Mainos: Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 2 kk 6,75 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Tulipalot
Kempeleessä järjestetyssä evakuointiharjoituksessa nuorisoseuralle syntyi evakuointikeskus – "Siksi harjoittelemme, että olisimme valmiina"

Kem­pe­lees­sä jär­jes­te­tys­sä eva­kuoin­ti­har­joi­tuk­ses­sa nuo­ri­so­seural­le syntyi eva­kuoin­ti­kes­kus – "Siksi har­joit­te­lem­me, että oli­sim­me val­mii­na"

07.05.2022 15:00
Tilaajille
Turvepöly räjähti ja sytytti palon lämpövoimalaitoksen turvevarastossa Limingassa, kukaan ei loukkaantunut

Tur­ve­pö­ly räjähti ja sytytti palon läm­pö­voi­ma­lai­tok­sen tur­ve­va­ras­tos­sa Li­min­gas­sa, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

03.05.2022 10:59
Romuttamolla palanut irtaimisto aiheutti hälytyksen suuresta rakennuspalosta Limingassa

Ro­mut­ta­mol­la palanut ir­tai­mis­to ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen suu­res­ta ra­ken­nus­pa­los­ta Li­min­gas­sa

05.04.2022 07:23
Autiotalo tuhoutui täysin tulipalossa Lumijoella

Au­tio­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Lu­mi­joel­la

17.03.2022 23:16
Omakotitalossa syttyi palo Oulunsalossa Nurmikujalla – rakennukselle mittavat palovahingot

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi palo Ou­lun­sa­los­sa Nur­mi­ku­jal­la – ra­ken­nuk­sel­le mit­ta­vat pa­lo­va­hin­got

01.02.2022 11:46
Tupoksen moduulikoulun lämpökeskuksessa olevan kompressorin kuumenemisesta alkunsa saanut tulipalo aiheutti merkittäviä palo- ja savukaasuvahinkoja

Tu­pok­sen mo­duu­li­kou­lun läm­pö­kes­kuk­ses­sa olevan komp­res­so­rin kuu­me­ne­mi­ses­ta alkunsa saanut tu­li­pa­lo ai­heut­ti mer­kit­tä­viä palo- ja sa­vu­kaa­su­va­hin­ko­ja

14.01.2022 19:14
Maalaamon ilmanvaihtokoneen komponentti kärähti ja savutti

Maa­laa­mon il­man­vaih­to­ko­neen kom­po­nent­ti kärähti ja savutti

11.01.2022 12:56
Henkilöauto syttyi palamaan omakotitalon pihassa Oulunsalossa

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­lon pihassa Ou­lun­sa­los­sa

10.01.2022 09:17
Autotalli kärsi mittavia vahinkoja tulipalossa Oulunsalossa – "Pieni riski siinä oli"

Au­to­tal­li kärsi mit­ta­via va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Ou­lun­sa­los­sa – "Pieni riski siinä oli"

10.01.2022 06:32
Omakotitalon lisärakennus paloi Lumijoella

Oma­ko­ti­ta­lon li­sä­ra­ken­nus paloi Lu­mi­joel­la

30.12.2021 06:17
Kuorma-autossa syttyi tulipalo Kempeleen Eteläsuomentiellä

Kuor­ma-au­tos­sa syttyi tu­li­pa­lo Kem­pe­leen Ete­lä­suo­men­tiel­lä

08.11.2021 08:03
Varastorakennus tuhoutui täysin tulipalossa Oulunsalossa, kipinöitä levisi lähialueelle – "Onneksi oli märkä keli"

Va­ras­to­ra­ken­nus tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Ou­lun­sa­los­sa, ki­pi­nöi­tä levisi lä­hi­alueel­le – "On­nek­si oli märkä keli"

05.10.2021 06:36
Limingan Järvenpääntiellä sijaitsevassa autiotalossa sytytettiin yöllä palo – tuli rajoittui pienelle alueelle

Li­min­gan Jär­ven­pään­tiel­lä si­jait­se­vas­sa au­tio­ta­los­sa sy­ty­tet­tiin yöllä palo – tuli ra­joit­tui pie­nel­le alueel­le

27.07.2021 06:51
Autotalli, auto ja traktori tuhoutuivat tulipalossa Tyrnävän Rannanpohjassa

Au­to­tal­li, auto ja trak­to­ri tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Tyr­nä­vän Ran­nan­poh­jas­sa

21.07.2021 13:25
Myrskytehtävät jatkuvat Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella  – pelastuslaitokselle tehtiin 300 hälytystä pelkästään tiistain aikana

Myrs­ky­teh­tä­vät jat­ku­vat Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la – pe­las­tus­lai­tok­sel­le tehtiin 300 hä­ly­tys­tä pel­käs­tään tiis­tain aikana

23.06.2021 10:11
Yksi ihminen kuoli rivitalon palossa Hailuodossa lauantaina – Poliisi uskoo palon syttyneen tapaturmaisesti

Yksi ihminen kuoli ri­vi­ta­lon palossa Hai­luo­dos­sa lauan­tai­na – Poliisi uskoo palon syt­ty­neen ta­pa­tur­mai­ses­ti

07.06.2021 15:04
Rivitaloasunto paloi pahoin Hailuodossa

Ri­vi­ta­lo­asun­to paloi pahoin Hai­luo­dos­sa

05.06.2021 11:43
Rivitaloasunto paloi asumiskelvottomaan kuntoon Lumijoella – asukas heräsi palovaroittimen ääneen

Ri­vi­ta­lo­asun­to paloi asu­mis­kel­vot­to­maan kuntoon Lu­mi­joel­la – asukas heräsi pa­lo­va­roit­ti­men ääneen

16.05.2021 11:39
Tulipalo tuhosi roskakatoksen ja vaurioitti vieressä ollutta autoa Limingan keskustassa Pakolantiellä

Tu­li­pa­lo tuhosi ros­ka­ka­tok­sen ja vau­rioit­ti vie­res­sä ollutta autoa Li­min­gan kes­kus­tas­sa Pa­ko­lan­tiel­lä

06.05.2021 14:49
Tulipalo runteli omakotitalon asuinkelvottomaan kuntoon Kempeleessä

Tu­li­pa­lo runteli oma­ko­ti­ta­lon asuin­kel­vot­to­maan kuntoon Kem­pe­lees­sä

06.04.2021 06:17