NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Matkailu
Kuukausi
Villa Hannalalle varattiin vuokrausoikeus Varjakansaareen noin 20 600 neliön alueelle vuoden 2024 loppuun asti

Villa Han­na­lal­le va­rat­tiin vuok­raus­oi­keus Var­ja­kan­saa­reen noin 20 600 neliön alueel­le vuoden 2024 loppuun asti

31.05.2023 16:00
Tilaajille
Temmeksellä ideoita ja aktiivisuutta riittää: kymmenvuotias kyläyhdistys avaa tänä kesänä matkaparkin ja suunnittelee pumptrack-radan rakentamista

Tem­mek­sel­lä ideoita ja ak­tii­vi­suut­ta riit­tää: kym­men­vuo­tias ky­lä­yh­dis­tys avaa tänä kesänä mat­ka­par­kin ja suun­nit­te­lee pumpt­rack-ra­dan ra­ken­ta­mis­ta

28.05.2023 20:14
Tilaajille
Luonto, tarinat ja hailuotolainen elämänmuoto ovat esillä pysyväisnäyttelyssä, jota ryhdytään rakentamaan Kniivilän kotiseutumuseoon

Luonto, tarinat ja hai­luo­to­lai­nen elä­män­muo­to ovat esillä py­sy­väis­näyt­te­lys­sä, jota ryh­dy­tään ra­ken­ta­maan Knii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seoon

26.05.2023 06:00
Tilaajille
Eristyneisyys ja pieni yhteisö kiehtoivat Hailuotoon saapunutta, madridilaista Mateoa – "Koen olevani samankaltainen pohjoismaalaisten kanssa, rento"

Eris­ty­nei­syys ja pieni yhteisö kieh­toi­vat Hai­luo­toon saa­pu­nut­ta, mad­ri­di­lais­ta Mateoa – "Koen olevani sa­man­kal­tai­nen poh­jois­maa­lais­ten kanssa, rento"

23.05.2023 18:00
Tilaajille
Finnair rajoittaa käsimatkatavaroiden kokoa – muutokset voimaan kesäkuusta alkaen

Finnair ra­joit­taa kä­si­mat­ka­ta­va­roi­den kokoa – muu­tok­set voimaan ke­sä­kuus­ta alkaen

17.05.2023 09:01
Rakentamalla määrätietoisesti arktisen rannikkomme brändiä, merellistä ekosysteemiä ja palveluinfraa voimme saavuttaa valtavasti uutta kasvua, toteaa Janne
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ken­ta­mal­la mää­rä­tie­toi­ses­ti ark­ti­sen ran­nik­kom­me brän­diä, me­rel­lis­tä eko­sys­tee­miä ja pal­ve­luinf­raa voimme saa­vut­taa val­ta­vas­ti uutta kasvua, toteaa Janne

09.05.2023 14:42
Tilaajille
Pohjoisen tunnetuimman lintupaikan naapurissa on ilman lupia rakennettu mökkikylä – Kävimme kunnanarkkitehti Venanzia Rizzin kanssa tutustumassa erikoiseen paikkaan

Poh­joi­sen tun­ne­tuim­man lin­tu­pai­kan naa­pu­ris­sa on ilman lupia ra­ken­net­tu mök­ki­ky­lä – Kävimme kun­nan­ark­ki­teh­ti Ve­nan­zia Rizzin kanssa tu­tus­tu­mas­sa eri­koi­seen paik­kaan

08.05.2023 15:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Hailuodon Annukka päätti lähteä Muru-koiransa kanssa kiertämään Eurooppaa junalla – "Matkustaminen oli yllättävän helppoa"

Hai­luo­don Annukka päätti lähteä Mu­ru-koi­ran­sa kanssa kier­tä­mään Eu­roop­paa junalla – "Mat­kus­ta­mi­nen oli yl­lät­tä­vän help­poa"

04.05.2023 06:00
Tilaajille
Blogi: Koiran kanssa Eurooppaa kiertämässä eli miten sujui Hailuodon Murulta reilaaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Blogi: Koiran kanssa Eu­roop­paa kier­tä­mäs­sä eli miten sujui Hai­luo­don Murulta rei­laa­mi­nen

04.05.2023 07:54
Tilaajille
Sana tiktokkaa nyt Kempeleen matkailusta – oululaismuusikin omalla TikTok-tilillä on jo yli 15 000 seuraajaa

Sana tik­tok­kaa nyt Kem­pe­leen mat­kai­lus­ta – ou­lu­lais­muu­si­kin omalla Tik­Tok-ti­lil­lä on jo yli 15 000 seu­raa­jaa

