Journalismi
"Paikallislehteä tehdään lukijoille heitä kiinnostavista tai huolestuttavista asioista. Lehti ei ole minkään etupiirin brändinrakentaja" – Heli muistuttaa, ettei toimitus kylvä tietoisesti eripuraa tai vastakkainasettelua
Kolumni

"Pai­kal­lis­leh­teä tehdään lu­ki­joil­le heitä kiin­nos­ta­vis­ta tai huo­les­tut­ta­vis­ta asiois­ta. Lehti ei ole minkään etu­pii­rin brän­din­ra­ken­ta­ja" – Heli muis­tut­taa, ettei toi­mi­tus kylvä tie­toi­ses­ti eri­pu­raa tai vas­tak­kain­aset­te­lua

08.12.2021 02:33
Tilaajille
Nelli-Noora ja Vesa astuivat päätoimittajan saappaisiin viikon ajaksi – Nuorten medialukutaidossa on heidän mielestään parantamisen varaa

Nel­li-Noo­ra ja Vesa as­tui­vat pää­toi­mit­ta­jan saap­pai­siin viikon ajaksi – Nuorten me­dia­lu­ku­tai­dos­sa on heidän mie­les­tään pa­ran­ta­mi­sen varaa

03.02.2021 15:00
Rantalakeus on valittu viiden parhaan paikallismedian joukkoon – lopullinen sijoitus selviää 12. marraskuuta, jolloin palkintogaala järjestetään virtuaalisesti

Ran­ta­la­keus on valittu viiden parhaan pai­kal­lis­me­dian jouk­koon – lo­pul­li­nen si­joi­tus selviää 12. mar­ras­kuu­ta, jolloin pal­kin­to­gaa­la jär­jes­te­tään vir­tuaa­li­ses­ti

26.10.2020 17:32