kirkkohäät

Kenelle hää­kel­lot soivat? La­keu­den kir­kois­sa riittää hää­pa­re­ja, mutta ruuh­kak­si asti tilanne ei ole muut­tu­nut – Hai­luo­dos­sa yksi pari vi­hi­tään ran­nal­la

13.06.2021 06:00
Tilaajille

Onnea ja iloa poik­keus­ai­ka­na – Kem­pe­le­läi­set Janina ja Samuli Lu­mi­jär­vi ha­lu­si­vat pitää vih­kiäi­set mah­dol­li­sim­man no­peas­ti löy­det­tyään toi­sen­sa

12.03.2021 15:02
Tilaajille