02.05.2023 14:00
Tivolibussi liikennöi kesän ajan Oulun ja Kempeleen välillä – kyydityksiä järjestetään kesän aikana tivoliin myös Limingasta ja Tyrnävältä

Ti­vo­li­bus­si lii­ken­nöi kesän ajan Oulun ja Kem­pe­leen välillä – kyy­di­tyk­siä jär­jes­te­tään kesän aikana ti­vo­liin myös Li­min­gas­ta ja Tyr­nä­väl­tä

20.04.2023 16:00
Tilaajille
Ruutikunnat Oy etsii toimitusjohtajaa Ruutikankaan ampumaurheilukeskukselle – haussa myynnin ja markkinoinnin dynaaminen ammattilainen kehittämään aluetta

Ruu­ti­kun­nat Oy etsii toi­mi­tus­joh­ta­jaa Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kuk­sel­le – haussa myynnin ja mark­ki­noin­nin dy­naa­mi­nen am­mat­ti­lai­nen ke­hit­tä­mään aluetta

13.04.2023 09:59
Jaana Kainusta Park Hotel Liminka Oy:n uusi toimitusjohtaja – uusien tavoitteita pohditaan pääsiäisen jälkeen

Jaana Kai­nus­ta Park Hotel Liminka Oy:n uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – uusien ta­voit­tei­ta poh­di­taan pää­siäi­sen jälkeen

06.04.2023 14:00
Ruutikankaan ensimmäisten MM-kisojen järjestelyt täydessä käynnissä – oheispalveluiden kansainvälistämisessä on vielä viilaamista

Ruu­ti­kan­kaan en­sim­mäis­ten MM-ki­so­jen jär­jes­te­lyt täy­des­sä käyn­nis­sä – oheis­pal­ve­lui­den kan­sain­vä­lis­tä­mi­ses­sä on vielä vii­laa­mis­ta

04.04.2023 11:46
Tilaajille
Hailuodossa lapset ja nuoret ideoivat uusia tikkuröijytuotteita – pysyvä tikkuröijynäyttely avaa ovensa Galleria Luodossa kesäkuussa

Hai­luo­dos­sa lapset ja nuoret ideoi­vat uusia tik­ku­röi­jy­tuot­tei­ta – pysyvä tik­ku­röi­jy­näyt­te­ly avaa ovensa Gal­le­ria Luo­dos­sa ke­sä­kuus­sa

29.03.2023 11:00
Tilaajille
Entäpä jos Tyrnävällä voisi vaeltaa virkistysreittiä kylältä kylälle? Temmesläisillä suunnitelmat ovat jo valmiina, muiden kylien suunnitelmia vielä odotellaan

Entäpä jos Tyr­nä­väl­lä voisi vaeltaa vir­kis­tys­reit­tiä kylältä ky­läl­le? Tem­mes­läi­sil­lä suun­ni­tel­mat ovat jo val­mii­na, muiden kylien suun­ni­tel­mia vielä odo­tel­laan

17.03.2023 11:57 1
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus: Kiinteistöosakeyhtiöiden toimitusjohtajan pestiä ei julistettu vielä haettavaksi

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus: Kiin­teis­tö­osa­ke­yh­tiöi­den toi­mi­tus­joh­ta­jan pestiä ei ju­lis­tet­tu vielä haet­ta­vak­si

14.03.2023 16:00
Tilaajille
Mitä Lumijoki saa Oulun Matkailulta viiden vuoden aikana 50 000 eurolla? Paikallinen yrittäjä toivoo lisää verkostoitumista

Mitä Lu­mi­jo­ki saa Oulun Mat­kai­lul­ta viiden vuoden aikana 50 000 eu­rol­la? Pai­kal­li­nen yrit­tä­jä toivoo lisää ver­kos­toi­tu­mis­ta

13.03.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen matkailukohteet ovat kohta TikTokissa, kun kunta saa rekrytoitua tokkereita

Kem­pe­leen mat­kai­lu­koh­teet ovat kohta Tik­To­kis­sa, kun kunta saa rek­ry­toi­tua tok­ke­rei­ta

02.03.2023 18:00
Tilaajille
Oulu neuvottelee parhaillaan 11 lentoyhtiön ja kahden lentokentän kanssa suorista reiteistä Eurooppaan: "Kentät ovat isoja Euroopan kenttiä"

Oulu neu­vot­te­lee par­hail­laan 11 len­to­yh­tiön ja kahden len­to­ken­tän kanssa suo­ris­ta rei­teis­tä Eu­roop­paan: "Kentät ovat isoja Eu­roo­pan kent­tiä"

24.02.2023 13:00 1
Tilaajille