Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Liminka
Viimeisin 24 tuntia
Limingan Wanhan ajan joulussa Joulupukki ja Aku Sipola – lauantain tapahtumaan odotetaan paljon väkeä

Li­min­gan Wanhan ajan jou­lus­sa Jou­lu­puk­ki ja Aku Sipola – ­lauan­tain ta­pah­tu­maan odo­te­taan paljon väkeä

30.11.2023 11:00
Tilaajille
Viikko
"Siitä pankinjohtaja suutahti ja poistui ovet paukkuen", muistelee Raimo Utriainen – 40 vuoden yrittäjyyteen sopii 90-luvun alun lama ja pojan kanssa solmittu yhtiökumppanuus

"Siitä pan­kin­joh­ta­ja suu­tah­ti ja poistui ovet pauk­kuen", muis­te­lee Raimo Ut­riai­nen – 40 vuoden yrit­tä­jyy­teen sopii 90-lu­vun alun lama ja pojan kanssa sol­mit­tu yh­tiö­kump­pa­nuus

29.11.2023 18:00
Tilaajille
Miten lakeuden kunnat panostavat ilmastotyöhön – Helin hakutesti osoitti, että Limingassa se näkyy ylivoimaisesti parhaiten
Kolumni

Miten la­keu­den kunnat pa­nos­ta­vat il­mas­to­työ­hön – Helin ha­ku­tes­ti osoit­ti, että Li­min­gas­sa se näkyy yli­voi­mai­ses­ti par­hai­ten

28.11.2023 18:00
Tilaajille
Kunnanhallitus haluaa ydinkeskustan kaavamuutoksen lausuntoon ja kehittämiskorvaukseen vielä uutta mietintää – hallitus äänesti asiasta

Kun­nan­hal­li­tus haluaa ydin­kes­kus­tan kaa­va­muu­tok­sen lau­sun­toon ja ke­hit­tä­mis­kor­vauk­seen vielä uutta mie­tin­tää – ­hal­li­tus äänesti asiasta

28.11.2023 16:30
Tilaajille
Lapsiystävällisyys on investointi hyvinvointiin ja tulevaisuuteen, toteaa Limingan kunnanjohtaja Pekka
Kolumni

Lap­si­ys­tä­väl­li­syys on in­ves­toin­ti hy­vin­voin­tiin ja tu­le­vai­suu­teen, toteaa Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja Pekka

28.11.2023 15:11
Tiukkaa kampaa ja säästöjä etsimällä Liminka nitisti alijäämäodotukseen miljoonaan euroon – ensi vuonna kunta vetää henkeä

Tiukkaa kampaa ja sääs­tö­jä et­si­mäl­lä Liminka nitisti ali­jää­mä­odo­tuk­seen mil­joo­naan euroon – ensi vuonna kunta vetää henkeä

28.11.2023 11:00
Tilaajille
Kamrockin louhossuunnitelmat huolestuttavat Limingassa – "Kuka haluaa poimia kivipölyn peitossa olevia marjoja?"

Kam­roc­kin lou­hos­suun­ni­tel­mat huo­les­tut­ta­vat Li­min­gas­sa – "Kuka haluaa poimia ki­vi­pö­lyn pei­tos­sa olevia mar­jo­ja?"

28.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Katso video: Liminkalaisen Hanneliisan työura on murroksessa – sairaanhoitajan työ vaihtuu koirahierontaa tarjoavaksi pienyritykseksi

Katso video: Li­min­ka­lai­sen Han­ne­lii­san työura on mur­rok­ses­sa – sai­raan­hoi­ta­jan työ vaihtuu koi­ra­hieron­taa tar­joa­vak­si pien­yri­tyk­sek­si

27.11.2023 18:00
Tilaajille
Tällä pienellä testillä voit tarkastaa koirasi lihaskunnon

Tällä pie­nel­lä tes­til­lä voit tar­kas­taa koirasi li­has­kun­non

27.11.2023 16:17
Tilaajille
Poliisi: Rattijuopon epäillään aiheuttaneen rajun nokkakolarin aamulla Limingassa – yksi ihminen irrotettiin puristuksista

Po­lii­si: Rat­ti­juo­pon epäil­lään ai­heut­ta­neen rajun nok­ka­ko­la­rin aamulla Li­min­gas­sa – yksi ihminen ir­ro­tet­tiin pu­ris­tuk­sis­ta

27.11.2023 12:47
Katso suora lähetys: Niittarit saa Krankka-areenalla vastaansa joukkion Pohjois-Karjalasta – miten käy?

