Oulu 2026
Elina kehuu Tyrnävän tapahtumia keskellä hektisintä sumaa: "Tuotamme kulttuuripääkaupunkihankkeeseen sisältöjä elävää kulttuuriympäristöämme hyödyntäen"
Kolumni

Elina kehuu Tyr­nä­vän ta­pah­tu­mia kes­kel­lä hek­ti­sin­tä sumaa: "Tuo­tam­me kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen si­säl­tö­jä elävää kult­tuu­ri­ym­pä­ris­töäm­me hyö­dyn­täen"

24.08.2022 06:01
Kun matkustaa kauas, näkee lähelle – Mikko kaipasi matkoillaan vesihanaa ja hämmästeli lämmöstä mutkalle vääntyneitä kiskoja
Kolumni

Kun mat­kus­taa kauas, näkee lähelle – Mikko kaipasi mat­koil­laan ve­si­ha­naa ja häm­mäs­te­li läm­mös­tä mut­kal­le vään­ty­nei­tä kiskoja

03.08.2022 09:00
Tilaajille
Pohjoissuomalainen puhdas lähiruoka sai oman tuotemerkin – Pohjois-Suomeen jatkossa halutaan ruokamatkailua

Poh­jois­suo­ma­lai­nen puhdas lä­hi­ruo­ka sai oman tuo­te­mer­kin – Poh­jois-Suo­meen jat­kos­sa ha­lu­taan ruo­ka­mat­kai­lua

09.03.2022 15:00
Tilaajille
Suomeenkin opintolainahyvitys? Tyrnävällä vieraillut tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen esittää Norjan mallia syrjäseutujen osaajapulan torjumiseksi

Suo­meen­kin opin­to­lai­na­hy­vi­tys? Tyr­nä­väl­lä vie­rail­lut tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen esittää Norjan mallia syr­jä­seu­tu­jen osaa­ja­pu­lan tor­ju­mi­sek­si

08.02.2022 11:35
Tilaajille
Oulu2023 – mikäs luku se on? Mikko esittää, että Oulu 2023 olisi hyvän keskustelukulttuurin mallikunta
Kolumni

Oulu2023 – mikäs luku se on? Mikko esit­tää, että Oulu 2023 olisi hyvän kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin mal­li­kun­ta

20.10.2021 06:01
Kulttuuripääkaupunkivuosi 2026  käynnistää paljon hankkeita– Mikko Salmelle tärkeintä on silti toivo ja tunne siitä, että pohjoisella on merkitystä  ja tulevaisuus
Kolumni

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­si 2026 käyn­nis­tää paljon hank­kei­ta– Mikko Sal­mel­le tär­kein­tä on silti toivo ja tunne siitä, että poh­joi­sel­la on mer­ki­tys­tä ja tu­le­vai­suus

30.06.2021 06:01