Mainos: Ran­ta­la­keus 45 vuotta! Nyt juh­la­hin­taan lehti + digi 8 kk 45 €. Tilaa tästä.

Zeniitti
Kempeleläisessä matkailuparatiisissa voi tulevaisuudessa pelata vaikka shakkia veden alla – Aurinkojärven vesi alkaa nousta keväällä

Kem­pe­le­läi­ses­sä mat­kai­lu­pa­ra­tii­sis­sa voi tu­le­vai­suu­des­sa pelata vaikka shakkia veden alla – Au­rin­ko­jär­ven vesi alkaa nousta ke­vääl­lä

10.10.2021 06:00
Tilaajille
Kempeleen kunta – Linnakangas – matkailu? "Investointitarpeet niin infran kuin julkisen rakentamisen osalta lisäävät velanottotarvetta entisestään"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­leen kunta – Lin­na­kan­gas – mat­kai­lu? "In­ves­toin­ti­tar­peet niin infran kuin jul­ki­sen ra­ken­ta­mi­sen osalta li­sää­vät ve­lan­ot­to­tar­vet­ta en­ti­ses­tään"

18.08.2021 01:05
Tilaajille
Zeniittiin kohdistuu paljon odotuksia Tiinan mielestä – Asukkaat ja yrittäjät mahtuvat silti samalle alueelle, jos joustoa ja ymmärrystä löytyy puolin ja toisin
Pääkirjoitus

Ze­niit­tiin koh­dis­tuu paljon odo­tuk­sia Tiinan mie­les­tä – A­suk­kaat ja yrit­tä­jät mah­tu­vat silti samalle alueel­le, jos joustoa ja ym­mär­rys­tä löytyy puolin ja toisin

30.06.2021 06:00
Tilaajille
Asemakaava valmistui kerralla koko Zeniitin alueelle – Kaavoitettavaa pinta-alaa oli yhteensä 127 hehtaaria

Ase­ma­kaa­va val­mis­tui ker­ral­la koko Ze­nii­tin alueel­le – ­Kaa­voi­tet­ta­vaa pin­ta-alaa oli yh­teen­sä 127 heh­taa­ria

30.06.2021 06:00
Tilaajille
Ravintola, kuntosali, toimistotilaa, yritystiloja, sauna... – Ojan Rauta Areenan viereen rakentuva urheilutalo valmistuu jo syksyllä

Ra­vin­to­la, kun­to­sa­li, toi­mis­to­ti­laa, yri­tys­ti­lo­ja, sau­na... – Ojan Rauta Areenan viereen ra­ken­tu­va ur­hei­lu­ta­lo val­mis­tuu jo syk­syl­lä

02.02.2021 16:01
Tilaajille