Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Rantalakeus
Lumijoella elokuussa maakunnan alhaisin työttömyys – 3,9 prosentilla se kipusi myös Limingan ohi, missä työllisyys on ollut hyvällä tolalla koko vuoden

Lu­mi­joel­la elo­kuus­sa maa­kun­nan al­hai­sin työt­tö­myys – 3,9 pro­sen­til­la se kipusi myös Li­min­gan ohi, missä työl­li­syys on ollut hyvällä tolalla koko vuoden

20.09.2022 09:38
Tilaajille
Rantalakeuden ja Tupoksen mediakoulu-yhteistyö saa valtakunnallista näkyvyyttä – syksyllä valmistuu opas, yhteistyö esillä myös seminaarissa ja Suurilla Lehtipäivillä

Ran­ta­la­keu­den ja Tu­pok­sen me­dia­kou­lu-yh­teis­työ saa val­ta­kun­nal­lis­ta nä­ky­vyyt­tä – syk­syl­lä val­mis­tuu opas, yh­teis­työ esillä myös se­mi­naa­ris­sa ja Suu­ril­la Leh­ti­päi­vil­lä

12.09.2022 06:00
Vetonauloina mansikat ja Roni Back – Lumijoella riitti markkinameininkiä tungokseksi asti

Ve­to­nau­loi­na man­si­kat ja Roni Back – Lu­mi­joel­la riitti mark­ki­na­mei­nin­kiä tun­gok­sek­si asti

16.07.2022 18:00
Tilaajille
Rantalakeuden näköislehti on taas luettavissa

Ran­ta­la­keu­den nä­köis­leh­ti on taas luet­ta­vis­sa

29.06.2022 10:30
Lataa oma Rantalakeus-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Ran­ta­la­keus-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 06:00
Näin otat Rantalakeuden uutissovelluksen käyttöön – päätoimittaja näyttää miten sovellus ladataan puhelimeen

Näin otat Ran­ta­la­keu­den uu­tis­so­vel­luk­sen käyt­töön – ­pää­toi­mit­ta­ja näyttää miten so­vel­lus la­da­taan pu­he­li­meen

13.06.2022 01:10
Oulunsalon lukio STT:n lukiovertailussa Pohjois-Pohjanmaan kymmeneksi paras – kaksi maakunnan lukiota valtakunnallisessa kärkikymmenikössä

Ou­lun­sa­lon lukio STT:n lu­kio­ver­tai­lus­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kym­me­nek­si paras – kaksi maa­kun­nan lukiota val­ta­kun­nal­li­ses­sa kär­ki­kym­me­ni­kös­sä

04.06.2022 13:00
Tilaajille
Frisbeegolfin vireä kesä käyntiin perjantaina Köykkyrin valloituksella, keskiviikkona alkaa taas Rantalakeus-liiga – Linnakankaalle suunnitellaan 12- tai 18-väyläistä rataa

Fris­bee­gol­fin vireä kesä käyn­tiin per­jan­tai­na Köyk­ky­rin val­loi­tuk­sel­la, kes­ki­viik­ko­na alkaa taas Ran­ta­la­keus-lii­ga – Lin­na­kan­kaal­le suun­ni­tel­laan 12- tai 18-väy­läis­tä rataa

20.05.2022 12:00
Tilaajille
Katso video: Miten lakeuden paikallislehteä tehdään? Työharjoittelijamme Jenna Keränen teki minidokumentin Rantalakeuden toimituksen työstä

Katso video: Miten la­keu­den pai­kal­lis­leh­teä teh­dään? Työ­har­joit­te­li­jam­me Jenna Keränen teki mi­ni­do­ku­men­tin Ran­ta­la­keu­den toi­mi­tuk­sen työstä

13.05.2022 18:00
Miten Rantalakeutta tehdään? Ja millaisella porukalla? Katso työharjoittelijamme Jenna Keräsen minidokumentti lakeuden omasta paikallislehdestä!

