Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

Lumijoen seurakunta
Vielä ehtii hakea Lumijoen suntioksi – kysyimme, miksei seurakuntaan ole löytynyt pysyvää seurakuntamestaria

Vielä ehtii hakea Lu­mi­joen sun­tiok­si – ky­syim­me, miksei seu­ra­kun­taan ole löy­ty­nyt pysyvää seu­ra­kun­ta­mes­ta­ria

13.01.2022 09:00
Tilaajille
Lumijoelle suunnitellaan pyhiinvaellusreittiä – asiaa vie eteenpäin Airan, Heikin ja Jounin muodostama työryhmä

Lu­mi­joel­le suun­ni­tel­laan py­hiin­vael­lus­reit­tiä – asiaa vie eteen­päin Airan, Heikin ja Jounin muo­dos­ta­ma työ­ryh­mä

17.12.2021 06:20
Tilaajille
Lakeuden katedraali sai Paavolta komean joulukuusen ja alakoulun oppilailta koristeet – toiveissa on, että kuusenkoristelusta tulisi Lumijoelle perinne

La­keu­den ka­ted­raa­li sai Paa­vol­ta komean jou­lu­kuu­sen ja ala­kou­lun op­pi­lail­ta ko­ris­teet – toi­veis­sa on, että kuu­sen­ko­ris­te­lus­ta tulisi Lu­mi­joel­le perinne

28.11.2021 06:00
Tilaajille
Katso video: Näin komeasti kajahtavat Lumijoen kirkon urut – vs. kanttori Emilia Soranto toivoo seurakunnan musiikkityölle resursseja, sillä potentiaalia ja mahdollisuuksia olisi paljon

Katso video: Näin ko­meas­ti ka­jah­ta­vat Lu­mi­joen kirkon urut – vs. kant­to­ri Emilia Soranto toivoo seu­ra­kun­nan mu­siik­ki­työl­le re­surs­se­ja, sillä po­ten­tiaa­lia ja mah­dol­li­suuk­sia olisi paljon

25.11.2021 14:30
Tilaajille
Marjo ajoi hellepäivänä reilut 700 kilometriä räsymaton takia – "Keltaiset, punaiset, vaaleanpunaiset raidat kertovat ilosta, lämmöstä ja ihmisistä ympärilläni"
Kolumni

Marjo ajoi hel­le­päi­vä­nä reilut 700 ki­lo­met­riä rä­sy­ma­ton takia – "­Kel­tai­set, pu­nai­set, vaa­lean­pu­nai­set raidat ker­to­vat ilosta, läm­mös­tä ja ih­mi­sis­tä ym­pä­ril­lä­ni"

26.10.2021 12:25
Tilaajille
"Pappikaan ei voisi yksin nauttia ehtoollista, vaikka kuinka haluaisi", kirjoittaa Lumijoen vs. kirkkoherra Salla Autere – ehtoollisessa korostuu yhteisöllisyys
Kolumni

"Pap­pi­kaan ei voisi yksin nauttia eh­tool­lis­ta, vaikka kuinka ha­luai­si", kir­joit­taa Lu­mi­joen vs. kirk­ko­her­ra Salla Autere – eh­tool­li­ses­sa ko­ros­tuu yh­tei­söl­li­syys

15.09.2021 06:42
Tilaajille
Lumijoen seurakunnan v. kirkkoherra Salla Autere on vahva tasa-arvon kannattaja –  "Evankeliumi, eli ilosanoma, on se meidän pääviestimme"

Lu­mi­joen seu­ra­kun­nan v. kirk­ko­her­ra Salla Autere on vahva ta­sa-ar­von kan­nat­ta­ja –  "E­van­ke­liu­mi, eli ilo­sa­no­ma, on se meidän pää­vies­tim­me"

12.09.2021 01:31
Tilaajille
Rippikoululeirin jälkeen kirkkoherralla on tyhjä olo: "Miten toivoisinkaan, että he osaisivat elää ja olla fiksusti", kirjoittaa Lumijoen Erja-kirkkoherra
Lukijalta Kolumni

Rip­pi­kou­lu­lei­rin jälkeen kirk­ko­her­ral­la on tyhjä olo: "Miten toi­voi­sin­kaan, että he osai­si­vat elää ja olla fik­sus­ti", kir­joit­taa Lu­mi­joen Er­ja-kirk­ko­her­ra

04.08.2021 02:33
Tilaajille
Lumijoen kirkkoherra Erja Oikarinen siirtyy Kempeleen seurakuntaan vuodeksi vs. kirkkoherraksi – pesti päättyy ensi vuoden elokuussa

Lu­mi­joen kirk­ko­her­ra Erja Oi­ka­ri­nen siirtyy Kem­pe­leen seu­ra­kun­taan vuo­dek­si vs. kirk­ko­her­rak­si – pesti päättyy ensi vuoden elo­kuus­sa

