­sa – D­ree­ve­rit ki­saa­vat ajo­mes­ta­ruuu­den SM-tit­te­lis­tä Hai­luo­dos­sa, mukana mit­te­löis­sä myös Pe­ru­na­kel­la­rin Läntti

31.10.2023 06:00
Tilaajille
Meriretkelle pääsee ilman omaa venettä helpommin kuin luulisi – Testasimme 5 tapaa päästä viiteen jännittävään Perämeren saareen

Me­ri­ret­kel­le pääsee ilman omaa venettä hel­pom­min kuin luulisi – Tes­ta­sim­me 5 tapaa päästä viiteen jän­nit­tä­vään Pe­rä­me­ren saareen

28.10.2023 15:00 1
Tilaajille
Hailuodon Siikamarkkinoita vietettiin 32. kertaa

Hai­luo­don Sii­ka­mark­ki­noi­ta vie­tet­tiin 32. kertaa

15.10.2023 06:00
Tilaajille
Sade piiskasi ja haitari soi – Sää hillitsi Hailuodon markkinahumua, katso video!

Sade piis­ka­si ja haitari soi – Sää hil­lit­si Hai­luo­don mark­ki­na­hu­mua, katso video!

18.10.2023 14:20
Tilaajille
Oulun ja Münchenin lentojen jatkosta päätös ensi viikolla –Veinalotta Terentfeff: Iso-Syöte kiinnostaa saksalaisia jo nyt

Oulun ja Mün­che­nin len­to­jen jat­kos­ta päätös ensi vii­kol­la –Vei­na­lot­ta Te­rent­feff: Iso-Syö­te kiin­nos­taa sak­sa­lai­sia jo nyt

13.10.2023 18:00
Tilaajille
Moni mökkiläinen harkitsee muuttoa Hailuotoon, mutta haasteita piisaa – "Monet kokivat, että Hailuodossa vallitsee vahva sisäpiirijaottelu", selviää pro grradusta

Moni mök­ki­läi­nen har­kit­see muuttoa Hai­luo­toon, mutta haas­tei­ta piisaa – "Monet ko­ki­vat, että Hai­luo­dos­sa val­lit­see vahva si­sä­pii­ri­jaot­te­lu", selviää pro grra­dus­ta

15.10.2023 15:59 1
Tilaajille
Markkuun luontopolulla on avautunut eläinpotrettinäyttely – myös hyvinvointitalon tunnuslintu peukaloinen on näyttelyssä mukana

Mark­kuun luon­to­po­lul­la on avau­tu­nut eläin­pot­ret­ti­näyt­te­ly – myös hy­vin­voin­ti­ta­lon tun­nus­lin­tu peu­ka­loi­nen on näyt­te­lys­sä mukana

11.10.2023 06:46
Kaavajumppaa liminkalaisille
Mielipidekirjoitus

Kaa­va­jump­paa li­min­ka­lai­sil­le

05.10.2023 15:47
Mukavia tapahtumia olisi, mutta yöbussiliikenne Oulun, Limingan ja Kempeleen välillä on pullonkaula, kirjoittaa Suvi
Mielipidekirjoitus

Mukavia ta­pah­tu­mia olisi, mutta yö­bus­si­lii­ken­ne Oulun, Li­min­gan ja Kem­pe­leen välillä on pul­lon­kau­la, kir­joit­taa Suvi

02.10.2023 23:01
Tilaajille
Markkinaväki viihtyi Tyrnävällä – Perunamarkkinoilla oli tarjolla ravintoa ruumiille ja hengelle

Mark­ki­na­vä­ki viihtyi Tyr­nä­väl­lä – Pe­ru­na­mark­ki­noil­la oli tar­jol­la ra­vin­toa ruu­miil­le ja hen­gel­le

01.10.2023 06:01
Tilaajille
Jesse Jyrälän droonilla kuvaamasta videosta näkyy perunamarkkinoiden väenpaljous

Jesse Jyrälän droo­nil­la ku­vaa­mas­ta vi­deos­ta näkyy pe­ru­na­mark­ki­noi­den väen­pal­jous

01.10.2023 06:00
Tilaajille
Markkinakojuilla ja esiintymislavojen edessä riitti tungosta tänäkin syksynä – Katso videot ja kuvagalleria Tyrnävän perunamarkkinoista

Mark­ki­na­ko­juil­la ja esiin­ty­mis­la­vo­jen edessä riitti tun­gos­ta tänäkin syksynä – Katso videot ja ku­va­gal­le­ria Tyr­nä­vän pe­ru­na­mark­ki­nois­ta

03.10.2023 12:18
Tilaajille