Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Lumijoen kunnanvaltuusto
Lumijoen erityistilintarkastus koskien perusturvan toimialuetta valmistui – ei aiheuta jatkotoimia

Lu­mi­joen eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus koskien pe­rus­tur­van toi­mi­aluet­ta val­mis­tui – ei aiheuta jat­ko­toi­mia

12.02.2024 21:01 1
Tilaajille
Lumijoella päätöksenteon keskiarvoksi 6,8 – yhteistyö sujuu, mutta viranhaltijoiden vaihtuvuus ja tiukka taloustilanne haastavat

Lu­mi­joel­la pää­tök­sen­teon kes­ki­ar­vok­si 6,8 – yh­teis­työ sujuu, mutta vi­ran­hal­ti­joi­den vaih­tu­vuus ja tiukka ta­lous­ti­lan­ne haas­ta­vat

28.12.2023 06:00 1
Tilaajille
Valtuusto päätti Lumijoen tuloveroprosentin nostosta ja keskusteli avantouintipaikasta – Eeva-Liisa Kauppi kunnanhallitukseen

Val­tuus­to päätti Lu­mi­joen tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin nos­tos­ta ja kes­kus­te­li avan­to­uin­ti­pai­kas­ta – Ee­va-Lii­sa Kauppi kun­nan­hal­li­tuk­seen

14.11.2023 09:00 2
Tilaajille
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan kuntalaisten kyselyiltaa – Lumijoki hakee harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta, valtuusto mukaan säästötalkoisiin

Val­tuus­to­aloit­tees­sa eh­do­te­taan kun­ta­lais­ten ky­se­ly­il­taa – ­Lu­mi­jo­ki hakee har­kin­nan­va­rai­sen val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta, val­tuus­to mukaan sääs­tö­tal­koi­siin

16.10.2023 19:30
Tilaajille
Lumijoen valtuusto hyväksyi erityistilintarkastuksen tarjouksen ja vahvisti Luontotien asemakaavan

Lu­mi­joen val­tuus­to hy­väk­syi eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­sen tar­jouk­sen ja vah­vis­ti Luon­to­tien ase­ma­kaa­van

22.08.2023 05:15
Tilaajille
Lumijoen valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen Ruutikunnat Oy:n osakkuuden

Lu­mi­joen val­tuus­to hy­väk­syi ää­nes­tyk­sen jälkeen Ruu­ti­kun­nat Oy:n osak­kuu­den

29.06.2023 14:56
Tilaajille
Hannun aloitteessa kannustetaan ikäihmisiä liikkeelle, Kaisan aloitteessa toivotaan Kirkonkylälle ilmoitustaulua – perusturvan osalta  harkitaan erityistilintarkastusta

Hannun aloit­tees­sa kan­nus­te­taan ikä­ih­mi­siä liik­keel­le, Kaisan aloit­tees­sa toi­vo­taan Kir­kon­ky­läl­le il­moi­tus­tau­lua – pe­rus­tur­van osalta har­ki­taan eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus­ta

05.06.2023 21:52
Tilaajille
Lumijoen talousarvion muutokset käsittelyyn kesäkuussa – Laho ehdotti lumijokisille eskarilaisille älykelloja

Lu­mi­joen ta­lous­ar­vion muu­tok­set kä­sit­te­lyyn ke­sä­kuus­sa – Laho ehdotti lu­mi­jo­ki­sil­le es­ka­ri­lai­sil­le äly­kel­lo­ja

25.04.2023 06:00 2
Tilaajille
Lumijoen valtuusto käsitteli tilinpäätöslukemia ja peräänkuulutti tiukkaa taloudenseurantaa kuluvalle vuodelle

Lu­mi­joen val­tuus­to kä­sit­te­li ti­lin­pää­tös­lu­ke­mia ja pe­rään­kuu­lut­ti tiukkaa ta­lou­den­seu­ran­taa ku­lu­val­le vuo­del­le

28.03.2023 09:02 1
Tilaajille
Ensi vuoden talousarviota ja investointeja suunnitellaan täyttä häkää – Rantalakeus kysyi, miten kuntien budjettia valmistellaan ja missä vaiheessa valtuutetut siihen osallistuvat

Ensi vuoden ta­lous­ar­vio­ta ja in­ves­toin­te­ja suun­ni­tel­laan täyttä häkää – Ran­ta­la­keus kysyi, miten kuntien bud­jet­tia val­mis­tel­laan ja missä vai­hees­sa val­tuu­te­tut siihen osal­lis­tu­vat

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Terveytesi Palvelut vastaa Lumijoen lääkäripalveluista – uusi toimija aloittaa kesäkuun alussa kolmen vuoden sopimuksella

Ter­vey­te­si Pal­ve­lut vastaa Lu­mi­joen lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta – uusi toimija aloit­taa ke­sä­kuun alussa kolmen vuoden so­pi­muk­sel­la

26.04.2022 17:25 1
Tilaajille
"Onko Ruutikangas kuntien kannalta brändikäs nimi? – Lumijoen valtuutetut innostuivat keskustelemaan matkailusta ja pohtimaan keinoja saada kuntaan lisää turisteja

"Onko Ruu­ti­kan­gas kuntien kan­nal­ta brän­di­käs nimi? – Lu­mi­joen val­tuu­te­tut in­nos­tui­vat kes­kus­te­le­maan mat­kai­lus­ta ja poh­ti­maan keinoja saada kuntaan lisää tu­ris­te­ja

17.11.2020 08:09
Tilaajille