NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ruoka
Luonnonvarakeskus ennustaa ruoan hinnannousun kääntyvän laskuun – Lihan kulutus vähenee edelleen

Luon­non­va­ra­kes­kus en­nus­taa ruoan hin­nan­nou­sun kään­ty­vän laskuun – Lihan kulutus vähenee edel­leen

28.05.2023 15:00
Tilaajille
Nyt käy koivun johtosolukoissa kohina, kun mahla alkaa nousta valutettavaksi - Katso video!

Nyt käy koivun joh­to­so­lu­kois­sa kohina, kun mahla alkaa nousta va­lu­tet­ta­vak­si - Katso video!

30.04.2023 18:00
Tilaajille
Elämäntapana vegaanius: "Teen maapallon eteen sen minkä voin, eli pyrin vaikuttamaan omilla valinnoillani"

Elä­män­ta­pa­na ve­gaa­nius: "Teen maa­pal­lon eteen sen minkä voin, eli pyrin vai­kut­ta­maan omilla va­lin­noil­la­ni"

10.04.2023 18:00
Tilaajille
Kaupoista löytyy enenevissä määrin kasvistuotteita – vegesuosikit Zuusto, Härkis ja Bolts

Kau­pois­ta löytyy ene­ne­vis­sä määrin kas­vis­tuot­tei­ta – ve­ge­suo­si­kit Zuusto, Härkis ja Bolts

10.04.2023 15:00
Tilaajille
Gallup: Kävimme kysymässä Lumijoella, että maistuuko mämmi ja missä muodossa?

Gallup: Kävimme ky­sy­mäs­sä Lu­mi­joel­la, että mais­tuu­ko mämmi ja missä muo­dos­sa?

07.04.2023 06:00
Tilaajille
Jos ei lammasta, niin sitten jotain muuta – helppotekoinen ja raikkaan keväinen broileri sopii myös pääsiäispöytään

Jos ei lam­mas­ta, niin sitten jotain muuta – ­help­po­te­koi­nen ja raik­kaan ke­väi­nen broi­le­ri sopii myös pää­siäis­pöy­tään

06.04.2023 16:54
Tilaajille
Nyt tämäkin on selvitetty: perussuomalaisille maistuu kebab ja keitot, keskustalaisille koti- ja grilliruoka

Nyt tämäkin on sel­vi­tet­ty: pe­rus­suo­ma­lai­sil­le maistuu kebab ja keitot, kes­kus­ta­lai­sil­le koti- ja gril­li­ruo­ka

16.03.2023 15:00
Tilaajille
Kiireinen arki johtaa huonoihin elintapoihin - kaikki ovat tervetulleita elintapaohjaajan pakeille

Kii­rei­nen arki johtaa huo­noi­hin elin­ta­poi­hin - kaikki ovat ter­ve­tul­lei­ta elin­ta­pa­oh­jaa­jan pa­keil­le

15.03.2023 18:00
Tilaajille
ELVI-merkki kertoo kuluttajalle eläinten hyvinvoinnista: Ensimmäiset ELVI-maitotuotteet tulossa myyntiin

EL­VI-merk­ki kertoo ku­lut­ta­jal­le eläin­ten hy­vin­voin­nis­ta: En­sim­mäi­set EL­VI-mai­to­tuot­teet tulossa myyn­tiin

05.03.2023 15:00
Tilaajille
Tyrnävän tekninen lautakunta: Ylijäämäruokalitraan hinnankorotus, samoin koulujen ja päiväkotien henkilökunnan aterioihin

Tyr­nä­vän tek­ni­nen lau­ta­kun­ta: Yli­jää­mä­ruo­ka­lit­raan hin­nan­ko­ro­tus, samoin kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien hen­ki­lö­kun­nan ate­rioi­hin

20.02.2023 13:00
Tilaajille
Millaista ruokaa nuotiolla kannattaa kokata? Kokeile ainakin näitä viittä reseptiä

Mil­lais­ta ruokaa nuo­tiol­la kan­nat­taa kokata? Kokeile ainakin näitä viittä re­sep­tiä

20.02.2023 11:00
Tilaajille
Arctic Food Lab palkitsi lähiruokatapahtumassa hailuotolaisen Kujalan tilan yleisön suosikkina ja tyrnäväläisen Vanhatien ravintolan vuoden tulokkaana

