Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ruoka
Somettava maajussi Mykkänen – "Tämä on hyvä tapa näyttää, mistä ruoka tulee ja millaista arki maatilalla on"

So­met­ta­va maa­jus­si Myk­kä­nen – "Tämä on hyvä tapa näyt­tää, mistä ruoka tulee ja mil­lais­ta arki maa­ti­lal­la on"

04.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Noin sata tilaa lopettaa Pohjois-Pohjanmaalla joka vuosi – Syitä on paitsi huono kannattavuus, myös vaikeus löytää tiloille jatkajaa

Noin sata tilaa lo­pet­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka vuosi – Syitä on paitsi huono kan­nat­ta­vuus, myös vaikeus löytää ti­loil­le jat­ka­jaa

02.11.2023 11:00
Tilaajille
Joulu ja joulukeräykset lähestyvät – vähävaraisille voisi kerätä lahjoituksia muulloinkin kuin jouluna, muistuttaa Piia

Joulu ja jou­lu­ke­räyk­set lä­hes­ty­vät – ­vä­hä­va­rai­sil­le voisi kerätä lah­joi­tuk­sia muul­loin­kin kuin jou­lu­na, muis­tut­taa Piia

25.10.2023 11:00
Tilaajille
Hailuotolaisen Kujalan Herkun valakolöökikastike valittiin sarjansa parhaaksi artesaaniruokien SM-kilpailussa

Hai­luo­to­lai­sen Kujalan Herkun va­la­ko­löö­ki­kas­ti­ke va­lit­tiin sar­jan­sa par­haak­si ar­te­saa­ni­ruo­kien SM-kil­pai­lus­sa

20.10.2023 11:09
Yhteiskampanjointi käynnistyi: Kempele ja Liminka ja Oulu etsivät yhdessä kuntiensa vuoden lapsiystävällisintä tekoa – jätä oma ehdotuksesi!

Yh­teis­kam­pan­join­ti käyn­nis­tyi: Kempele ja Liminka ja Oulu etsivät yhdessä kun­tien­sa vuoden lap­si­ys­tä­väl­li­sin­tä tekoa – jätä oma eh­do­tuk­se­si!

17.10.2023 12:25
Kujalan tila mukana artesaaniruokien SM-kisoissa Rovaniemellä – "Katsotaan, miten käy"

Kujalan tila mukana ar­te­saa­ni­ruo­kien SM-ki­sois­sa Ro­va­nie­mel­lä – "Kat­so­taan, miten käy"

16.10.2023 12:22
Tilaajille
Varjakan Mirja on kylätalon sielu – "Mitäpä muutakaan minä tekisin!"

Var­ja­kan Mirja on ky­lä­ta­lon sielu – "Mitäpä muu­ta­kaan minä te­ki­sin!"

07.10.2023 11:00
Tilaajille
Markkinaväki viihtyi Tyrnävällä – Perunamarkkinoilla oli tarjolla ravintoa ruumiille ja hengelle

Mark­ki­na­vä­ki viihtyi Tyr­nä­väl­lä – Pe­ru­na­mark­ki­noil­la oli tar­jol­la ra­vin­toa ruu­miil­le ja hen­gel­le

01.10.2023 06:01
Tilaajille
Jesse Jyrälän droonilla kuvaamasta videosta näkyy perunamarkkinoiden väenpaljous

Jesse Jyrälän droo­nil­la ku­vaa­mas­ta vi­deos­ta näkyy pe­ru­na­mark­ki­noi­den väen­pal­jous

01.10.2023 06:00
Tilaajille
Markkinakojuilla ja esiintymislavojen edessä riitti tungosta tänäkin syksynä – Katso videot ja kuvagalleria Tyrnävän perunamarkkinoista

Mark­ki­na­ko­juil­la ja esiin­ty­mis­la­vo­jen edessä riitti tun­gos­ta tänäkin syksynä – Katso videot ja ku­va­gal­le­ria Tyr­nä­vän pe­ru­na­mark­ki­nois­ta

03.10.2023 12:18
Tilaajille
Televisiosta tuttu julkkiskokki Michael Björklund nostaa perunamuusin parhaiden perunaruokien joukkoon – hyödynnä hänen reseptivinkkinsä!

