Kempele: Lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­mos­ta saa lainata kir­jas­to­kor­til­la mo­ni­puo­lis­ta vä­li­neis­töä – il­mai­sek­si

Lakeuden historia: "Jä­sen­mak­su mää­ri­tel­tiin mai­to­lit­rois­sa" – Veijo muis­te­lee unoh­duk­siin jääneen jär­jes­tön his­to­riaa

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tupoksen koulun nuorten alueverkkotoimitus
Kuukausi
Kuuluuko ananas pizzaan? Tupoksen koululaiset vastasivat pikaruokakyselyyn

Kuu­luu­ko ananas piz­zaan? Tu­pok­sen kou­lu­lai­set vas­ta­si­vat pi­ka­ruo­ka­ky­se­lyyn

09.02.2024 15:00
Nuoret tekevät ryöstöjä ja väärennösbisnestä tiettyjen merkkien takia – näin ilmiö näkyy Tupoksessa

Nuoret tekevät ryös­tö­jä ja vää­ren­nös­bis­nes­tä tiet­ty­jen merk­kien takia – näin ilmiö näkyy Tu­pok­ses­sa

06.02.2024 14:26
Tuposlaiset eivät seuraa aktiivisesti urheilua?

Tu­pos­lai­set eivät seuraa ak­tii­vi­ses­ti ur­hei­lua?

04.02.2024 15:00
Yllättääkö tuposlaisten pelivalinta? – Fortnite ylivoimaisesti suosituin

Yl­lät­tää­kö tu­pos­lais­ten pe­li­va­lin­ta? – ­Fort­ni­te yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin

04.02.2024 13:00
Vanhemmat
Tupoksen alakoululaiset osallistuvat Lego Mestarit -kilpailuun – Ideat pidetään vielä visusti salassa kilpakumppaneilta

Tu­pok­sen ala­kou­lu­lai­set osal­lis­tu­vat Lego Mes­ta­rit -kil­pai­luun – Ideat pi­de­tään vielä visusti salassa kil­pa­kump­pa­neil­ta

04.02.2024 09:00
Kun puhut toisesta ihmisestä silloin, kun hän ei ole paikalla, kerro asia niin kuin hän olisi paikalla

Kun puhut toi­ses­ta ih­mi­ses­tä sil­loin, kun hän ei ole pai­kal­la, kerro asia niin kuin hän olisi pai­kal­la

03.02.2024 18:00
Mielipide: Enemmän laadukasta proteiinia kouluruokiin!
Mielipidekirjoitus

Mie­li­pi­de: Enemmän laa­du­kas­ta pro­teii­nia kou­lu­ruo­kiin!

03.02.2024 16:00
Tilaajille
Suoratoistopalvelut jakavat mielipiteitä – Mitä mieltä Tupoksen nuoret olivat?

Suo­ra­tois­to­pal­ve­lut jakavat mie­li­pi­tei­tä – Mitä mieltä Tu­pok­sen nuoret olivat?

03.02.2024 15:00
Arvio: Koskettava Barbie-elokuva avartaa ajatusmaailmaa naisen asemasta

Arvio: Kos­ket­ta­va Bar­bie-elo­ku­va avartaa aja­tus­maail­maa naisen ase­mas­ta

03.02.2024 13:00
Miten saat lisää motivaatiota kouluarkeen?

Miten saat lisää mo­ti­vaa­tio­ta kou­luar­keen?

03.02.2024 13:00
Mielipide: Tupoksen tiet ovat vaarallisen huonokuntoisia
Mielipidekirjoitus

Mie­li­pi­de: Tu­pok­sen tiet ovat vaa­ral­li­sen huo­no­kun­toi­sia

03.02.2024 11:00
Tuposlaisten nuorten musiikkimaku yllätti – rap-musiikkia suosii yli kolmannes vastanneista

Tu­pos­lais­ten nuorten mu­siik­ki­ma­ku yllätti – rap-mu­siik­kia suosii yli kol­man­nes vas­tan­neis­ta

03.02.2024 09:00
Etkö saa unta iltaisin? – Tässä viisi vinkkiä unen saamiseen

Etkö saa unta il­tai­sin? – Tässä viisi vinkkiä unen saa­mi­seen

02.02.2024 18:00 1
Tilaajille
Kyselyn mukaan Tupoksen koulun viihtyvyys on laskenut

Kyselyn mukaan Tu­pok­sen koulun viih­ty­vyys on las­ke­nut

02.02.2024 16:00
Tilaajille
Pärjäisitkö yhdeksännellä luokalla? Vastaa näihin nopeaan kymmeneen kysymykseen ja selvitä se!

Pär­jäi­sit­kö yh­dek­sän­nel­lä luo­kal­la? Vastaa näihin nopeaan kym­me­neen ky­sy­myk­seen ja selvitä se!

02.02.2024 15:00 4
Viikonloppuja pidemmiksi – Työn ja opiskelun jälkeen pitäisi saada levätä riittävästi, kirjoittavat Anton ja Aaronit
Mielipidekirjoitus

Vii­kon­lop­pu­ja pi­dem­mik­si – Työn ja opis­ke­lun jälkeen pitäisi saada levätä riit­tä­väs­ti, kir­joit­ta­vat Anton ja Aaronit

02.02.2024 13:02
Ruotsi paljastui haastavimmaksi lukuaineeksi Tupoksessa – Kolmasosaa kyselyyn vastanneista helpottaisi erityisopettajalle pääseminen

Ruotsi pal­jas­tui haas­ta­vim­mak­si lu­kuai­neek­si Tu­pok­ses­sa – Kol­mas­osaa ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta hel­pot­tai­si eri­tyis­opet­ta­jal­le pää­se­mi­nen

03.02.2024 16:12
Ammattilaiset ovat huolissaan nuorten puhelimen käytöstä – Tupoksen nuoret läräävät sovelluksia tunteja päivässä

Am­mat­ti­lai­set ovat huo­lis­saan nuorten pu­he­li­men käy­tös­tä – Tu­pok­sen nuoret lä­rää­vät so­vel­luk­sia tunteja päi­väs­sä

02.02.2024 09:00
Opettajat kertovat, miten oppilaiden käytös on muuttunut vuosien varrella

Opet­ta­jat ker­to­vat, miten op­pi­lai­den käytös on muut­tu­nut vuosien var­rel­la

01.02.2024 18:00
Tupoksen alueverkkotoimituksen viikko huipentui perjantaina livelähetykseen – seuraa Rantalakeuden sivuilta

Tu­pok­sen alue­verk­ko­toi­mi­tuk­sen viikko hui­pen­tui per­jan­tai­na li­ve­lä­he­tyk­seen – seuraa Ran­ta­la­keu­den si­vuil­ta

01.02.2024 13:21