Arctic Food Lab pal­kit­si lä­hi­ruo­ka­ta­pah­tu­mas­sa hai­luo­to­lai­sen Kujalan tilan yleisön suo­sik­ki­na ja tyr­nä­vä­läi­sen Van­ha­tien ra­vin­to­lan vuoden tu­lok­kaa­na

17.02.2023 14:57
Kuntien tarjoamaa välipalaa saa vain harva suomalaislapsi – lakeudella välipalaa on tarjolla suurimmassa osassa kouluja

Kuntien tar­joa­maa vä­li­pa­laa saa vain harva suo­ma­lais­lap­si – la­keu­del­la vä­li­pa­laa on tar­jol­la suu­rim­mas­sa osassa kouluja

08.02.2023 06:00
Tilaajille
Leijonat kokosivat yli tuhat kassia jaettavaksi ukrainalaisille

Lei­jo­nat ko­ko­si­vat yli tuhat kassia jaet­ta­vak­si uk­rai­na­lai­sil­le

10.01.2023 18:00
Hinnankorotusten myötä Tiina soveltaa Pula-ajan keittokirjaa ja suunnittelee rukkikauppoja
Kolumni

Hin­nan­ko­ro­tus­ten myötä Tiina so­vel­taa Pu­la-ajan keit­to­kir­jaa ja suun­nit­te­lee ruk­ki­kaup­po­ja

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Michelin kokit totesivat hailuotolaisen löökisoossin sopivan kalannahkasipseihin – Islantiin vietiin Rantalakeuden alueen tuottajien Arctic Food Lab tuotemerkkiä käyttäviä tuotteita

Mic­he­lin kokit to­te­si­vat hai­luo­to­lai­sen löö­ki­soos­sin sopivan ka­lan­nah­ka­sip­sei­hin – Is­lan­tiin vietiin Ran­ta­la­keu­den alueen tuot­ta­jien Arctic Food Lab tuo­te­merk­kiä käyt­tä­viä tuot­tei­ta

19.10.2022 11:00
Tilaajille
Kouluateria on Suomessa edelleen edullinen ja maidonkulutus on pysynyt vakaana – hävikkiä pyritään vähentämään myös kasvatuksen avulla

Kou­lu­ate­ria on Suo­mes­sa edel­leen edul­li­nen ja mai­don­ku­lu­tus on pysynyt vakaana – ­hä­vik­kiä py­ri­tään vä­hen­tä­mään myös kas­va­tuk­sen avulla

19.10.2022 13:36
Tilaajille
"Perunat tulivat kuorimattomina ja lihat isoissa 10 kilon kimpaleissa"– Kempeleen koulun keittiöstä eläkkeelle suuntaava Marja muistelee uransa alkutahteja

"Pe­ru­nat tulivat kuo­ri­mat­to­mi­na ja lihat isoissa 10 kilon kim­pa­leis­sa"– Kem­pe­leen koulun keit­tiös­tä eläk­keel­le suun­taa­va Marja muis­te­lee uransa al­ku­tah­te­ja

18.10.2022 18:00
Tilaajille
Eläimellä pitää olla tilaa väistää jos ylempiarvoinen tulee paikalle, ettei saa vahingossa sarvesta, toteaa ylämaankarjaa kaitseva Sinikka

Eläi­mel­lä pitää olla tilaa väistää jos ylem­pi­ar­voi­nen tulee pai­kal­le, ettei saa va­hin­gos­sa sar­ves­ta, toteaa ylä­maan­kar­jaa kait­se­va Sinikka

13.10.2022 06:00
Tilaajille
Tarkista ravitsemuksesi, jotta jaksat pimeän talven yli – "moni muistelee 70- ja 80-lukua, jolloin suolakurkku oli lähestulkoon talven ainoa kasvis"

Tar­kis­ta ra­vit­se­muk­se­si, jotta jaksat pimeän talven yli – "moni muis­te­lee 70- ja 80-lu­kua, jolloin suo­la­kurk­ku oli lä­hes­tul­koon talven ainoa kasvis"

31.08.2022 06:00
Tilaajille