Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

uni
Kiireinen arki johtaa huonoihin elintapoihin - kaikki ovat tervetulleita elintapaohjaajan pakeille

Kii­rei­nen arki johtaa huo­noi­hin elin­ta­poi­hin - kaikki ovat ter­ve­tul­lei­ta elin­ta­pa­oh­jaa­jan pa­keil­le

15.03.2023 18:00
Tilaajille
Koetko koulunkäyntisi raskaaksi? Voisiko se johtua yöunistasi? Unen merkitys ihmiseen on suurempi mitä luuletkaan

Koetko kou­lun­käyn­ti­si ras­kaak­si? Voisiko se johtua yöu­nis­ta­si? Unen mer­ki­tys ih­mi­seen on suu­rem­pi mitä luu­let­kaan

05.02.2023 15:00
Sanna kertoo havainnoistan nuorison väsymyksestä ja kotitehtävien kasasta – "Huolestuneena olen kuunnellut ystäväni kertomusta lukiolaisestaan, joka on useita tunteja kiinni läksyissä"
Kolumni

Sanna kertoo ha­vain­nois­tan nuo­ri­son vä­sy­myk­ses­tä ja ko­ti­teh­tä­vien kasasta – "Huo­les­tu­nee­na olen kuun­nel­lut ys­tä­vä­ni ker­to­mus­ta lu­kio­lai­ses­taan, joka on useita tunteja kiinni läk­syis­sä"

25.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Voiko huono koulumenestyksesi olla kiinni yöunistasi? Oletko lähtenyt väsyneenä liikenteeseen? Unen merkitys on hätkähdyttävä

Voiko huono kou­lu­me­nes­tyk­se­si olla kiinni yöu­nis­ta­si? Oletko läh­te­nyt vä­sy­nee­nä lii­ken­tee­seen? Unen mer­ki­tys on hät­käh­dyt­tä­vä

08.02.2022 14:37