Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tulipalot
Palovaroittimet siirtyvät pian taloyhtiöiden vastuulle – asukkaan tehtäväksi jää ilmoittaa, kun paristot loppuvat

Pa­lo­va­roit­ti­met siir­ty­vät pian ta­lo­yh­tiöi­den vas­tuul­le – asuk­kaan teh­tä­väk­si jää il­moit­taa, kun pa­ris­tot lop­pu­vat

03.12.2023 11:00
Tilaajille
Viimeaikaiset tulipalouutiset hätkähdyttävät – palovaroitin voi pelastaa henkiä, muistuttaa Heli
Pääkirjoitus

Vii­me­ai­kai­set tu­li­pa­lo­uu­ti­set hät­käh­dyt­tä­vät – pa­lo­va­roi­tin voi pe­las­taa henkiä, muis­tut­taa Heli

15.10.2023 14:01
Tilaajille
Kempeleläinen Anu Mikkola huomasi tiellä oudon sumun, mutta sitten haisi savu – Hetken päästä hän pelasti lapsiperheen palavasta talosta

Kem­pe­le­läi­nen Anu Mikkola huomasi tiellä oudon sumun, mutta sitten haisi savu – Hetken päästä hän pelasti lap­si­per­heen pa­la­vas­ta talosta

10.10.2023 13:40
Tilaajille
Tulipalo vei Annelilta ja Hannulta kaiken – "Kun pakenin palavasta talosta, ensimmäinen ajatus oli, että lasten ja lastenlasten valokuvat ja hääkuva jäivät sinne"

Tu­li­pa­lo vei An­ne­lil­ta ja Han­nul­ta kaiken – "Kun pakenin pa­la­vas­ta ta­los­ta, en­sim­mäi­nen ajatus oli, että lasten ja las­ten­las­ten va­lo­ku­vat ja hääkuva jäivät sinne"

16.09.2023 06:00
Tilaajille
Pistorasia alkoi kärytä omakotitalossa Tyrnävällä, palokunta tuli hätiin

Pis­to­ra­sia alkoi kärytä oma­ko­ti­ta­los­sa Tyr­nä­väl­lä, pa­lo­kun­ta tuli hätiin

22.08.2023 05:28
Kempeleen vanhan asemarakennuksen kuistilla paloi illansuussa – poliisi selvittää syttymissyytä

Kem­pe­leen vanhan ase­ma­ra­ken­nuk­sen kuis­til­la paloi il­lan­suus­sa – poliisi sel­vit­tää syt­ty­mis­syy­tä

20.08.2023 12:06
Ajoneuvonosturi syttyi palamaan Nelostiellä Limingassa

Ajo­neu­vo­nos­tu­ri syttyi pa­la­maan Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa

19.07.2023 13:26
Kempeleen tulipalobussin ovet aukesivat maanantain testissä – Varusmiehet saivat viiltohaavoja särjettyään ilmeisesti väärän ikkunan

Kem­pe­leen tu­li­pa­lo­bus­sin ovet au­ke­si­vat maa­nan­tain tes­tis­sä – Va­rus­mie­het saivat viil­to­haa­vo­ja sär­jet­tyään il­mei­ses­ti väärän ikkunan

18.07.2023 09:00
Tilaajille
Jätekasa paloi Hailuodossa – levisi lautakasaan, saatiin rajattua

Jä­te­ka­sa paloi Hai­luo­dos­sa – levisi lau­ta­ka­saan, saatiin ra­jat­tua

17.07.2023 22:21
Terassipalo alkaa useimmin grillistä – palovaroitin reagoi kovin hitaasti ulkopaloon

Te­ras­si­pa­lo alkaa useim­min gril­lis­tä – pa­lo­va­roi­tin reagoi kovin hi­taas­ti ul­ko­pa­loon

15.07.2023 15:00
Limingan Hirvinevalla maastopalo, rajavartiolaitoksen helikopteri apuna sammutuksessa

Li­min­gan Hir­vi­ne­val­la maas­to­pa­lo, ra­ja­var­tio­lai­tok­sen he­li­kop­te­ri apuna sam­mu­tuk­ses­sa

18.06.2023 17:32
Paloasemalla virtaa pelastava vesi – Kempeleen asemalla on noin 1 000 lähtöä vuodessa ja vastuulla 100 000 asukasta

Pa­lo­ase­mal­la virtaa pe­las­ta­va vesi – Kem­pe­leen ase­mal­la on noin 1 000 lähtöä vuo­des­sa ja vas­tuul­la 100 000 asu­kas­ta

02.06.2023 18:00
Tilaajille
Sähköautojen palot ovat vielä harvinaisia, mutta pelastuslaitoksellekin verrattain uusi asia – "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"

Säh­kö­au­to­jen palot ovat vielä har­vi­nai­sia, mutta pe­las­tus­lai­tok­sel­le­kin ver­rat­tain uusi asia – "Paras olisi hu­kut­taa auto jon­ne­kin"

31.05.2023 11:00
Tilaajille
Sirkkelin kärähtäminen aiheutti tulipalon teollisuuslaitoksessa Limingassa

Sirk­ke­lin kä­räh­tä­mi­nen ai­heut­ti tu­li­pa­lon teol­li­suus­lai­tok­ses­sa Li­min­gas­sa

26.05.2023 14:41
Kevät on roskien polton ja kulotuksen aikaa – Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos muistuttaa varovaisuudesta avotulen kanssa

Kevät on roskien polton ja ku­lo­tuk­sen aikaa – Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa va­ro­vai­suu­des­ta avo­tu­len kanssa

12.05.2023 09:00
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Hailuodossa – asukkaat pääsivät ulos omin avuin

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Hai­luo­dos­sa – asuk­kaat pää­si­vät ulos omin avuin

08.05.2023 07:46
Pieni kärrysauna vauroitui pahoin tulipalossa Kempeleessä

Pieni kär­ry­sau­na vau­roi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Kem­pe­lees­sä

30.04.2023 09:01
Pihasauna vaurioitui pahoin tulipalossa Limingan Ala-Temmeksellä

Pi­ha­sau­na vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Li­min­gan Ala-Tem­mek­sel­lä

29.04.2023 13:58
Kempeleläinen Yrjö tarkastutti palosammuttimensa vakuutusyhtiön juhlakierroksella – tärkeitä papereita hän säilyttää leivinuunissa

Kem­pe­le­läi­nen Yrjö tar­kas­tut­ti pa­lo­sam­mut­ti­men­sa va­kuu­tus­yh­tiön juh­la­kier­rok­sel­la – ­tär­kei­tä pa­pe­rei­ta hän säi­lyt­tää lei­vin­uu­nis­sa

06.04.2023 11:00
Tilaajille
Tyrnävällä syttyi tulipalo rivitaloasunnossa, mutta tilanteesta selvittiin savuvahingoilla

Tyr­nä­väl­lä syttyi tu­li­pa­lo ri­vi­ta­loa­sun­nos­sa, mutta ti­lan­tees­ta sel­vit­tiin sa­vu­va­hin­goil­la

05.04.2023 07:59