Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Uutisten viikko
Kempeleen Zeppelinin parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Kem­pe­leen Zep­pe­li­nin park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

05.02.2023 16:00
Tilaajille
Koetko koulunkäyntisi raskaaksi? Voisiko se johtua yöunistasi? Unen merkitys ihmiseen on suurempi mitä luuletkaan

Koetko kou­lun­käyn­ti­si ras­kaak­si? Voisiko se johtua yöu­nis­ta­si? Unen mer­ki­tys ih­mi­seen on suu­rem­pi mitä luu­let­kaan

05.02.2023 15:00
Miten hyvin tunnet lakeuden alueen? Tee testi ja katso millainen tietäjä olet!

Miten hyvin tunnet la­keu­den alueen? Tee testi ja katso mil­lai­nen tietäjä olet!

05.02.2023 11:03
"Ihminen voi lähteä Tupoksesta, mutta Tupos ei ihmisestä" – millainen Tupos on asuinpaikkana asukkaiden mielestä?

"Ih­mi­nen voi lähteä Tu­pok­ses­ta, mutta Tupos ei ih­mi­ses­tä" – mil­lai­nen Tupos on asuin­paik­ka­na asuk­kai­den mie­les­tä?

05.02.2023 06:00
Hennan seitsemän tärppiä hyvään koulumenestykseen – lue ja ota ne käyttöön!

Hennan seit­se­män tärppiä hyvään kou­lu­me­nes­tyk­seen – lue ja ota ne käyt­töön!

04.02.2023 13:00
Miten lukio ja ammattikoulu eroaa peruskoulusta? Mikä tahansa jatko-opintopaikka on hyvä valinta

Miten lukio ja am­mat­ti­kou­lu eroaa pe­rus­kou­lus­ta? Mikä tahansa jat­ko-opin­to­paik­ka on hyvä valinta

04.02.2023 11:00
Tuposlaisten nuorten lukeminen on vähentynyt huomattavasti – miksei kirja tartu käteen?

Tu­pos­lais­ten nuorten lu­ke­mi­nen on vä­hen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti – miksei kirja tartu käteen?

03.02.2023 17:00
Me selvitimme: Pelaavatko tuposlaiset nuoret liikaa? Osalla suositeltu ruutuaika täytyy reilusti

Me sel­vi­tim­me: Pe­laa­vat­ko tu­pos­lai­set nuoret liikaa? Osalla suo­si­tel­tu ruu­tu­ai­ka täytyy rei­lus­ti

03.02.2023 16:00
Tupoksen koulun suuri kouluruokakysely: Kalakuviot ovat oppilaiden ehdoton suosikki

Tu­pok­sen koulun suuri kou­lu­ruo­ka­ky­se­ly: Ka­la­ku­viot ovat op­pi­lai­den ehdoton suo­sik­ki

03.02.2023 14:00
Kysely Tupoksen yläkoululaisille: Puolet vastanneista on kokenut seksuaalista ahdistelua netissä

Kysely Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lai­sil­le: Puolet vas­tan­neis­ta on kokenut sek­suaa­lis­ta ah­dis­te­lua netissä

03.02.2023 13:00
Tiesitkö, mitä kaikkea tekoäly tekee nykyisin? Testasimme tekoälyn tekemää kuvataidetta, runoja ja valokuvia

Tie­sit­kö, mitä kaikkea tekoäly tekee ny­kyi­sin? Tes­ta­sim­me te­ko­älyn tekemää ku­va­tai­det­ta, runoja ja va­lo­ku­via

03.02.2023 12:00
Hyvää huomenta lakeus! Katso nuorten tähdittämän suoran lähetyksen tallenne Tupoksen kirjastolta – mukana myös taikuri Elias Kvist

Hyvää huo­men­ta lakeus! Katso nuorten täh­dit­tä­män suoran lä­he­tyk­sen tal­len­ne Tu­pok­sen kir­jas­tol­ta – mukana myös taikuri Elias Kvist

03.02.2023 07:30
Selkämaantie on usein huonossa kunnossa – se vaikuttaa alueella asuvien lasten ja nuorten koulunkäyntiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sel­kä­maan­tie on usein huo­nos­sa kun­nos­sa – se vai­kut­taa alueel­la asuvien lasten ja nuorten kou­lun­käyn­tiin

03.02.2023 07:17
Tuposlainen jääkiekkoilija Benjamin Pietilä oli mukana Italiassa Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla jääkiekon Suomen U17-joukkueessa

Tu­pos­lai­nen jää­kiek­koi­li­ja Ben­ja­min Pietilä oli mukana Ita­lias­sa Eu­roo­pan nuorten olym­pia­fes­ti­vaa­leil­la jää­kie­kon Suomen U17-jouk­kuees­sa

03.02.2023 07:06
“Unelma muuttaa elämää, elämä muuttaa unelmaa” - Dreams-lähettiläs Pamela Tola kertoo omien unelmiensa saavuttamisesta

“Unelma muuttaa elämää, elämä muuttaa unel­maa” - Dreams-lä­het­ti­läs Pamela Tola kertoo omien unel­mien­sa saa­vut­ta­mi­ses­ta

02.02.2023 17:00
Tätä mieltä nuoret ovat Tupoksen ulkojäästä – osa huomauttaa pukuhuoneiden epäsiisteydestä

Tätä mieltä nuoret ovat Tu­pok­sen ul­ko­jääs­tä – osa huo­maut­taa pu­ku­huo­nei­den epä­siis­tey­des­tä

02.02.2023 16:00
Tilaajille
Millainen on Tupoksen koulun yhdeksäsluokkalaisten jatko-opiskelusuunnitelma? Lukio kiinnostaa, samoin ammattikoulun tekniset alat

Mil­lai­nen on Tu­pok­sen koulun yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten jat­ko-opis­ke­lu­suun­ni­tel­ma? Lukio kiin­nos­taa, samoin am­mat­ti­kou­lun tek­ni­set alat

02.02.2023 15:00
HaLi-harrastustoiminta mahdollistaa monipuolisen harrastamisen koulupäivien jälkeen – oppilaiden mielipiteitä kuunnellaan

Ha­Li-har­ras­tus­toi­min­ta mah­dol­lis­taa mo­ni­puo­li­sen har­ras­ta­mi­sen kou­lu­päi­vien jälkeen – op­pi­lai­den mie­li­pi­tei­tä kuun­nel­laan

02.02.2023 14:37
Sähkötupakka ja nuoret: Tupoksen yläkoululaisten kyselyyn vastanneista noin 28 prosenttia käyttää tai on joskus käyttänyt sähkötupakkaa
Mielipidekirjoitus

Säh­kö­tu­pak­ka ja nuoret: Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lais­ten ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta noin 28 pro­sent­tia käyttää tai on joskus käyt­tä­nyt säh­kö­tu­pak­kaa

02.02.2023 14:07
Katso video: Tupoksen koulun välituntipihalle tarvittaisiin lisää aktiviteetteja, lisäksi piha on ahdas

Katso video: Tu­pok­sen koulun vä­li­tun­ti­pi­hal­le tar­vit­tai­siin lisää ak­ti­vi­teet­te­ja, lisäksi piha on ahdas

02.02.2023 12:00