NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Zeniitti
Tulipahan kysyttyä: Miksi kempeleläinen Pellepyy Oy ei rakenna huvipuistoa Zeniittiin?

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Miksi kem­pe­le­läi­nen Pel­le­pyy Oy ei rakenna hu­vi­puis­toa Ze­niit­tiin?

07.03.2023 11:56 1
Tilaajille
Katso video monumentin nostosta: Zeniitti sai uuden maamerkin – valaistu timantti näkyy komeasti moottoritien kupeessa

Katso video mo­nu­men­tin nos­tos­ta: Ze­niit­ti sai uuden maa­mer­kin – va­lais­tu ti­mant­ti näkyy ko­meas­ti moot­to­ri­tien ku­pees­sa

28.02.2022 16:28
Tilaajille
Maaoikeuden ratkaisu sai lainvoiman – Destia Oy:n valitus ja vaatimukset hylätään

Maaoi­keu­den rat­kai­su sai lain­voi­man – Destia Oy:n valitus ja vaa­ti­muk­set hy­lä­tään

24.02.2022 10:46
Tilaajille
Kempeleläinen Satu Ekmark valitti Zeniitin asemakaavasta, koska kokee lintujen tarvitsemien ekologisten käytävien olevan liian pieniä – "Nyt kaikki on hirveän talouskeskeistä"

Kem­pe­le­läi­nen Satu Ekmark valitti Ze­nii­tin ase­ma­kaa­vas­ta, koska kokee lin­tu­jen tar­vit­se­mien eko­lo­gis­ten käy­tä­vien olevan liian pieniä – "Nyt kaikki on hirveän ta­lous­kes­keis­tä"

26.01.2022 06:00
Tilaajille
Zeniitin kaavasta valitus hallinto-oikeuteen – tapahtuma-alueelle ei haluta huvipuistoa, tanssilavaa tai konserttilavaa

Ze­nii­tin kaa­vas­ta valitus hal­lin­to-oi­keu­teen – ta­pah­tu­ma-alueel­le ei haluta hu­vi­puis­toa, tans­si­la­vaa tai kon­sert­ti­la­vaa

18.01.2022 06:16
Tilaajille
"Suojainen hiekkaranta houkuttelee kesäisin viettämään aikaa rannalle, johon on rakentunut ravintola- ja saunapalveluja" – Kempeleen elinkeinojohtaja Miia Marjanen maalaa kuvaa tulevaisuuden Zeniitistä
Kolumni

"Suo­jai­nen hiek­ka­ran­ta hou­kut­te­lee ke­säi­sin viet­tä­mään aikaa ran­nal­le, johon on ra­ken­tu­nut ra­vin­to­la- ja sau­na­pal­ve­lu­ja" – Kem­pe­leen elin­kei­no­joh­ta­ja Miia Mar­ja­nen maalaa kuvaa tu­le­vai­suu­den Ze­nii­tis­tä

23.11.2021 16:25
Kempeleen valtuusto: Tuloveroprosentista äänestys, Zeniitin toteutus nytkähti eteenpäin – "Vetonaulana on monipuolisuus ja tavoitteena, että alueella tapahtuisi jotain viikoittain ympäri vuoden "

Kem­pe­leen val­tuus­to: Tu­lo­ve­rop­ro­sen­tis­ta ää­nes­tys, Ze­nii­tin to­teu­tus nyt­käh­ti eteen­päin – "Ve­to­nau­la­na on mo­ni­puo­li­suus ja ta­voit­tee­na, että alueel­la ta­pah­tui­si jotain vii­koit­tain ympäri vuoden "

08.11.2021 18:47
Tilaajille
Kempeleläisessä matkailuparatiisissa voi tulevaisuudessa pelata vaikka shakkia veden alla – Aurinkojärven vesi alkaa nousta keväällä

Kem­pe­le­läi­ses­sä mat­kai­lu­pa­ra­tii­sis­sa voi tu­le­vai­suu­des­sa pelata vaikka shakkia veden alla – Au­rin­ko­jär­ven vesi alkaa nousta ke­vääl­lä

10.10.2021 06:00
Tilaajille
Kempeleen kunta – Linnakangas – matkailu? "Investointitarpeet niin infran kuin julkisen rakentamisen osalta lisäävät velanottotarvetta entisestään"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­leen kunta – Lin­na­kan­gas – mat­kai­lu? "In­ves­toin­ti­tar­peet niin infran kuin jul­ki­sen ra­ken­ta­mi­sen osalta li­sää­vät ve­la­not­to­tar­vet­ta en­ti­ses­tään"

18.08.2021 01:05
Tilaajille
Zeniittiin kohdistuu paljon odotuksia Tiinan mielestä – Asukkaat ja yrittäjät mahtuvat silti samalle alueelle, jos joustoa ja ymmärrystä löytyy puolin ja toisin
Pääkirjoitus

Ze­niit­tiin koh­dis­tuu paljon odo­tuk­sia Tiinan mie­les­tä – A­suk­kaat ja yrit­tä­jät mah­tu­vat silti samalle alueel­le, jos joustoa ja ym­mär­rys­tä löytyy puolin ja toisin

30.06.2021 06:00
Tilaajille
Asemakaava valmistui kerralla koko Zeniitin alueelle – Kaavoitettavaa pinta-alaa oli yhteensä 127 hehtaaria

Ase­ma­kaa­va val­mis­tui ker­ral­la koko Ze­nii­tin alueel­le – ­Kaa­voi­tet­ta­vaa pin­ta-alaa oli yh­teen­sä 127 heh­taa­ria

30.06.2021 06:00
Tilaajille
Ravintola, kuntosali, toimistotilaa, yritystiloja, sauna... – Ojan Rauta Areenan viereen rakentuva urheilutalo valmistuu jo syksyllä

Ra­vin­to­la, kun­to­sa­li, toi­mis­to­ti­laa, yri­tys­ti­lo­ja, sau­na... – Ojan Rauta Areenan viereen ra­ken­tu­va ur­hei­lu­ta­lo val­mis­tuu jo syk­syl­lä

02.02.2021 16:01
Tilaajille