Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rantalakeus
Rantalakeus on Suomen paras kerran viikossa ilmestyvä paikallismedia – palkinnot jaettiin Suurilla Lehtipäivillä Helsingissä

Ran­ta­la­keus on Suomen paras kerran vii­kos­sa il­mes­ty­vä pai­kal­lis­me­dia – ­pal­kin­not jaet­tiin Suu­ril­la Leh­ti­päi­vil­lä Hel­sin­gis­sä

16.11.2023 22:46 1
Rantalakeus on jälleen ehdolla Suomen parhaaksi paikallismediaksi – palkinnot jaetaan ensi viikolla Helsingissä

Ran­ta­la­keus on jälleen ehdolla Suomen par­haak­si pai­kal­lis­me­diak­si – pal­kin­not jaetaan ensi vii­kol­la Hel­sin­gis­sä

06.11.2023 12:25
Tässä on uuden Pressiklubin kokoonpano –Arttu, Eelis, Hannes ja Veikka aikovat pitää kuuntelijan koukussa

Tässä on uuden Pres­si­klu­bin ko­koon­pa­no –Arttu, Eelis, Hannes ja Veikka aikovat pitää kuun­te­li­jan kou­kus­sa

05.11.2023 11:00
Tilaajille
Limingassa hypätään lokakuussa 70-luvulle – Rantalakeuden teemanumerossa yrittäjätkin pääsevät hassuttelemaan

Li­min­gas­sa hy­pä­tään lo­ka­kuus­sa 70-lu­vul­le – Ran­ta­la­keu­den tee­ma­nu­me­ros­sa yrit­tä­jät­kin pää­se­vät has­sut­te­le­maan

28.09.2023 20:28
Tilaajille
Nykyisin tiukkaa sote-palvelujen järjestämisessä? 1700-luvulla yksi lääkäri huolehti koko Pohjois-Pohjanmaasta
Kolumni

Ny­kyi­sin tiukkaa sote-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä? 1700-lu­vul­la yksi lääkäri huo­leh­ti koko Poh­jois-Poh­jan­maas­ta

27.09.2023 06:13
Tilaajille
Sauli Pahkasalo siirtyy Rantalakeudesta Lapin Kansan päätoimittajaksi ­­– takana pitkä kokemus paikallisjournalismista

Sauli Pah­ka­sa­lo siirtyy Ran­ta­la­keu­des­ta Lapin Kansan pää­toi­mit­ta­jak­si – takana pitkä kokemus pai­kal­lis­jour­na­lis­mis­ta

25.09.2023 14:26
Rantalakeus Live: LNM päättää kotituplan hornankattilassaan, vastaan asettuu Koovee – katso sunnuntain Divari-ottelu suorana täältä

Ran­ta­la­keus Live: LNM päättää ko­ti­tup­lan hor­nan­kat­ti­las­saan, vastaan asettuu Koovee – katso sun­nun­tain Di­va­ri-ot­te­lu suorana täältä

22.09.2023 15:00
Tilaajille
Mitä ihimettä: Kaksikko tutkii näyttelyä – ketkä ovat kuvassa? Missä ja milloin?

Mitä ihi­met­tä: Kak­sik­ko tutkii näyt­te­lyä – ketkä ovat ku­vas­sa? Missä ja mil­loin?

30.08.2023 09:00
Tallenne: Kärpät matkasi Kirnuun päättämään RoKin härkäviikon – katso harjoitusottelu täältä

Tal­len­ne: Kärpät matkasi Kirnuun päät­tä­mään RoKin här­kä­vii­kon – katso har­joi­tus­ot­te­lu täältä

25.08.2023 06:23
Tilaajille
Mitä ihimettä: Edellisessä kuvassa Leena ja Jessica olivat taideleirillä, mutta tunnistatko nämä kaksi miestä?

Mitä ihi­met­tä: Edel­li­ses­sä kuvassa Leena ja Jessica olivat tai­de­lei­ril­lä, mutta tun­nis­tat­ko nämä kaksi miestä?

16.08.2023 11:00
Tilaajille
Kerro mielipiteesi uudistuksista – päätoimittaja muistuttaa, että paikallislehteä tehdään juuri sinulle
Pääkirjoitus

Kerro mie­li­pi­tee­si uu­dis­tuk­sis­ta – pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että pai­kal­lis­leh­teä tehdään juuri sinulle

16.08.2023 05:00
Tilaajille
Painetun lehden valmistaminen tehostuu, toimitukselle nykyistä enemmän resurssia sisällön tekemiseen – keskiviikko on Rantalakeudessa odotettu päivä

Pai­ne­tun lehden val­mis­ta­mi­nen te­hos­tuu, toi­mi­tuk­sel­le ny­kyis­tä enemmän re­surs­sia si­säl­lön te­ke­mi­seen – kes­ki­viik­ko on Ran­ta­la­keu­des­sa odo­tet­tu päivä

14.08.2023 06:00
Oskari suoritti Rantalakeudessa työharjoittelun – nyt hän etenee entistä varmempana kohti unelmaansa
Kolumni

Oskari suo­rit­ti Ran­ta­la­keu­des­sa työ­har­joit­te­lun – nyt hän etenee entistä var­mem­pa­na kohti unel­maan­sa

03.05.2023 05:32
Tilaajille
Vihiluotoon tulee taas kesällä 22 lammasta – kävimme katsomassa karitsoja Iissä Päkkilän tilalla

Vi­hi­luo­toon tulee taas kesällä 22 lam­mas­ta – kävimme kat­so­mas­sa ka­rit­so­ja Iissä Päk­ki­län tilalla

09.04.2023 01:14
Tilaajille
Liminkalainen Reijo pettyi vaalitulokseen, kempeleläinen Raili on tyytyväinen – näin eduskunnan kokoonpanoa kommentoitiin lakeudella tuoreeltaan

Li­min­ka­lai­nen Reijo pettyi vaa­li­tu­lok­seen, kem­pe­le­läi­nen Raili on tyy­ty­väi­nen – näin edus­kun­nan ko­koon­pa­noa kom­men­toi­tiin la­keu­del­la tuo­reel­taan

03.04.2023 17:00
Tilaajille
Miten hyvin tunnet lakeuden alueen? Tee testi ja katso millainen tietäjä olet!

Miten hyvin tunnet la­keu­den alueen? Tee testi ja katso mil­lai­nen tietäjä olet!

05.02.2023 11:03