Lumijoen seurakunta
Lumijoen seurakunta sai kirkkoherraksi Olli Lohen, joka pitää ihmisten kohtaamisesta: "Tarvitsemme rakkautta, armollisuutta ja anteeksiantamusta"

Lu­mi­joen seu­ra­kun­ta sai kirk­ko­her­rak­si Olli Lohen, joka pitää ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­ta: "Tar­vit­sem­me rak­kaut­ta, ar­mol­li­suut­ta ja an­teek­sian­ta­mus­ta"

27.08.2022 06:01
Tilaajille
Tänään illalla Lakeuden katedraalissa konsertoiva Ida Elina teki urastaan ja elämästään kirjan – suomalaisille oulaistelaislähtöinen taiteilija on tullut tutuksi muun muassa Linnan juhlien jatkoilta

Tänään illalla La­keu­den ka­ted­raa­lis­sa kon­ser­toi­va Ida Elina teki uras­taan ja elä­mäs­tään kirjan – suo­ma­lai­sil­le ou­lais­te­lais­läh­töi­nen tai­tei­li­ja on tullut tutuksi muun muassa Linnan juhlien jat­koil­ta

21.08.2022 15:18
Tilaajille
Kukkien häviäminen haudalta on jokavuotinen ilmiö – ihmisen lisäksi syypää voi olla lintu, orava tai rusakko

Kukkien hä­viä­mi­nen hau­dal­ta on jo­ka­vuo­ti­nen ilmiö – ihmisen lisäksi syypää voi olla lintu, orava tai rusakko

01.08.2022 12:52
Tilaajille
Lumijoen seurakunta plussalle – taloudellinen tilanne on vakaa, mutta tulevaisuus huolestuttaa

Lu­mi­joen seu­ra­kun­ta plus­sal­le – ­ta­lou­del­li­nen tilanne on vakaa, mutta tu­le­vai­suus huo­les­tut­taa

23.06.2022 10:00
Tilaajille
Näin Sallisen Paavo heitti kevätsiemenen lumijokiseen peltoon – touko sai siunauksensa ja Kyrön myllyn siivet kääntyivät

Näin Sal­li­sen Paavo heitti ke­vät­sie­me­nen lu­mi­jo­ki­seen peltoon – touko sai siu­nauk­sen­sa ja Kyrön myllyn siivet kään­tyi­vät

17.05.2022 14:42
Tilaajille
Tervetuloa osallistumaan! Salla-kirkkoherra kehuu monitaitoisia työkavereitaan ja aktiivisia vapaaehtoisia
Kolumni

Ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan! Sal­la-kirk­ko­her­ra kehuu mo­ni­tai­toi­sia työ­ka­ve­rei­taan ja ak­tii­vi­sia va­paa­eh­toi­sia

27.04.2022 06:00
Tilaajille
Katso kuvat ja videot: Apua Ukrainaan -hyväntekeväisyyskonsertti keräsi Lakeuden katedraalin liki täyteen – upeassa musiikki-illassa esillä olivat rauhan sanat ja sävelet

Katso kuvat ja videot: Apua Uk­rai­naan -hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti keräsi La­keu­den ka­ted­raa­lin liki täyteen – upeassa mu­siik­ki-il­las­sa esillä olivat rauhan sanat ja sävelet

03.04.2022 15:00
Tilaajille
Ukrainalaisten tukeminen täytti Lumijoen kirkon – Lakeuden katedraalissa pidetyn hyväntekeväisyyskonsertin loppuhuipennus Lapin äidin kehtolaulusta

Uk­rai­na­lais­ten tu­ke­mi­nen täytti Lu­mi­joen kirkon – La­keu­den ka­ted­raa­lis­sa pidetyn hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­tin lop­pu­hui­pen­nus Lapin äidin keh­to­lau­lus­ta

03.04.2022 08:44
Tilaajille
"Minä en osaa pienistä asioista murehtia, kun työssä näkee kaikenlaista" – kertoo Lumijoen uusi seurakuntamestari Tapio

"Minä en osaa pie­nis­tä asiois­ta mu­reh­tia, kun työssä näkee kai­ken­lais­ta" – kertoo Lu­mi­joen uusi seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri Tapio

13.03.2022 18:00
Tilaajille
Lakeudellakin riemuitaan Iivon olympiakullasta! Lakeuden katedraalin kellot soivat palkintojenjaon aikana

La­keu­del­la­kin rie­mui­taan Iivon olym­pia­kul­las­ta! La­keu­den ka­ted­raa­lin kellot soivat pal­kin­to­jen­jaon aikana

11.02.2022 13:35
Millainen moniosaaja on seurakunnan kanttori – Lumijoen Emilia-kanttori kertoo
Kolumni

Mil­lai­nen mo­ni­osaa­ja on seu­ra­kun­nan kant­to­ri – Lu­mi­joen Emi­lia-kant­to­ri kertoo