Katso suora lä­he­tys: Niit­ta­rit saa Krank­ka-aree­nal­la vas­taan­sa jouk­kion Poh­jois-Kar­ja­las­ta – miten käy?

26.11.2023 13:00
Tilaajille
Valotaidetta ja veden solinaa Tupoksen täyttelyssä – koululaiset intoutuivat monipuoliseen taidetyöhön

Va­lo­tai­det­ta ja veden solinaa Tu­pok­sen täyt­te­lys­sä – kou­lu­lai­set in­tou­tui­vat mo­ni­puo­li­seen tai­de­työ­hön

24.11.2023 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kuuntele podcast: Pressiklubikausi käyntiin – mistä Tupoksen nuoret keskustelevat

Kuun­te­le pod­cast: Pres­si­klu­bi­kau­si käyn­tiin – mistä Tu­pok­sen nuoret kes­kus­te­le­vat

23.11.2023 18:00
Tilaajille
Limingan Wanhan ajan jouluun pääsee Lättähattu-kyydillä Oulusta ja Kempeleestä

Li­min­gan Wanhan ajan jouluun pääsee Lät­tä­hat­tu-kyy­dil­lä Oulusta ja Kem­pe­lees­tä

23.11.2023 15:00
Merikosken Laulu konsertoi Limingan Heikki Sarvela -salissa sunnuntaina joululaulujen merkeissä

Me­ri­kos­ken Laulu kon­ser­toi Li­min­gan Heikki Sarvela -sa­lis­sa sun­nun­tai­na jou­lu­lau­lu­jen mer­keis­sä

23.11.2023 13:00
Tubettajakin kohtaa työssään vihapuhetta – Tupoksen koulu pääsi mukaan Loistokeskustelija-kiertueelle keskustelemaan

Tu­bet­ta­ja­kin kohtaa työs­sään vi­ha­pu­het­ta – Tu­pok­sen koulu pääsi mukaan Lois­to­kes­kus­te­li­ja-kier­tueel­le kes­kus­te­le­maan

23.11.2023 11:00
Tilaajille
Ritva Laitinen luotsaamaan Liminka-Lumijoen Perussuomalaisia

Ritva Lai­ti­nen luot­saa­maan Li­min­ka-Lu­mi­joen Pe­rus­suo­ma­lai­sia

21.11.2023 15:00
Tilaajille
Limingan kunta pääomittaa Lakeustaloa miljoonan euron lainalla – yhtiötä rasittavat kasvaneet korkokustannukset

Li­min­gan kunta pää­omit­taa La­keus­ta­loa mil­joo­nan euron lai­nal­la – yh­tiö­tä ra­sit­ta­vat kas­va­neet kor­ko­kus­tan­nuk­set

21.11.2023 11:00
Tilaajille
Limingan luottamushenkilötyöskentelylle arvosanaksi 7,5: "Poissaolot näyttävät keskittyvän tietyille valtuutetuille"

Li­min­gan luot­ta­mus­hen­ki­lö­työs­ken­te­lyl­le ar­vo­sa­nak­si 7,5: "Pois­sao­lot näyt­tä­vät kes­kit­ty­vän tie­tyil­le val­tuu­te­tuil­le"

17.11.2023 06:00
Tilaajille
Kolmen auton ketjukolarista selvittiin peltivaurioilla aamulla Limingassa

Kolmen auton ket­ju­ko­la­ris­ta sel­vit­tiin pel­ti­vau­rioil­la aamulla Li­min­gas­sa

16.11.2023 16:21