Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uutisten viikko
Kuukausi
Uutisten viikko toi Hennalle aikalailla parhaan kiitoksen ikinä
Kolumni

Uu­tis­ten viikko toi Hen­nal­le ai­ka­lail­la parhaan kii­tok­sen ikinä

06.02.2024 18:00
Tilaajille
Yllättääkö tuposlaisten pelivalinta? – Fortnite ylivoimaisesti suosituin

Yl­lät­tää­kö tu­pos­lais­ten pe­li­va­lin­ta? – ­Fort­ni­te yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin

04.02.2024 13:00
Tupoksen alakoululaiset osallistuvat Lego Mestarit -kilpailuun – Ideat pidetään vielä visusti salassa kilpakumppaneilta

Tu­pok­sen ala­kou­lu­lai­set osal­lis­tu­vat Lego Mes­ta­rit -kil­pai­luun – Ideat pi­de­tään vielä visusti salassa kil­pa­kump­pa­neil­ta

04.02.2024 09:00
Mielipide: Enemmän laadukasta proteiinia kouluruokiin!
Mielipidekirjoitus

Mie­li­pi­de: Enemmän laa­du­kas­ta pro­teii­nia kou­lu­ruo­kiin!

03.02.2024 16:00
Tilaajille
Arvio: Koskettava Barbie-elokuva avartaa ajatusmaailmaa naisen asemasta

Arvio: Kos­ket­ta­va Bar­bie-elo­ku­va avartaa aja­tus­maail­maa naisen ase­mas­ta

03.02.2024 13:00
Mielipide: Tupoksen tiet ovat vaarallisen huonokuntoisia
Mielipidekirjoitus

Mie­li­pi­de: Tu­pok­sen tiet ovat vaa­ral­li­sen huo­no­kun­toi­sia

03.02.2024 11:00
Tuposlaisten nuorten musiikkimaku yllätti – rap-musiikkia suosii yli kolmannes vastanneista

Tu­pos­lais­ten nuorten mu­siik­ki­ma­ku yllätti – rap-mu­siik­kia suosii yli kol­man­nes vas­tan­neis­ta

03.02.2024 09:00
Etkö saa unta iltaisin? – Tässä viisi vinkkiä unen saamiseen

Etkö saa unta il­tai­sin? – Tässä viisi vinkkiä unen saa­mi­seen

02.02.2024 18:00 1
Tilaajille
Kyselyn mukaan Tupoksen koulun viihtyvyys on laskenut

Kyselyn mukaan Tu­pok­sen koulun viih­ty­vyys on las­ke­nut

02.02.2024 16:00
Tilaajille
Pärjäisitkö yhdeksännellä luokalla? Vastaa näihin nopeaan kymmeneen kysymykseen ja selvitä se!

Pär­jäi­sit­kö yh­dek­sän­nel­lä luo­kal­la? Vastaa näihin nopeaan kym­me­neen ky­sy­myk­seen ja selvitä se!

02.02.2024 15:00 4
Tyrnävän Kuulammella osataan matematiikkaa kuin Japanissa – Nuoret kertovat, mikä saa koulun menestymään

Tyr­nä­vän Kuu­lam­mel­la osataan ma­te­ma­tiik­kaa kuin Ja­pa­nis­sa – Nuoret ker­to­vat, mikä saa koulun me­nes­ty­mään

02.02.2024 13:01
Tilaajille
Viikonloppuja pidemmiksi – Työn ja opiskelun jälkeen pitäisi saada levätä riittävästi, kirjoittavat Anton ja Aaronit
Mielipidekirjoitus

Vii­kon­lop­pu­ja pi­dem­mik­si – Työn ja opis­ke­lun jälkeen pitäisi saada levätä riit­tä­väs­ti, kir­joit­ta­vat Anton ja Aaronit

02.02.2024 13:02
Keittäjät lakkoilevat Limingassa – “Ihan kiva, kun on vähän erilaista ruokaa välillä”

Keit­tä­jät lak­koi­le­vat Li­min­gas­sa – “Ihan kiva, kun on vähän eri­lais­ta ruokaa vä­lil­lä”

01.02.2024 13:39
Vanhemmat
Kyselyn mukaan vain alle puolet Tupoksen yläkoululaisista syö aamupalan joka aamu

Kyselyn mukaan vain alle puolet Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lai­sis­ta syö aa­mu­pa­lan joka aamu

30.01.2024 11:52
Kempeleen Zeppelinin parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Kem­pe­leen Zep­pe­li­nin park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

05.02.2023 16:00
Tilaajille
Koetko koulunkäyntisi raskaaksi? Voisiko se johtua yöunistasi? Unen merkitys ihmiseen on suurempi mitä luuletkaan

Koetko kou­lun­käyn­ti­si ras­kaak­si? Voisiko se johtua yöu­nis­ta­si? Unen mer­ki­tys ih­mi­seen on suu­rem­pi mitä luu­let­kaan

05.02.2023 15:00
Miten hyvin tunnet lakeuden alueen? Tee testi ja katso millainen tietäjä olet!

Miten hyvin tunnet la­keu­den alueen? Tee testi ja katso mil­lai­nen tietäjä olet!

05.02.2023 11:03
"Ihminen voi lähteä Tupoksesta, mutta Tupos ei ihmisestä" – millainen Tupos on asuinpaikkana asukkaiden mielestä?

"Ih­mi­nen voi lähteä Tu­pok­ses­ta, mutta Tupos ei ih­mi­ses­tä" – mil­lai­nen Tupos on asuin­paik­ka­na asuk­kai­den mie­les­tä?

05.02.2023 06:00
Hennan seitsemän tärppiä hyvään koulumenestykseen – lue ja ota ne käyttöön!

Hennan seit­se­män tärppiä hyvään kou­lu­me­nes­tyk­seen – lue ja ota ne käyt­töön!

04.02.2023 13:00
Miten lukio ja ammattikoulu eroaa peruskoulusta? Mikä tahansa jatko-opintopaikka on hyvä valinta

Miten lukio ja am­mat­ti­kou­lu eroaa pe­rus­kou­lus­ta? Mikä tahansa jat­ko-opin­to­paik­ka on hyvä valinta

04.02.2023 11:00