Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Liminka
Viimeisin 12 tuntia
ARKISTOSTA: Kansa virtasi suojeluskunnan käynnistämään elokuvateatteriin, sillä valkokankailta välitettiin suuria tunteita ja herkkiä hetkiä

AR­KIS­TOS­TA: Kansa virtasi suo­je­lus­kun­nan käyn­nis­tä­mään elo­ku­va­teat­te­riin, sillä val­ko­kan­kail­ta vä­li­tet­tiin suuria tun­tei­ta ja herkkiä hetkiä

05.02.2023 18:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
"Ihminen voi lähteä Tupoksesta, mutta Tupos ei ihmisestä" – millainen Tupos on asuinpaikkana asukkaiden mielestä?

"Ih­mi­nen voi lähteä Tu­pok­ses­ta, mutta Tupos ei ih­mi­ses­tä" – mil­lai­nen Tupos on asuin­paik­ka­na asuk­kai­den mie­les­tä?

05.02.2023 06:00
Viikko ja vanhemmat
Ruukin ja Oulun väliä liikennöivä paikallisjuna pysähtyi kymmenellä seisakkeella 50- ja 60-luvuilla ja Reino Sevón muistelee, millaista lähijunaliikenne tuolloin oli – Katso myös videoita junaliikenteestä

Ruukin ja Oulun väliä lii­ken­nöi­vä pai­kal­lis­ju­na py­säh­tyi kym­me­nel­lä sei­sak­keel­la 50- ja 60-lu­vuil­la ja Reino Sevón muis­te­lee, mil­lais­ta lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tuol­loin oli – Katso myös vi­deoi­ta ju­na­lii­ken­tees­tä

04.02.2023 18:00
Tilaajille
Limingan keskustaan suunnitellaan pyöräbaanaa – samalla myös tien rakennetta aiotaan parantaa

Li­min­gan kes­kus­taan suun­ni­tel­laan pyö­rä­baa­naa – samalla myös tien ra­ken­net­ta aiotaan pa­ran­taa

03.02.2023 15:00
Tiesitkö, mitä kaikkea tekoäly tekee nykyisin? Testasimme tekoälyn tekemää kuvataidetta, runoja ja valokuvia

Tie­sit­kö, mitä kaikkea tekoäly tekee ny­kyi­sin? Tes­ta­sim­me te­ko­älyn tekemää ku­va­tai­det­ta, runoja ja va­lo­ku­via

03.02.2023 12:00
Hyvää huomenta lakeus! Katso nuorten tähdittämän suoran lähetyksen tallenne Tupoksen kirjastolta – mukana myös taikuri Elias Kvist

Hyvää huo­men­ta lakeus! Katso nuorten täh­dit­tä­män suoran lä­he­tyk­sen tal­len­ne Tu­pok­sen kir­jas­tol­ta – mukana myös taikuri Elias Kvist

03.02.2023 07:30
Selkämaantie on usein huonossa kunnossa – se vaikuttaa alueella asuvien lasten ja nuorten koulunkäyntiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sel­kä­maan­tie on usein huo­nos­sa kun­nos­sa – se vai­kut­taa alueel­la asuvien lasten ja nuorten kou­lun­käyn­tiin

03.02.2023 07:17
Turvallisuusalaa opiskeleva Maria nauttii opiskeluistaan – "Rakastuin alaan, opintoihin sekä tähän kouluun"

Tur­val­li­suus­alaa opis­ke­le­va Maria nauttii opis­ke­luis­taan – "Ra­kas­tuin alaan, opin­toi­hin sekä tähän kou­luun"

03.02.2023 06:00
Tilaajille
Liminkalaisen rakennusyhtiö Siklan muutosneuvotteluissa päätettiin irtisanoa 2–4 työntekijää, kymmeniä lomautetaan – saneerausmenettely etenee, taustalla kymmenien miljoonien eurojen velat

Li­min­ka­lai­sen ra­ken­nus­yh­tiö Siklan muu­tos­neu­vot­te­luis­sa pää­tet­tiin ir­ti­sa­noa 2–4 työn­te­ki­jää, kym­me­niä lo­mau­te­taan – sa­nee­raus­me­net­te­ly etenee, taus­tal­la kym­me­nien mil­joo­nien eurojen velat

02.02.2023 16:21
Tilaajille
Millainen on Tupoksen koulun yhdeksäsluokkalaisten jatko-opiskelusuunnitelma? Lukio kiinnostaa, samoin ammattikoulun tekniset alat

