Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ruoka
Leijonat kokosivat yli tuhat kassia jaettavaksi ukrainalaisille

Lei­jo­nat ko­ko­si­vat yli tuhat kassia jaet­ta­vak­si uk­rai­na­lai­sil­le

10.01.2023 18:00
Hinnankorotusten myötä Tiina soveltaa Pula-ajan keittokirjaa ja suunnittelee rukkikauppoja
Kolumni

Hin­nan­ko­ro­tus­ten myötä Tiina so­vel­taa Pu­la-ajan keit­to­kir­jaa ja suun­nit­te­lee ruk­ki­kaup­po­ja

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Michelin kokit totesivat hailuotolaisen löökisoossin sopivan kalannahkasipseihin – Islantiin vietiin Rantalakeuden alueen tuottajien Arctic Food Lab tuotemerkkiä käyttäviä tuotteita

Mic­he­lin kokit to­te­si­vat hai­luo­to­lai­sen löö­ki­soos­sin sopivan ka­lan­nah­ka­sip­sei­hin – Is­lan­tiin vietiin Ran­ta­la­keu­den alueen tuot­ta­jien Arctic Food Lab tuo­te­merk­kiä käyt­tä­viä tuot­tei­ta

19.10.2022 11:00
Tilaajille
Kouluateria on Suomessa edelleen edullinen ja maidonkulutus on pysynyt vakaana – hävikkiä pyritään vähentämään myös kasvatuksen avulla

Kou­lu­ate­ria on Suo­mes­sa edel­leen edul­li­nen ja mai­don­ku­lu­tus on pysynyt vakaana – ­hä­vik­kiä py­ri­tään vä­hen­tä­mään myös kas­va­tuk­sen avulla

19.10.2022 13:36
Tilaajille
"Perunat tulivat kuorimattomina ja lihat isoissa 10 kilon kimpaleissa"– Kempeleen koulun keittiöstä eläkkeelle suuntaava Marja muistelee uransa alkutahteja

"Pe­ru­nat tulivat kuo­ri­mat­to­mi­na ja lihat isoissa 10 kilon kim­pa­leis­sa"– Kem­pe­leen koulun keit­tiös­tä eläk­keel­le suun­taa­va Marja muis­te­lee uransa al­ku­tah­te­ja

18.10.2022 18:00
Tilaajille
Eläimellä pitää olla tilaa väistää jos ylempiarvoinen tulee paikalle, ettei saa vahingossa sarvesta, toteaa ylämaankarjaa kaitseva Sinikka

Eläi­mel­lä pitää olla tilaa väistää jos ylem­pi­ar­voi­nen tulee pai­kal­le, ettei saa va­hin­gos­sa sar­ves­ta, toteaa ylä­maan­kar­jaa kait­se­va Sinikka

13.10.2022 06:00
Tilaajille
Tarkista ravitsemuksesi, jotta jaksat pimeän talven yli – "moni muistelee 70- ja 80-lukua, jolloin suolakurkku oli lähestulkoon talven ainoa kasvis"

Tar­kis­ta ra­vit­se­muk­se­si, jotta jaksat pimeän talven yli – "moni muis­te­lee 70- ja 80-lu­kua, jolloin suo­la­kurk­ku oli lä­hes­tul­koon talven ainoa kasvis"

31.08.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen Vesa hurahti sienestykseen jo 40 vuotta sitten – nyt hän ulkoiluttaa koriaan niin ahkerasti, että kotona on jo seitsemän kasvikuivuria

Tyr­nä­vä­läi­nen Vesa hurahti sie­nes­tyk­seen jo 40 vuotta sitten – nyt hän ul­koi­lut­taa koriaan niin ah­ke­ras­ti, että kotona on jo seit­se­män kas­vi­kui­vu­ria

17.08.2022 18:00
Tilaajille
Hyppäsimme perunannostokoneen kyytiin – katso millainen on varhaisperunan matka pellolta kauppaan

Hyp­pä­sim­me pe­ru­nan­nos­to­ko­neen kyytiin – katso mil­lai­nen on var­hais­pe­ru­nan matka pel­lol­ta kaup­paan

27.07.2022 10:38
Tilaajille
Millaista perunasatoa povataan Tyrnävälle? Katso video Mäläskän Mikon potunnostokoneen kyydistä

Mil­lais­ta pe­ru­na­sa­toa po­va­taan Tyr­nä­väl­le? Katso video Mä­läs­kän Mikon po­tun­nos­to­ko­neen kyy­dis­tä

26.07.2022 06:00
Tilaajille
Alkoholittoman mojiton valmistus

Al­ko­ho­lit­to­man mojiton val­mis­tus

21.07.2022 07:55
Tilaajille
Alkoholittoman Moscow Mule -drinkin valmistus

Al­ko­ho­lit­to­man Moscow Mule -d­rin­kin val­mis­tus

21.07.2022 07:55
Tilaajille
Alkoholittoman, maitopohjaisen drinkin valmistus

Al­ko­ho­lit­to­man, mai­to­poh­jai­sen drinkin val­mis­tus

21.07.2022 07:55
Tilaajille
Mikä maksaa? - Saara teki tutkimusmatkan kuittien keskelle
Kolumni

Mikä maksaa? - Saara teki tut­ki­mus­mat­kan kuit­tien kes­kel­le

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Kasviksillakin voisi olla tunnearvoa – "Vieraannumme luonnon mahtavista voimista ja maan kosketuksesta, kun emme ole kokemassa viljelyn tai kasvattamisen ihmettä", kirjoittaa Kirsi
Kolumni

Kas­vik­sil­la­kin voisi olla tun­ne­ar­voa – "­Vie­raan­num­me luonnon mah­ta­vis­ta voi­mis­ta ja maan kos­ke­tuk­ses­ta, kun emme ole ko­ke­mas­sa vil­je­lyn tai kas­vat­ta­mi­sen ih­met­tä", kir­joit­taa Kirsi

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Miltä se kasvismakkara maistuu? – Laitoimme lihaa sisältämättömät makkarat tulille ja näin siinä kävi

Miltä se kas­vis­mak­ka­ra mais­tuu? – Lai­toim­me lihaa si­säl­tä­mät­tö­mät mak­ka­rat tulille ja näin siinä kävi

12.06.2022 20:00
Tilaajille
Villiyrtit ovat nyt parhaimmillaan – poimi helpot vinkit siihen, miten saat ilmaisia herkkuja lautaselle suoraan luonnosta

Vil­li­yr­tit ovat nyt par­haim­mil­laan – poimi helpot vinkit siihen, miten saat il­mai­sia herk­ku­ja lau­ta­sel­le suoraan luon­nos­ta

03.06.2022 06:00
Tilaajille
Savustaminen on kärsivällisen hommaa: "Anna savustua pitkään ja kuivua välillä", neuvovat Rauno ja Mika

Sa­vus­ta­mi­nen on kär­si­väl­li­sen hommaa: "Anna sa­vus­tua pitkään ja kuivua vä­lil­lä", neu­vo­vat Rauno ja Mika

29.05.2022 18:00
Tilaajille
Jätevesien ravinteista etsitään apua turvaamaan Suomen ruuantuotantoa – haitta-aineista aiheutuva riski on ihmiselle vähäinen

Jä­te­ve­sien ra­vin­teis­ta et­si­tään apua tur­vaa­maan Suomen ruuan­tuo­tan­toa – hait­ta-ai­neis­ta ai­heu­tu­va riski on ih­mi­sel­le vä­häi­nen

28.05.2022 15:00