Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Uutisten viikko
Viimeisin tunti
Sähkötupakka ja nuoret: Tupoksen yläkoululaisten kyselyyn vastanneista noin 28 prosenttia käyttää tai on joskus käyttänyt sähkötupakkaa
Mielipidekirjoitus

Säh­kö­tu­pak­ka ja nuoret: Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lais­ten ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta noin 28 pro­sent­tia käyttää tai on joskus käyt­tä­nyt säh­kö­tu­pak­kaa

14:07
Viimeisin 4 tuntia
Katso video: Tupoksen koulun välituntipihalle tarvittaisiin lisää aktiviteetteja, lisäksi piha on ahdas

Katso video: Tu­pok­sen koulun vä­li­tun­ti­pi­hal­le tar­vit­tai­siin lisää ak­ti­vi­teet­te­ja, lisäksi piha on ahdas

12:00
Miten hyvin sinä tunnet Tuposcityn? Vastaa kysymyksiin ja katso millainen Tupostietäjä olet!

Miten hyvin sinä tunnet Tu­pos­ci­tyn? Vastaa ky­sy­myk­siin ja katso mil­lai­nen Tu­pos­tie­tä­jä olet!

11:00
Viimeisin 12 tuntia
Tällainen on tyypillinen tuposlainen yhdeksäsluokkalainen – iso osa harrastaa urheilua ja yli puolet on jättänyt päihdekokeilut tekemättä

Täl­lai­nen on tyy­pil­li­nen tu­pos­lai­nen yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen – iso osa har­ras­taa ur­hei­lua ja yli puolet on jät­tä­nyt päih­de­ko­kei­lut te­ke­mät­tä

09:00
Viimeisin 24 tuntia
”Väsyttää, ärsyttää ja aina jää viime tippaan” – näin koulutyö vaikuttaa Tupoksen yhdeksäsluokkalaisten hyvinvointiin

”Vä­syt­tää, är­syt­tää ja aina jää viime tip­paan” – näin kou­lu­työ vai­kut­taa Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten hy­vin­voin­tiin

01.02.2023 17:00
Pakopeli taipuu myös fysiikan ja kemian tunneille – mistä on kyse? Katso video!

Pa­ko­pe­li taipuu myös fy­sii­kan ja kemian tun­neil­le – mistä on kyse? Katso video!

01.02.2023 16:00
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 15:29
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Kuuntele podcast: Miten tuposlaiset nuoret käyttävät päihteitä? Mitä he tekevät vapaa-ajallaan?

Kuun­te­le pod­cast: Miten tu­pos­lai­set nuoret käyt­tä­vät päih­tei­tä? Mitä he tekevät va­paa-ajal­laan?

01.02.2023 14:01
Millaisia jamesbondeja ovat tekniikka- ja taideagentit? Tupoksessa agenttitoiminta alkoi vuoden alussa

Mil­lai­sia ja­mes­bon­de­ja ovat tek­niik­ka- ja tai­dea­gen­tit? Tu­pok­ses­sa agent­ti­toi­min­ta alkoi vuoden alussa

01.02.2023 13:00
Täysissä busseissa matkustaminen on epämukavaa ja turvatonta, pohtii yhdeksäsluokkalainen Lia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Täy­sis­sä bus­seis­sa mat­kus­ta­mi­nen on epä­mu­ka­vaa ja tur­va­ton­ta, pohtii yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen Lia

01.02.2023 12:09
Aamupalakysely Tupoksen yhdeksäsluokkalaisille: Alle puolet yhdeksäsluokkalaisista syö aamupalan

Aa­mu­pa­la­ky­se­ly Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­sil­le: Alle puolet yh­dek­säs­luok­ka­lai­sis­ta syö aa­mu­pa­lan

01.02.2023 12:00
Kirja-arvio: Kirsti Kurosen Merikki loppuu liian nopeasti – 99 sivuun ahdetaan liikaa asiaa

Kir­ja-ar­vio: Kirsti Kurosen Merikki loppuu liian no­peas­ti – 99 sivuun ah­de­taan liikaa asiaa

01.02.2023 11:09
Viihdytäänkö välitunnilla? Nuoret kaipaavat tekemistä ja säätilanne pitäisi ottaa huomioon

Viih­dy­tään­kö vä­li­tun­nil­la? Nuoret kai­paa­vat te­ke­mis­tä ja sää­ti­lan­ne pitäisi ottaa huo­mioon

01.02.2023 09:00
Toimitustyö verkkotoimituksessa imaisee ysiluokkalaiset mukanaan – viikko huipentuu perjantaiseen Huomenta Lakeus -lähetykseen

Toi­mi­tus­työ verk­ko­toi­mi­tuk­ses­sa imaisee ysi­luok­ka­lai­set mu­ka­naan – viikko hui­pen­tuu per­jan­tai­seen Huo­men­ta Lakeus -lä­he­tyk­seen

31.01.2023 18:00
Tupoksen yhdeksäsluokkalaiset kartoittivat tulevaisuuden haaveita – nuoret unelmoivat erityisesti rahasta ja läheisistä ihmissuhteista

Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­set kar­toit­ti­vat tu­le­vai­suu­den haa­vei­ta – nuoret unel­moi­vat eri­tyi­ses­ti rahasta ja lä­hei­sis­tä ih­mis­suh­teis­ta

31.01.2023 16:00
Koulukyselyn mukaan jopa kolmasosa Tupoksen yläkoululaisista liikkuu liian vähän

Kou­lu­ky­se­lyn mukaan jopa kol­mas­osa Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lai­sis­ta liikkuu liian vähän

31.01.2023 15:00
Kyselyn mukaan tuposlaisille mopoilijoille maistuu paremmin kotityöt kuin lukeminen

Kyselyn mukaan tu­pos­lai­sil­le mo­poi­li­joil­le maistuu pa­rem­min ko­ti­työt kuin lu­ke­mi­nen

31.01.2023 13:00
Tupoksen koulu koetaan mukavana työpaikkana - “Joka päivä tapahtuu jotain uutta ja erilaista, mikä motivoi työskentelemään”, toteaa liikunnan ja terveystiedon opettaja Sallamari Kyllönen

Tu­pok­sen koulu koetaan mu­ka­va­na työ­paik­ka­na - “Joka päivä ta­pah­tuu jotain uutta ja eri­lais­ta, mikä motivoi työs­ken­te­le­mään”, toteaa lii­kun­nan ja ter­veys­tie­don opet­ta­ja Sal­la­ma­ri Kyl­lö­nen

31.01.2023 11:00
Haluatko nähdä tähdenlennon tai verikuun? Listasimme parhaat ajat taivaankappaleiden tiirailuun

Ha­luat­ko nähdä täh­den­len­non tai ve­ri­kuun? Lis­ta­sim­me parhaat ajat tai­vaan­kap­pa­lei­den tii­rai­luun

31.01.2023 09:30
Monet nuoret haluaisivat työskennellä koulun ohella ja tienata rahaa, mutta töiden löytäminen on haastavaa

Monet nuoret ha­luai­si­vat työs­ken­nel­lä koulun ohella ja tienata rahaa, mutta töiden löy­tä­mi­nen on haas­ta­vaa

30.01.2023 14:00