Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Oulun hiippakunta
Kempeleläiset saapuivat sankoin joukoin siunaamaan Erja Oikarista tehtäväänsä – "Kirkkoherra antaa sävellajin, jota seurakunnassa soitetaan", sanoi piispa Jukka Keskitalo

Kem­pe­le­läi­set saa­pui­vat sankoin joukoin siu­naa­maan Erja Oi­ka­ris­ta teh­tä­vään­sä – "Kirk­ko­her­ra antaa sä­vel­la­jin, jota seu­ra­kun­nas­sa soi­te­taan", sanoi piispa Jukka Kes­ki­ta­lo

05.02.2024 06:00
Tilaajille
Kempeleen seurakunnan kirkkoherra Erja Oikariselle rovastin arvonimi – "Myönnetään erityisen ansioituneelle hiippakunnan papille"

Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Erja Oi­ka­ri­sel­le ro­vas­tin ar­vo­ni­mi – "Myön­ne­tään eri­tyi­sen an­sioi­tu­neel­le hiip­pa­kun­nan pa­pil­le"

21.11.2023 11:09
Tilaajille
Hiippakuntavaltuusto kannustaa seurakuntia yhteistyöhön – Piispa: "Tuomiokapituli joutuu seurakuntien kanssa miettimään rakennevaihtoehtoja,  esimerkiksi seurakuntayhtymä- tai kappeliseurakuntamallia"

Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to kan­nus­taa seu­ra­kun­tia yh­teis­työ­hön – ­Piis­pa: "Tuo­mio­ka­pi­tu­li joutuu seu­ra­kun­tien kanssa miet­ti­mään ra­ken­ne­vaih­toeh­to­ja, esi­mer­kik­si seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä- tai kap­pe­li­seu­ra­kun­ta­mal­lia"

12.06.2023 13:00
Tilaajille
Löytyykö lakeuden alueelta seurakunta, joka kasvattaa Yhteisvastuukeräyksen pottiaan eniten? Piispa julisti leikkimielisen kilpailun

Löy­tyy­kö la­keu­den alueel­ta seu­ra­kun­ta, joka kas­vat­taa Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen pot­tiaan eniten? Piispa julisti leik­ki­mie­li­sen kil­pai­lun

02.02.2023 10:09
Piispa Jukka Keskitalo joutui Murron koulussa oppilaiden piinapenkkiin: Mikä on piispan työssä parasta ja mikä tylsintä?

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo joutui Murron kou­lus­sa op­pi­lai­den pii­na­penk­kiin: Mikä on piispan työssä parasta ja mikä tyl­sin­tä?

21.01.2023 15:00
Tilaajille
Piispantarkastus on prosessin huipennus – seurakunta valmistautuu kymmenen vuoden välein toistuvaan tapahtumaan vuoden päivät

Piis­pan­tar­kas­tus on pro­ses­sin hui­pen­nus – seu­ra­kun­ta val­mis­tau­tuu kym­me­nen vuoden välein tois­tu­vaan ta­pah­tu­maan vuoden päivät

17.01.2023 06:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalon muotokuva julkaistiin – "perinteinen mutta tässä päivässä kiinni"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon muo­to­ku­va jul­kais­tiin – "pe­rin­tei­nen mutta tässä päi­väs­sä kiinni"

11.01.2022 13:41
Tilaajille
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo löytää rauhan seimen luota: "Kaipaamme niin kovin toistemme yhteyttä, läheisyyttä ja kosketusta"

Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lo löytää rauhan seimen luota: "Kai­paam­me niin kovin tois­tem­me yh­teyt­tä, lä­hei­syyt­tä ja kos­ke­tus­ta"

24.12.2020 15:05
Tilaajille