Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tyrnävän seurakunta
Temmeksen kirkkoremontti etenee ja urakoitsijat valittiin – tarjoukset jäivät alle budjetin

Tem­mek­sen kirk­ko­re­mont­ti etenee ja ura­koit­si­jat va­lit­tiin – ­tar­jouk­set jäivät alle bud­je­tin

26.02.2024 08:41
Tilaajille
Saapas-toiminta käynnistyy Tyrnävällä – Kuulammen koulun oppilaille apua ja läsnäoloa tarjoavien aikuisten koulutus alkaa tammikuussa

Saa­pas-toi­min­ta käyn­nis­tyy Tyr­nä­väl­lä – ­Kuu­lam­men koulun op­pi­lail­le apua ja läs­näo­loa tar­joa­vien ai­kuis­ten kou­lu­tus alkaa tam­mi­kuus­sa

06.01.2024 13:00
Tyrnävän kirkkovaltuusto hyväksyi ylijäämäisen talousarvion

Tyr­nä­vän kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi yli­jää­mäi­sen ta­lou­sar­vion

04.01.2024 09:00
Teemu katselee maailman menoa ja miettii miksi ihmiskunnan vauhti kiihtyy
Kolumni

Teemu kat­se­lee maail­man menoa ja miettii miksi ih­mis­kun­nan vauhti kiihtyy

19.12.2023 12:39
Tilaajille
Tyrnävän seurakunnan talousarvio taas plusmerkkinen – Temmeksen kirkon remontti suurin investointi

Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan ta­lou­sar­vio taas plus­merk­ki­nen – ­Tem­mek­sen kirkon re­mont­ti suurin in­ves­toin­ti

16.12.2023 17:06
Tilaajille
Salme mietti rukousjonossa yli 30 vuotta sitten, että tekeekö hän elämänsä suurimman virheen
Kolumni

Salme mietti ru­kous­jo­nos­sa yli 30 vuotta sitten, että tekeekö hän elä­män­sä suu­rim­man virheen

07.11.2023 09:37 1
Tilaajille
Tyrnävän seurakunnan kirkkovaltuusto piti veroprosentin ennallaan – Kirkkovaltuustoon Alaraappanan tilalle Bräysy

Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­to piti ve­rop­ro­sen­tin en­nal­laan – Kirk­ko­val­tuus­toon Ala­raap­pa­nan tilalle Bräysy

23.10.2023 15:00
Tilaajille
Pohjoissuomalaisen seurakuntapapin Lauri Mustakallion syntymästä sata vuotta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois­suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­ta­pa­pin Lauri Mus­ta­kal­lion syn­ty­mäs­tä sata vuotta

27.09.2023 11:37
Tilaajille
Lapset eivät ole helpompia huomenna, he ovat tässä ja nyt – Minnan mielestä vanhempienkin kannattaisi elää hetkessä
Kolumni

Lapset eivät ole hel­pom­pia huo­men­na, he ovat tässä ja nyt – ­Min­nan mie­les­tä van­hem­pien­kin kan­nat­tai­si elää het­kes­sä

13.09.2023 06:00
Tilaajille
Johanna muistuttaa Tyrnävän seurakunnan kutsusta kaikelle kansalle suunnattuun Juhannustapahtumaan
Kolumni

Johanna muis­tut­taa Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan kut­sus­ta kai­kel­le kan­sal­le suun­nat­tuun Ju­han­nus­ta­pah­tu­maan

20.06.2023 18:30
Tilaajille
"Valon lisääntyminen vaikuttaa kehossa asti", Piritta kirjoittaa
Kolumni

"Valon li­sään­ty­mi­nen vai­kut­taa kehossa asti", Piritta kir­joit­taa

28.03.2023 13:05
Tilaajille
Tyrnävällä ikäihmisiä ulkoilutetaan talkoilla – kun ilma on huono, tehdään jotain muuta

Tyr­nä­väl­lä ikäih­mi­siä ul­koi­lu­te­taan tal­koil­la – kun ilma on huono, tehdään jotain muuta

24.03.2023 09:18
Tilaajille
Tyrnävällä pääsiäisvaellus saadaan järjestettyä ensimmäistä kertaa koronavuosien jälkeen – näytöksiä on luvassa kymmenittäin

Tyr­nä­väl­lä pää­siäis­vael­lus saadaan jär­jes­tet­tyä en­sim­mäis­tä kertaa ko­ro­na­vuo­sien jälkeen – näy­tök­siä on luvassa kym­me­nit­täin

26.02.2023 06:00
Tilaajille
Kävele sisään ja puhu: Kuulammen koulussa tarjotaan helmikuun puolivälistä lähtien jutteluseuraa matalalla kynnyksellä

Kävele sisään ja puhu: Kuu­lam­men kou­lus­sa tar­jo­taan hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­tä lähtien jut­te­lu­seu­raa ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

01.02.2023 18:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo joutui Murron koulussa oppilaiden piinapenkkiin: Mikä on piispan työssä parasta ja mikä tylsintä?

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo joutui Murron kou­lus­sa op­pi­lai­den pii­na­penk­kiin: Mikä on piispan työssä parasta ja mikä tyl­sin­tä?

21.01.2023 15:00
Tilaajille
Tyrnävän kirkkovaltuustoa luotsaa Nelli Kauppi ja kirkkoneuvostoon valittiin kahdeksan jäsentä

Tyr­nä­vän kirk­ko­val­tuus­toa luotsaa Nelli Kauppi ja kirk­ko­neu­vos­toon va­lit­tiin kah­dek­san jäsentä

20.01.2023 11:01
Piispantarkastus on prosessin huipennus – seurakunta valmistautuu kymmenen vuoden välein toistuvaan tapahtumaan vuoden päivät

Piis­pan­tar­kas­tus on pro­ses­sin hui­pen­nus – seu­ra­kun­ta val­mis­tau­tuu kym­me­nen vuoden välein tois­tu­vaan ta­pah­tu­maan vuoden päivät

17.01.2023 06:00
Tilaajille
Cappella-kuoro lauloi piispanmessussa muutaman laulun.

Cap­pel­la-kuo­ro lauloi piis­pan­mes­sus­sa muu­ta­man laulun.

14.01.2023 15:10
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa ensi viikolla Tyrnävän seurakunnan ja tutustuu yrityksiin sekä yhteistyökumppaneihin – suunnitelmissa kohtaamisia sekä pipolätkää

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa ensi vii­kol­la Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan ja tu­tus­tuu yri­tyk­siin sekä yh­teis­työ­kump­pa­nei­hin – suun­ni­tel­mis­sa koh­taa­mi­sia sekä pi­po­lät­kää

13.01.2023 15:31