Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Seurakunnat
Kuka on sinun seurakuntavaaliehdokkaasi? Hailuodossa pidetään taas sopuvaalit, mutta muissa lakeuden seurakunnissa päästään äänestämään

Kuka on sinun seu­ra­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaa­si? Hai­luo­dos­sa pi­de­tään taas so­pu­vaa­lit, mutta muissa la­keu­den seu­ra­kun­nis­sa pääs­tään ää­nes­tä­mään

13.10.2022 10:33
Tilaajille
"Yksittäiset eripurat muistetaan, mutta hyvät ajat aina huonosti", toteaa Markku ja miettii miksi kirkko on paikkakunnalleen tärkeä
Kolumni

"Yk­sit­täi­set eri­pu­rat muis­te­taan, mutta hyvät ajat aina huo­nos­ti", toteaa Markku ja miettii miksi kirkko on paik­ka­kun­nal­leen tärkeä

26.07.2022 13:09
Tilaajille
Lumijoen seurakunta plussalle – taloudellinen tilanne on vakaa, mutta tulevaisuus huolestuttaa

Lu­mi­joen seu­ra­kun­ta plus­sal­le – ­ta­lou­del­li­nen tilanne on vakaa, mutta tu­le­vai­suus huo­les­tut­taa

23.06.2022 10:00
Tilaajille
Vanhat kiinteistöinvestoinnit vievät Kempeleen seurakunnan tilinpäätöstä roimasti miinukselle:  "Päätettiin tehdä poistot kertarysäyksellä", sanoo talousjohtaja Anneli Salo

Vanhat kiin­teis­tö­in­ves­toin­nit vievät Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan ti­lin­pää­tös­tä roi­mas­ti mii­nuk­sel­le: "Pää­tet­tiin tehdä poistot ker­ta­ry­säyk­sel­lä", sanoo ta­lous­joh­ta­ja Anneli Salo

11.05.2022 06:01
Tilaajille
Kenelle hääkellot soivat? Lakeuden kirkoissa riittää hääpareja, mutta ruuhkaksi asti tilanne ei ole muuttunut – Hailuodossa yksi pari vihitään rannalla

Kenelle hää­kel­lot soivat? La­keu­den kir­kois­sa riittää hää­pa­re­ja, mutta ruuh­kak­si asti tilanne ei ole muut­tu­nut – Hai­luo­dos­sa yksi pari vi­hi­tään ran­nal­la

13.06.2021 06:00
Tilaajille
Lumijoen kirkkoherra Erja Oikarinen siirtyy Kempeleen seurakuntaan vuodeksi vs. kirkkoherraksi – pesti päättyy ensi vuoden elokuussa

Lu­mi­joen kirk­ko­her­ra Erja Oi­ka­ri­nen siirtyy Kem­pe­leen seu­ra­kun­taan vuo­dek­si vs. kirk­ko­her­rak­si – pesti päättyy ensi vuoden elo­kuus­sa

01.06.2021 11:17
Seurakuntahallinnon esityslistat ja pöytäkirjat verkkoon –päätoimittaja kannustaa myös kirkkoa avoimempaan päätöstiedottamiseen
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­hal­lin­non esi­tys­lis­tat ja pöy­tä­kir­jat verk­koon –pää­toi­mit­ta­ja kan­nus­taa myös kirkkoa avoi­mem­paan pää­tös­tie­dot­ta­mi­seen

03.03.2021 05:09
Tilaajille
Kempele oli viime vuonna ainoa jäsenmääräänsä kasvattanut evankelis-luterilainen seurakunta lakeudella – Lumijoella jäsenmäärä säilyi ennallaan

Kempele oli viime vuonna ainoa jä­sen­mää­rään­sä kas­vat­ta­nut evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen seu­ra­kun­ta la­keu­del­la – Lu­mi­joel­la jä­sen­mää­rä säilyi en­nal­laan

09.02.2021 06:21
Tilaajille
Arkkipiispa Tapio Luoma muistuttaa, että vaikka taloustilanne voi yhdistää seurakuntia, ei paikallinen toiminta saa hävitä – lue mitä arkkipiispa vastaa lukijoiden kysymyksiin tieteestä, vanhoillislestadiolaisuudesta ja kirkon keulakuvan roolista

Ark­ki­piis­pa Tapio Luoma muis­tut­taa, että vaikka ta­lous­ti­lan­ne voi yh­dis­tää seu­ra­kun­tia, ei pai­kal­li­nen toi­min­ta saa hävitä – lue mitä ark­ki­piis­pa vastaa lu­ki­joi­den ky­sy­myk­siin tie­tees­tä, van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­suu­des­ta ja kirkon keu­la­ku­van roo­lis­ta

01.02.2021 16:00
Tilaajille
Niilon olet voinut tavatakin, mutta toinen Kempeleen Vanhan kirkon vaivaisukoista päätyi loppuelämäkseen laatikkoon –voisiko siitä syntyä kopio yhteisöllisenä projektina?

Niilon olet voinut ta­va­ta­kin, mutta toinen Kem­pe­leen Vanhan kirkon vai­vais­ukois­ta päätyi lop­pu­elä­mäk­seen laa­tik­koon –voi­si­ko siitä syntyä kopio yh­tei­söl­li­se­nä pro­jek­ti­na?

29.01.2021 09:06
Tilaajille
Tiesitkö, että Jouluradiota voi kuunnella verkossa ympäri vuoden? Radioaalloille joulumusiikki palaa taas marraskuussa

Tie­sit­kö, että Jou­lu­ra­dio­ta voi kuun­nel­la ver­kos­sa ympäri vuoden? Ra­dio­aal­loil­le jou­lu­mu­siik­ki palaa taas mar­ras­kuus­sa

23.01.2021 15:00
Tilaajille
Millä virrellä ajelet? Lakeuden seurakuntien papit kertovat, mikä virsinumero löytyy heidän rekisterikilvestään

Millä vir­rel­lä ajelet? La­keu­den seu­ra­kun­tien papit ker­to­vat, mikä vir­si­nu­me­ro löytyy heidän re­kis­te­ri­kil­ves­tään

01.11.2020 09:26
Tilaajille