Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Lumijoen seurakunta
Kolumni

"Pap­pi­kaan ei voisi yksin nauttia eh­tool­lis­ta, vaikka kuinka ha­luai­si", kir­joit­taa Lu­mi­joen vs. kirk­ko­her­ra Salla Autere – eh­tool­li­ses­sa ko­ros­tuu yh­tei­söl­li­syys

15.09.2021 06:42
Tilaajille

Lu­mi­joen seu­ra­kun­nan v. kirk­ko­her­ra Salla Autere on vahva ta­sa-ar­von kan­nat­ta­ja –  "E­van­ke­liu­mi, eli ilo­sa­no­ma, on se meidän pää­vies­tim­me"

12.09.2021 01:31
Tilaajille
Lukijalta Kolumni

Rip­pi­kou­lu­lei­rin jälkeen kirk­ko­her­ral­la on tyhjä olo: "Miten toi­voi­sin­kaan, että he osai­si­vat elää ja olla fik­sus­ti", kir­joit­taa Lu­mi­joen Er­ja-kirk­ko­her­ra

04.08.2021 02:33
Tilaajille

Lu­mi­joen kirk­ko­her­ra Erja Oi­ka­ri­nen siirtyy Kem­pe­leen seu­ra­kun­taan vuo­dek­si vs. kirk­ko­her­rak­si – pesti päättyy ensi vuoden elo­kuus­sa

01.06.2021 11:17

Kak­si­tois­ta kä­si­nuk­kea iloksi Lu­mi­joen lap­sil­le - Elä­ke­lii­ton Lu­mi­joen yh­dis­tyk­sen har­ras­te­pii­ri tarttui haas­tee­seen ja val­mis­ti pik­ku­kirk­koon kä­si­nu­ket

22.05.2021 06:14
Tilaajille

Katso video: Lu­mi­joel­la vie­tet­tiin ta­val­lis­ta tun­teik­kaam­paa ve­te­raa­ni­päi­vää –vii­mei­nen­kin pitäjän ve­te­raa­ni on nyt poissa, mutta pe­rin­ne­työ jatkuu

27.04.2021 15:10
Tilaajille
Lumijoella laskettiin Kansallisen veteraanipäivän seppele vapaussotureiden ja viime sodissa kaatuneiden muistomerkille – Lumijoella ei ole enää yhtään sotaveteraania elossa

Lu­mi­joel­la las­ket­tiin Kan­sal­li­sen ve­te­raa­ni­päi­vän seppele va­paus­so­tu­rei­den ja viime sodissa kaa­tu­nei­den muis­to­mer­kil­le – Lu­mi­joel­la ei ole enää yhtään so­ta­ve­te­raa­nia elossa

27.04.2021 14:34
Tilaajille

Lattia puh­taak­si mattoja varten – Lu­mi­joen ka­ted­raa­liin han­kit­tiin uudet käy­tä­vä­ma­tot yli kol­me­kym­men­tä vuotta pal­vel­lei­den tilalle

23.04.2021 09:05
Tilaajille

Pitkä on matka kir­kol­le – Uta­jär­vel­tä Lu­mi­joel­le kolme tuntia kestävä au­to­mat­ka päi­vit­täin ei haittaa Tarja Moi­las­ta, sillä hän nauttii työs­tään seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri­na

07.02.2021 09:05
Tilaajille
Kolumni

"Mu­siik­ki voi il­mais­ta näkyjä ja to­del­li­suut­ta, jota ra­tio­naa­li­nen tai loo­gi­nen ajat­te­lu ei ta­voi­ta" – Mu­sii­kin gen­rel­lä ei ole väliä, muis­tut­taa Lu­mi­joen Er­ja-kirk­ko­her­ra

25.11.2020 05:34
Tilaajille

Lu­mi­joel­la seu­ra­kun­nan kerhon suosi on säi­ly­nyt – syynä on las­ten­oh­jaa­ja Nella Koi­vu­sen mie­les­tä tiivis yhteys oh­jaa­jan, lasten ja van­hem­pien välillä

11.11.2020 19:06
Tilaajille
Kolumni

Ni­mik­ko­lä­he­tit Joel ja Signe vie­rai­li­vat Lu­mi­joel­la –"Kun oma va­kau­mus ei olekaan yleisen ym­pä­röi­vän kult­tuu­rin mu­kais­ta, joutuu oman iden­ti­tee­tin poh­ti­maan tässä valossa ehkä tie­toi­sem­min, kuin meillä täällä"

14.10.2020 06:00
Tilaajille