Pääkirjoitus
Tilaajille

Seu­ra­kun­ta­hal­lin­non esi­tys­lis­tat ja pöy­tä­kir­jat verk­koon –pää­toi­mit­ta­ja kan­nus­taa myös kirkkoa avoi­mem­paan pää­tös­tie­dot­ta­mi­seen

Arkkipiispa Tapio Luoma otti helmikuun alussa Rantalakeudessa kantaa seurakuntien tiedotuskäytäntöihin koskien hallinnollisia päätöksiä. Paikallislehtien Päätoimittajayhdistyksen jäseniä tavatessaan hän huomautti hyvään hallintoon kuuluvan avoimuuden. Seurakuntien itsemääräämisoikeus on kirkkolaissa määritelty vahvaksi. Siksi Kirkkohallitus ei voi pakottaa esimerkiksi kirkkoneuvoston esityslistojen julkaisemiseen verkossa.

Käytännöt vaihtelevat suuresti. Päätoimittajayhdistyksen keräämän tiedon mukaan on seurakuntia, missä tiedottaminen sujuu tehokkaasti ja ennnakoivasti, mutta on myös niitä seurakuntia, jotka eivät halua pykälistään kertoa.