OSAO

Kem­pe­le­läi­nen Noora kil­pai­lee vi­her­ra­ken­ta­mi­sen fi­naa­lis­sa Zim­ma­rin edus­tal­la – Taitaja2021 -kil­pai­lu on poik­keuk­sel­li­ses­ti ha­jau­tet­tu 13 paik­ka­kun­nal­le

19.05.2021 09:00
Tilaajille

Voisiko Hai­luo­dos­sa opis­kel­la tu­le­vai­suu­des­sa vaikka mat­kai­lua­laa? OSAO:s­sa toi­vo­taan hai­luo­to­lais­ten haas­ta­van op­pi­lai­tos­ta, jotta visiot konk­re­ti­soi­tu­vat

11.03.2021 09:00
Tilaajille

Pirilän alueen ase­ma­kaa­va­muu­tos on aluil­laan, mutta kaa­voit­ta­ja­kin myön­tää, ettei hanke ole helppo – mihin käyt­töön Pirilän vanhat ra­ken­nuk­set voi­si­vat tulla?

11.02.2021 19:00
Tilaajille

OSAOn opis­ke­li­jat pa­laa­vat lä­hi­ope­tuk­seen 15. hel­mi­kuu­ta – toisen asteen kou­lu­tuk­ses­sa tur­vat­ta­va riit­tä­vä lä­hi­ope­tus

03.02.2021 14:50
Tilaajille