Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Uutisten viikko
Elina Paavola johtaa Limingan nuvaa – "Nuoret saavat myös selkeämmän ja suoremman reitin viedä asioita päättäjien tietoon"

Elina Paavola johtaa Li­min­gan nuvaa – "Nuoret saavat myös sel­keäm­män ja suo­rem­man reitin viedä asioita päät­tä­jien tie­toon"

15.02.2022 17:00
Tilaajille
Näin Tupoksen nuorten verkkotoimitus työskenteli – yhdeksäsluokkalaiset tekivät runsaasti sisältöä Rantalakeuden verkkoon

Näin Tu­pok­sen nuorten verk­ko­toi­mi­tus työs­ken­te­li – yh­dek­säs­luok­ka­lai­set tekivät run­saas­ti si­säl­töä Ran­ta­la­keu­den verk­koon

11.02.2022 16:01
Kirjavinkki: Valitse aina tehtävä -  vai onko totuus parempi, jos haluat vielä elää

Kir­ja­vink­ki: Valitse aina tehtävä - vai onko totuus pa­rem­pi, jos haluat vielä elää

11.02.2022 14:56
Kirjavinkkaus: Millainen on Michelle Obaman Minun Tarinani? Mustien naisten asema puhuttaa

Kir­ja­vink­kaus: Mil­lai­nen on Mic­hel­le Obaman Minun Ta­ri­na­ni? Mustien naisten asema pu­hut­taa

11.02.2022 14:52
Kirjavinkkaus: Nuortenkirja romantiikasta pitäville – jos uskallat katsoa!

Kir­ja­vink­kaus: Nuor­ten­kir­ja ro­man­tii­kas­ta pi­tä­vil­le – jos us­kal­lat katsoa!

11.02.2022 14:35
Mikä peli innostaa eniten? Kyselyyn vastanneiden Tupoksen yläkoululaisten suosikkipeleiksi valikoituivat Minecraft, Fortnite ja Counter Strike

Mikä peli in­nos­taa eniten? Ky­se­lyyn vas­tan­nei­den Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lais­ten suo­sik­ki­pe­leik­si va­li­koi­tui­vat Mi­nec­raft, Fort­ni­te ja Counter Strike

11.02.2022 14:00
Näin sen koemme: Tukioppilastoiminta näkyy ja kuuluu Tupoksessa – "Olemme itse saaneet paljon uusia kokemuksia, esiintymisrohkeutta, uusia ystäviä, itseluottamusta ja unohtumattomia hetkiä"

Näin sen koemme: Tu­ki­op­pi­las­toi­min­ta näkyy ja kuuluu Tu­pok­ses­sa – "Olemme itse saaneet paljon uusia ko­ke­muk­sia, esiin­ty­mis­roh­keut­ta, uusia ys­tä­viä, it­se­luot­ta­mus­ta ja unoh­tu­mat­to­mia hetkiä"

11.02.2022 12:00
Kirjavinkkaus: Jos huumori on lähellä sydäntäsi, katso vinkkausvideo!

Kir­ja­vink­kaus: Jos huumori on lähellä sy­dän­tä­si, katso vink­kaus­vi­deo!

11.02.2022 09:25
Yhteishaku käyntiin; kumpi on oikea valinta, lukio vai ammattikoulu? Toivottavasti kaikki löytävät itselleen sopivan ja mielenkiintoisen opiskelupaikan

Yh­teis­ha­ku käyn­tiin; kumpi on oikea va­lin­ta, lukio vai am­mat­ti­kou­lu? Toi­vot­ta­vas­ti kaikki löy­tä­vät it­sel­leen sopivan ja mie­len­kiin­toi­sen opis­ke­lu­pai­kan

11.02.2022 08:00
Padel uutena harrastuksena – Nykyään Suomessa on satoja kenttiä ja uusia perustetaan jatkuvasti

Padel uutena har­ras­tuk­se­na – Nykyään Suo­mes­sa on satoja kenttiä ja uusia pe­rus­te­taan jat­ku­vas­ti

11.02.2022 06:01
Tupoksen koulun draamaryhmäläiset lausuivat valitsemiaan runoja runopysäkeillä