01.06.2021 11:17
Kaksitoista käsinukkea iloksi Lumijoen lapsille - Eläkeliiton Lumijoen yhdistyksen harrastepiiri tarttui haasteeseen ja valmisti pikkukirkkoon käsinuket

Kak­si­tois­ta kä­si­nuk­kea iloksi Lu­mi­joen lap­sil­le - Elä­ke­lii­ton Lu­mi­joen yh­dis­tyk­sen har­ras­te­pii­ri tarttui haas­tee­seen ja val­mis­ti pik­ku­kirk­koon kä­si­nu­ket

22.05.2021 06:14
Tilaajille
Katso video: Lumijoella vietettiin tavallista tunteikkaampaa veteraanipäivää –viimeinenkin pitäjän veteraani on nyt poissa, mutta perinnetyö jatkuu

Katso video: Lu­mi­joel­la vie­tet­tiin ta­val­lis­ta tun­teik­kaam­paa ve­te­raa­ni­päi­vää –vii­mei­nen­kin pitäjän ve­te­raa­ni on nyt poissa, mutta pe­rin­ne­työ jatkuu

27.04.2021 15:10
Tilaajille
Lumijoella laskettiin Kansallisen veteraanipäivän seppele vapaussotureiden ja viime sodissa kaatuneiden muistomerkille – Lumijoella ei ole enää yhtään sotaveteraania elossa

Lu­mi­joel­la las­ket­tiin Kan­sal­li­sen ve­te­raa­ni­päi­vän seppele va­paus­so­tu­rei­den ja viime sodissa kaa­tu­nei­den muis­to­mer­kil­le – Lu­mi­joel­la ei ole enää yhtään so­ta­ve­te­raa­nia elossa

27.04.2021 14:34
Tilaajille
Lattia puhtaaksi mattoja varten – Lumijoen katedraaliin hankittiin uudet käytävämatot yli kolmekymmentä vuotta palvelleiden tilalle

Lattia puh­taak­si mattoja varten – Lu­mi­joen ka­ted­raa­liin han­kit­tiin uudet käy­tä­vä­ma­tot yli kol­me­kym­men­tä vuotta pal­vel­lei­den tilalle

23.04.2021 09:05
Tilaajille
Pitkä on matka kirkolle – Utajärveltä Lumijoelle kolme tuntia kestävä automatka päivittäin ei haittaa Tarja Moilasta, sillä hän nauttii työstään seurakuntamestarina

Pitkä on matka kir­kol­le – Uta­jär­vel­tä Lu­mi­joel­le kolme tuntia kestävä au­to­mat­ka päi­vit­täin ei haittaa Tarja Moi­las­ta, sillä hän nauttii työs­tään seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri­na

07.02.2021 09:05
Tilaajille
"Musiikki voi ilmaista näkyjä ja todellisuutta, jota rationaalinen tai looginen ajattelu ei tavoita" – Musiikin genrellä ei ole väliä, muistuttaa Lumijoen Erja-kirkkoherra
Kolumni

"Mu­siik­ki voi il­mais­ta näkyjä ja to­del­li­suut­ta, jota ra­tio­naa­li­nen tai loo­gi­nen ajat­te­lu ei ta­voi­ta" – Mu­sii­kin gen­rel­lä ei ole väliä, muis­tut­taa Lu­mi­joen Er­ja-kirk­ko­her­ra

25.11.2020 05:34
Tilaajille
Lumijoella seurakunnan kerhon suosi on säilynyt – syynä on lastenohjaaja Nella Koivusen mielestä tiivis yhteys ohjaajan, lasten ja vanhempien välillä

Lu­mi­joel­la seu­ra­kun­nan kerhon suosi on säi­ly­nyt – syynä on las­ten­oh­jaa­ja Nella Koi­vu­sen mie­les­tä tiivis yhteys oh­jaa­jan, lasten ja van­hem­pien välillä

11.11.2020 19:06
Tilaajille
Nimikkolähetit Joel ja Signe vierailivat Lumijoella –"Kun oma vakaumus ei olekaan yleisen ympäröivän kulttuurin mukaista, joutuu oman identiteetin pohtimaan tässä valossa ehkä tietoisemmin, kuin meillä täällä"
Kolumni

Ni­mik­ko­lä­he­tit Joel ja Signe vie­rai­li­vat Lu­mi­joel­la –"Kun oma va­kau­mus ei olekaan yleisen ym­pä­röi­vän kult­tuu­rin mu­kais­ta, joutuu oman iden­ti­tee­tin poh­ti­maan tässä valossa ehkä tie­toi­sem­min, kuin meillä täällä"

14.10.2020 06:00
Tilaajille