Liminka
Viikko
Perhedraamaa 1830-luvulta: Kempeleläisiä jännitti, kun piispa Franzén karautti kultakaluunoissaan Tuohinon kestikievariin – Ala-Ollilan isäntä ei sukulaistaan halunnut tavata

Per­he­draa­maa 1830-lu­vul­ta: Kem­pe­le­läi­siä jän­nit­ti, kun piispa Franzén ka­raut­ti kul­ta­ka­luu­nois­saan Tuo­hi­non kes­ti­kie­va­riin – A­la-Ol­li­lan isäntä ei su­ku­lais­taan ha­lun­nut tavata

01.10.2022 18:00
Tilaajille
Kamrock sai lisäaikaa vastata muistutuksiin – Rantakylään suunnitellun louhoksen ympäristölupahakemus yhä vireillä

Kamrock sai li­sä­ai­kaa vastata muis­tu­tuk­siin – ­Ran­ta­ky­lään suun­ni­tel­lun lou­hok­sen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus yhä vi­reil­lä

01.10.2022 11:00
Tilaajille
Liminkalaiset vanhemmat järjestävät maksuttoman Pizzaperjantain nuorille – "haluamme osoittaa, että teistä välitetään"

Li­min­ka­lai­set van­hem­mat jär­jes­tä­vät mak­sut­to­man Piz­za­per­jan­tain nuo­ril­le – "ha­luam­me osoit­taa, että teistä vä­li­te­tään"

30.09.2022 17:00
Tilaajille
"Pitkä ja raskas prosessi" – Ympäristöluvan ylityksestä annettu uhkasakko pieneni merkittävästi

"Pitkä ja raskas pro­ses­si" – Ym­pä­ris­tö­lu­van yli­tyk­ses­tä annettu uh­ka­sak­ko pieneni mer­kit­tä­väs­ti

30.09.2022 16:30
Tilaajille
Katso video ja kuvat: Rantalakeus-maastojen päätöskisassa 75 juoksijaa – kolea syyssää ei menoa haitannut

Katso video ja kuvat: Ran­ta­la­keus-maas­to­jen pää­tös­ki­sas­sa 75 juok­si­jaa – kolea syyssää ei menoa hai­tan­nut

30.09.2022 15:30
Tilaajille
Mahtavaa liikunnan riemua Rantalakeus-maastojen viimeisessä osakilpailussa – Limingassa 75 juoksijaa

Mah­ta­vaa lii­kun­nan riemua Ran­ta­la­keus-maas­to­jen vii­mei­ses­sä osa­kil­pai­lus­sa – Li­min­gas­sa 75 juok­si­jaa

30.09.2022 15:05
Tilaajille
Isan joogastudio avautuu Liminkaan lokakuussa – lista joogan terveysvaikutteista on monipuolinen

Isan joo­ga­stu­dio avautuu Li­min­kaan lo­ka­kuus­sa – lista joogan ter­veys­vai­kut­teis­ta on mo­ni­puo­li­nen

28.09.2022 18:00
Tilaajille
Putous-tähti Aku Sipola mukana Limingan markkinointivideossa – kuuntele millaista jatkoa Sipola emäpitäjän kanssa suunnittelee

Pu­tous-täh­ti Aku Sipola mukana Li­min­gan mark­ki­noin­ti­vi­deos­sa – ­kuun­te­le mil­lais­ta jatkoa Sipola emä­pi­tä­jän kanssa suun­nit­te­lee

28.09.2022 09:00
Tulipalo roihusi Savilaakson leipomossa Limingassa – uunista lähtenyt palo uhkasi polttaa 400 neliön rakennuksen maan tasalle

Tu­li­pa­lo roihusi Sa­vi­laak­son lei­po­mos­sa Li­min­gas­sa – uunista läh­te­nyt palo uhkasi polttaa 400 neliön ra­ken­nuk­sen maan tasalle

28.09.2022 07:15
Ensi vuoden talousarviota ja investointeja suunnitellaan täyttä häkää – Rantalakeus kysyi, miten kuntien budjettia valmistellaan ja missä vaiheessa valtuutetut siihen osallistuvat

