Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tupoksen koulun nuorten alueverkkotoimitus
Toimitustyö verkkotoimituksessa imaisee ysiluokkalaiset mukanaan – viikko huipentuu perjantaiseen Huomenta Lakeus -lähetykseen

Toi­mi­tus­työ verk­ko­toi­mi­tuk­ses­sa imaisee ysi­luok­ka­lai­set mu­ka­naan – viikko hui­pen­tuu per­jan­tai­seen Huo­men­ta Lakeus -lä­he­tyk­seen

31.01.2023 18:00
Tupoksen alueverkkotoimituksen päätoimittajaksi Pihla Hintikka – "Mielestäni osaan kirjoittaa ja kirjoittamisella voin vaikuttaa"

Tu­pok­sen alue­verk­ko­toi­mi­tuk­sen pää­toi­mit­ta­jak­si Pihla Hin­tik­ka – "Mie­les­tä­ni osaan kir­joit­taa ja kir­joit­ta­mi­sel­la voin vai­kut­taa"

21.01.2023 11:00
Näin Tupoksen nuorten verkkotoimitus työskenteli – yhdeksäsluokkalaiset tekivät runsaasti sisältöä Rantalakeuden verkkoon

Näin Tu­pok­sen nuorten verk­ko­toi­mi­tus työs­ken­te­li – yh­dek­säs­luok­ka­lai­set tekivät run­saas­ti si­säl­töä Ran­ta­la­keu­den verk­koon

11.02.2022 16:01
Kirjavinkki: Valitse aina tehtävä -  vai onko totuus parempi, jos haluat vielä elää

Kir­ja­vink­ki: Valitse aina tehtävä - vai onko totuus pa­rem­pi, jos haluat vielä elää

11.02.2022 14:56
Mikä peli innostaa eniten? Kyselyyn vastanneiden Tupoksen yläkoululaisten suosikkipeleiksi valikoituivat Minecraft, Fortnite ja Counter Strike

Mikä peli in­nos­taa eniten? Ky­se­lyyn vas­tan­nei­den Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lais­ten suo­sik­ki­pe­leik­si va­li­koi­tui­vat Mi­nec­raft, Fort­ni­te ja Counter Strike

11.02.2022 14:00
Näin sen koemme: Tukioppilastoiminta näkyy ja kuuluu Tupoksessa – "Olemme itse saaneet paljon uusia kokemuksia, esiintymisrohkeutta, uusia ystäviä, itseluottamusta ja unohtumattomia hetkiä"

Näin sen koemme: Tu­ki­op­pi­las­toi­min­ta näkyy ja kuuluu Tu­pok­ses­sa – "Olemme itse saaneet paljon uusia ko­ke­muk­sia, esiin­ty­mis­roh­keut­ta, uusia ys­tä­viä, it­se­luot­ta­mus­ta ja unoh­tu­mat­to­mia hetkiä"

11.02.2022 12:00
Yhteishaku käyntiin; kumpi on oikea valinta, lukio vai ammattikoulu? Toivottavasti kaikki löytävät itselleen sopivan ja mielenkiintoisen opiskelupaikan

Yh­teis­ha­ku käyn­tiin; kumpi on oikea va­lin­ta, lukio vai am­mat­ti­kou­lu? Toi­vot­ta­vas­ti kaikki löy­tä­vät it­sel­leen sopivan ja mie­len­kiin­toi­sen opis­ke­lu­pai­kan

11.02.2022 08:00
Padel uutena harrastuksena – Nykyään Suomessa on satoja kenttiä ja uusia perustetaan jatkuvasti

Padel uutena har­ras­tuk­se­na – Nykyään Suo­mes­sa on satoja kenttiä ja uusia pe­rus­te­taan jat­ku­vas­ti

11.02.2022 06:01
Tupoksen koulun draamaryhmäläiset lausuivat valitsemiaan runoja runopysäkeillä

Tu­pok­sen koulun draa­ma­ryh­mä­läi­set lau­sui­vat va­lit­se­miaan runoja ru­no­py­sä­keil­lä

10.02.2022 17:00
Tupoksen yläkoululaiset lukevat monipuolisesti uutisia – uutisten lähteenä on sosiaalinen media, mutta nuoret tarttuvat myös sanomalehtiin

Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lai­set lukevat mo­ni­puo­li­ses­ti uutisia – uu­tis­ten läh­tee­nä on so­siaa­li­nen media, mutta nuoret tart­tu­vat myös sa­no­ma­leh­tiin

10.02.2022 16:00
Kirjavinkki: Nadja Sumasen valloittavat tunnemyrskyt –  "Jokainen ihminen riittää omana itsenään, eikä kenenkään tarvitse miettiä, miltä näyttää tai ei näytä"

Kir­ja­vink­ki: Nadja Sumasen val­loit­ta­vat tun­ne­myrs­kyt – "Jo­kai­nen ihminen riittää omana it­se­nään, eikä ke­nen­kään tar­vit­se miet­tiä, miltä näyttää tai ei näytä"

10.02.2022 15:16
Onko Tupoksessa tarpeeksi hyvät liikuntamahdollisuudet nuorille? "Tenniskentän häkit pitäisi vaihtaa tai huoltaa hitsaamalla häkkien revenneet kohdat umpeen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Tu­pok­ses­sa tar­peek­si hyvät lii­kun­ta­mah­dol­li­suu­det nuo­ril­le? "Ten­nis­ken­tän häkit pitäisi vaihtaa tai huoltaa hit­saa­mal­la häkkien re­ven­neet kohdat umpeen"

10.02.2022 15:03
Kysely Tupoksen yläkoululaisille: Yli puolet koululaisista valitsee kirjan kansikuvan ja sen pituuden perusteella

Kysely Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lai­sil­le: Yli puolet kou­lu­lai­sis­ta va­lit­see kirjan kan­si­ku­van ja sen pi­tuu­den pe­rus­teel­la

10.02.2022 13:00
Hyvää huomenta lakeus! Katso tallenne Tupoksen koululta – luvassa mielenkiintoisia haastatteluja, musiikkia ja esityksiä

Hyvää huo­men­ta lakeus! Katso tal­len­ne Tu­pok­sen kou­lul­ta – luvassa mie­len­kiin­toi­sia haas­tat­te­lu­ja, mu­siik­kia ja esi­tyk­siä

10.02.2022 12:34
Tupoksen yhdeksäsluokkalaiset loivat chatfiktiosarjan koulun Youtube-kanavalle – katso yksi jakso täältä!

Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­set loivat chat­fik­tio­sar­jan koulun You­tu­be-ka­na­val­le – katso yksi jakso täältä!

10.02.2022 12:00
Näitä kirjoja Tupoksen opettajat suosittelevat – lue mikä teos on saanut Markun, Auvon ja Jaanan vaikuttumaan eniten

Näitä kirjoja Tu­pok­sen opet­ta­jat suo­sit­te­le­vat – lue mikä teos on saanut Markun, Auvon ja Jaanan vai­kut­tu­maan eniten

10.02.2022 11:00
Kirjavinkkaus: Kaipaatko fantasiaa ja jännitystä elämääsi? – Tartu Kaisan kirjavinkkiin!

Kir­ja­vink­kaus: Kai­paat­ko fan­ta­siaa ja jän­ni­tys­tä elä­mää­si? – Tartu Kaisan kir­ja­vink­kiin!

10.02.2022 11:00
Mullistaako tulivuorenpurkaus Italiassa Tupoksenkin ilmaston? 200 000 vuotta sitten purkauksen seurauksena suuri tuhkapilvi pimensi koko maapallon taivaan

Mul­lis­taa­ko tu­li­vuo­ren­pur­kaus Ita­lias­sa Tu­pok­sen­kin il­mas­ton? 200 000 vuotta sitten pur­kauk­sen seu­rauk­se­na suuri tuh­ka­pil­vi pimensi koko maa­pal­lon taivaan

10.02.2022 10:00
Kirjavinkkaus: Kiinnostaako rikollisuus ja rahanpesu? – Joose vinkkaa kaikkien aikojen rikoskirjan

Kir­ja­vink­kaus: Kiin­nos­taa­ko ri­kol­li­suus ja ra­han­pe­su? – Joose vinkkaa kaik­kien aikojen ri­kos­kir­jan

10.02.2022 09:00
Kännykkä hidastaa velvollisuuksia – koululaisten ruutuaika jopa kymmenen tuntia

Kän­nyk­kä hi­das­taa vel­vol­li­suuk­sia – ­kou­lu­lais­ten ruu­tu­ai­ka jopa kym­me­nen tuntia

09.02.2022 16:00