Tulipalot
Kuorma-autossa syttyi tulipalo Kempeleen Eteläsuomentiellä

Kuor­ma-au­tos­sa syttyi tu­li­pa­lo Kem­pe­leen Ete­lä­suo­men­tiel­lä

08.11.2021 08:03
Varastorakennus tuhoutui täysin tulipalossa Oulunsalossa, kipinöitä levisi lähialueelle – "Onneksi oli märkä keli"

Va­ras­to­ra­ken­nus tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Ou­lun­sa­los­sa, ki­pi­nöi­tä levisi lä­hi­alueel­le – "On­nek­si oli märkä keli"

05.10.2021 06:36
Limingan Järvenpääntiellä sijaitsevassa autiotalossa sytytettiin yöllä palo – tuli rajoittui pienelle alueelle

Li­min­gan Jär­ven­pään­tiel­lä si­jait­se­vas­sa au­tio­ta­los­sa sy­ty­tet­tiin yöllä palo – tuli ra­joit­tui pie­nel­le alueel­le

27.07.2021 06:51
Autotalli, auto ja traktori tuhoutuivat tulipalossa Tyrnävän Rannanpohjassa

Au­to­tal­li, auto ja trak­to­ri tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Tyr­nä­vän Ran­nan­poh­jas­sa

21.07.2021 13:25
Myrskytehtävät jatkuvat Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella  – pelastuslaitokselle tehtiin 300 hälytystä pelkästään tiistain aikana

Myrs­ky­teh­tä­vät jat­ku­vat Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la – pe­las­tus­lai­tok­sel­le tehtiin 300 hä­ly­tys­tä pel­käs­tään tiis­tain aikana

23.06.2021 10:11
Yksi ihminen kuoli rivitalon palossa Hailuodossa lauantaina – Poliisi uskoo palon syttyneen tapaturmaisesti

Yksi ihminen kuoli ri­vi­ta­lon palossa Hai­luo­dos­sa lauan­tai­na – Poliisi uskoo palon syt­ty­neen ta­pa­tur­mai­ses­ti

07.06.2021 15:04
Rivitaloasunto paloi pahoin Hailuodossa

Ri­vi­ta­loa­sun­to paloi pahoin Hai­luo­dos­sa

05.06.2021 11:43
Rivitaloasunto paloi asumiskelvottomaan kuntoon Lumijoella – asukas heräsi palovaroittimen ääneen

Ri­vi­ta­loa­sun­to paloi asu­mis­kel­vot­to­maan kuntoon Lu­mi­joel­la – asukas heräsi pa­lo­va­roit­ti­men ääneen

16.05.2021 11:39
Tulipalo tuhosi roskakatoksen ja vaurioitti vieressä ollutta autoa Limingan keskustassa Pakolantiellä

Tu­li­pa­lo tuhosi ros­ka­ka­tok­sen ja vau­rioit­ti vie­res­sä ollutta autoa Li­min­gan kes­kus­tas­sa Pa­ko­lan­tiel­lä

06.05.2021 14:49
Tulipalo runteli omakotitalon asuinkelvottomaan kuntoon Kempeleessä

Tu­li­pa­lo runteli oma­ko­ti­ta­lon asuin­kel­vot­to­maan kuntoon Kem­pe­lees­sä

06.04.2021 06:17

Lin­ja-au­ton moot­to­ri­ti­las­sa syttyi tu­li­pa­lo Kem­pe­lees­sä

14.03.2021 16:22
Uuden pappilan rakennustöiden aloittamiselle ei vieläkään tarkkaa aikataulua – Kempeleen seurakunta ja vakuutusyhtiö jatkavat neuvotteluja tulipalon korvaussummasta: "On ollut yllätys, että asia on edennyt näin hitaasti"

Uuden pap­pi­lan ra­ken­nus­töi­den aloit­ta­mi­sel­le ei vie­lä­kään tarkkaa ai­ka­tau­lua – Kem­pe­leen seu­ra­kun­ta ja va­kuu­tus­yh­tiö jat­ka­vat neu­vot­te­lu­ja tu­li­pa­lon kor­vaus­sum­mas­ta: "On ollut yl­lä­tys, että asia on edennyt näin hi­taas­ti"

22.01.2021 17:06
Tilaajille
160-neliöinen halli syttyi tuleen Oulunsalossa – henkilövahingoilta vältyttiin

160-ne­liöi­nen halli syttyi tuleen Ou­lun­sa­los­sa – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

07.01.2021 07:01
Savusauna tuhoutui tulipalossa Kempeleessä – palo sai alkunsa saunan lämmityksestä

Sa­vu­sau­na tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kem­pe­lees­sä – palo sai alkunsa saunan läm­mi­tyk­ses­tä

02.01.2021 19:24
Autotalli kärsi pahoja vahinkoja tulipalossa Lumijoella – palon sytytti todennäköisesti sähkölaite

Au­to­tal­li kärsi pahoja va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Lu­mi­joel­la – palon sytytti to­den­nä­köi­ses­ti säh­kö­lai­te

23.12.2020 22:15
Vanha hirsirakennus tuhoutui tulipalossa Tyrnävällä – palopesäkkeiden sammuttaminen kesti useita tunteja

Vanha hir­si­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Tyr­nä­väl­lä – pa­lo­pe­säk­kei­den sam­mut­ta­mi­nen kesti useita tunteja

09.12.2020 18:22
Vähäsöyringeillä selvittiin säikähdyksellä – hakekattilan automaatiojärjestelmän vikaantuminen aiheutti tulipalovaaran, mutta onneksi naapurissa asuva Yrjö Pääskynen heräsi sankkaan savuun

Vä­hä­söy­rin­geil­lä sel­vit­tiin säi­käh­dyk­sel­lä – ha­ke­kat­ti­lan au­to­maa­tio­jär­jes­tel­män vi­kaan­tu­mi­nen ai­heut­ti tu­li­pa­lo­vaa­ran, mutta onneksi naa­pu­ris­sa asuva Yrjö Pääs­ky­nen heräsi sank­kaan savuun

18.11.2020 09:00
Tilaajille
Pellolla parkissa ollut traktori syttyi tuleen Tyrnävällä – tuli ei päässyt leviämään

Pel­lol­la par­kis­sa ollut trak­to­ri syttyi tuleen Tyr­nä­väl­lä – tuli ei päässyt le­viä­mään

14.11.2020 17:38
Tilaajille
Maatilan hakelämpölaitoksen kattilahuoneessa tulipalo Limingassa – palon syynä tekninen vika

Maa­ti­lan ha­ke­läm­pö­lai­tok­sen kat­ti­la­huo­nees­sa tu­li­pa­lo Li­min­gas­sa – palon syynä tek­ni­nen vika

12.11.2020 06:25
Korjaamohallin lämpökeskuksen seinä syttyi palamaan Kempeleessä – henkilökunta toimi ripeästi alkusammutuksessa

Kor­jaa­mo­hal­lin läm­pö­kes­kuk­sen seinä syttyi pa­la­maan Kem­pe­lees­sä – hen­ki­lö­kun­ta toimi ri­peäs­ti al­ku­sam­mu­tuk­ses­sa

14.10.2020 15:57