Ensi vuoden ta­lous­ar­vio­ta ja in­ves­toin­te­ja suun­ni­tel­laan täyttä häkää – Ran­ta­la­keus kysyi, miten kuntien bud­jet­tia val­mis­tel­laan ja missä vai­hees­sa val­tuu­te­tut siihen osal­lis­tu­vat

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Liminkalainen 16-vuotias Toni tekee hamahelmistä tauluja – helmiä kuluu teoksen koosta riippuen 3 000–13 000 kappaletta

Li­min­ka­lai­nen 16-vuo­tias Toni tekee ha­ma­hel­mis­tä tauluja – helmiä kuluu teoksen koosta riip­puen 3 000–13 000 kap­pa­let­ta

27.09.2022 18:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Äärimmäisen uhanalaiset kiljuhanhet lähtivät jatkamaan matkaa Oulun seudulta – talvehtivat todennäköisesti Kreikassa

Ää­rim­mäi­sen uhan­alai­set kil­ju­han­het läh­ti­vät jat­ka­maan matkaa Oulun seu­dul­ta – tal­veh­ti­vat to­den­nä­köi­ses­ti Krei­kas­sa

26.09.2022 17:48
Hailuodossa, Kempeleessä ja Limingassa katkoksia radio- ja televisiokanavilla torstaina – syynä Digita Oy:n tekemät huoltotyöt

Hai­luo­dos­sa, Kem­pe­lees­sä ja Li­min­gas­sa kat­kok­sia radio- ja te­le­vi­sio­ka­na­vil­la tors­tai­na – syynä Digita Oy:n tekemät huol­to­työt

25.09.2022 11:00
Tilaajille
Limingan Hannu Krankka -liikuntapuiston huoltorakennus kunnanhallituksen listalla maanantaina – kustannustasossa kova korotus

Li­min­gan Hannu Krankka -lii­kun­ta­puis­ton huol­to­ra­ken­nus kun­nan­hal­li­tuk­sen lis­tal­la maa­nan­tai­na – kus­tan­nus­ta­sos­sa kova korotus

24.09.2022 11:00
Tilaajille
Limingan koulutuskeskuksen päärakennuksen purkutyöt käynnistyivät – katso kuvat katoavasta rakennuksesta

Li­min­gan kou­lu­tus­kes­kuk­sen pää­ra­ken­nuk­sen pur­ku­työt käyn­nis­tyi­vät – katso kuvat ka­toa­vas­ta ra­ken­nuk­ses­ta

23.09.2022 18:00
Tilaajille
Limingan uuteen nuorisokahvilaan tarvittaisiin vielä kahvinkeitin ja karaokelaitteet – vuosi sitten käynnistynyt hanke on viimein valmistumassa

Li­min­gan uuteen nuo­ri­so­kah­vi­laan tar­vit­tai­siin vielä kah­vin­kei­tin ja ka­rao­ke­lait­teet – vuosi sitten käyn­nis­ty­nyt hanke on viimein val­mis­tu­mas­sa

21.09.2022 06:10 1
Tilaajille
Poliisi löysi eksyneen miehen Limingassa koirien ja dronen avulla – usean kilometrin matka oli väsyttänyt kulkijan

Poliisi löysi ek­sy­neen miehen Li­min­gas­sa koirien ja dronen avulla – usean ki­lo­met­rin matka oli vä­syt­tä­nyt kul­ki­jan

21.09.2022 06:06
Veikka tuli Rantalakeuden toimitukseen TET-harjoitteluun ja viikon päätteeksi totesi, että media-ala alkoi hieman kiinnostamaan
Kolumni

Veikka tuli Ran­ta­la­keu­den toi­mi­tuk­seen TET-har­joit­te­luun ja viikon päät­teek­si totesi, että me­dia-ala alkoi hieman kiin­nos­ta­maan

21.09.2022 06:00
Tilaajille
Metallinpaljastin kavaltaa menneet – Rantalakeus lähti tutkimaan mitä löytyy lakeuden pinnan alta

Me­tal­lin­pal­jas­tin ka­val­taa menneet – Ran­ta­la­keus lähti tut­ki­maan mitä löytyy la­keu­den pinnan alta

20.09.2022 18:00
Tilaajille