Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Lähiruoka
Tyrnäväläinen ravintoloitsija Mikko Kukkohovi kehittelee insinöörin tarkkuudella uusia tuotteita – "Lähiruoka yksinkertaisesti maistuu paremmalta"

Tyr­nä­vä­läi­nen ra­vin­to­loit­si­ja Mikko Kuk­ko­ho­vi ke­hit­te­lee in­si­nöö­rin tark­kuu­del­la uusia tuot­tei­ta – "Lä­hi­ruo­ka yk­sin­ker­tai­ses­ti maistuu pa­rem­mal­ta"

25.03.2023 15:00
Tilaajille
Miten kotimainen kvinoa ja palsternakka muotoutuivat Lumijoen kahdeksasluokkalaisten käsissä? – Kokkaa kotimaista -kampanja innosti taas pohtimaan lähiruuan merkitystä

Miten ko­ti­mai­nen kvinoa ja pals­ter­nak­ka muo­tou­tui­vat Lu­mi­joen kah­dek­sas­luok­ka­lais­ten kä­sis­sä? – Kokkaa ko­ti­mais­ta -kam­pan­ja innosti taas poh­ti­maan lä­hi­ruuan mer­ki­tys­tä

22.10.2022 18:00
Tilaajille
Pohjoissuomalainen puhdas lähiruoka sai oman tuotemerkin – Pohjois-Suomeen jatkossa halutaan ruokamatkailua

Poh­jois­suo­ma­lai­nen puhdas lä­hi­ruo­ka sai oman tuo­te­mer­kin – Poh­jois-Suo­meen jat­kos­sa ha­lu­taan ruo­ka­mat­kai­lua

09.03.2022 15:00
Tilaajille
Ravintolassa keittiömestari, salilla voimanostaja – kokkauksen olympiakultaa voittanut Juha Aalto hyödyntää lähiraaka-aineita nyt Kempeleessä ja tähtää voimailun ikämieskisoihin

Ra­vin­to­las­sa keit­tiö­mes­ta­ri, salilla voi­manos­ta­ja – kok­kauk­sen olym­pia­kul­taa voit­ta­nut Juha Aalto hyö­dyn­tää lä­hi­raa­ka-ai­nei­ta nyt Kem­pe­lees­sä ja tähtää voi­mai­lun ikä­mies­ki­soi­hin

10.01.2022 18:00
Tilaajille
Lumijoen kahdeksasluokkalaiset kokkasivat kotimaisista raaka-aineista – mitä kaikkea koulun keittiössä syntyi?

Lu­mi­joen kah­dek­sas­luok­ka­lai­set kok­ka­si­vat ko­ti­mai­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta – mitä kaikkea koulun keit­tiös­sä syntyi?

09.11.2021 17:00
Tilaajille
Tyrnäväläisen Paulan keittiössä valmistuu muun muassa Tymäkkää – Walpuritar kuljettaa tuotteet eri puolille aluetta

Tyr­nä­vä­läi­sen Paulan keit­tiös­sä val­mis­tuu muun muassa Ty­mäk­kää – Wal­pu­ri­tar kul­jet­taa tuot­teet eri puo­lil­le aluetta

18.03.2021 15:00
Tilaajille
Tyrnävälle peruna-ruokien showroom? – Monialayrittäjä Mikko Kukkohovi haluaisi esitellä perunan mahdollisuuksia laajemmalle yleisölle

Tyr­nä­väl­le pe­ru­na-ruo­kien show­room? – Mo­ni­ala­yrit­tä­jä Mikko Kuk­ko­ho­vi ha­luai­si esi­tel­lä perunan mah­dol­li­suuk­sia laa­jem­mal­le ylei­söl­le

21.01.2021 13:00
Tilaajille
Kuluttajat kahmivat kassiinsa kotimaista ja ajattelevat ostavansa samalla niin työpaikkoja kuin ilmastotekoja – näin kertoo suomalaisten paikallislehtien kuluttajakysely

Ku­lut­ta­jat kah­mi­vat kas­siin­sa ko­ti­mais­ta ja ajat­te­le­vat os­ta­van­sa samalla niin työ­paik­ko­ja kuin il­mas­to­te­ko­ja – näin kertoo suo­ma­lais­ten pai­kal­lis­leh­tien ku­lut­ta­ja­ky­se­ly

08.10.2020 16:00
Tilaajille
Arvostus suomalaista perunaa kohtaan löytyi ulkomailta

Ar­vos­tus suo­ma­lais­ta perunaa kohtaan löytyi ul­ko­mail­ta

06.10.2020 09:00