Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Gallup
Gallup: Kysyimme kempeleläisten mielipidettä Zonavasta – mitä mieltä paikkakunnalla ollaan kyseisestä valtuustoaloitteesta?

Gallup: Ky­syim­me kem­pe­le­läis­ten mie­li­pi­det­tä Zo­na­vas­ta – mitä mieltä paik­ka­kun­nal­la ollaan ky­sei­ses­tä val­tuus­toa­loit­tees­ta?

29.08.2023 09:00
Tilaajille
Gallup: Kävimme kysymässä tyrnäväläisiltä heidän parhaita koulumuistojaan – millaiset asiat nousivat esille?

Gallup: Kävimme ky­sy­mäs­sä tyr­nä­vä­läi­sil­tä heidän par­hai­ta kou­lu­muis­to­jaan – mil­lai­set asiat nou­si­vat esille?

06.08.2023 11:00
Tilaajille
Mikä on parasta kesässä? Kysyimme katugallupissa nuorten lomakuulumisia

Mikä on parasta ke­säs­sä? Ky­syim­me ka­tu­gal­lu­pis­sa nuorten lo­ma­kuu­lu­mi­sia

02.07.2023 11:00
Tilaajille
Kysyimme katugallupissa Limingassa juhannuksen alla oleellisen kysymyksen: Vasta vai vihta?

Ky­syim­me ka­tu­gal­lu­pis­sa Li­min­gas­sa ju­han­nuk­sen alla oleel­li­sen ky­sy­myk­sen: Vasta vai vihta?

17.06.2023 06:00
Tilaajille
Gallup: Hyvää äitienpäivää – tiedustelimme lumijokisilta ajatuksia äitienpäivänvietosta sekä juhlaperinteistä

Gallup: Hyvää äi­tien­päi­vää – tie­dus­te­lim­me lu­mi­jo­kisil­ta aja­tuk­sia äi­tien­päi­vän­vie­tos­ta sekä juh­la­pe­rin­teis­tä

14.05.2023 06:00
Tilaajille
Gallup: Tivolin tulo Kempeleeseen on mahtava juttu, ylistävät vastaajat

Gallup: Tivolin tulo Kem­pe­lee­seen on mahtava juttu, ylis­tä­vät vas­taa­jat

25.02.2023 18:00
Tilaajille
Gallup: Mitä ajattelet kiinteästä yhteydestä tehdyistä valituksista?

Gallup: Mitä ajat­te­let kiin­teäs­tä yh­tey­des­tä teh­dyis­tä va­li­tuk­sis­ta?

09.02.2023 18:00
Tilaajille
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 15:29
Tilaajille
Gallup: Millaista taidetta haluaisit Ollilantien tulevaan liikenneympyrään?

Gallup: Mil­lais­ta tai­det­ta ha­luai­sit Ol­li­lan­tien tu­le­vaan lii­ken­neym­py­rään?

28.10.2022 06:00
Tilaajille
Kävimme kysymässä mihin kesätapahtumiin tänä kesänä on osallistuttu – "Lapsiystävälliset päihteettömät tapahtumat olisivat kivoja"

Kävimme ky­sy­mäs­sä mihin ke­sä­ta­pah­tu­miin tänä kesänä on osal­lis­tut­tu – "Lap­siys­tä­väl­li­set päih­teet­tö­mät ta­pah­tu­mat oli­si­vat kivoja"

21.07.2022 06:00
Tilaajille
Haluatko helteet takaisin? Kysyimme Limingassa pitäisikö tänä kesänä päästä vielä hikoilemaan?

Ha­luat­ko helteet ta­kai­sin? Ky­syim­me Li­min­gas­sa pi­täi­si­kö tänä kesänä päästä vielä hi­koi­le­maan?

06.07.2022 18:00
Tilaajille
Oletko pohtinut, millainen koira olisit ja mikä on suosikkirotusi –kysyimme asiaa Rantalakeuden ihmisiltä

Oletko poh­ti­nut, mil­lai­nen koira olisit ja mikä on suo­sik­ki­ro­tu­si –ky­syim­me asiaa Ran­ta­la­keu­den ih­mi­sil­tä

14.04.2022 15:00
Tilaajille
Hanget, kokot, pilkit – kysyimme Rantalakeuden alueen ihmisiltä, mikä on heidän paras pääsiäismuistonsa

Hanget, kokot, pilkit – ky­syim­me Ran­ta­la­keu­den alueen ih­mi­sil­tä, mikä on heidän paras pää­siäis­muis­ton­sa

13.04.2022 15:00
Tilaajille
Kieltolaki kumottiin 90 vuotta sitten – kysyimme mitä tänä päivänä tulisi kieltää?

Kiel­to­la­ki ku­mot­tiin 90 vuotta sitten – ky­syim­me mitä tänä päivänä tulisi kiel­tää?

07.04.2022 06:00
Tilaajille
Kysyimme oulunsalolaisilta mikä tekee heidät onnelliseksi juuri nyt – "Ainakin..."

Ky­syim­me ou­lun­sa­lo­laisil­ta mikä tekee heidät on­nel­li­sek­si juuri nyt – "Ai­na­kin..."

24.03.2022 15:00
Tilaajille
Pitäisikö Suomen liittyä Natoon? – Näin asiaa pohdiskeltiin katugallupissa Kempeleessä

Pi­täi­si­kö Suomen liittyä Natoon? – Näin asiaa poh­dis­kel­tiin ka­tu­gal­lu­pis­sa Kem­pe­lees­sä

05.03.2022 06:00
Tilaajille
Olisitko valmis maksamaan palkastasi enemmän tuloveroa kotikuntaas? Kysyimme asiaa kuudelta kempeleläiseltä

Oli­sit­ko valmis mak­sa­maan pal­kas­ta­si enemmän tu­lo­ve­roa ko­ti­kun­taas? Ky­syim­me asiaa kuu­del­ta kem­pe­le­läi­sel­tä

21.11.2020 15:00
Tilaajille
Kysyimme kempeleläisiltä: Sopisiko kunnantalon tontille hulppea 16-kerroksinen asuinkerrostalo?

Ky­syim­me kem­pe­le­läi­sil­tä: So­pi­si­ko kun­nan­ta­lon ton­til­le hulppea 16-ker­rok­si­nen asuin­ker­ros­ta­lo?

23.10.2020 19:05
Tilaajille