Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tulipalot
Leipomo Savilaakson toimintaan Limingassa voi tulla pitkä katkos tulipalon takia – "Seinät ovat kyllä pystyssä, mutta sisällä on tosi huono tilanne"

Leipomo Sa­vi­laak­son toi­min­taan Li­min­gas­sa voi tulla pitkä katkos tu­li­pa­lon takia – "Seinät ovat kyllä pys­tys­sä, mutta sisällä on tosi huono ti­lan­ne"

04.10.2022 17:56
Tilaajille
Pihasauna paloi Kempeleessä Kiurunkujalla – leviämisvaaraa ei ollut ja henkilövahingoilta vältyttiin

Pi­ha­sau­na paloi Kem­pe­lees­sä Kiu­run­ku­jal­la – le­viä­mis­vaa­raa ei ollut ja hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

21.09.2022 06:06
Vanhassa omakotitalossa syttyi tulipalo Lumijoella – seinä- ja kattorakenteita jouduttiin purkamaan

Van­has­sa oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Lu­mi­joel­la – seinä- ja kat­to­ra­ken­tei­ta jou­dut­tiin pur­ka­maan

06.09.2022 18:20
Asumattoman pihapiirin varastorakennus vaurioitui tulipalossa Limingassa

Asu­mat­to­man pi­ha­pii­rin va­ras­to­ra­ken­nus vau­rioi­tui tu­li­pa­los­sa Li­min­gas­sa

01.09.2022 17:56
Viljasiilossa syttyi tulipalo Tyrnävällä

Vil­ja­sii­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Tyr­nä­väl­lä

24.08.2022 17:18
Historiallisen rakennuksen menettäminen on yhteinen suru
Pääkirjoitus

His­to­rial­li­sen ra­ken­nuk­sen me­net­tä­mi­nen on yh­tei­nen suru

24.08.2022 15:19
Tilaajille
Limingan partiolaisten kokoontumispaikka kärsi pahoja vahinkoja tulipalossa – henkilövahingoilta vältyttiin, syttymissyystä ei tietoa

Li­min­gan par­tio­lais­ten ko­koon­tu­mis­paik­ka kärsi pahoja va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa – ­hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin, syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

23.08.2022 21:50
Varastokäytössä ollut autiotalo syttyi tuleen Limingassa – rakennus kärsi laajoja vaurioita

Va­ras­to­käy­tös­sä ollut au­tio­ta­lo syttyi tuleen Li­min­gas­sa – ra­ken­nus kärsi laajoja vau­rioi­ta

28.07.2022 08:10
Täysperävaunurekka paloi Nelostiellä Tyrnävän kohdalla – palo haittasi liikennettä 11 tunnin ajan

Täys­pe­rä­vau­nu­rek­ka paloi Ne­los­tiel­lä Tyr­nä­vän koh­dal­la – palo hait­ta­si lii­ken­net­tä 11 tunnin ajan

30.06.2022 08:55
Limingassa paloi varastorakennus, pelastuslaitos esti leviämisen puihin ja turvepohjaiseen maaperään

Li­min­gas­sa paloi va­ras­to­ra­ken­nus, pe­las­tus­lai­tos esti le­viä­mi­sen puihin ja tur­ve­poh­jai­seen maa­pe­rään

21.06.2022 20:56
Soranottoalueen huoltorakennus tuhoutui tulipalossa Kempeleessä

So­ran­ot­to­alueen huol­to­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kem­pe­lees­sä

04.06.2022 12:09
Kempeleessä järjestetyssä evakuointiharjoituksessa nuorisoseuralle syntyi evakuointikeskus – "Siksi harjoittelemme, että olisimme valmiina"

Kem­pe­lees­sä jär­jes­te­tys­sä eva­kuoin­ti­har­joi­tuk­ses­sa nuo­ri­so­seural­le syntyi eva­kuoin­ti­kes­kus – "Siksi har­joit­te­lem­me, että oli­sim­me val­mii­na"

07.05.2022 15:00
Tilaajille
Turvepöly räjähti ja sytytti palon lämpövoimalaitoksen turvevarastossa Limingassa, kukaan ei loukkaantunut

Tur­ve­pö­ly räjähti ja sytytti palon läm­pö­voi­ma­lai­tok­sen tur­ve­va­ras­tos­sa Li­min­gas­sa, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

03.05.2022 10:59
Romuttamolla palanut irtaimisto aiheutti hälytyksen suuresta rakennuspalosta Limingassa

Ro­mut­ta­mol­la palanut ir­tai­mis­to ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen suu­res­ta ra­ken­nus­pa­los­ta Li­min­gas­sa

05.04.2022 07:23
Autiotalo tuhoutui täysin tulipalossa Lumijoella

Au­tio­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Lu­mi­joel­la

17.03.2022 23:16
Omakotitalossa syttyi palo Oulunsalossa Nurmikujalla – rakennukselle mittavat palovahingot

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi palo Ou­lun­sa­los­sa Nur­mi­ku­jal­la – ra­ken­nuk­sel­le mit­ta­vat pa­lo­va­hin­got

01.02.2022 11:46
Tupoksen moduulikoulun lämpökeskuksessa olevan kompressorin kuumenemisesta alkunsa saanut tulipalo aiheutti merkittäviä palo- ja savukaasuvahinkoja

Tu­pok­sen mo­duu­li­kou­lun läm­pö­kes­kuk­ses­sa olevan komp­res­so­rin kuu­me­ne­mi­ses­ta alkunsa saanut tu­li­pa­lo ai­heut­ti mer­kit­tä­viä palo- ja sa­vu­kaa­su­va­hin­ko­ja

14.01.2022 19:14
Maalaamon ilmanvaihtokoneen komponentti kärähti ja savutti

Maa­laa­mon il­man­vaih­to­ko­neen kom­po­nent­ti kärähti ja savutti

11.01.2022 12:56
Henkilöauto syttyi palamaan omakotitalon pihassa Oulunsalossa

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­lon pihassa Ou­lun­sa­los­sa

10.01.2022 09:17
Autotalli kärsi mittavia vahinkoja tulipalossa Oulunsalossa – "Pieni riski siinä oli"

Au­to­tal­li kärsi mit­ta­via va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Ou­lun­sa­los­sa – "Pieni riski siinä oli"

10.01.2022 06:32