01.02.2022 13:22
Tilaajille
Vielä ehtii hakea Lumijoen suntioksi – kysyimme, miksei seurakuntaan ole löytynyt pysyvää seurakuntamestaria

Vielä ehtii hakea Lu­mi­joen sun­tiok­si – ky­syim­me, miksei seu­ra­kun­taan ole löy­ty­nyt pysyvää seu­ra­kun­ta­mes­ta­ria

13.01.2022 09:00
Tilaajille
Lumijoelle suunnitellaan pyhiinvaellusreittiä – asiaa vie eteenpäin Airan, Heikin ja Jounin muodostama työryhmä

Lu­mi­joel­le suun­ni­tel­laan py­hiin­vael­lus­reit­tiä – asiaa vie eteen­päin Airan, Heikin ja Jounin muo­dos­ta­ma työ­ryh­mä

17.12.2021 06:20
Tilaajille
Lakeuden katedraali sai Paavolta komean joulukuusen ja alakoulun oppilailta koristeet – toiveissa on, että kuusenkoristelusta tulisi Lumijoelle perinne

La­keu­den ka­ted­raa­li sai Paa­vol­ta komean jou­lu­kuu­sen ja ala­kou­lun op­pi­lail­ta ko­ris­teet – toi­veis­sa on, että kuu­sen­ko­ris­te­lus­ta tulisi Lu­mi­joel­le perinne

28.11.2021 06:00
Tilaajille
Katso video: Näin komeasti kajahtavat Lumijoen kirkon urut – vs. kanttori Emilia Soranto toivoo seurakunnan musiikkityölle resursseja, sillä potentiaalia ja mahdollisuuksia olisi paljon

Katso video: Näin ko­meas­ti ka­jah­ta­vat Lu­mi­joen kirkon urut – vs. kant­to­ri Emilia Soranto toivoo seu­ra­kun­nan mu­siik­ki­työl­le re­surs­se­ja, sillä po­ten­tiaa­lia ja mah­dol­li­suuk­sia olisi paljon

25.11.2021 14:30
Tilaajille
Marjo ajoi hellepäivänä reilut 700 kilometriä räsymaton takia – "Keltaiset, punaiset, vaaleanpunaiset raidat kertovat ilosta, lämmöstä ja ihmisistä ympärilläni"
Kolumni

Marjo ajoi hel­le­päi­vä­nä reilut 700 ki­lo­met­riä rä­sy­ma­ton takia – "­Kel­tai­set, pu­nai­set, vaa­lean­pu­nai­set raidat ker­to­vat ilosta, läm­mös­tä ja ih­mi­sis­tä ym­pä­ril­lä­ni"

26.10.2021 12:25
Tilaajille
"Pappikaan ei voisi yksin nauttia ehtoollista, vaikka kuinka haluaisi", kirjoittaa Lumijoen vs. kirkkoherra Salla Autere – ehtoollisessa korostuu yhteisöllisyys
Kolumni

"Pap­pi­kaan ei voisi yksin nauttia eh­tool­lis­ta, vaikka kuinka ha­luai­si", kir­joit­taa Lu­mi­joen vs. kirk­ko­her­ra Salla Autere – eh­tool­li­ses­sa ko­ros­tuu yh­tei­söl­li­syys

15.09.2021 06:42
Tilaajille
Lumijoen seurakunnan v. kirkkoherra Salla Autere on vahva tasa-arvon kannattaja –  "Evankeliumi, eli ilosanoma, on se meidän pääviestimme"

Lu­mi­joen seu­ra­kun­nan v. kirk­ko­her­ra Salla Autere on vahva ta­sa-ar­von kan­nat­ta­ja –  "E­van­ke­liu­mi, eli ilo­sa­no­ma, on se meidän pää­vies­tim­me"

12.09.2021 01:31
Tilaajille
Rippikoululeirin jälkeen kirkkoherralla on tyhjä olo: "Miten toivoisinkaan, että he osaisivat elää ja olla fiksusti", kirjoittaa Lumijoen Erja-kirkkoherra
Lukijalta Kolumni

Rip­pi­kou­lu­lei­rin jälkeen kirk­ko­her­ral­la on tyhjä olo: "Miten toi­voi­sin­kaan, että he osai­si­vat elää ja olla fik­sus­ti", kir­joit­taa Lu­mi­joen Er­ja-kirk­ko­her­ra

04.08.2021 02:33
Tilaajille
Lumijoen kirkkoherra Erja Oikarinen siirtyy Kempeleen seurakuntaan vuodeksi vs. kirkkoherraksi – pesti päättyy ensi vuoden elokuussa

Lu­mi­joen kirk­ko­her­ra Erja Oi­ka­ri­nen siirtyy Kem­pe­leen seu­ra­kun­taan vuo­dek­si vs. kirk­ko­her­rak­si – pesti päättyy ensi vuoden elo­kuus­sa

01.06.2021 11:17