NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Peruna
Siemenperunan vienti ulkomaille voi tuplaantua Tyrnävän perunavarastoista – "Viljelijät joutuvat tekemään kovia ratkaisuja"

Sie­men­pe­ru­nan vienti ul­ko­mail­le voi tup­laan­tua Tyr­nä­vän pe­ru­na­va­ras­tois­ta – "Vil­je­li­jät jou­tu­vat te­ke­mään kovia rat­kai­su­ja"

06.02.2023 09:19
Tilaajille
Tsekkaa huippukokin perunaresepti! Henriltä eivät ylistyssanat lopu, kun hän pääsee puhumaan potuista – helsinkiläinen ravintoloitsija antaa arvoa tyrnäväläisten perunan hyväksi tekemälle työlle

Tsekkaa huip­pu­ko­kin pe­ru­na­re­sep­ti! Hen­ril­tä eivät ylis­tys­sa­nat lopu, kun hän pääsee pu­hu­maan po­tuis­ta – hel­sin­ki­läi­nen ra­vin­to­loit­si­ja antaa arvoa tyr­nä­vä­läis­ten perunan hyväksi te­ke­mäl­le työlle

18.09.2022 15:00
Tilaajille
Peruna on ollut yllättävän monen kuvataiteilijan aihe jo 1800-luvulla: maalauksissa on istutettu, nostettu, kuorittu ja syöty perunaa – useimmiten pottu päätyy asetelmiin

Peruna on ollut yl­lät­tä­vän monen ku­va­tai­tei­li­jan aihe jo 1800-lu­vul­la: maa­lauk­sis­sa on is­tu­tet­tu, nos­tet­tu, kuo­rit­tu ja syöty perunaa – useim­mi­ten pottu päätyy ase­tel­miin

19.09.2022 10:39
Tilaajille
Hyppäsimme perunannostokoneen kyytiin – katso millainen on varhaisperunan matka pellolta kauppaan

Hyp­pä­sim­me pe­ru­nan­nos­to­ko­neen kyytiin – katso mil­lai­nen on var­hais­pe­ru­nan matka pel­lol­ta kaup­paan

27.07.2022 10:38
Tilaajille
Millaista perunasatoa povataan Tyrnävälle? Katso video Mäläskän Mikon potunnostokoneen kyydistä

Mil­lais­ta pe­ru­na­sa­toa po­va­taan Tyr­nä­väl­le? Katso video Mä­läs­kän Mikon po­tun­nos­to­ko­neen kyy­dis­tä

26.07.2022 06:00
Tilaajille
MTK: Ensimmäiset varhaisvihannekset kypsyvät viikon myöhässä kylmän kevään vuoksi – kohonneet kustannukset näkyvät hinnoissa

MTK: En­sim­mäi­set var­hais­vi­han­nek­set kyp­sy­vät viikon myö­häs­sä kylmän kevään vuoksi – ko­hon­neet kus­tan­nuk­set näkyvät hin­nois­sa

10.06.2022 15:00
Seurasimme perunan matkan tyrnäväläiseltä maatilalta sipsitehtaalle Pyhännälle – tiesitkö millainen perunan pitää olla, jotta siitä saadaan suolaisia lastuja aikaan?

Seu­ra­sim­me perunan matkan tyr­nä­vä­läi­sel­tä maa­ti­lal­ta sip­si­teh­taal­le Py­hän­näl­le – tie­sit­kö mil­lai­nen perunan pitää olla, jotta siitä saadaan suo­lai­sia lastuja aikaan?

23.03.2022 18:00
Tilaajille
Perunan kloonipankin avajaisia juhlittiin Tyrnävällä – "Ukrainan sota osoitti, miten nopeasti ajat voivat muuttua", sanoi Pohjoismaisen geenivarakeskus NordGenin toimitusjohtaja Lise Lykke Steffensen

Perunan kloo­ni­pan­kin ava­jai­sia juh­lit­tiin Tyr­nä­väl­lä – "Uk­rai­nan sota osoit­ti, miten no­peas­ti ajat voivat muut­tua", sanoi Poh­jois­mai­sen gee­ni­va­ra­kes­kus Nord­Ge­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Lise Lykke Stef­fen­sen

14.03.2022 17:15
Tilaajille
Siemenperunakeskus alkaa säilyttää Tyrnävällä pohjoismaisen perunakokoelman varmuuskopioita

Sie­men­pe­ru­na­kes­kus alkaa säi­lyt­tää Tyr­nä­väl­lä poh­jois­mai­sen pe­ru­na­ko­koel­man var­muus­ko­pioi­ta

13.12.2021 09:00
Tilaajille
Täsmäviljely on tapa ajatella – kerätyn tiedon avulla maaperän biologiaa voi vaalia paikkakohtaisesti

Täs­mä­vil­je­ly on tapa aja­tel­la – ­ke­rä­tyn tiedon avulla maa­pe­rän bio­lo­giaa voi vaalia paik­ka­koh­tai­ses­ti

24.09.2021 02:20
Tilaajille
Tyrnävälle peruna-ruokien showroom? – Monialayrittäjä Mikko Kukkohovi haluaisi esitellä perunan mahdollisuuksia laajemmalle yleisölle

Tyr­nä­väl­le pe­ru­na-ruo­kien show­room? – Mo­ni­ala­yrit­tä­jä Mikko Kuk­ko­ho­vi ha­luai­si esi­tel­lä perunan mah­dol­li­suuk­sia laa­jem­mal­le ylei­söl­le

21.01.2021 13:00
Tilaajille
Arvostus suomalaista perunaa kohtaan löytyi ulkomailta

Ar­vos­tus suo­ma­lais­ta perunaa kohtaan löytyi ul­ko­mail­ta

06.10.2020 09:00
Perunasta tuli vientituote – Finpomin Heikki ja Anu vievät nykyään siemenperunoita Saksaan

Pe­ru­nas­ta tuli vien­ti­tuo­te – Fin­po­min Heikki ja Anu vievät nykyään sie­men­pe­ru­noi­ta Saksaan

05.10.2020 19:01
Traktorin automatiikka auttaa kuskia jaksamaan – Ari pistää biossit päälle

Trak­to­rin au­to­ma­tiik­ka auttaa kuskia jak­sa­maan – Ari pistää biossit päälle

05.10.2020 16:00
Kotitarveviljelijän valinnat vaikuttavat ammattiviljelijän elantoon High Grade-alueella – "On helppoa ostaa kaupasta ruokaperunapussi ja istuttaa se maahan, mutta..."

Ko­ti­tar­ve­vil­je­li­jän va­lin­nat vai­kut­ta­vat am­mat­ti­vil­je­li­jän elan­toon High Gra­de-alueel­la – "On helppoa ostaa kau­pas­ta ruo­ka­pe­ru­na­pus­si ja is­tut­taa se maahan, mut­ta..."

28.09.2020 12:00