Mil­lai­nen on Tu­pok­sen koulun yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten jat­ko-opis­ke­lu­suun­ni­tel­ma? Lukio kiin­nos­taa, samoin am­mat­ti­kou­lun tek­ni­set alat

02.02.2023 15:00
HaLi-harrastustoiminta mahdollistaa monipuolisen harrastamisen koulupäivien jälkeen – oppilaiden mielipiteitä kuunnellaan

Ha­Li-har­ras­tus­toi­min­ta mah­dol­lis­taa mo­ni­puo­li­sen har­ras­ta­mi­sen kou­lu­päi­vien jälkeen – op­pi­lai­den mie­li­pi­tei­tä kuun­nel­laan

02.02.2023 14:37
Katso video: Tupoksen koulun välituntipihalle tarvittaisiin lisää aktiviteetteja, lisäksi piha on ahdas

Katso video: Tu­pok­sen koulun vä­li­tun­ti­pi­hal­le tar­vit­tai­siin lisää ak­ti­vi­teet­te­ja, lisäksi piha on ahdas

02.02.2023 12:00
Miten hyvin sinä tunnet Tuposcityn? Vastaa kysymyksiin ja katso millainen Tupostietäjä olet!

Miten hyvin sinä tunnet Tu­pos­ci­tyn? Vastaa ky­sy­myk­siin ja katso mil­lai­nen Tu­pos­tie­tä­jä olet!

02.02.2023 11:00
Tällainen on tyypillinen tuposlainen yhdeksäsluokkalainen – iso osa harrastaa urheilua ja yli puolet on jättänyt päihdekokeilut tekemättä

Täl­lai­nen on tyy­pil­li­nen tu­pos­lai­nen yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen – iso osa har­ras­taa ur­hei­lua ja yli puolet on jät­tä­nyt päih­de­ko­kei­lut te­ke­mät­tä

02.02.2023 09:00
”Väsyttää, ärsyttää ja aina jää viime tippaan” – näin koulutyö vaikuttaa Tupoksen yhdeksäsluokkalaisten hyvinvointiin

”Vä­syt­tää, är­syt­tää ja aina jää viime tip­paan” – näin kou­lu­työ vai­kut­taa Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten hy­vin­voin­tiin

01.02.2023 17:00
Mistä rahat Jutkokylän aluereittiin? Limingan kunnanhallituksen kolme äänestystä enteilee uusia äänestyksiä ensi viikon maanantain valtuustossa

Mistä rahat Jut­ko­ky­län alue­reit­tiin? Li­min­gan kun­nan­hal­li­tuk­sen kolme ää­nes­tys­tä en­tei­lee uusia ää­nes­tyk­siä ensi viikon maa­nan­tain val­tuus­tos­sa

01.02.2023 15:00
Tilaajille
Aamupalakysely Tupoksen yhdeksäsluokkalaisille: Alle puolet yhdeksäsluokkalaisista syö aamupalan

Aa­mu­pa­la­ky­se­ly Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­sil­le: Alle puolet yh­dek­säs­luok­ka­lai­sis­ta syö aa­mu­pa­lan

01.02.2023 12:00
Video: Mies kaahaa poliisia karkuun jopa yli 180 km/h – Oulusta alkanut takaa-ajo päättyy lopulta Limingassa, kun auto suistuu ojaan

Video: Mies kaahaa po­lii­sia karkuun jopa yli 180 km/h – Oulusta alkanut ta­kaa-ajo päättyy lopulta Li­min­gas­sa, kun auto suistuu ojaan

31.01.2023 16:25
Tilaajille
Kortiton kuski pakeni poliisia Pohjantiellä 187 kilometrin tuntinopeutta – huumeiden vaikutuksen alainen pakomatka päättyi Limingassa ojaan

Kor­ti­ton kuski pakeni po­lii­sia Poh­jan­tiel­lä 187 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peut­ta – huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alainen pa­ko­mat­ka päättyi Li­min­gas­sa ojaan

31.01.2023 06:00
Tilaajille
Vaihto-oppilasvuotta Limingassa viettävä Jessica odottaa näkevänsä keskiyön auringon – kotiinviemisinä mukaan lähtee ainakin opit pyöräilykulttuurista

Vaih­to-op­pi­las­vuot­ta Li­min­gas­sa viet­tä­vä Jessica odottaa nä­ke­vän­sä kes­ki­yön au­rin­gon – ko­tiin­vie­mi­si­nä mukaan lähtee ainakin opit pyö­räi­ly­kult­tuu­ris­ta

30.01.2023 18:00
Tilaajille