Miten Ran­ta­la­keut­ta teh­dään? Ja mil­lai­sel­la po­ru­kal­la? Katso työ­har­joit­te­li­jam­me Jenna Keräsen mi­ni­do­ku­ment­ti la­keu­den omasta pai­kal­lis­leh­des­tä!

13.05.2022 17:31
Katso video, kuvagalleria ja tulokset: Olipas upeat kisat! Mikäpä oli hiihdellä ensimmäisissä kansallisissa Rantalakeus-hiihdoissa, kun aurinko helotti ja makkaraakin oli tarjolla

Katso video, ku­va­gal­le­ria ja tu­lok­set: Olipas upeat kisat! Mikäpä oli hiih­del­lä en­sim­mäi­sis­sä kan­sal­li­sis­sa Ran­ta­la­keus-hiih­dois­sa, kun aurinko helotti ja mak­ka­raa­kin oli tar­jol­la

27.03.2022 15:32
Reetta luotsaa alueverkkotoimitusta – Tupoksen koulun yhdeksäsluokkalaiset luovat viikon ajan sisältöä Rantalakeuden verkkoon

Reetta luotsaa alue­verk­ko­toi­mi­tus­ta – ­Tu­pok­sen koulun yh­dek­säs­luok­ka­lai­set luovat viikon ajan si­säl­töä Ran­ta­la­keu­den verk­koon

26.01.2022 18:00
Hyvää joulua! Katso Sauli-päätoimittajan joulutervehdys  – samalla selviää hänen lempijoululaulunsa

Hyvää joulua! Katso Sau­li-pää­toi­mit­ta­jan jou­lu­ter­veh­dys – samalla selviää hänen lem­pi­jou­lu­lau­lun­sa

23.12.2021 16:00
Hyvää joulua Rantalakeudesta! Katso videolta päätoimittajan joulutervehdys

Hyvää joulua Ran­ta­la­keu­des­ta! Katso vi­deol­ta pää­toi­mit­ta­jan jou­lu­ter­veh­dys

23.12.2021 16:00
Rantalakeus on neljänneksi paras paikallismedia  – Uutismedian liitto jakoi palkinnot Suurilla Lehtipäivillä Seinäjoella

Ran­ta­la­keus on nel­jän­nek­si paras pai­kal­lis­me­dia – Uu­tis­me­dian liitto jakoi pal­kin­not Suu­ril­la Leh­ti­päi­vil­lä Sei­nä­joel­la

12.11.2021 10:53
Rantalakeus jälleen viiden parhaan yksipäiväisen paikallislehden joukossa Suomessa – voittaja selviää 11. marraskuuta Seinäjoella järjestettävillä Suurilla Lehtipäivilllä

Ran­ta­la­keus jälleen viiden parhaan yk­si­päi­väi­sen pai­kal­lis­leh­den jou­kos­sa Suo­mes­sa – ­voit­ta­ja selviää 11. mar­ras­kuu­ta Sei­nä­joel­la jär­jes­tet­tä­vil­lä Suu­ril­la Leh­ti­päi­vill­lä

01.11.2021 16:51
Kansallinen mediatutkimus: Rantalakeuden kokonaistavoitettavuus kasvoi viime vuodesta 6,1 prosenttia

Kan­sal­li­nen me­dia­tut­ki­mus: Ran­ta­la­keu­den ko­ko­nais­ta­voi­tet­ta­vuus kasvoi viime vuo­des­ta 6,1 pro­sent­tia

13.10.2021 08:00
Perjantain kunniaksi ilmestyy Rantalakeuden ensimmäinen Viikonloppu-uutiskirje – toimitus vie sinut kulissien taakse, antaa makupaloja viikonloppuun ja muistuttelee viikon luetuimmista sisällöistä

Per­jan­tain kun­niak­si il­mes­tyy Ran­ta­la­keu­den en­sim­mäi­nen Vii­kon­lop­pu-uu­tis­kir­je – toi­mi­tus vie sinut ku­lis­sien taakse, antaa ma­ku­pa­lo­ja vii­kon­lop­puun ja muis­tut­te­lee viikon lue­tuim­mis­ta si­säl­löis­tä

10.09.2021 11:29