Tulipalot
Vähäsöyringeillä selvittiin säikähdyksellä – hakekattilan automaatiojärjestelmän vikaantuminen aiheutti tulipalovaaran, mutta onneksi naapurissa asuva Yrjö Pääskynen heräsi sankkaan savuun

Vä­hä­söy­rin­geil­lä sel­vit­tiin säi­käh­dyk­sel­lä – ha­ke­kat­ti­lan au­to­maa­tio­jär­jes­tel­män vi­kaan­tu­mi­nen ai­heut­ti tu­li­pa­lo­vaa­ran, mutta onneksi naa­pu­ris­sa asuva Yrjö Pääs­ky­nen heräsi sank­kaan savuun

18.11.2020 09:00 0
Tilaajille
Pellolla parkissa ollut traktori syttyi tuleen Tyrnävällä – tuli ei päässyt leviämään

Pel­lol­la par­kis­sa ollut trak­to­ri syttyi tuleen Tyr­nä­väl­lä – tuli ei päässyt le­viä­mään

14.11.2020 17:09 0
Tilaajille
Maatilan hakelämpölaitoksen kattilahuoneessa tulipalo Limingassa – palon syynä tekninen vika

Maa­ti­lan ha­ke­läm­pö­lai­tok­sen kat­ti­la­huo­nees­sa tu­li­pa­lo Li­min­gas­sa – palon syynä tek­ni­nen vika

12.11.2020 06:25 0
Korjaamohallin lämpökeskuksen seinä syttyi palamaan Kempeleessä – henkilökunta toimi ripeästi alkusammutuksessa

Kor­jaa­mo­hal­lin läm­pö­kes­kuk­sen seinä syttyi pa­la­maan Kem­pe­lees­sä – hen­ki­lö­kun­ta toimi ri­peäs­ti al­ku­sam­mu­tuk­ses­sa

14.10.2020 15:57 0
Zeurahuone Vanhan pappilan uudisrakennuksen nimeksi? Seurakuntalaisilta lukuisia nimiehdotuksia

Zeu­ra­huo­ne Vanhan pap­pi­lan uu­dis­ra­ken­nuk­sen ni­mek­si? Seu­ra­kun­ta­laisil­ta lu­kui­sia ni­mi­eh­do­tuk­sia

01.10.2020 06:30 0