Te­le­vi­sios­ta tuttu julk­kis­kok­ki Michael Björk­lund nostaa pe­ru­na­muu­sin par­hai­den pe­ru­na­ruo­kien jouk­koon – hyö­dyn­nä hänen re­sep­ti­vink­kin­sä!

29.09.2023 11:00
Tilaajille
Perunankasvatuksen uhat lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä – "Pimeässä tuholaiset, virukset ja bakteerit elävät hyvin, mutta peruna tarvitsee kasvaakseen valoa"

Pe­ru­nan­kas­va­tuk­sen uhat li­sään­ty­vät il­mas­ton­muu­tok­sen myötä – "­Pi­meäs­sä tu­ho­lai­set, vi­ruk­set ja bak­tee­rit elävät hyvin, mutta peruna tar­vit­see kas­vaak­seen valoa"

28.09.2023 06:00
Tilaajille
Kansanedustaja Markku Eestilä leikkasi kynsiään Suomen huoltovarmuudelle tärkeässä laboratoriossa Tyrnävällä: "Keskustelimme vahvasti hygienia-asioista"

Kan­san­edus­ta­ja Markku Eestilä leik­ka­si kyn­siään Suomen huol­to­var­muu­del­le tär­keäs­sä la­bo­ra­to­rios­sa Tyr­nä­väl­lä: "Kes­kus­te­lim­me vah­vas­ti hy­gie­nia-asiois­ta"

25.09.2023 16:47
Tilaajille
Lumijoen vanhempainyhdistys järjestää koululla koko kylälle avoimen aamiaistilaisuuden tulevana perjantaina

Lu­mi­joen van­hem­pain­yh­dis­tys jär­jes­tää kou­lul­la koko kylälle avoimen aa­miais­ti­lai­suu­den tu­le­va­na per­jan­tai­na

25.09.2023 13:00
Tilaajille
Jo Etelä-Amerikan alkuperäiskansat tiesivät perunan ylivertaisuuden – Suomeen pottu levisi vasta 1700-luvulla

Jo Ete­lä-Ame­ri­kan al­ku­pe­räis­kan­sat tie­si­vät perunan yli­ver­tai­suu­den – ­Suo­meen pottu levisi vasta 1700-lu­vul­la

22.09.2023 06:00
Tilaajille
Ennätyksellinen omenarumba aiheutti satojen metrien jonot Tupoksessa – Huippupäivinä ihmiset tuovat 10 000 kiloa omenoitaan mehustettavaksi

En­nä­tyk­sel­li­nen ome­na­rum­ba ai­heut­ti satojen metrien jonot Tu­pok­ses­sa – Huip­pu­päi­vi­nä ihmiset tuovat 10 000 kiloa ome­noi­taan me­hus­tet­ta­vak­si

16.09.2023 13:00
Tilaajille
Ruokahävikistä kolmannes kotitalouksista – nyt vietetään Hävikkiviikkoa, jonka on tarkoitus herätellä meitä

Ruo­ka­hä­vi­kis­tä kol­man­nes ko­ti­ta­louk­sis­ta – nyt vie­te­tään Hä­vik­ki­viik­koa, jonka on tar­koi­tus he­rä­tel­lä meitä

15.09.2023 15:00
Tilaajille
Maaseutua ei voi tuoda, muistuttaa Arto ja kannustaa kaikkia mukaan kapinaan suomalaisen maanviljelyn puolesta
Kolumni

Maa­seu­tua ei voi tuoda, muis­tut­taa Arto ja kan­nus­taa kaikkia mukaan ka­pi­naan suo­ma­lai­sen maan­vil­je­lyn puo­les­ta

13.09.2023 06:00
Tilaajille