Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Hautausmaat
Aluehallintovirasto käynnistää hautausmaiden kiinteistöjen valvontaohjelman – ilmoitus Pohjois-Suomen seurakunnille lähti syyskuussa

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to käyn­nis­tää hau­taus­mai­den kiin­teis­tö­jen val­von­ta­oh­jel­man – il­moi­tus Poh­jois-Suo­men seu­ra­kun­nil­le lähti syys­kuus­sa

09.10.2023 15:19
Vapaaehtoistyö on voimavara sekä seurakunnalle että seurakuntalaiselle
Kolumni

Va­paa­eh­tois­työ on voi­ma­va­ra sekä seu­ra­kun­nal­le että seu­ra­kun­ta­lai­sel­le

23.05.2023 21:00
Tilaajille
Hautausmaa toi pyhäinpäivänä Marjan mieleen monia kauniita muistoja ja hauskoja sattumuksiakin
Kolumni

Hau­taus­maa toi py­häin­päi­vä­nä Marjan mieleen monia kau­nii­ta muis­to­ja ja haus­ko­ja sat­tu­muk­sia­kin

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Hautakivelle huoltopesu joka kesä – kivi kestää kauan säännöllisesti hoidettuna: "100 vuotta vanha kivikin voidaan putsata, vaikka se olisi rujon näköinen"

Hau­ta­ki­vel­le huol­to­pe­su joka kesä – kivi kestää kauan sään­nöl­li­ses­ti hoi­det­tu­na: "100 vuotta vanha kivikin voidaan put­sa­ta, vaikka se olisi rujon nä­köi­nen"

13.07.2022 10:00
Tilaajille