Tu­pok­sen koulun draa­ma­ryh­mä­läi­set lau­sui­vat va­lit­se­miaan runoja ru­no­py­sä­keil­lä

10.02.2022 17:00
Tupoksen yläkoululaiset lukevat monipuolisesti uutisia – uutisten lähteenä on sosiaalinen media, mutta nuoret tarttuvat myös sanomalehtiin

Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lai­set lukevat mo­ni­puo­li­ses­ti uutisia – uu­tis­ten läh­tee­nä on so­siaa­li­nen media, mutta nuoret tart­tu­vat myös sa­no­ma­leh­tiin

10.02.2022 16:00
Kirjavinkki: Nadja Sumasen valloittavat tunnemyrskyt –  "Jokainen ihminen riittää omana itsenään, eikä kenenkään tarvitse miettiä, miltä näyttää tai ei näytä"

Kir­ja­vink­ki: Nadja Sumasen val­loit­ta­vat tun­ne­myrs­kyt – "Jo­kai­nen ihminen riittää omana it­se­nään, eikä ke­nen­kään tar­vit­se miet­tiä, miltä näyttää tai ei näytä"

10.02.2022 15:16
Onko Tupoksessa tarpeeksi hyvät liikuntamahdollisuudet nuorille? "Tenniskentän häkit pitäisi vaihtaa tai huoltaa hitsaamalla häkkien revenneet kohdat umpeen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Tu­pok­ses­sa tar­peek­si hyvät lii­kun­ta­mah­dol­li­suu­det nuo­ril­le? "Ten­nis­ken­tän häkit pitäisi vaihtaa tai huoltaa hit­saa­mal­la häkkien re­ven­neet kohdat umpeen"

10.02.2022 15:03
Kysely Tupoksen yläkoululaisille: Yli puolet koululaisista valitsee kirjan kansikuvan ja sen pituuden perusteella

Kysely Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lai­sil­le: Yli puolet kou­lu­lai­sis­ta va­lit­see kirjan kan­si­ku­van ja sen pi­tuu­den pe­rus­teel­la

10.02.2022 13:00
Hyvää huomenta lakeus! Katso tallenne Tupoksen koululta – luvassa mielenkiintoisia haastatteluja, musiikkia ja esityksiä

Hyvää huo­men­ta lakeus! Katso tal­len­ne Tu­pok­sen kou­lul­ta – luvassa mie­len­kiin­toi­sia haas­tat­te­lu­ja, mu­siik­kia ja esi­tyk­siä

10.02.2022 12:34
Tupoksen yhdeksäsluokkalaiset loivat chatfiktiosarjan koulun Youtube-kanavalle – katso yksi jakso täältä!

Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­set loivat chat­fik­tio­sar­jan koulun You­tu­be-ka­na­val­le – katso yksi jakso täältä!

10.02.2022 12:00
Näitä kirjoja Tupoksen opettajat suosittelevat – lue mikä teos on saanut Markun, Auvon ja Jaanan vaikuttumaan eniten

Näitä kirjoja Tu­pok­sen opet­ta­jat suo­sit­te­le­vat – lue mikä teos on saanut Markun, Auvon ja Jaanan vai­kut­tu­maan eniten

10.02.2022 11:00
Kirjavinkkaus: Kaipaatko fantasiaa ja jännitystä elämääsi? – Tartu Kaisan kirjavinkkiin!

Kir­ja­vink­kaus: Kai­paat­ko fan­ta­siaa ja jän­ni­tys­tä elä­mää­si? – Tartu Kaisan kir­ja­vink­kiin!

10.02.2022 11:00
Mullistaako tulivuorenpurkaus Italiassa Tupoksenkin ilmaston? 200 000 vuotta sitten purkauksen seurauksena suuri tuhkapilvi pimensi koko maapallon taivaan

Mul­lis­taa­ko tu­li­vuo­ren­pur­kaus Ita­lias­sa Tu­pok­sen­kin il­mas­ton? 200 000 vuotta sitten pur­kauk­sen seu­rauk­se­na suuri tuh­ka­pil­vi pimensi koko maa­pal­lon taivaan

10.02.2022 10:00